Vklady rezidentů - Centrální vláda (Rozvaha České národní banky - pasiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Vklady rezidentů - Centrální vláda (Rozvaha České národní banky - pasiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - Celkem
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - MFI
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Zahraniční pasiva
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Ostatní pasiva
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Pasiva celkem
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
- Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Přebytek mezibankovních závazků
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Emitované dluhové cenné papíry
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Kapitál a rezervy
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Oběživo
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní

Graf hodnot, Rozvaha České národní banky - pasiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady rezidentů - Centrální vláda - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2021 540 217.00
Min 31.08.2015 1 651.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 4 838.10 3 764.30 1 073.80 28.53% 25 757.90 -20 919.80 -81.22%
31.05.2023 3 764.30 3 417.30 347.00 10.15% 3 762.20 2.10 0.06%
30.04.2023 3 417.30 4 413.80 - 996.50 -22.58% 3 604.70 - 187.40 -5.20%
31.03.2023 4 413.80 3 490.70 923.10 26.44% 53 935.40 -49 521.60 -91.82%
28.02.2023 3 490.70 4 312.50 - 821.80 -19.06% 4 125.10 - 634.40 -15.38%
31.01.2023 4 312.50 512 218.00 - 507 905.50 -99.16% 4 307.20 5.30 0.12%
31.12.2022 512 218.00 3 807.90 508 410.10 13 351.46% 540 217.00 -27 999.00 -5.18%
30.11.2022 3 807.90 6 693.20 -2 885.30 -43.11% 3 632.00 175.90 4.84%
31.10.2022 6 693.20 68 375.40 -61 682.20 -90.21% 3 651.50 3 041.70 83.30%
30.09.2022 68 375.40 11 115.90 57 259.50 515.11% 75 710.70 -7 335.30 -9.69%
31.08.2022 11 115.90 10 298.50 817.40 7.94% 3 705.50 7 410.40 199.98%
31.07.2022 10 298.50 25 757.90 -15 459.40 -60.02% 3 941.20 6 357.30 161.30%
30.06.2022 25 757.90 3 762.20 21 995.70 584.65% 194 791.20 - 169 033.30 -86.78%
31.05.2022 3 762.20 3 604.70 157.50 4.37% 11 303.90 -7 541.70 -66.72%
30.04.2022 3 604.70 53 935.40 -50 330.70 -93.32% 5 682.20 -2 077.50 -36.56%
31.03.2022 53 935.40 4 125.10 49 810.30 1 207.49% 157 068.20 - 103 132.80 -65.66%
28.02.2022 4 125.10 4 307.20 - 182.10 -4.23% 3 506.50 618.60 17.64%
31.01.2022 4 307.20 540 217.00 - 535 909.80 -99.20% 3 698.70 608.50 16.45%
31.12.2021 540 217.00 3 632.00 536 585.00 14 773.82% 422 748.90 117 468.10 27.79%
