Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.05.2016 -15 255.30
Max 31.12.2008 66 525.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 -4 923.60 -8 995.40 4 071.80 -45.27% 189.40 -5 113.00 -2 699.58%
30.06.2020 -8 995.40 -1 799.50 -7 195.90 399.88% - 217.40 -8 778.00 4 037.72%
31.05.2020 -1 799.50 3 829.00 -5 628.50 - 147.00% - 749.70 -1 049.80 140.03%
30.04.2020 3 829.00 980.80 2 848.20 290.40% -1 277.70 5 106.70 - 399.68%
31.03.2020 980.80 4 268.20 -3 287.40 -77.02% -2 100.70 3 081.50 - 146.69%
29.02.2020 4 268.20 1 947.40 2 320.80 119.17% -3 180.30 7 448.50 - 234.21%
31.01.2020 1 947.40 4 718.10 -2 770.70 -58.72% -1 354.00 3 301.40 - 243.83%
31.12.2019 4 718.10 1 345.60 3 372.50 250.63% 3 115.00 1 603.10 51.46%
30.11.2019 1 345.60 2 929.20 -1 583.60 -54.06% 839.50 506.10 60.29%
31.10.2019 2 929.20 -1 108.80 4 038.00 - 364.18% -1 224.80 4 154.00 - 339.16%
30.09.2019 -1 108.80 2 341.20 -3 450.00 - 147.36% -1 114.90 6.10 -0.55%
31.08.2019 2 341.20 189.40 2 151.80 1 136.11% - 460.00 2 801.20 - 608.96%
31.07.2019 189.40 - 217.40 406.80 - 187.12% -2 977.90 3 167.30 - 106.36%
30.06.2019 - 217.40 - 749.70 532.30 -71.00% -2 248.00 2 030.60 -90.33%
31.05.2019 - 749.70 -1 277.70 528.00 -41.32% -2 535.90 1 786.20 -70.44%
30.04.2019 -1 277.70 -2 100.70 823.00 -39.18% -1 700.60 422.90 -24.87%
31.03.2019 -2 100.70 -3 180.30 1 079.60 -33.95% - 891.10 -1 209.60 135.74%
28.02.2019 -3 180.30 -1 354.00 -1 826.30 134.88% -1 248.60 -1 931.70 154.71%
31.01.2019 -1 354.00 3 115.00 -4 469.00 - 143.47% - 328.40 -1 025.60 312.30%
31.12.2018 3 115.00 839.50 2 275.50 271.05% 4 531.70 -1 416.70 -31.26%
30.11.2018 839.50 -1 224.80 2 064.30 - 168.54% - 791.70 1 631.20 - 206.04%
31.10.2018 -1 224.80 -1 114.90 - 109.90 9.86% -2 906.20 1 681.40 -57.86%
30.09.2018 -1 114.90 - 460.00 - 654.90 142.37% -1 352.00 237.10 -17.54%
31.08.2018 - 460.00 -2 977.90 2 517.90 -84.55% -2 541.70 2 081.70 -81.90%
31.07.2018 -2 977.90 -2 248.00 - 729.90 32.47% -2 044.60 - 933.30 45.65%
30.06.2018 -2 248.00 -2 535.90 287.90 -11.35% -3 291.20 1 043.20 -31.70%
31.05.2018 -2 535.90 -1 700.60 - 835.30 49.12% -2 784.60 248.70 -8.93%
30.04.2018 -1 700.60 - 891.10 - 809.50 90.84% - 785.50 - 915.10 116.50%
31.03.2018 - 891.10 -1 248.60 357.50 -28.63% -1 182.10 291.00 -24.62%
28.02.2018 -1 248.60 - 328.40 - 920.20 280.21% -3 698.80 2 450.20 -66.24%
31.01.2018 - 328.40 4 531.70 -4 860.10 - 107.25% -2 735.20 2 406.80 -87.99%
31.12.2017 4 531.70 - 791.70 5 323.40 - 672.40% 2 308.80 2 222.90 96.28%
30.11.2017 - 791.70 -2 906.20 2 114.50 -72.76% - 882.90 91.20 -10.33%
31.10.2017 -2 906.20 -1 352.00 -1 554.20 114.96% -2 576.50 - 329.70 12.80%
30.09.2017 -1 352.00 -2 541.70 1 189.70 -46.81% -3 973.20 2 621.20 -65.97%
