Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Debt securities issued - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.01.2014 -12 220.40
Max 30.04.2009 10 219.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 5 429.30 3 425.70 2 003.60 58.49% - 393.90 5 823.20 -1 478.34%
30.11.2014 3 425.70 - 493.20 3 918.90 - 794.59% 178.30 3 247.40 1 821.31%
31.10.2014 - 493.20 - 593.80 100.60 -16.94% -3 854.10 3 360.90 -87.20%
30.09.2014 - 593.80 -1 439.80 846.00 -58.76% 2 006.90 -2 600.70 - 129.59%
31.08.2014 -1 439.80 6 243.20 -7 683.00 - 123.06% -2 233.80 794.00 -35.54%
31.07.2014 6 243.20 -2 231.30 8 474.50 - 379.80% -4 005.10 10 248.30 - 255.88%
30.06.2014 -2 231.30 -1 759.80 - 471.50 26.79% 5 175.50 -7 406.80 - 143.11%
31.05.2014 -1 759.80 650.60 -2 410.40 - 370.49% - 945.00 - 814.80 86.22%
30.04.2014 650.60 - 423.20 1 073.80 - 253.73% -1 816.20 2 466.80 - 135.82%
31.03.2014 - 423.20 - 418.00 -5.20 1.24% 1 930.70 -2 353.90 - 121.92%
28.02.2014 - 418.00 -12 220.40 11 802.40 -96.58% 2 298.60 -2 716.60 - 118.18%
31.01.2014 -12 220.40 - 393.90 -11 826.50 3 002.41% - 389.90 -11 830.50 3 034.24%
31.12.2013 - 393.90 178.30 - 572.20 - 320.92% -8 201.40 7 807.50 -95.20%
30.11.2013 178.30 -3 854.10 4 032.40 - 104.63% 2 072.10 -1 893.80 -91.40%
31.10.2013 -3 854.10 2 006.90 -5 861.00 - 292.04% - 470.90 -3 383.20 718.45%
30.09.2013 2 006.90 -2 233.80 4 240.70 - 189.84% -35.20 2 042.10 -5 801.42%
31.08.2013 -2 233.80 -4 005.10 1 771.30 -44.23% -4 211.40 1 977.60 -46.96%
31.07.2013 -4 005.10 5 175.50 -9 180.60 - 177.39% 16.10 -4 021.20 -24 976.40%
30.06.2013 5 175.50 - 945.00 6 120.50 - 647.67% 2 514.30 2 661.20 105.84%
31.05.2013 - 945.00 -1 816.20 871.20 -47.97% 957.30 -1 902.30 - 198.72%
30.04.2013 -1 816.20 1 930.70 -3 746.90 - 194.07% 567.60 -2 383.80 - 419.98%
31.03.2013 1 930.70 2 298.60 - 367.90 -16.01% 3 562.70 -1 632.00 -45.81%
28.02.2013 2 298.60 - 389.90 2 688.50 - 689.54% 1 033.40 1 265.20 122.43%
31.01.2013 - 389.90 -8 201.40 7 811.50 -95.25% 479.20 - 869.10 - 181.36%
31.12.2012 -8 201.40 2 072.10 -10 273.50 - 495.80% 858.80 -9 060.20 -1 054.98%
30.11.2012 2 072.10 - 470.90 2 543.00 - 540.03% 898.10 1 174.00 130.72%
31.10.2012 - 470.90 -35.20 - 435.70 1 237.78% -5 286.30 4 815.40 -91.09%
30.09.2012 -35.20 -4 211.40 4 176.20 -99.16% - 799.30 764.10 -95.60%
31.08.2012 -4 211.40 16.10 -4 227.50 -26 257.76% 2 728.00 -6 939.40 - 254.38%
31.07.2012 16.10 2 514.30 -2 498.20 -99.36% - 488.80 504.90 - 103.29%
30.06.2012 2 514.30 957.30 1 557.00 162.64% 2 939.20 - 424.90 -14.46%
31.05.2012 957.30 567.60 389.70 68.66% -5 172.80 6 130.10 - 118.51%
30.04.2012 567.60 3 562.70 -2 995.10 -84.07% 719.60 - 152.00 -21.12%
31.03.2012 3 562.70 1 033.40 2 529.30 244.76% 3 117.30 445.40 14.29%
29.02.2012 1 033.40 479.20 554.20 115.65% 4 586.40 -3 553.00 -77.47%
31.01.2012 479.20 858.80 - 379.60 -44.20% 2 156.40 -1 677.20 -77.78%
