Vklady rezidentů - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Vklady rezidentů - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Celkem
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - MFI
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
- Agregované rozvahy (ČNB a ostatní měnové finanční instituce)
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Pasiva celkem
29.02.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Zahraniční pasiva
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Ostatní pasiva
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
29.02.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Celkem
29.02.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní
- Rozvaha ČNB a agregovaná rozvaha ostatních MFI - pasiva (1138)
29.02.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
29.02.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
29.02.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
- Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Přebytek mezibankovních závazků

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady rezidentů - Celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2018 4 451 133.00
Min 28.02.2002 1 699 641.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 4 451 133.00 4 382 625.80 68 507.20 1.56% 4 168 064.50 283 068.50 6.79%
30.09.2018 4 382 625.80 4 426 035.10 -43 409.30 -0.98% 4 147 327.10 235 298.70 5.67%
31.08.2018 4 426 035.10 4 406 523.90 19 511.20 0.44% 4 184 357.00 241 678.10 5.78%
31.07.2018 4 406 523.90 4 302 759.70 103 764.20 2.41% 4 111 399.70 295 124.20 7.18%
30.06.2018 4 302 759.70 4 410 059.40 - 107 299.70 -2.43% 4 057 260.90 245 498.80 6.05%
31.05.2018 4 410 059.40 4 376 691.50 33 367.90 0.76% 4 161 154.90 248 904.50 5.98%
30.04.2018 4 376 691.50 4 302 082.00 74 609.50 1.73% 4 157 467.80 219 223.70 5.27%
31.03.2018 4 302 082.00 4 282 698.90 19 383.10 0.45% 4 056 678.50 245 403.50 6.05%
28.02.2018 4 282 698.90 4 219 999.40 62 699.50 1.49% 3 959 623.80 323 075.10 8.16%
31.01.2018 4 219 999.40 4 027 315.70 192 683.70 4.78% 3 916 015.30 303 984.10 7.76%
31.12.2017 4 027 315.70 4 191 614.70 - 164 299.00 -3.92% 3 666 340.00 360 975.70 9.85%
30.11.2017 4 191 614.70 4 168 064.50 23 550.20 0.56% 3 835 610.50 356 004.20 9.28%
31.10.2017 4 168 064.50 4 147 327.10 20 737.40 0.50% 3 782 905.70 385 158.80 10.18%
30.09.2017 4 147 327.10 4 184 357.00 -37 029.90 -0.88% 3 711 350.50 435 976.60 11.75%
31.08.2017 4 184 357.00 4 111 399.70 72 957.30 1.77% 3 750 042.30 434 314.70 11.58%
31.07.2017 4 111 399.70 4 057 260.90 54 138.80 1.33% 3 734 368.30 377 031.40 10.10%
