Deposits of other general government/ other residents - With agreed maturity - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposits of other general government/ other residents - With agreed maturity v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Penzijní společnosti - Počet účastníků II. a III. pilíře: Čtvrtletní, Supplementary pension insurance with state contribution
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Deposits of other general government/ other residents - With agreed maturity - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2010 54 468.10
Min 30.06.2009 -69 051.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 -2 197.70 1 554.40 -3 752.10 - 241.39% 8 302.10 -10 499.80 - 126.47%
30.11.2014 1 554.40 1 445.00 109.40 7.57% -2 027.80 3 582.20 - 176.65%
31.10.2014 1 445.00 -15 073.30 16 518.30 - 109.59% -10 132.80 11 577.80 - 114.26%
30.09.2014 -15 073.30 -17 055.00 1 981.70 -11.62% -3 604.60 -11 468.70 318.17%
31.08.2014 -17 055.00 -4 913.50 -12 141.50 247.10% -4 801.30 -12 253.70 255.22%
31.07.2014 -4 913.50 -22 787.50 17 874.00 -78.44% 8 156.60 -13 070.10 - 160.24%
30.06.2014 -22 787.50 -14 480.40 -8 307.10 57.37% -2 325.90 -20 461.60 879.73%
31.05.2014 -14 480.40 8 976.40 -23 456.80 - 261.32% -9 133.70 -5 346.70 58.54%
30.04.2014 8 976.40 1 631.40 7 345.00 450.23% -7 822.90 16 799.30 - 214.75%
31.03.2014 1 631.40 9 140.40 -7 509.00 -82.15% -4 707.00 6 338.40 - 134.66%
28.02.2014 9 140.40 -12 247.20 21 387.60 - 174.63% 3 546.10 5 594.30 157.76%
31.01.2014 -12 247.20 8 302.10 -20 549.30 - 247.52% -13 857.30 1 610.10 -11.62%
31.12.2013 8 302.10 -2 027.80 10 329.90 - 509.41% -9 144.60 17 446.70 - 190.79%
30.11.2013 -2 027.80 -10 132.80 8 105.00 -79.99% -3 095.90 1 068.10 -34.50%
31.10.2013 -10 132.80 -3 604.60 -6 528.20 181.11% -20 665.00 10 532.20 -50.97%
30.09.2013 -3 604.60 -4 801.30 1 196.70 -24.92% -4 610.50 1 005.90 -21.82%
31.08.2013 -4 801.30 8 156.60 -12 957.90 - 158.86% 11 260.70 -16 062.00 - 142.64%
31.07.2013 8 156.60 -2 325.90 10 482.50 - 450.69% -27 517.10 35 673.70 - 129.64%
30.06.2013 -2 325.90 -9 133.70 6 807.80 -74.53% 2 781.30 -5 107.20 - 183.63%
31.05.2013 -9 133.70 -7 822.90 -1 310.80 16.76% -18 487.30 9 353.60 -50.59%
30.04.2013 -7 822.90 -4 707.00 -3 115.90 66.20% 9 512.80 -17 335.70 - 182.24%
31.03.2013 -4 707.00 3 546.10 -8 253.10 - 232.74% 7 925.60 -12 632.60 - 159.39%
28.02.2013 3 546.10 -13 857.30 17 403.40 - 125.59% 8 739.30 -5 193.20 -59.42%
31.01.2013 -13 857.30 -9 144.60 -4 712.70 51.54% -15 477.00 1 619.70 -10.47%
31.12.2012 -9 144.60 -3 095.90 -6 048.70 195.38% 11 336.10 -20 480.70 - 180.67%
30.11.2012 -3 095.90 -20 665.00 17 569.10 -85.02% -2 176.30 - 919.60 42.26%
