Holdings of securities other than shares issued by residents - total - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Holdings of securities other than shares issued by residents - total v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Holdings of securities other than shares issued by residents - total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2020 190 627.20
Min 31.10.2010 -47 583.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 6 805.30 11 786.60 -4 981.30 -42.26% 1 352.80 5 452.50 403.05%
30.06.2020 11 786.60 39 083.30 -27 296.70 -69.84% 5 979.50 5 807.10 97.12%
31.05.2020 39 083.30 190 627.20 - 151 543.90 -79.50% 3 959.90 35 123.40 886.98%
30.04.2020 190 627.20 73 809.80 116 817.40 158.27% -27 133.50 217 760.70 - 802.55%
31.03.2020 73 809.80 -5 500.00 79 309.80 -1 442.00% 12 660.10 61 149.70 483.01%
29.02.2020 -5 500.00 -5 863.40 363.40 -6.20% 12 534.50 -18 034.50 - 143.88%
31.01.2020 -5 863.40 3 138.70 -9 002.10 - 286.81% 15 223.10 -21 086.50 - 138.52%
31.12.2019 3 138.70 8 689.10 -5 550.40 -63.88% -12 344.60 15 483.30 - 125.43%
30.11.2019 8 689.10 -21 340.70 30 029.80 - 140.72% -7 354.00 16 043.10 - 218.15%
31.10.2019 -21 340.70 3 306.10 -24 646.80 - 745.49% -5 488.00 -15 852.70 288.86%
30.09.2019 3 306.10 -9 855.40 13 161.50 - 133.55% - 776.30 4 082.40 - 525.88%
31.08.2019 -9 855.40 1 352.80 -11 208.20 - 828.52% -13 181.00 3 325.60 -25.23%
31.07.2019 1 352.80 5 979.50 -4 626.70 -77.38% 4 595.40 -3 242.60 -70.56%
30.06.2019 5 979.50 3 959.90 2 019.60 51.00% 22 907.20 -16 927.70 -73.90%
31.05.2019 3 959.90 -27 133.50 31 093.40 - 114.59% 11 245.00 -7 285.10 -64.79%
30.04.2019 -27 133.50 12 660.10 -39 793.60 - 314.32% 13 559.00 -40 692.50 - 300.11%
31.03.2019 12 660.10 12 534.50 125.60 1.00% 14 230.30 -1 570.20 -11.03%
28.02.2019 12 534.50 15 223.10 -2 688.60 -17.66% 16 165.30 -3 630.80 -22.46%
31.01.2019 15 223.10 -12 344.60 27 567.70 - 223.32% 9 424.00 5 799.10 61.54%
31.12.2018 -12 344.60 -7 354.00 -4 990.60 67.86% -13 455.80 1 111.20 -8.26%
30.11.2018 -7 354.00 -5 488.00 -1 866.00 34.00% 8 176.40 -15 530.40 - 189.94%
31.10.2018 -5 488.00 - 776.30 -4 711.70 606.94% 9 716.70 -15 204.70 - 156.48%
30.09.2018 - 776.30 -13 181.00 12 404.70 -94.11% 2 270.40 -3 046.70 - 134.19%
31.08.2018 -13 181.00 4 595.40 -17 776.40 - 386.83% -2 013.70 -11 167.30 554.57%
31.07.2018 4 595.40 22 907.20 -18 311.80 -79.94% -11 161.70 15 757.10 - 141.17%
30.06.2018 22 907.20 11 245.00 11 662.20 103.71% -8 345.20 31 252.40 - 374.50%
31.05.2018 11 245.00 13 559.00 -2 314.00 -17.07% -18 008.20 29 253.20 - 162.44%
