Toky (Statistika měnového vývoje v ČR»Konsolidovaná rozvaha MFI (vč. ČNB)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem 14 937.90 18 579.10 -19.60% 8 890.40 68.02%
UK2 2. Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce -3 612.60 4 642.50 - 177.82% 1 223.40 - 395.29%
UK3 3. Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti 18 550.40 13 936.70 33.10% 7 667.00 141.95%
UK4 4. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem 11 308.20 -31 658.20 - 135.72% 14 964.10 -24.43%
UK5 5. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce 9 332.90 -31 617.90 - 129.52% 16 033.90 -41.79%
UK6 6. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti 1 975.40 -40.30 -5 001.74% -1 069.80 - 284.65%
UK7 7. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem 106.30 -22.70 - 568.28% -15.70 - 777.07%
UK8 8. Zahraniční aktiva 33 398.50 21 196.00 57.57% -23 172.10 - 244.13%
UK9 9. Stálá aktiva 244.00 - 258.70 - 194.32% 80.70 202.35%
UK10 10. Ostatní aktiva -17 966.20 -21 854.00 -17.79% -6.00 299 336.67%
UK11 11. Celkem 42 028.60 -14 018.40 - 399.81% 741.30 5 569.58%

Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Oběživo 1 124.50 6 621.50 -83.02% 82.30 1 266.34%
UK2 2. Vklady centrální vlády -28 326.90 -56 209.70 -49.60% -18 346.90 54.40%
UK3 3. Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Celkem 58 063.90 32 893.10 76.52% 48 449.70 19.84%
UK4 4. Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Jednodenní 55 782.70 28 955.00 92.65% 26 610.10 109.63%
UK5 5. Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - S dohodnutou splatností -2 197.70 1 554.40 - 241.39% 8 302.10 - 126.47%
UK6 6. Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - S výpovědní lhůtou 7 012.30 -1 618.20 - 533.34% 8 853.60 -20.80%
UK7 7. Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Repo operace -2 533.40 4 001.90 - 163.30% 4 684.00 - 154.09%
UK8 8. Podílové listy/akcie FPT -49.40 -34.70 42.36% -15.30 222.88%
UK9 9. Dlužné cenné papíry 5 429.30 3 425.70 58.49% - 393.90 -1 478.34%
UK10 10. Kapitál a rezervy 7 672.00 - 377.60 -2 131.78% 26 470.80 -71.02%
UK11 11. Zahraniční pasiva 24 040.90 12 835.60 87.30% 9 109.10 163.92%
UK12 12. Ostatní pasiva -24 766.70 11 235.30 - 320.44% -69 381.90 -64.30%
UK13 13. Přebytek mezibankovních závazku 1 035.80 828.70 24.99% 138.00 650.58%
UK14 14. Celkem 44 223.40 11 217.80 294.23% -3 888.00 -1 237.43%

Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Oběživo -1 101.10 6 633.00 - 116.60% -1 860.00 -40.80%
UK2 2. Vklady centrální vlády 11 286.20 5 150.30 119.14% 95 803.10 -88.22%
UK3 3. Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Celkem 31 168.90 -24 464.50 - 227.40% -10 862.70 - 386.94%
UK4 4. Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Jednodenní 12 269.70 -23 016.40 - 153.31% -20 321.70 - 160.38%
UK5 5. Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - S dohodnutou splatností 24 664.90 -7 014.20 - 451.64% 7 819.10 215.44%
UK6 6. Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - S výpovědní lhůtou -1 213.40 -1 114.90 8.83% -2 906.20 -58.25%
UK7 7. Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Repo operace -4 552.30 6 681.00 - 168.14% 4 546.00 - 200.14%
UK8 8. Podílové listy/akcie FPT 1 439.40 749.90 91.95% -71.40 -2 115.97%
UK9 9. Dlužné cenné papíry 3 020.20 -2 292.80 - 231.73% 624.10 383.93%
UK10 10. Kapitál a rezervy 25 673.90 1 437.70 1 685.76% -3 746.90 - 785.20%
UK11 11. Zahraniční pasiva -17 258.20 11 343.60 - 252.14% -93 675.60 -81.58%
UK12 12. Ostatní pasiva -2 620.60 32 647.80 - 108.03% 3 726.90 - 170.32%
UK13 13. Přebytek mezibankovních závazku 379.70 -1 940.40 - 119.57% -10 843.40 - 103.50%
UK14 14. Celkem 51 988.40 29 264.60 77.65% -20 905.90 - 348.68%

Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem 39 412.90 -37 939.20 - 203.88% 17 048.50 131.18%
UK2 2. Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce 223.00 -2 602.60 - 108.57% 960.00 -76.77%
UK3 3. Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti 39 189.90 -35 336.60 - 210.90% 16 088.50 143.59%
UK4 4. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem 59 458.50 -83 333.30 - 171.35% 27 678.20 114.82%
UK5 5. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce 59 284.70 -83 262.80 - 171.20% 27 768.60 113.50%
UK6 6. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti 173.80 -70.50 - 346.52% -90.40 - 292.26%
UK7 7. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem 2 367.70 - 393.00 - 702.47% 528.30 348.17%
UK8 8. Zahraniční aktiva -4 329.20 42 501.30 - 110.19% 134 867.70 - 103.21%
UK9 9. Stálá aktiva 1 876.40 300.60 524.22% 1 501.90 24.93%
UK10 10. Ostatní aktiva -8 970.50 26 835.80 - 133.43% 35 111.40 - 125.55%
UK11 11. Celkem 89 815.80 -52 027.90 - 272.63% 216 736.10 -58.56%

Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Oběživo -9 223.10 -4 865.90 89.55% -5 678.70 62.42%
UK2 2. Vklady centrální vlády -32 155.30 41 265.00 - 177.92% -62 120.90 -48.24%
UK3 3. Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Celkem 213 642.10 - 164 034.10 - 230.24% 138 027.90 54.78%
UK4 4. Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Jednodenní 22 938.30 -59 245.50 - 138.72% -32 738.40 - 170.07%
UK5 5. Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - S dohodnutou splatností 115 615.00 -29 087.90 - 497.47% 119 150.00 -2.97%
UK6 6. Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - S výpovědní lhůtou 15 668.10 -17 513.50 - 189.46% 15 027.50 4.26%
UK7 7. Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Repo operace 59 420.60 -58 187.20 - 202.12% 36 588.80 62.40%
UK8 8. Dlužné cenné papíry 11 762.70 6 398.70 83.83% - 811.10 -1 550.22%
UK9 9. Kapitál a rezervy -17 181.10 -19 257.60 -10.78% -7 076.40 142.79%
UK10 10. Zahraniční pasiva -95 896.30 46 703.10 - 305.33% 113 569.00 - 184.44%
UK11 11. Ostatní pasiva 23 107.30 40 235.30 -42.57% 44 362.30 -47.91%
UK12 12. Přebytek mezibankovních závazku -4 240.50 1 527.60 - 377.59% -3 536.00 19.92%
UK13 13. Celkem 89 815.80 -52 027.90 - 272.63% 216 736.10 -58.56%
Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (160 hodnot, 31.05.2015)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (160 hodnot, 31.05.2015)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (160 hodnot, 31.05.2015)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (160 hodnot, 31.05.2015)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (160 hodnot, 31.05.2015)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (160 hodnot, 31.05.2015)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (160 hodnot, 31.05.2015)
Zahraniční aktiva (160 hodnot, 31.05.2015)
Stálá aktiva (160 hodnot, 31.05.2015)
Ostatní aktiva (160 hodnot, 31.05.2015)
Celkem (160 hodnot, 31.05.2015)
Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky)
Oběživo (155 hodnot, 31.12.2014)
Vklady centrální vlády (155 hodnot, 31.12.2014)
Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Celkem (155 hodnot, 31.12.2014)
Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Jednodenní (155 hodnot, 31.12.2014)
Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - S dohodnutou splatností (155 hodnot, 31.12.2014)
Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - S výpovědní lhůtou (155 hodnot, 31.12.2014)
Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Repo operace (155 hodnot, 31.12.2014)
Podílové listy/akcie FPT (132 hodnoty, 31.12.2014)
Dlužné cenné papíry (155 hodnot, 31.12.2014)
Kapitál a rezervy (155 hodnot, 31.12.2014)