30.06.2017 4 057 260.90 4 161 154.90 - 103 894.00 -2.50% 3 685 289.20 371 971.70 10.09%
31.05.2017 4 161 154.90 4 157 467.80 3 687.10 0.09% 3 828 047.60 333 107.30 8.70%
30.04.2017 4 157 467.80 4 056 678.50 100 789.30 2.48% 3 793 205.80 364 262.00 9.60%
31.03.2017 4 056 678.50 3 959 623.80 97 054.70 2.45% 3 772 245.50 284 433.00 7.54%
28.02.2017 3 959 623.80 3 916 015.30 43 608.50 1.11% 3 739 682.00 219 941.80 5.88%
31.01.2017 3 916 015.30 3 666 340.00 249 675.30 6.81% 3 701 181.80 214 833.50 5.80%
31.12.2016 3 666 340.00 3 835 610.50 - 169 270.50 -4.41% 3 505 173.70 161 166.30 4.60%
30.11.2016 3 835 610.50 3 782 905.70 52 704.80 1.39% 3 717 913.60 117 696.90 3.17%
31.10.2016 3 782 905.70 3 711 350.50 71 555.20 1.93% 3 691 455.10 91 450.60 2.48%
30.09.2016 3 711 350.50 3 750 042.30 -38 691.80 -1.03% 3 664 068.70 47 281.80 1.29%
31.08.2016 3 750 042.30 3 734 368.30 15 674.00 0.42% 3 648 898.10 101 144.20 2.77%
31.07.2016 3 734 368.30 3 685 289.20 49 079.10 1.33% 3 613 446.70 120 921.60 3.35%
30.06.2016 3 685 289.20 3 828 047.60 - 142 758.40 -3.73% 3 527 737.20 157 552.00 4.47%
31.05.2016 3 828 047.60 3 793 205.80 34 841.80 0.92% 3 508 848.10 319 199.50 9.10%
30.04.2016 3 793 205.80 3 772 245.50 20 960.30 0.56% 3 499 947.20 293 258.60 8.38%
31.03.2016 3 772 245.50 3 739 682.00 32 563.50 0.87% 3 536 991.90 235 253.60 6.65%
29.02.2016 3 739 682.00 3 701 181.80 38 500.20 1.04% 3 534 431.90 205 250.10 5.81%
31.01.2016 3 701 181.80 3 505 173.70 196 008.10 5.59% 3 510 940.00 190 241.80 5.42%
31.12.2015 3 505 173.70 3 717 913.60 - 212 739.90 -5.72% 3 498 490.10 6 683.60 0.19%
30.11.2015 3 717 913.60 3 691 455.10 26 458.50 0.72% 3 488 348.60 229 565.00 6.58%
31.10.2015 3 691 455.10 3 664 068.70 27 386.40 0.75% 3 508 115.50 183 339.60 5.23%
30.09.2015 3 664 068.70 3 648 898.10 15 170.60 0.42% 3 499 033.10 165 035.60 4.72%
31.08.2015 3 648 898.10 3 613 446.70 35 451.40 0.98% 3 511 395.70 137 502.40 3.92%
31.07.2015 3 613 446.70 3 527 737.20 85 709.50 2.43% 3 538 183.00 75 263.70 2.13%
30.06.2015 3 527 737.20 3 508 848.10 18 889.10 0.54% 3 535 094.00 -7 356.80 -0.21%
31.05.2015 3 508 848.10 3 499 947.20 8 900.90 0.25% 3 581 306.40 -72 458.30 -2.02%
30.04.2015 3 499 947.20 3 536 991.90 -37 044.70 -1.05% 3 594 625.80 -94 678.60 -2.63%
31.03.2015 3 536 991.90 3 534 431.90 2 560.00 0.07% 3 589 645.80 -52 653.90 -1.47%
28.02.2015 3 534 431.90 3 510 940.00 23 491.90 0.67% 3 587 026.10 -52 594.20 -1.47%
31.01.2015 3 510 940.00 3 498 490.10 12 449.90 0.36% 3 546 562.00 -35 622.00 -1.00%
31.12.2014 3 498 490.10 3 488 348.60 10 141.50 0.29% 3 534 313.60 -35 823.50 -1.01%