30.04.2018 13 559.00 14 230.30 - 671.30 -4.72% -19 244.70 32 803.70 - 170.46%
31.03.2018 14 230.30 16 165.30 -1 935.00 -11.97% -3 880.00 18 110.30 - 466.76%
28.02.2018 16 165.30 9 424.00 6 741.30 71.53% -12 227.80 28 393.10 - 232.20%
31.01.2018 9 424.00 -13 455.80 22 879.80 - 170.04% -22 896.30 32 320.30 - 141.16%
31.12.2017 -13 455.80 8 176.40 -21 632.20 - 264.57% -3 987.20 -9 468.60 237.47%
30.11.2017 8 176.40 9 716.70 -1 540.30 -15.85% -6 277.10 14 453.50 - 230.26%
31.10.2017 9 716.70 2 270.40 7 446.30 327.97% -27 306.50 37 023.20 - 135.58%
30.09.2017 2 270.40 -2 013.70 4 284.10 - 212.75% -17 255.90 19 526.30 - 113.16%
31.08.2017 -2 013.70 -11 161.70 9 148.00 -81.96% -14 095.80 12 082.10 -85.71%
31.07.2017 -11 161.70 -8 345.20 -2 816.50 33.75% -4 876.40 -6 285.30 128.89%
30.06.2017 -8 345.20 -18 008.20 9 663.00 -53.66% -14 620.20 6 275.00 -42.92%
31.05.2017 -18 008.20 -19 244.70 1 236.50 -6.43% 1 819.70 -19 827.90 -1 089.62%
30.04.2017 -19 244.70 -3 880.00 -15 364.70 396.00% -52.90 -19 191.80 36 279.39%
31.03.2017 -3 880.00 -12 227.80 8 347.80 -68.27% -9 295.40 5 415.40 -58.26%
28.02.2017 -12 227.80 -22 896.30 10 668.50 -46.59% -4 415.50 -7 812.30 176.93%
31.01.2017 -22 896.30 -3 987.20 -18 909.10 474.25% 6 484.50 -29 380.80 - 453.09%
31.12.2016 -3 987.20 -6 277.10 2 289.90 -36.48% -26 835.70 22 848.50 -85.14%
30.11.2016 -6 277.10 -27 306.50 21 029.40 -77.01% - 458.00 -5 819.10 1 270.55%
31.10.2016 -27 306.50 -17 255.90 -10 050.60 58.24% -8 807.10 -18 499.40 210.05%
30.09.2016 -17 255.90 -14 095.80 -3 160.10 22.42% -45 836.60 28 580.70 -62.35%
31.08.2016 -14 095.80 -4 876.40 -9 219.40 189.06% - 970.40 -13 125.40 1 352.58%
31.07.2016 -4 876.40 -14 620.20 9 743.80 -66.65% -3 106.60 -1 769.80 56.97%
30.06.2016 -14 620.20 1 819.70 -16 439.90 - 903.44% 10 678.20 -25 298.40 - 236.92%
31.05.2016 1 819.70 -52.90 1 872.60 -3 539.89% 11 352.20 -9 532.50 -83.97%
30.04.2016 -52.90 -9 295.40 9 242.50 -99.43% -31 658.20 31 605.30 -99.83%
31.03.2016 -9 295.40 -4 415.50 -4 879.90 110.52% -3 969.20 -5 326.20 134.19%
29.02.2016 -4 415.50 6 484.50 -10 900.00 - 168.09% 19 501.50 -23 917.00 - 122.64%
31.01.2016 6 484.50 -26 835.70 33 320.20 - 124.16% -16 071.50 22 556.00 - 140.35%
31.12.2015 -26 835.70 - 458.00 -26 377.70 5 759.32% 2 916.70 -29 752.40 -1 020.07%
30.11.2015 - 458.00 -8 807.10 8 349.10 -94.80% -12 238.10 11 780.10 -96.26%
31.10.2015 -8 807.10 -45 836.60 37 029.50 -80.79% 8 619.90 -17 427.00 - 202.17%
30.09.2015 -45 836.60 - 970.40 -44 866.20 4 623.47% 7 653.90 -53 490.50 - 698.87%
31.08.2015 - 970.40 -3 106.60 2 136.20 -68.76% -3 269.50 2 299.10 -70.32%
