Rozvaha České národní banky (Statistika měnového vývoje v ČR) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Rozvaha České národní banky - aktiva

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem 2 956.10 2 947.20 0.30% 2 970.00 -0.47%
UK2 2. Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI 10.00 0.00 - 0.00 -
UK3 3. Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 4. Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti 2 946.00 2 947.20 -0.04% 2 970.00 -0.81%
UK5 5. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 6. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 7. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 8. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 9. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 10. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 11. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 12. Zahraniční aktiva 1 367 071.10 1 343 867.00 1.73% 1 177 303.40 16.12%
UK13 13. Stálá aktiva 10 816.60 10 816.20 0.00% 10 782.10 0.32%
UK14 14. Ostatní aktiva 1 183.10 2 499.00 -52.66% 1 178.80 0.36%
UK15 15. Celkem 1 382 026.90 1 360 129.40 1.61% 1 192 234.30 15.92%

Rozvaha České národní banky - pasiva

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Oběživo 467 810.50 460 155.20 1.66% 440 320.00 6.24%
UK2 2. Vklady rezidentů - Celkem 695 359.50 685 484.50 1.44% 690 971.80 0.64%
UK3 3. Vklady rezidentů - MFI 690 433.40 682 486.40 1.16% 664 072.20 3.97%
UK4 4. Vklady rezidentů - Centrální vláda 3 797.70 1 897.10 100.18% 25 509.90 -85.11%
UK5 5. Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti 1 128.40 1 100.90 2.50% 1 389.70 -18.80%
UK6 6. Emitované dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 7. Kapitál a rezervy 25 352.30 17 592.20 44.11% -31 371.90 - 180.81%
UK8 8. Zahraniční pasiva 26 760.10 22 397.20 19.48% 2 599.90 929.27%
UK9 9. Ostatní pasiva 50 194.20 47 993.30 4.59% 36 956.30 35.82%
UK10 10. Celkem 1 265 476.70 1 233 622.40 2.58% 1 139 476.10 11.06%

Rozvaha České národní banky - pasiva

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Oběživo 684 838.40 679 828.10 0.74% 627 709.80 9.10%
UK2 2. Vklady rezidentů - Celkem 2 821 590.60 2 817 031.80 0.16% 2 776 082.70 1.64%
UK3 3. Vklady rezidentů - MFI 2 657 255.90 2 811 890.70 -5.50% 2 764 875.90 -3.89%
UK4 4. Vklady rezidentů - Centrální vláda 162 103.20 2 909.40 5 471.71% 9 099.50 1 681.45%
UK5 5. Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti 2 231.50 2 231.70 -0.01% 2 107.30 5.89%
UK6 6. Emitované dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 7. Kapitál a rezervy 95 776.50 -42 100.40 - 327.50% -19 337.40 - 595.29%
UK8 8. Zahraniční pasiva 71 868.10 67 676.10 6.19% 39 910.70 80.07%
UK9 9. Ostatní pasiva 10 700.10 11 713.80 -8.65% 8 064.80 32.68%
UK10 10. Celkem 3 684 773.70 3 534 149.50 4.26% 3 432 430.60 7.35%

Rozvaha České národní banky - aktiva

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem 1 613.50 1 601.30 0.76% 1 567.20 2.95%
UK2 2. Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI 0.00 0.00 - 0.10 -
UK3 3. Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 4. Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti 1 613.50 1 601.30 0.76% 1 567.00 2.97%
UK5 5. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 6. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 7. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 8. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 9. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem 32.00 31.90 0.31% 0.00 -
UK10 10. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 11. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti 32.00 31.90 0.31% 0.00 -
UK12 12. Zahraniční aktiva 3 634 078.70 3 485 501.70 4.26% 3 417 490.10 6.34%
UK13 13. Stálá aktiva 11 202.30 11 160.50 0.37% 11 044.30 1.43%
UK14 14. Ostatní aktiva 37 847.30 35 854.00 5.56% 2 329.00 1 525.05%
UK15 15. Celkem 3 684 773.70 3 534 149.50 4.26% 3 432 430.60 7.35%
Rozvaha České národní banky - aktiva
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (161 hodnota, 31.05.2015)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (161 hodnota, 31.05.2015)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (161 hodnota, 31.05.2015)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (161 hodnota, 31.05.2015)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (161 hodnota, 31.05.2015)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (161 hodnota, 31.05.2015)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (161 hodnota, 31.05.2015)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (161 hodnota, 31.05.2015)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (161 hodnota, 31.05.2015)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (161 hodnota, 31.05.2015)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (161 hodnota, 31.05.2015)
Zahraniční aktiva (161 hodnota, 31.05.2015)
Stálá aktiva (161 hodnota, 31.05.2015)
Ostatní aktiva (161 hodnota, 31.05.2015)
Celkem (161 hodnota, 31.05.2015)
Rozvaha České národní banky - pasiva
Oběživo (156 hodnot, 31.12.2014)
Vklady rezidentů - Celkem (156 hodnot, 31.12.2014)
Vklady rezidentů - MFI (156 hodnot, 31.12.2014)
Vklady rezidentů - Centrální vláda (156 hodnot, 31.12.2014)
Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti (156 hodnot, 31.12.2014)
Emitované dluhové cenné papíry (156 hodnot, 31.12.2014)
Kapitál a rezervy (156 hodnot, 31.12.2014)
Zahraniční pasiva (156 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní pasiva (156 hodnot, 31.12.2014)
Celkem (156 hodnot, 31.12.2014)
Rozvaha České národní banky - pasiva
Oběživo (225 hodnot, 30.09.2020)
Vklady rezidentů - Celkem (225 hodnot, 30.09.2020)
Vklady rezidentů - MFI (225 hodnot, 30.09.2020)
Vklady rezidentů - Centrální vláda (225 hodnot, 30.09.2020)
Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti (225 hodnot, 30.09.2020)
Emitované dluhové cenné papíry (225 hodnot, 30.09.2020)
Kapitál a rezervy (225 hodnot, 30.09.2020)
Zahraniční pasiva (225 hodnot, 30.09.2020)
Ostatní pasiva (225 hodnot, 30.09.2020)
Celkem (225 hodnot, 30.09.2020)
Rozvaha České národní banky - aktiva
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (225 hodnot, 30.09.2020)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (225 hodnot, 30.09.2020)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (225 hodnot, 30.09.2020)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (225 hodnot, 30.09.2020)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (225 hodnot, 30.09.2020)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (225 hodnot, 30.09.2020)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (225 hodnot, 30.09.2020)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (225 hodnot, 30.09.2020)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (225 hodnot, 30.09.2020)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (225 hodnot, 30.09.2020)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (225 hodnot, 30.09.2020)
Zahraniční aktiva (225 hodnot, 30.09.2020)
Stálá aktiva (225 hodnot, 30.09.2020)
Ostatní aktiva (225 hodnot, 30.09.2020)
Celkem (225 hodnot, 30.09.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Rozvaha České národní banky (Statistika měnového vývoje v ČR)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%) (Assets)
Table B1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (Interest rates (harmonized))
Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%) (Interest rates (harmonized))
Table B1.4: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations: Selected indicators - new business (Interest rates (harmonized))
Table B1.5: Annual percentage rate of charge on CZK-denominated bank loans to Czech households - new business (%) (Interest rates (harmonized))
Table B1.1Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%) (Interest rates (harmonized))
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.