Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Remaining liabilities - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2012 55 274.10
Min 31.07.2003 -74 714.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 -24 766.70 11 235.30 -36 002.00 - 320.44% -69 381.90 44 615.20 -64.30%
30.11.2014 11 235.30 9 187.90 2 047.40 22.28% 44 300.50 -33 065.20 -74.64%
31.10.2014 9 187.90 -2 508.00 11 695.90 - 466.34% -2 457.50 11 645.40 - 473.87%
30.09.2014 -2 508.00 23 779.70 -26 287.70 - 110.55% 22 109.70 -24 617.70 - 111.34%
31.08.2014 23 779.70 -27 279.90 51 059.60 - 187.17% -3 209.00 26 988.70 - 841.03%
31.07.2014 -27 279.90 3 771.70 -31 051.60 - 823.28% -19 362.10 -7 917.80 40.89%
30.06.2014 3 771.70 -2 471.40 6 243.10 - 252.61% -24 975.20 28 746.90 - 115.10%
31.05.2014 -2 471.40 34 969.50 -37 440.90 - 107.07% -21 759.60 19 288.20 -88.64%
30.04.2014 34 969.50 -3 485.00 38 454.50 -1 103.43% 16 891.00 18 078.50 107.03%
31.03.2014 -3 485.00 7 227.00 -10 712.00 - 148.22% 13 060.40 -16 545.40 - 126.68%
28.02.2014 7 227.00 38 320.40 -31 093.40 -81.14% -20 690.10 27 917.10 - 134.93%
31.01.2014 38 320.40 -69 381.90 107 702.30 - 155.23% 1 832.10 36 488.30 1 991.61%
31.12.2013 -69 381.90 44 300.50 - 113 682.40 - 256.62% -42 155.70 -27 226.20 64.58%
30.11.2013 44 300.50 -2 457.50 46 758.00 -1 902.67% 6 934.00 37 366.50 538.89%
31.10.2013 -2 457.50 22 109.70 -24 567.20 - 111.11% -14 002.20 11 544.70 -82.45%
30.09.2013 22 109.70 -3 209.00 25 318.70 - 788.99% 19 739.60 2 370.10 12.01%
31.08.2013 -3 209.00 -19 362.10 16 153.10 -83.43% 4 559.00 -7 768.00 - 170.39%
31.07.2013 -19 362.10 -24 975.20 5 613.10 -22.47% 3 478.80 -22 840.90 - 656.57%
30.06.2013 -24 975.20 -21 759.60 -3 215.60 14.78% -40 668.70 15 693.50 -38.59%
31.05.2013 -21 759.60 16 891.00 -38 650.60 - 228.82% 55 274.10 -77 033.70 - 139.37%
30.04.2013 16 891.00 13 060.40 3 830.60 29.33% 13 153.10 3 737.90 28.42%
31.03.2013 13 060.40 -20 690.10 33 750.50 - 163.12% -19 511.70 32 572.10 - 166.94%
28.02.2013 -20 690.10 1 832.10 -22 522.20 -1 229.31% 475.50 -21 165.60 -4 451.23%
31.01.2013 1 832.10 -42 155.70 43 987.80 - 104.35% 7 774.90 -5 942.80 -76.44%
31.12.2012 -42 155.70 6 934.00 -49 089.70 - 707.96% -12 572.10 -29 583.60 235.31%
30.11.2012 6 934.00 -14 002.20 20 936.20 - 149.52% -20 567.30 27 501.30 - 133.71%
31.10.2012 -14 002.20 19 739.60 -33 741.80 - 170.93% 15 194.40 -29 196.60 - 192.15%
30.09.2012 19 739.60 4 559.00 15 180.60 332.98% 22 919.00 -3 179.40 -13.87%
