Deposits of other general government/ other residents - Repurchase agreements - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposits of other general government/ other residents - Repurchase agreements v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Deposits of other general government/ other residents - Repurchase agreements - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2020 -35 157.80
Max 31.01.2020 29 694.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 9 770.00 -2 782.20 12 552.20 - 451.16% -2 612.40 12 382.40 - 473.99%
30.06.2020 -2 782.20 -3 129.20 347.00 -11.09% 765.50 -3 547.70 - 463.45%
31.05.2020 -3 129.20 -8 394.90 5 265.70 -62.72% 1 500.70 -4 629.90 - 308.52%
30.04.2020 -8 394.90 -35 157.80 26 762.90 -76.12% 16 619.50 -25 014.40 - 150.51%
31.03.2020 -35 157.80 18 910.20 -54 068.00 - 285.92% 1 988.20 -37 146.00 -1 868.32%
29.02.2020 18 910.20 29 694.90 -10 784.70 -36.32% 9 789.20 9 121.00 93.17%
31.01.2020 29 694.90 -8 952.20 38 647.10 - 431.70% 3 968.30 25 726.60 648.30%
31.12.2019 -8 952.20 -16 958.80 8 006.60 -47.21% -30 808.50 21 856.30 -70.94%
30.11.2019 -16 958.80 -2 415.00 -14 543.80 602.23% -7 603.20 -9 355.60 123.05%
31.10.2019 -2 415.00 -5 259.90 2 844.90 -54.09% -4 560.00 2 145.00 -47.04%
30.09.2019 -5 259.90 -8 138.90 2 879.00 -35.37% 2 168.40 -7 428.30 - 342.57%
31.08.2019 -8 138.90 -2 612.40 -5 526.50 211.55% 8 633.20 -16 772.10 - 194.27%
31.07.2019 -2 612.40 765.50 -3 377.90 - 441.27% 10 474.90 -13 087.30 - 124.94%
30.06.2019 765.50 1 500.70 - 735.20 -48.99% -2 087.10 2 852.60 - 136.68%
31.05.2019 1 500.70 16 619.50 -15 118.80 -90.97% -7 708.80 9 209.50 - 119.47%
30.04.2019 16 619.50 1 988.20 14 631.30 735.91% 5 619.20 11 000.30 195.76%
31.03.2019 1 988.20 9 789.20 -7 801.00 -79.69% 5 412.40 -3 424.20 -63.27%
28.02.2019 9 789.20 3 968.30 5 820.90 146.68% 14 373.20 -4 584.00 -31.89%
31.01.2019 3 968.30 -30 808.50 34 776.80 - 112.88% 28 461.10 -24 492.80 -86.06%
31.12.2018 -30 808.50 -7 603.20 -23 205.30 305.20% -17 006.60 -13 801.90 81.16%
30.11.2018 -7 603.20 -4 560.00 -3 043.20 66.74% -11 225.70 3 622.50 -32.27%
31.10.2018 -4 560.00 2 168.40 -6 728.40 - 310.29% 4 546.00 -9 106.00 - 200.31%
30.09.2018 2 168.40 8 633.20 -6 464.80 -74.88% -1 674.90 3 843.30 - 229.46%
31.08.2018 8 633.20 10 474.90 -1 841.70 -17.58% 1 527.50 7 105.70 465.18%
31.07.2018 10 474.90 -2 087.10 12 562.00 - 601.89% 18 103.10 -7 628.20 -42.14%
30.06.2018 -2 087.10 -7 708.80 5 621.70 -72.93% 3 753.10 -5 840.20 - 155.61%
31.05.2018 -7 708.80 5 619.20 -13 328.00 - 237.19% 8 897.70 -16 606.50 - 186.64%
