Deposits of other general government/other residents - Overnight - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposits of other general government/other residents - Overnight v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Deposits of other general government/other residents - Overnight - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2014 2 370 995.60
Min 31.03.2002 516 517.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 2 370 995.60 2 313 390.50 57 605.10 2.49% 2 108 859.00 262 136.60 12.43%
30.11.2014 2 313 390.50 2 285 313.20 28 077.30 1.23% 2 084 691.40 228 699.10 10.97%
31.10.2014 2 285 313.20 2 249 012.00 36 301.20 1.61% 2 050 953.60 234 359.60 11.43%
30.09.2014 2 249 012.00 2 234 359.60 14 652.40 0.66% 2 029 347.60 219 664.40 10.82%
31.08.2014 2 234 359.60 2 215 709.80 18 649.80 0.84% 2 026 192.10 208 167.50 10.27%
31.07.2014 2 215 709.80 2 186 457.30 29 252.50 1.34% 2 036 911.80 178 798.00 8.78%
30.06.2014 2 186 457.30 2 186 217.30 240.00 0.01% 1 994 878.80 191 578.50 9.60%
31.05.2014 2 186 217.30 2 152 233.40 33 983.90 1.58% 1 998 775.70 187 441.60 9.38%
30.04.2014 2 152 233.40 2 141 716.30 10 517.10 0.49% 1 988 795.50 163 437.90 8.22%
31.03.2014 2 141 716.30 2 128 791.20 12 925.10 0.61% 1 963 928.20 177 788.10 9.05%
28.02.2014 2 128 791.20 2 109 889.90 18 901.30 0.90% 1 970 101.10 158 690.10 8.05%
31.01.2014 2 109 889.90 2 108 859.00 1 030.90 0.05% 1 957 521.80 152 368.10 7.78%
31.12.2013 2 108 859.00 2 084 691.40 24 167.60 1.16% 1 947 392.40 161 466.60 8.29%
30.11.2013 2 084 691.40 2 050 953.60 33 737.80 1.64% 1 907 307.60 177 383.80 9.30%
31.10.2013 2 050 953.60 2 029 347.60 21 606.00 1.06% 1 902 819.40 148 134.20 7.78%
30.09.2013 2 029 347.60 2 026 192.10 3 155.50 0.16% 1 849 813.40 179 534.20 9.71%
31.08.2013 2 026 192.10 2 036 911.80 -10 719.70 -0.53% 1 860 298.50 165 893.60 8.92%
31.07.2013 2 036 911.80 1 994 878.80 42 033.00 2.11% 1 876 504.20 160 407.60 8.55%
30.06.2013 1 994 878.80 1 998 775.70 -3 896.90 -0.19% 1 830 705.10 164 173.70 8.97%
31.05.2013 1 998 775.70 1 988 795.50 9 980.20 0.50% 1 838 868.00 159 907.70 8.70%
30.04.2013 1 988 795.50 1 963 928.20 24 867.30 1.27% 1 798 666.80 190 128.70 10.57%
31.03.2013 1 963 928.20 1 970 101.10 -6 172.90 -0.31% 1 784 966.30 178 961.90 10.03%
28.02.2013 1 970 101.10 1 957 521.80 12 579.30 0.64% 1 801 880.40 168 220.70 9.34%
31.01.2013 1 957 521.80 1 947 392.40 10 129.40 0.52% 1 784 134.50 173 387.30 9.72%
31.12.2012 1 947 392.40 1 907 307.60 40 084.80 2.10% 1 771 822.50 175 569.90 9.91%
30.11.2012 1 907 307.60 1 902 819.40 4 488.20 0.24% 1 743 343.70 163 963.90 9.41%
31.10.2012 1 902 819.40 1 849 813.40 53 006.00 2.87% 1 724 046.40 178 773.00 10.37%
