Vklady rezidentů - Celkem (Rozvaha České národní banky - pasiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Vklady rezidentů - Celkem (Rozvaha České národní banky - pasiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - Celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - MFI
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Pasiva celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Zahraniční pasiva
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Ostatní pasiva
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
- Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Přebytek mezibankovních závazků
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Emitované dluhové cenné papíry
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Kapitál a rezervy
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Oběživo
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Aktiva celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Zahraniční aktiva
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Stálá aktiva
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Ostatní aktiva
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti

Graf hodnot, Rozvaha České národní banky - pasiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady rezidentů - Celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2022 2 958 286.80
Min 28.02.2002 410 663.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 2 707 689.40 2 670 339.90 37 349.50 1.40% 2 772 686.60 -64 997.20 -2.34%
31.05.2023 2 670 339.90 2 652 532.30 17 807.60 0.67% 2 908 885.40 - 238 545.50 -8.20%
30.04.2023 2 652 532.30 2 623 179.00 29 353.30 1.12% 2 958 286.80 - 305 754.50 -10.34%
31.03.2023 2 623 179.00 2 592 377.50 30 801.50 1.19% 2 922 961.90 - 299 782.90 -10.26%
28.02.2023 2 592 377.50 2 579 833.80 12 543.70 0.49% 2 950 514.70 - 358 137.20 -12.14%
31.01.2023 2 579 833.80 2 588 537.00 -8 703.20 -0.34% 2 942 741.70 - 362 907.90 -12.33%
31.12.2022 2 588 537.00 2 503 330.20 85 206.80 3.40% 2 867 234.80 - 278 697.80 -9.72%
30.11.2022 2 503 330.20 2 489 005.30 14 324.90 0.58% 2 906 225.70 - 402 895.50 -13.86%
31.10.2022 2 489 005.30 2 512 650.60 -23 645.30 -0.94% 2 905 763.30 - 416 758.00 -14.34%
30.09.2022 2 512 650.60 2 525 317.10 -12 666.50 -0.50% 2 892 382.60 - 379 732.00 -13.13%
31.08.2022 2 525 317.10 2 568 049.50 -42 732.40 -1.66% 2 870 030.40 - 344 713.30 -12.01%
31.07.2022 2 568 049.50 2 772 686.60 - 204 637.10 -7.38% 2 861 221.60 - 293 172.10 -10.25%
30.06.2022 2 772 686.60 2 908 885.40 - 136 198.80 -4.68% 2 881 920.00 - 109 233.40 -3.79%
31.05.2022 2 908 885.40 2 958 286.80 -49 401.40 -1.67% 2 873 964.80 34 920.60 1.22%
30.04.2022 2 958 286.80 2 922 961.90 35 324.90 1.21% 2 875 298.00 82 988.80 2.89%