30.11.2021 3 632.00 3 651.50 -19.50 -0.53% 3 762.80 - 130.80 -3.48%
31.10.2021 3 651.50 75 710.70 -72 059.20 -95.18% 3 231.00 420.50 13.01%
30.09.2021 75 710.70 3 705.50 72 005.20 1 943.20% 162 103.20 -86 392.50 -53.29%
31.08.2021 3 705.50 3 941.20 - 235.70 -5.98% 2 909.40 796.10 27.36%
31.07.2021 3 941.20 194 791.20 - 190 850.00 -97.98% 3 030.60 910.60 30.05%
30.06.2021 194 791.20 11 303.90 183 487.30 1 623.22% 256 155.40 -61 364.20 -23.96%
31.05.2021 11 303.90 5 682.20 5 621.70 98.94% 3 488.70 7 815.20 224.01%
30.04.2021 5 682.20 157 068.20 - 151 386.00 -96.38% 9 206.60 -3 524.40 -38.28%
31.03.2021 157 068.20 3 506.50 153 561.70 4 379.34% 18 548.40 138 519.80 746.80%
28.02.2021 3 506.50 3 698.70 - 192.20 -5.20% 3 593.60 -87.10 -2.42%
31.01.2021 3 698.70 422 748.90 - 419 050.20 -99.12% 3 514.20 184.50 5.25%
31.12.2020 422 748.90 3 762.80 418 986.10 11 134.96% 291 684.40 131 064.50 44.93%
30.11.2020 3 762.80 3 231.00 531.80 16.46% 3 408.60 354.20 10.39%
31.10.2020 3 231.00 162 103.20 - 158 872.20 -98.01% 3 186.10 44.90 1.41%
30.09.2020 162 103.20 2 909.40 159 193.80 5 471.71% 9 099.50 153 003.70 1 681.45%
31.08.2020 2 909.40 3 030.60 - 121.20 -4.00% 2 930.30 -20.90 -0.71%
31.07.2020 3 030.60 256 155.40 - 253 124.80 -98.82% 2 856.40 174.20 6.10%
30.06.2020 256 155.40 3 488.70 252 666.70 7 242.43% 80 716.20 175 439.20 217.35%
31.05.2020 3 488.70 9 206.60 -5 717.90 -62.11% 3 014.70 474.00 15.72%
30.04.2020 9 206.60 18 548.40 -9 341.80 -50.36% 3 051.30 6 155.30 201.73%
31.03.2020 18 548.40 3 593.60 14 954.80 416.15% 120 084.80 - 101 536.40 -84.55%
29.02.2020 3 593.60 3 514.20 79.40 2.26% 66 788.30 -63 194.70 -94.62%
31.01.2020 3 514.20 291 684.40 - 288 170.20 -98.80% 123 018.00 - 119 503.80 -97.14%
31.12.2019 291 684.40 3 408.60 288 275.80 8 457.31% 282 275.00 9 409.40 3.33%
30.11.2019 3 408.60 3 186.10 222.50 6.98% 171 936.40 - 168 527.80 -98.02%
31.10.2019 3 186.10 9 099.50 -5 913.40 -64.99% 229 757.70 - 226 571.60 -98.61%
30.09.2019 9 099.50 2 930.30 6 169.20 210.53% 243 893.40 - 234 793.90 -96.27%
31.08.2019 2 930.30 2 856.40 73.90 2.59% 218 227.90 - 215 297.60 -98.66%
31.07.2019 2 856.40 80 716.20 -77 859.80 -96.46% 288 616.50 - 285 760.10 -99.01%
30.06.2019 80 716.20 3 014.70 77 701.50 2 577.42% 303 456.40 - 222 740.20 -73.40%
31.05.2019 3 014.70 3 051.30 -36.60 -1.20% 175 342.70 - 172 328.00 -98.28%
30.04.2019 3 051.30 120 084.80 - 117 033.50 -97.46% 222 160.50 - 219 109.20 -98.63%
31.03.2019 120 084.80 66 788.30 53 296.50 79.80% 291 034.80 - 170 950.00 -58.74%
28.02.2019 66 788.30 123 018.00 -56 229.70 -45.71% 281 489.70 - 214 701.40 -76.27%