30.09.2012 1 849 813.40 1 860 298.50 -10 485.10 -0.56% 1 715 891.80 133 921.60 7.80%
31.08.2012 1 860 298.50 1 876 504.20 -16 205.70 -0.86% 1 712 875.40 147 423.10 8.61%
31.07.2012 1 876 504.20 1 830 705.10 45 799.10 2.50% 1 694 538.10 181 966.10 10.74%
30.06.2012 1 830 705.10 1 838 868.00 -8 162.90 -0.44% 1 680 084.70 150 620.40 8.96%
31.05.2012 1 838 868.00 1 798 666.80 40 201.20 2.23% 1 707 119.00 131 749.00 7.72%
30.04.2012 1 798 666.80 1 784 966.30 13 700.50 0.77% 1 680 325.80 118 341.00 7.04%
31.03.2012 1 784 966.30 1 801 880.40 -16 914.10 -0.94% 1 669 282.90 115 683.40 6.93%
29.02.2012 1 801 880.40 1 784 134.50 17 745.90 0.99% 1 676 972.10 124 908.30 7.45%
31.01.2012 1 784 134.50 1 771 822.50 12 312.00 0.69% 1 666 193.90 117 940.60 7.08%
31.12.2011 1 771 822.50 1 743 343.70 28 478.80 1.63% 1 664 216.70 107 605.80 6.47%
30.11.2011 1 743 343.70 1 724 046.40 19 297.30 1.12% 1 647 078.70 96 265.00 5.84%
31.10.2011 1 724 046.40 1 715 891.80 8 154.60 0.48% 1 620 929.10 103 117.30 6.36%
30.09.2011 1 715 891.80 1 712 875.40 3 016.40 0.18% 1 626 828.10 89 063.70 5.47%
31.08.2011 1 712 875.40 1 694 538.10 18 337.30 1.08% 1 616 833.60 96 041.80 5.94%
31.07.2011 1 694 538.10 1 680 084.70 14 453.40 0.86% 1 583 059.40 111 478.70 7.04%
30.06.2011 1 680 084.70 1 707 119.00 -27 034.30 -1.58% 1 556 955.70 123 129.00 7.91%
31.05.2011 1 707 119.00 1 680 325.80 26 793.20 1.59% 1 538 938.40 168 180.60 10.93%
30.04.2011 1 680 325.80 1 669 282.90 11 042.90 0.66% 1 443 011.60 237 314.20 16.45%
31.03.2011 1 669 282.90 1 676 972.10 -7 689.20 -0.46% 1 452 242.20 217 040.70 14.95%
28.02.2011 1 676 972.10 1 666 193.90 10 778.20 0.65% 1 421 410.00 255 562.10 17.98%
31.01.2011 1 666 193.90 1 664 216.70 1 977.20 0.12% 1 411 406.90 254 787.00 18.05%
31.12.2010 1 664 216.70 1 647 078.70 17 138.00 1.04% 1 418 288.30 245 928.40 17.34%
30.11.2010 1 647 078.70 1 620 929.10 26 149.60 1.61% 1 427 455.90 219 622.80 15.39%
31.10.2010 1 620 929.10 1 626 828.10 -5 899.00 -0.36% 1 379 477.60 241 451.50 17.50%
30.09.2010 1 626 828.10 1 616 833.60 9 994.50 0.62% 1 370 926.60 255 901.50 18.67%
31.08.2010 1 616 833.60 1 583 059.40 33 774.20 2.13% 1 384 760.40 232 073.20 16.76%
31.07.2010 1 583 059.40 1 556 955.70 26 103.70 1.68% 1 349 721.20 233 338.20 17.29%
30.06.2010 1 556 955.70 1 538 938.40 18 017.30 1.17% 1 369 314.50 187 641.20 13.70%
31.05.2010 1 538 938.40 1 443 011.60 95 926.80 6.65% 1 332 695.80 206 242.60 15.48%
30.04.2010 1 443 011.60 1 452 242.20 -9 230.60 -0.64% 1 325 959.60 117 052.00 8.83%
31.03.2010 1 452 242.20 1 421 410.00 30 832.20 2.17% 1 333 604.40 118 637.80 8.90%
28.02.2010 1 421 410.00 1 411 406.90 10 003.10 0.71% 1 322 744.00 98 666.00 7.46%
31.01.2010 1 411 406.90 1 418 288.30 -6 881.40 -0.49% 1 302 815.30 108 591.60 8.34%
