Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2010 489 496.50
Min 30.11.2003 179 520.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 216 708.00 217 913.90 -1 205.90 -0.55% 227 678.50 -10 970.50 -4.82%
30.09.2018 217 913.90 219 029.40 -1 115.50 -0.51% 230 587.90 -12 674.00 -5.50%
31.08.2018 219 029.40 219 487.00 - 457.60 -0.21% 231 941.40 -12 912.00 -5.57%
31.07.2018 219 487.00 222 469.00 -2 982.00 -1.34% 234 483.00 -14 996.00 -6.40%
30.06.2018 222 469.00 224 714.80 -2 245.80 -1.00% 236 529.70 -14 060.70 -5.94%
31.05.2018 224 714.80 227 248.50 -2 533.70 -1.11% 239 824.20 -15 109.40 -6.30%
30.04.2018 227 248.50 228 948.10 -1 699.60 -0.74% 242 616.50 -15 368.00 -6.33%
31.03.2018 228 948.10 229 839.20 - 891.10 -0.39% 243 404.30 -14 456.20 -5.94%
28.02.2018 229 839.20 231 086.50 -1 247.30 -0.54% 244 586.70 -14 747.50 -6.03%
31.01.2018 231 086.50 231 417.30 - 330.80 -0.14% 248 284.40 -17 197.90 -6.93%
31.12.2017 231 417.30 226 885.20 4 532.10 2.00% 251 448.40 -20 031.10 -7.97%
30.11.2017 226 885.20 227 678.50 - 793.30 -0.35% 249 139.80 -22 254.60 -8.93%
31.10.2017 227 678.50 230 587.90 -2 909.40 -1.26% 250 019.10 -22 340.60 -8.94%
30.09.2017 230 587.90 231 941.40 -1 353.50 -0.58% 252 642.20 -22 054.30 -8.73%
31.08.2017 231 941.40 234 483.00 -2 541.60 -1.08% 256 615.90 -24 674.50 -9.62%
31.07.2017 234 483.00 236 529.70 -2 046.70 -0.87% 260 954.10 -26 471.10 -10.14%
30.06.2017 236 529.70 239 824.20 -3 294.50 -1.37% 265 673.40 -29 143.70 -10.97%
31.05.2017 239 824.20 242 616.50 -2 792.30 -1.15% 274 042.00 -34 217.80 -12.49%
30.04.2017 242 616.50 243 404.30 - 787.80 -0.32% 289 296.00 -46 679.50 -16.14%
31.03.2017 243 404.30 244 586.70 -1 182.40 -0.48% 291 354.10 -47 949.80 -16.46%
28.02.2017 244 586.70 248 284.40 -3 697.70 -1.49% 294 038.70 -49 452.00 -16.82%
31.01.2017 248 284.40 251 448.40 -3 164.00 -1.26% 296 930.10 -48 645.70 -16.38%
31.12.2016 251 448.40 249 139.80 2 308.60 0.93% 297 457.30 -46 008.90 -15.47%
30.11.2016 249 139.80 250 019.10 - 879.30 -0.35% 292 061.10 -42 921.30 -14.70%
31.10.2016 250 019.10 252 642.20 -2 623.10 -1.04% 289 640.80 -39 621.70 -13.68%
30.09.2016 252 642.20 256 615.90 -3 973.70 -1.55% 289 800.50 -37 158.30 -12.82%
31.08.2016 256 615.90 260 954.10 -4 338.20 -1.66% 292 208.10 -35 592.20 -12.18%
31.07.2016 260 954.10 265 673.40 -4 719.30 -1.78% 297 323.80 -36 369.70 -12.23%
30.06.2016 265 673.40 274 042.00 -8 368.60 -3.05% 302 686.90 -37 013.50 -12.23%
31.05.2016 274 042.00 289 296.00 -15 254.00 -5.27% 312 008.60 -37 966.60 -12.17%
30.04.2016 289 296.00 291 354.10 -2 058.10 -0.71% 319 676.50 -30 380.50 -9.50%