31.10.2012 -20 665.00 -4 610.50 -16 054.50 348.22% -2 120.20 -18 544.80 874.67%
30.09.2012 -4 610.50 11 260.70 -15 871.20 - 140.94% 24 716.10 -29 326.60 - 118.65%
31.08.2012 11 260.70 -27 517.10 38 777.80 - 140.92% -21 428.80 32 689.50 - 152.55%
31.07.2012 -27 517.10 2 781.30 -30 298.40 -1 089.36% 17 850.30 -45 367.40 - 254.15%
30.06.2012 2 781.30 -18 487.30 21 268.60 - 115.04% 1 610.60 1 170.70 72.69%
31.05.2012 -18 487.30 9 512.80 -28 000.10 - 294.34% -4 238.70 -14 248.60 336.15%
30.04.2012 9 512.80 7 925.60 1 587.20 20.03% 24 871.40 -15 358.60 -61.75%
31.03.2012 7 925.60 8 739.30 - 813.70 -9.31% -96.90 8 022.50 -8 279.15%
29.02.2012 8 739.30 -15 477.00 24 216.30 - 156.47% -1 913.50 10 652.80 - 556.72%
31.01.2012 -15 477.00 11 336.10 -26 813.10 - 236.53% -16 143.60 666.60 -4.13%
31.12.2011 11 336.10 -2 176.30 13 512.40 - 620.89% 25 433.40 -14 097.30 -55.43%
30.11.2011 -2 176.30 -2 120.20 -56.10 2.65% -22 770.30 20 594.00 -90.44%
31.10.2011 -2 120.20 24 716.10 -26 836.30 - 108.58% 12 837.80 -14 958.00 - 116.52%
30.09.2011 24 716.10 -21 428.80 46 144.90 - 215.34% -9 772.80 34 488.90 - 352.91%
31.08.2011 -21 428.80 17 850.30 -39 279.10 - 220.05% -39 893.40 18 464.60 -46.28%
31.07.2011 17 850.30 1 610.60 16 239.70 1 008.30% 18 006.60 - 156.30 -0.87%
30.06.2011 1 610.60 -4 238.70 5 849.30 - 138.00% -7 433.10 9 043.70 - 121.67%
31.05.2011 -4 238.70 24 871.40 -29 110.10 - 117.04% -43 389.40 39 150.70 -90.23%
30.04.2011 24 871.40 -96.90 24 968.30 -25 767.08% 54 468.10 -29 596.70 -54.34%
31.03.2011 -96.90 -1 913.50 1 816.60 -94.94% -10 032.00 9 935.10 -99.03%
28.02.2011 -1 913.50 -16 143.60 14 230.10 -88.15% 8 182.50 -10 096.00 - 123.39%
31.01.2011 -16 143.60 25 433.40 -41 577.00 - 163.47% -20 607.40 4 463.80 -21.66%
31.12.2010 25 433.40 -22 770.30 48 203.70 - 211.70% 47 659.00 -22 225.60 -46.63%
30.11.2010 -22 770.30 12 837.80 -35 608.10 - 277.37% -30 095.20 7 324.90 -24.34%
31.10.2010 12 837.80 -9 772.80 22 610.60 - 231.36% 19 491.10 -6 653.30 -34.13%
30.09.2010 -9 772.80 -39 893.40 30 120.60 -75.50% -13 816.90 4 044.10 -29.27%
31.08.2010 -39 893.40 18 006.60 -57 900.00 - 321.55% -31 848.10 -8 045.30 25.26%
31.07.2010 18 006.60 -7 433.10 25 439.70 - 342.25% 14 141.30 3 865.30 27.33%
30.06.2010 -7 433.10 -43 389.40 35 956.30 -82.87% -69 051.70 61 618.60 -89.24%
31.05.2010 -43 389.40 54 468.10 -97 857.50 - 179.66% 17 899.00 -61 288.40 - 342.41%
30.04.2010 54 468.10 -10 032.00 64 500.10 - 642.94% 35 756.90 18 711.20 52.33%
31.03.2010 -10 032.00 8 182.50 -18 214.50 - 222.60% -27 866.00 17 834.00 -64.00%
28.02.2010 8 182.50 -20 607.40 28 789.90 - 139.71% -9 045.30 17 227.80 - 190.46%
31.01.2010 -20 607.40 47 659.00 -68 266.40 - 143.24% 18 744.70 -39 352.10 - 209.94%