31.12.2009 1 418 288.30 1 427 455.90 -9 167.60 -0.64% 1 309 450.70 108 837.60 8.31%
30.11.2009 1 427 455.90 1 379 477.60 47 978.30 3.48% 1 282 040.40 145 415.50 11.34%
31.10.2009 1 379 477.60 1 370 926.60 8 551.00 0.62% 1 265 851.90 113 625.70 8.98%
30.09.2009 1 370 926.60 1 384 760.40 -13 833.80 -1.00% 1 298 070.60 72 856.00 5.61%
31.08.2009 1 384 760.40 1 349 721.20 35 039.20 2.60% 1 268 655.20 116 105.20 9.15%
31.07.2009 1 349 721.20 1 369 314.50 -19 593.30 -1.43% 1 281 389.30 68 331.90 5.33%
30.06.2009 1 369 314.50 1 332 695.80 36 618.70 2.75% 1 269 576.50 99 738.00 7.86%
31.05.2009 1 332 695.80 1 325 959.60 6 736.20 0.51% 1 236 579.80 96 116.00 7.77%
30.04.2009 1 325 959.60 1 333 604.40 -7 644.80 -0.57% 1 214 196.40 111 763.20 9.20%
31.03.2009 1 333 604.40 1 322 744.00 10 860.40 0.82% 1 236 265.90 97 338.50 7.87%
28.02.2009 1 322 744.00 1 302 815.30 19 928.70 1.53% 1 204 149.70 118 594.30 9.85%
31.01.2009 1 302 815.30 1 309 450.70 -6 635.40 -0.51% 1 235 578.80 67 236.50 5.44%
31.12.2008 1 309 450.70 1 282 040.40 27 410.30 2.14% 1 202 500.10 106 950.60 8.89%
30.11.2008 1 282 040.40 1 265 851.90 16 188.50 1.28% 1 189 301.90 92 738.50 7.80%
31.10.2008 1 265 851.90 1 298 070.60 -32 218.70 -2.48% 1 197 849.80 68 002.10 5.68%
30.09.2008 1 298 070.60 1 268 655.20 29 415.40 2.32% 1 134 505.20 163 565.40 14.42%
31.08.2008 1 268 655.20 1 281 389.30 -12 734.10 -0.99% 1 155 875.90 112 779.30 9.76%
31.07.2008 1 281 389.30 1 269 576.50 11 812.80 0.93% 1 177 025.20 104 364.10 8.87%
30.06.2008 1 269 576.50 1 236 579.80 32 996.70 2.67% 1 109 220.40 160 356.10 14.46%
31.05.2008 1 236 579.80 1 214 196.40 22 383.40 1.84% 1 134 210.10 102 369.70 9.03%
30.04.2008 1 214 196.40 1 236 265.90 -22 069.50 -1.79% 1 081 640.80 132 555.60 12.26%
31.03.2008 1 236 265.90 1 204 149.70 32 116.20 2.67% 1 035 454.30 200 811.60 19.39%
29.02.2008 1 204 149.70 1 235 578.80 -31 429.10 -2.54% 1 073 425.60 130 724.10 12.18%
31.01.2008 1 235 578.80 1 202 500.10 33 078.70 2.75% 1 064 639.00 170 939.80 16.06%
31.12.2007 1 202 500.10 1 189 301.90 13 198.20 1.11% 1 030 377.00 172 123.10 16.70%
30.11.2007 1 189 301.90 1 197 849.80 -8 547.90 -0.71% 1 043 067.20 146 234.70 14.02%
31.10.2007 1 197 849.80 1 134 505.20 63 344.60 5.58% 1 033 818.40 164 031.40 15.87%
30.09.2007 1 134 505.20 1 155 875.90 -21 370.70 -1.85% 986 679.40 147 825.80 14.98%
31.08.2007 1 155 875.90 1 177 025.20 -21 149.30 -1.80% 1 009 653.60 146 222.30 14.48%
31.07.2007 1 177 025.20 1 109 220.40 67 804.80 6.11% 1 002 389.80 174 635.40 17.42%
30.06.2007 1 109 220.40 1 134 210.10 -24 989.70 -2.20% 955 229.90 153 990.50 16.12%
31.05.2007 1 134 210.10 1 081 640.80 52 569.30 4.86% 980 343.70 153 866.40 15.70%
