External liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat External liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows) - External liabilities - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.10.2017 -93 675.60
Max 31.03.2017 301 134.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 -17 258.20 11 343.60 -28 601.80 - 252.14% -93 675.60 76 417.40 -81.58%
30.09.2018 11 343.60 36 110.10 -24 766.50 -68.59% 175 926.20 - 164 582.60 -93.55%
31.08.2018 36 110.10 4 183.50 31 926.60 763.16% 9 793.90 26 316.20 268.70%
31.07.2018 4 183.50 10 592.60 -6 409.10 -60.51% -38 418.50 42 602.00 - 110.89%
30.06.2018 10 592.60 15 787.80 -5 195.20 -32.91% 71 707.90 -61 115.30 -85.23%
31.05.2018 15 787.80 34 601.10 -18 813.30 -54.37% -4 763.30 20 551.10 - 431.45%
30.04.2018 34 601.10 -26 703.10 61 304.20 - 229.58% -19 488.70 54 089.80 - 277.54%
31.03.2018 -26 703.10 -39 585.90 12 882.80 -32.54% 301 134.80 - 327 837.90 - 108.87%
28.02.2018 -39 585.90 -34 988.10 -4 597.80 13.14% 144 727.40 - 184 313.30 - 127.35%
31.01.2018 -34 988.10 -2 124.80 -32 863.30 1 546.65% 252 066.20 - 287 054.30 - 113.88%
31.12.2017 -2 124.80 42 006.90 -44 131.70 - 105.06% 8 648.70 -10 773.50 - 124.57%
30.11.2017 42 006.90 -93 675.60 135 682.50 - 144.84% 35 036.20 6 970.70 19.90%
31.10.2017 -93 675.60 175 926.20 - 269 601.80 - 153.25% 79 734.00 - 173 409.60 - 217.49%
30.09.2017 175 926.20 9 793.90 166 132.30 1 696.28% 57 013.60 118 912.60 208.57%
31.08.2017 9 793.90 -38 418.50 48 212.40 - 125.49% 24 757.60 -14 963.70 -60.44%
31.07.2017 -38 418.50 71 707.90 - 110 126.40 - 153.58% -2 532.00 -35 886.50 1 417.32%
30.06.2017 71 707.90 -4 763.30 76 471.20 -1 605.42% 19 907.80 51 800.10 260.20%
31.05.2017 -4 763.30 -19 488.70 14 725.40 -75.56% 37 467.00 -42 230.30 - 112.71%
30.04.2017 -19 488.70 301 134.80 - 320 623.50 - 106.47% 8 296.10 -27 784.80 - 334.91%
31.03.2017 301 134.80 144 727.40 156 407.40 108.07% -16 635.60 317 770.40 -1 910.18%
28.02.2017 144 727.40 252 066.20 - 107 338.80 -42.58% 25 979.50 118 747.90 457.08%
31.01.2017 252 066.20 8 648.70 243 417.50 2 814.50% 29 917.00 222 149.20 742.55%
31.12.2016 8 648.70 35 036.20 -26 387.50 -75.31% -1 205.40 9 854.10 - 817.50%
30.11.2016 35 036.20 79 734.00 -44 697.80 -56.06% -9 302.90 44 339.10 - 476.62%
31.10.2016 79 734.00 57 013.60 22 720.40 39.85% -51 027.30 130 761.30 - 256.26%
30.09.2016 57 013.60 24 757.60 32 256.00 130.29% 14 765.30 42 248.30 286.13%
31.08.2016 24 757.60 -2 532.00 27 289.60 -1 077.79% 56 442.10 -31 684.50 -56.14%
31.07.2016 -2 532.00 19 907.80 -22 439.80 - 112.72% 41 862.20 -44 394.20 - 106.05%
30.06.2016 19 907.80 37 467.00 -17 559.20 -46.87% 14 469.20 5 438.60 37.59%
31.05.2016 37 467.00 8 296.10 29 170.90 351.62% 69 639.00 -32 172.00 -46.20%
30.04.2016 8 296.10 -16 635.60 24 931.70 - 149.87% 1 824.40 6 471.70 354.73%
