Vklady rezidentů - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Vklady rezidentů - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - MFI
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Celkem
- Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - MFI
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
- Rozvaha ČNB a agregovaná rozvaha ostatních MFI - pasiva (1138)
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Celkem
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
- Agregované rozvahy (ČNB a ostatní měnové finanční instituce)

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady rezidentů - MFI - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2017 55 793.90
Max 31.03.2012 260 346.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 126 098.30 118 996.60 7 101.70 5.97% 139 595.30 -13 497.00 -9.67%
30.09.2018 118 996.60 116 792.80 2 203.80 1.89% 119 414.10 - 417.50 -0.35%
31.08.2018 116 792.80 130 873.50 -14 080.70 -10.76% 143 748.60 -26 955.80 -18.75%
31.07.2018 130 873.50 101 261.20 29 612.30 29.24% 109 648.30 21 225.20 19.36%
30.06.2018 101 261.20 145 720.70 -44 459.50 -30.51% 108 572.60 -7 311.40 -6.73%
31.05.2018 145 720.70 157 755.80 -12 035.10 -7.63% 125 784.10 19 936.60 15.85%
30.04.2018 157 755.80 152 575.10 5 180.70 3.40% 136 857.40 20 898.40 15.27%
31.03.2018 152 575.10 142 618.20 9 956.90 6.98% 161 283.60 -8 708.50 -5.40%
28.02.2018 142 618.20 128 393.10 14 225.10 11.08% 106 520.70 36 097.50 33.89%
31.01.2018 128 393.10 55 793.90 72 599.20 130.12% 105 921.60 22 471.50 21.22%
31.12.2017 55 793.90 140 923.90 -85 130.00 -60.41% 61 109.70 -5 315.80 -8.70%
30.11.2017 140 923.90 139 595.30 1 328.60 0.95% 99 734.30 41 189.60 41.30%
31.10.2017 139 595.30 119 414.10 20 181.20 16.90% 101 560.20 38 035.10 37.45%
30.09.2017 119 414.10 143 748.60 -24 334.50 -16.93% 99 968.40 19 445.70 19.45%
31.08.2017 143 748.60 109 648.30 34 100.30 31.10% 92 923.20 50 825.40 54.70%
31.07.2017 109 648.30 108 572.60 1 075.70 0.99% 97 468.50 12 179.80 12.50%
30.06.2017 108 572.60 125 784.10 -17 211.50 -13.68% 107 115.80 1 456.80 1.36%
31.05.2017 125 784.10 136 857.40 -11 073.30 -8.09% 107 612.10 18 172.00 16.89%
30.04.2017 136 857.40 161 283.60 -24 426.20 -15.14% 100 740.20 36 117.20 35.85%
31.03.2017 161 283.60 106 520.70 54 762.90 51.41% 109 175.40 52 108.20 47.73%
28.02.2017 106 520.70 105 921.60 599.10 0.57% 106 386.60 134.10 0.13%
31.01.2017 105 921.60 61 109.70 44 811.90 73.33% 105 019.10 902.50 0.86%
31.12.2016 61 109.70 99 734.30 -38 624.60 -38.73% 69 559.50 -8 449.80 -12.15%
30.11.2016 99 734.30 101 560.20 -1 825.90 -1.80% 130 555.10 -30 820.80 -23.61%
31.10.2016 101 560.20 99 968.40 1 591.80 1.59% 135 349.10 -33 788.90 -24.96%
30.09.2016 99 968.40 92 923.20 7 045.20 7.58% 154 577.90 -54 609.50 -35.33%