30.04.2007 1 081 640.80 1 035 454.30 46 186.50 4.46% 935 462.20 146 178.60 15.63%
31.03.2007 1 035 454.30 1 073 425.60 -37 971.30 -3.54% 899 541.60 135 912.70 15.11%
28.02.2007 1 073 425.60 1 064 639.00 8 786.60 0.83% 929 869.80 143 555.80 15.44%
31.01.2007 1 064 639.00 1 030 377.00 34 262.00 3.33% 927 185.70 137 453.30 14.82%
31.12.2006 1 030 377.00 1 043 067.20 -12 690.20 -1.22% 898 964.30 131 412.70 14.62%
30.11.2006 1 043 067.20 1 033 818.40 9 248.80 0.89% 899 066.00 144 001.20 16.02%
31.10.2006 1 033 818.40 986 679.40 47 139.00 4.78% 880 116.50 153 701.90 17.46%
30.09.2006 986 679.40 1 009 653.60 -22 974.20 -2.28% 840 005.80 146 673.60 17.46%
31.08.2006 1 009 653.60 1 002 389.80 7 263.80 0.72% 861 770.90 147 882.70 17.16%
31.07.2006 1 002 389.80 955 229.90 47 159.90 4.94% 839 390.00 162 999.80 19.42%
30.06.2006 955 229.90 980 343.70 -25 113.80 -2.56% 823 262.90 131 967.00 16.03%
31.05.2006 980 343.70 935 462.20 44 881.50 4.80% 833 514.10 146 829.60 17.62%
30.04.2006 935 462.20 899 541.60 35 920.60 3.99% 795 325.80 140 136.40 17.62%
31.03.2006 899 541.60 929 869.80 -30 328.20 -3.26% 793 361.80 106 179.80 13.38%
28.02.2006 929 869.80 927 185.70 2 684.10 0.29% 792 608.70 137 261.10 17.32%
31.01.2006 927 185.70 898 964.30 28 221.40 3.14% 795 004.50 132 181.20 16.63%
31.12.2005 898 964.30 899 066.00 - 101.70 -0.01% 789 527.80 109 436.50 13.86%
30.11.2005 899 066.00 880 116.50 18 949.50 2.15% 809 218.00 89 848.00 11.10%
31.10.2005 880 116.50 840 005.80 40 110.70 4.78% 795 181.00 84 935.50 10.68%
30.09.2005 840 005.80 861 770.90 -21 765.10 -2.53% 796 851.40 43 154.40 5.42%
31.08.2005 861 770.90 839 390.00 22 380.90 2.67% 804 968.30 56 802.60 7.06%
31.07.2005 839 390.00 823 262.90 16 127.10 1.96% 776 358.40 63 031.60 8.12%
30.06.2005 823 262.90 833 514.10 -10 251.20 -1.23% 780 162.40 43 100.50 5.52%
31.05.2005 833 514.10 795 325.80 38 188.30 4.80% 776 438.60 57 075.50 7.35%
30.04.2005 795 325.80 793 361.80 1 964.00 0.25% 749 905.50 45 420.30 6.06%
31.03.2005 793 361.80 792 608.70 753.10 0.10% 740 386.50 52 975.30 7.16%
28.02.2005 792 608.70 795 004.50 -2 395.80 -0.30% 728 183.50 64 425.20 8.85%
31.01.2005 795 004.50 789 527.80 5 476.70 0.69% 729 132.30 65 872.20 9.03%
31.12.2004 789 527.80 809 218.00 -19 690.20 -2.43% 742 817.10 46 710.70 6.29%
30.11.2004 809 218.00 795 181.00 14 037.00 1.77% 733 957.10 75 260.90 10.25%
31.10.2004 795 181.00 796 851.40 -1 670.40 -0.21% 719 294.30 75 886.70 10.55%
30.09.2004 796 851.40 804 968.30 -8 116.90 -1.01% 726 874.40 69 977.00 9.63%
31.08.2004 804 968.30 776 358.40 28 609.90 3.69% 691 136.70 113 831.60 16.47%
31.07.2004 776 358.40 780 162.40 -3 804.00 -0.49% 696 123.40 80 235.00 11.53%
30.06.2004 780 162.40 776 438.60 3 723.80 0.48% 672 373.70 107 788.70 16.03%