30.04.2018 5 619.20 5 412.40 206.80 3.82% 12 489.20 -6 870.00 -55.01%
31.03.2018 5 412.40 14 373.20 -8 960.80 -62.34% 22 484.40 -17 072.00 -75.93%
28.02.2018 14 373.20 28 461.10 -14 087.90 -49.50% 5 100.10 9 273.10 181.82%
31.01.2018 28 461.10 -17 006.60 45 467.70 - 267.35% 23 675.60 4 785.50 20.21%
31.12.2017 -17 006.60 -11 225.70 -5 780.90 51.50% -3 917.10 -13 089.50 334.16%
30.11.2017 -11 225.70 4 546.00 -15 771.70 - 346.94% -2 749.40 -8 476.30 308.30%
31.10.2017 4 546.00 -1 674.90 6 220.90 - 371.42% 6 377.90 -1 831.90 -28.72%
30.09.2017 -1 674.90 1 527.50 -3 202.40 - 209.65% 1 685.80 -3 360.70 - 199.35%
31.08.2017 1 527.50 18 103.10 -16 575.60 -91.56% -1 962.90 3 490.40 - 177.82%
31.07.2017 18 103.10 3 753.10 14 350.00 382.35% -1 610.50 19 713.60 -1 224.07%
30.06.2017 3 753.10 8 897.70 -5 144.60 -57.82% 2 377.10 1 376.00 57.89%
31.05.2017 8 897.70 12 489.20 -3 591.50 -28.76% -9 426.70 18 324.40 - 194.39%
30.04.2017 12 489.20 22 484.40 -9 995.20 -44.45% 1 329.00 11 160.20 839.74%
31.03.2017 22 484.40 5 100.10 17 384.30 340.86% 4 489.10 17 995.30 400.87%
28.02.2017 5 100.10 23 675.60 -18 575.50 -78.46% 631.10 4 469.00 708.13%
31.01.2017 23 675.60 -3 917.10 27 592.70 - 704.42% 853.30 22 822.30 2 674.59%
31.12.2016 -3 917.10 -2 749.40 -1 167.70 42.47% -3 480.50 - 436.60 12.54%
30.11.2016 -2 749.40 6 377.90 -9 127.30 - 143.11% -1 153.40 -1 596.00 138.37%
31.10.2016 6 377.90 1 685.80 4 692.10 278.33% 5 876.90 501.00 8.52%
30.09.2016 1 685.80 -1 962.90 3 648.70 - 185.88% 6 746.50 -5 060.70 -75.01%
31.08.2016 -1 962.90 -1 610.50 - 352.40 21.88% -1 075.60 - 887.30 82.49%
31.07.2016 -1 610.50 2 377.10 -3 987.60 - 167.75% 511.90 -2 122.40 - 414.61%
30.06.2016 2 377.10 -9 426.70 11 803.80 - 125.22% - 663.70 3 040.80 - 458.16%
31.05.2016 -9 426.70 1 329.00 -10 755.70 - 809.31% 1 639.60 -11 066.30 - 674.94%
30.04.2016 1 329.00 4 489.10 -3 160.10 -70.39% 853.20 475.80 55.77%
31.03.2016 4 489.10 631.10 3 858.00 611.31% -3 186.70 7 675.80 - 240.87%
29.02.2016 631.10 853.30 - 222.20 -26.04% -1 952.80 2 583.90 - 132.32%
31.01.2016 853.30 -3 480.50 4 333.80 - 124.52% -8 697.40 9 550.70 - 109.81%
31.12.2015 -3 480.50 -1 153.40 -2 327.10 201.76% -2 532.40 - 948.10 37.44%
30.11.2015 -1 153.40 5 876.90 -7 030.30 - 119.63% 4 001.90 -5 155.30 - 128.82%
31.10.2015 5 876.90 6 746.50 - 869.60 -12.89% -2 509.40 8 386.30 - 334.20%
30.09.2015 6 746.50 -1 075.60 7 822.10 - 727.23% 305.40 6 441.10 2 109.07%
31.08.2015 -1 075.60 511.90 -1 587.50 - 310.12% 3 880.60 -4 956.20 - 127.72%