31.01.2019 123 018.00 282 275.00 - 159 257.00 -56.42% 225 291.80 - 102 273.80 -45.40%
31.12.2018 282 275.00 171 936.40 110 338.60 64.17% 269 895.10 12 379.90 4.59%
30.11.2018 171 936.40 229 757.70 -57 821.30 -25.17% 208 277.70 -36 341.30 -17.45%
31.10.2018 229 757.70 243 893.40 -14 135.70 -5.80% 272 232.30 -42 474.60 -15.60%
30.09.2018 243 893.40 218 227.90 25 665.50 11.76% 190 686.60 53 206.80 27.90%
31.08.2018 218 227.90 288 616.50 -70 388.60 -24.39% 361 287.80 - 143 059.90 -39.60%
31.07.2018 288 616.50 303 456.40 -14 839.90 -4.89% 383 709.10 -95 092.60 -24.78%
30.06.2018 303 456.40 175 342.70 128 113.70 73.06% 354 979.70 -51 523.30 -14.51%
31.05.2018 175 342.70 222 160.50 -46 817.80 -21.07% 303 103.30 - 127 760.60 -42.15%
30.04.2018 222 160.50 291 034.80 -68 874.30 -23.67% 293 117.70 -70 957.20 -24.21%
31.03.2018 291 034.80 281 489.70 9 545.10 3.39% 329 722.00 -38 687.20 -11.73%
28.02.2018 281 489.70 225 291.80 56 197.90 24.94% 201 815.00 79 674.70 39.48%
31.01.2018 225 291.80 269 895.10 -44 603.30 -16.53% 159 076.80 66 215.00 41.62%
31.12.2017 269 895.10 208 277.70 61 617.40 29.58% 182 581.80 87 313.30 47.82%
30.11.2017 208 277.70 272 232.30 -63 954.60 -23.49% 88 571.60 119 706.10 135.15%
31.10.2017 272 232.30 190 686.60 81 545.70 42.76% 133 918.10 138 314.20 103.28%
30.09.2017 190 686.60 361 287.80 - 170 601.20 -47.22% 174 382.20 16 304.40 9.35%
31.08.2017 361 287.80 383 709.10 -22 421.30 -5.84% 126 193.60 235 094.20 186.30%
31.07.2017 383 709.10 354 979.70 28 729.40 8.09% 121 055.40 262 653.70 216.97%
30.06.2017 354 979.70 303 103.30 51 876.40 17.11% 141 834.00 213 145.70 150.28%
31.05.2017 303 103.30 293 117.70 9 985.60 3.41% 9 002.50 294 100.80 3 266.88%
30.04.2017 293 117.70 329 722.00 -36 604.30 -11.10% 6 538.50 286 579.20 4 382.95%
31.03.2017 329 722.00 201 815.00 127 907.00 63.38% 6 518.80 323 203.20 4 958.02%
28.02.2017 201 815.00 159 076.80 42 738.20 26.87% 19 654.70 182 160.30 926.80%
31.01.2017 159 076.80 182 581.80 -23 505.00 -12.87% 18 593.70 140 483.10 755.54%
31.12.2016 182 581.80 88 571.60 94 010.20 106.14% 112 126.10 70 455.70 62.84%
30.11.2016 88 571.60 133 918.10 -45 346.50 -33.86% 1 867.40 86 704.20 4 643.04%
31.10.2016 133 918.10 174 382.20 -40 464.10 -23.20% 1 805.90 132 112.20 7 315.59%
30.09.2016 174 382.20 126 193.60 48 188.60 38.19% 1 664.60 172 717.60 10 375.92%
31.08.2016 126 193.60 121 055.40 5 138.20 4.24% 1 651.60 124 542.00 7 540.69%
31.07.2016 121 055.40 141 834.00 -20 778.60 -14.65% 1 831.50 119 223.90 6 509.63%
30.06.2016 141 834.00 9 002.50 132 831.50 1 475.50% 41 239.80 100 594.20 243.93%
31.05.2016 9 002.50 6 538.50 2 464.00 37.68% 2 131.50 6 871.00 322.36%
