Holdings of shares / other equity issued by residents - External assets - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Holdings of shares / other equity issued by residents - External assets v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Holdings of shares / other equity issued by residents - External assets - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2013 140 886.90
Min 31.07.2003 -80 904.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 33 398.50 21 196.00 12 202.50 57.57% -23 172.10 56 570.60 - 244.13%
30.04.2015 21 196.00 11 782.70 9 413.30 79.89% 23 918.90 -2 722.90 -11.38%
31.03.2015 11 782.70 30 159.30 -18 376.60 -60.93% 11 481.60 301.10 2.62%
28.02.2015 30 159.30 14 774.20 15 385.10 104.13% -6 046.50 36 205.80 - 598.79%
31.01.2015 14 774.20 19 610.10 -4 835.90 -24.66% 25 996.50 -11 222.30 -43.17%
31.12.2014 19 610.10 4 634.60 14 975.50 323.12% 27 219.40 -7 609.30 -27.96%
30.11.2014 4 634.60 15 904.30 -11 269.70 -70.86% 140 886.90 - 136 252.30 -96.71%
31.10.2014 15 904.30 1 708.50 14 195.80 830.89% 22 009.90 -6 105.60 -27.74%
30.09.2014 1 708.50 -5 062.50 6 771.00 - 133.75% 14 298.00 -12 589.50 -88.05%
31.08.2014 -5 062.50 -18 317.90 13 255.40 -72.36% -12 709.40 7 646.90 -60.17%
31.07.2014 -18 317.90 39 294.30 -57 612.20 - 146.62% 8 832.70 -27 150.60 - 307.39%
30.06.2014 39 294.30 -23 172.10 62 466.40 - 269.58% 16 361.50 22 932.80 140.16%
31.05.2014 -23 172.10 23 918.90 -47 091.00 - 196.88% -24 242.60 1 070.50 -4.42%
30.04.2014 23 918.90 11 481.60 12 437.30 108.32% -2 501.10 26 420.00 -1 056.34%
31.03.2014 11 481.60 -6 046.50 17 528.10 - 289.89% 27 009.30 -15 527.70 -57.49%
28.02.2014 -6 046.50 25 996.50 -32 043.00 - 123.26% - 828.10 -5 218.40 630.17%
31.01.2014 25 996.50 27 219.40 -1 222.90 -4.49% 12 354.20 13 642.30 110.43%
31.12.2013 27 219.40 140 886.90 - 113 667.50 -80.68% 26 061.90 1 157.50 4.44%
30.11.2013 140 886.90 22 009.90 118 877.00 540.11% 7 130.40 133 756.50 1 875.86%
31.10.2013 22 009.90 14 298.00 7 711.90 53.94% 56 262.50 -34 252.60 -60.88%
30.09.2013 14 298.00 -12 709.40 27 007.40 - 212.50% -3 939.90 18 237.90 - 462.90%
31.08.2013 -12 709.40 8 832.70 -21 542.10 - 243.89% -15 754.10 3 044.70 -19.33%
31.07.2013 8 832.70 16 361.50 -7 528.80 -46.02% -10 924.80 19 757.50 - 180.85%
30.06.2013 16 361.50 -24 242.60 40 604.10 - 167.49% 19 589.30 -3 227.80 -16.48%
31.05.2013 -24 242.60 -2 501.10 -21 741.50 869.28% -62 719.80 38 477.20 -61.35%
30.04.2013 -2 501.10 27 009.30 -29 510.40 - 109.26% 28 813.40 -31 314.50 - 108.68%
31.03.2013 27 009.30 - 828.10 27 837.40 -3 361.60% 24 692.70 2 316.60 9.38%
28.02.2013 - 828.10 12 354.20 -13 182.30 - 106.70% 57 034.40 -57 862.50 - 101.45%