31.07.2015 511.90 - 663.70 1 175.60 - 177.13% 772.90 - 261.00 -33.77%
30.06.2015 - 663.70 1 639.60 -2 303.30 - 140.48% -5 180.60 4 516.90 -87.19%
31.05.2015 1 639.60 853.20 786.40 92.17% -6 384.70 8 024.30 - 125.68%
30.04.2015 853.20 -3 186.70 4 039.90 - 126.77% 103.40 749.80 725.14%
31.03.2015 -3 186.70 -1 952.80 -1 233.90 63.19% 3 337.30 -6 524.00 - 195.49%
28.02.2015 -1 952.80 -8 697.40 6 744.60 -77.55% -2 991.20 1 038.40 -34.72%
31.01.2015 -8 697.40 -2 532.40 -6 165.00 243.44% -7 351.20 -1 346.20 18.31%
31.12.2014 -2 532.40 4 001.90 -6 534.30 - 163.28% 4 684.00 -7 216.40 - 154.06%
30.11.2014 4 001.90 -2 509.40 6 511.30 - 259.48% - 629.40 4 631.30 - 735.83%
31.10.2014 -2 509.40 305.40 -2 814.80 - 921.68% 134.20 -2 643.60 -1 969.90%
30.09.2014 305.40 3 880.60 -3 575.20 -92.13% 765.50 - 460.10 -60.10%
31.08.2014 3 880.60 772.90 3 107.70 402.08% 4 937.30 -1 056.70 -21.40%
31.07.2014 772.90 -5 180.60 5 953.50 - 114.92% 3 131.60 -2 358.70 -75.32%
30.06.2014 -5 180.60 -6 384.70 1 204.10 -18.86% 2 697.50 -7 878.10 - 292.05%
31.05.2014 -6 384.70 103.40 -6 488.10 -6 274.76% 4 151.30 -10 536.00 - 253.80%
30.04.2014 103.40 3 337.30 -3 233.90 -96.90% 2 728.70 -2 625.30 -96.21%
31.03.2014 3 337.30 -2 991.20 6 328.50 - 211.57% 823.60 2 513.70 305.21%
28.02.2014 -2 991.20 -7 351.20 4 360.00 -59.31% 3 696.10 -6 687.30 - 180.93%
31.01.2014 -7 351.20 4 684.00 -12 035.20 - 256.94% - 864.70 -6 486.50 750.14%
31.12.2013 4 684.00 - 629.40 5 313.40 - 844.20% 4 689.60 -5.60 -0.12%
30.11.2013 - 629.40 134.20 - 763.60 - 569.00% -5 035.00 4 405.60 -87.50%
31.10.2013 134.20 765.50 - 631.30 -82.47% 4 467.90 -4 333.70 -97.00%
30.09.2013 765.50 4 937.30 -4 171.80 -84.50% 4 707.60 -3 942.10 -83.74%
31.08.2013 4 937.30 3 131.60 1 805.70 57.66% 2 207.30 2 730.00 123.68%
31.07.2013 3 131.60 2 697.50 434.10 16.09% - 991.90 4 123.50 - 415.72%
30.06.2013 2 697.50 4 151.30 -1 453.80 -35.02% -3 697.40 6 394.90 - 172.96%
31.05.2013 4 151.30 2 728.70 1 422.60 52.13% 3 361.30 790.00 23.50%
30.04.2013 2 728.70 823.60 1 905.10 231.31% 980.00 1 748.70 178.44%
31.03.2013 823.60 3 696.10 -2 872.50 -77.72% 840.90 -17.30 -2.06%
28.02.2013 3 696.10 - 864.70 4 560.80 - 527.44% 1 349.10 2 347.00 173.97%
31.01.2013 - 864.70 4 689.60 -5 554.30 - 118.44% - 419.70 - 445.00 106.03%
31.12.2012 4 689.60 -5 035.00 9 724.60 - 193.14% - 268.70 4 958.30 -1 845.29%
30.11.2012 -5 035.00 4 467.90 -9 502.90 - 212.69% - 631.30 -4 403.70 697.56%
31.10.2012 4 467.90 4 707.60 - 239.70 -5.09% 720.10 3 747.80 520.46%
30.09.2012 4 707.60 2 207.30 2 500.30 113.27% - 741.40 5 449.00 - 734.96%