31.03.2022 2 922 961.90 2 950 514.70 -27 552.80 -0.93% 2 839 425.50 83 536.40 2.94%
28.02.2022 2 950 514.70 2 942 741.70 7 773.00 0.26% 2 819 420.60 131 094.10 4.65%
31.01.2022 2 942 741.70 2 867 234.80 75 506.90 2.63% 2 810 312.90 132 428.80 4.71%
31.12.2021 2 867 234.80 2 906 225.70 -38 990.90 -1.34% 2 708 455.10 158 779.70 5.86%
30.11.2021 2 906 225.70 2 905 763.30 462.40 0.02% 2 806 712.40 99 513.30 3.55%
31.10.2021 2 905 763.30 2 892 382.60 13 380.70 0.46% 2 826 897.80 78 865.50 2.79%
30.09.2021 2 892 382.60 2 870 030.40 22 352.20 0.78% 2 821 590.60 70 792.00 2.51%
31.08.2021 2 870 030.40 2 861 221.60 8 808.80 0.31% 2 817 031.80 52 998.60 1.88%
31.07.2021 2 861 221.60 2 881 920.00 -20 698.40 -0.72% 2 817 632.50 43 589.10 1.55%
30.06.2021 2 881 920.00 2 873 964.80 7 955.20 0.28% 2 813 005.50 68 914.50 2.45%
31.05.2021 2 873 964.80 2 875 298.00 -1 333.20 -0.05% 2 831 943.30 42 021.50 1.48%
30.04.2021 2 875 298.00 2 839 425.50 35 872.50 1.26% 2 829 313.20 45 984.80 1.63%
31.03.2021 2 839 425.50 2 819 420.60 20 004.90 0.71% 2 826 957.90 12 467.60 0.44%
28.02.2021 2 819 420.60 2 810 312.90 9 107.70 0.32% 2 831 858.80 -12 438.20 -0.44%
31.01.2021 2 810 312.90 2 708 455.10 101 857.80 3.76% 2 828 622.30 -18 309.40 -0.65%
31.12.2020 2 708 455.10 2 806 712.40 -98 257.30 -3.50% 2 701 205.40 7 249.70 0.27%
30.11.2020 2 806 712.40 2 826 897.80 -20 185.40 -0.71% 2 802 934.80 3 777.60 0.13%
31.10.2020 2 826 897.80 2 821 590.60 5 307.20 0.19% 2 783 937.10 42 960.70 1.54%
30.09.2020 2 821 590.60 2 817 031.80 4 558.80 0.16% 2 776 082.70 45 507.90 1.64%
31.08.2020 2 817 031.80 2 817 632.50 - 600.70 -0.02% 2 772 947.80 44 084.00 1.59%
31.07.2020 2 817 632.50 2 813 005.50 4 627.00 0.16% 2 773 556.20 44 076.30 1.59%
30.06.2020 2 813 005.50 2 831 943.30 -18 937.80 -0.67% 2 765 766.40 47 239.10 1.71%
31.05.2020 2 831 943.30 2 829 313.20 2 630.10 0.09% 2 750 916.10 81 027.20 2.95%
30.04.2020 2 829 313.20 2 826 957.90 2 355.30 0.08% 2 740 790.60 88 522.60 3.23%
31.03.2020 2 826 957.90 2 831 858.80 -4 900.90 -0.17% 2 738 062.50 88 895.40 3.25%
29.02.2020 2 831 858.80 2 828 622.30 3 236.50 0.11% 2 737 185.30 94 673.50 3.46%
31.01.2020 2 828 622.30 2 701 205.40 127 416.90 4.72% 2 741 833.00 86 789.30 3.17%
31.12.2019 2 701 205.40 2 802 934.80 - 101 729.40 -3.63% 2 586 507.50 114 697.90 4.43%
30.11.2019 2 802 934.80 2 783 937.10 18 997.70 0.68% 2 633 367.90 169 566.90 6.44%
31.10.2019 2 783 937.10 2 776 082.70 7 854.40 0.28% 2 701 267.00 82 670.10 3.06%
30.09.2019 2 776 082.70 2 772 947.80 3 134.90 0.11% 2 703 101.20 72 981.50 2.70%
31.08.2019 2 772 947.80 2 773 556.20 - 608.40 -0.02% 2 713 202.70 59 745.10 2.20%
31.07.2019 2 773 556.20 2 765 766.40 7 789.80 0.28% 2 712 521.40 61 034.80 2.25%
30.06.2019 2 765 766.40 2 750 916.10 14 850.30 0.54% 2 702 902.70 62 863.70 2.33%