31.08.2017 -2 541.70 -2 044.60 - 497.10 24.31% -4 337.70 1 796.00 -41.40%
31.07.2017 -2 044.60 -3 291.20 1 246.60 -37.88% -4 716.20 2 671.60 -56.65%
30.06.2017 -3 291.20 -2 784.60 - 506.60 18.19% -8 371.70 5 080.50 -60.69%
31.05.2017 -2 784.60 - 785.50 -1 999.10 254.50% -15 255.30 12 470.70 -81.75%
30.04.2017 - 785.50 -1 182.10 396.60 -33.55% -2 057.60 1 272.10 -61.82%
31.03.2017 -1 182.10 -3 698.80 2 516.70 -68.04% -2 680.70 1 498.60 -55.90%
28.02.2017 -3 698.80 -2 735.20 - 963.60 35.23% -2 892.70 - 806.10 27.87%
31.01.2017 -2 735.20 2 308.80 -5 044.00 - 218.47% - 525.90 -2 209.30 420.10%
31.12.2016 2 308.80 - 882.90 3 191.70 - 361.50% 5 399.20 -3 090.40 -57.24%
30.11.2016 - 882.90 -2 576.50 1 693.60 -65.73% 2 418.40 -3 301.30 - 136.51%
31.10.2016 -2 576.50 -3 973.20 1 396.70 -35.15% - 158.60 -2 417.90 1 524.53%
30.09.2016 -3 973.20 -4 337.70 364.50 -8.40% -2 412.30 -1 560.90 64.71%
31.08.2016 -4 337.70 -4 716.20 378.50 -8.03% -5 112.60 774.90 -15.16%
31.07.2016 -4 716.20 -8 371.70 3 655.50 -43.66% -5 356.90 640.70 -11.96%
30.06.2016 -8 371.70 -15 255.30 6 883.60 -45.12% -9 312.40 940.70 -10.10%
31.05.2016 -15 255.30 -2 057.60 -13 197.70 641.41% -7 669.40 -7 585.90 98.91%
30.04.2016 -2 057.60 -2 680.70 623.10 -23.24% -5 543.80 3 486.20 -62.88%
31.03.2016 -2 680.70 -2 892.70 212.00 -7.33% -4 540.30 1 859.60 -40.96%
29.02.2016 -2 892.70 - 525.90 -2 366.80 450.05% -4 555.70 1 663.00 -36.50%
31.01.2016 - 525.90 5 399.20 -5 925.10 - 109.74% 472.70 - 998.60 - 211.25%
31.12.2015 5 399.20 2 418.40 2 980.80 123.25% 7 022.70 -1 623.50 -23.12%
30.11.2015 2 418.40 - 158.60 2 577.00 -1 624.84% -1 618.20 4 036.60 - 249.45%
31.10.2015 - 158.60 -2 412.30 2 253.70 -93.43% -4 321.20 4 162.60 -96.33%
30.09.2015 -2 412.30 -5 112.60 2 700.30 -52.82% -2 874.20 461.90 -16.07%
31.08.2015 -5 112.60 -5 356.90 244.30 -4.56% -5 038.80 -73.80 1.46%
31.07.2015 -5 356.90 -9 312.40 3 955.50 -42.48% -5 753.70 396.80 -6.90%
30.06.2015 -9 312.40 -7 669.40 -1 643.00 21.42% -3 187.10 -6 125.30 192.19%
31.05.2015 -7 669.40 -5 543.80 -2 125.60 38.34% - 889.10 -6 780.30 762.60%
30.04.2015 -5 543.80 -4 540.30 -1 003.50 22.10% -3 156.80 -2 387.00 75.61%
31.03.2015 -4 540.30 -4 555.70 15.40 -0.34% -4 572.20 31.90 -0.70%
28.02.2015 -4 555.70 472.70 -5 028.40 -1 063.76% -1 932.40 -2 623.30 135.75%
31.01.2015 472.70 7 022.70 -6 550.00 -93.27% 1 649.20 -1 176.50 -71.34%
31.12.2014 7 022.70 -1 618.20 8 640.90 - 533.98% 8 853.60 -1 830.90 -20.68%
30.11.2014 -1 618.20 -4 321.20 2 703.00 -62.55% -1 313.90 - 304.30 23.16%
31.10.2014 -4 321.20 -2 874.20 -1 447.00 50.34% 1 229.60 -5 550.80 - 451.43%
30.09.2014 -2 874.20 -5 038.80 2 164.60 -42.96% - 477.00 -2 397.20 502.56%