31.07.2015 -3 106.60 10 678.20 -13 784.80 - 129.09% -1 508.80 -1 597.80 105.90%
30.06.2015 10 678.20 11 352.20 - 674.00 -5.94% 9 754.30 923.90 9.47%
31.05.2015 11 352.20 -31 658.20 43 010.40 - 135.86% 14 964.10 -3 611.90 -24.14%
30.04.2015 -31 658.20 -3 969.20 -27 689.00 697.60% 6 945.80 -38 604.00 - 555.79%
31.03.2015 -3 969.20 19 501.50 -23 470.70 - 120.35% -19 667.30 15 698.10 -79.82%
28.02.2015 19 501.50 -16 071.50 35 573.00 - 221.34% 2 977.40 16 524.10 554.98%
31.01.2015 -16 071.50 2 916.70 -18 988.20 - 651.02% 5 753.20 -21 824.70 - 379.35%
31.12.2014 2 916.70 -12 238.10 15 154.80 - 123.83% -13 368.80 16 285.50 - 121.82%
30.11.2014 -12 238.10 8 619.90 -20 858.00 - 241.97% -9 241.10 -2 997.00 32.43%
31.10.2014 8 619.90 7 653.90 966.00 12.62% 10 195.30 -1 575.40 -15.45%
30.09.2014 7 653.90 -3 269.50 10 923.40 - 334.10% -21 268.80 28 922.70 - 135.99%
31.08.2014 -3 269.50 -1 508.80 -1 760.70 116.70% 534.40 -3 803.90 - 711.81%
31.07.2014 -1 508.80 9 754.30 -11 263.10 - 115.47% 8 895.90 -10 404.70 - 116.96%
30.06.2014 9 754.30 14 964.10 -5 209.80 -34.82% -36 736.30 46 490.60 - 126.55%
31.05.2014 14 964.10 6 945.80 8 018.30 115.44% -9 355.70 24 319.80 - 259.95%
30.04.2014 6 945.80 -19 667.30 26 613.10 - 135.32% 4 016.80 2 929.00 72.92%
31.03.2014 -19 667.30 2 977.40 -22 644.70 - 760.55% 14 872.90 -34 540.20 - 232.24%
28.02.2014 2 977.40 5 753.20 -2 775.80 -48.25% 1 485.60 1 491.80 100.42%
31.01.2014 5 753.20 -13 368.80 19 122.00 - 143.03% 22 988.70 -17 235.50 -74.97%
31.12.2013 -13 368.80 -9 241.10 -4 127.70 44.67% 4 932.40 -18 301.20 - 371.04%
30.11.2013 -9 241.10 10 195.30 -19 436.40 - 190.64% 4 176.10 -13 417.20 - 321.29%
31.10.2013 10 195.30 -21 268.80 31 464.10 - 147.94% -17 328.00 27 523.30 - 158.84%
30.09.2013 -21 268.80 534.40 -21 803.20 -4 079.94% 21 824.80 -43 093.60 - 197.45%
31.08.2013 534.40 8 895.90 -8 361.50 -93.99% 4 420.40 -3 886.00 -87.91%
31.07.2013 8 895.90 -36 736.30 45 632.20 - 124.22% 4 347.70 4 548.20 104.61%
30.06.2013 -36 736.30 -9 355.70 -27 380.60 292.66% - 883.40 -35 852.90 4 058.51%
31.05.2013 -9 355.70 4 016.80 -13 372.50 - 332.91% 17 340.00 -26 695.70 - 153.95%
30.04.2013 4 016.80 14 872.90 -10 856.10 -72.99% -11 711.80 15 728.60 - 134.30%
31.03.2013 14 872.90 1 485.60 13 387.30 901.14% 29 286.70 -14 413.80 -49.22%
28.02.2013 1 485.60 22 988.70 -21 503.10 -93.54% 16 901.80 -15 416.20 -91.21%
31.01.2013 22 988.70 4 932.40 18 056.30 366.08% 19 011.60 3 977.10 20.92%
31.12.2012 4 932.40 4 176.10 756.30 18.11% -1 512.90 6 445.30 - 426.02%
30.11.2012 4 176.10 -17 328.00 21 504.10 - 124.10% 25 200.70 -21 024.60 -83.43%
31.10.2012 -17 328.00 21 824.80 -39 152.80 - 179.40% -13 781.90 -3 546.10 25.73%