31.05.2019 2 750 916.10 2 740 790.60 10 125.50 0.37% 2 711 033.90 39 882.20 1.47%
30.04.2019 2 740 790.60 2 738 062.50 2 728.10 0.10% 2 713 370.90 27 419.70 1.01%
31.03.2019 2 738 062.50 2 737 185.30 877.20 0.03% 2 691 877.70 46 184.80 1.72%
28.02.2019 2 737 185.30 2 741 833.00 -4 647.70 -0.17% 2 680 635.50 56 549.80 2.11%
31.01.2019 2 741 833.00 2 586 507.50 155 325.50 6.01% 2 662 537.60 79 295.40 2.98%
31.12.2018 2 586 507.50 2 633 367.90 -46 860.40 -1.78% 2 566 182.90 20 324.60 0.79%
30.11.2018 2 633 367.90 2 701 267.00 -67 899.10 -2.51% 2 620 679.10 12 688.80 0.48%
31.10.2018 2 701 267.00 2 703 101.20 -1 834.20 -0.07% 2 632 629.10 68 637.90 2.61%
30.09.2018 2 703 101.20 2 713 202.70 -10 101.50 -0.37% 2 630 234.10 72 867.10 2.77%
31.08.2018 2 713 202.70 2 712 521.40 681.30 0.03% 2 634 237.20 78 965.50 3.00%
31.07.2018 2 712 521.40 2 702 902.70 9 618.70 0.36% 2 637 802.70 74 718.70 2.83%
30.06.2018 2 702 902.70 2 711 033.90 -8 131.20 -0.30% 2 626 365.60 76 537.10 2.91%
31.05.2018 2 711 033.90 2 713 370.90 -2 337.00 -0.09% 2 638 278.30 72 755.60 2.76%
30.04.2018 2 713 370.90 2 691 877.70 21 493.20 0.80% 2 627 404.00 85 966.90 3.27%
31.03.2018 2 691 877.70 2 680 635.50 11 242.20 0.42% 2 544 338.80 147 538.90 5.80%
28.02.2018 2 680 635.50 2 662 537.60 18 097.90 0.68% 2 103 559.20 577 076.30 27.43%
31.01.2018 2 662 537.60 2 566 182.90 96 354.70 3.75% 1 880 711.70 781 825.90 41.57%
31.12.2017 2 566 182.90 2 620 679.10 -54 496.20 -2.08% 1 475 160.00 1 091 022.90 73.96%
30.11.2017 2 620 679.10 2 632 629.10 -11 950.00 -0.45% 1 457 616.70 1 163 062.40 79.79%
31.10.2017 2 632 629.10 2 630 234.10 2 395.00 0.09% 1 446 554.70 1 186 074.40 81.99%
30.09.2017 2 630 234.10 2 634 237.20 -4 003.10 -0.15% 1 351 565.20 1 278 668.90 94.61%
31.08.2017 2 634 237.20 2 637 802.70 -3 565.50 -0.14% 1 265 697.00 1 368 540.20 108.13%
31.07.2017 2 637 802.70 2 626 365.60 11 437.10 0.44% 1 236 792.30 1 401 010.40 113.28%
30.06.2017 2 626 365.60 2 638 278.30 -11 912.70 -0.45% 1 218 677.80 1 407 687.80 115.51%
31.05.2017 2 638 278.30 2 627 404.00 10 874.30 0.41% 1 213 958.90 1 424 319.40 117.33%
30.04.2017 2 627 404.00 2 544 338.80 83 065.20 3.26% 1 182 855.70 1 444 548.30 122.12%
31.03.2017 2 544 338.80 2 103 559.20 440 779.60 20.95% 1 177 166.90 1 367 171.90 116.14%
28.02.2017 2 103 559.20 1 880 711.70 222 847.50 11.85% 1 155 581.60 947 977.60 82.03%
31.01.2017 1 880 711.70 1 475 160.00 405 551.70 27.49% 1 119 094.40 761 617.30 68.06%
31.12.2016 1 475 160.00 1 457 616.70 17 543.30 1.20% 995 797.80 479 362.20 48.14%
30.11.2016 1 457 616.70 1 446 554.70 11 062.00 0.76% 974 750.10 482 866.60 49.54%
31.10.2016 1 446 554.70 1 351 565.20 94 989.50 7.03% 957 182.80 489 371.90 51.13%
30.09.2016 1 351 565.20 1 265 697.00 85 868.20 6.78% 965 582.80 385 982.40 39.97%