31.03.2016 291 354.10 294 038.70 -2 684.60 -0.91% 325 229.20 -33 875.10 -10.42%
29.02.2016 294 038.70 296 930.10 -2 891.40 -0.97% 329 759.60 -35 720.90 -10.83%
31.01.2016 296 930.10 297 457.30 - 527.20 -0.18% 334 330.00 -37 399.90 -11.19%
31.12.2015 297 457.30 292 061.10 5 396.20 1.85% 317 538.30 -20 081.00 -6.32%
30.11.2015 292 061.10 289 640.80 2 420.30 0.84% 310 509.70 -18 448.60 -5.94%
31.10.2015 289 640.80 289 800.50 - 159.70 -0.06% 312 132.30 -22 491.50 -7.21%
30.09.2015 289 800.50 292 208.10 -2 407.60 -0.82% 325 433.10 -35 632.60 -10.95%
31.08.2015 292 208.10 297 323.80 -5 115.70 -1.72% 328 310.90 -36 102.80 -11.00%
31.07.2015 297 323.80 302 686.90 -5 363.10 -1.77% 333 342.60 -36 018.80 -10.81%
30.06.2015 302 686.90 312 008.60 -9 321.70 -2.99% 339 089.90 -36 403.00 -10.74%
31.05.2015 312 008.60 319 676.50 -7 667.90 -2.40% 343 790.20 -31 781.60 -9.24%
30.04.2015 319 676.50 325 229.20 -5 552.70 -1.71% 344 676.90 -25 000.40 -7.25%
31.03.2015 325 229.20 329 759.60 -4 530.40 -1.37% 347 833.60 -22 604.40 -6.50%
28.02.2015 329 759.60 334 330.00 -4 570.40 -1.37% 352 402.60 -22 643.00 -6.43%
31.01.2015 334 330.00 317 538.30 16 791.70 5.29% 354 341.90 -20 011.90 -5.65%
31.12.2014 317 538.30 310 509.70 7 028.60 2.26% 352 687.50 -35 149.20 -9.97%
30.11.2014 310 509.70 312 132.30 -1 622.60 -0.52% 347 691.90 -37 182.20 -10.69%
31.10.2014 312 132.30 325 433.10 -13 300.80 -4.09% 348 944.40 -36 812.10 -10.55%
30.09.2014 325 433.10 328 310.90 -2 877.80 -0.88% 347 716.30 -22 283.20 -6.41%
31.08.2014 328 310.90 333 342.60 -5 031.70 -1.51% 348 195.00 -19 884.10 -5.71%
31.07.2014 333 342.60 339 089.90 -5 747.30 -1.69% 350 418.40 -17 075.80 -4.87%
30.06.2014 339 089.90 343 790.20 -4 700.30 -1.37% 352 137.10 -13 047.20 -3.71%
31.05.2014 343 790.20 344 676.90 - 886.70 -0.26% 353 205.10 -9 414.90 -2.67%
30.04.2014 344 676.90 347 833.60 -3 156.70 -0.91% 354 583.20 -9 906.30 -2.79%
31.03.2014 347 833.60 352 402.60 -4 569.00 -1.30% 352 489.60 -4 656.00 -1.32%
28.02.2014 352 402.60 354 341.90 -1 939.30 -0.55% 350 919.00 1 483.60 0.42%
31.01.2014 354 341.90 352 687.50 1 654.40 0.47% 351 312.10 3 029.80 0.86%
31.12.2013 352 687.50 347 691.90 4 995.60 1.44% 349 688.20 2 999.30 0.86%
30.11.2013 347 691.90 348 944.40 -1 252.50 -0.36% 336 884.00 10 807.90 3.21%
31.10.2013 348 944.40 347 716.30 1 228.10 0.35% 336 639.40 12 305.00 3.66%
30.09.2013 347 716.30 348 195.00 - 478.70 -0.14% 334 263.40 13 452.90 4.02%
31.08.2013 348 195.00 350 418.40 -2 223.40 -0.63% 334 517.80 13 677.20 4.09%
31.07.2013 350 418.40 352 137.10 -1 718.70 -0.49% 332 924.80 17 493.60 5.25%
