Deposits of other general government/other residents - Overnight - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposits of other general government/other residents - Overnight v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Deposits of other general government/other residents - Overnight - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2020 101 422.70
Min 31.03.2007 -36 675.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 64 758.20 65 416.00 - 657.80 -1.01% 9 363.00 55 395.20 591.64%
30.06.2020 65 416.00 101 422.70 -36 006.70 -35.50% -15 582.90 80 998.90 - 519.79%
31.05.2020 101 422.70 48 353.30 53 069.40 109.75% 53 369.00 48 053.70 90.04%
30.04.2020 48 353.30 90 237.80 -41 884.50 -46.42% 27 902.90 20 450.40 73.29%
31.03.2020 90 237.80 50 067.80 40 170.00 80.23% -9 721.90 99 959.70 -1 028.19%
29.02.2020 50 067.80 18 433.70 31 634.10 171.61% 43 962.30 6 105.50 13.89%
31.01.2020 18 433.70 13 848.80 4 584.90 33.11% -24 038.40 42 472.10 - 176.68%
31.12.2019 13 848.80 33 980.60 -20 131.80 -59.24% 18 878.20 -5 029.40 -26.64%
30.11.2019 33 980.60 18 428.80 15 551.80 84.39% 31 821.70 2 158.90 6.78%
31.10.2019 18 428.80 -11 482.80 29 911.60 - 260.49% 12 093.40 6 335.40 52.39%
30.09.2019 -11 482.80 9 538.50 -21 021.30 - 220.38% -23 014.70 11 531.90 -50.11%
31.08.2019 9 538.50 9 363.00 175.50 1.87% 20 748.00 -11 209.50 -54.03%
31.07.2019 9 363.00 -15 582.90 24 945.90 - 160.09% 17 467.50 -8 104.50 -46.40%
30.06.2019 -15 582.90 53 369.00 -68 951.90 - 129.20% -13 037.40 -2 545.50 19.52%
31.05.2019 53 369.00 27 902.90 25 466.10 91.27% 51 008.60 2 360.40 4.63%
30.04.2019 27 902.90 -9 721.90 37 624.80 - 387.01% 11 691.60 16 211.30 138.66%
31.03.2019 -9 721.90 43 962.30 -53 684.20 - 122.11% -6 445.60 -3 276.30 50.83%
28.02.2019 43 962.30 -24 038.40 68 000.70 - 282.88% 22 124.30 21 838.00 98.71%
31.01.2019 -24 038.40 18 878.20 -42 916.60 - 227.33% 14 790.30 -38 828.70 - 262.53%
31.12.2018 18 878.20 31 821.70 -12 943.50 -40.67% 17 627.20 1 251.00 7.10%
30.11.2018 31 821.70 12 093.40 19 728.30 163.13% 33 024.90 -1 203.20 -3.64%
31.10.2018 12 093.40 -23 014.70 35 108.10 - 152.55% -20 321.70 32 415.10 - 159.51%
30.09.2018 -23 014.70 20 748.00 -43 762.70 - 210.92% 11 512.20 -34 526.90 - 299.92%
31.08.2018 20 748.00 17 467.50 3 280.50 18.78% 14 553.50 6 194.50 42.56%
31.07.2018 17 467.50 -13 037.40 30 504.90 - 233.98% 26 344.40 -8 876.90 -33.70%
30.06.2018 -13 037.40 51 008.60 -64 046.00 - 125.56% -19 802.60 6 765.20 -34.16%
31.05.2018 51 008.60 11 691.60 39 317.00 336.28% 44 248.60 6 760.00 15.28%
30.04.2018 11 691.60 -6 445.60 18 137.20 - 281.39% 39 726.10 -28 034.50 -70.57%