30.04.2016 6 538.50 6 518.80 19.70 0.30% 2 039.30 4 499.20 220.62%
31.03.2016 6 518.80 19 654.70 -13 135.90 -66.83% 2 086.70 4 432.10 212.40%
29.02.2016 19 654.70 18 593.70 1 061.00 5.71% 2 060.30 17 594.40 853.97%
31.01.2016 18 593.70 112 126.10 -93 532.40 -83.42% 2 181.60 16 412.10 752.30%
31.12.2015 112 126.10 1 867.40 110 258.70 5 904.40% 3 797.70 108 328.40 2 852.47%
30.11.2015 1 867.40 1 805.90 61.50 3.41% 1 897.10 -29.70 -1.57%
31.10.2015 1 805.90 1 664.60 141.30 8.49% 2 079.20 - 273.30 -13.14%
30.09.2015 1 664.60 1 651.60 13.00 0.79% 1 841.40 - 176.80 -9.60%
31.08.2015 1 651.60 1 831.50 - 179.90 -9.82% 1 732.10 -80.50 -4.65%
31.07.2015 1 831.50 41 239.80 -39 408.30 -95.56% 1 727.20 104.30 6.04%
30.06.2015 41 239.80 2 131.50 39 108.30 1 834.78% 1 722.20 39 517.60 2 294.60%
31.05.2015 2 131.50 2 039.30 92.20 4.52% 4 051.30 -1 919.80 -47.39%
30.04.2015 2 039.30 2 086.70 -47.40 -2.27% 4 011.90 -1 972.60 -49.17%
31.03.2015 2 086.70 2 060.30 26.40 1.28% 3 619.10 -1 532.40 -42.34%
28.02.2015 2 060.30 2 181.60 - 121.30 -5.56% 3 189.30 -1 129.00 -35.40%
31.01.2015 2 181.60 3 797.70 -1 616.10 -42.55% 15 585.50 -13 403.90 -86.00%
31.12.2014 3 797.70 1 897.10 1 900.60 100.18% 25 509.90 -21 712.20 -85.11%
30.11.2014 1 897.10 2 079.20 - 182.10 -8.76% 33 491.60 -31 594.50 -94.34%
31.10.2014 2 079.20 1 841.40 237.80 12.91% 58 029.00 -55 949.80 -96.42%
30.09.2014 1 841.40 1 732.10 109.30 6.31% 34 614.90 -32 773.50 -94.68%
31.08.2014 1 732.10 1 727.20 4.90 0.28% 41 813.50 -40 081.40 -95.86%
31.07.2014 1 727.20 1 722.20 5.00 0.29% 38 890.00 -37 162.80 -95.56%
30.06.2014 1 722.20 4 051.30 -2 329.10 -57.49% 40 895.80 -39 173.60 -95.79%
31.05.2014 4 051.30 4 011.90 39.40 0.98% 44 968.90 -40 917.60 -90.99%
30.04.2014 4 011.90 3 619.10 392.80 10.85% 50 192.30 -46 180.40 -92.01%
31.03.2014 3 619.10 3 189.30 429.80 13.48% 74 998.20 -71 379.10 -95.17%
28.02.2014 3 189.30 15 585.50 -12 396.20 -79.54% 84 613.30 -81 424.00 -96.23%
31.01.2014 15 585.50 25 509.90 -9 924.40 -38.90% 78 443.00 -62 857.50 -80.13%
31.12.2013 25 509.90 33 491.60 -7 981.70 -23.83% 125 178.80 -99 668.90 -79.62%
30.11.2013 33 491.60 58 029.00 -24 537.40 -42.28% 94 772.20 -61 280.60 -64.66%
31.10.2013 58 029.00 34 614.90 23 414.10 67.64% 96 482.20 -38 453.20 -39.86%
30.09.2013 34 614.90 41 813.50 -7 198.60 -17.22% 51 597.00 -16 982.10 -32.91%
31.08.2013 41 813.50 38 890.00 2 923.50 7.52% 53 654.80 -11 841.30 -22.07%
31.07.2013 38 890.00 40 895.80 -2 005.80 -4.90% 49 897.70 -11 007.70 -22.06%
30.06.2013 40 895.80 44 968.90 -4 073.10 -9.06% 51 239.00 -10 343.20 -20.19%
31.05.2013 44 968.90 50 192.30 -5 223.40 -10.41% 54 278.00 -9 309.10 -17.15%