31.08.2016 92 923.20 97 468.50 -4 545.30 -4.66% 143 230.00 -50 306.80 -35.12%
31.07.2016 97 468.50 107 115.80 -9 647.30 -9.01% 141 155.40 -43 686.90 -30.95%
30.06.2016 107 115.80 107 612.10 - 496.30 -0.46% 147 207.50 -40 091.70 -27.23%
31.05.2016 107 612.10 100 740.20 6 871.90 6.82% 143 487.70 -35 875.60 -25.00%
30.04.2016 100 740.20 109 175.40 -8 435.20 -7.73% 145 381.00 -44 640.80 -30.71%
31.03.2016 109 175.40 106 386.60 2 788.80 2.62% 151 940.30 -42 764.90 -28.15%
29.02.2016 106 386.60 105 019.10 1 367.50 1.30% 155 054.70 -48 668.10 -31.39%
31.01.2016 105 019.10 69 559.50 35 459.60 50.98% 172 236.00 -67 216.90 -39.03%
31.12.2015 69 559.50 130 555.10 -60 995.60 -46.72% 152 225.00 -82 665.50 -54.30%
30.11.2015 130 555.10 135 349.10 -4 794.00 -3.54% 172 119.30 -41 564.20 -24.15%
31.10.2015 135 349.10 154 577.90 -19 228.80 -12.44% 167 531.60 -32 182.50 -19.21%
30.09.2015 154 577.90 143 230.00 11 347.90 7.92% 186 129.90 -31 552.00 -16.95%
31.08.2015 143 230.00 141 155.40 2 074.60 1.47% 179 007.90 -35 777.90 -19.99%
31.07.2015 141 155.40 147 207.50 -6 052.10 -4.11% 193 478.20 -52 322.80 -27.04%
30.06.2015 147 207.50 143 487.70 3 719.80 2.59% 198 697.20 -51 489.70 -25.91%
31.05.2015 143 487.70 145 381.00 -1 893.30 -1.30% 191 092.30 -47 604.60 -24.91%
30.04.2015 145 381.00 151 940.30 -6 559.30 -4.32% 207 912.40 -62 531.40 -30.08%
31.03.2015 151 940.30 155 054.70 -3 114.40 -2.01% 204 021.90 -52 081.60 -25.53%
28.02.2015 155 054.70 172 236.00 -17 181.30 -9.98% 210 494.50 -55 439.80 -26.34%
31.01.2015 172 236.00 152 225.00 20 011.00 13.15% 213 850.30 -41 614.30 -19.46%
31.12.2014 152 225.00 172 119.30 -19 894.30 -11.56% 226 681.50 -74 456.50 -32.85%
30.11.2014 172 119.30 167 531.60 4 587.70 2.74% 219 231.30 -47 112.00 -21.49%
31.10.2014 167 531.60 186 129.90 -18 598.30 -9.99% 204 913.70 -37 382.10 -18.24%
30.09.2014 186 129.90 179 007.90 7 122.00 3.98% 223 230.20 -37 100.30 -16.62%
31.08.2014 179 007.90 193 478.20 -14 470.30 -7.48% 211 544.20 -32 536.30 -15.38%
31.07.2014 193 478.20 198 697.20 -5 219.00 -2.63% 219 021.40 -25 543.20 -11.66%
30.06.2014 198 697.20 191 092.30 7 604.90 3.98% 224 428.10 -25 730.90 -11.46%
31.05.2014 191 092.30 207 912.40 -16 820.10 -8.09% 208 704.40 -17 612.10 -8.44%
30.04.2014 207 912.40 204 021.90 3 890.50 1.91% 212 849.80 -4 937.40 -2.32%
31.03.2014 204 021.90 210 494.50 -6 472.60 -3.07% 215 778.40 -11 756.50 -5.45%
28.02.2014 210 494.50 213 850.30 -3 355.80 -1.57% 217 890.30 -7 395.80 -3.39%
31.01.2014 213 850.30 226 681.50 -12 831.20 -5.66% 211 045.40 2 804.90 1.33%
31.12.2013 226 681.50 219 231.30 7 450.20 3.40% 211 877.70 14 803.80 6.99%
30.11.2013 219 231.30 204 913.70 14 317.60 6.99% 219 479.60 - 248.30 -0.11%
31.10.2013 204 913.70 223 230.20 -18 316.50 -8.21% 230 372.50 -25 458.80 -11.05%