31.08.2014 -5 038.80 -5 753.70 714.90 -12.43% -2 220.00 -2 818.80 126.97%
31.07.2014 -5 753.70 -3 187.10 -2 566.60 80.53% -1 714.30 -4 039.40 235.63%
30.06.2014 -3 187.10 - 889.10 -2 298.00 258.46% -1 074.50 -2 112.60 196.61%
31.05.2014 - 889.10 -3 156.80 2 267.70 -71.84% -1 375.70 486.60 -35.37%
30.04.2014 -3 156.80 -4 572.20 1 415.40 -30.96% 2 094.30 -5 251.10 - 250.73%
31.03.2014 -4 572.20 -1 932.40 -2 639.80 136.61% 1 564.60 -6 136.80 - 392.23%
28.02.2014 -1 932.40 1 649.20 -3 581.60 - 217.17% - 397.60 -1 534.80 386.02%
31.01.2014 1 649.20 8 853.60 -7 204.40 -81.37% 1 614.70 34.50 2.14%
31.12.2013 8 853.60 -1 313.90 10 167.50 - 773.84% 12 809.50 -3 955.90 -30.88%
30.11.2013 -1 313.90 1 229.60 -2 543.50 - 206.86% 239.30 -1 553.20 - 649.06%
31.10.2013 1 229.60 - 477.00 1 706.60 - 357.78% 2 371.90 -1 142.30 -48.16%
30.09.2013 - 477.00 -2 220.00 1 743.00 -78.51% - 252.40 - 224.60 88.99%
31.08.2013 -2 220.00 -1 714.30 - 505.70 29.50% 1 608.10 -3 828.10 - 238.05%
31.07.2013 -1 714.30 -1 074.50 - 639.80 59.54% - 679.00 -1 035.30 152.47%
30.06.2013 -1 074.50 -1 375.70 301.20 -21.89% -2 701.00 1 626.50 -60.22%
31.05.2013 -1 375.70 2 094.30 -3 470.00 - 165.69% -2 248.00 872.30 -38.80%
30.04.2013 2 094.30 1 564.60 529.70 33.86% - 315.90 2 410.20 - 762.96%
31.03.2013 1 564.60 - 397.60 1 962.20 - 493.51% -2 267.40 3 832.00 - 169.00%
28.02.2013 - 397.60 1 614.70 -2 012.30 - 124.62% - 820.00 422.40 -51.51%
31.01.2013 1 614.70 12 809.50 -11 194.80 -87.39% -2 187.00 3 801.70 - 173.83%
31.12.2012 12 809.50 239.30 12 570.20 5 252.90% 10 063.20 2 746.30 27.29%
30.11.2012 239.30 2 371.90 -2 132.60 -89.91% 1 061.80 - 822.50 -77.46%
31.10.2012 2 371.90 - 252.40 2 624.30 -1 039.74% -1 190.90 3 562.80 - 299.17%
30.09.2012 - 252.40 1 608.10 -1 860.50 - 115.70% -2 005.20 1 752.80 -87.41%
31.08.2012 1 608.10 - 679.00 2 287.10 - 336.83% -2 579.00 4 187.10 - 162.35%
31.07.2012 - 679.00 -2 701.00 2 022.00 -74.86% -2 705.80 2 026.80 -74.91%
30.06.2012 -2 701.00 -2 248.00 - 453.00 20.15% -3 057.50 356.50 -11.66%
31.05.2012 -2 248.00 - 315.90 -1 932.10 611.62% -1 633.10 - 614.90 37.65%
30.04.2012 - 315.90 -2 267.40 1 951.50 -86.07% -1 344.40 1 028.50 -76.50%
31.03.2012 -2 267.40 - 820.00 -1 447.40 176.51% -3 605.80 1 338.40 -37.12%
29.02.2012 - 820.00 -2 187.00 1 367.00 -62.51% -3 323.40 2 503.40 -75.33%
31.01.2012 -2 187.00 10 063.20 -12 250.20 - 121.73% -4 175.90 1 988.90 -47.63%
31.12.2011 10 063.20 1 061.80 9 001.40 847.75% 4 577.30 5 485.90 119.85%
30.11.2011 1 061.80 -1 190.90 2 252.70 - 189.16% -3 693.00 4 754.80 - 128.75%
31.10.2011 -1 190.90 -2 005.20 814.30 -40.61% -3 369.20 2 178.30 -64.65%
30.09.2011 -2 005.20 -2 579.00 573.80 -22.25% -3 825.40 1 820.20 -47.58%
31.08.2011 -2 579.00 -2 705.80 126.80 -4.69% -4 242.80 1 663.80 -39.21%