31.01.2013 12 354.20 26 061.90 -13 707.70 -52.60% -3 329.70 15 683.90 - 471.03%
31.12.2012 26 061.90 7 130.40 18 931.50 265.50% - 117.40 26 179.30 -22 299.23%
30.11.2012 7 130.40 56 262.50 -49 132.10 -87.33% -38 530.10 45 660.50 - 118.51%
31.10.2012 56 262.50 -3 939.90 60 202.40 -1 528.02% 19 514.60 36 747.90 188.31%
30.09.2012 -3 939.90 -15 754.10 11 814.20 -74.99% 27 965.80 -31 905.70 - 114.09%
31.08.2012 -15 754.10 -10 924.80 -4 829.30 44.20% 13 721.10 -29 475.20 - 214.82%
31.07.2012 -10 924.80 19 589.30 -30 514.10 - 155.77% 2 655.70 -13 580.50 - 511.37%
30.06.2012 19 589.30 -62 719.80 82 309.10 - 131.23% -30 665.00 50 254.30 - 163.88%
31.05.2012 -62 719.80 28 813.40 -91 533.20 - 317.68% 25 396.50 -88 116.30 - 346.96%
30.04.2012 28 813.40 24 692.70 4 120.70 16.69% -13 863.20 42 676.60 - 307.84%
31.03.2012 24 692.70 57 034.40 -32 341.70 -56.71% -28 916.90 53 609.60 - 185.39%
29.02.2012 57 034.40 -3 329.70 60 364.10 -1 812.90% 25 858.20 31 176.20 120.57%
31.01.2012 -3 329.70 - 117.40 -3 212.30 2 736.20% -44 056.40 40 726.70 -92.44%
31.12.2011 - 117.40 -38 530.10 38 412.70 -99.70% 16 225.40 -16 342.80 - 100.72%
30.11.2011 -38 530.10 19 514.60 -58 044.70 - 297.44% -15 989.10 -22 541.00 140.98%
31.10.2011 19 514.60 27 965.80 -8 451.20 -30.22% 7 243.60 12 271.00 169.40%
30.09.2011 27 965.80 13 721.10 14 244.70 103.82% 46 432.10 -18 466.30 -39.77%
31.08.2011 13 721.10 2 655.70 11 065.40 416.67% -1 463.30 15 184.40 -1 037.68%
31.07.2011 2 655.70 -30 665.00 33 320.70 - 108.66% -13 331.90 15 987.60 - 119.92%
30.06.2011 -30 665.00 25 396.50 -56 061.50 - 220.74% -16 433.90 -14 231.10 86.60%
31.05.2011 25 396.50 -13 863.20 39 259.70 - 283.19% -25 680.10 51 076.60 - 198.90%
30.04.2011 -13 863.20 -28 916.90 15 053.70 -52.06% 76 583.40 -90 446.60 - 118.10%
31.03.2011 -28 916.90 25 858.20 -54 775.10 - 211.83% -4 424.80 -24 492.10 553.52%
28.02.2011 25 858.20 -44 056.40 69 914.60 - 158.69% -9 387.80 35 246.00 - 375.44%
31.01.2011 -44 056.40 16 225.40 -60 281.80 - 371.53% 560.20 -44 616.60 -7 964.41%
31.12.2010 16 225.40 -15 989.10 32 214.50 - 201.48% 1 866.80 14 358.60 769.16%
30.11.2010 -15 989.10 7 243.60 -23 232.70 - 320.73% -6 478.50 -9 510.60 146.80%
31.10.2010 7 243.60 46 432.10 -39 188.50 -84.40% 16 531.00 -9 287.40 -56.18%
30.09.2010 46 432.10 -1 463.30 47 895.40 -3 273.11% -15 450.90 61 883.00 - 400.51%
31.08.2010 -1 463.30 -13 331.90 11 868.60 -89.02% 8 437.30 -9 900.60 - 117.34%
31.07.2010 -13 331.90 -16 433.90 3 102.00 -18.88% -37 637.20 24 305.30 -64.58%
30.06.2010 -16 433.90 -25 680.10 9 246.20 -36.01% -8 851.90 -7 582.00 85.65%
31.05.2010 -25 680.10 76 583.40 - 102 263.50 - 133.53% 8 644.00 -34 324.10 - 397.09%
