Vklady rezidentů - Centrální vláda (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Vklady rezidentů - Centrální vláda (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - Centrální vláda
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Celkem
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - MFI
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
- Agregované rozvahy (ČNB a ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S dohodnutou splatností
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S výpovědní lhůtou
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Repo operace
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Zahraniční pasiva

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady rezidentů - Centrální vláda - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2016 38 693.20
Max 28.02.2014 343 131.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 151 180.60 125 555.20 25 625.40 20.41% 83 304.20 67 876.40 81.48%
30.09.2018 125 555.20 146 096.90 -20 541.70 -14.06% 69 081.70 56 473.50 81.75%
31.08.2018 146 096.90 149 082.40 -2 985.50 -2.00% 79 619.40 66 477.50 83.49%
31.07.2018 149 082.40 101 718.70 47 363.70 46.56% 68 841.70 80 240.70 116.56%
30.06.2018 101 718.70 133 850.80 -32 132.10 -24.01% 69 945.90 31 772.80 45.42%
31.05.2018 133 850.80 133 494.30 356.50 0.27% 120 887.40 12 963.40 10.72%
30.04.2018 133 494.30 95 765.30 37 729.00 39.40% 128 738.30 4 756.00 3.69%
31.03.2018 95 765.30 93 474.40 2 290.90 2.45% 72 800.80 22 964.50 31.54%
28.02.2018 93 474.40 98 336.40 -4 862.00 -4.94% 118 801.30 -25 326.90 -21.32%
31.01.2018 98 336.40 40 225.40 58 111.00 144.46% 128 259.90 -29 923.50 -23.33%
31.12.2017 40 225.40 91 972.90 -51 747.50 -56.26% 38 693.20 1 532.20 3.96%
30.11.2017 91 972.90 83 304.20 8 668.70 10.41% 122 045.60 -30 072.70 -24.64%
31.10.2017 83 304.20 69 081.70 14 222.50 20.59% 124 006.70 -40 702.50 -32.82%
30.09.2017 69 081.70 79 619.40 -10 537.70 -13.23% 77 485.80 -8 404.10 -10.85%
31.08.2017 79 619.40 68 841.70 10 777.70 15.66% 130 896.70 -51 277.30 -39.17%
31.07.2017 68 841.70 69 945.90 -1 104.20 -1.58% 128 287.90 -59 446.20 -46.34%
30.06.2017 69 945.90 120 887.40 -50 941.50 -42.14% 102 630.10 -32 684.20 -31.85%
31.05.2017 120 887.40 128 738.30 -7 850.90 -6.10% 227 083.90 - 106 196.50 -46.77%
30.04.2017 128 738.30 72 800.80 55 937.50 76.84% 226 911.30 -98 173.00 -43.26%
31.03.2017 72 800.80 118 801.30 -46 000.50 -38.72% 228 342.10 - 155 541.30 -68.12%
28.02.2017 118 801.30 128 259.90 -9 458.60 -7.37% 207 589.50 -88 788.20 -42.77%
31.01.2017 128 259.90 38 693.20 89 566.70 231.48% 192 537.70 -64 277.80 -33.38%
31.12.2016 38 693.20 122 045.60 -83 352.40 -68.30% 52 225.00 -13 531.80 -25.91%
30.11.2016 122 045.60 124 006.70 -1 961.10 -1.58% 214 782.50 -92 736.90 -43.18%
31.10.2016 124 006.70 77 485.80 46 520.90 60.04% 229 746.10 - 105 739.40 -46.02%
30.09.2016 77 485.80 130 896.70 -53 410.90 -40.80% 217 426.90 - 139 941.10 -64.36%
31.08.2016 130 896.70 128 287.90 2 608.80 2.03% 251 126.10 - 120 229.40 -47.88%
31.07.2016 128 287.90 102 630.10 25 657.80 25.00% 223 675.20 -95 387.30 -42.65%
30.06.2016 102 630.10 227 083.90 - 124 453.80 -54.81% 172 365.00 -69 734.90 -40.46%
31.05.2016 227 083.90 226 911.30 172.60 0.08% 141 360.00 85 723.90 60.64%
30.04.2016 226 911.30 228 342.10 -1 430.80 -0.63% 151 634.20 75 277.10 49.64%
31.03.2016 228 342.10 207 589.50 20 752.60 10.00% 212 720.40 15 621.70 7.34%
29.02.2016 207 589.50 192 537.70 15 051.80 7.82% 204 235.90 3 353.60 1.64%
31.01.2016 192 537.70 52 225.00 140 312.70 268.67% 191 576.60 961.10 0.50%
31.12.2015 52 225.00 214 782.50 - 162 557.50 -75.68% 179 744.70 - 127 519.70 -70.94%
30.11.2015 214 782.50 229 746.10 -14 963.60 -6.51% 209 812.80 4 969.70 2.37%
31.10.2015 229 746.10 217 426.90 12 319.20 5.67% 266 062.50 -36 316.40 -13.65%
30.09.2015 217 426.90 251 126.10 -33 699.20 -13.42% 253 395.00 -35 968.10 -14.19%
31.08.2015 251 126.10 223 675.20 27 450.90 12.27% 269 962.10 -18 836.00 -6.98%
31.07.2015 223 675.20 172 365.00 51 310.20 29.77% 282 985.50 -59 310.30 -20.96%
30.06.2015 172 365.00 141 360.00 31 005.00 21.93% 294 297.00 - 121 932.00 -41.43%
31.05.2015 141 360.00 151 634.20 -10 274.20 -6.78% 314 234.20 - 172 874.20 -55.01%
30.04.2015 151 634.20 212 720.40 -61 086.20 -28.72% 323 140.70 - 171 506.50 -53.07%
31.03.2015 212 720.40 204 235.90 8 484.50 4.15% 338 484.90 - 125 764.50 -37.16%
28.02.2015 204 235.90 191 576.60 12 659.30 6.61% 343 131.90 - 138 896.00 -40.48%
31.01.2015 191 576.60 179 744.70 11 831.90 6.58% 322 051.20 - 130 474.60 -40.51%
31.12.2014 179 744.70 209 812.80 -30 068.10 -14.33% 280 312.20 - 100 567.50 -35.88%
30.11.2014 209 812.80 266 062.50 -56 249.70 -21.14% 290 515.60 -80 702.80 -27.78%
31.10.2014 266 062.50 253 395.00 12 667.50 5.00% 275 945.30 -9 882.80 -3.58%
30.09.2014 253 395.00 269 962.10 -16 567.10 -6.14% 265 170.40 -11 775.40 -4.44%
31.08.2014 269 962.10 282 985.50 -13 023.40 -4.60% 288 305.40 -18 343.30 -6.36%
31.07.2014 282 985.50 294 297.00 -11 311.50 -3.84% 289 578.60 -6 593.10 -2.28%
30.06.2014 294 297.00 314 234.20 -19 937.20 -6.34% 282 494.80 11 802.20 4.18%
31.05.2014 314 234.20 323 140.70 -8 906.50 -2.76% 302 274.50 11 959.70 3.96%
30.04.2014 323 140.70 338 484.90 -15 344.20 -4.53% 342 807.60 -19 666.90 -5.74%
31.03.2014 338 484.90 343 131.90 -4 647.00 -1.35% 338 115.80 369.10 0.11%
28.02.2014 343 131.90 322 051.20 21 080.70 6.55% 309 987.10 33 144.80 10.69%
31.01.2014 322 051.20 280 312.20 41 739.00 14.89% 327 303.10 -5 251.90 -1.60%
31.12.2013 280 312.20 290 515.60 -10 203.40 -3.51% 238 113.30 42 198.90 17.72%
30.11.2013 290 515.60 275 945.30 14 570.30 5.28% 250 510.00 40 005.60 15.97%
31.10.2013 275 945.30 265 170.40 10 774.90 4.06% 279 455.40 -3 510.10 -1.26%
30.09.2013 265 170.40 288 305.40 -23 135.00 -8.02% 302 687.60 -37 517.20 -12.39%
31.08.2013 288 305.40 289 578.60 -1 273.20 -0.44% 275 447.70 12 857.70 4.67%
31.07.2013 289 578.60 282 494.80 7 083.80 2.51% 289 918.00 - 339.40 -0.12%
30.06.2013 282 494.80 302 274.50 -19 779.70 -6.54% 263 773.40 18 721.40 7.10%
31.05.2013 302 274.50 342 807.60 -40 533.10 -11.82% 235 173.50 67 101.00 28.53%
30.04.2013 342 807.60 338 115.80 4 691.80 1.39% 219 559.20 123 248.40 56.13%
31.03.2013 338 115.80 309 987.10 28 128.70 9.07% 252 301.50 85 814.30 34.01%
28.02.2013 309 987.10 327 303.10 -17 316.00 -5.29% 235 768.90 74 218.20 31.48%
31.01.2013 327 303.10 238 113.30 89 189.80 37.46% 228 058.70 99 244.40 43.52%
31.12.2012 238 113.30 250 510.00 -12 396.70 -4.95% 179 145.40 58 967.90 32.92%
30.11.2012 250 510.00 279 455.40 -28 945.40 -10.36% 206 713.00 43 797.00 21.19%
31.10.2012 279 455.40 302 687.60 -23 232.20 -7.68% 199 587.80 79 867.60 40.02%
30.09.2012 302 687.60 275 447.70 27 239.90 9.89% 200 697.30 101 990.30 50.82%
31.08.2012 275 447.70 289 918.00 -14 470.30 -4.99% 187 616.20 87 831.50 46.81%
31.07.2012 289 918.00 263 773.40 26 144.60 9.91% 193 093.80 96 824.20 50.14%
30.06.2012 263 773.40 235 173.50 28 599.90 12.16% 193 765.20 70 008.20 36.13%
31.05.2012 235 173.50 219 559.20 15 614.30 7.11% 163 770.30 71 403.20 43.60%
30.04.2012 219 559.20 252 301.50 -32 742.30 -12.98% 167 229.20 52 330.00 31.29%
31.03.2012 252 301.50 235 768.90 16 532.60 7.01% 225 219.90 27 081.60 12.02%
29.02.2012 235 768.90 228 058.70 7 710.20 3.38% 191 633.90 44 135.00 23.03%
31.01.2012 228 058.70 179 145.40 48 913.30 27.30% 202 465.10 25 593.60 12.64%
31.12.2011 179 145.40 206 713.00 -27 567.60 -13.34% 153 319.70 25 825.70 16.84%
30.11.2011 206 713.00 199 587.80 7 125.20 3.57% 194 026.80 12 686.20 6.54%
31.10.2011 199 587.80 200 697.30 -1 109.50 -0.55% 217 626.00 -18 038.20 -8.29%
30.09.2011 200 697.30 187 616.20 13 081.10 6.97% 258 739.10 -58 041.80 -22.43%
31.08.2011 187 616.20 193 093.80 -5 477.60 -2.84% 239 119.80 -51 503.60 -21.54%
31.07.2011 193 093.80 193 765.20 - 671.40 -0.35% 223 089.10 -29 995.30 -13.45%
30.06.2011 193 765.20 163 770.30 29 994.90 18.32% 179 834.10 13 931.10 7.75%
31.05.2011 163 770.30 167 229.20 -3 458.90 -2.07% 143 361.30 20 409.00 14.24%
30.04.2011 167 229.20 225 219.90 -57 990.70 -25.75% 151 803.90 15 425.30 10.16%
31.03.2011 225 219.90 191 633.90 33 586.00 17.53% 187 563.00 37 656.90 20.08%
28.02.2011 191 633.90 202 465.10 -10 831.20 -5.35% 177 834.80 13 799.10 7.76%
31.01.2011 202 465.10 153 319.70 49 145.40 32.05% 185 049.60 17 415.50 9.41%
31.12.2010 153 319.70 194 026.80 -40 707.10 -20.98% 168 055.50 -14 735.80 -8.77%
30.11.2010 194 026.80 217 626.00 -23 599.20 -10.84% 221 936.50 -27 909.70 -12.58%
31.10.2010 217 626.00 258 739.10 -41 113.10 -15.89% 296 305.50 -78 679.50 -26.55%
30.09.2010 258 739.10 239 119.80 19 619.30 8.20% 289 097.40 -30 358.30 -10.50%
31.08.2010 239 119.80 223 089.10 16 030.70 7.19% 265 164.20 -26 044.40 -9.82%
31.07.2010 223 089.10 179 834.10 43 255.00 24.05% 264 473.90 -41 384.80 -15.65%
30.06.2010 179 834.10 143 361.30 36 472.80 25.44% 272 396.40 -92 562.30 -33.98%
31.05.2010 143 361.30 151 803.90 -8 442.60 -5.56% 242 395.20 -99 033.90 -40.86%
30.04.2010 151 803.90 187 563.00 -35 759.10 -19.07% 191 924.90 -40 121.00 -20.90%
31.03.2010 187 563.00 177 834.80 9 728.20 5.47% 200 084.50 -12 521.50 -6.26%
28.02.2010 177 834.80 185 049.60 -7 214.80 -3.90% 196 085.00 -18 250.20 -9.31%
31.01.2010 185 049.60 168 055.50 16 994.10 10.11% 231 947.00 -46 897.40 -20.22%
31.12.2009 168 055.50 221 936.50 -53 881.00 -24.28% 126 774.20 41 281.30 32.56%
30.11.2009 221 936.50 296 305.50 -74 369.00 -25.10% 245 045.50 -23 109.00 -9.43%
31.10.2009 296 305.50 289 097.40 7 208.10 2.49% 253 385.50 42 920.00 16.94%
30.09.2009 289 097.40 265 164.20 23 933.20 9.03% 239 743.60 49 353.80 20.59%
31.08.2009 265 164.20 264 473.90 690.30 0.26% 259 663.60 5 500.60 2.12%
31.07.2009 264 473.90 272 396.40 -7 922.50 -2.91% 258 072.90 6 401.00 2.48%
30.06.2009 272 396.40 242 395.20 30 001.20 12.38% 249 608.90 22 787.50 9.13%
31.05.2009 242 395.20 191 924.90 50 470.30 26.30% 168 618.10 73 777.10 43.75%
30.04.2009 191 924.90 200 084.50 -8 159.60 -4.08% 155 455.90 36 469.00 23.46%
31.03.2009 200 084.50 196 085.00 3 999.50 2.04% 175 012.60 25 071.90 14.33%
28.02.2009 196 085.00 231 947.00 -35 862.00 -15.46% 179 529.40 16 555.60 9.22%
31.01.2009 231 947.00 126 774.20 105 172.80 82.96% 213 823.40 18 123.60 8.48%
31.12.2008 126 774.20 245 045.50 - 118 271.30 -48.27% 105 147.10 21 627.10 20.57%
30.11.2008 245 045.50 253 385.50 -8 340.00 -3.29% 218 574.10 26 471.40 12.11%
31.10.2008 253 385.50 239 743.60 13 641.90 5.69% 218 230.60 35 154.90 16.11%
30.09.2008 239 743.60 259 663.60 -19 920.00 -7.67% 214 559.00 25 184.60 11.74%
31.08.2008 259 663.60 258 072.90 1 590.70 0.62% 188 781.30 70 882.30 37.55%
31.07.2008 258 072.90 249 608.90 8 464.00 3.39% 227 820.10 30 252.80 13.28%
30.06.2008 249 608.90 168 618.10 80 990.80 48.03% 207 034.90 42 574.00 20.56%
31.05.2008 168 618.10 155 455.90 13 162.20 8.47% 168 127.00 491.10 0.29%
30.04.2008 155 455.90 175 012.60 -19 556.70 -11.17% 181 195.60 -25 739.70 -14.21%
31.03.2008 175 012.60 179 529.40 -4 516.80 -2.52% 200 500.60 -25 488.00 -12.71%
29.02.2008 179 529.40 213 823.40 -34 294.00 -16.04% 180 270.20 - 740.80 -0.41%
31.01.2008 213 823.40 105 147.10 108 676.30 103.36% 182 905.10 30 918.30 16.90%
31.12.2007 105 147.10 218 574.10 - 113 427.00 -51.89% 57 082.30 48 064.80 84.20%
30.11.2007 218 574.10 218 230.60 343.50 0.16% 159 891.20 58 682.90 36.70%
31.10.2007 218 230.60 214 559.00 3 671.60 1.71% 166 720.80 51 509.80 30.90%
30.09.2007 214 559.00 188 781.30 25 777.70 13.65% 201 272.70 13 286.30 6.60%
31.08.2007 188 781.30 227 820.10 -39 038.80 -17.14% 176 684.30 12 097.00 6.85%
31.07.2007 227 820.10 207 034.90 20 785.20 10.04% 189 766.00 38 054.10 20.05%
30.06.2007 207 034.90 168 127.00 38 907.90 23.14% 197 443.80 9 591.10 4.86%
31.05.2007 168 127.00 181 195.60 -13 068.60 -7.21% 175 348.00 -7 221.00 -4.12%
30.04.2007 181 195.60 200 500.60 -19 305.00 -9.63% 161 628.00 19 567.60 12.11%
31.03.2007 200 500.60 180 270.20 20 230.40 11.22% 189 533.40 10 967.20 5.79%
28.02.2007 180 270.20 182 905.10 -2 634.90 -1.44% 143 226.90 37 043.30 25.86%
31.01.2007 182 905.10 57 082.30 125 822.80 220.42% 143 705.80 39 199.30 27.28%
31.12.2006 57 082.30 159 891.20 - 102 808.90 -64.30% 66 066.20 -8 983.90 -13.60%
30.11.2006 159 891.20 166 720.80 -6 829.60 -4.10% 168 640.90 -8 749.70 -5.19%
31.10.2006 166 720.80 201 272.70 -34 551.90 -17.17% 186 938.90 -20 218.10 -10.82%
30.09.2006 201 272.70 176 684.30 24 588.40 13.92% 187 576.90 13 695.80 7.30%
31.08.2006 176 684.30 189 766.00 -13 081.70 -6.89% 168 140.70 8 543.60 5.08%
31.07.2006 189 766.00 197 443.80 -7 677.80 -3.89% 169 304.00 20 462.00 12.09%
30.06.2006 197 443.80 175 348.00 22 095.80 12.60% 166 482.10 30 961.70 18.60%
31.05.2006 175 348.00 161 628.00 13 720.00 8.49% 79 648.00 95 700.00 120.15%
30.04.2006 161 628.00 189 533.40 -27 905.40 -14.72% 78 581.20 83 046.80 105.68%
31.03.2006 189 533.40 143 226.90 46 306.50 32.33% 111 751.70 77 781.70 69.60%
28.02.2006 143 226.90 143 705.80 - 478.90 -0.33% 57 229.70 85 997.20 150.27%
31.01.2006 143 705.80 66 066.20 77 639.60 117.52% 77 233.00 66 472.80 86.07%
31.12.2005 66 066.20 168 640.90 - 102 574.70 -60.82% 46 599.30 19 466.90 41.77%
30.11.2005 168 640.90 186 938.90 -18 298.00 -9.79% 125 558.90 43 082.00 34.31%
31.10.2005 186 938.90 187 576.90 - 638.00 -0.34% 129 661.00 57 277.90 44.18%
30.09.2005 187 576.90 168 140.70 19 436.20 11.56% 144 773.60 42 803.30 29.57%
31.08.2005 168 140.70 169 304.00 -1 163.30 -0.69% 148 049.00 20 091.70 13.57%
31.07.2005 169 304.00 166 482.10 2 821.90 1.70% 145 886.10 23 417.90 16.05%
30.06.2005 166 482.10 79 648.00 86 834.10 109.02% 144 244.40 22 237.70 15.42%
31.05.2005 79 648.00 78 581.20 1 066.80 1.36% 92 112.60 -12 464.60 -13.53%
30.04.2005 78 581.20 111 751.70 -33 170.50 -29.68% 97 604.00 -19 022.80 -19.49%
31.03.2005 111 751.70 57 229.70 54 522.00 95.27% 122 015.70 -10 264.00 -8.41%
28.02.2005 57 229.70 77 233.00 -20 003.30 -25.90% 105 833.90 -48 604.20 -45.92%
31.01.2005 77 233.00 46 599.30 30 633.70 65.74% 107 028.20 -29 795.20 -27.84%
31.12.2004 46 599.30 125 558.90 -78 959.60 -62.89% 48 626.20 -2 026.90 -4.17%
30.11.2004 125 558.90 129 661.00 -4 102.10 -3.16% 131 382.80 -5 823.90 -4.43%