30.11.2014 3 488 348.60 3 508 115.50 -19 766.90 -0.56% 3 498 772.90 -10 424.30 -0.30%
31.10.2014 3 508 115.50 3 499 033.10 9 082.40 0.26% 3 437 860.40 70 255.10 2.04%
30.09.2014 3 499 033.10 3 511 395.70 -12 362.60 -0.35% 3 432 639.40 66 393.70 1.93%
31.08.2014 3 511 395.70 3 538 183.00 -26 787.30 -0.76% 3 444 374.40 67 021.30 1.95%
31.07.2014 3 538 183.00 3 535 094.00 3 089.00 0.09% 3 466 010.20 72 172.80 2.08%
30.06.2014 3 535 094.00 3 581 306.40 -46 212.40 -1.29% 3 412 780.40 122 313.60 3.58%
31.05.2014 3 581 306.40 3 594 625.80 -13 319.40 -0.37% 3 420 907.90 160 398.50 4.69%
30.04.2014 3 594 625.80 3 589 645.80 4 980.00 0.14% 3 462 034.20 132 591.60 3.83%
31.03.2014 3 589 645.80 3 587 026.10 2 619.70 0.07% 3 438 390.30 151 255.50 4.40%
28.02.2014 3 587 026.10 3 546 562.00 40 464.10 1.14% 3 420 616.60 166 409.50 4.86%
31.01.2014 3 546 562.00 3 534 313.60 12 248.40 0.35% 3 410 443.50 136 118.50 3.99%
31.12.2013 3 534 313.60 3 498 772.90 35 540.70 1.02% 3 324 594.70 209 718.90 6.31%
30.11.2013 3 498 772.90 3 437 860.40 60 912.50 1.77% 3 296 302.60 202 470.30 6.14%
31.10.2013 3 437 860.40 3 432 639.40 5 221.00 0.15% 3 338 805.10 99 055.30 2.97%
30.09.2013 3 432 639.40 3 444 374.40 -11 735.00 -0.34% 3 338 771.40 93 868.00 2.81%
31.08.2013 3 444 374.40 3 466 010.20 -21 635.80 -0.62% 3 313 697.10 130 677.30 3.94%
31.07.2013 3 466 010.20 3 412 780.40 53 229.80 1.56% 3 349 334.70 116 675.50 3.48%
30.06.2013 3 412 780.40 3 420 907.90 -8 127.50 -0.24% 3 295 911.50 116 868.90 3.55%
31.05.2013 3 420 907.90 3 462 034.20 -41 126.30 -1.19% 3 259 212.90 161 695.00 4.96%
30.04.2013 3 462 034.20 3 438 390.30 23 643.90 0.69% 3 252 389.80 209 644.40 6.45%
31.03.2013 3 438 390.30 3 420 616.60 17 773.70 0.52% 3 261 428.80 176 961.50 5.43%
28.02.2013 3 420 616.60 3 410 443.50 10 173.10 0.30% 3 246 865.20 173 751.40 5.35%
31.01.2013 3 410 443.50 3 324 594.70 85 848.80 2.58% 3 210 106.10 200 337.40 6.24%
31.12.2012 3 324 594.70 3 296 302.60 28 292.10 0.86% 3 154 497.70 170 097.00 5.39%
30.11.2012 3 296 302.60 3 338 805.10 -42 502.50 -1.27% 3 130 985.90 165 316.70 5.28%
31.10.2012 3 338 805.10 3 338 771.40 33.70 0.00% 3 096 888.00 241 917.10 7.81%
30.09.2012 3 338 771.40 3 313 697.10 25 074.30 0.76% 3 082 193.30 256 578.10 8.32%
31.08.2012 3 313 697.10 3 349 334.70 -35 637.60 -1.06% 3 025 289.40 288 407.70 9.53%
31.07.2012 3 349 334.70 3 295 911.50 53 423.20 1.62% 3 056 745.90 292 588.80 9.57%
30.06.2012 3 295 911.50 3 259 212.90 36 698.60 1.13% 3 021 021.70 274 889.80 9.10%
31.05.2012 3 259 212.90 3 252 389.80 6 823.10 0.21% 3 025 617.10 233 595.80 7.72%