30.04.2010 76 583.40 -4 424.80 81 008.20 -1 830.78% -1 473.90 78 057.30 -5 295.97%
31.03.2010 -4 424.80 -9 387.80 4 963.00 -52.87% -10 387.40 5 962.60 -57.40%
28.02.2010 -9 387.80 560.20 -9 948.00 -1 775.79% 25 242.50 -34 630.30 - 137.19%
31.01.2010 560.20 1 866.80 -1 306.60 -69.99% -47 379.30 47 939.50 - 101.18%
31.12.2009 1 866.80 -6 478.50 8 345.30 - 128.82% -24 703.80 26 570.60 - 107.56%
30.11.2009 -6 478.50 16 531.00 -23 009.50 - 139.19% -56 562.10 50 083.60 -88.55%
31.10.2009 16 531.00 -15 450.90 31 981.90 - 206.99% -37 221.50 53 752.50 - 144.41%
30.09.2009 -15 450.90 8 437.30 -23 888.20 - 283.13% -14 027.80 -1 423.10 10.14%
31.08.2009 8 437.30 -37 637.20 46 074.50 - 122.42% -55 245.00 63 682.30 - 115.27%
31.07.2009 -37 637.20 -8 851.90 -28 785.30 325.19% 31 245.40 -68 882.60 - 220.46%
30.06.2009 -8 851.90 8 644.00 -17 495.90 - 202.41% 20 695.40 -29 547.30 - 142.77%
31.05.2009 8 644.00 -1 473.90 10 117.90 - 686.47% 39 373.60 -30 729.60 -78.05%
30.04.2009 -1 473.90 -10 387.40 8 913.50 -85.81% 2 902.70 -4 376.60 - 150.78%
31.03.2009 -10 387.40 25 242.50 -35 629.90 - 141.15% 833.10 -11 220.50 -1 346.84%
28.02.2009 25 242.50 -47 379.30 72 621.80 - 153.28% 1 278.70 23 963.80 1 874.08%
31.01.2009 -47 379.30 -24 703.80 -22 675.50 91.79% 51 740.80 -99 120.10 - 191.57%
31.12.2008 -24 703.80 -56 562.10 31 858.30 -56.32% 8 845.10 -33 548.90 - 379.29%
30.11.2008 -56 562.10 -37 221.50 -19 340.60 51.96% 22 717.40 -79 279.50 - 348.98%
31.10.2008 -37 221.50 -14 027.80 -23 193.70 165.34% 66 751.20 - 103 972.70 - 155.76%
30.09.2008 -14 027.80 -55 245.00 41 217.20 -74.61% -15 974.80 1 947.00 -12.19%
31.08.2008 -55 245.00 31 245.40 -86 490.40 - 276.81% -14 860.90 -40 384.10 271.75%
31.07.2008 31 245.40 20 695.40 10 550.00 50.98% 24 453.60 6 791.80 27.77%
30.06.2008 20 695.40 39 373.60 -18 678.20 -47.44% 39 025.60 -18 330.20 -46.97%
31.05.2008 39 373.60 2 902.70 36 470.90 1 256.45% -7 120.40 46 494.00 - 652.97%
30.04.2008 2 902.70 833.10 2 069.60 248.42% 45 324.90 -42 422.20 -93.60%
31.03.2008 833.10 1 278.70 - 445.60 -34.85% 30 769.70 -29 936.60 -97.29%
29.02.2008 1 278.70 51 740.80 -50 462.10 -97.53% 39 002.20 -37 723.50 -96.72%
31.01.2008 51 740.80 8 845.10 42 895.70 484.97% -33 843.20 85 584.00 - 252.88%
31.12.2007 8 845.10 22 717.40 -13 872.30 -61.06% 78 565.20 -69 720.10 -88.74%
30.11.2007 22 717.40 66 751.20 -44 033.80 -65.97% -26 773.70 49 491.10 - 184.85%
31.10.2007 66 751.20 -15 974.80 82 726.00 - 517.85% -44 122.50 110 873.70 - 251.29%
30.09.2007 -15 974.80 -14 860.90 -1 113.90 7.50% 17 204.80 -33 179.60 - 192.85%
31.08.2007 -14 860.90 24 453.60 -39 314.50 - 160.77% 15 867.30 -30 728.20 - 193.66%