31.08.2016 1 265 697.00 1 236 792.30 28 904.70 2.34% 904 622.00 361 075.00 39.91%
31.07.2016 1 236 792.30 1 218 677.80 18 114.50 1.49% 810 352.80 426 439.50 52.62%
30.06.2016 1 218 677.80 1 213 958.90 4 718.90 0.39% 802 713.30 415 964.50 51.82%
31.05.2016 1 213 958.90 1 182 855.70 31 103.20 2.63% 757 856.30 456 102.60 60.18%
30.04.2016 1 182 855.70 1 177 166.90 5 688.80 0.48% 755 843.70 427 012.00 56.49%
31.03.2016 1 177 166.90 1 155 581.60 21 585.30 1.87% 759 075.80 418 091.10 55.08%
29.02.2016 1 155 581.60 1 119 094.40 36 487.20 3.26% 750 299.80 405 281.80 54.02%
31.01.2016 1 119 094.40 995 797.80 123 296.60 12.38% 734 045.50 385 048.90 52.46%
31.12.2015 995 797.80 974 750.10 21 047.70 2.16% 695 359.50 300 438.30 43.21%
30.11.2015 974 750.10 957 182.80 17 567.30 1.84% 685 484.50 289 265.60 42.20%
31.10.2015 957 182.80 965 582.80 -8 400.00 -0.87% 685 521.40 271 661.40 39.63%
30.09.2015 965 582.80 904 622.00 60 960.80 6.74% 709 528.00 256 054.80 36.09%
31.08.2015 904 622.00 810 352.80 94 269.20 11.63% 713 418.70 191 203.30 26.80%
31.07.2015 810 352.80 802 713.30 7 639.50 0.95% 712 350.60 98 002.20 13.76%
30.06.2015 802 713.30 757 856.30 44 857.00 5.92% 723 987.70 78 725.60 10.87%
31.05.2015 757 856.30 755 843.70 2 012.60 0.27% 719 917.10 37 939.20 5.27%
30.04.2015 755 843.70 759 075.80 -3 232.10 -0.43% 721 942.80 33 900.90 4.70%
31.03.2015 759 075.80 750 299.80 8 776.00 1.17% 716 033.40 43 042.40 6.01%
28.02.2015 750 299.80 734 045.50 16 254.30 2.21% 711 342.50 38 957.30 5.48%
31.01.2015 734 045.50 695 359.50 38 686.00 5.56% 712 012.40 22 033.10 3.09%
31.12.2014 695 359.50 685 484.50 9 875.00 1.44% 690 971.80 4 387.70 0.64%
30.11.2014 685 484.50 685 521.40 -36.90 -0.01% 685 935.90 - 451.40 -0.07%
31.10.2014 685 521.40 709 528.00 -24 006.60 -3.38% 518 141.00 167 380.40 32.30%
30.09.2014 709 528.00 713 418.70 -3 890.70 -0.55% 495 552.60 213 975.40 43.18%
31.08.2014 713 418.70 712 350.60 1 068.10 0.15% 504 093.20 209 325.50 41.53%
31.07.2014 712 350.60 723 987.70 -11 637.10 -1.61% 501 700.40 210 650.20 41.99%
30.06.2014 723 987.70 719 917.10 4 070.60 0.57% 496 269.40 227 718.30 45.89%
31.05.2014 719 917.10 721 942.80 -2 025.70 -0.28% 498 670.30 221 246.80 44.37%
30.04.2014 721 942.80 716 033.40 5 909.40 0.83% 506 323.80 215 619.00 42.59%
31.03.2014 716 033.40 711 342.50 4 690.90 0.66% 521 786.20 194 247.20 37.23%
28.02.2014 711 342.50 712 012.40 - 669.90 -0.09% 530 316.20 181 026.30 34.14%
31.01.2014 712 012.40 690 971.80 21 040.60 3.04% 522 752.30 189 260.10 36.20%
31.12.2013 690 971.80 685 935.90 5 035.90 0.73% 511 499.60 179 472.20 35.09%
30.11.2013 685 935.90 518 141.00 167 794.90 32.38% 514 165.40 171 770.50 33.41%
31.10.2013 518 141.00 495 552.60 22 588.40 4.56% 516 793.30 1 347.70 0.26%