31.08.2012 4 559.00 3 478.80 1 080.20 31.05% 30 440.80 -25 881.80 -85.02%
31.07.2012 3 478.80 -40 668.70 44 147.50 - 108.55% 6 605.40 -3 126.60 -47.33%
30.06.2012 -40 668.70 55 274.10 -95 942.80 - 173.58% -5 435.90 -35 232.80 648.15%
31.05.2012 55 274.10 13 153.10 42 121.00 320.24% 660.40 54 613.70 8 269.79%
30.04.2012 13 153.10 -19 511.70 32 664.80 - 167.41% 19 655.90 -6 502.80 -33.08%
31.03.2012 -19 511.70 475.50 -19 987.20 -4 203.41% -17 823.20 -1 688.50 9.47%
29.02.2012 475.50 7 774.90 -7 299.40 -93.88% 4 850.40 -4 374.90 -90.20%
31.01.2012 7 774.90 -12 572.10 20 347.00 - 161.84% 20 432.60 -12 657.70 -61.95%
31.12.2011 -12 572.10 -20 567.30 7 995.20 -38.87% -73 234.90 60 662.80 -82.83%
30.11.2011 -20 567.30 15 194.40 -35 761.70 - 235.36% 1 397.90 -21 965.20 -1 571.30%
31.10.2011 15 194.40 22 919.00 -7 724.60 -33.70% -6 913.00 22 107.40 - 319.79%
30.09.2011 22 919.00 30 440.80 -7 521.80 -24.71% -1 585.10 24 504.10 -1 545.90%
31.08.2011 30 440.80 6 605.40 23 835.40 360.85% 18 301.60 12 139.20 66.33%
31.07.2011 6 605.40 -5 435.90 12 041.30 - 221.51% -11 543.80 18 149.20 - 157.22%
30.06.2011 -5 435.90 660.40 -6 096.30 - 923.12% -15 007.20 9 571.30 -63.78%
31.05.2011 660.40 19 655.90 -18 995.50 -96.64% 25 376.40 -24 716.00 -97.40%
30.04.2011 19 655.90 -17 823.20 37 479.10 - 210.28% 20 650.30 - 994.40 -4.82%
31.03.2011 -17 823.20 4 850.40 -22 673.60 - 467.46% -7 889.20 -9 934.00 125.92%
28.02.2011 4 850.40 20 432.60 -15 582.20 -76.26% 9 055.80 -4 205.40 -46.44%
31.01.2011 20 432.60 -73 234.90 93 667.50 - 127.90% 18 006.40 2 426.20 13.47%
31.12.2010 -73 234.90 1 397.90 -74 632.80 -5 338.92% -49 419.00 -23 815.90 48.19%
30.11.2010 1 397.90 -6 913.00 8 310.90 - 120.22% 12 152.90 -10 755.00 -88.50%
31.10.2010 -6 913.00 -1 585.10 -5 327.90 336.12% 10 125.00 -17 038.00 - 168.28%
30.09.2010 -1 585.10 18 301.60 -19 886.70 - 108.66% 7 794.40 -9 379.50 - 120.34%
31.08.2010 18 301.60 -11 543.80 29 845.40 - 258.54% -4 197.10 22 498.70 - 536.05%
31.07.2010 -11 543.80 -15 007.20 3 463.40 -23.08% -20 673.30 9 129.50 -44.16%
30.06.2010 -15 007.20 25 376.40 -40 383.60 - 159.14% -10 538.10 -4 469.10 42.41%
31.05.2010 25 376.40 20 650.30 4 726.10 22.89% -12 136.00 37 512.40 - 309.10%
30.04.2010 20 650.30 -7 889.20 28 539.50 - 361.75% -41 534.90 62 185.20 - 149.72%
31.03.2010 -7 889.20 9 055.80 -16 945.00 - 187.12% -16 914.90 9 025.70 -53.36%
28.02.2010 9 055.80 18 006.40 -8 950.60 -49.71% -20 621.70 29 677.50 - 143.91%
31.01.2010 18 006.40 -49 419.00 67 425.40 - 136.44% 41 829.50 -23 823.10 -56.95%