30.04.2013 50 192.30 74 998.20 -24 805.90 -33.08% 84 207.60 -34 015.30 -40.39%
31.03.2013 74 998.20 84 613.30 -9 615.10 -11.36% 86 741.80 -11 743.60 -13.54%
28.02.2013 84 613.30 78 443.00 6 170.30 7.87% 81 975.80 2 637.50 3.22%
31.01.2013 78 443.00 125 178.80 -46 735.80 -37.34% 53 310.80 25 132.20 47.14%
31.12.2012 125 178.80 94 772.20 30 406.60 32.08% 73 326.50 51 852.30 70.71%
30.11.2012 94 772.20 96 482.20 -1 710.00 -1.77% 74 049.90 20 722.30 27.98%
31.10.2012 96 482.20 51 597.00 44 885.20 86.99% 61 856.90 34 625.30 55.98%
30.09.2012 51 597.00 53 654.80 -2 057.80 -3.84% 68 414.80 -16 817.80 -24.58%
31.08.2012 53 654.80 49 897.70 3 757.10 7.53% 68 437.10 -14 782.30 -21.60%
31.07.2012 49 897.70 51 239.00 -1 341.30 -2.62% 67 766.30 -17 868.60 -26.37%
30.06.2012 51 239.00 54 278.00 -3 039.00 -5.60% 69 971.90 -18 732.90 -26.77%
31.05.2012 54 278.00 84 207.60 -29 929.60 -35.54% 67 619.60 -13 341.60 -19.73%
30.04.2012 84 207.60 86 741.80 -2 534.20 -2.92% 67 235.20 16 972.40 25.24%
31.03.2012 86 741.80 81 975.80 4 766.00 5.81% 67 088.10 19 653.70 29.30%
29.02.2012 81 975.80 53 310.80 28 665.00 53.77% 84 872.70 -2 896.90 -3.41%
31.01.2012 53 310.80 73 326.50 -20 015.70 -27.30% 82 785.70 -29 474.90 -35.60%
31.12.2011 73 326.50 74 049.90 - 723.40 -0.98% 120 890.00 -47 563.50 -39.34%
30.11.2011 74 049.90 61 856.90 12 193.00 19.71% 93 872.00 -19 822.10 -21.12%
31.10.2011 61 856.90 68 414.80 -6 557.90 -9.59% 110 389.30 -48 532.40 -43.96%
30.09.2011 68 414.80 68 437.10 -22.30 -0.03% 124 452.00 -56 037.20 -45.03%
31.08.2011 68 437.10 67 766.30 670.80 0.99% 76 954.50 -8 517.40 -11.07%
31.07.2011 67 766.30 69 971.90 -2 205.60 -3.15% 67 474.40 291.90 0.43%
30.06.2011 69 971.90 67 619.60 2 352.30 3.48% 71 899.70 -1 927.80 -2.68%
31.05.2011 67 619.60 67 235.20 384.40 0.57% 77 664.70 -10 045.10 -12.93%
30.04.2011 67 235.20 67 088.10 147.10 0.22% 67 233.10 2.10 0.00%
31.03.2011 67 088.10 84 872.70 -17 784.60 -20.95% 72 508.80 -5 420.70 -7.48%
28.02.2011 84 872.70 82 785.70 2 087.00 2.52% 75 917.80 8 954.90 11.80%
31.01.2011 82 785.70 120 890.00 -38 104.30 -31.52% 95 236.40 -12 450.70 -13.07%
31.12.2010 120 890.00 93 872.00 27 018.00 28.78% 105 181.20 15 708.80 14.93%
30.11.2010 93 872.00 110 389.30 -16 517.30 -14.96% 82 795.70 11 076.30 13.38%
31.10.2010 110 389.30 124 452.00 -14 062.70 -11.30% 73 419.60 36 969.70 50.35%
30.09.2010 124 452.00 76 954.50 47 497.50 61.72% 75 188.40 49 263.60 65.52%
31.08.2010 76 954.50 67 474.40 9 480.10 14.05% 78 973.40 -2 018.90 -2.56%
31.07.2010 67 474.40 71 899.70 -4 425.30 -6.15% 86 231.50 -18 757.10 -21.75%