30.09.2013 495 552.60 504 093.20 -8 540.60 -1.69% 448 456.00 47 096.60 10.50%
31.08.2013 504 093.20 501 700.40 2 392.80 0.48% 454 169.00 49 924.20 10.99%
31.07.2013 501 700.40 496 269.40 5 431.00 1.09% 451 588.10 50 112.30 11.10%
30.06.2013 496 269.40 498 670.30 -2 400.90 -0.48% 453 336.40 42 933.00 9.47%
31.05.2013 498 670.30 506 323.80 -7 653.50 -1.51% 461 951.50 36 718.80 7.95%
30.04.2013 506 323.80 521 786.20 -15 462.40 -2.96% 488 219.70 18 104.10 3.71%
31.03.2013 521 786.20 530 316.20 -8 530.00 -1.61% 495 118.70 26 667.50 5.39%
28.02.2013 530 316.20 522 752.30 7 563.90 1.45% 490 728.90 39 587.30 8.07%
31.01.2013 522 752.30 511 499.60 11 252.70 2.20% 462 360.90 60 391.40 13.06%
31.12.2012 511 499.60 514 165.40 -2 665.80 -0.52% 466 821.40 44 678.20 9.57%
30.11.2012 514 165.40 516 793.30 -2 627.90 -0.51% 472 842.80 41 322.60 8.74%
31.10.2012 516 793.30 448 456.00 68 337.30 15.24% 471 305.90 45 487.40 9.65%
30.09.2012 448 456.00 454 169.00 -5 713.00 -1.26% 474 331.70 -25 875.70 -5.46%
31.08.2012 454 169.00 451 588.10 2 580.90 0.57% 480 264.60 -26 095.60 -5.43%
31.07.2012 451 588.10 453 336.40 -1 748.30 -0.39% 481 709.70 -30 121.60 -6.25%
30.06.2012 453 336.40 461 951.50 -8 615.10 -1.86% 484 829.00 -31 492.60 -6.50%
31.05.2012 461 951.50 488 219.70 -26 268.20 -5.38% 489 342.50 -27 391.00 -5.60%
30.04.2012 488 219.70 495 118.70 -6 899.00 -1.39% 486 742.40 1 477.30 0.30%
31.03.2012 495 118.70 490 728.90 4 389.80 0.89% 491 885.70 3 233.00 0.66%
29.02.2012 490 728.90 462 360.90 28 368.00 6.14% 493 166.50 -2 437.60 -0.49%
31.01.2012 462 360.90 466 821.40 -4 460.50 -0.96% 490 013.60 -27 652.70 -5.64%
31.12.2011 466 821.40 472 842.80 -6 021.40 -1.27% 519 377.60 -52 556.20 -10.12%
30.11.2011 472 842.80 471 305.90 1 536.90 0.33% 512 196.40 -39 353.60 -7.68%
31.10.2011 471 305.90 474 331.70 -3 025.80 -0.64% 531 802.80 -60 496.90 -11.38%
30.09.2011 474 331.70 480 264.60 -5 932.90 -1.24% 547 430.60 -73 098.90 -13.35%
31.08.2011 480 264.60 481 709.70 -1 445.10 -0.30% 502 476.30 -22 211.70 -4.42%
31.07.2011 481 709.70 484 829.00 -3 119.30 -0.64% 490 575.20 -8 865.50 -1.81%
30.06.2011 484 829.00 489 342.50 -4 513.50 -0.92% 491 426.30 -6 597.30 -1.34%
31.05.2011 489 342.50 486 742.40 2 600.10 0.53% 494 276.20 -4 933.70 -1.00%
30.04.2011 486 742.40 491 885.70 -5 143.30 -1.05% 487 853.40 -1 111.00 -0.23%
31.03.2011 491 885.70 493 166.50 -1 280.80 -0.26% 492 144.40 - 258.70 -0.05%
28.02.2011 493 166.50 490 013.60 3 152.90 0.64% 495 431.20 -2 264.70 -0.46%
31.01.2011 490 013.60 519 377.60 -29 364.00 -5.65% 500 612.60 -10 599.00 -2.12%
31.12.2010 519 377.60 512 196.40 7 181.20 1.40% 490 274.40 29 103.20 5.94%
30.11.2010 512 196.40 531 802.80 -19 606.40 -3.69% 482 533.10 29 663.30 6.15%
31.10.2010 531 802.80 547 430.60 -15 627.80 -2.85% 478 695.40 53 107.40 11.09%