31.12.2009 47 659.00 -30 095.20 77 754.20 - 258.36% -50 980.80 98 639.80 - 193.48%
30.11.2009 -30 095.20 19 491.10 -49 586.30 - 254.40% -20 531.70 -9 563.50 46.58%
31.10.2009 19 491.10 -13 816.90 33 308.00 - 241.07% 13 909.60 5 581.50 40.13%
30.09.2009 -13 816.90 -31 848.10 18 031.20 -56.62% -49 031.00 35 214.10 -71.82%
31.08.2009 -31 848.10 14 141.30 -45 989.40 - 325.21% 30 977.20 -62 825.30 - 202.81%
31.07.2009 14 141.30 -69 051.70 83 193.00 - 120.48% 26 428.00 -12 286.70 -46.49%
30.06.2009 -69 051.70 17 899.00 -86 950.70 - 485.79% -52 681.10 -16 370.60 31.07%
31.05.2009 17 899.00 35 756.90 -17 857.90 -49.94% 58.40 17 840.60 30 548.97%
30.04.2009 35 756.90 -27 866.00 63 622.90 - 228.32% 51 161.90 -15 405.00 -30.11%
31.03.2009 -27 866.00 -9 045.30 -18 820.70 208.07% -43 032.90 15 166.90 -35.24%
28.02.2009 -9 045.30 18 744.70 -27 790.00 - 148.26% 41 425.30 -50 470.60 - 121.84%
31.01.2009 18 744.70 -50 980.80 69 725.50 - 136.77% -27 581.90 46 326.60 - 167.96%
31.12.2008 -50 980.80 -20 531.70 -30 449.10 148.30% 10 781.80 -61 762.60 - 572.84%
30.11.2008 -20 531.70 13 909.60 -34 441.30 - 247.61% 30 205.00 -50 736.70 - 167.97%
31.10.2008 13 909.60 -49 031.00 62 940.60 - 128.37% -26 480.90 40 390.50 - 152.53%
30.09.2008 -49 031.00 30 977.20 -80 008.20 - 258.28% -9 736.70 -39 294.30 403.57%
31.08.2008 30 977.20 26 428.00 4 549.20 17.21% 40 117.20 -9 140.00 -22.78%
31.07.2008 26 428.00 -52 681.10 79 109.10 - 150.17% -42 319.90 68 747.90 - 162.45%
30.06.2008 -52 681.10 58.40 -52 739.50 -90 307.36% 18 948.80 -71 629.90 - 378.02%
31.05.2008 58.40 51 161.90 -51 103.50 -99.89% -33 177.50 33 235.90 - 100.18%
30.04.2008 51 161.90 -43 032.90 94 194.80 - 218.89% 18 150.90 33 011.00 181.87%
31.03.2008 -43 032.90 41 425.30 -84 458.20 - 203.88% 38 103.00 -81 135.90 - 212.94%
29.02.2008 41 425.30 -27 581.90 69 007.20 - 250.19% 11 080.60 30 344.70 273.85%
31.01.2008 -27 581.90 10 781.80 -38 363.70 - 355.82% -12 673.00 -14 908.90 117.64%
31.12.2007 10 781.80 30 205.00 -19 423.20 -64.30% 32 139.40 -21 357.60 -66.45%
30.11.2007 30 205.00 -26 480.90 56 685.90 - 214.06% -4 637.60 34 842.60 - 751.31%
31.10.2007 -26 480.90 -9 736.70 -16 744.20 171.97% -11 657.70 -14 823.20 127.15%
30.09.2007 -9 736.70 40 117.20 -49 853.90 - 124.27% 6 471.30 -16 208.00 - 250.46%
31.08.2007 40 117.20 -42 319.90 82 437.10 - 194.80% 5 875.00 34 242.20 582.85%
31.07.2007 -42 319.90 18 948.80 -61 268.70 - 323.34% -33 237.70 -9 082.20 27.32%
30.06.2007 18 948.80 -33 177.50 52 126.30 - 157.11% 24 538.80 -5 590.00 -22.78%
31.05.2007 -33 177.50 18 150.90 -51 328.40 - 282.79% -41 382.40 8 204.90 -19.83%
30.04.2007 18 150.90 38 103.00 -19 952.10 -52.36% 12 555.70 5 595.20 44.56%
31.03.2007 38 103.00 11 080.60 27 022.40 243.87% 28 360.00 9 743.00 34.35%