31.03.2016 -16 635.60 25 979.50 -42 615.10 - 164.03% -11 587.50 -5 048.10 43.56%
29.02.2016 25 979.50 29 917.00 -3 937.50 -13.16% 166.40 25 813.10 15 512.68%
31.01.2016 29 917.00 -1 205.40 31 122.40 -2 581.91% 1 636.70 28 280.30 1 727.89%
31.12.2015 -1 205.40 -9 302.90 8 097.50 -87.04% 24 559.10 -25 764.50 - 104.91%
30.11.2015 -9 302.90 -51 027.30 41 724.40 -81.77% 12 835.60 -22 138.50 - 172.48%
31.10.2015 -51 027.30 14 765.30 -65 792.60 - 445.59% 7 376.90 -58 404.20 - 791.72%
30.09.2015 14 765.30 56 442.10 -41 676.80 -73.84% 23 833.60 -9 068.30 -38.05%
31.08.2015 56 442.10 41 862.20 14 579.90 34.83% -1 429.40 57 871.50 -4 048.66%
31.07.2015 41 862.20 14 469.20 27 393.00 189.32% -22 074.50 63 936.70 - 289.64%
30.06.2015 14 469.20 69 639.00 -55 169.80 -79.22% 113 949.00 -99 479.80 -87.30%
31.05.2015 69 639.00 1 824.40 67 814.60 3 717.09% 2 008.60 67 630.40 3 367.04%
30.04.2015 1 824.40 -11 587.50 13 411.90 - 115.74% 12 249.40 -10 425.00 -85.11%
31.03.2015 -11 587.50 166.40 -11 753.90 -7 063.64% -22 382.60 10 795.10 -48.23%
28.02.2015 166.40 1 636.70 -1 470.30 -89.83% -44 383.10 44 549.50 - 100.37%
31.01.2015 1 636.70 24 559.10 -22 922.40 -93.34% -1 588.20 3 224.90 - 203.05%
31.12.2014 24 559.10 12 835.60 11 723.50 91.34% 9 109.10 15 450.00 169.61%
30.11.2014 12 835.60 7 376.90 5 458.70 74.00% 131 087.30 - 118 251.70 -90.21%
31.10.2014 7 376.90 23 833.60 -16 456.70 -69.05% -3 427.50 10 804.40 - 315.23%
30.09.2014 23 833.60 -1 429.40 25 263.00 -1 767.38% 3 365.90 20 467.70 608.09%
31.08.2014 -1 429.40 -22 074.50 20 645.10 -93.52% 2 836.90 -4 266.30 - 150.39%
31.07.2014 -22 074.50 113 949.00 - 136 023.50 - 119.37% -24 714.70 2 640.20 -10.68%
30.06.2014 113 949.00 2 008.60 111 940.40 5 573.06% 20 447.40 93 501.60 457.28%
31.05.2014 2 008.60 12 249.40 -10 240.80 -83.60% 9 434.10 -7 425.50 -78.71%
30.04.2014 12 249.40 -22 382.60 34 632.00 - 154.73% -25 266.20 37 515.60 - 148.48%
31.03.2014 -22 382.60 -44 383.10 22 000.50 -49.57% 24 721.90 -47 104.50 - 190.54%
28.02.2014 -44 383.10 -1 588.20 -42 794.90 2 694.55% -7 542.30 -36 840.80 488.46%
31.01.2014 -1 588.20 9 109.10 -10 697.30 - 117.44% 5 920.20 -7 508.40 - 126.83%
31.12.2013 9 109.10 131 087.30 - 121 978.20 -93.05% 16 007.00 -6 897.90 -43.09%
30.11.2013 131 087.30 -3 427.50 134 514.80 -3 924.57% 9 853.70 121 233.60 1 230.34%
31.10.2013 -3 427.50 3 365.90 -6 793.40 - 201.83% -9 015.30 5 587.80 -61.98%
30.09.2013 3 365.90 2 836.90 529.00 18.65% -19 356.10 22 722.00 - 117.39%
31.08.2013 2 836.90 -24 714.70 27 551.60 - 111.48% -1 197.10 4 034.00 - 336.98%
31.07.2013 -24 714.70 20 447.40 -45 162.10 - 220.87% -39 180.60 14 465.90 -36.92%
30.06.2013 20 447.40 9 434.10 11 013.30 116.74% 13 185.30 7 262.10 55.08%
31.05.2013 9 434.10 -25 266.20 34 700.30 - 137.34% -39 684.20 49 118.30 - 123.77%