31.08.2012 2 207.30 - 991.90 3 199.20 - 322.53% -4 761.40 6 968.70 - 146.36%
31.07.2012 - 991.90 -3 697.40 2 705.50 -73.17% - 250.40 - 741.50 296.13%
30.06.2012 -3 697.40 3 361.30 -7 058.70 - 210.00% -1 341.50 -2 355.90 175.62%
31.05.2012 3 361.30 980.00 2 381.30 242.99% - 757.50 4 118.80 - 543.74%
30.04.2012 980.00 840.90 139.10 16.54% 6 165.10 -5 185.10 -84.10%
31.03.2012 840.90 1 349.10 - 508.20 -37.67% -6 318.90 7 159.80 - 113.31%
29.02.2012 1 349.10 - 419.70 1 768.80 - 421.44% -1 360.40 2 709.50 - 199.17%
31.01.2012 - 419.70 - 268.70 - 151.00 56.20% 1 021.80 -1 441.50 - 141.07%
31.12.2011 - 268.70 - 631.30 362.60 -57.44% -2 575.10 2 306.40 -89.57%
30.11.2011 - 631.30 720.10 -1 351.40 - 187.67% 1 083.30 -1 714.60 - 158.28%
31.10.2011 720.10 - 741.40 1 461.50 - 197.13% 2 948.00 -2 227.90 -75.57%
30.09.2011 - 741.40 -4 761.40 4 020.00 -84.43% -1 931.90 1 190.50 -61.62%
31.08.2011 -4 761.40 - 250.40 -4 511.00 1 801.52% - 201.10 -4 560.30 2 267.68%
31.07.2011 - 250.40 -1 341.50 1 091.10 -81.33% 551.90 - 802.30 - 145.37%
30.06.2011 -1 341.50 - 757.50 - 584.00 77.10% -1 031.80 - 309.70 30.02%
31.05.2011 - 757.50 6 165.10 -6 922.60 - 112.29% -10 233.90 9 476.40 -92.60%
30.04.2011 6 165.10 -6 318.90 12 484.00 - 197.57% 2 905.10 3 260.00 112.22%
31.03.2011 -6 318.90 -1 360.40 -4 958.50 364.49% 4 226.20 -10 545.10 - 249.52%
28.02.2011 -1 360.40 1 021.80 -2 382.20 - 233.14% 3 138.80 -4 499.20 - 143.34%
31.01.2011 1 021.80 -2 575.10 3 596.90 - 139.68% - 823.80 1 845.60 - 224.03%
31.12.2010 -2 575.10 1 083.30 -3 658.40 - 337.71% 691.80 -3 266.90 - 472.23%
30.11.2010 1 083.30 2 948.00 -1 864.70 -63.25% - 532.60 1 615.90 - 303.40%
31.10.2010 2 948.00 -1 931.90 4 879.90 - 252.60% -1 144.80 4 092.80 - 357.51%
30.09.2010 -1 931.90 - 201.10 -1 730.80 860.67% 859.10 -2 791.00 - 324.87%
31.08.2010 - 201.10 551.90 - 753.00 - 136.44% -5 323.40 5 122.30 -96.22%
31.07.2010 551.90 -1 031.80 1 583.70 - 153.49% 4 856.60 -4 304.70 -88.64%
30.06.2010 -1 031.80 -10 233.90 9 202.10 -89.92% -3 642.60 2 610.80 -71.67%
31.05.2010 -10 233.90 2 905.10 -13 139.00 - 452.27% -5 388.50 -4 845.40 89.92%
30.04.2010 2 905.10 4 226.20 -1 321.10 -31.26% -6 667.40 9 572.50 - 143.57%
31.03.2010 4 226.20 3 138.80 1 087.40 34.64% 4 028.30 197.90 4.91%
28.02.2010 3 138.80 - 823.80 3 962.60 - 481.01% 2 858.30 280.50 9.81%
31.01.2010 - 823.80 691.80 -1 515.60 - 219.08% 1 908.60 -2 732.40 - 143.16%
31.12.2009 691.80 - 532.60 1 224.40 - 229.89% - 164.80 856.60 - 519.78%
30.11.2009 - 532.60 -1 144.80 612.20 -53.48% 373.00 - 905.60 - 242.79%
