Rozvaha České národní banky (Statistika měnového vývoje v ČR) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Rozvaha České národní banky - aktiva

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem 2 956.10 2 947.20 0.30% 2 970.00 -0.47%
UK2 2. Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI 10.00 0.00 - 0.00 -
UK3 3. Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 4. Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti 2 946.00 2 947.20 -0.04% 2 970.00 -0.81%
UK5 5. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 6. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 7. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 8. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 9. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 10. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 11. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 12. Zahraniční aktiva 1 367 071.10 1 343 867.00 1.73% 1 177 303.40 16.12%
UK13 13. Stálá aktiva 10 816.60 10 816.20 0.00% 10 782.10 0.32%
UK14 14. Ostatní aktiva 1 183.10 2 499.00 -52.66% 1 178.80 0.36%
UK15 15. Celkem 1 382 026.90 1 360 129.40 1.61% 1 192 234.30 15.92%

Rozvaha České národní banky - pasiva

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Oběživo 467 810.50 460 155.20 1.66% 440 320.00 6.24%
UK2 2. Vklady rezidentů - Celkem 695 359.50 685 484.50 1.44% 690 971.80 0.64%
UK3 3. Vklady rezidentů - MFI 690 433.40 682 486.40 1.16% 664 072.20 3.97%
UK4 4. Vklady rezidentů - Centrální vláda 3 797.70 1 897.10 100.18% 25 509.90 -85.11%
UK5 5. Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti 1 128.40 1 100.90 2.50% 1 389.70 -18.80%
UK6 6. Emitované dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 7. Kapitál a rezervy 25 352.30 17 592.20 44.11% -31 371.90 - 180.81%
UK8 8. Zahraniční pasiva 26 760.10 22 397.20 19.48% 2 599.90 929.27%
UK9 9. Ostatní pasiva 50 194.20 47 993.30 4.59% 36 956.30 35.82%
UK10 10. Celkem 1 265 476.70 1 233 622.40 2.58% 1 139 476.10 11.06%

Rozvaha České národní banky - pasiva

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Oběživo 613 255.90 611 712.00 0.25% 584 792.60 4.87%
UK2 2. Vklady rezidentů - Celkem 2 738 062.50 2 737 185.30 0.03% 2 691 877.70 1.72%
UK3 3. Vklady rezidentů - MFI 2 615 953.10 2 668 426.50 -1.97% 2 399 270.70 9.03%
UK4 4. Vklady rezidentů - Centrální vláda 120 084.80 66 788.30 79.80% 291 034.80 -58.74%
UK5 5. Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti 2 024.60 1 970.50 2.75% 1 572.20 28.77%
UK6 6. Emitované dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 7. Kapitál a rezervy -87 071.60 - 144 583.20 -39.78% - 225 217.50 -61.34%
UK8 8. Zahraniční pasiva 36 989.90 33 603.30 10.08% 54 930.50 -32.66%
UK9 9. Ostatní pasiva 5 096.00 7 229.60 -29.51% 7 003.60 -27.24%
UK10 10. Celkem 3 306 332.70 3 245 147.00 1.89% 3 113 386.90 6.20%

Rozvaha České národní banky - aktiva

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem 1 554.60 1 540.90 0.89% 2 512.00 -38.11%
UK2 2. Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI 0.10 0.10 0.00 10.10 -99.01%
UK3 3. Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 4. Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti 1 554.50 1 540.80 0.89% 2 501.90 -37.87%
UK5 5. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 6. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 7. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 8. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 9. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 10. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 11. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 12. Zahraniční aktiva 3 290 379.60 3 223 472.40 2.08% 3 096 817.40 6.25%
UK13 13. Stálá aktiva 10 982.90 10 982.10 0.01% 10 692.20 2.72%
UK14 14. Ostatní aktiva 3 415.50 9 151.50 -62.68% 3 365.30 1.49%
UK15 15. Celkem 3 306 332.70 3 245 147.00 1.89% 3 113 386.90 6.20%
Rozvaha České národní banky - aktiva
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (161 hodnota, 31.05.2015)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (161 hodnota, 31.05.2015)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (161 hodnota, 31.05.2015)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (161 hodnota, 31.05.2015)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (161 hodnota, 31.05.2015)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (161 hodnota, 31.05.2015)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (161 hodnota, 31.05.2015)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (161 hodnota, 31.05.2015)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (161 hodnota, 31.05.2015)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (161 hodnota, 31.05.2015)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (161 hodnota, 31.05.2015)
Zahraniční aktiva (161 hodnota, 31.05.2015)
Stálá aktiva (161 hodnota, 31.05.2015)
Ostatní aktiva (161 hodnota, 31.05.2015)
Celkem (161 hodnota, 31.05.2015)
Rozvaha České národní banky - pasiva
Oběživo (156 hodnot, 31.12.2014)
Vklady rezidentů - Celkem (156 hodnot, 31.12.2014)
Vklady rezidentů - MFI (156 hodnot, 31.12.2014)
Vklady rezidentů - Centrální vláda (156 hodnot, 31.12.2014)
Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti (156 hodnot, 31.12.2014)
Emitované dluhové cenné papíry (156 hodnot, 31.12.2014)
Kapitál a rezervy (156 hodnot, 31.12.2014)
Zahraniční pasiva (156 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní pasiva (156 hodnot, 31.12.2014)
Celkem (156 hodnot, 31.12.2014)
Rozvaha České národní banky - pasiva
Oběživo (207 hodnot, 31.03.2019)
Vklady rezidentů - Celkem (207 hodnot, 31.03.2019)
Vklady rezidentů - MFI (207 hodnot, 31.03.2019)
Vklady rezidentů - Centrální vláda (207 hodnot, 31.03.2019)
Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti (207 hodnot, 31.03.2019)
Emitované dluhové cenné papíry (207 hodnot, 31.03.2019)
Kapitál a rezervy (207 hodnot, 31.03.2019)
Zahraniční pasiva (207 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní pasiva (207 hodnot, 31.03.2019)
Celkem (207 hodnot, 31.03.2019)
Rozvaha České národní banky - aktiva
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (207 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (207 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (207 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (207 hodnot, 31.03.2019)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (207 hodnot, 31.03.2019)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (207 hodnot, 31.03.2019)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (207 hodnot, 31.03.2019)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (207 hodnot, 31.03.2019)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (207 hodnot, 31.03.2019)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (207 hodnot, 31.03.2019)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (207 hodnot, 31.03.2019)
Zahraniční aktiva (207 hodnot, 31.03.2019)
Stálá aktiva (207 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní aktiva (207 hodnot, 31.03.2019)
Celkem (207 hodnot, 31.03.2019)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Rozvaha České národní banky (Statistika měnového vývoje v ČR)
Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) (Publikace Měnová statistika)
Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA (Publikace Měnová statistika)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Centrální banka - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Národní vládní instituce (S1312) (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Denominovaný v národní měně (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB))
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies