Vklady rezidentů - Centrální vláda, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Vklady rezidentů - Centrální vláda (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Celkem
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - MFI
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
- Agregované rozvahy (ČNB a ostatní měnové finanční instituce)
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S dohodnutou splatností
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S výpovědní lhůtou
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Repo operace
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Zahraniční pasiva

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Vklady rezidentů - Centrální vláda

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.10.2018 151 180.60 420 734.50 - 269 553.90 -64.07% 215 502.50 -64 321.90 -29.85%
01.07.2018 420 734.50 369 063.80 51 670.70 14.00% 217 542.80 203 191.70 93.40%
01.04.2018 369 063.80 287 576.10 81 487.70 28.34% 319 571.60 49 492.20 15.49%
01.01.2018 287 576.10 215 502.50 72 073.60 33.44% 319 862.00 -32 285.90 -10.09%
01.10.2017 215 502.50 217 542.80 -2 040.30 -0.94% 284 745.50 -69 243.00 -24.32%
01.07.2017 217 542.80 319 571.60 - 102 028.80 -31.93% 336 670.40 - 119 127.60 -35.38%
01.04.2017 319 571.60 319 862.00 - 290.40 -0.09% 556 625.30 - 237 053.70 -42.59%
01.01.2017 319 862.00 284 745.50 35 116.50 12.33% 628 469.30 - 308 607.30 -49.10%
01.10.2016 284 745.50 336 670.40 -51 924.90 -15.42% 496 753.60 - 212 008.10 -42.68%
01.07.2016 336 670.40 556 625.30 - 219 954.90 -39.52% 692 228.20 - 355 557.80 -51.36%
01.04.2016 556 625.30 628 469.30 -71 844.00 -11.43% 465 359.20 91 266.10 19.61%
01.01.2016 628 469.30 496 753.60 131 715.70 26.52% 608 532.90 19 936.40 3.28%
01.10.2015 496 753.60 692 228.20 - 195 474.60 -28.24% 655 620.00 - 158 866.40 -24.23%
01.07.2015 692 228.20 465 359.20 226 869.00 48.75% 806 342.60 - 114 114.40 -14.15%
01.04.2015 465 359.20 608 532.90 - 143 173.70 -23.53% 931 671.90 - 466 312.70 -50.05%
01.01.2015 608 532.90 655 620.00 -47 087.10 -7.18% 1 003 668.00 - 395 135.10 -39.37%
01.10.2014 655 620.00 806 342.60 - 150 722.60 -18.69% 846 773.10 - 191 153.10 -22.57%
01.07.2014 806 342.60 931 671.90 - 125 329.30 -13.45% 843 054.40 -36 711.80 -4.35%
01.04.2014 931 671.90 1 003 668.00 -71 996.10 -7.17% 927 576.90 4 095.00 0.44%
01.01.2014 1 003 668.00 846 773.10 156 894.90 18.53% 975 406.00 28 262.00 2.90%
01.10.2013 846 773.10 843 054.40 3 718.70 0.44% 768 078.70 78 694.40 10.25%
01.07.2013 843 054.40 927 576.90 -84 522.50 -9.11% 868 053.30 -24 998.90 -2.88%
01.04.2013 927 576.90 975 406.00 -47 829.10 -4.90% 718 506.10 209 070.80 29.10%
01.01.2013 975 406.00 768 078.70 207 327.30 26.99% 716 129.10 259 276.90 36.21%
01.10.2012 768 078.70 868 053.30 -99 974.60 -11.52% 585 446.20 182 632.50 31.20%
01.07.2012 868 053.30 718 506.10 149 547.20 20.81% 581 407.30 286 646.00 49.30%
01.04.2012 718 506.10 716 129.10 2 377.00 0.33% 524 764.70 193 741.40 36.92%
01.01.2012 716 129.10 585 446.20 130 682.90 22.32% 619 318.90 96 810.20 15.63%
01.10.2011 585 446.20 581 407.30 4 038.90 0.69% 564 972.50 20 473.70 3.62%
01.07.2011 581 407.30 524 764.70 56 642.60 10.79% 720 948.00 - 139 540.70 -19.36%
01.04.2011 524 764.70 619 318.90 -94 554.20 -15.27% 474 999.30 49 765.40 10.48%
01.01.2011 619 318.90 564 972.50 54 346.40 9.62% 550 447.40 68 871.50 12.51%
01.10.2010 564 972.50 720 948.00 - 155 975.50 -21.63% 686 297.50 - 121 325.00 -17.68%
01.07.2010 720 948.00 474 999.30 245 948.70 51.78% 818 735.50 -97 787.50 -11.94%
01.04.2010 474 999.30 550 447.40 -75 448.10 -13.71% 706 716.50 - 231 717.20 -32.79%
01.01.2010 550 447.40 686 297.50 - 135 850.10 -19.79% 628 116.50 -77 669.10 -12.37%
01.10.2009 686 297.50 818 735.50 - 132 438.00 -16.18% 625 205.20 61 092.30 9.77%
01.07.2009 818 735.50 706 716.50 112 019.00 15.85% 757 480.10 61 255.40 8.09%
01.04.2009 706 716.50 628 116.50 78 600.00 12.51% 573 682.90 133 033.60 23.19%
01.01.2009 628 116.50 625 205.20 2 911.30 0.47% 568 365.40 59 751.10 10.51%
01.10.2008 625 205.20 757 480.10 - 132 274.90 -17.46% 541 951.80 83 253.40 15.36%
01.07.2008 757 480.10 573 682.90 183 797.20 32.04% 631 160.40 126 319.70 20.01%
01.04.2008 573 682.90 568 365.40 5 317.50 0.94% 556 357.50 17 325.40 3.11%
01.01.2008 568 365.40 541 951.80 26 413.60 4.87% 563 675.90 4 689.50 0.83%
01.10.2007 541 951.80 631 160.40 -89 208.60 -14.13% 383 694.30 158 257.50 41.25%
01.07.2007 631 160.40 556 357.50 74 802.90 13.45% 567 723.00 63 437.40 11.17%
01.04.2007 556 357.50 563 675.90 -7 318.40 -1.30% 534 419.80 21 937.70 4.10%
01.01.2007 563 675.90 383 694.30 179 981.60 46.91% 476 466.10 87 209.80 18.30%
01.10.2006 383 694.30 567 723.00 - 184 028.70 -32.42% 421 646.00 -37 951.70 -9.00%
01.07.2006 567 723.00 534 419.80 33 303.20 6.23% 525 021.60 42 701.40 8.13%
01.04.2006 534 419.80 476 466.10 57 953.70 12.16% 324 711.30 209 708.50 64.58%
01.01.2006 476 466.10 421 646.00 54 820.10 13.00% 246 214.40 230 251.70 93.52%
01.10.2005 421 646.00 525 021.60 - 103 375.60 -19.69% 301 819.20 119 826.80 39.70%
01.07.2005 525 021.60 324 711.30 200 310.30 61.69% 438 708.70 86 312.90 19.67%
01.04.2005 324 711.30 246 214.40 78 496.90 31.88% 333 961.00 -9 249.70 -2.77%
01.01.2005 246 214.40 301 819.20 -55 604.80 -18.42% 334 877.80 -88 663.40 -26.48%
01.10.2004 301 819.20 438 708.70 - 136 889.50 -31.20% 316 331.40 -14 512.20 -4.59%
01.07.2004 438 708.70 333 961.00 104 747.70 31.37% 342 683.60 96 025.10 28.02%
01.04.2004 333 961.00 334 877.80 - 916.80 -0.27% 307 326.40 26 634.60 8.67%
01.01.2004 334 877.80 316 331.40 18 546.40 5.86% 384 011.40 -49 133.60 -12.79%
01.10.2003 316 331.40 342 683.60 -26 352.20 -7.69% 449 147.80 - 132 816.40 -29.57%
01.07.2003 342 683.60 307 326.40 35 357.20 11.50% 534 758.40 - 192 074.80 -35.92%
01.04.2003 307 326.40 384 011.40 -76 685.00 -19.97% 299 826.50 7 499.90 2.50%
01.01.2003 384 011.40 449 147.80 -65 136.40 -14.50% 168 971.50 215 039.90 127.26%
01.10.2002 449 147.80 534 758.40 -85 610.60 -16.01% - - -
01.07.2002 534 758.40 299 826.50 234 931.90 78.36% - - -
01.04.2002 299 826.50 168 971.50 130 855.00 77.44% - - -
01.01.2002 168 971.50 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady rezidentů - Centrální vláda (Rozvaha České národní banky - pasiva)
Vklady rezidentů - Centrální vláda (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Vklady rezidentů - Centrální vláda (Rozvaha České národní banky - pasiva)
Vklady rezidentů - Centrální vláda (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.