28.02.2007 11 080.60 -12 673.00 23 753.60 - 187.43% 7 287.70 3 792.90 52.05%
31.01.2007 -12 673.00 32 139.40 -44 812.40 - 139.43% -16 113.80 3 440.80 -21.35%
31.12.2006 32 139.40 -4 637.60 36 777.00 - 793.02% -4 282.20 36 421.60 - 850.53%
30.11.2006 -4 637.60 -11 657.70 7 020.10 -60.22% - 632.40 -4 005.20 633.33%
31.10.2006 -11 657.70 6 471.30 -18 129.00 - 280.14% -17 622.90 5 965.20 -33.85%
30.09.2006 6 471.30 5 875.00 596.30 10.15% 13 927.90 -7 456.60 -53.54%
31.08.2006 5 875.00 -33 237.70 39 112.70 - 117.68% -17 901.10 23 776.10 - 132.82%
31.07.2006 -33 237.70 24 538.80 -57 776.50 - 235.45% -2 518.10 -30 719.60 1 219.95%
30.06.2006 24 538.80 -41 382.40 65 921.20 - 159.30% 8 446.30 16 092.50 190.53%
31.05.2006 -41 382.40 12 555.70 -53 938.10 - 429.59% -17 995.10 -23 387.30 129.96%
30.04.2006 12 555.70 28 360.00 -15 804.30 -55.73% 43 038.60 -30 482.90 -70.83%
31.03.2006 28 360.00 7 287.70 21 072.30 289.15% -10 982.10 39 342.10 - 358.24%
28.02.2006 7 287.70 -16 113.80 23 401.50 - 145.23% 22 623.80 -15 336.10 -67.79%
31.01.2006 -16 113.80 -4 282.20 -11 831.60 276.30% -18 310.10 2 196.30 -11.99%
31.12.2005 -4 282.20 - 632.40 -3 649.80 577.13% 3 256.70 -7 538.90 - 231.49%
30.11.2005 - 632.40 -17 622.90 16 990.50 -96.41% -24 916.70 24 284.30 -97.46%
31.10.2005 -17 622.90 13 927.90 -31 550.80 - 226.53% 14 764.00 -32 386.90 - 219.36%
30.09.2005 13 927.90 -17 901.10 31 829.00 - 177.80% 4 767.50 9 160.40 192.14%
31.08.2005 -17 901.10 -2 518.10 -15 383.00 610.90% -14 726.60 -3 174.50 21.56%
31.07.2005 -2 518.10 8 446.30 -10 964.40 - 129.81% 18 739.50 -21 257.60 - 113.44%
30.06.2005 8 446.30 -17 995.10 26 441.40 - 146.94% -5 006.20 13 452.50 - 268.72%
31.05.2005 -17 995.10 43 038.60 -61 033.70 - 141.81% -20 648.20 2 653.10 -12.85%
30.04.2005 43 038.60 -10 982.10 54 020.70 - 491.90% 35 883.70 7 154.90 19.94%
31.03.2005 -10 982.10 22 623.80 -33 605.90 - 148.54% -12 089.20 1 107.10 -9.16%
28.02.2005 22 623.80 -18 310.10 40 933.90 - 223.56% 10 124.10 12 499.70 123.46%
31.01.2005 -18 310.10 3 256.70 -21 566.80 - 662.23% 9 585.50 -27 895.60 - 291.02%
31.12.2004 3 256.70 -24 916.70 28 173.40 - 113.07% 15 135.50 -11 878.80 -78.48%
30.11.2004 -24 916.70 14 764.00 -39 680.70 - 268.77% -4 678.80 -20 237.90 432.54%
31.10.2004 14 764.00 4 767.50 9 996.50 209.68% 15 731.40 - 967.40 -6.15%
30.09.2004 4 767.50 -14 726.60 19 494.10 - 132.37% -38 089.60 42 857.10 - 112.52%
31.08.2004 -14 726.60 18 739.50 -33 466.10 - 178.59% 22 134.70 -36 861.30 - 166.53%
31.07.2004 18 739.50 -5 006.20 23 745.70 - 474.33% 16 385.70 2 353.80 14.36%
30.06.2004 -5 006.20 -20 648.20 15 642.00 -75.75% -29 978.30 24 972.10 -83.30%
31.05.2004 -20 648.20 35 883.70 -56 531.90 - 157.54% - 810.60 -19 837.60 2 447.27%