30.04.2012 3 252 389.80 3 261 428.80 -9 039.00 -0.28% 2 993 528.20 258 861.60 8.65%
31.03.2012 3 261 428.80 3 246 865.20 14 563.60 0.45% 3 002 792.40 258 636.40 8.61%
29.02.2012 3 246 865.20 3 210 106.10 36 759.10 1.15% 2 979 192.60 267 672.60 8.98%
31.01.2012 3 210 106.10 3 154 497.70 55 608.40 1.76% 3 004 178.90 205 927.20 6.85%
31.12.2011 3 154 497.70 3 130 985.90 23 511.80 0.75% 2 972 551.00 181 946.70 6.12%
30.11.2011 3 130 985.90 3 096 888.00 34 097.90 1.10% 2 958 489.00 172 496.90 5.83%
31.10.2011 3 096 888.00 3 082 193.30 14 694.70 0.48% 2 982 353.10 114 534.90 3.84%
30.09.2011 3 082 193.30 3 025 289.40 56 903.90 1.88% 2 987 262.60 94 930.70 3.18%
31.08.2011 3 025 289.40 3 056 745.90 -31 456.50 -1.03% 2 989 678.30 35 611.10 1.19%
31.07.2011 3 056 745.90 3 021 021.70 35 724.20 1.18% 2 998 278.30 58 467.60 1.95%
30.06.2011 3 021 021.70 3 025 617.10 -4 595.40 -0.15% 2 978 230.40 42 791.30 1.44%
31.05.2011 3 025 617.10 2 993 528.20 32 088.90 1.07% 2 934 585.90 91 031.20 3.10%
30.04.2011 2 993 528.20 3 002 792.40 -9 264.20 -0.31% 2 965 059.40 28 468.80 0.96%
31.03.2011 3 002 792.40 2 979 192.60 23 599.80 0.79% 2 935 274.70 67 517.70 2.30%
28.02.2011 2 979 192.60 3 004 178.90 -24 986.30 -0.83% 2 895 257.50 83 935.10 2.90%
31.01.2011 3 004 178.90 2 972 551.00 31 627.90 1.06% 2 901 336.50 102 842.40 3.54%
31.12.2010 2 972 551.00 2 958 489.00 14 062.00 0.48% 2 895 424.90 77 126.10 2.66%
30.11.2010 2 958 489.00 2 982 353.10 -23 864.10 -0.80% 2 885 703.00 72 786.00 2.52%
31.10.2010 2 982 353.10 2 987 262.60 -4 909.50 -0.16% 2 922 922.80 59 430.30 2.03%
30.09.2010 2 987 262.60 2 989 678.30 -2 415.70 -0.08% 2 877 808.50 109 454.10 3.80%
31.08.2010 2 989 678.30 2 998 278.30 -8 600.00 -0.29% 2 893 940.80 95 737.50 3.31%
31.07.2010 2 998 278.30 2 978 230.40 20 047.90 0.67% 2 899 037.00 99 241.30 3.42%
30.06.2010 2 978 230.40 2 934 585.90 43 644.50 1.49% 2 909 641.50 68 588.90 2.36%
31.05.2010 2 934 585.90 2 965 059.40 -30 473.50 -1.03% 2 918 437.30 16 148.60 0.55%
30.04.2010 2 965 059.40 2 935 274.70 29 784.70 1.01% 2 867 405.20 97 654.20 3.41%
31.03.2010 2 935 274.70 2 895 257.50 40 017.20 1.38% 2 833 722.00 101 552.70 3.58%
28.02.2010 2 895 257.50 2 901 336.50 -6 079.00 -0.21% 2 830 461.20 64 796.30 2.29%
31.01.2010 2 901 336.50 2 895 424.90 5 911.60 0.20% 2 853 815.50 47 521.00 1.67%
31.12.2009 2 895 424.90 2 885 703.00 9 721.90 0.34% 2 735 200.40 160 224.50 5.86%
30.11.2009 2 885 703.00 2 922 922.80 -37 219.80 -1.27% 2 797 672.00 88 031.00 3.15%
31.10.2009 2 922 922.80 2 877 808.50 45 114.30 1.57% 2 802 198.50 120 724.30 4.31%
30.09.2009 2 877 808.50 2 893 940.80 -16 132.30 -0.56% 2 788 371.00 89 437.50 3.21%