31.05.2004 776 438.60 749 905.50 26 533.10 3.54% 656 390.30 120 048.30 18.29%
30.04.2004 749 905.50 740 386.50 9 519.00 1.29% 644 363.80 105 541.70 16.38%
31.03.2004 740 386.50 728 183.50 12 203.00 1.68% 650 713.40 89 673.10 13.78%
29.02.2004 728 183.50 729 132.30 - 948.80 -0.13% 636 102.70 92 080.80 14.48%
31.01.2004 729 132.30 742 817.10 -13 684.80 -1.84% 627 953.50 101 178.80 16.11%
31.12.2003 742 817.10 733 957.10 8 860.00 1.21% 643 932.80 98 884.30 15.36%
30.11.2003 733 957.10 719 294.30 14 662.80 2.04% 618 020.00 115 937.10 18.76%
31.10.2003 719 294.30 726 874.40 -7 580.10 -1.04% 633 525.60 85 768.70 13.54%
30.09.2003 726 874.40 691 136.70 35 737.70 5.17% 608 243.60 118 630.80 19.50%
31.08.2003 691 136.70 696 123.40 -4 986.70 -0.72% 596 258.30 94 878.40 15.91%
31.07.2003 696 123.40 672 373.70 23 749.70 3.53% 591 786.20 104 337.20 17.63%
30.06.2003 672 373.70 656 390.30 15 983.40 2.44% 558 311.50 114 062.20 20.43%
31.05.2003 656 390.30 644 363.80 12 026.50 1.87% 564 791.00 91 599.30 16.22%
30.04.2003 644 363.80 650 713.40 -6 349.60 -0.98% 538 325.50 106 038.30 19.70%
31.03.2003 650 713.40 636 102.70 14 610.70 2.30% 516 517.20 134 196.20 25.98%
28.02.2003 636 102.70 627 953.50 8 149.20 1.30% 535 005.70 101 097.00 18.90%
31.01.2003 627 953.50 643 932.80 -15 979.30 -2.48% 545 873.90 82 079.60 15.04%
31.12.2002 643 932.80 618 020.00 25 912.80 4.19% - - -
30.11.2002 618 020.00 633 525.60 -15 505.60 -2.45% - - -
31.10.2002 633 525.60 608 243.60 25 282.00 4.16% - - -
30.09.2002 608 243.60 596 258.30 11 985.30 2.01% - - -
31.08.2002 596 258.30 591 786.20 4 472.10 0.76% - - -
31.07.2002 591 786.20 558 311.50 33 474.70 6.00% - - -
30.06.2002 558 311.50 564 791.00 -6 479.50 -1.15% - - -
31.05.2002 564 791.00 538 325.50 26 465.50 4.92% - - -
30.04.2002 538 325.50 516 517.20 21 808.30 4.22% - - -
31.03.2002 516 517.20 535 005.70 -18 488.50 -3.46% - - -
28.02.2002 535 005.70 545 873.90 -10 868.20 -1.99% - - -
31.01.2002 545 873.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Deposits of other general government/other residents - Overnight - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits of other general government/other residents - Overnight (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/other residents - Overnight (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Deposits of other general government/other residents - Overnight (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/other residents - Overnight (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Deposits of other general government/other residents - Overnight (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/other residents - Overnight (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.