Zahraniční pasiva (155 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní pasiva (155 hodnot, 31.12.2014)
Přebytek mezibankovních závazku (155 hodnot, 31.12.2014)
Celkem (155 hodnot, 31.12.2014)
Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky)
Oběživo (201 hodnota, 31.10.2018)
Vklady centrální vlády (201 hodnota, 31.10.2018)
Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Celkem (201 hodnota, 31.10.2018)
Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Jednodenní (201 hodnota, 31.10.2018)
Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - S dohodnutou splatností (201 hodnota, 31.10.2018)
Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - S výpovědní lhůtou (201 hodnota, 31.10.2018)
Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Repo operace (201 hodnota, 31.10.2018)
Podílové listy/akcie FPT (178 hodnot, 31.10.2018)
Dlužné cenné papíry (201 hodnota, 31.10.2018)
Kapitál a rezervy (201 hodnota, 31.10.2018)
Zahraniční pasiva (201 hodnota, 31.10.2018)
Ostatní pasiva (201 hodnota, 31.10.2018)
Přebytek mezibankovních závazku (201 hodnota, 31.10.2018)
Celkem (201 hodnota, 31.10.2018)
Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (252 hodnoty, 31.01.2023)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (252 hodnoty, 31.01.2023)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (252 hodnoty, 31.01.2023)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (252 hodnoty, 31.01.2023)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (252 hodnoty, 31.01.2023)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (252 hodnoty, 31.01.2023)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (252 hodnoty, 31.01.2023)
Zahraniční aktiva (252 hodnoty, 31.01.2023)
Stálá aktiva (252 hodnoty, 31.01.2023)
Ostatní aktiva (252 hodnoty, 31.01.2023)
Celkem (252 hodnoty, 31.01.2023)
Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky)
Oběživo (252 hodnoty, 31.01.2023)
Vklady centrální vlády (252 hodnoty, 31.01.2023)
Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Celkem (252 hodnoty, 31.01.2023)
Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Jednodenní (252 hodnoty, 31.01.2023)
Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - S dohodnutou splatností (252 hodnoty, 31.01.2023)
Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - S výpovědní lhůtou (252 hodnoty, 31.01.2023)
Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Repo operace (252 hodnoty, 31.01.2023)
Dlužné cenné papíry (252 hodnoty, 31.01.2023)
Kapitál a rezervy (252 hodnoty, 31.01.2023)
Zahraniční pasiva (252 hodnoty, 31.01.2023)
Ostatní pasiva (252 hodnoty, 31.01.2023)
Přebytek mezibankovních závazku (252 hodnoty, 31.01.2023)
Celkem (252 hodnoty, 31.01.2023)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Toky (Statistika platebního styku)
Toky (Publikace Měnová statistika)
Toky (Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům)
Toky (Fondy kolektivního investování)
Toky (Konsolidovaná rozvaha MFI (vč. ČNB))
Toky (Úvěry poskytnuté měnovými finančními institucemi podle původní splatnosti, protistrany a odvětví)
Toky (Vklady uložené u měnových finančních institucí podle protistrany a instrumentu)
Toky (Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům)
Toky (Peněžní agregáty a protipoložky)
Toky (Investiční fondy)
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky (Toky)
Rozvaha akciových fondů - toky (Toky)
Rozvaha dluhopisových fondů - toky (Toky)
Rozvaha smíšených fondů - toky (Toky)
Rozvaha ostatních fondů - toky (Toky)
Rozvaha nemovitostních fondů - toky (Toky)
toky (Základní měnové indikátory)
toky (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - toky (Základní měnové indikátory)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V