30.09.2010 547 430.60 502 476.30 44 954.30 8.95% 476 351.50 71 079.10 14.92%
31.08.2010 502 476.30 490 575.20 11 901.10 2.43% 479 182.70 23 293.60 4.86%
31.07.2010 490 575.20 491 426.30 - 851.10 -0.17% 484 923.00 5 652.20 1.17%
30.06.2010 491 426.30 494 276.20 -2 849.90 -0.58% 480 483.00 10 943.30 2.28%
31.05.2010 494 276.20 487 853.40 6 422.80 1.32% 484 674.30 9 601.90 1.98%
30.04.2010 487 853.40 492 144.40 -4 291.00 -0.87% 486 667.50 1 185.90 0.24%
31.03.2010 492 144.40 495 431.20 -3 286.80 -0.66% 490 372.80 1 771.60 0.36%
28.02.2010 495 431.20 500 612.60 -5 181.40 -1.03% 485 308.90 10 122.30 2.09%
31.01.2010 500 612.60 490 274.40 10 338.20 2.11% 461 791.30 38 821.30 8.41%
31.12.2009 490 274.40 482 533.10 7 741.30 1.60% 487 846.50 2 427.90 0.50%
30.11.2009 482 533.10 478 695.40 3 837.70 0.80% 459 520.30 23 012.80 5.01%
31.10.2009 478 695.40 476 351.50 2 343.90 0.49% 462 842.20 15 853.20 3.43%
30.09.2009 476 351.50 479 182.70 -2 831.20 -0.59% 486 520.50 -10 169.00 -2.09%
31.08.2009 479 182.70 484 923.00 -5 740.30 -1.18% 491 097.20 -11 914.50 -2.43%
31.07.2009 484 923.00 480 483.00 4 440.00 0.92% 488 772.70 -3 849.70 -0.79%
30.06.2009 480 483.00 484 674.30 -4 191.30 -0.86% 494 102.00 -13 619.00 -2.76%
31.05.2009 484 674.30 486 667.50 -1 993.20 -0.41% 489 608.40 -4 934.10 -1.01%
30.04.2009 486 667.50 490 372.80 -3 705.30 -0.76% 491 596.80 -4 929.30 -1.00%
31.03.2009 490 372.80 485 308.90 5 063.90 1.04% 481 427.00 8 945.80 1.86%
28.02.2009 485 308.90 461 791.30 23 517.60 5.09% 478 640.10 6 668.80 1.39%
31.01.2009 461 791.30 487 846.50 -26 055.20 -5.34% 475 903.90 -14 112.60 -2.97%
31.12.2008 487 846.50 459 520.30 28 326.20 6.16% 461 224.60 26 621.90 5.77%
30.11.2008 459 520.30 462 842.20 -3 321.90 -0.72% 462 427.70 -2 907.40 -0.63%
31.10.2008 462 842.20 486 520.50 -23 678.30 -4.87% 461 517.30 1 324.90 0.29%
30.09.2008 486 520.50 491 097.20 -4 576.70 -0.93% 463 174.80 23 345.70 5.04%
31.08.2008 491 097.20 488 772.70 2 324.50 0.48% 466 407.00 24 690.20 5.29%
31.07.2008 488 772.70 494 102.00 -5 329.30 -1.08% 465 910.70 22 862.00 4.91%
30.06.2008 494 102.00 489 608.40 4 493.60 0.92% 464 228.50 29 873.50 6.43%
31.05.2008 489 608.40 491 596.80 -1 988.40 -0.40% 471 697.60 17 910.80 3.80%
30.04.2008 491 596.80 481 427.00 10 169.80 2.11% 483 562.90 8 033.90 1.66%
31.03.2008 481 427.00 478 640.10 2 786.90 0.58% 490 008.10 -8 581.10 -1.75%
29.02.2008 478 640.10 475 903.90 2 736.20 0.57% 494 530.50 -15 890.40 -3.21%
31.01.2008 475 903.90 461 224.60 14 679.30 3.18% 499 662.80 -23 758.90 -4.75%
31.12.2007 461 224.60 462 427.70 -1 203.10 -0.26% 490 732.90 -29 508.30 -6.01%
30.11.2007 462 427.70 461 517.30 910.40 0.20% 511 273.40 -48 845.70 -9.55%
31.10.2007 461 517.30 463 174.80 -1 657.50 -0.36% 520 755.50 -59 238.20 -11.38%