30.09.2013 223 230.20 211 544.20 11 686.00 5.52% 246 617.30 -23 387.10 -9.48%
31.08.2013 211 544.20 219 021.40 -7 477.20 -3.41% 237 838.30 -26 294.10 -11.06%
31.07.2013 219 021.40 224 428.10 -5 406.70 -2.41% 257 212.80 -38 191.40 -14.85%
30.06.2013 224 428.10 208 704.40 15 723.70 7.53% 246 130.10 -21 702.00 -8.82%
31.05.2013 208 704.40 212 849.80 -4 145.40 -1.95% 225 888.10 -17 183.70 -7.61%
30.04.2013 212 849.80 215 778.40 -2 928.60 -1.36% 259 621.90 -46 772.10 -18.02%
31.03.2013 215 778.40 217 890.30 -2 111.90 -0.97% 260 346.60 -44 568.20 -17.12%
28.02.2013 217 890.30 211 045.40 6 844.90 3.24% 252 067.20 -34 176.90 -13.56%
31.01.2013 211 045.40 211 877.70 - 832.30 -0.39% 249 004.70 -37 959.30 -15.24%
31.12.2012 211 877.70 219 479.60 -7 601.90 -3.46% 235 514.90 -23 637.20 -10.04%
30.11.2012 219 479.60 230 372.50 -10 892.90 -4.73% 237 877.50 -18 397.90 -7.73%
31.10.2012 230 372.50 246 617.30 -16 244.80 -6.59% 230 006.50 366.00 0.16%
30.09.2012 246 617.30 237 838.30 8 779.00 3.69% 219 107.80 27 509.50 12.56%
31.08.2012 237 838.30 257 212.80 -19 374.50 -7.53% 202 673.20 35 165.10 17.35%
31.07.2012 257 212.80 246 130.10 11 082.70 4.50% 217 912.10 39 300.70 18.04%
30.06.2012 246 130.10 225 888.10 20 242.00 8.96% 210 453.60 35 676.50 16.95%
31.05.2012 225 888.10 259 621.90 -33 733.80 -12.99% 214 754.90 11 133.20 5.18%
30.04.2012 259 621.90 260 346.60 - 724.70 -0.28% 200 483.40 59 138.50 29.50%
31.03.2012 260 346.60 252 067.20 8 279.40 3.28% 191 164.60 69 182.00 36.19%
29.02.2012 252 067.20 249 004.70 3 062.50 1.23% 184 071.70 67 995.50 36.94%
31.01.2012 249 004.70 235 514.90 13 489.80 5.73% 202 657.30 46 347.40 22.87%
31.12.2011 235 514.90 237 877.50 -2 362.60 -0.99% 200 645.10 34 869.80 17.38%
30.11.2011 237 877.50 230 006.50 7 871.00 3.42% 190 206.60 47 670.90 25.06%
31.10.2011 230 006.50 219 107.80 10 898.70 4.97% 192 828.50 37 178.00 19.28%
30.09.2011 219 107.80 202 673.20 16 434.60 8.11% 162 802.80 56 305.00 34.58%
31.08.2011 202 673.20 217 912.10 -15 238.90 -6.99% 177 952.20 24 721.00 13.89%
31.07.2011 217 912.10 210 453.60 7 458.50 3.54% 192 718.50 25 193.60 13.07%
30.06.2011 210 453.60 214 754.90 -4 301.30 -2.00% 206 864.80 3 588.80 1.73%
31.05.2011 214 754.90 200 483.40 14 271.50 7.12% 195 724.50 19 030.40 9.72%
30.04.2011 200 483.40 191 164.60 9 318.80 4.87% 205 145.50 -4 662.10 -2.27%
31.03.2011 191 164.60 184 071.70 7 092.90 3.85% 194 066.50 -2 901.90 -1.50%
28.02.2011 184 071.70 202 657.30 -18 585.60 -9.17% 187 073.70 -3 002.00 -1.60%
31.01.2011 202 657.30 200 645.10 2 012.20 1.00% 202 210.70 446.60 0.22%
31.12.2010 200 645.10 190 206.60 10 438.50 5.49% 189 312.80 11 332.30 5.99%
30.11.2010 190 206.60 192 828.50 -2 621.90 -1.36% 180 162.30 10 044.30 5.58%
31.10.2010 192 828.50 162 802.80 30 025.70 18.44% 158 957.90 33 870.60 21.31%