30.04.2013 -25 266.20 24 721.90 -49 988.10 - 202.20% 10 273.30 -35 539.50 - 345.94%
31.03.2013 24 721.90 -7 542.30 32 264.20 - 427.78% 24 882.10 - 160.20 -0.64%
28.02.2013 -7 542.30 5 920.20 -13 462.50 - 227.40% 14 036.00 -21 578.30 - 153.74%
31.01.2013 5 920.20 16 007.00 -10 086.80 -63.01% -24 301.80 30 222.00 - 124.36%
31.12.2012 16 007.00 9 853.70 6 153.30 62.45% -10 004.00 26 011.00 - 260.01%
30.11.2012 9 853.70 -9 015.30 18 869.00 - 209.30% -14 891.70 24 745.40 - 166.17%
31.10.2012 -9 015.30 -19 356.10 10 340.80 -53.42% -14 645.20 5 629.90 -38.44%
30.09.2012 -19 356.10 -1 197.10 -18 159.00 1 516.92% -7 697.80 -11 658.30 151.45%
31.08.2012 -1 197.10 -39 180.60 37 983.50 -96.94% 59 493.50 -60 690.60 - 102.01%
31.07.2012 -39 180.60 13 185.30 -52 365.90 - 397.15% -11 100.60 -28 080.00 252.96%
30.06.2012 13 185.30 -39 684.20 52 869.50 - 133.23% -33 317.20 46 502.50 - 139.57%
31.05.2012 -39 684.20 10 273.30 -49 957.50 - 486.28% 47 682.40 -87 366.60 - 183.23%
30.04.2012 10 273.30 24 882.10 -14 608.80 -58.71% -4 202.10 14 475.40 - 344.48%
31.03.2012 24 882.10 14 036.00 10 846.10 77.27% 5 999.60 18 882.50 314.73%
29.02.2012 14 036.00 -24 301.80 38 337.80 - 157.76% 35 786.00 -21 750.00 -60.78%
31.01.2012 -24 301.80 -10 004.00 -14 297.80 142.92% -51 461.20 27 159.40 -52.78%
31.12.2011 -10 004.00 -14 891.70 4 887.70 -32.82% 41 856.50 -51 860.50 - 123.90%
30.11.2011 -14 891.70 -14 645.20 - 246.50 1.68% 26 971.00 -41 862.70 - 155.21%
31.10.2011 -14 645.20 -7 697.80 -6 947.40 90.25% 5 066.30 -19 711.50 - 389.07%
30.09.2011 -7 697.80 59 493.50 -67 191.30 - 112.94% -12 934.80 5 237.00 -40.49%
31.08.2011 59 493.50 -11 100.60 70 594.10 - 635.95% - 526.30 60 019.80 -11 404.10%
31.07.2011 -11 100.60 -33 317.20 22 216.60 -66.68% -18 029.20 6 928.60 -38.43%
30.06.2011 -33 317.20 47 682.40 -80 999.60 - 169.87% -8 437.00 -24 880.20 294.89%
31.05.2011 47 682.40 -4 202.10 51 884.50 -1 234.73% 22 883.00 24 799.40 108.37%
30.04.2011 -4 202.10 5 999.60 -10 201.70 - 170.04% 28 601.20 -32 803.30 - 114.69%
31.03.2011 5 999.60 35 786.00 -29 786.40 -83.23% -21 434.50 27 434.10 - 127.99%
28.02.2011 35 786.00 -51 461.20 87 247.20 - 169.54% -15 714.10 51 500.10 - 327.73%
31.01.2011 -51 461.20 41 856.50 -93 317.70 - 222.95% -9 563.20 -41 898.00 438.12%
31.12.2010 41 856.50 26 971.00 14 885.50 55.19% 602.50 41 254.00 6 847.14%
30.11.2010 26 971.00 5 066.30 21 904.70 432.36% 2 902.30 24 068.70 829.30%
31.10.2010 5 066.30 -12 934.80 18 001.10 - 139.17% -5 820.70 10 887.00 - 187.04%
30.09.2010 -12 934.80 - 526.30 -12 408.50 2 357.69% 6 598.90 -19 533.70 - 296.01%
31.08.2010 - 526.30 -18 029.20 17 502.90 -97.08% 20 306.20 -20 832.50 - 102.59%
31.07.2010 -18 029.20 -8 437.00 -9 592.20 113.69% -30 738.50 12 709.30 -41.35%