31.12.2009 -49 419.00 12 152.90 -61 571.90 - 506.64% -1 152.60 -48 266.40 4 187.61%
30.11.2009 12 152.90 10 125.00 2 027.90 20.03% 42 861.50 -30 708.60 -71.65%
31.10.2009 10 125.00 7 794.40 2 330.60 29.90% 27 933.90 -17 808.90 -63.75%
30.09.2009 7 794.40 -4 197.10 11 991.50 - 285.71% 10 380.70 -2 586.30 -24.91%
31.08.2009 -4 197.10 -20 673.30 16 476.20 -79.70% -6 816.20 2 619.10 -38.42%
31.07.2009 -20 673.30 -10 538.10 -10 135.20 96.18% -18 018.80 -2 654.50 14.73%
30.06.2009 -10 538.10 -12 136.00 1 597.90 -13.17% 11 512.90 -22 051.00 - 191.53%
31.05.2009 -12 136.00 -41 534.90 29 398.90 -70.78% 24 370.00 -36 506.00 - 149.80%
30.04.2009 -41 534.90 -16 914.90 -24 620.00 145.55% -21 179.00 -20 355.90 96.11%
31.03.2009 -16 914.90 -20 621.70 3 706.80 -17.98% 2 828.90 -19 743.80 - 697.93%
28.02.2009 -20 621.70 41 829.50 -62 451.20 - 149.30% 19 776.30 -40 398.00 - 204.27%
31.01.2009 41 829.50 -1 152.60 42 982.10 -3 729.14% 27 915.20 13 914.30 49.84%
31.12.2008 -1 152.60 42 861.50 -44 014.10 - 102.69% -28 229.80 27 077.20 -95.92%
30.11.2008 42 861.50 27 933.90 14 927.60 53.44% 29 044.30 13 817.20 47.57%
31.10.2008 27 933.90 10 380.70 17 553.20 169.09% 21 585.10 6 348.80 29.41%
30.09.2008 10 380.70 -6 816.20 17 196.90 - 252.29% 20 160.90 -9 780.20 -48.51%
31.08.2008 -6 816.20 -18 018.80 11 202.60 -62.17% -35 303.00 28 486.80 -80.69%
31.07.2008 -18 018.80 11 512.90 -29 531.70 - 256.51% 8 350.50 -26 369.30 - 315.78%
30.06.2008 11 512.90 24 370.00 -12 857.10 -52.76% 4 079.30 7 433.60 182.23%
31.05.2008 24 370.00 -21 179.00 45 549.00 - 215.07% 10 779.70 13 590.30 126.07%
30.04.2008 -21 179.00 2 828.90 -24 007.90 - 848.67% - 688.20 -20 490.80 2 977.45%
31.03.2008 2 828.90 19 776.30 -16 947.40 -85.70% -9 665.10 12 494.00 - 129.27%
29.02.2008 19 776.30 27 915.20 -8 138.90 -29.16% 15 814.00 3 962.30 25.06%
31.01.2008 27 915.20 -28 229.80 56 145.00 - 198.89% 1 230.40 26 684.80 2 168.79%
31.12.2007 -28 229.80 29 044.30 -57 274.10 - 197.20% -8 190.70 -20 039.10 244.66%
30.11.2007 29 044.30 21 585.10 7 459.20 34.56% 24 672.70 4 371.60 17.72%
31.10.2007 21 585.10 20 160.90 1 424.20 7.06% -4 132.10 25 717.20 - 622.38%
30.09.2007 20 160.90 -35 303.00 55 463.90 - 157.11% 7 538.70 12 622.20 167.43%
31.08.2007 -35 303.00 8 350.50 -43 653.50 - 522.77% 1 659.50 -36 962.50 -2 227.33%
31.07.2007 8 350.50 4 079.30 4 271.20 104.70% -13 566.00 21 916.50 - 161.55%
30.06.2007 4 079.30 10 779.70 -6 700.40 -62.16% -19 955.70 24 035.00 - 120.44%