31.08.2009 2 893 940.80 2 899 037.00 -5 096.20 -0.18% 2 821 443.60 72 497.20 2.57%
31.07.2009 2 899 037.00 2 909 641.50 -10 604.50 -0.36% 2 795 660.60 103 376.40 3.70%
30.06.2009 2 909 641.50 2 918 437.30 -8 795.80 -0.30% 2 748 446.60 161 194.90 5.86%
31.05.2009 2 918 437.30 2 867 405.20 51 032.10 1.78% 2 698 804.00 219 633.30 8.14%
30.04.2009 2 867 405.20 2 833 722.00 33 683.20 1.19% 2 654 047.60 213 357.60 8.04%
31.03.2009 2 833 722.00 2 830 461.20 3 260.80 0.12% 2 598 875.30 234 846.70 9.04%
28.02.2009 2 830 461.20 2 853 815.50 -23 354.30 -0.82% 2 588 919.70 241 541.50 9.33%
31.01.2009 2 853 815.50 2 735 200.40 118 615.10 4.34% 2 660 949.60 192 865.90 7.25%
31.12.2008 2 735 200.40 2 797 672.00 -62 471.60 -2.23% 2 521 073.90 214 126.50 8.49%
30.11.2008 2 797 672.00 2 802 198.50 -4 526.50 -0.16% 2 594 334.10 203 337.90 7.84%
31.10.2008 2 802 198.50 2 788 371.00 13 827.50 0.50% 2 571 280.60 230 917.90 8.98%
30.09.2008 2 788 371.00 2 821 443.60 -33 072.60 -1.17% 2 543 247.90 245 123.10 9.64%
31.08.2008 2 821 443.60 2 795 660.60 25 783.00 0.92% 2 522 713.60 298 730.00 11.84%
31.07.2008 2 795 660.60 2 748 446.60 47 214.00 1.72% 2 549 316.70 246 343.90 9.66%
30.06.2008 2 748 446.60 2 698 804.00 49 642.60 1.84% 2 489 486.80 258 959.80 10.40%
31.05.2008 2 698 804.00 2 654 047.60 44 756.40 1.69% 2 429 649.80 269 154.20 11.08%
30.04.2008 2 654 047.60 2 598 875.30 55 172.30 2.12% 2 453 741.30 200 306.30 8.16%
31.03.2008 2 598 875.30 2 588 919.70 9 955.60 0.38% 2 364 952.10 233 923.20 9.89%
29.02.2008 2 588 919.70 2 660 949.60 -72 029.90 -2.71% 2 342 096.30 246 823.40 10.54%
31.01.2008 2 660 949.60 2 521 073.90 139 875.70 5.55% 2 328 093.90 332 855.70 14.30%
31.12.2007 2 521 073.90 2 594 334.10 -73 260.20 -2.82% 2 211 334.40 309 739.50 14.01%
30.11.2007 2 594 334.10 2 571 280.60 23 053.50 0.90% 2 271 731.30 322 602.80 14.20%
31.10.2007 2 571 280.60 2 543 247.90 28 032.70 1.10% 2 271 282.00 299 998.60 13.21%
30.09.2007 2 543 247.90 2 522 713.60 20 534.30 0.81% 2 286 923.60 256 324.30 11.21%
31.08.2007 2 522 713.60 2 549 316.70 -26 603.10 -1.04% 2 230 805.50 291 908.10 13.09%
31.07.2007 2 549 316.70 2 489 486.80 59 829.90 2.40% 2 237 947.90 311 368.80 13.91%
30.06.2007 2 489 486.80 2 429 649.80 59 837.00 2.46% 2 240 899.80 248 587.00 11.09%
31.05.2007 2 429 649.80 2 453 741.30 -24 091.50 -0.98% 2 203 394.90 226 254.90 10.27%
30.04.2007 2 453 741.30 2 364 952.10 88 789.20 3.75% 2 204 954.10 248 787.20 11.28%
31.03.2007 2 364 952.10 2 342 096.30 22 855.80 0.98% 2 166 424.40 198 527.70 9.16%
28.02.2007 2 342 096.30 2 328 093.90 14 002.40 0.60% 2 117 071.50 225 024.80 10.63%