30.09.2010 162 802.80 177 952.20 -15 149.40 -8.51% 151 557.30 11 245.50 7.42%
31.08.2010 177 952.20 192 718.50 -14 766.30 -7.66% 163 214.30 14 737.90 9.03%
31.07.2010 192 718.50 206 864.80 -14 146.30 -6.84% 165 745.80 26 972.70 16.27%
30.06.2010 206 864.80 195 724.50 11 140.30 5.69% 164 122.00 42 742.80 26.04%
31.05.2010 195 724.50 205 145.50 -9 421.00 -4.59% 158 553.40 37 171.10 23.44%
30.04.2010 205 145.50 194 066.50 11 079.00 5.71% 176 924.80 28 220.70 15.95%
31.03.2010 194 066.50 187 073.70 6 992.80 3.74% 164 853.20 29 213.30 17.72%
28.02.2010 187 073.70 202 210.70 -15 137.00 -7.49% 149 841.80 37 231.90 24.85%
31.01.2010 202 210.70 189 312.80 12 897.90 6.81% 155 254.60 46 956.10 30.24%
31.12.2009 189 312.80 180 162.30 9 150.50 5.08% 166 684.70 22 628.10 13.58%
30.11.2009 180 162.30 158 957.90 21 204.40 13.34% 158 859.90 21 302.40 13.41%
31.10.2009 158 957.90 151 557.30 7 400.60 4.88% 175 102.80 -16 144.90 -9.22%
30.09.2009 151 557.30 163 214.30 -11 657.00 -7.14% 171 193.20 -19 635.90 -11.47%
31.08.2009 163 214.30 165 745.80 -2 531.50 -1.53% 170 561.20 -7 346.90 -4.31%
31.07.2009 165 745.80 164 122.00 1 623.80 0.99% 172 655.70 -6 909.90 -4.00%
30.06.2009 164 122.00 158 553.40 5 568.60 3.51% 180 634.40 -16 512.40 -9.14%
31.05.2009 158 553.40 176 924.80 -18 371.40 -10.38% 189 046.90 -30 493.50 -16.13%
30.04.2009 176 924.80 164 853.20 12 071.60 7.32% 184 422.60 -7 497.80 -4.07%
31.03.2009 164 853.20 149 841.80 15 011.40 10.02% 146 544.90 18 308.30 12.49%
28.02.2009 149 841.80 155 254.60 -5 412.80 -3.49% 127 919.90 21 921.90 17.14%
31.01.2009 155 254.60 166 684.70 -11 430.10 -6.86% 179 608.80 -24 354.20 -13.56%
31.12.2008 166 684.70 158 859.90 7 824.80 4.93% 153 925.70 12 759.00 8.29%
30.11.2008 158 859.90 175 102.80 -16 242.90 -9.28% 161 873.00 -3 013.10 -1.86%
31.10.2008 175 102.80 171 193.20 3 909.60 2.28% 163 468.20 11 634.60 7.12%
30.09.2008 171 193.20 170 561.20 632.00 0.37% 181 233.20 -10 040.00 -5.54%
31.08.2008 170 561.20 172 655.70 -2 094.50 -1.21% 161 055.20 9 506.00 5.90%
31.07.2008 172 655.70 180 634.40 -7 978.70 -4.42% 174 070.20 -1 414.50 -0.81%
30.06.2008 180 634.40 189 046.90 -8 412.50 -4.45% 159 340.30 21 294.10 13.36%
31.05.2008 189 046.90 184 422.60 4 624.30 2.51% 131 668.70 57 378.20 43.58%
30.04.2008 184 422.60 146 544.90 37 877.70 25.85% 165 122.20 19 300.40 11.69%
31.03.2008 146 544.90 127 919.90 18 625.00 14.56% 125 345.40 21 199.50 16.91%
29.02.2008 127 919.90 179 608.80 -51 688.90 -28.78% 117 290.50 10 629.40 9.06%
31.01.2008 179 608.80 153 925.70 25 683.10 16.69% 123 178.90 56 429.90 45.81%
31.12.2007 153 925.70 161 873.00 -7 947.30 -4.91% 157 160.90 -3 235.20 -2.06%
30.11.2007 161 873.00 163 468.20 -1 595.20 -0.98% 148 196.90 13 676.10 9.23%