31.03.2018 -6 445.60 22 124.30 -28 569.90 - 129.13% 67 475.50 -73 921.10 - 109.55%
28.02.2018 22 124.30 14 790.30 7 334.00 49.59% 45 618.90 -23 494.60 -51.50%
31.01.2018 14 790.30 17 627.20 -2 836.90 -16.09% 82 681.20 -67 890.90 -82.11%
31.12.2017 17 627.20 33 024.90 -15 397.70 -46.62% -35 518.60 53 145.80 - 149.63%
30.11.2017 33 024.90 -20 321.70 53 346.60 - 262.51% 63 825.10 -30 800.20 -48.26%
31.10.2017 -20 321.70 11 512.20 -31 833.90 - 276.52% 26 308.80 -46 630.50 - 177.24%
30.09.2017 11 512.20 14 553.50 -3 041.30 -20.90% 9 272.60 2 239.60 24.15%
31.08.2017 14 553.50 26 344.40 -11 790.90 -44.76% 34 895.20 -20 341.70 -58.29%
31.07.2017 26 344.40 -19 802.60 46 147.00 - 233.03% 24 104.30 2 240.10 9.29%
30.06.2017 -19 802.60 44 248.60 -64 051.20 - 144.75% 3 155.00 -22 957.60 - 727.66%
31.05.2017 44 248.60 39 726.10 4 522.50 11.38% 54 930.00 -10 681.40 -19.45%
30.04.2017 39 726.10 67 475.50 -27 749.40 -41.13% 29 885.50 9 840.60 32.93%
31.03.2017 67 475.50 45 618.90 21 856.60 47.91% 20 664.10 46 811.40 226.53%
28.02.2017 45 618.90 82 681.20 -37 062.30 -44.83% 39 252.80 6 366.10 16.22%
31.01.2017 82 681.20 -35 518.60 118 199.80 - 332.78% 8 186.00 74 495.20 910.03%
31.12.2016 -35 518.60 63 825.10 -99 343.70 - 155.65% 20 384.30 -55 902.90 - 274.24%
30.11.2016 63 825.10 26 308.80 37 516.30 142.60% 57 809.10 6 016.00 10.41%
31.10.2016 26 308.80 9 272.60 17 036.20 183.73% 23 117.20 3 191.60 13.81%
30.09.2016 9 272.60 34 895.20 -25 622.60 -73.43% 26 755.80 -17 483.20 -65.34%
31.08.2016 34 895.20 24 104.30 10 790.90 44.77% 35 524.20 - 629.00 -1.77%
31.07.2016 24 104.30 3 155.00 20 949.30 664.00% 27 833.80 -3 729.50 -13.40%
30.06.2016 3 155.00 54 930.00 -51 775.00 -94.26% -4 101.90 7 256.90 - 176.92%
31.05.2016 54 930.00 29 885.50 25 044.50 83.80% 45 566.60 9 363.40 20.55%
30.04.2016 29 885.50 20 664.10 9 221.40 44.63% 17 016.40 12 869.10 75.63%
31.03.2016 20 664.10 39 252.80 -18 588.70 -47.36% 6 559.20 14 104.90 215.04%
29.02.2016 39 252.80 8 186.00 31 066.80 379.51% 44 995.20 -5 742.40 -12.76%
31.01.2016 8 186.00 20 384.30 -12 198.30 -59.84% -19 707.60 27 893.60 - 141.54%
31.12.2015 20 384.30 57 809.10 -37 424.80 -64.74% 55 879.10 -35 494.80 -63.52%
30.11.2015 57 809.10 23 117.20 34 691.90 150.07% 28 955.00 28 854.10 99.65%
31.10.2015 23 117.20 26 755.80 -3 638.60 -13.60% 25 694.00 -2 576.80 -10.03%
30.09.2015 26 755.80 35 524.20 -8 768.40 -24.68% 14 750.10 12 005.70 81.39%
31.08.2015 35 524.20 27 833.80 7 690.40 27.63% 16 951.10 18 573.10 109.57%
31.07.2015 27 833.80 -4 101.90 31 935.70 - 778.56% 27 590.30 243.50 0.88%
30.06.2015 -4 101.90 45 566.60 -49 668.50 - 109.00% 790.30 -4 892.20 - 619.03%