31.12.2011 858.80 898.10 -39.30 -4.38% - 148.00 1 006.80 - 680.27%
30.11.2011 898.10 -5 286.30 6 184.40 - 116.99% 276.90 621.20 224.34%
31.10.2011 -5 286.30 - 799.30 -4 487.00 561.37% 456.40 -5 742.70 -1 258.26%
30.09.2011 - 799.30 2 728.00 -3 527.30 - 129.30% 554.50 -1 353.80 - 244.15%
31.08.2011 2 728.00 - 488.80 3 216.80 - 658.10% 1 156.60 1 571.40 135.86%
31.07.2011 - 488.80 2 939.20 -3 428.00 - 116.63% 6 339.10 -6 827.90 - 107.71%
30.06.2011 2 939.20 -5 172.80 8 112.00 - 156.82% -3 357.90 6 297.10 - 187.53%
31.05.2011 -5 172.80 719.60 -5 892.40 - 818.84% - 872.20 -4 300.60 493.07%
30.04.2011 719.60 3 117.30 -2 397.70 -76.92% 5 878.20 -5 158.60 -87.76%
31.03.2011 3 117.30 4 586.40 -1 469.10 -32.03% 927.90 2 189.40 235.95%
28.02.2011 4 586.40 2 156.40 2 430.00 112.69% 1 222.40 3 364.00 275.20%
31.01.2011 2 156.40 - 148.00 2 304.40 -1 557.03% 1 663.80 492.60 29.61%
31.12.2010 - 148.00 276.90 - 424.90 - 153.45% -2 108.90 1 960.90 -92.98%
30.11.2010 276.90 456.40 - 179.50 -39.33% 2 367.70 -2 090.80 -88.31%
31.10.2010 456.40 554.50 -98.10 -17.69% -61.90 518.30 - 837.32%
30.09.2010 554.50 1 156.60 - 602.10 -52.06% 976.10 - 421.60 -43.19%
31.08.2010 1 156.60 6 339.10 -5 182.50 -81.75% 682.60 474.00 69.44%
31.07.2010 6 339.10 -3 357.90 9 697.00 - 288.78% 736.20 5 602.90 761.06%
30.06.2010 -3 357.90 - 872.20 -2 485.70 284.99% -1 918.00 -1 439.90 75.07%
31.05.2010 - 872.20 5 878.20 -6 750.40 - 114.84% -1 196.90 324.70 -27.13%
30.04.2010 5 878.20 927.90 4 950.30 533.49% 10 219.20 -4 341.00 -42.48%
31.03.2010 927.90 1 222.40 - 294.50 -24.09% 2 639.60 -1 711.70 -64.85%
28.02.2010 1 222.40 1 663.80 - 441.40 -26.53% -5 604.50 6 826.90 - 121.81%
31.01.2010 1 663.80 -2 108.90 3 772.70 - 178.89% -2 972.10 4 635.90 - 155.98%
31.12.2009 -2 108.90 2 367.70 -4 476.60 - 189.07% -1 407.20 - 701.70 49.86%
30.11.2009 2 367.70 -61.90 2 429.60 -3 925.04% -6 066.30 8 434.00 - 139.03%
31.10.2009 -61.90 976.10 -1 038.00 - 106.34% - 251.90 190.00 -75.43%
30.09.2009 976.10 682.60 293.50 43.00% 1 571.00 - 594.90 -37.87%
31.08.2009 682.60 736.20 -53.60 -7.28% 1 213.30 - 530.70 -43.74%
31.07.2009 736.20 -1 918.00 2 654.20 - 138.38% 1 389.90 - 653.70 -47.03%
30.06.2009 -1 918.00 -1 196.90 - 721.10 60.25% -2 438.50 520.50 -21.34%
31.05.2009 -1 196.90 10 219.20 -11 416.10 - 111.71% 54.90 -1 251.80 -2 280.15%
30.04.2009 10 219.20 2 639.60 7 579.60 287.15% 1 313.90 8 905.30 677.78%
31.03.2009 2 639.60 -5 604.50 8 244.10 - 147.10% -4 382.50 7 022.10 - 160.23%
28.02.2009 -5 604.50 -2 972.10 -2 632.40 88.57% -2 363.40 -3 241.10 137.14%
31.01.2009 -2 972.10 -1 407.20 -1 564.90 111.21% 4 322.40 -7 294.50 - 168.76%
31.12.2008 -1 407.20 -6 066.30 4 659.10 -76.80% 8 088.10 -9 495.30 - 117.40%
30.11.2008 -6 066.30 - 251.90 -5 814.40 2 308.22% 8 210.00 -14 276.30 - 173.89%
31.10.2008 - 251.90 1 571.00 -1 822.90 - 116.03% -41.80 - 210.10 502.63%