30.06.2010 71 899.70 77 664.70 -5 765.00 -7.42% 84 571.00 -12 671.30 -14.98%
31.05.2010 77 664.70 67 233.10 10 431.60 15.52% 84 502.00 -6 837.30 -8.09%
30.04.2010 67 233.10 72 508.80 -5 275.70 -7.28% 86 234.70 -19 001.60 -22.03%
31.03.2010 72 508.80 75 917.80 -3 409.00 -4.49% 87 066.30 -14 557.50 -16.72%
28.02.2010 75 917.80 95 236.40 -19 318.60 -20.28% 81 756.10 -5 838.30 -7.14%
31.01.2010 95 236.40 105 181.20 -9 944.80 -9.45% 63 165.50 32 070.90 50.77%
31.12.2009 105 181.20 82 795.70 22 385.50 27.04% 176 571.90 -71 390.70 -40.43%
30.11.2009 82 795.70 73 419.60 9 376.10 12.77% 68 997.50 13 798.20 20.00%
31.10.2009 73 419.60 75 188.40 -1 768.80 -2.35% 65 580.40 7 839.20 11.95%
30.09.2009 75 188.40 78 973.40 -3 785.00 -4.79% 61 434.90 13 753.50 22.39%
31.08.2009 78 973.40 86 231.50 -7 258.10 -8.42% 61 517.70 17 455.70 28.38%
31.07.2009 86 231.50 84 571.00 1 660.50 1.96% 56 394.80 29 836.70 52.91%
30.06.2009 84 571.00 84 502.00 69.00 0.08% 61 877.20 22 693.80 36.68%
31.05.2009 84 502.00 86 234.70 -1 732.70 -2.01% 51 593.80 32 908.20 63.78%
30.04.2009 86 234.70 87 066.30 - 831.60 -0.96% 55 588.60 30 646.10 55.13%
31.03.2009 87 066.30 81 756.10 5 310.20 6.50% 37 912.00 49 154.30 129.65%
28.02.2009 81 756.10 63 165.50 18 590.60 29.43% 45 986.40 35 769.70 77.78%
31.01.2009 63 165.50 176 571.90 - 113 406.40 -64.23% 44 065.80 19 099.70 43.34%
31.12.2008 176 571.90 68 997.50 107 574.40 155.91% 179 057.90 -2 486.00 -1.39%
30.11.2008 68 997.50 65 580.40 3 417.10 5.21% 29 809.50 39 188.00 131.46%
31.10.2008 65 580.40 61 434.90 4 145.50 6.75% 22 653.10 42 927.30 189.50%
30.09.2008 61 434.90 61 517.70 -82.80 -0.13% 21 610.70 39 824.20 184.28%
31.08.2008 61 517.70 56 394.80 5 122.90 9.08% 19 683.30 41 834.40 212.54%
31.07.2008 56 394.80 61 877.20 -5 482.40 -8.86% 21 189.70 35 205.10 166.14%
30.06.2008 61 877.20 51 593.80 10 283.40 19.93% 23 132.20 38 745.00 167.49%
31.05.2008 51 593.80 55 588.60 -3 994.80 -7.19% 21 388.80 30 205.00 141.22%
30.04.2008 55 588.60 37 912.00 17 676.60 46.63% 23 098.30 32 490.30 140.66%
31.03.2008 37 912.00 45 986.40 -8 074.40 -17.56% 23 655.80 14 256.20 60.27%
29.02.2008 45 986.40 44 065.80 1 920.60 4.36% 30 031.00 15 955.40 53.13%
31.01.2008 44 065.80 179 057.90 - 134 992.10 -75.39% 36 001.50 8 064.30 22.40%
31.12.2007 179 057.90 29 809.50 149 248.40 500.67% 156 440.80 22 617.10 14.46%
30.11.2007 29 809.50 22 653.10 7 156.40 31.59% 43 672.00 -13 862.50 -31.74%
31.10.2007 22 653.10 21 610.70 1 042.40 4.82% 40 408.60 -17 755.50 -43.94%
30.09.2007 21 610.70 19 683.30 1 927.40 9.79% 37 757.90 -16 147.20 -42.77%
31.08.2007 19 683.30 21 189.70 -1 506.40 -7.11% 41 922.60 -22 239.30 -53.05%