31.05.2015 45 566.60 17 016.40 28 550.20 167.78% 33 171.10 12 395.50 37.37%
30.04.2015 17 016.40 6 559.20 10 457.20 159.43% 10 551.60 6 464.80 61.27%
31.03.2015 6 559.20 44 995.20 -38 436.00 -85.42% 12 106.00 -5 546.80 -45.82%
28.02.2015 44 995.20 -19 707.60 64 702.80 - 328.31% 20 906.90 24 088.30 115.22%
31.01.2015 -19 707.60 55 879.10 -75 586.70 - 135.27% - 242.90 -19 464.70 8 013.46%
31.12.2014 55 879.10 28 955.00 26 924.10 92.99% 26 610.10 29 269.00 109.99%
30.11.2014 28 955.00 25 694.00 3 261.00 12.69% 20 607.90 8 347.10 40.50%
31.10.2014 25 694.00 14 750.10 10 943.90 74.20% 22 099.10 3 594.90 16.27%
30.09.2014 14 750.10 16 951.10 -2 201.00 -12.98% 3 787.30 10 962.80 289.46%
31.08.2014 16 951.10 27 590.30 -10 639.20 -38.56% -9 846.70 26 797.80 - 272.15%
31.07.2014 27 590.30 790.30 26 800.00 3 391.12% 43 239.80 -15 649.50 -36.19%
30.06.2014 790.30 33 171.10 -32 380.80 -97.62% -5 462.50 6 252.80 - 114.47%
31.05.2014 33 171.10 10 551.60 22 619.50 214.37% 10 493.40 22 677.70 216.11%
30.04.2014 10 551.60 12 106.00 -1 554.40 -12.84% 25 090.10 -14 538.50 -57.95%
31.03.2014 12 106.00 20 906.90 -8 800.90 -42.10% -7 554.50 19 660.50 - 260.25%
28.02.2014 20 906.90 - 242.90 21 149.80 -8 707.20% 11 507.10 9 399.80 81.69%
31.01.2014 - 242.90 26 610.10 -26 853.00 - 100.91% 7 591.60 -7 834.50 - 103.20%
31.12.2013 26 610.10 20 607.90 6 002.20 29.13% 41 457.30 -14 847.20 -35.81%
30.11.2013 20 607.90 22 099.10 -1 491.20 -6.75% 3 173.50 17 434.40 549.37%
31.10.2013 22 099.10 3 787.30 18 311.80 483.51% 51 944.00 -29 844.90 -57.46%
30.09.2013 3 787.30 -9 846.70 13 634.00 - 138.46% -10 005.00 13 792.30 - 137.85%
31.08.2013 -9 846.70 43 239.80 -53 086.50 - 122.77% -12 561.00 2 714.30 -21.61%
31.07.2013 43 239.80 -5 462.50 48 702.30 - 891.58% 47 478.10 -4 238.30 -8.93%
30.06.2013 -5 462.50 10 493.40 -15 955.90 - 152.06% -7 438.70 1 976.20 -26.57%
31.05.2013 10 493.40 25 090.10 -14 596.70 -58.18% 33 562.10 -23 068.70 -68.73%
30.04.2013 25 090.10 -7 554.50 32 644.60 - 432.12% 12 532.80 12 557.30 100.20%
31.03.2013 -7 554.50 11 507.10 -19 061.60 - 165.65% -16 439.10 8 884.60 -54.05%
28.02.2013 11 507.10 7 591.60 3 915.50 51.58% 20 491.20 -8 984.10 -43.84%
31.01.2013 7 591.60 41 457.30 -33 865.70 -81.69% 16 510.30 -8 918.70 -54.02%
31.12.2012 41 457.30 3 173.50 38 283.80 1 206.36% 23 289.80 18 167.50 78.01%
30.11.2012 3 173.50 51 944.00 -48 770.50 -93.89% 15 234.50 -12 061.00 -79.17%
31.10.2012 51 944.00 -10 005.00 61 949.00 - 619.18% 8 827.50 43 116.50 488.43%
30.09.2012 -10 005.00 -12 561.00 2 556.00 -20.35% -2 340.10 -7 664.90 327.55%
31.08.2012 -12 561.00 47 478.10 -60 039.10 - 126.46% 19 191.00 -31 752.00 - 165.45%