30.09.2008 1 571.00 1 213.30 357.70 29.48% 429.80 1 141.20 265.52%
31.08.2008 1 213.30 1 389.90 - 176.60 -12.71% 4 221.70 -3 008.40 -71.26%
31.07.2008 1 389.90 -2 438.50 3 828.40 - 157.00% 2 161.10 - 771.20 -35.69%
30.06.2008 -2 438.50 54.90 -2 493.40 -4 541.71% 1 659.90 -4 098.40 - 246.91%
31.05.2008 54.90 1 313.90 -1 259.00 -95.82% 3 942.70 -3 887.80 -98.61%
30.04.2008 1 313.90 -4 382.50 5 696.40 - 129.98% 208.20 1 105.70 531.08%
31.03.2008 -4 382.50 -2 363.40 -2 019.10 85.43% 1 484.00 -5 866.50 - 395.32%
29.02.2008 -2 363.40 4 322.40 -6 685.80 - 154.68% 1 532.00 -3 895.40 - 254.27%
31.01.2008 4 322.40 8 088.10 -3 765.70 -46.56% 2 663.10 1 659.30 62.31%
31.12.2007 8 088.10 8 210.00 - 121.90 -1.48% -2 707.70 10 795.80 - 398.71%
30.11.2007 8 210.00 -41.80 8 251.80 -19 741.15% 483.30 7 726.70 1 598.74%
31.10.2007 -41.80 429.80 - 471.60 - 109.73% 3 771.30 -3 813.10 - 101.11%
30.09.2007 429.80 4 221.70 -3 791.90 -89.82% 2 826.70 -2 396.90 -84.79%
31.08.2007 4 221.70 2 161.10 2 060.60 95.35% 1 486.80 2 734.90 183.95%
31.07.2007 2 161.10 1 659.90 501.20 30.19% 791.80 1 369.30 172.94%
30.06.2007 1 659.90 3 942.70 -2 282.80 -57.90% 1 088.10 571.80 52.55%
31.05.2007 3 942.70 208.20 3 734.50 1 793.71% -4 442.80 8 385.50 - 188.74%
30.04.2007 208.20 1 484.00 -1 275.80 -85.97% 46.70 161.50 345.82%
31.03.2007 1 484.00 1 532.00 -48.00 -3.13% 297.30 1 186.70 399.16%
28.02.2007 1 532.00 2 663.10 -1 131.10 -42.47% 1 424.20 107.80 7.57%
31.01.2007 2 663.10 -2 707.70 5 370.80 - 198.35% 977.80 1 685.30 172.36%
31.12.2006 -2 707.70 483.30 -3 191.00 - 660.25% 4 136.20 -6 843.90 - 165.46%
30.11.2006 483.30 3 771.30 -3 288.00 -87.18% 5 379.50 -4 896.20 -91.02%
31.10.2006 3 771.30 2 826.70 944.60 33.42% 5 817.30 -2 046.00 -35.17%
30.09.2006 2 826.70 1 486.80 1 339.90 90.12% - 939.20 3 765.90 - 400.97%
31.08.2006 1 486.80 791.80 695.00 87.77% 667.30 819.50 122.81%
31.07.2006 791.80 1 088.10 - 296.30 -27.23% 2 560.70 -1 768.90 -69.08%
30.06.2006 1 088.10 -4 442.80 5 530.90 - 124.49% -1 240.80 2 328.90 - 187.69%
31.05.2006 -4 442.80 46.70 -4 489.50 -9 613.49% 4 544.10 -8 986.90 - 197.77%
30.04.2006 46.70 297.30 - 250.60 -84.29% 721.10 - 674.40 -93.52%
31.03.2006 297.30 1 424.20 -1 126.90 -79.13% 4 370.80 -4 073.50 -93.20%
28.02.2006 1 424.20 977.80 446.40 45.65% 530.40 893.80 168.51%
31.01.2006 977.80 4 136.20 -3 158.40 -76.36% 2 572.90 -1 595.10 -62.00%
31.12.2005 4 136.20 5 379.50 -1 243.30 -23.11% 714.10 3 422.10 479.22%
30.11.2005 5 379.50 5 817.30 - 437.80 -7.53% 513.50 4 866.00 947.61%
31.10.2005 5 817.30 - 939.20 6 756.50 - 719.39% 817.80 4 999.50 611.34%
30.09.2005 - 939.20 667.30 -1 606.50 - 240.75% -2 733.70 1 794.50 -65.64%
31.08.2005 667.30 2 560.70 -1 893.40 -73.94% -7 388.70 8 056.00 - 109.03%
31.07.2005 2 560.70 -1 240.80 3 801.50 - 306.37% 1 460.10 1 100.60 75.38%