30.06.2013 352 137.10 353 205.10 -1 068.00 -0.30% 333 610.70 18 526.40 5.55%
31.05.2013 353 205.10 354 583.20 -1 378.10 -0.39% 336 315.70 16 889.40 5.02%
30.04.2013 354 583.20 352 489.60 2 093.60 0.59% 338 530.10 16 053.10 4.74%
31.03.2013 352 489.60 350 919.00 1 570.60 0.45% 338 839.90 13 649.70 4.03%
28.02.2013 350 919.00 351 312.10 - 393.10 -0.11% 341 109.90 9 809.10 2.88%
31.01.2013 351 312.10 349 688.20 1 623.90 0.46% 341 944.50 9 367.60 2.74%
31.12.2012 349 688.20 336 884.00 12 804.20 3.80% 344 155.40 5 532.80 1.61%
30.11.2012 336 884.00 336 639.40 244.60 0.07% 334 069.30 2 814.70 0.84%
31.10.2012 336 639.40 334 263.40 2 376.00 0.71% 332 984.20 3 655.20 1.10%
30.09.2012 334 263.40 334 517.80 - 254.40 -0.08% 334 179.30 84.10 0.03%
31.08.2012 334 517.80 332 924.80 1 593.00 0.48% 336 153.50 -1 635.70 -0.49%
31.07.2012 332 924.80 333 610.70 - 685.90 -0.21% 338 737.80 -5 813.00 -1.72%
30.06.2012 333 610.70 336 315.70 -2 705.00 -0.80% 341 444.80 -7 834.10 -2.29%
31.05.2012 336 315.70 338 530.10 -2 214.40 -0.65% 344 510.10 -8 194.40 -2.38%
30.04.2012 338 530.10 338 839.90 - 309.80 -0.09% 346 124.70 -7 594.60 -2.19%
31.03.2012 338 839.90 341 109.90 -2 270.00 -0.67% 347 488.70 -8 648.80 -2.49%
29.02.2012 341 109.90 341 944.50 - 834.60 -0.24% 351 093.00 -9 983.10 -2.84%
31.01.2012 341 944.50 344 155.40 -2 210.90 -0.64% 354 413.50 -12 469.00 -3.52%
31.12.2011 344 155.40 334 069.30 10 086.10 3.02% 358 627.30 -14 471.90 -4.04%
30.11.2011 334 069.30 332 984.20 1 085.10 0.33% 354 049.50 -19 980.20 -5.64%
31.10.2011 332 984.20 334 179.30 -1 195.10 -0.36% 357 715.10 -24 730.90 -6.91%
30.09.2011 334 179.30 336 153.50 -1 974.20 -0.59% 361 088.70 -26 909.40 -7.45%
31.08.2011 336 153.50 338 737.80 -2 584.30 -0.76% 364 947.00 -28 793.50 -7.89%
31.07.2011 338 737.80 341 444.80 -2 707.00 -0.79% 369 177.60 -30 439.80 -8.25%
30.06.2011 341 444.80 344 510.10 -3 065.30 -0.89% 419 563.90 -78 119.10 -18.62%
31.05.2011 344 510.10 346 124.70 -1 614.60 -0.47% 433 735.80 -89 225.70 -20.57%
30.04.2011 346 124.70 347 488.70 -1 364.00 -0.39% 489 496.50 - 143 371.80 -29.29%
31.03.2011 347 488.70 351 093.00 -3 604.30 -1.03% 483 969.50 - 136 480.80 -28.20%
28.02.2011 351 093.00 354 413.50 -3 320.50 -0.94% 484 682.20 - 133 589.20 -27.56%
31.01.2011 354 413.50 358 627.30 -4 213.80 -1.17% 489 205.00 - 134 791.50 -27.55%
31.12.2010 358 627.30 354 049.50 4 577.80 1.29% 484 914.40 - 126 287.10 -26.04%
30.11.2010 354 049.50 357 715.10 -3 665.60 -1.02% 471 592.20 - 117 542.70 -24.92%
31.10.2010 357 715.10 361 088.70 -3 373.60 -0.93% 471 916.50 - 114 201.40 -24.20%
30.09.2010 361 088.70 364 947.00 -3 858.30 -1.06% 471 336.80 - 110 248.10 -23.39%