31.10.2004 129 661.00 144 773.60 -15 112.60 -10.44% 136 322.40 -6 661.40 -4.89%
30.09.2004 144 773.60 148 049.00 -3 275.40 -2.21% 110 463.60 34 310.00 31.06%
31.08.2004 148 049.00 145 886.10 2 162.90 1.48% 120 998.30 27 050.70 22.36%
31.07.2004 145 886.10 144 244.40 1 641.70 1.14% 111 221.70 34 664.40 31.17%
30.06.2004 144 244.40 92 112.60 52 131.80 56.60% 115 598.30 28 646.10 24.78%
31.05.2004 92 112.60 97 604.00 -5 491.40 -5.63% 78 745.40 13 367.20 16.98%
30.04.2004 97 604.00 122 015.70 -24 411.70 -20.01% 112 982.70 -15 378.70 -13.61%
31.03.2004 122 015.70 105 833.90 16 181.80 15.29% 131 978.00 -9 962.30 -7.55%
29.02.2004 105 833.90 107 028.20 -1 194.30 -1.12% 127 807.70 -21 973.80 -17.19%
31.01.2004 107 028.20 48 626.20 58 402.00 120.10% 124 225.70 -17 197.50 -13.84%
31.12.2003 48 626.20 131 382.80 -82 756.60 -62.99% 101 900.70 -53 274.50 -52.28%
30.11.2003 131 382.80 136 322.40 -4 939.60 -3.62% 166 529.00 -35 146.20 -21.11%
31.10.2003 136 322.40 110 463.60 25 858.80 23.41% 180 718.10 -44 395.70 -24.57%
30.09.2003 110 463.60 120 998.30 -10 534.70 -8.71% 182 261.00 -71 797.40 -39.39%
31.08.2003 120 998.30 111 221.70 9 776.60 8.79% 167 940.60 -46 942.30 -27.95%
31.07.2003 111 221.70 115 598.30 -4 376.60 -3.79% 184 556.80 -73 335.10 -39.74%
30.06.2003 115 598.30 78 745.40 36 852.90 46.80% 190 740.90 -75 142.60 -39.40%
31.05.2003 78 745.40 112 982.70 -34 237.30 -30.30% 64 746.70 13 998.70 21.62%
30.04.2003 112 982.70 131 978.00 -18 995.30 -14.39% 44 338.90 68 643.80 154.82%
31.03.2003 131 978.00 127 807.70 4 170.30 3.26% 60 199.40 71 778.60 119.23%
28.02.2003 127 807.70 124 225.70 3 582.00 2.88% 51 028.50 76 779.20 150.46%
31.01.2003 124 225.70 101 900.70 22 325.00 21.91% 57 743.60 66 482.10 115.13%
31.12.2002 101 900.70 166 529.00 -64 628.30 -38.81% - - -
30.11.2002 166 529.00 180 718.10 -14 189.10 -7.85% - - -
31.10.2002 180 718.10 182 261.00 -1 542.90 -0.85% - - -
30.09.2002 182 261.00 167 940.60 14 320.40 8.53% - - -
31.08.2002 167 940.60 184 556.80 -16 616.20 -9.00% - - -
31.07.2002 184 556.80 190 740.90 -6 184.10 -3.24% - - -
30.06.2002 190 740.90 64 746.70 125 994.20 194.60% - - -
31.05.2002 64 746.70 44 338.90 20 407.80 46.03% - - -
30.04.2002 44 338.90 60 199.40 -15 860.50 -26.35% - - -
31.03.2002 60 199.40 51 028.50 9 170.90 17.97% - - -
28.02.2002 51 028.50 57 743.60 -6 715.10 -11.63% - - -
31.01.2002 57 743.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady rezidentů - Centrální vláda - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady rezidentů - Centrální vláda (Rozvaha České národní banky - pasiva)
Vklady rezidentů - Centrální vláda (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Vklady rezidentů - Centrální vláda (Rozvaha České národní banky - pasiva)
Vklady rezidentů - Centrální vláda (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.