31.10.2007 163 468.20 181 233.20 -17 765.00 -9.80% 148 122.30 15 345.90 10.36%
30.09.2007 181 233.20 161 055.20 20 178.00 12.53% 168 986.00 12 247.20 7.25%
31.08.2007 161 055.20 174 070.20 -13 015.00 -7.48% 119 439.30 41 615.90 34.84%
31.07.2007 174 070.20 159 340.30 14 729.90 9.24% 131 294.80 42 775.40 32.58%
30.06.2007 159 340.30 131 668.70 27 671.60 21.02% 140 628.30 18 712.00 13.31%
31.05.2007 131 668.70 165 122.20 -33 453.50 -20.26% 129 674.90 1 993.80 1.54%
30.04.2007 165 122.20 125 345.40 39 776.80 31.73% 146 120.90 19 001.30 13.00%
31.03.2007 125 345.40 117 290.50 8 054.90 6.87% 129 904.50 -4 559.10 -3.51%
28.02.2007 117 290.50 123 178.90 -5 888.40 -4.78% 127 335.30 -10 044.80 -7.89%
31.01.2007 123 178.90 157 160.90 -33 982.00 -21.62% 127 682.30 -4 503.40 -3.53%
31.12.2006 157 160.90 148 196.90 8 964.00 6.05% 176 558.20 -19 397.30 -10.99%
30.11.2006 148 196.90 148 122.30 74.60 0.05% 138 102.30 10 094.60 7.31%
31.10.2006 148 122.30 168 986.00 -20 863.70 -12.35% 140 870.20 7 252.10 5.15%
30.09.2006 168 986.00 119 439.30 49 546.70 41.48% 129 970.10 39 015.90 30.02%
31.08.2006 119 439.30 131 294.80 -11 855.50 -9.03% 143 124.80 -23 685.50 -16.55%
31.07.2006 131 294.80 140 628.30 -9 333.50 -6.64% 120 973.00 10 321.80 8.53%
30.06.2006 140 628.30 129 674.90 10 953.40 8.45% 127 668.50 12 959.80 10.15%
31.05.2006 129 674.90 146 120.90 -16 446.00 -11.26% 123 171.10 6 503.80 5.28%
30.04.2006 146 120.90 129 904.50 16 216.40 12.48% 139 271.30 6 849.60 4.92%
31.03.2006 129 904.50 127 335.30 2 569.20 2.02% 136 673.70 -6 769.20 -4.95%
28.02.2006 127 335.30 127 682.30 - 347.00 -0.27% 127 153.60 181.70 0.14%
31.01.2006 127 682.30 176 558.20 -48 875.90 -27.68% 112 759.90 14 922.40 13.23%
31.12.2005 176 558.20 138 102.30 38 455.90 27.85% 163 924.10 12 634.10 7.71%
30.11.2005 138 102.30 140 870.20 -2 767.90 -1.96% 127 759.60 10 342.70 8.10%
31.10.2005 140 870.20 129 970.10 10 900.10 8.39% 154 330.50 -13 460.30 -8.72%
30.09.2005 129 970.10 143 124.80 -13 154.70 -9.19% 137 441.00 -7 470.90 -5.44%
31.08.2005 143 124.80 120 973.00 22 151.80 18.31% 138 026.70 5 098.10 3.69%
31.07.2005 120 973.00 127 668.50 -6 695.50 -5.24% 129 799.70 -8 826.70 -6.80%
30.06.2005 127 668.50 123 171.10 4 497.40 3.65% 138 656.20 -10 987.70 -7.92%
31.05.2005 123 171.10 139 271.30 -16 100.20 -11.56% 120 684.40 2 486.70 2.06%
30.04.2005 139 271.30 136 673.70 2 597.60 1.90% 131 004.70 8 266.60 6.31%
31.03.2005 136 673.70 127 153.60 9 520.10 7.49% 122 942.10 13 731.60 11.17%
28.02.2005 127 153.60 112 759.90 14 393.70 12.76% 104 463.80 22 689.80 21.72%
31.01.2005 112 759.90 163 924.10 -51 164.20 -31.21% 109 343.00 3 416.90 3.12%
31.12.2004 163 924.10 127 759.60 36 164.50 28.31% 115 052.70 48 871.40 42.48%
30.11.2004 127 759.60 154 330.50 -26 570.90 -17.22% 115 234.40 12 525.20 10.87%