30.06.2010 -8 437.00 22 883.00 -31 320.00 - 136.87% 21 953.90 -30 390.90 - 138.43%
31.05.2010 22 883.00 28 601.20 -5 718.20 -19.99% -21 239.10 44 122.10 - 207.74%
30.04.2010 28 601.20 -21 434.50 50 035.70 - 233.44% -25 721.40 54 322.60 - 211.20%
31.03.2010 -21 434.50 -15 714.10 -5 720.40 36.40% -13 522.20 -7 912.30 58.51%
28.02.2010 -15 714.10 -9 563.20 -6 150.90 64.32% 23 671.80 -39 385.90 - 166.38%
31.01.2010 -9 563.20 602.50 -10 165.70 -1 687.25% -52 916.50 43 353.30 -81.93%
31.12.2009 602.50 2 902.30 -2 299.80 -79.24% 1 894.80 -1 292.30 -68.20%
30.11.2009 2 902.30 -5 820.70 8 723.00 - 149.86% -19 720.70 22 623.00 - 114.72%
31.10.2009 -5 820.70 6 598.90 -12 419.60 - 188.21% -40 181.70 34 361.00 -85.51%
30.09.2009 6 598.90 20 306.20 -13 707.30 -67.50% 20 045.50 -13 446.60 -67.08%
31.08.2009 20 306.20 -30 738.50 51 044.70 - 166.06% -49 964.00 70 270.20 - 140.64%
31.07.2009 -30 738.50 21 953.90 -52 692.40 - 240.01% -4 528.00 -26 210.50 578.85%
30.06.2009 21 953.90 -21 239.10 43 193.00 - 203.37% 7 378.60 14 575.30 197.53%
31.05.2009 -21 239.10 -25 721.40 4 482.30 -17.43% 31 378.00 -52 617.10 - 167.69%
30.04.2009 -25 721.40 -13 522.20 -12 199.20 90.22% -16 943.50 -8 777.90 51.81%
31.03.2009 -13 522.20 23 671.80 -37 194.00 - 157.12% 28 016.60 -41 538.80 - 148.26%
28.02.2009 23 671.80 -52 916.50 76 588.30 - 144.73% -12 460.00 36 131.80 - 289.98%
31.01.2009 -52 916.50 1 894.80 -54 811.30 -2 892.72% 32 632.20 -85 548.70 - 262.16%
31.12.2008 1 894.80 -19 720.70 21 615.50 - 109.61% -5 491.70 7 386.50 - 134.50%
30.11.2008 -19 720.70 -40 181.70 20 461.00 -50.92% 6 831.30 -26 552.00 - 388.68%
31.10.2008 -40 181.70 20 045.50 -60 227.20 - 300.45% 40 836.60 -81 018.30 - 198.40%
30.09.2008 20 045.50 -49 964.00 70 009.50 - 140.12% -10 977.30 31 022.80 - 282.61%
31.08.2008 -49 964.00 -4 528.00 -45 436.00 1 003.45% 43 334.10 -93 298.10 - 215.30%
31.07.2008 -4 528.00 7 378.60 -11 906.60 - 161.37% -4 557.40 29.40 -0.65%
30.06.2008 7 378.60 31 378.00 -23 999.40 -76.48% 47 988.00 -40 609.40 -84.62%
31.05.2008 31 378.00 -16 943.50 48 321.50 - 285.19% -2 912.20 34 290.20 -1 177.47%
30.04.2008 -16 943.50 28 016.60 -44 960.10 - 160.48% 16 663.00 -33 606.50 - 201.68%
31.03.2008 28 016.60 -12 460.00 40 476.60 - 324.85% 23 918.30 4 098.30 17.13%
29.02.2008 -12 460.00 32 632.20 -45 092.20 - 138.18% 33 988.00 -46 448.00 - 136.66%
31.01.2008 32 632.20 -5 491.70 38 123.90 - 694.21% -43 635.30 76 267.50 - 174.78%
31.12.2007 -5 491.70 6 831.30 -12 323.00 - 180.39% 69 635.20 -75 126.90 - 107.89%
30.11.2007 6 831.30 40 836.60 -34 005.30 -83.27% -11 793.40 18 624.70 - 157.92%
31.10.2007 40 836.60 -10 977.30 51 813.90 - 472.01% -42 713.40 83 550.00 - 195.61%
30.09.2007 -10 977.30 43 334.10 -54 311.40 - 125.33% 18 880.90 -29 858.20 - 158.14%
31.08.2007 43 334.10 -4 557.40 47 891.50 -1 050.85% 7 457.20 35 876.90 481.10%