31.10.2009 -1 144.80 859.10 -2 003.90 - 233.26% 2 214.30 -3 359.10 - 151.70%
30.09.2009 859.10 -5 323.40 6 182.50 - 116.14% -4 111.10 4 970.20 - 120.90%
31.08.2009 -5 323.40 4 856.60 -10 180.00 - 209.61% -1 848.50 -3 474.90 187.98%
31.07.2009 4 856.60 -3 642.60 8 499.20 - 233.33% 3 562.70 1 293.90 36.32%
30.06.2009 -3 642.60 -5 388.50 1 745.90 -32.40% -1 719.90 -1 922.70 111.79%
31.05.2009 -5 388.50 -6 667.40 1 278.90 -19.18% 3 301.60 -8 690.10 - 263.21%
30.04.2009 -6 667.40 4 028.30 -10 695.70 - 265.51% - 170.60 -6 496.80 3 808.21%
31.03.2009 4 028.30 2 858.30 1 170.00 40.93% 2 626.50 1 401.80 53.37%
28.02.2009 2 858.30 1 908.60 949.70 49.76% 4 023.60 -1 165.30 -28.96%
31.01.2009 1 908.60 - 164.80 2 073.40 -1 258.13% - 703.70 2 612.30 - 371.22%
31.12.2008 - 164.80 373.00 - 537.80 - 144.18% 2 558.50 -2 723.30 - 106.44%
30.11.2008 373.00 2 214.30 -1 841.30 -83.15% -2 163.90 2 536.90 - 117.24%
31.10.2008 2 214.30 -4 111.10 6 325.40 - 153.86% - 668.30 2 882.60 - 431.33%
30.09.2008 -4 111.10 -1 848.50 -2 262.60 122.40% 3 168.30 -7 279.40 - 229.76%
31.08.2008 -1 848.50 3 562.70 -5 411.20 - 151.88% 4 954.70 -6 803.20 - 137.31%
31.07.2008 3 562.70 -1 719.90 5 282.60 - 307.15% 250.40 3 312.30 1 322.80%
30.06.2008 -1 719.90 3 301.60 -5 021.50 - 152.09% -2 736.10 1 016.20 -37.14%
31.05.2008 3 301.60 - 170.60 3 472.20 -2 035.29% 1 589.90 1 711.70 107.66%
30.04.2008 - 170.60 2 626.50 -2 797.10 - 106.50% 407.30 - 577.90 - 141.89%
31.03.2008 2 626.50 4 023.60 -1 397.10 -34.72% -3 482.60 6 109.10 - 175.42%
29.02.2008 4 023.60 - 703.70 4 727.30 - 671.78% 2 272.40 1 751.20 77.06%
31.01.2008 - 703.70 2 558.50 -3 262.20 - 127.50% - 107.60 - 596.10 554.00%
31.12.2007 2 558.50 -2 163.90 4 722.40 - 218.24% -2 728.60 5 287.10 - 193.77%
30.11.2007 -2 163.90 - 668.30 -1 495.60 223.79% - 834.80 -1 329.10 159.21%
31.10.2007 - 668.30 3 168.30 -3 836.60 - 121.09% 2 091.50 -2 759.80 - 131.95%
30.09.2007 3 168.30 4 954.70 -1 786.40 -36.05% -3 162.60 6 330.90 - 200.18%
31.08.2007 4 954.70 250.40 4 704.30 1 878.71% - 928.20 5 882.90 - 633.80%
31.07.2007 250.40 -2 736.10 2 986.50 - 109.15% - 635.60 886.00 - 139.40%
30.06.2007 -2 736.10 1 589.90 -4 326.00 - 272.09% - 190.70 -2 545.40 1 334.77%
31.05.2007 1 589.90 407.30 1 182.60 290.35% -1 212.40 2 802.30 - 231.14%
30.04.2007 407.30 -3 482.60 3 889.90 - 111.70% - 154.10 561.40 - 364.31%
31.03.2007 -3 482.60 2 272.40 -5 755.00 - 253.26% 3 154.20 -6 636.80 - 210.41%
28.02.2007 2 272.40 - 107.60 2 380.00 -2 211.90% -1 173.80 3 446.20 - 293.59%