31.08.2010 364 947.00 369 177.60 -4 230.60 -1.15% 472 121.40 - 107 174.40 -22.70%
31.07.2010 369 177.60 419 563.90 -50 386.30 -12.01% 472 621.70 - 103 444.10 -21.89%
30.06.2010 419 563.90 433 735.80 -14 171.90 -3.27% 475 337.30 -55 773.40 -11.73%
31.05.2010 433 735.80 489 496.50 -55 760.70 -11.39% 480 699.60 -46 963.80 -9.77%
30.04.2010 489 496.50 483 969.50 5 527.00 1.14% 480 335.90 9 160.60 1.91%
31.03.2010 483 969.50 484 682.20 - 712.70 -0.15% 469 733.50 14 236.00 3.03%
28.02.2010 484 682.20 489 205.00 -4 522.80 -0.92% 468 992.20 15 690.00 3.35%
31.01.2010 489 205.00 484 914.40 4 290.60 0.88% 465 498.60 23 706.40 5.09%
31.12.2009 484 914.40 471 592.20 13 322.20 2.82% 459 443.60 25 470.80 5.54%
30.11.2009 471 592.20 471 916.50 - 324.30 -0.07% 392 789.80 78 802.40 20.06%
31.10.2009 471 916.50 471 336.80 579.70 0.12% 372 682.70 99 233.80 26.63%
30.09.2009 471 336.80 472 121.40 - 784.60 -0.17% 360 781.30 110 555.50 30.64%
31.08.2009 472 121.40 472 621.70 - 500.30 -0.11% 350 933.00 121 188.40 34.53%
31.07.2009 472 621.70 475 337.30 -2 715.60 -0.57% 345 033.80 127 587.90 36.98%
30.06.2009 475 337.30 480 699.60 -5 362.30 -1.12% 340 193.40 135 143.90 39.73%
31.05.2009 480 699.60 480 335.90 363.70 0.08% 337 506.40 143 193.20 42.43%
30.04.2009 480 335.90 469 733.50 10 602.40 2.26% 336 073.50 144 262.40 42.93%
31.03.2009 469 733.50 468 992.20 741.30 0.16% 327 835.90 141 897.60 43.28%
28.02.2009 468 992.20 465 498.60 3 493.60 0.75% 323 475.90 145 516.30 44.99%
31.01.2009 465 498.60 459 443.60 6 055.00 1.32% 320 474.80 145 023.80 45.25%
31.12.2008 459 443.60 392 789.80 66 653.80 16.97% 316 651.00 142 792.60 45.09%
30.11.2008 392 789.80 372 682.70 20 107.10 5.40% 296 365.30 96 424.50 32.54%
31.10.2008 372 682.70 360 781.30 11 901.40 3.30% 288 833.00 83 849.70 29.03%
30.09.2008 360 781.30 350 933.00 9 848.30 2.81% 280 418.20 80 363.10 28.66%
31.08.2008 350 933.00 345 033.80 5 899.20 1.71% 276 802.00 74 131.00 26.78%
31.07.2008 345 033.80 340 193.40 4 840.40 1.42% 274 211.80 70 822.00 25.83%
30.06.2008 340 193.40 337 506.40 2 687.00 0.80% 273 062.90 67 130.50 24.58%
31.05.2008 337 506.40 336 073.50 1 432.90 0.43% 271 973.80 65 532.60 24.10%
30.04.2008 336 073.50 327 835.90 8 237.60 2.51% 271 413.40 64 660.10 23.82%
31.03.2008 327 835.90 323 475.90 4 360.00 1.35% 267 508.20 60 327.70 22.55%
29.02.2008 323 475.90 320 474.80 3 001.10 0.94% 268 441.50 55 034.40 20.50%
31.01.2008 320 474.80 316 651.00 3 823.80 1.21% 268 048.60 52 426.20 19.56%
31.12.2007 316 651.00 296 365.30 20 285.70 6.84% 267 291.50 49 359.50 18.47%