31.07.2012 47 478.10 -7 438.70 54 916.80 - 738.26% 14 864.20 32 613.90 219.41%
30.06.2012 -7 438.70 33 562.10 -41 000.80 - 122.16% -25 759.30 18 320.60 -71.12%
31.05.2012 33 562.10 12 532.80 21 029.30 167.79% 23 920.30 9 641.80 40.31%
30.04.2012 12 532.80 -16 439.10 28 971.90 - 176.24% 14 132.00 -1 599.20 -11.32%
31.03.2012 -16 439.10 20 491.20 -36 930.30 - 180.23% -8 037.70 -8 401.40 104.52%
29.02.2012 20 491.20 16 510.30 3 980.90 24.11% 10 327.80 10 163.40 98.41%
31.01.2012 16 510.30 23 289.80 -6 779.50 -29.11% 7 367.00 9 143.30 124.11%
31.12.2011 23 289.80 15 234.50 8 055.30 52.88% 16 935.60 6 354.20 37.52%
30.11.2011 15 234.50 8 827.50 6 407.00 72.58% 22 605.50 -7 371.00 -32.61%
31.10.2011 8 827.50 -2 340.10 11 167.60 - 477.23% -5 487.10 14 314.60 - 260.88%
30.09.2011 -2 340.10 19 191.00 -21 531.10 - 112.19% 13 242.10 -15 582.20 - 117.67%
31.08.2011 19 191.00 14 864.20 4 326.80 29.11% 32 759.20 -13 568.20 -41.42%
31.07.2011 14 864.20 -25 759.30 40 623.50 - 157.70% -14 945.20 29 809.40 - 199.46%
30.06.2011 -25 759.30 23 920.30 -49 679.60 - 207.69% 5 932.40 -31 691.70 - 534.21%
31.05.2011 23 920.30 14 132.00 9 788.30 69.26% 39 785.00 -15 864.70 -39.88%
30.04.2011 14 132.00 -8 037.70 22 169.70 - 275.82% -10 232.10 24 364.10 - 238.11%
31.03.2011 -8 037.70 10 327.80 -18 365.50 - 177.83% 33 342.50 -41 380.20 - 124.11%
28.02.2011 10 327.80 7 367.00 2 960.80 40.19% 10 710.20 - 382.40 -3.57%
31.01.2011 7 367.00 16 935.60 -9 568.60 -56.50% -6 390.00 13 757.00 - 215.29%
31.12.2010 16 935.60 22 605.50 -5 669.90 -25.08% -11 805.70 28 741.30 - 243.45%
30.11.2010 22 605.50 -5 487.10 28 092.60 - 511.98% 49 841.90 -27 236.40 -54.65%
31.10.2010 -5 487.10 13 242.10 -18 729.20 - 141.44% 2 013.00 -7 500.10 - 372.58%
30.09.2010 13 242.10 32 759.20 -19 517.10 -59.58% -12 013.30 25 255.40 - 210.23%
31.08.2010 32 759.20 -14 945.20 47 704.40 - 319.20% 36 393.70 -3 634.50 -9.99%
31.07.2010 -14 945.20 5 932.40 -20 877.60 - 351.93% -17 872.40 2 927.20 -16.38%
30.06.2010 5 932.40 39 785.00 -33 852.60 -85.09% 41 567.10 -35 634.70 -85.73%
31.05.2010 39 785.00 -10 232.10 50 017.10 - 488.83% 7 527.90 32 257.10 428.50%
30.04.2010 -10 232.10 33 342.50 -43 574.60 - 130.69% -3 073.30 -7 158.80 232.94%
31.03.2010 33 342.50 10 710.20 22 632.30 211.32% 15 495.40 17 847.10 115.18%
28.02.2010 10 710.20 -6 390.00 17 100.20 - 267.61% 18 555.60 -7 845.40 -42.28%
31.01.2010 -6 390.00 -11 805.70 5 415.70 -45.87% -12 871.10 6 481.10 -50.35%
31.12.2009 -11 805.70 49 841.90 -61 647.60 - 123.69% 22 009.60 -33 815.30 - 153.64%
30.11.2009 49 841.90 2 013.00 47 828.90 2 376.00% 11 968.40 37 873.50 316.45%
