Vklady rezidentů - Celkem, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Vklady rezidentů - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - MFI
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
- Agregované rozvahy (ČNB a ostatní měnové finanční instituce)
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Pasiva celkem
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Zahraniční pasiva
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Ostatní pasiva
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Celkem
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní
- Rozvaha ČNB a agregovaná rozvaha ostatních MFI - pasiva (1138)
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Oběživo
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Emitované dluhové cenné papíry
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Kapitál a rezervy
- Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Přebytek mezibankovních závazků

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Vklady rezidentů - Celkem

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.10.2018 4 451 133.00 13 215 184.80 -8 764 051.80 -66.32% 12 386 994.90 -7 935 861.90 -64.07%
01.07.2018 13 215 184.80 13 089 510.60 125 674.20 0.96% 12 443 083.80 772 101.00 6.21%
01.04.2018 13 089 510.60 12 804 780.30 284 730.30 2.22% 12 375 883.60 713 627.00 5.77%
01.01.2018 12 804 780.30 12 386 994.90 417 785.40 3.37% 11 932 317.60 872 462.70 7.31%
01.10.2017 12 386 994.90 12 443 083.80 -56 088.90 -0.45% 11 284 856.20 1 102 138.70 9.77%
01.07.2017 12 443 083.80 12 375 883.60 67 200.20 0.54% 11 195 761.10 1 247 322.70 11.14%
01.04.2017 12 375 883.60 11 932 317.60 443 566.00 3.72% 11 306 542.60 1 069 341.00 9.46%
01.01.2017 11 932 317.60 11 284 856.20 647 461.40 5.74% 11 213 109.30 719 208.30 6.41%
01.10.2016 11 284 856.20 11 195 761.10 89 095.10 0.80% 10 914 542.40 370 313.80 3.39%
01.07.2016 11 195 761.10 11 306 542.60 - 110 781.50 -0.98% 10 926 413.50 269 347.60 2.47%
01.04.2016 11 306 542.60 11 213 109.30 93 433.30 0.83% 10 536 532.50 770 010.10 7.31%
01.01.2016 11 213 109.30 10 914 542.40 298 566.90 2.74% 10 582 363.80 630 745.50 5.96%
01.10.2015 10 914 542.40 10 926 413.50 -11 871.10 -0.11% 10 494 954.20 419 588.20 4.00%
01.07.2015 10 926 413.50 10 536 532.50 389 881.00 3.70% 10 548 611.80 377 801.70 3.58%
01.04.2015 10 536 532.50 10 582 363.80 -45 831.30 -0.43% 10 711 026.20 - 174 493.70 -1.63%
01.01.2015 10 582 363.80 10 494 954.20 87 409.60 0.83% 10 723 233.90 - 140 870.10 -1.31%
01.10.2014 10 494 954.20 10 548 611.80 -53 657.60 -0.51% 10 470 946.90 24 007.30 0.23%
01.07.2014 10 548 611.80 10 711 026.20 - 162 414.40 -1.52% 10 343 024.00 205 587.80 1.99%
01.04.2014 10 711 026.20 10 723 233.90 -12 207.70 -0.11% 10 295 722.50 415 303.70 4.03%
01.01.2014 10 723 233.90 10 470 946.90 252 287.00 2.41% 10 269 450.40 453 783.50 4.42%
01.10.2013 10 470 946.90 10 343 024.00 127 922.90 1.24% 9 959 702.40 511 244.50 5.13%
01.07.2013 10 343 024.00 10 295 722.50 47 301.50 0.46% 10 001 803.20 341 220.80 3.41%
01.04.2013 10 295 722.50 10 269 450.40 26 272.10 0.26% 9 807 514.20 488 208.30 4.98%
01.01.2013 10 269 450.40 9 959 702.40 309 748.00 3.11% 9 718 400.10 551 050.30 5.67%
01.10.2012 9 959 702.40 10 001 803.20 -42 100.80 -0.42% 9 382 371.60 577 330.80 6.15%
01.07.2012 10 001 803.20 9 807 514.20 194 289.00 1.98% 9 164 228.60 837 574.60 9.14%
01.04.2012 9 807 514.20 9 718 400.10 89 114.10 0.92% 9 040 167.00 767 347.20 8.49%
01.01.2012 9 718 400.10 9 382 371.60 336 028.50 3.58% 8 986 163.90 732 236.20 8.15%