30.09.2007 463 174.80 466 407.00 -3 232.20 -0.69% 526 140.70 -62 965.90 -11.97%
31.08.2007 466 407.00 465 910.70 496.30 0.11% 530 963.90 -64 556.90 -12.16%
31.07.2007 465 910.70 464 228.50 1 682.20 0.36% 537 884.00 -71 973.30 -13.38%
30.06.2007 464 228.50 471 697.60 -7 469.10 -1.58% 528 601.60 -64 373.10 -12.18%
31.05.2007 471 697.60 483 562.90 -11 865.30 -2.45% 549 779.10 -78 081.50 -14.20%
30.04.2007 483 562.90 490 008.10 -6 445.20 -1.32% 541 996.80 -58 433.90 -10.78%
31.03.2007 490 008.10 494 530.50 -4 522.40 -0.91% 551 594.90 -61 586.80 -11.17%
28.02.2007 494 530.50 499 662.80 -5 132.30 -1.03% 552 435.90 -57 905.40 -10.48%
31.01.2007 499 662.80 490 732.90 8 929.90 1.82% 554 477.70 -54 814.90 -9.89%
31.12.2006 490 732.90 511 273.40 -20 540.50 -4.02% 579 912.90 -89 180.00 -15.38%
30.11.2006 511 273.40 520 755.50 -9 482.10 -1.82% 569 873.70 -58 600.30 -10.28%
31.10.2006 520 755.50 526 140.70 -5 385.20 -1.02% 576 337.60 -55 582.10 -9.64%
30.09.2006 526 140.70 530 963.90 -4 823.20 -0.91% 580 461.40 -54 320.70 -9.36%
31.08.2006 530 963.90 537 884.00 -6 920.10 -1.29% 587 119.90 -56 156.00 -9.56%
31.07.2006 537 884.00 528 601.60 9 282.40 1.76% 584 099.50 -46 215.50 -7.91%
30.06.2006 528 601.60 549 779.10 -21 177.50 -3.85% 587 755.90 -59 154.30 -10.06%
31.05.2006 549 779.10 541 996.80 7 782.30 1.44% 513 602.80 36 176.30 7.04%
30.04.2006 541 996.80 551 594.90 -9 598.10 -1.74% 519 445.10 22 551.70 4.34%
31.03.2006 551 594.90 552 435.90 - 841.00 -0.15% 520 586.10 31 008.80 5.96%
28.02.2006 552 435.90 554 477.70 -2 041.80 -0.37% 519 036.00 33 399.90 6.43%
31.01.2006 554 477.70 579 912.90 -25 435.20 -4.39% 519 357.30 35 120.40 6.76%
31.12.2005 579 912.90 569 873.70 10 039.20 1.76% 523 275.00 56 637.90 10.82%
30.11.2005 569 873.70 576 337.60 -6 463.90 -1.12% 523 665.50 46 208.20 8.82%
31.10.2005 576 337.60 580 461.40 -4 123.80 -0.71% 527 119.80 49 217.80 9.34%
30.09.2005 580 461.40 587 119.90 -6 658.50 -1.13% 527 930.60 52 530.80 9.95%
31.08.2005 587 119.90 584 099.50 3 020.40 0.52% 533 687.40 53 432.50 10.01%
31.07.2005 584 099.50 587 755.90 -3 656.40 -0.62% 536 405.60 47 693.90 8.89%
30.06.2005 587 755.90 513 602.80 74 153.10 14.44% 533 761.20 53 994.70 10.12%
31.05.2005 513 602.80 519 445.10 -5 842.30 -1.12% 544 283.50 -30 680.70 -5.64%
30.04.2005 519 445.10 520 586.10 -1 141.00 -0.22% 545 492.30 -26 047.20 -4.77%
31.03.2005 520 586.10 519 036.00 1 550.10 0.30% 548 982.60 -28 396.50 -5.17%
28.02.2005 519 036.00 519 357.30 - 321.30 -0.06% 547 966.40 -28 930.40 -5.28%
31.01.2005 519 357.30 523 275.00 -3 917.70 -0.75% 549 101.20 -29 743.90 -5.42%
31.12.2004 523 275.00 523 665.50 - 390.50 -0.07% 545 154.00 -21 879.00 -4.01%
30.11.2004 523 665.50 527 119.80 -3 454.30 -0.66% 546 729.60 -23 064.10 -4.22%