31.10.2009 2 013.00 -12 013.30 14 026.30 - 116.76% -32 343.00 34 356.00 - 106.22%
30.09.2009 -12 013.30 36 393.70 -48 407.00 - 133.01% 29 130.40 -41 143.70 - 141.24%
31.08.2009 36 393.70 -17 872.40 54 266.10 - 303.63% -17 516.50 53 910.20 - 307.77%
31.07.2009 -17 872.40 41 567.10 -59 439.50 - 143.00% 11 500.10 -29 372.50 - 255.41%
30.06.2009 41 567.10 7 527.90 34 039.20 452.17% 39 146.30 2 420.80 6.18%
31.05.2009 7 527.90 -3 073.30 10 601.20 - 344.95% 22 784.90 -15 257.00 -66.96%
30.04.2009 -3 073.30 15 495.40 -18 568.70 - 119.83% -21 731.10 18 657.80 -85.86%
31.03.2009 15 495.40 18 555.60 -3 060.20 -16.49% 32 367.90 -16 872.50 -52.13%
28.02.2009 18 555.60 -12 871.10 31 426.70 - 244.16% -26 759.30 45 314.90 - 169.34%
31.01.2009 -12 871.10 22 009.60 -34 880.70 - 158.48% 35 911.40 -48 782.50 - 135.84%
31.12.2008 22 009.60 11 968.40 10 041.20 83.90% 11 470.50 10 539.10 91.88%
30.11.2008 11 968.40 -32 343.00 44 311.40 - 137.00% -4 679.60 16 648.00 - 355.76%
31.10.2008 -32 343.00 29 130.40 -61 473.40 - 211.03% 66 655.40 -98 998.40 - 148.52%
30.09.2008 29 130.40 -17 516.50 46 646.90 - 266.30% -20 223.10 49 353.50 - 244.05%
31.08.2008 -17 516.50 11 500.10 -29 016.60 - 252.32% -19 813.10 2 296.60 -11.59%
31.07.2008 11 500.10 39 146.30 -27 646.20 -70.62% 70 769.50 -59 269.40 -83.75%
30.06.2008 39 146.30 22 784.90 16 361.40 71.81% -26 458.70 65 605.00 - 247.95%
31.05.2008 22 784.90 -21 731.10 44 516.00 - 204.85% 51 592.60 -28 807.70 -55.84%
30.04.2008 -21 731.10 32 367.90 -54 099.00 - 167.14% 46 139.60 -67 870.70 - 147.10%
31.03.2008 32 367.90 -26 759.30 59 127.20 - 220.96% -36 675.50 69 043.40 - 188.25%
29.02.2008 -26 759.30 35 911.40 -62 670.70 - 174.51% 8 636.20 -35 395.50 - 409.85%
31.01.2008 35 911.40 11 470.50 24 440.90 213.08% 31 421.40 4 490.00 14.29%
31.12.2007 11 470.50 -4 679.60 16 150.10 - 345.12% -10 925.50 22 396.00 - 204.99%
30.11.2007 -4 679.60 66 655.40 -71 335.00 - 107.02% 10 997.70 -15 677.30 - 142.55%
31.10.2007 66 655.40 -20 223.10 86 878.50 - 429.60% 47 558.40 19 097.00 40.15%
30.09.2007 -20 223.10 -19 813.10 - 410.00 2.07% -23 694.70 3 471.60 -14.65%
31.08.2007 -19 813.10 70 769.50 -90 582.60 - 128.00% 8 477.30 -28 290.40 - 333.72%
31.07.2007 70 769.50 -26 458.70 97 228.20 - 367.47% 47 097.70 23 671.80 50.26%
30.06.2007 -26 458.70 51 592.60 -78 051.30 - 151.28% -26 488.40 29.70 -0.11%
31.05.2007 51 592.60 46 139.60 5 453.00 11.82% 46 232.00 5 360.60 11.59%
30.04.2007 46 139.60 -36 675.50 82 815.10 - 225.80% 37 129.90 9 009.70 24.27%
31.03.2007 -36 675.50 8 636.20 -45 311.70 - 524.67% -30 852.70 -5 822.80 18.87%