31.05.2007 10 779.70 - 688.20 11 467.90 -1 666.36% 12 785.00 -2 005.30 -15.68%
30.04.2007 - 688.20 -9 665.10 8 976.90 -92.88% 12 724.80 -13 413.00 - 105.41%
31.03.2007 -9 665.10 15 814.00 -25 479.10 - 161.12% -18 348.10 8 683.00 -47.32%
28.02.2007 15 814.00 1 230.40 14 583.60 1 185.27% 784.50 15 029.50 1 915.81%
31.01.2007 1 230.40 -8 190.70 9 421.10 - 115.02% 28 826.70 -27 596.30 -95.73%
31.12.2006 -8 190.70 24 672.70 -32 863.40 - 133.20% -12 211.70 4 021.00 -32.93%
30.11.2006 24 672.70 -4 132.10 28 804.80 - 697.10% -9 156.50 33 829.20 - 369.46%
31.10.2006 -4 132.10 7 538.70 -11 670.80 - 154.81% -7 708.90 3 576.80 -46.40%
30.09.2006 7 538.70 1 659.50 5 879.20 354.28% -2 444.30 9 983.00 - 408.42%
31.08.2006 1 659.50 -13 566.00 15 225.50 - 112.23% 5 914.00 -4 254.50 -71.94%
31.07.2006 -13 566.00 -19 955.70 6 389.70 -32.02% -29 482.20 15 916.20 -53.99%
30.06.2006 -19 955.70 12 785.00 -32 740.70 - 256.09% 17 294.20 -37 249.90 - 215.39%
31.05.2006 12 785.00 12 724.80 60.20 0.47% 12 091.40 693.60 5.74%
30.04.2006 12 724.80 -18 348.10 31 072.90 - 169.35% -10 249.10 22 973.90 - 224.16%
31.03.2006 -18 348.10 784.50 -19 132.60 -2 438.83% -21 619.30 3 271.20 -15.13%
28.02.2006 784.50 28 826.70 -28 042.20 -97.28% 24 232.20 -23 447.70 -96.76%
31.01.2006 28 826.70 -12 211.70 41 038.40 - 336.06% 48 438.70 -19 612.00 -40.49%
31.12.2005 -12 211.70 -9 156.50 -3 055.20 33.37% -19 403.10 7 191.40 -37.06%
30.11.2005 -9 156.50 -7 708.90 -1 447.60 18.78% 13 797.50 -22 954.00 - 166.36%
31.10.2005 -7 708.90 -2 444.30 -5 264.60 215.38% 12 945.20 -20 654.10 - 159.55%
30.09.2005 -2 444.30 5 914.00 -8 358.30 - 141.33% 4 690.10 -7 134.40 - 152.12%
31.08.2005 5 914.00 -29 482.20 35 396.20 - 120.06% -11 941.00 17 855.00 - 149.53%
31.07.2005 -29 482.20 17 294.20 -46 776.40 - 270.47% -36 616.00 7 133.80 -19.48%
30.06.2005 17 294.20 12 091.40 5 202.80 43.03% 16 457.10 837.10 5.09%
31.05.2005 12 091.40 -10 249.10 22 340.50 - 217.98% 20 955.30 -8 863.90 -42.30%
30.04.2005 -10 249.10 -21 619.30 11 370.20 -52.59% -19 350.30 9 101.20 -47.03%
31.03.2005 -21 619.30 24 232.20 -45 851.50 - 189.22% 13 039.30 -34 658.60 - 265.80%
28.02.2005 24 232.20 48 438.70 -24 206.50 -49.97% 2 947.50 21 284.70 722.13%
31.01.2005 48 438.70 -19 403.10 67 841.80 - 349.64% 9 306.20 39 132.50 420.50%
31.12.2004 -19 403.10 13 797.50 -33 200.60 - 240.63% -6 647.10 -12 756.00 191.90%
30.11.2004 13 797.50 12 945.20 852.30 6.58% 8 915.40 4 882.10 54.76%
31.10.2004 12 945.20 4 690.10 8 255.10 176.01% -9 689.80 22 635.00 - 233.60%