31.01.2007 2 328 093.90 2 211 334.40 116 759.50 5.28% 2 109 070.00 219 023.90 10.38%
31.12.2006 2 211 334.40 2 271 731.30 -60 396.90 -2.66% 2 064 759.30 146 575.10 7.10%
30.11.2006 2 271 731.30 2 271 282.00 449.30 0.02% 2 116 290.10 155 441.20 7.34%
31.10.2006 2 271 282.00 2 286 923.60 -15 641.60 -0.68% 2 114 968.00 156 314.00 7.39%
30.09.2006 2 286 923.60 2 230 805.50 56 118.10 2.52% 2 081 761.70 205 161.90 9.86%
31.08.2006 2 230 805.50 2 237 947.90 -7 142.40 -0.32% 2 083 877.10 146 928.40 7.05%
31.07.2006 2 237 947.90 2 240 899.80 -2 951.90 -0.13% 2 055 929.80 182 018.10 8.85%
30.06.2006 2 240 899.80 2 203 394.90 37 504.90 1.70% 2 044 900.60 195 999.20 9.58%
31.05.2006 2 203 394.90 2 204 954.10 -1 559.20 -0.07% 1 957 167.10 246 227.80 12.58%
30.04.2006 2 204 954.10 2 166 424.40 38 529.70 1.78% 1 951 645.20 253 308.90 12.98%
31.03.2006 2 166 424.40 2 117 071.50 49 352.90 2.33% 1 933 538.00 232 886.40 12.04%
28.02.2006 2 117 071.50 2 109 070.00 8 001.50 0.38% 1 876 768.80 240 302.70 12.80%
31.01.2006 2 109 070.00 2 064 759.30 44 310.70 2.15% 1 865 085.70 243 984.30 13.08%
31.12.2005 2 064 759.30 2 116 290.10 -51 530.80 -2.43% 1 897 663.60 167 095.70 8.81%
30.11.2005 2 116 290.10 2 114 968.00 1 322.10 0.06% 1 948 661.30 167 628.80 8.60%
31.10.2005 2 114 968.00 2 081 761.70 33 206.30 1.60% 1 988 636.20 126 331.80 6.35%
30.09.2005 2 081 761.70 2 083 877.10 -2 115.40 -0.10% 1 975 141.50 106 620.20 5.40%
31.08.2005 2 083 877.10 2 055 929.80 27 947.30 1.36% 1 982 107.30 101 769.80 5.13%
31.07.2005 2 055 929.80 2 044 900.60 11 029.20 0.54% 1 963 935.00 91 994.80 4.68%
30.06.2005 2 044 900.60 1 957 167.10 87 733.50 4.48% 1 953 581.20 91 319.40 4.67%
31.05.2005 1 957 167.10 1 951 645.20 5 521.90 0.28% 1 886 336.30 70 830.80 3.75%
30.04.2005 1 951 645.20 1 933 538.00 18 107.20 0.94% 1 897 305.00 54 340.20 2.86%
31.03.2005 1 933 538.00 1 876 768.80 56 769.20 3.02% 1 865 758.30 67 779.70 3.63%
28.02.2005 1 876 768.80 1 865 085.70 11 683.10 0.63% 1 833 855.30 42 913.50 2.34%
31.01.2005 1 865 085.70 1 897 663.60 -32 577.90 -1.72% 1 830 987.40 34 098.30 1.86%
31.12.2004 1 897 663.60 1 948 661.30 -50 997.70 -2.62% 1 785 719.30 111 944.30 6.27%
30.11.2004 1 948 661.30 1 988 636.20 -39 974.90 -2.01% 1 835 599.70 113 061.60 6.16%
31.10.2004 1 988 636.20 1 975 141.50 13 494.70 0.68% 1 822 206.50 166 429.70 9.13%
30.09.2004 1 975 141.50 1 982 107.30 -6 965.80 -0.35% 1 788 896.60 186 244.90 10.41%
31.08.2004 1 982 107.30 1 963 935.00 18 172.30 0.93% 1 808 672.10 173 435.20 9.59%
31.07.2004 1 963 935.00 1 953 581.20 10 353.80 0.53% 1 794 717.70 169 217.30 9.43%