30.11.2007 296 365.30 288 833.00 7 532.30 2.61% 249 808.90 46 556.40 18.64%
31.10.2007 288 833.00 280 418.20 8 414.80 3.00% 244 742.70 44 090.30 18.01%
30.09.2007 280 418.20 276 802.00 3 616.20 1.31% 241 909.00 38 509.20 15.92%
31.08.2007 276 802.00 274 211.80 2 590.20 0.94% 241 000.70 35 801.30 14.86%
31.07.2007 274 211.80 273 062.90 1 148.90 0.42% 234 488.30 39 723.50 16.94%
30.06.2007 273 062.90 271 973.80 1 089.10 0.40% 233 444.30 39 618.60 16.97%
31.05.2007 271 973.80 271 413.40 560.40 0.21% 229 419.40 42 554.40 18.55%
30.04.2007 271 413.40 267 508.20 3 905.20 1.46% 228 822.60 42 590.80 18.61%
31.03.2007 267 508.20 268 441.50 - 933.30 -0.35% 225 219.20 42 289.00 18.78%
28.02.2007 268 441.50 268 048.60 392.90 0.15% 226 219.40 42 222.10 18.66%
31.01.2007 268 048.60 267 291.50 757.10 0.28% 226 370.40 41 678.20 18.41%
31.12.2006 267 291.50 249 808.90 17 482.60 7.00% 225 273.50 42 018.00 18.65%
30.11.2006 249 808.90 244 742.70 5 066.20 2.07% 208 286.60 41 522.30 19.94%
31.10.2006 244 742.70 241 909.00 2 833.70 1.17% 202 611.40 42 131.30 20.79%
30.09.2006 241 909.00 241 000.70 908.30 0.38% 200 290.70 41 618.30 20.78%
31.08.2006 241 000.70 234 488.30 6 512.40 2.78% 199 681.00 41 319.70 20.69%
31.07.2006 234 488.30 233 444.30 1 044.00 0.45% 199 682.20 34 806.10 17.43%
30.06.2006 233 444.30 229 419.40 4 024.90 1.75% 199 764.70 33 679.60 16.86%
31.05.2006 229 419.40 228 822.60 596.80 0.26% 199 746.20 29 673.20 14.86%
30.04.2006 228 822.60 225 219.20 3 603.40 1.60% 200 089.70 28 732.90 14.36%
31.03.2006 225 219.20 226 219.40 -1 000.20 -0.44% 199 712.90 25 506.30 12.77%
28.02.2006 226 219.40 226 370.40 - 151.00 -0.07% 199 987.30 26 232.10 13.12%
31.01.2006 226 370.40 225 273.50 1 096.90 0.49% 200 783.00 25 587.40 12.74%
31.12.2005 225 273.50 208 286.60 16 986.90 8.16% 199 581.90 25 691.60 12.87%
30.11.2005 208 286.60 202 611.40 5 675.20 2.80% 186 517.40 21 769.20 11.67%
31.10.2005 202 611.40 200 290.70 2 320.70 1.16% 183 239.40 19 372.00 10.57%
30.09.2005 200 290.70 199 681.00 609.70 0.31% 181 184.30 19 106.40 10.55%
31.08.2005 199 681.00 199 682.20 -1.20 -0.00% 179 925.90 19 755.10 10.98%
31.07.2005 199 682.20 199 764.70 -82.50 -0.04% 179 946.40 19 735.80 10.97%
30.06.2005 199 764.70 199 746.20 18.50 0.01% 180 212.10 19 552.60 10.85%
31.05.2005 199 746.20 200 089.70 - 343.50 -0.17% 180 582.30 19 163.90 10.61%
30.04.2005 200 089.70 199 712.90 376.80 0.19% 181 549.10 18 540.60 10.21%
31.03.2005 199 712.90 199 987.30 - 274.40 -0.14% 182 198.40 17 514.50 9.61%
28.02.2005 199 987.30 200 783.00 - 795.70 -0.40% 183 497.90 16 489.40 8.99%
31.01.2005 200 783.00 199 581.90 1 201.10 0.60% 185 023.20 15 759.80 8.52%