31.07.2007 21 189.70 23 132.20 -1 942.50 -8.40% 46 650.50 -25 460.80 -54.58%
30.06.2007 23 132.20 21 388.80 1 743.40 8.15% 45 314.70 -22 182.50 -48.95%
31.05.2007 21 388.80 23 098.30 -1 709.50 -7.40% 49 846.00 -28 457.20 -57.09%
30.04.2007 23 098.30 23 655.80 - 557.50 -2.36% 41 880.60 -18 782.30 -44.85%
31.03.2007 23 655.80 30 031.00 -6 375.20 -21.23% 47 592.30 -23 936.50 -50.29%
28.02.2007 30 031.00 36 001.50 -5 970.50 -16.58% 78 665.30 -48 634.30 -61.82%
31.01.2007 36 001.50 156 440.80 - 120 439.30 -76.99% 80 121.40 -44 119.90 -55.07%
31.12.2006 156 440.80 43 672.00 112 768.80 258.22% 178 485.10 -22 044.30 -12.35%
30.11.2006 43 672.00 40 408.60 3 263.40 8.08% 75 773.30 -32 101.30 -42.36%
31.10.2006 40 408.60 37 757.90 2 650.70 7.02% 79 782.30 -39 373.70 -49.35%
30.09.2006 37 757.90 41 922.60 -4 164.70 -9.93% 88 776.80 -51 018.90 -57.47%
31.08.2006 41 922.60 46 650.50 -4 727.90 -10.13% 88 043.40 -46 120.80 -52.38%
31.07.2006 46 650.50 45 314.70 1 335.80 2.95% 91 009.10 -44 358.60 -48.74%
30.06.2006 45 314.70 49 846.00 -4 531.30 -9.09% 94 930.40 -49 615.70 -52.27%
31.05.2006 49 846.00 41 880.60 7 965.40 19.02% 48 675.60 1 170.40 2.40%
30.04.2006 41 880.60 47 592.30 -5 711.70 -12.00% 47 135.20 -5 254.60 -11.15%
31.03.2006 47 592.30 78 665.30 -31 073.00 -39.50% 48 302.20 - 709.90 -1.47%
28.02.2006 78 665.30 80 121.40 -1 456.10 -1.82% 50 359.30 28 306.00 56.21%
31.01.2006 80 121.40 178 485.10 -98 363.70 -55.11% 52 783.30 27 338.10 51.79%
31.12.2005 178 485.10 75 773.30 102 711.80 135.55% 92 152.60 86 332.50 93.68%
30.11.2005 75 773.30 79 782.30 -4 009.00 -5.02% 30 355.70 45 417.60 149.62%
31.10.2005 79 782.30 88 776.80 -8 994.50 -10.13% 32 296.00 47 486.30 147.03%
30.09.2005 88 776.80 88 043.40 733.40 0.83% 32 470.80 56 306.00 173.41%
31.08.2005 88 043.40 91 009.10 -2 965.70 -3.26% 31 309.60 56 733.80 181.20%
31.07.2005 91 009.10 94 930.40 -3 921.30 -4.13% 30 922.20 60 086.90 194.32%
30.06.2005 94 930.40 48 675.60 46 254.80 95.03% 28 844.20 66 086.20 229.11%
31.05.2005 48 675.60 47 135.20 1 540.40 3.27% 28 106.30 20 569.30 73.18%
30.04.2005 47 135.20 48 302.20 -1 167.00 -2.42% 28 889.30 18 245.90 63.16%
31.03.2005 48 302.20 50 359.30 -2 057.10 -4.08% 30 210.60 18 091.60 59.88%
28.02.2005 50 359.30 52 783.30 -2 424.00 -4.59% 29 302.30 21 057.00 71.86%
31.01.2005 52 783.30 92 152.60 -39 369.30 -42.72% 29 109.70 23 673.60 81.33%
31.12.2004 92 152.60 30 355.70 61 796.90 203.58% 73 283.40 18 869.20 25.75%
30.11.2004 30 355.70 32 296.00 -1 940.30 -6.01% 23 914.10 6 441.60 26.94%
31.10.2004 32 296.00 32 470.80 - 174.80 -0.54% 23 955.10 8 340.90 34.82%