28.02.2007 8 636.20 31 421.40 -22 785.20 -72.51% 2 498.00 6 138.20 245.72%
31.01.2007 31 421.40 -10 925.50 42 346.90 - 387.60% 30 832.20 589.20 1.91%
31.12.2006 -10 925.50 10 997.70 -21 923.20 - 199.34% - 301.20 -10 624.30 3 527.32%
30.11.2006 10 997.70 47 558.40 -36 560.70 -76.88% 20 612.90 -9 615.20 -46.65%
31.10.2006 47 558.40 -23 694.70 71 253.10 - 300.71% 39 942.80 7 615.60 19.07%
30.09.2006 -23 694.70 8 477.30 -32 172.00 - 379.51% -21 936.70 -1 758.00 8.01%
31.08.2006 8 477.30 47 097.70 -38 620.40 -82.00% 24 158.50 -15 681.20 -64.91%
31.07.2006 47 097.70 -26 488.40 73 586.10 - 277.81% 15 857.30 31 240.40 197.01%
30.06.2006 -26 488.40 46 232.00 -72 720.40 - 157.29% -9 757.40 -16 731.00 171.47%
31.05.2006 46 232.00 37 129.90 9 102.10 24.51% 37 419.60 8 812.40 23.55%
30.04.2006 37 129.90 -30 852.70 67 982.60 - 220.35% 479.20 36 650.70 7 648.31%
31.03.2006 -30 852.70 2 498.00 -33 350.70 -1 335.10% - 209.70 -30 643.00 14 612.78%
28.02.2006 2 498.00 30 832.20 -28 334.20 -91.90% - 916.10 3 414.10 - 372.68%
31.01.2006 30 832.20 - 301.20 31 133.40 -10 336.45% 5 373.50 25 458.70 473.78%
31.12.2005 - 301.20 20 612.90 -20 914.10 - 101.46% -17 566.80 17 265.60 -98.29%
30.11.2005 20 612.90 39 942.80 -19 329.90 -48.39% 16 696.30 3 916.60 23.46%
31.10.2005 39 942.80 -21 936.70 61 879.50 - 282.08% - 647.70 40 590.50 -6 266.87%
30.09.2005 -21 936.70 24 158.50 -46 095.20 - 190.80% -6 880.30 -15 056.40 218.83%
31.08.2005 24 158.50 15 857.30 8 301.20 52.35% 28 289.10 -4 130.60 -14.60%
31.07.2005 15 857.30 -9 757.40 25 614.70 - 262.52% -3 846.60 19 703.90 - 512.24%
30.06.2005 -9 757.40 37 419.60 -47 177.00 - 126.08% 3 258.30 -13 015.70 - 399.46%
31.05.2005 37 419.60 479.20 36 940.40 7 708.76% 29 337.50 8 082.10 27.55%
30.04.2005 479.20 - 209.70 688.90 - 328.52% 9 691.10 -9 211.90 -95.06%
31.03.2005 - 209.70 - 916.10 706.40 -77.11% 10 902.60 -11 112.30 - 101.92%
28.02.2005 - 916.10 5 373.50 -6 289.60 - 117.05% 1 089.10 -2 005.20 - 184.12%
31.01.2005 5 373.50 -17 566.80 22 940.30 - 130.59% -9 061.90 14 435.40 - 159.30%
31.12.2004 -17 566.80 16 696.30 -34 263.10 - 205.21% 9 406.00 -26 972.80 - 286.76%
30.11.2004 16 696.30 - 647.70 17 344.00 -2 677.78% 15 289.30 1 407.00 9.20%
31.10.2004 - 647.70 -6 880.30 6 232.60 -90.59% -8 111.60 7 463.90 -92.02%
30.09.2004 -6 880.30 28 289.10 -35 169.40 - 124.32% 38 799.60 -45 679.90 - 117.73%
31.08.2004 28 289.10 -3 846.60 32 135.70 - 835.43% -6 380.30 34 669.40 - 543.38%
31.07.2004 -3 846.60 3 258.30 -7 104.90 - 218.06% 22 137.50 -25 984.10 - 117.38%
30.06.2004 3 258.30 29 337.50 -26 079.20 -88.89% 14 615.30 -11 357.00 -77.71%
31.05.2004 29 337.50 9 691.10 19 646.40 202.73% 17 638.40 11 699.10 66.33%