31.07.2007 24 453.60 39 025.60 -14 572.00 -37.34% -31 390.20 55 843.80 - 177.90%
30.06.2007 39 025.60 -7 120.40 46 146.00 - 648.08% - 955.50 39 981.10 -4 184.31%
31.05.2007 -7 120.40 45 324.90 -52 445.30 - 115.71% 6 947.10 -14 067.50 - 202.49%
30.04.2007 45 324.90 30 769.70 14 555.20 47.30% 34 039.20 11 285.70 33.16%
31.03.2007 30 769.70 39 002.20 -8 232.50 -21.11% 20 843.80 9 925.90 47.62%
28.02.2007 39 002.20 -33 843.20 72 845.40 - 215.24% -19 939.20 58 941.40 - 295.61%
31.01.2007 -33 843.20 78 565.20 - 112 408.40 - 143.08% -42 707.30 8 864.10 -20.76%
31.12.2006 78 565.20 -26 773.70 105 338.90 - 393.44% 86 133.90 -7 568.70 -8.79%
30.11.2006 -26 773.70 -44 122.50 17 348.80 -39.32% -13 253.30 -13 520.40 102.02%
31.10.2006 -44 122.50 17 204.80 -61 327.30 - 356.45% -3 507.70 -40 614.80 1 157.88%
30.09.2006 17 204.80 15 867.30 1 337.50 8.43% 38 668.10 -21 463.30 -55.51%
31.08.2006 15 867.30 -31 390.20 47 257.50 - 150.55% -7 044.60 22 911.90 - 325.24%
31.07.2006 -31 390.20 - 955.50 -30 434.70 3 185.21% 8 022.90 -39 413.10 - 491.26%
30.06.2006 - 955.50 6 947.10 -7 902.60 - 113.75% 75 003.30 -75 958.80 - 101.27%
31.05.2006 6 947.10 34 039.20 -27 092.10 -79.59% 16 742.70 -9 795.60 -58.51%
30.04.2006 34 039.20 20 843.80 13 195.40 63.31% 55 651.90 -21 612.70 -38.84%
31.03.2006 20 843.80 -19 939.20 40 783.00 - 204.54% 40 794.70 -19 950.90 -48.91%
28.02.2006 -19 939.20 -42 707.30 22 768.10 -53.31% 18 459.70 -38 398.90 - 208.01%
31.01.2006 -42 707.30 86 133.90 - 128 841.20 - 149.58% -32 669.80 -10 037.50 30.72%
31.12.2005 86 133.90 -13 253.30 99 387.20 - 749.91% 31 944.80 54 189.10 169.63%
30.11.2005 -13 253.30 -3 507.70 -9 745.60 277.83% -3 935.20 -9 318.10 236.79%
31.10.2005 -3 507.70 38 668.10 -42 175.80 - 109.07% 9 179.50 -12 687.20 - 138.21%
30.09.2005 38 668.10 -7 044.60 45 712.70 - 648.90% 15 636.20 23 031.90 147.30%
31.08.2005 -7 044.60 8 022.90 -15 067.50 - 187.81% -8 822.80 1 778.20 -20.15%
31.07.2005 8 022.90 75 003.30 -66 980.40 -89.30% -17 199.00 25 221.90 - 146.65%
30.06.2005 75 003.30 16 742.70 58 260.60 347.98% 55 468.10 19 535.20 35.22%
31.05.2005 16 742.70 55 651.90 -38 909.20 -69.92% 5 058.70 11 684.00 230.97%
30.04.2005 55 651.90 40 794.70 14 857.20 36.42% 16 436.30 39 215.60 238.59%
31.03.2005 40 794.70 18 459.70 22 335.00 120.99% 16 024.70 24 770.00 154.57%
28.02.2005 18 459.70 -32 669.80 51 129.50 - 156.50% -1 088.60 19 548.30 -1 795.73%
31.01.2005 -32 669.80 31 944.80 -64 614.60 - 202.27% -29 206.20 -3 463.60 11.86%
31.12.2004 31 944.80 -3 935.20 35 880.00 - 911.77% 20 362.20 11 582.60 56.88%
30.11.2004 -3 935.20 9 179.50 -13 114.70 - 142.87% 8 026.80 -11 962.00 - 149.03%