31.12.2004 199 581.90 186 517.40 13 064.50 7.00% 185 899.10 13 682.80 7.36%
30.11.2004 186 517.40 183 239.40 3 278.00 1.79% 179 520.10 6 997.30 3.90%
31.10.2004 183 239.40 181 184.30 2 055.10 1.13% 179 760.50 3 478.90 1.94%
30.09.2004 181 184.30 179 925.90 1 258.40 0.70% 181 159.80 24.50 0.01%
31.08.2004 179 925.90 179 946.40 -20.50 -0.01% 182 277.10 -2 351.20 -1.29%
31.07.2004 179 946.40 180 212.10 - 265.70 -0.15% 183 431.80 -3 485.40 -1.90%
30.06.2004 180 212.10 180 582.30 - 370.20 -0.20% 184 752.80 -4 540.70 -2.46%
31.05.2004 180 582.30 181 549.10 - 966.80 -0.53% 186 784.10 -6 201.80 -3.32%
30.04.2004 181 549.10 182 198.40 - 649.30 -0.36% 190 015.90 -8 466.80 -4.46%
31.03.2004 182 198.40 183 497.90 -1 299.50 -0.71% 190 272.20 -8 073.80 -4.24%
29.02.2004 183 497.90 185 023.20 -1 525.30 -0.82% 193 422.20 -9 924.30 -5.13%
31.01.2004 185 023.20 185 899.10 - 875.90 -0.47% 194 971.00 -9 947.80 -5.10%
31.12.2003 185 899.10 179 520.10 6 379.00 3.55% 194 544.10 -8 645.00 -4.44%
30.11.2003 179 520.10 179 760.50 - 240.40 -0.13% 206 221.90 -26 701.80 -12.95%
31.10.2003 179 760.50 181 159.80 -1 399.30 -0.77% 204 469.60 -24 709.10 -12.08%
30.09.2003 181 159.80 182 277.10 -1 117.30 -0.61% 206 775.90 -25 616.10 -12.39%
31.08.2003 182 277.10 183 431.80 -1 154.70 -0.63% 307 414.50 - 125 137.40 -40.71%
31.07.2003 183 431.80 184 752.80 -1 321.00 -0.71% 309 878.80 - 126 447.00 -40.81%
30.06.2003 184 752.80 186 784.10 -2 031.30 -1.09% 311 539.10 - 126 786.30 -40.70%
31.05.2003 186 784.10 190 015.90 -3 231.80 -1.70% 308 436.30 - 121 652.20 -39.44%
30.04.2003 190 015.90 190 272.20 - 256.30 -0.13% 309 855.10 - 119 839.20 -38.68%
31.03.2003 190 272.20 193 422.20 -3 150.00 -1.63% 306 108.80 - 115 836.60 -37.84%
28.02.2003 193 422.20 194 971.00 -1 548.80 -0.79% 312 856.50 - 119 434.30 -38.18%
31.01.2003 194 971.00 194 544.10 426.90 0.22% 314 010.20 - 119 039.20 -37.91%
31.12.2002 194 544.10 206 221.90 -11 677.80 -5.66% - - -
30.11.2002 206 221.90 204 469.60 1 752.30 0.86% - - -
31.10.2002 204 469.60 206 775.90 -2 306.30 -1.12% - - -
30.09.2002 206 775.90 307 414.50 - 100 638.60 -32.74% - - -
31.08.2002 307 414.50 309 878.80 -2 464.30 -0.80% - - -
31.07.2002 309 878.80 311 539.10 -1 660.30 -0.53% - - -
30.06.2002 311 539.10 308 436.30 3 102.80 1.01% - - -
31.05.2002 308 436.30 309 855.10 -1 418.80 -0.46% - - -
30.04.2002 309 855.10 306 108.80 3 746.30 1.22% - - -
31.03.2002 306 108.80 312 856.50 -6 747.70 -2.16% - - -
28.02.2002 312 856.50 314 010.20 -1 153.70 -0.37% - - -
31.01.2002 314 010.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.