31.07.2011 -2 705.80 -3 057.50 351.70 -11.50% -2 997.90 292.10 -9.74%
30.06.2011 -3 057.50 -1 633.10 -1 424.40 87.22% -3 386.50 329.00 -9.71%
31.05.2011 -1 633.10 -1 344.40 - 288.70 21.47% -1 095.70 - 537.40 49.05%
30.04.2011 -1 344.40 -3 605.80 2 261.40 -62.72% 5 502.20 -6 846.60 - 124.43%
31.03.2011 -3 605.80 -3 323.40 - 282.40 8.50% - 648.30 -2 957.50 456.19%
28.02.2011 -3 323.40 -4 175.90 852.50 -20.41% -4 499.20 1 175.80 -26.13%
31.01.2011 -4 175.90 4 577.30 -8 753.20 - 191.23% 4 302.80 -8 478.70 - 197.05%
31.12.2010 4 577.30 -3 693.00 8 270.30 - 223.95% 13 253.40 -8 676.10 -65.46%
30.11.2010 -3 693.00 -3 369.20 - 323.80 9.61% - 269.50 -3 423.50 1 270.32%
31.10.2010 -3 369.20 -3 825.40 456.20 -11.93% 401.50 -3 770.70 - 939.15%
30.09.2010 -3 825.40 -4 242.80 417.40 -9.84% - 737.70 -3 087.70 418.56%
31.08.2010 -4 242.80 -2 997.90 -1 244.90 41.53% - 465.10 -3 777.70 812.23%
31.07.2010 -2 997.90 -3 386.50 388.60 -11.47% -2 669.90 - 328.00 12.29%
30.06.2010 -3 386.50 -1 095.70 -2 290.80 209.07% -5 236.30 1 849.80 -35.33%
31.05.2010 -1 095.70 5 502.20 -6 597.90 - 119.91% 380.10 -1 475.80 - 388.27%
30.04.2010 5 502.20 - 648.30 6 150.50 - 948.71% 10 679.60 -5 177.40 -48.48%
31.03.2010 - 648.30 -4 499.20 3 850.90 -85.59% 868.10 -1 516.40 - 174.68%
28.02.2010 -4 499.20 4 302.80 -8 802.00 - 204.56% 3 457.80 -7 957.00 - 230.12%
31.01.2010 4 302.80 13 253.40 -8 950.60 -67.53% 5 893.30 -1 590.50 -26.99%
31.12.2009 13 253.40 - 269.50 13 522.90 -5 017.77% 66 525.20 -53 271.80 -80.08%
30.11.2009 - 269.50 401.50 - 671.00 - 167.12% 20 003.90 -20 273.40 - 101.35%
31.10.2009 401.50 - 737.70 1 139.20 - 154.43% 11 883.40 -11 481.90 -96.62%
30.09.2009 - 737.70 - 465.10 - 272.60 58.61% 9 838.20 -10 575.90 - 107.50%
31.08.2009 - 465.10 -2 669.90 2 204.80 -82.58% 5 785.90 -6 251.00 - 108.04%
31.07.2009 -2 669.90 -5 236.30 2 566.40 -49.01% 4 829.90 -7 499.80 - 155.28%
30.06.2009 -5 236.30 380.10 -5 616.40 -1 477.61% 2 821.20 -8 057.50 - 285.61%
31.05.2009 380.10 10 679.60 -10 299.50 -96.44% 1 442.80 -1 062.70 -73.66%
30.04.2009 10 679.60 868.10 9 811.50 1 130.23% 8 241.00 2 438.60 29.59%
31.03.2009 868.10 3 457.80 -2 589.70 -74.89% 4 372.40 -3 504.30 -80.15%
28.02.2009 3 457.80 5 893.30 -2 435.50 -41.33% 3 090.00 367.80 11.90%
31.01.2009 5 893.30 66 525.20 -60 631.90 -91.14% 3 878.30 2 015.00 51.96%
31.12.2008 66 525.20 20 003.90 46 521.30 232.56% 20 255.70 46 269.50 228.43%
30.11.2008 20 003.90 11 883.40 8 120.50 68.33% 7 611.10 12 392.80 162.83%
31.10.2008 11 883.40 9 838.20 2 045.20 20.79% 8 485.30 3 398.10 40.05%
30.09.2008 9 838.20 5 785.90 4 052.30 70.04% 3 650.90 6 187.30 169.47%
31.08.2008 5 785.90 4 829.90 956.00 19.79% 2 617.90 3 168.00 121.01%
