Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Agregované rozvahy (ČNB a ostatní měnové finanční instituce)
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Zahraniční pasiva
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Ostatní pasiva
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Pasiva celkem
- Rozvaha ČNB a agregovaná rozvaha ostatních MFI - pasiva (1138)
- Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Přebytek mezibankovních závazků
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Oběživo
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - MFI
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Emitované dluhové cenné papíry
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Kapitál a rezervy
- Rozvaha ČNB a agregovaná rozvaha ostatních MFI - aktiva (1137)
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Zahraniční aktiva
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Stálá aktiva
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Ostatní aktiva

Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Oběživo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 2. Vklady rezidentů - Celkem 4 451 133.00 4 382 625.80 1.56% 4 168 064.50 6.79%
UK3 3. Vklady rezidentů - MFI 126 098.30 118 996.60 5.97% 139 595.30 -9.67%
UK4 4. Vklady rezidentů - Centrální vláda 151 180.60 125 555.20 20.41% 83 304.20 81.48%
UK5 5. Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem 4 173 854.00 4 138 074.00 0.86% 3 945 165.10 5.80%
UK6 6. Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní 3 337 957.80 3 321 656.40 0.49% 3 176 305.90 5.09%
UK7 7. Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S dohodnutou splatností 472 879.10 447 642.20 5.64% 427 433.10 10.63%
UK8 8. Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S výpovědní lhůtou 216 708.00 217 913.90 -0.55% 227 678.50 -4.82%
UK9 9. Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Repo operace 146 309.20 150 861.50 -3.02% 113 747.50 28.63%
UK10 10. Podílové listy/akcie FPT 7 821.00 6 376.80 22.65% 1 502.20 420.64%
UK11 11. Emitované dluhové cenné papíry 420 375.00 415 044.40 1.28% 461 450.90 -8.90%
UK12 12. Kapitál a rezervy 721 664.80 716 366.40 0.74% 698 797.40 3.27%
UK13 13. Zahraniční pasiva 1 820 841.10 1 850 689.40 -1.61% 1 713 944.10 6.24%
UK14 14. Ostatní pasiva 285 936.10 286 257.00 -0.11% 255 887.00 11.74%
UK15 15. Celkem 7 707 771.10 7 657 359.70 0.66% 7 299 646.10 5.59%

Oběživo

ObdobíHodnota
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
31.01.2018 0.00
Další »
Oběživo,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva

Vklady rezidentů - Celkem

ObdobíHodnota
31.10.2018 4 451 133.00
30.09.2018 4 382 625.80
31.08.2018 4 426 035.10
31.07.2018 4 406 523.90
30.06.2018 4 302 759.70
31.05.2018 4 410 059.40
30.04.2018 4 376 691.50
31.03.2018 4 302 082.00
28.02.2018 4 282 698.90
31.01.2018 4 219 999.40
Další »
Vklady rezidentů - Celkem,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva

Vklady rezidentů - MFI

ObdobíHodnota
31.10.2018 126 098.30
30.09.2018 118 996.60
31.08.2018 116 792.80
31.07.2018 130 873.50
30.06.2018 101 261.20
31.05.2018 145 720.70
30.04.2018 157 755.80
31.03.2018 152 575.10
28.02.2018 142 618.20
31.01.2018 128 393.10
Další »
Vklady rezidentů - MFI,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva

Vklady rezidentů - Centrální vláda

ObdobíHodnota
31.10.2018 151 180.60
30.09.2018 125 555.20
31.08.2018 146 096.90
31.07.2018 149 082.40
30.06.2018 101 718.70
31.05.2018 133 850.80
30.04.2018 133 494.30
31.03.2018 95 765.30
28.02.2018 93 474.40
31.01.2018 98 336.40
Další »
Vklady rezidentů - Centrální vláda,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva

Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem

ObdobíHodnota
31.10.2018 4 173 854.00
30.09.2018 4 138 074.00
31.08.2018 4 163 145.30
31.07.2018 4 126 568.00
30.06.2018 4 099 779.80
31.05.2018 4 130 487.90
30.04.2018 4 085 441.40
31.03.2018 4 053 741.60
28.02.2018 4 046 606.30
31.01.2018 3 993 269.90
Další »
Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva

Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní

ObdobíHodnota
31.10.2018 3 337 957.80
30.09.2018 3 321 656.40
31.08.2018 3 345 217.30
31.07.2018 3 322 528.80
30.06.2018 3 310 264.70
31.05.2018 3 320 839.60
30.04.2018 3 265 582.00
31.03.2018 3 252 101.50
28.02.2018 3 259 014.50
31.01.2018 3 234 247.60
Další »
Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva

Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S dohodnutou splatností

ObdobíHodnota
31.10.2018 472 879.10
30.09.2018 447 642.20
31.08.2018 454 718.20
31.07.2018 444 492.30
30.06.2018 437 461.10
31.05.2018 453 261.40
30.04.2018 453 230.00
31.03.2018 438 930.20
28.02.2018 429 403.30
31.01.2018 413 959.70
Další »
Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S dohodnutou splatností,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva

Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S výpovědní lhůtou

ObdobíHodnota
31.10.2018 216 708.00
30.09.2018 217 913.90
31.08.2018 219 029.40
31.07.2018 219 487.00
30.06.2018 222 469.00
31.05.2018 224 714.80
30.04.2018 227 248.50
31.03.2018 228 948.10
28.02.2018 229 839.20
31.01.2018 231 086.50
Další »
Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S výpovědní lhůtou,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva

Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Repo operace

ObdobíHodnota
31.10.2018 146 309.20
30.09.2018 150 861.50
31.08.2018 144 180.50
31.07.2018 140 059.90
30.06.2018 129 585.00
31.05.2018 131 672.10
30.04.2018 139 380.90
31.03.2018 133 761.70
28.02.2018 128 349.40
31.01.2018 113 976.20
Další »
Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Repo operace,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva

Podílové listy/akcie FPT

ObdobíHodnota
31.10.2018 7 821.00
30.09.2018 6 376.80
31.08.2018 5 625.70
31.07.2018 4 831.70
30.06.2018 4 033.50
31.05.2018 3 112.10
30.04.2018 2 167.60
31.03.2018 1 859.20
28.02.2018 1 579.20
31.01.2018 1 592.70
Další »
Podílové listy/akcie FPT,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva

Emitované dluhové cenné papíry

ObdobíHodnota
31.10.2018 420 375.00
30.09.2018 415 044.40
31.08.2018 418 380.20
31.07.2018 418 852.30
30.06.2018 414 993.50
31.05.2018 414 304.80
30.04.2018 413 739.50
31.03.2018 415 740.10
28.02.2018 415 901.50
31.01.2018 415 195.80
Další »
Emitované dluhové cenné papíry,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva

Kapitál a rezervy

ObdobíHodnota
31.10.2018 721 664.80
30.09.2018 716 366.40
31.08.2018 712 639.20
31.07.2018 705 537.90
30.06.2018 701 179.00
31.05.2018 696 529.90
30.04.2018 700 429.90
31.03.2018 728 592.00
28.02.2018 722 015.10
31.01.2018 715 152.90
Další »
Kapitál a rezervy,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva

Zahraniční pasiva

ObdobíHodnota
31.10.2018 1 820 841.10
30.09.2018 1 850 689.40
31.08.2018 1 837 059.40
31.07.2018 1 802 328.80
30.06.2018 1 806 153.30
31.05.2018 1 790 678.60
30.04.2018 1 766 645.00
31.03.2018 1 702 610.30
28.02.2018 1 681 262.10
31.01.2018 1 726 137.80
Další »
Zahraniční pasiva,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva

Ostatní pasiva

ObdobíHodnota
31.10.2018 285 936.10
30.09.2018 286 257.00
31.08.2018 254 362.40
31.07.2018 250 969.40
30.06.2018 255 612.00
31.05.2018 268 973.80
30.04.2018 268 752.60
31.03.2018 245 177.70
28.02.2018 245 485.70
31.01.2018 260 496.50
Další »
Ostatní pasiva,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva

Celkem

ObdobíHodnota
31.10.2018 7 707 771.10
30.09.2018 7 657 359.70
31.08.2018 7 654 102.00
31.07.2018 7 589 044.00
30.06.2018 7 484 730.90
31.05.2018 7 583 658.60
30.04.2018 7 528 426.10
31.03.2018 7 396 061.30
28.02.2018 7 348 942.50
31.01.2018 7 338 575.10
Další »
Celkem,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky (Toky)
Pasiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Rozvaha akciových fondů - toky (Toky)
Pasiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.