30.09.2012 21 824.80 4 420.40 17 404.40 393.73% 16 100.40 5 724.40 35.55%
31.08.2012 4 420.40 4 347.70 72.70 1.67% 12 765.50 -8 345.10 -65.37%
31.07.2012 4 347.70 - 883.40 5 231.10 - 592.16% 1 396.70 2 951.00 211.28%
30.06.2012 - 883.40 17 340.00 -18 223.40 - 105.09% 6 147.60 -7 031.00 - 114.37%
31.05.2012 17 340.00 -11 711.80 29 051.80 - 248.06% 14 754.20 2 585.80 17.53%
30.04.2012 -11 711.80 29 286.70 -40 998.50 - 139.99% -29 218.90 17 507.10 -59.92%
31.03.2012 29 286.70 16 901.80 12 384.90 73.28% 19 614.60 9 672.10 49.31%
29.02.2012 16 901.80 19 011.60 -2 109.80 -11.10% 22 369.50 -5 467.70 -24.44%
31.01.2012 19 011.60 -1 512.90 20 524.50 -1 356.63% 19 112.80 - 101.20 -0.53%
31.12.2011 -1 512.90 25 200.70 -26 713.60 - 106.00% 6 897.20 -8 410.10 - 121.93%
30.11.2011 25 200.70 -13 781.90 38 982.60 - 282.85% 3 452.10 21 748.60 630.01%
31.10.2011 -13 781.90 16 100.40 -29 882.30 - 185.60% -47 583.00 33 801.10 -71.04%
30.09.2011 16 100.40 12 765.50 3 334.90 26.12% 18 006.50 -1 906.10 -10.59%
31.08.2011 12 765.50 1 396.70 11 368.80 813.98% 5 328.20 7 437.30 139.58%
31.07.2011 1 396.70 6 147.60 -4 750.90 -77.28% 29 589.40 -28 192.70 -95.28%
30.06.2011 6 147.60 14 754.20 -8 606.60 -58.33% 13 410.00 -7 262.40 -54.16%
31.05.2011 14 754.20 -29 218.90 43 973.10 - 150.50% 10 727.50 4 026.70 37.54%
30.04.2011 -29 218.90 19 614.60 -48 833.50 - 248.97% -8 265.50 -20 953.40 253.50%
31.03.2011 19 614.60 22 369.50 -2 754.90 -12.32% 19 061.60 553.00 2.90%
28.02.2011 22 369.50 19 112.80 3 256.70 17.04% 2 945.50 19 424.00 659.45%
31.01.2011 19 112.80 6 897.20 12 215.60 177.11% -4 500.50 23 613.30 - 524.68%
31.12.2010 6 897.20 3 452.10 3 445.10 99.80% -3 270.70 10 167.90 - 310.88%
30.11.2010 3 452.10 -47 583.00 51 035.10 - 107.25% -31 729.10 35 181.20 - 110.88%
31.10.2010 -47 583.00 18 006.50 -65 589.50 - 364.25% 19 321.00 -66 904.00 - 346.28%
30.09.2010 18 006.50 5 328.20 12 678.30 237.95% 19 124.50 -1 118.00 -5.85%
31.08.2010 5 328.20 29 589.40 -24 261.20 -81.99% 4 669.80 658.40 14.10%
31.07.2010 29 589.40 13 410.00 16 179.40 120.65% -7 239.50 36 828.90 - 508.72%
30.06.2010 13 410.00 10 727.50 2 682.50 25.01% 19 825.60 -6 415.60 -32.36%
31.05.2010 10 727.50 -8 265.50 18 993.00 - 229.79% 30 413.50 -19 686.00 -64.73%
30.04.2010 -8 265.50 19 061.60 -27 327.10 - 143.36% 20 585.90 -28 851.40 - 140.15%
31.03.2010 19 061.60 2 945.50 16 116.10 547.14% -4 366.10 23 427.70 - 536.58%
28.02.2010 2 945.50 -4 500.50 7 446.00 - 165.45% -4 137.00 7 082.50 - 171.20%
31.01.2010 -4 500.50 -3 270.70 -1 229.80 37.60% 2 617.20 -7 117.70 - 271.96%