01.10.2011 9 382 371.60 9 164 228.60 218 143.00 2.38% 8 913 393.10 468 978.50 5.26%
01.07.2011 9 164 228.60 9 040 167.00 124 061.60 1.37% 8 975 219.20 189 009.40 2.11%
01.04.2011 9 040 167.00 8 986 163.90 54 003.10 0.60% 8 877 875.70 162 291.30 1.83%
01.01.2011 8 986 163.90 8 913 393.10 72 770.80 0.82% 8 731 868.70 254 295.20 2.91%
01.10.2010 8 913 393.10 8 975 219.20 -61 826.10 -0.69% 8 704 050.70 209 342.40 2.41%
01.07.2010 8 975 219.20 8 877 875.70 97 343.50 1.10% 8 670 786.30 304 432.90 3.51%
01.04.2010 8 877 875.70 8 731 868.70 146 007.00 1.67% 8 695 484.00 182 391.70 2.10%
01.01.2010 8 731 868.70 8 704 050.70 27 818.00 0.32% 8 517 998.70 213 870.00 2.51%
01.10.2009 8 704 050.70 8 670 786.30 33 264.40 0.38% 8 335 070.90 368 979.80 4.43%
01.07.2009 8 670 786.30 8 695 484.00 -24 697.70 -0.28% 8 405 475.20 265 311.10 3.16%
01.04.2009 8 695 484.00 8 517 998.70 177 485.30 2.08% 8 101 298.20 594 185.80 7.33%
01.01.2009 8 517 998.70 8 335 070.90 182 927.80 2.19% 7 848 744.60 669 254.10 8.53%
01.10.2008 8 335 070.90 8 405 475.20 -70 404.30 -0.84% 7 686 688.60 648 382.30 8.44%
01.07.2008 8 405 475.20 8 101 298.20 304 177.00 3.75% 7 615 278.20 790 197.00 10.38%
01.04.2008 8 101 298.20 7 848 744.60 252 553.60 3.22% 7 372 877.90 728 420.30 9.88%
01.01.2008 7 848 744.60 7 686 688.60 162 056.00 2.11% 7 035 142.30 813 602.30 11.56%
01.10.2007 7 686 688.60 7 615 278.20 71 410.40 0.94% 6 754 347.70 932 340.90 13.80%
01.07.2007 7 615 278.20 7 372 877.90 242 400.30 3.29% 6 755 677.00 859 601.20 12.72%
01.04.2007 7 372 877.90 7 035 142.30 337 735.60 4.80% 6 649 248.80 723 629.10 10.88%
01.01.2007 7 035 142.30 6 754 347.70 280 794.60 4.16% 6 392 565.90 642 576.40 10.05%
01.10.2006 6 754 347.70 6 755 677.00 -1 329.30 -0.02% 6 296 017.40 458 330.30 7.28%
01.07.2006 6 755 677.00 6 649 248.80 106 428.20 1.60% 6 221 568.60 534 108.40 8.58%
01.04.2006 6 649 248.80 6 392 565.90 256 682.90 4.02% 5 953 712.90 695 535.90 11.68%
01.01.2006 6 392 565.90 6 296 017.40 96 548.50 1.53% 5 675 392.50 717 173.40 12.64%
01.10.2005 6 296 017.40 6 221 568.60 74 448.80 1.20% 5 834 961.10 461 056.30 7.90%
01.07.2005 6 221 568.60 5 953 712.90 267 855.70 4.50% 5 921 183.80 300 384.80 5.07%
01.04.2005 5 953 712.90 5 675 392.50 278 320.40 4.90% 5 737 222.50 216 490.40 3.77%
01.01.2005 5 675 392.50 5 834 961.10 - 159 568.60 -2.73% 5 530 601.00 144 791.50 2.62%
01.10.2004 5 834 961.10 5 921 183.80 -86 222.70 -1.46% 5 443 525.50 391 435.60 7.19%
01.07.2004 5 921 183.80 5 737 222.50 183 961.30 3.21% 5 392 286.40 528 897.40 9.81%
01.04.2004 5 737 222.50 5 530 601.00 206 621.50 3.74% 5 283 814.40 453 408.10 8.58%
01.01.2004 5 530 601.00 5 443 525.50 87 075.50 1.60% 5 387 346.80 143 254.20 2.66%
01.10.2003 5 443 525.50 5 392 286.40 51 239.10 0.95% 5 509 818.70 -66 293.20 -1.20%
01.07.2003 5 392 286.40 5 283 814.40 108 472.00 2.05% 5 517 478.50 - 125 192.10 -2.27%
01.04.2003 5 283 814.40 5 387 346.80 - 103 532.40 -1.92% 5 266 578.50 17 235.90 0.33%
01.01.2003 5 387 346.80 5 509 818.70 - 122 471.90 -2.22% 5 139 688.90 247 657.90 4.82%
01.10.2002 5 509 818.70 5 517 478.50 -7 659.80 -0.14% - - -
01.07.2002 5 517 478.50 5 266 578.50 250 900.00 4.76% - - -
01.04.2002 5 266 578.50 5 139 688.90 126 889.60 2.47% - - -
01.01.2002 5 139 688.90 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady rezidentů - Celkem (Rozvaha České národní banky - pasiva)
Vklady rezidentů - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Vklady rezidentů - Celkem (Rozvaha České národní banky - pasiva)
Vklady rezidentů - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.