30.09.2004 4 690.10 -11 941.00 16 631.10 - 139.28% 16 657.50 -11 967.40 -71.84%
31.08.2004 -11 941.00 -36 616.00 24 675.00 -67.39% -15 557.00 3 616.00 -23.24%
31.07.2004 -36 616.00 16 457.10 -53 073.10 - 322.49% -74 714.00 38 098.00 -50.99%
30.06.2004 16 457.10 20 955.30 -4 498.20 -21.47% 17 062.90 - 605.80 -3.55%
31.05.2004 20 955.30 -19 350.30 40 305.60 - 208.29% 34 939.10 -13 983.80 -40.02%
30.04.2004 -19 350.30 13 039.30 -32 389.60 - 248.40% -1 570.60 -17 779.70 1 132.03%
31.03.2004 13 039.30 2 947.50 10 091.80 342.38% -15 892.60 28 931.90 - 182.05%
29.02.2004 2 947.50 9 306.20 -6 358.70 -68.33% 10 007.70 -7 060.20 -70.55%
31.01.2004 9 306.20 -6 647.10 15 953.30 - 240.00% 2 912.40 6 393.80 219.54%
31.12.2003 -6 647.10 8 915.40 -15 562.50 - 174.56% 6 118.00 -12 765.10 - 208.65%
30.11.2003 8 915.40 -9 689.80 18 605.20 - 192.01% 2 533.60 6 381.80 251.89%
31.10.2003 -9 689.80 16 657.50 -26 347.30 - 158.17% -6 723.60 -2 966.20 44.12%
30.09.2003 16 657.50 -15 557.00 32 214.50 - 207.07% 12 133.70 4 523.80 37.28%
31.08.2003 -15 557.00 -74 714.00 59 157.00 -79.18% -2 595.30 -12 961.70 499.43%
31.07.2003 -74 714.00 17 062.90 -91 776.90 - 537.87% -22 947.90 -51 766.10 225.58%
30.06.2003 17 062.90 34 939.10 -17 876.20 -51.16% 39 004.10 -21 941.20 -56.25%
31.05.2003 34 939.10 -1 570.60 36 509.70 -2 324.57% -3 027.50 37 966.60 -1 254.06%
30.04.2003 -1 570.60 -15 892.60 14 322.00 -90.12% 11 173.10 -12 743.70 - 114.06%
31.03.2003 -15 892.60 10 007.70 -25 900.30 - 258.80% -4 375.20 -11 517.40 263.24%
28.02.2003 10 007.70 2 912.40 7 095.30 243.62% 6 309.60 3 698.10 58.61%
31.01.2003 2 912.40 6 118.00 -3 205.60 -52.40% - - -
31.12.2002 6 118.00 2 533.60 3 584.40 141.47% - - -
30.11.2002 2 533.60 -6 723.60 9 257.20 - 137.68% - - -
31.10.2002 -6 723.60 12 133.70 -18 857.30 - 155.41% - - -
30.09.2002 12 133.70 -2 595.30 14 729.00 - 567.53% - - -
31.08.2002 -2 595.30 -22 947.90 20 352.60 -88.69% - - -
31.07.2002 -22 947.90 39 004.10 -61 952.00 - 158.83% - - -
30.06.2002 39 004.10 -3 027.50 42 031.60 -1 388.33% - - -
31.05.2002 -3 027.50 11 173.10 -14 200.60 - 127.10% - - -
30.04.2002 11 173.10 -4 375.20 15 548.30 - 355.37% - - -
31.03.2002 -4 375.20 6 309.60 -10 684.80 - 169.34% - - -
28.02.2002 6 309.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Remaining liabilities - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Remaining assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels) (Levels)
External liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.