30.04.2004 9 691.10 10 902.60 -1 211.50 -11.11% -4 755.00 14 446.10 - 303.81%
31.03.2004 10 902.60 1 089.10 9 813.50 901.07% 14 536.80 -3 634.20 -25.00%
29.02.2004 1 089.10 -9 061.90 10 151.00 - 112.02% 7 554.60 -6 465.50 -85.58%
31.01.2004 -9 061.90 9 406.00 -18 467.90 - 196.34% -15 072.10 6 010.20 -39.88%
31.12.2003 9 406.00 15 289.30 -5 883.30 -38.48% 25 547.40 -16 141.40 -63.18%
30.11.2003 15 289.30 -8 111.60 23 400.90 - 288.49% -15 501.50 30 790.80 - 198.63%
31.10.2003 -8 111.60 38 799.60 -46 911.20 - 120.91% 24 206.10 -32 317.70 - 133.51%
30.09.2003 38 799.60 -6 380.30 45 179.90 - 708.12% 12 343.90 26 455.70 214.32%
31.08.2003 -6 380.30 22 137.50 -28 517.80 - 128.82% 4 354.80 -10 735.10 - 246.51%
31.07.2003 22 137.50 14 615.30 7 522.20 51.47% 30 616.40 -8 478.90 -27.69%
30.06.2003 14 615.30 17 638.40 -3 023.10 -17.14% -2 623.60 17 238.90 - 657.07%
31.05.2003 17 638.40 -4 755.00 22 393.40 - 470.94% 27 933.70 -10 295.30 -36.86%
30.04.2003 -4 755.00 14 536.80 -19 291.80 - 132.71% 23 113.60 -27 868.60 - 120.57%
31.03.2003 14 536.80 7 554.60 6 982.20 92.42% -16 598.10 31 134.90 - 187.58%
28.02.2003 7 554.60 -15 072.10 22 626.70 - 150.12% -10 083.40 17 638.00 - 174.92%
31.01.2003 -15 072.10 25 547.40 -40 619.50 - 159.00% - - -
31.12.2002 25 547.40 -15 501.50 41 048.90 - 264.81% - - -
30.11.2002 -15 501.50 24 206.10 -39 707.60 - 164.04% - - -
31.10.2002 24 206.10 12 343.90 11 862.20 96.10% - - -
30.09.2002 12 343.90 4 354.80 7 989.10 183.46% - - -
31.08.2002 4 354.80 30 616.40 -26 261.60 -85.78% - - -
31.07.2002 30 616.40 -2 623.60 33 240.00 -1 266.96% - - -
30.06.2002 -2 623.60 27 933.70 -30 557.30 - 109.39% - - -
31.05.2002 27 933.70 23 113.60 4 820.10 20.85% - - -
30.04.2002 23 113.60 -16 598.10 39 711.70 - 239.25% - - -
31.03.2002 -16 598.10 -10 083.40 -6 514.70 64.61% - - -
28.02.2002 -10 083.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Deposits of other general government/other residents - Overnight - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits of other general government/other residents - Overnight (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/other residents - Overnight (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Deposits of other general government/other residents - Overnight (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/other residents - Overnight (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Deposits of other general government/other residents - Overnight (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/other residents - Overnight (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.