30.06.2004 1 953 581.20 1 886 336.30 67 244.90 3.56% 1 755 071.80 198 509.40 11.31%
31.05.2004 1 886 336.30 1 897 305.00 -10 968.70 -0.58% 1 745 799.00 140 537.30 8.05%
30.04.2004 1 897 305.00 1 865 758.30 31 546.70 1.69% 1 782 943.60 114 361.40 6.41%
31.03.2004 1 865 758.30 1 833 855.30 31 903.00 1.74% 1 787 907.80 77 850.50 4.35%
29.02.2004 1 833 855.30 1 830 987.40 2 867.90 0.16% 1 796 205.00 37 650.30 2.10%
31.01.2004 1 830 987.40 1 785 719.30 45 268.10 2.54% 1 803 234.00 27 753.40 1.54%
31.12.2003 1 785 719.30 1 835 599.70 -49 880.40 -2.72% 1 777 896.20 7 823.10 0.44%
30.11.2003 1 835 599.70 1 822 206.50 13 393.20 0.73% 1 849 696.90 -14 097.20 -0.76%
31.10.2003 1 822 206.50 1 788 896.60 33 309.90 1.86% 1 882 225.60 -60 019.10 -3.19%
30.09.2003 1 788 896.60 1 808 672.10 -19 775.50 -1.09% 1 818 947.20 -30 050.60 -1.65%
31.08.2003 1 808 672.10 1 794 717.70 13 954.40 0.78% 1 846 821.00 -38 148.90 -2.07%
31.07.2003 1 794 717.70 1 755 071.80 39 645.90 2.26% 1 851 710.30 -56 992.60 -3.08%
30.06.2003 1 755 071.80 1 745 799.00 9 272.80 0.53% 1 818 629.50 -63 557.70 -3.49%
31.05.2003 1 745 799.00 1 782 943.60 -37 144.60 -2.08% 1 731 776.70 14 022.30 0.81%
30.04.2003 1 782 943.60 1 787 907.80 -4 964.20 -0.28% 1 716 172.30 66 771.30 3.89%
31.03.2003 1 787 907.80 1 796 205.00 -8 297.20 -0.46% 1 705 244.90 82 662.90 4.85%
28.02.2003 1 796 205.00 1 803 234.00 -7 029.00 -0.39% 1 699 641.70 96 563.30 5.68%
31.01.2003 1 803 234.00 1 777 896.20 25 337.80 1.43% 1 734 802.30 68 431.70 3.94%
31.12.2002 1 777 896.20 1 849 696.90 -71 800.70 -3.88% - - -
30.11.2002 1 849 696.90 1 882 225.60 -32 528.70 -1.73% - - -
31.10.2002 1 882 225.60 1 818 947.20 63 278.40 3.48% - - -
30.09.2002 1 818 947.20 1 846 821.00 -27 873.80 -1.51% - - -
31.08.2002 1 846 821.00 1 851 710.30 -4 889.30 -0.26% - - -
31.07.2002 1 851 710.30 1 818 629.50 33 080.80 1.82% - - -
30.06.2002 1 818 629.50 1 731 776.70 86 852.80 5.02% - - -
31.05.2002 1 731 776.70 1 716 172.30 15 604.40 0.91% - - -
30.04.2002 1 716 172.30 1 705 244.90 10 927.40 0.64% - - -
31.03.2002 1 705 244.90 1 699 641.70 5 603.20 0.33% - - -
28.02.2002 1 699 641.70 1 734 802.30 -35 160.60 -2.03% - - -
31.01.2002 1 734 802.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady rezidentů - Celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady rezidentů - Celkem (Rozvaha České národní banky - pasiva)
Vklady rezidentů - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Vklady rezidentů - Celkem (Rozvaha České národní banky - pasiva)
Vklady rezidentů - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.