31.10.2004 527 119.80 527 930.60 - 810.80 -0.15% 549 120.30 -22 000.50 -4.01%
30.09.2004 527 930.60 533 687.40 -5 756.80 -1.08% 551 116.60 -23 186.00 -4.21%
31.08.2004 533 687.40 536 405.60 -2 718.20 -0.51% 556 628.40 -22 941.00 -4.12%
31.07.2004 536 405.60 533 761.20 2 644.40 0.50% 557 922.40 -21 516.80 -3.86%
30.06.2004 533 761.20 544 283.50 -10 522.30 -1.93% 556 239.00 -22 477.80 -4.04%
31.05.2004 544 283.50 545 492.30 -1 208.80 -0.22% 561 117.90 -16 834.40 -3.00%
30.04.2004 545 492.30 548 982.60 -3 490.30 -0.64% 563 469.80 -17 977.50 -3.19%
31.03.2004 548 982.60 547 966.40 1 016.20 0.19% 576 825.10 -27 842.50 -4.83%
29.02.2004 547 966.40 549 101.20 -1 134.80 -0.21% 581 922.10 -33 955.70 -5.83%
31.01.2004 549 101.20 545 154.00 3 947.20 0.72% 585 374.60 -36 273.40 -6.20%
31.12.2003 545 154.00 546 729.60 -1 575.60 -0.29% 573 913.10 -28 759.10 -5.01%
30.11.2003 546 729.60 549 120.30 -2 390.70 -0.44% 577 712.70 -30 983.10 -5.36%
31.10.2003 549 120.30 551 116.60 -1 996.30 -0.36% 580 236.00 -31 115.70 -5.36%
30.09.2003 551 116.60 556 628.40 -5 511.80 -0.99% 581 911.20 -30 794.60 -5.29%
31.08.2003 556 628.40 557 922.40 -1 294.00 -0.23% 569 324.60 -12 696.20 -2.23%
31.07.2003 557 922.40 556 239.00 1 683.40 0.30% 570 562.80 -12 640.40 -2.22%
30.06.2003 556 239.00 561 117.90 -4 878.90 -0.87% 556 352.20 - 113.20 -0.02%
31.05.2003 561 117.90 563 469.80 -2 351.90 -0.42% 565 161.80 -4 043.90 -0.72%
30.04.2003 563 469.80 576 825.10 -13 355.30 -2.32% 442 182.60 121 287.20 27.43%
31.03.2003 576 825.10 581 922.10 -5 097.00 -0.88% 412 071.60 164 753.50 39.98%
28.02.2003 581 922.10 585 374.60 -3 452.50 -0.59% 410 663.10 171 259.00 41.70%
31.01.2003 585 374.60 573 913.10 11 461.50 2.00% 412 994.90 172 379.70 41.74%
31.12.2002 573 913.10 577 712.70 -3 799.60 -0.66% - - -
30.11.2002 577 712.70 580 236.00 -2 523.30 -0.43% - - -
31.10.2002 580 236.00 581 911.20 -1 675.20 -0.29% - - -
30.09.2002 581 911.20 569 324.60 12 586.60 2.21% - - -
31.08.2002 569 324.60 570 562.80 -1 238.20 -0.22% - - -
31.07.2002 570 562.80 556 352.20 14 210.60 2.55% - - -
30.06.2002 556 352.20 565 161.80 -8 809.60 -1.56% - - -
31.05.2002 565 161.80 442 182.60 122 979.20 27.81% - - -
30.04.2002 442 182.60 412 071.60 30 111.00 7.31% - - -
31.03.2002 412 071.60 410 663.10 1 408.50 0.34% - - -
28.02.2002 410 663.10 412 994.90 -2 331.80 -0.56% - - -
31.01.2002 412 994.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady rezidentů - Celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady rezidentů - Celkem (Rozvaha České národní banky - pasiva)
Vklady rezidentů - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Vklady rezidentů - Celkem (Rozvaha České národní banky - pasiva)
Vklady rezidentů - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.