31.07.2007 -4 557.40 47 988.00 -52 545.40 - 109.50% -10 456.40 5 899.00 -56.42%
30.06.2007 47 988.00 -2 912.20 50 900.20 -1 747.83% -6 447.60 54 435.60 - 844.28%
31.05.2007 -2 912.20 16 663.00 -19 575.20 - 117.48% 19 126.60 -22 038.80 - 115.23%
30.04.2007 16 663.00 23 918.30 -7 255.30 -30.33% 26 027.90 -9 364.90 -35.98%
31.03.2007 23 918.30 33 988.00 -10 069.70 -29.63% 20 099.40 3 818.90 19.00%
28.02.2007 33 988.00 -43 635.30 77 623.30 - 177.89% -10 944.50 44 932.50 - 410.55%
31.01.2007 -43 635.30 69 635.20 - 113 270.50 - 162.66% -52 532.20 8 896.90 -16.94%
31.12.2006 69 635.20 -11 793.40 81 428.60 - 690.46% 77 142.10 -7 506.90 -9.73%
30.11.2006 -11 793.40 -42 713.40 30 920.00 -72.39% -2 254.30 -9 539.10 423.15%
31.10.2006 -42 713.40 18 880.90 -61 594.30 - 326.23% -13 551.10 -29 162.30 215.20%
30.09.2006 18 880.90 7 457.20 11 423.70 153.19% 41 246.80 -22 365.90 -54.22%
31.08.2006 7 457.20 -10 456.40 17 913.60 - 171.32% -7 457.00 14 914.20 - 200.00%
31.07.2006 -10 456.40 -6 447.60 -4 008.80 62.17% 10 129.10 -20 585.50 - 203.23%
30.06.2006 -6 447.60 19 126.60 -25 574.20 - 133.71% -34 961.80 28 514.20 -81.56%
31.05.2006 19 126.60 26 027.90 -6 901.30 -26.52% -5 304.30 24 430.90 - 460.59%
30.04.2006 26 027.90 20 099.40 5 928.50 29.50% 30 774.50 -4 746.60 -15.42%
31.03.2006 20 099.40 -10 944.50 31 043.90 - 283.65% -2 249.90 22 349.30 - 993.35%
28.02.2006 -10 944.50 -52 532.20 41 587.70 -79.17% 13 249.10 -24 193.60 - 182.61%
31.01.2006 -52 532.20 77 142.10 - 129 674.30 - 168.10% -37 080.50 -15 451.70 41.67%
31.12.2005 77 142.10 -2 254.30 79 396.40 -3 522.00% 59 666.30 17 475.80 29.29%
30.11.2005 -2 254.30 -13 551.10 11 296.80 -83.36% 1 495.40 -3 749.70 - 250.75%
31.10.2005 -13 551.10 41 246.80 -54 797.90 - 132.85% 6 307.50 -19 858.60 - 314.84%
30.09.2005 41 246.80 -7 457.00 48 703.80 - 653.13% 6 933.40 34 313.40 494.90%
31.08.2005 -7 457.00 10 129.10 -17 586.10 - 173.62% 1 155.00 -8 612.00 - 745.63%
31.07.2005 10 129.10 -34 961.80 45 090.90 - 128.97% - 859.50 10 988.60 -1 278.49%
30.06.2005 -34 961.80 -5 304.30 -29 657.50 559.12% -13 632.10 -21 329.70 156.47%
31.05.2005 -5 304.30 30 774.50 -36 078.80 - 117.24% 8 940.50 -14 244.80 - 159.33%
30.04.2005 30 774.50 -2 249.90 33 024.40 -1 467.82% 1 861.50 28 913.00 1 553.21%
31.03.2005 -2 249.90 13 249.10 -15 499.00 - 116.98% -18 223.80 15 973.90 -87.65%
28.02.2005 13 249.10 -37 080.50 50 329.60 - 135.73% -15 132.40 28 381.50 - 187.55%
31.01.2005 -37 080.50 59 666.30 -96 746.80 - 162.15% -35 637.20 -1 443.30 4.05%
31.12.2004 59 666.30 1 495.40 58 170.90 3 889.99% 34 495.00 25 171.30 72.97%
30.11.2004 1 495.40 6 307.50 -4 812.10 -76.29% 13 377.90 -11 882.50 -88.82%
31.10.2004 6 307.50 6 933.40 - 625.90 -9.03% -12 542.90 18 850.40 - 150.29%