31.07.2008 4 829.90 2 821.20 2 008.70 71.20% 1 217.70 3 612.20 296.64%
30.06.2008 2 821.20 1 442.80 1 378.40 95.54% 1 056.40 1 764.80 167.06%
31.05.2008 1 442.80 8 241.00 -6 798.20 -82.49% 535.00 907.80 169.68%
30.04.2008 8 241.00 4 372.40 3 868.60 88.48% 3 909.30 4 331.70 110.81%
31.03.2008 4 372.40 3 090.00 1 282.40 41.50% - 899.50 5 271.90 - 586.09%
29.02.2008 3 090.00 3 878.30 - 788.30 -20.33% 395.10 2 694.90 682.08%
31.01.2008 3 878.30 20 255.70 -16 377.40 -80.85% 682.60 3 195.70 468.17%
31.12.2007 20 255.70 7 611.10 12 644.60 166.13% 17 524.80 2 730.90 15.58%
30.11.2007 7 611.10 8 485.30 - 874.20 -10.30% 5 119.90 2 491.20 48.66%
31.10.2007 8 485.30 3 650.90 4 834.40 132.42% 2 844.50 5 640.80 198.31%
30.09.2007 3 650.90 2 617.90 1 033.00 39.46% 886.60 2 764.30 311.79%
31.08.2007 2 617.90 1 217.70 1 400.20 114.99% 6 545.50 -3 927.60 -60.00%
31.07.2007 1 217.70 1 056.40 161.30 15.27% 1 042.80 174.90 16.77%
30.06.2007 1 056.40 535.00 521.40 97.46% 3 989.00 -2 932.60 -73.52%
31.05.2007 535.00 3 909.30 -3 374.30 -86.31% 637.50 - 102.50 -16.08%
30.04.2007 3 909.30 - 899.50 4 808.80 - 534.61% 3 647.10 262.20 7.19%
31.03.2007 - 899.50 395.10 -1 294.60 - 327.66% -1 008.20 108.70 -10.78%
28.02.2007 395.10 682.60 - 287.50 -42.12% - 159.40 554.50 - 347.87%
31.01.2007 682.60 17 524.80 -16 842.20 -96.10% 1 180.10 - 497.50 -42.16%
31.12.2006 17 524.80 5 119.90 12 404.90 242.29% 16 982.00 542.80 3.20%
30.11.2006 5 119.90 2 844.50 2 275.40 79.99% 5 723.40 - 603.50 -10.54%
31.10.2006 2 844.50 886.60 1 957.90 220.83% 2 313.20 531.30 22.97%
30.09.2006 886.60 6 545.50 -5 658.90 -86.45% 600.70 285.90 47.59%
31.08.2006 6 545.50 1 042.80 5 502.70 527.68% 60.40 6 485.10 10 736.92%
31.07.2006 1 042.80 3 989.00 -2 946.20 -73.86% -90.60 1 133.40 -1 250.99%
30.06.2006 3 989.00 637.50 3 351.50 525.73% 34.60 3 954.40 11 428.90%
31.05.2006 637.50 3 647.10 -3 009.60 -82.52% - 371.20 1 008.70 - 271.74%
30.04.2006 3 647.10 -1 008.20 4 655.30 - 461.74% 319.60 3 327.50 1 041.15%
31.03.2006 -1 008.20 - 159.40 - 848.80 532.50% - 310.00 - 698.20 225.23%
28.02.2006 - 159.40 1 180.10 -1 339.50 - 113.51% - 745.70 586.30 -78.62%
31.01.2006 1 180.10 16 982.00 -15 801.90 -93.05% 1 196.10 -16.00 -1.34%
31.12.2005 16 982.00 5 723.40 11 258.60 196.71% 13 136.20 3 845.80 29.28%
30.11.2005 5 723.40 2 313.20 3 410.20 147.42% 3 364.30 2 359.10 70.12%
31.10.2005 2 313.20 600.70 1 712.50 285.08% 2 089.00 224.20 10.73%
30.09.2005 600.70 60.40 540.30 894.54% 1 301.70 - 701.00 -53.85%
31.08.2005 60.40 -90.60 151.00 - 166.67% -31.60 92.00 - 291.14%
31.07.2005 -90.60 34.60 - 125.20 - 361.85% - 267.90 177.30 -66.18%
30.06.2005 34.60 - 371.20 405.80 - 109.32% - 385.40 420.00 - 108.98%