31.01.2007 - 107.60 -2 728.60 2 621.00 -96.06% 4 855.40 -4 963.00 - 102.22%
31.12.2006 -2 728.60 - 834.80 -1 893.80 226.86% - 407.50 -2 321.10 569.60%
30.11.2006 - 834.80 2 091.50 -2 926.30 - 139.91% - 289.80 - 545.00 188.06%
31.10.2006 2 091.50 -3 162.60 5 254.10 - 166.13% -2 061.80 4 153.30 - 201.44%
30.09.2006 -3 162.60 - 928.20 -2 234.40 240.72% -1 593.60 -1 569.00 98.46%
31.08.2006 - 928.20 - 635.60 - 292.60 46.04% 4 478.40 -5 406.60 - 120.73%
31.07.2006 - 635.60 - 190.70 - 444.90 233.30% 1 108.50 -1 744.10 - 157.34%
30.06.2006 - 190.70 -1 212.40 1 021.70 -84.27% -1 424.20 1 233.50 -86.61%
31.05.2006 -1 212.40 - 154.10 -1 058.30 686.76% - 128.10 -1 084.30 846.45%
30.04.2006 - 154.10 3 154.20 -3 308.30 - 104.89% 1 854.60 -2 008.70 - 108.31%
31.03.2006 3 154.20 -1 173.80 4 328.00 - 368.72% 2 317.50 836.70 36.10%
28.02.2006 -1 173.80 4 855.40 -6 029.20 - 124.18% - 724.60 - 449.20 61.99%
31.01.2006 4 855.40 - 407.50 5 262.90 -1 291.51% -1 404.90 6 260.30 - 445.60%
31.12.2005 - 407.50 - 289.80 - 117.70 40.61% -2 182.50 1 775.00 -81.33%
30.11.2005 - 289.80 -2 061.80 1 772.00 -85.94% 1 098.70 -1 388.50 - 126.38%
31.10.2005 -2 061.80 -1 593.60 - 468.20 29.38% -2 279.80 218.00 -9.56%
30.09.2005 -1 593.60 4 478.40 -6 072.00 - 135.58% 190.00 -1 783.60 - 938.74%
31.08.2005 4 478.40 1 108.50 3 369.90 304.01% -6 297.00 10 775.40 - 171.12%
31.07.2005 1 108.50 -1 424.20 2 532.70 - 177.83% 2 812.10 -1 703.60 -60.58%
30.06.2005 -1 424.20 - 128.10 -1 296.10 1 011.79% -1 436.70 12.50 -0.87%
31.05.2005 - 128.10 1 854.60 -1 982.70 - 106.91% 2 745.60 -2 873.70 - 104.67%
30.04.2005 1 854.60 2 317.50 - 462.90 -19.97% 3 546.70 -1 692.10 -47.71%
31.03.2005 2 317.50 - 724.60 3 042.10 - 419.83% -2 883.90 5 201.40 - 180.36%
28.02.2005 - 724.60 -1 404.90 680.30 -48.42% 2 925.30 -3 649.90 - 124.77%
31.01.2005 -1 404.90 -2 182.50 777.60 -35.63% -1 902.70 497.80 -26.16%
31.12.2004 -2 182.50 1 098.70 -3 281.20 - 298.64% 2 230.70 -4 413.20 - 197.84%
30.11.2004 1 098.70 -2 279.80 3 378.50 - 148.19% 146.50 952.20 649.97%
31.10.2004 -2 279.80 190.00 -2 469.80 -1 299.89% -89.80 -2 190.00 2 438.75%
30.09.2004 190.00 -6 297.00 6 487.00 - 103.02% 3 093.00 -2 903.00 -93.86%
31.08.2004 -6 297.00 2 812.10 -9 109.10 - 323.93% -1 341.90 -4 955.10 369.26%
31.07.2004 2 812.10 -1 436.70 4 248.80 - 295.73% 203.30 2 608.80 1 283.23%
30.06.2004 -1 436.70 2 745.60 -4 182.30 - 152.33% -58.50 -1 378.20 2 355.90%
31.05.2004 2 745.60 3 546.70 - 801.10 -22.59% - 663.80 3 409.40 - 513.62%
30.04.2004 3 546.70 -2 883.90 6 430.60 - 222.98% -1 140.20 4 686.90 - 411.06%