30.09.2004 6 933.40 1 155.00 5 778.40 500.29% 32 074.50 -25 141.10 -78.38%
31.08.2004 1 155.00 - 859.50 2 014.50 - 234.38% 10 114.50 -8 959.50 -88.58%
31.07.2004 - 859.50 -13 632.10 12 772.60 -93.69% -21 968.30 21 108.80 -96.09%
30.06.2004 -13 632.10 8 940.50 -22 572.60 - 252.48% 29.30 -13 661.40 -46 625.94%
31.05.2004 8 940.50 1 861.50 7 079.00 380.28% -6 281.20 15 221.70 - 242.34%
30.04.2004 1 861.50 -18 223.80 20 085.30 - 110.21% 3 678.00 -1 816.50 -49.39%
31.03.2004 -18 223.80 -15 132.40 -3 091.40 20.43% -9 580.50 -8 643.30 90.22%
29.02.2004 -15 132.40 -35 637.20 20 504.80 -57.54% 14 689.10 -29 821.50 - 203.02%
31.01.2004 -35 637.20 34 495.00 -70 132.20 - 203.31% -25 133.20 -10 504.00 41.79%
31.12.2003 34 495.00 13 377.90 21 117.10 157.85% 53 841.30 -19 346.30 -35.93%
30.11.2003 13 377.90 -12 542.90 25 920.80 - 206.66% -6 685.70 20 063.60 - 300.10%
31.10.2003 -12 542.90 32 074.50 -44 617.40 - 139.11% -22 067.00 9 524.10 -43.16%
30.09.2003 32 074.50 10 114.50 21 960.00 217.11% - 505.50 32 580.00 -6 445.10%
31.08.2003 10 114.50 -21 968.30 32 082.80 - 146.04% -5 676.00 15 790.50 - 278.20%
31.07.2003 -21 968.30 29.30 -21 997.60 -75 077.13% -8 609.80 -13 358.50 155.15%
30.06.2003 29.30 -6 281.20 6 310.50 - 100.47% -24 779.30 24 808.60 - 100.12%
31.05.2003 -6 281.20 3 678.00 -9 959.20 - 270.78% -4 866.80 -1 414.40 29.06%
30.04.2003 3 678.00 -9 580.50 13 258.50 - 138.39% 18 509.00 -14 831.00 -80.13%
31.03.2003 -9 580.50 14 689.10 -24 269.60 - 165.22% 7 510.20 -17 090.70 - 227.57%
28.02.2003 14 689.10 -25 133.20 39 822.30 - 158.44% 8 755.20 5 933.90 67.78%
31.01.2003 -25 133.20 53 841.30 -78 974.50 - 146.68% - - -
31.12.2002 53 841.30 -6 685.70 60 527.00 - 905.32% - - -
30.11.2002 -6 685.70 -22 067.00 15 381.30 -69.70% - - -
31.10.2002 -22 067.00 - 505.50 -21 561.50 4 265.38% - - -
30.09.2002 - 505.50 -5 676.00 5 170.50 -91.09% - - -
31.08.2002 -5 676.00 -8 609.80 2 933.80 -34.08% - - -
31.07.2002 -8 609.80 -24 779.30 16 169.50 -65.25% - - -
30.06.2002 -24 779.30 -4 866.80 -19 912.50 409.15% - - -
31.05.2002 -4 866.80 18 509.00 -23 375.80 - 126.29% - - -
30.04.2002 18 509.00 7 510.20 10 998.80 146.45% - - -
31.03.2002 7 510.20 8 755.20 -1 245.00 -14.22% - - -
28.02.2002 8 755.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

External liabilities - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
External liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
External liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
External liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
External liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
External liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
External liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels) (Levels)
External liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.