30.06.2005 -1 240.80 4 544.10 -5 784.90 - 127.31% -1 186.80 -54.00 4.55%
31.05.2005 4 544.10 721.10 3 823.00 530.16% -2 845.40 7 389.50 - 259.70%
30.04.2005 721.10 4 370.80 -3 649.70 -83.50% 1 561.00 - 839.90 -53.81%
31.03.2005 4 370.80 530.40 3 840.40 724.06% 781.80 3 589.00 459.07%
28.02.2005 530.40 2 572.90 -2 042.50 -79.39% - 712.30 1 242.70 - 174.46%
31.01.2005 2 572.90 714.10 1 858.80 260.30% - 257.70 2 830.60 -1 098.41%
31.12.2004 714.10 513.50 200.60 39.07% - 491.90 1 206.00 - 245.17%
30.11.2004 513.50 817.80 - 304.30 -37.21% 4 760.00 -4 246.50 -89.21%
31.10.2004 817.80 -2 733.70 3 551.50 - 129.92% 241.60 576.20 238.49%
30.09.2004 -2 733.70 -7 388.70 4 655.00 -63.00% 1 130.70 -3 864.40 - 341.77%
31.08.2004 -7 388.70 1 460.10 -8 848.80 - 606.04% 1 720.70 -9 109.40 - 529.40%
31.07.2004 1 460.10 -1 186.80 2 646.90 - 223.03% - 158.90 1 619.00 -1 018.88%
30.06.2004 -1 186.80 -2 845.40 1 658.60 -58.29% 1 747.10 -2 933.90 - 167.93%
31.05.2004 -2 845.40 1 561.00 -4 406.40 - 282.28% 56.70 -2 902.10 -5 118.34%
30.04.2004 1 561.00 781.80 779.20 99.67% -6 216.10 7 777.10 - 125.11%
31.03.2004 781.80 - 712.30 1 494.10 - 209.76% -21.60 803.40 -3 719.44%
29.02.2004 - 712.30 - 257.70 - 454.60 176.41% 1 072.60 -1 784.90 - 166.41%
31.01.2004 - 257.70 - 491.90 234.20 -47.61% -1 286.20 1 028.50 -79.96%
31.12.2003 - 491.90 4 760.00 -5 251.90 - 110.33% 1 367.40 -1 859.30 - 135.97%
30.11.2003 4 760.00 241.60 4 518.40 1 870.20% 2 256.90 2 503.10 110.91%
31.10.2003 241.60 1 130.70 - 889.10 -78.63% 418.70 - 177.10 -42.30%
30.09.2003 1 130.70 1 720.70 - 590.00 -34.29% -3 431.20 4 561.90 - 132.95%
31.08.2003 1 720.70 - 158.90 1 879.60 -1 182.88% - 232.40 1 953.10 - 840.40%
31.07.2003 - 158.90 1 747.10 -1 906.00 - 109.09% -5 226.10 5 067.20 -96.96%
30.06.2003 1 747.10 56.70 1 690.40 2 981.31% - 533.90 2 281.00 - 427.23%
31.05.2003 56.70 -6 216.10 6 272.80 - 100.91% 3 201.00 -3 144.30 -98.23%
30.04.2003 -6 216.10 -21.60 -6 194.50 28 678.24% 730.10 -6 946.20 - 951.40%
31.03.2003 -21.60 1 072.60 -1 094.20 - 102.01% 4 212.50 -4 234.10 - 100.51%
28.02.2003 1 072.60 -1 286.20 2 358.80 - 183.39% -7 410.70 8 483.30 - 114.47%
31.01.2003 -1 286.20 1 367.40 -2 653.60 - 194.06% - - -
31.12.2002 1 367.40 2 256.90 - 889.50 -39.41% - - -
30.11.2002 2 256.90 418.70 1 838.20 439.03% - - -
31.10.2002 418.70 -3 431.20 3 849.90 - 112.20% - - -
30.09.2002 -3 431.20 - 232.40 -3 198.80 1 376.42% - - -
31.08.2002 - 232.40 -5 226.10 4 993.70 -95.55% - - -
31.07.2002 -5 226.10 - 533.90 -4 692.20 878.85% - - -
30.06.2002 - 533.90 3 201.00 -3 734.90 - 116.68% - - -
31.05.2002 3 201.00 730.10 2 470.90 338.43% - - -
30.04.2002 730.10 4 212.50 -3 482.40 -82.67% - - -
31.03.2002 4 212.50 -7 410.70 11 623.20 - 156.84% - - -
28.02.2002 -7 410.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Debt securities issued - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.