30.09.2004 32 470.80 31 309.60 1 161.20 3.71% 26 517.20 5 953.60 22.45%
31.08.2004 31 309.60 30 922.20 387.40 1.25% 26 818.90 4 490.70 16.74%
31.07.2004 30 922.20 28 844.20 2 078.00 7.20% 27 603.10 3 319.10 12.02%
30.06.2004 28 844.20 28 106.30 737.90 2.63% 24 969.40 3 874.80 15.52%
31.05.2004 28 106.30 28 889.30 - 783.00 -2.71% 23 667.40 4 438.90 18.76%
30.04.2004 28 889.30 30 210.60 -1 321.30 -4.37% 24 267.80 4 621.50 19.04%
31.03.2004 30 210.60 29 302.30 908.30 3.10% 35 207.00 -4 996.40 -14.19%
29.02.2004 29 302.30 29 109.70 192.60 0.66% 41 914.80 -12 612.50 -30.09%
31.01.2004 29 109.70 73 283.40 -44 173.70 -60.28% 42 816.00 -13 706.30 -32.01%
31.12.2003 73 283.40 23 914.10 49 369.30 206.44% 82 260.20 -8 976.80 -10.91%
30.11.2003 23 914.10 23 955.10 -41.00 -0.17% 35 357.60 -11 443.50 -32.37%
31.10.2003 23 955.10 26 517.20 -2 562.10 -9.66% 38 076.80 -14 121.70 -37.09%
30.09.2003 26 517.20 26 818.90 - 301.70 -1.12% 35 777.90 -9 260.70 -25.88%
31.08.2003 26 818.90 27 603.10 - 784.20 -2.84% 34 216.20 -7 397.30 -21.62%
31.07.2003 27 603.10 24 969.40 2 633.70 10.55% 36 522.60 -8 919.50 -24.42%
30.06.2003 24 969.40 23 667.40 1 302.00 5.50% 40 907.80 -15 938.40 -38.96%
31.05.2003 23 667.40 24 267.80 - 600.40 -2.47% 148 635.60 - 124 968.20 -84.08%
30.04.2003 24 267.80 35 207.00 -10 939.20 -31.07% 44 640.10 -20 372.30 -45.64%
31.03.2003 35 207.00 41 914.80 -6 707.80 -16.00% 44 538.60 -9 331.60 -20.95%
28.02.2003 41 914.80 42 816.00 - 901.20 -2.10% 47 294.80 -5 380.00 -11.38%
31.01.2003 42 816.00 82 260.20 -39 444.20 -47.95% 48 179.50 -5 363.50 -11.13%
31.12.2002 82 260.20 35 357.60 46 902.60 132.65% - - -
30.11.2002 35 357.60 38 076.80 -2 719.20 -7.14% - - -
31.10.2002 38 076.80 35 777.90 2 298.90 6.43% - - -
30.09.2002 35 777.90 34 216.20 1 561.70 4.56% - - -
31.08.2002 34 216.20 36 522.60 -2 306.40 -6.31% - - -
31.07.2002 36 522.60 40 907.80 -4 385.20 -10.72% - - -
30.06.2002 40 907.80 148 635.60 - 107 727.80 -72.48% - - -
31.05.2002 148 635.60 44 640.10 103 995.50 232.96% - - -
30.04.2002 44 640.10 44 538.60 101.50 0.23% - - -
31.03.2002 44 538.60 47 294.80 -2 756.20 -5.83% - - -
28.02.2002 47 294.80 48 179.50 - 884.70 -1.84% - - -
31.01.2002 48 179.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady rezidentů - Centrální vláda - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady rezidentů - Centrální vláda (Rozvaha České národní banky - pasiva)
Vklady rezidentů - Centrální vláda (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Vklady rezidentů - Centrální vláda (Rozvaha České národní banky - pasiva)
Vklady rezidentů - Centrální vláda (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.