31.10.2004 154 330.50 137 441.00 16 889.50 12.29% 106 302.00 48 028.50 45.18%
30.09.2004 137 441.00 138 026.70 - 585.70 -0.42% 105 772.30 31 668.70 29.94%
31.08.2004 138 026.70 129 799.70 8 227.00 6.34% 111 221.10 26 805.60 24.10%
31.07.2004 129 799.70 138 656.20 -8 856.50 -6.39% 124 001.30 5 798.40 4.68%
30.06.2004 138 656.20 120 684.40 17 971.80 14.89% 121 812.80 16 843.40 13.83%
31.05.2004 120 684.40 131 004.70 -10 320.30 -7.88% 135 452.90 -14 768.50 -10.90%
30.04.2004 131 004.70 122 942.10 8 062.60 6.56% 138 038.00 -7 033.30 -5.10%
31.03.2004 122 942.10 104 463.80 18 478.30 17.69% 148 918.70 -25 976.60 -17.44%
29.02.2004 104 463.80 109 343.00 -4 879.20 -4.46% 151 001.70 -46 537.90 -30.82%
31.01.2004 109 343.00 115 052.70 -5 709.70 -4.96% 155 753.80 -46 410.80 -29.80%
31.12.2003 115 052.70 115 234.40 - 181.70 -0.16% 159 254.80 -44 202.10 -27.76%
30.11.2003 115 234.40 106 302.00 8 932.40 8.40% 162 645.80 -47 411.40 -29.15%
31.10.2003 106 302.00 105 772.30 529.70 0.50% 185 833.60 -79 531.60 -42.80%
30.09.2003 105 772.30 111 221.10 -5 448.80 -4.90% 153 451.60 -47 679.30 -31.07%
31.08.2003 111 221.10 124 001.30 -12 780.20 -10.31% 176 235.80 -65 014.70 -36.89%
31.07.2003 124 001.30 121 812.80 2 188.50 1.80% 185 682.70 -61 681.40 -33.22%
30.06.2003 121 812.80 135 452.90 -13 640.10 -10.07% 173 175.90 -51 363.10 -29.66%
31.05.2003 135 452.90 138 038.00 -2 585.10 -1.87% 160 890.00 -25 437.10 -15.81%
30.04.2003 138 038.00 148 918.70 -10 880.70 -7.31% 181 019.70 -42 981.70 -23.74%
31.03.2003 148 918.70 151 001.70 -2 083.00 -1.38% 186 452.10 -37 533.40 -20.13%
28.02.2003 151 001.70 155 753.80 -4 752.10 -3.05% 183 357.90 -32 356.20 -17.65%
31.01.2003 155 753.80 159 254.80 -3 501.00 -2.20% 203 684.70 -47 930.90 -23.53%
31.12.2002 159 254.80 162 645.80 -3 391.00 -2.08% - - -
30.11.2002 162 645.80 185 833.60 -23 187.80 -12.48% - - -
31.10.2002 185 833.60 153 451.60 32 382.00 21.10% - - -
30.09.2002 153 451.60 176 235.80 -22 784.20 -12.93% - - -
31.08.2002 176 235.80 185 682.70 -9 446.90 -5.09% - - -
31.07.2002 185 682.70 173 175.90 12 506.80 7.22% - - -
30.06.2002 173 175.90 160 890.00 12 285.90 7.64% - - -
31.05.2002 160 890.00 181 019.70 -20 129.70 -11.12% - - -
30.04.2002 181 019.70 186 452.10 -5 432.40 -2.91% - - -
31.03.2002 186 452.10 183 357.90 3 094.20 1.69% - - -
28.02.2002 183 357.90 203 684.70 -20 326.80 -9.98% - - -
31.01.2002 203 684.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady rezidentů - MFI - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady rezidentů - MFI (Rozvaha České národní banky - pasiva)
Vklady rezidentů - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Vklady rezidentů - MFI (Rozvaha České národní banky - pasiva)
Vklady rezidentů - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.