31.05.2005 - 371.20 319.60 - 690.80 - 216.15% - 866.50 495.30 -57.16%
30.04.2005 319.60 - 310.00 629.60 - 203.10% - 641.10 960.70 - 149.85%
31.03.2005 - 310.00 - 745.70 435.70 -58.43% -1 351.30 1 041.30 -77.06%
28.02.2005 - 745.70 1 196.10 -1 941.80 - 162.34% -1 442.30 696.60 -48.30%
31.01.2005 1 196.10 13 136.20 -11 940.10 -90.89% - 948.40 2 144.50 - 226.12%
31.12.2004 13 136.20 3 364.30 9 771.90 290.46% 6 396.70 6 739.50 105.36%
30.11.2004 3 364.30 2 089.00 1 275.30 61.05% - 217.30 3 581.60 -1 648.23%
31.10.2004 2 089.00 1 301.70 787.30 60.48% -1 420.50 3 509.50 - 247.06%
30.09.2004 1 301.70 -31.60 1 333.30 -4 219.30% - 997.60 2 299.30 - 230.48%
31.08.2004 -31.60 - 267.90 236.30 -88.20% -1 211.10 1 179.50 -97.39%
31.07.2004 - 267.90 - 385.40 117.50 -30.49% -1 395.00 1 127.10 -80.80%
30.06.2004 - 385.40 - 866.50 481.10 -55.52% -2 088.70 1 703.30 -81.55%
31.05.2004 - 866.50 - 641.10 - 225.40 35.16% - 241.80 - 624.70 258.35%
30.04.2004 - 641.10 -1 351.30 710.20 -52.56% - 187.30 - 453.80 242.29%
31.03.2004 -1 351.30 -1 442.30 91.00 -6.31% -3 151.70 1 800.40 -57.12%
29.02.2004 -1 442.30 - 948.40 - 493.90 52.08% -1 571.20 128.90 -8.20%
31.01.2004 - 948.40 6 396.70 -7 345.10 - 114.83% 462.00 -1 410.40 - 305.28%
31.12.2003 6 396.70 - 217.30 6 614.00 -3 043.72% -11 692.60 18 089.30 - 154.71%
30.11.2003 - 217.30 -1 420.50 1 203.20 -84.70% 1 753.20 -1 970.50 - 112.39%
31.10.2003 -1 420.50 - 997.60 - 422.90 42.39% -2 349.10 928.60 -39.53%
30.09.2003 - 997.60 -1 211.10 213.50 -17.63% - 624.50 - 373.10 59.74%
31.08.2003 -1 211.10 -1 395.00 183.90 -13.18% -2 467.90 1 256.80 -50.93%
31.07.2003 -1 395.00 -2 088.70 693.70 -33.21% -1 780.50 385.50 -21.65%
30.06.2003 -2 088.70 - 241.80 -1 846.90 763.81% 3 267.40 -5 356.10 - 163.93%
31.05.2003 - 241.80 - 187.30 -54.50 29.10% -1 355.20 1 113.40 -82.16%
30.04.2003 - 187.30 -3 151.70 2 964.40 -94.06% 3 803.40 -3 990.70 - 104.92%
31.03.2003 -3 151.70 -1 571.20 -1 580.50 100.59% -6 665.20 3 513.50 -52.71%
28.02.2003 -1 571.20 462.00 -2 033.20 - 440.09% -1 119.90 - 451.30 40.30%
31.01.2003 462.00 -11 692.60 12 154.60 - 103.95% - - -
31.12.2002 -11 692.60 1 753.20 -13 445.80 - 766.93% - - -
30.11.2002 1 753.20 -2 349.10 4 102.30 - 174.63% - - -
31.10.2002 -2 349.10 - 624.50 -1 724.60 276.16% - - -
30.09.2002 - 624.50 -2 467.90 1 843.40 -74.69% - - -
31.08.2002 -2 467.90 -1 780.50 - 687.40 38.61% - - -
31.07.2002 -1 780.50 3 267.40 -5 047.90 - 154.49% - - -
30.06.2002 3 267.40 -1 355.20 4 622.60 - 341.10% - - -
31.05.2002 -1 355.20 3 803.40 -5 158.60 - 135.63% - - -
30.04.2002 3 803.40 -6 665.20 10 468.60 - 157.06% - - -
31.03.2002 -6 665.20 -1 119.90 -5 545.30 495.16% - - -
28.02.2002 -1 119.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.