31.10.2004 9 179.50 15 636.20 -6 456.70 -41.29% -6 879.80 16 059.30 - 233.43%
30.09.2004 15 636.20 -8 822.80 24 459.00 - 277.22% 39 345.00 -23 708.80 -60.26%
31.08.2004 -8 822.80 -17 199.00 8 376.20 -48.70% 4 265.10 -13 087.90 - 306.86%
31.07.2004 -17 199.00 55 468.10 -72 667.10 - 131.01% -80 904.20 63 705.20 -78.74%
30.06.2004 55 468.10 5 058.70 50 409.40 996.49% 21 403.70 34 064.40 159.15%
31.05.2004 5 058.70 16 436.30 -11 377.60 -69.22% 1 538.40 3 520.30 228.83%
30.04.2004 16 436.30 16 024.70 411.60 2.57% -2 826.60 19 262.90 - 681.49%
31.03.2004 16 024.70 -1 088.60 17 113.30 -1 572.05% -25 181.00 41 205.70 - 163.64%
29.02.2004 -1 088.60 -29 206.20 28 117.60 -96.27% 14 802.10 -15 890.70 - 107.35%
31.01.2004 -29 206.20 20 362.20 -49 568.40 - 243.43% -26 964.30 -2 241.90 8.31%
31.12.2003 20 362.20 8 026.80 12 335.40 153.68% 44 528.50 -24 166.30 -54.27%
30.11.2003 8 026.80 -6 879.80 14 906.60 - 216.67% -15 490.90 23 517.70 - 151.82%
31.10.2003 -6 879.80 39 345.00 -46 224.80 - 117.49% -3 988.40 -2 891.40 72.50%
30.09.2003 39 345.00 4 265.10 35 079.90 822.49% 4 752.30 34 592.70 727.91%
31.08.2003 4 265.10 -80 904.20 85 169.30 - 105.27% -13 029.00 17 294.10 - 132.74%
31.07.2003 -80 904.20 21 403.70 - 102 307.90 - 477.99% 6 528.50 -87 432.70 -1 339.25%
30.06.2003 21 403.70 1 538.40 19 865.30 1 291.30% -14 516.30 35 920.00 - 247.45%
31.05.2003 1 538.40 -2 826.60 4 365.00 - 154.43% 129 072.00 - 127 533.60 -98.81%
30.04.2003 -2 826.60 -25 181.00 22 354.40 -88.77% 38 561.60 -41 388.20 - 107.33%
31.03.2003 -25 181.00 14 802.10 -39 983.10 - 270.12% 18 312.30 -43 493.30 - 237.51%
28.02.2003 14 802.10 -26 964.30 41 766.40 - 154.90% -16 054.40 30 856.50 - 192.20%
31.01.2003 -26 964.30 44 528.50 -71 492.80 - 160.56% - - -
31.12.2002 44 528.50 -15 490.90 60 019.40 - 387.45% - - -
30.11.2002 -15 490.90 -3 988.40 -11 502.50 288.40% - - -
31.10.2002 -3 988.40 4 752.30 -8 740.70 - 183.93% - - -
30.09.2002 4 752.30 -13 029.00 17 781.30 - 136.47% - - -
31.08.2002 -13 029.00 6 528.50 -19 557.50 - 299.57% - - -
31.07.2002 6 528.50 -14 516.30 21 044.80 - 144.97% - - -
30.06.2002 -14 516.30 129 072.00 - 143 588.30 - 111.25% - - -
31.05.2002 129 072.00 38 561.60 90 510.40 234.72% - - -
30.04.2002 38 561.60 18 312.30 20 249.30 110.58% - - -
31.03.2002 18 312.30 -16 054.40 34 366.70 - 214.06% - - -
28.02.2002 -16 054.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Holdings of shares / other equity issued by residents - External assets - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Holdings of shares / other equity issued by residents - External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.