30.04.2004 35 883.70 -12 089.20 47 972.90 - 396.82% 35 860.10 23.60 0.07%
31.03.2004 -12 089.20 10 124.10 -22 213.30 - 219.41% -20 997.20 8 908.00 -42.42%
29.02.2004 10 124.10 9 585.50 538.60 5.62% -7 232.60 17 356.70 - 239.98%
31.01.2004 9 585.50 15 135.50 -5 550.00 -36.67% 25 027.40 -15 441.90 -61.70%
31.12.2003 15 135.50 -4 678.80 19 814.30 - 423.49% -22 424.00 37 559.50 - 167.50%
30.11.2003 -4 678.80 15 731.40 -20 410.20 - 129.74% 14 882.80 -19 561.60 - 131.44%
31.10.2003 15 731.40 -38 089.60 53 821.00 - 141.30% 9 555.20 6 176.20 64.64%
30.09.2003 -38 089.60 22 134.70 -60 224.30 - 272.08% -28 728.90 -9 360.70 32.58%
31.08.2003 22 134.70 16 385.70 5 749.00 35.09% 18 608.10 3 526.60 18.95%
31.07.2003 16 385.70 -29 978.30 46 364.00 - 154.66% -11 625.00 28 010.70 - 240.95%
30.06.2003 -29 978.30 - 810.60 -29 167.70 3 598.29% -34 928.10 4 949.80 -14.17%
31.05.2003 - 810.60 35 860.10 -36 670.70 - 102.26% -7 141.80 6 331.20 -88.65%
30.04.2003 35 860.10 -20 997.20 56 857.30 - 270.79% 5 243.70 30 616.40 583.87%
31.03.2003 -20 997.20 -7 232.60 -13 764.60 190.31% 14 906.20 -35 903.40 - 240.86%
28.02.2003 -7 232.60 25 027.40 -32 260.00 - 128.90% 9 998.30 -17 230.90 - 172.34%
31.01.2003 25 027.40 -22 424.00 47 451.40 - 211.61% - - -
31.12.2002 -22 424.00 14 882.80 -37 306.80 - 250.67% - - -
30.11.2002 14 882.80 9 555.20 5 327.60 55.76% - - -
31.10.2002 9 555.20 -28 728.90 38 284.10 - 133.26% - - -
30.09.2002 -28 728.90 18 608.10 -47 337.00 - 254.39% - - -
31.08.2002 18 608.10 -11 625.00 30 233.10 - 260.07% - - -
31.07.2002 -11 625.00 -34 928.10 23 303.10 -66.72% - - -
30.06.2002 -34 928.10 -7 141.80 -27 786.30 389.07% - - -
31.05.2002 -7 141.80 5 243.70 -12 385.50 - 236.20% - - -
30.04.2002 5 243.70 14 906.20 -9 662.50 -64.82% - - -
31.03.2002 14 906.20 9 998.30 4 907.90 49.09% - - -
28.02.2002 9 998.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Deposits of other general government/ other residents - With agreed maturity - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits of other general government/ other residents - With agreed maturity (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/ other residents - With agreed maturity (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Deposits of other general government/ other residents - With agreed maturity (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/ other residents - With agreed maturity (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Deposits of other general government/ other residents - With agreed maturity (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/ other residents - With agreed maturity (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.