31.03.2004 -2 883.90 2 925.30 -5 809.20 - 198.58% - 974.60 -1 909.30 195.91%
29.02.2004 2 925.30 -1 902.70 4 828.00 - 253.74% -6 929.00 9 854.30 - 142.22%
31.01.2004 -1 902.70 2 230.70 -4 133.40 - 185.30% -1 835.70 -67.00 3.65%
31.12.2003 2 230.70 146.50 2 084.20 1 422.66% 2 983.40 - 752.70 -25.23%
30.11.2003 146.50 -89.80 236.30 - 263.14% 3 808.40 -3 661.90 -96.15%
31.10.2003 -89.80 3 093.00 -3 182.80 - 102.90% -1 955.70 1 865.90 -95.41%
30.09.2003 3 093.00 -1 341.90 4 434.90 - 330.49% -2 081.50 5 174.50 - 248.59%
31.08.2003 -1 341.90 203.30 -1 545.20 - 760.06% 1 323.30 -2 665.20 - 201.41%
31.07.2003 203.30 -58.50 261.80 - 447.52% 1 470.50 -1 267.20 -86.17%
30.06.2003 -58.50 - 663.80 605.30 -91.19% -4 878.80 4 820.30 -98.80%
31.05.2003 - 663.80 -1 140.20 476.40 -41.78% - 491.80 - 172.00 34.97%
30.04.2003 -1 140.20 - 974.60 - 165.60 16.99% 2 826.00 -3 966.20 - 140.35%
31.03.2003 - 974.60 -6 929.00 5 954.40 -85.93% 7 026.10 -8 000.70 - 113.87%
28.02.2003 -6 929.00 -1 835.70 -5 093.30 277.46% -4 952.90 -1 976.10 39.90%
31.01.2003 -1 835.70 2 983.40 -4 819.10 - 161.53% - - -
31.12.2002 2 983.40 3 808.40 - 825.00 -21.66% - - -
30.11.2002 3 808.40 -1 955.70 5 764.10 - 294.73% - - -
31.10.2002 -1 955.70 -2 081.50 125.80 -6.04% - - -
30.09.2002 -2 081.50 1 323.30 -3 404.80 - 257.30% - - -
31.08.2002 1 323.30 1 470.50 - 147.20 -10.01% - - -
31.07.2002 1 470.50 -4 878.80 6 349.30 - 130.14% - - -
30.06.2002 -4 878.80 - 491.80 -4 387.00 892.03% - - -
31.05.2002 - 491.80 2 826.00 -3 317.80 - 117.40% - - -
30.04.2002 2 826.00 7 026.10 -4 200.10 -59.78% - - -
31.03.2002 7 026.10 -4 952.90 11 979.00 - 241.86% - - -
28.02.2002 -4 952.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Deposits of other general government/ other residents - Repurchase agreements - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits of other general government/ other residents - Repurchase agreements (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/ other residents - Repurchase agreements (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Deposits of other general government/ other residents - Repurchase agreements (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/ other residents - Repurchase agreements (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Deposits of other general government/ other residents - Repurchase agreements (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/ other residents - Repurchase agreements (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.