31.12.2009 -3 270.70 -31 729.10 28 458.40 -89.69% 9 141.00 -12 411.70 - 135.78%
30.11.2009 -31 729.10 19 321.00 -51 050.10 - 264.22% 36 267.40 -67 996.50 - 187.49%
31.10.2009 19 321.00 19 124.50 196.50 1.03% 40 718.00 -21 397.00 -52.55%
30.09.2009 19 124.50 4 669.80 14 454.70 309.54% -16 437.40 35 561.90 - 216.35%
31.08.2009 4 669.80 -7 239.50 11 909.30 - 164.50% 2 620.50 2 049.30 78.20%
31.07.2009 -7 239.50 19 825.60 -27 065.10 - 136.52% -2 244.70 -4 994.80 222.52%
30.06.2009 19 825.60 30 413.50 -10 587.90 -34.81% 3 750.40 16 075.20 428.63%
31.05.2009 30 413.50 20 585.90 9 827.60 47.74% 1 175.40 29 238.10 2 487.50%
30.04.2009 20 585.90 -4 366.10 24 952.00 - 571.49% -4 242.80 24 828.70 - 585.20%
31.03.2009 -4 366.10 -4 137.00 - 229.10 5.54% -7 580.80 3 214.70 -42.41%
28.02.2009 -4 137.00 2 617.20 -6 754.20 - 258.07% -30 812.70 26 675.70 -86.57%
31.01.2009 2 617.20 9 141.00 -6 523.80 -71.37% -15 774.10 18 391.30 - 116.59%
31.12.2008 9 141.00 36 267.40 -27 126.40 -74.80% 12 333.60 -3 192.60 -25.89%
30.11.2008 36 267.40 40 718.00 -4 450.60 -10.93% 9 823.50 26 443.90 269.19%
31.10.2008 40 718.00 -16 437.40 57 155.40 - 347.72% 6 065.30 34 652.70 571.33%
30.09.2008 -16 437.40 2 620.50 -19 057.90 - 727.26% -3 413.10 -13 024.30 381.60%
31.08.2008 2 620.50 -2 244.70 4 865.20 - 216.74% -8 326.70 10 947.20 - 131.47%
31.07.2008 -2 244.70 3 750.40 -5 995.10 - 159.85% -17.50 -2 227.20 12 726.86%
30.06.2008 3 750.40 1 175.40 2 575.00 219.07% 6 167.80 -2 417.40 -39.19%
31.05.2008 1 175.40 -4 242.80 5 418.20 - 127.70% -1 088.00 2 263.40 - 208.03%
30.04.2008 -4 242.80 -7 580.80 3 338.00 -44.03% 9 891.90 -14 134.70 - 142.89%
31.03.2008 -7 580.80 -30 812.70 23 231.90 -75.40% -14 974.50 7 393.70 -49.38%
29.02.2008 -30 812.70 -15 774.10 -15 038.60 95.34% 6 887.20 -37 699.90 - 547.39%
31.01.2008 -15 774.10 12 333.60 -28 107.70 - 227.90% 13 135.90 -28 910.00 - 220.08%
31.12.2007 12 333.60 9 823.50 2 510.10 25.55% 19 105.70 -6 772.10 -35.45%
30.11.2007 9 823.50 6 065.30 3 758.20 61.96% 16 412.40 -6 588.90 -40.15%
31.10.2007 6 065.30 -3 413.10 9 478.40 - 277.71% -8 710.30 14 775.60 - 169.63%
30.09.2007 -3 413.10 -8 326.70 4 913.60 -59.01% - 331.40 -3 081.70 929.90%
31.08.2007 -8 326.70 -17.50 -8 309.20 47 481.14% - 590.10 -7 736.60 1 311.07%
31.07.2007 -17.50 6 167.80 -6 185.30 - 100.28% - 195.70 178.20 -91.06%
30.06.2007 6 167.80 -1 088.00 7 255.80 - 666.89% 7 056.80 - 889.00 -12.60%
31.05.2007 -1 088.00 9 891.90 -10 979.90 - 111.00% 6 739.50 -7 827.50 - 116.14%
30.04.2007 9 891.90 -14 974.50 24 866.40 - 166.06% 7 154.90 2 737.00 38.25%
31.03.2007 -14 974.50 6 887.20 -21 861.70 - 317.43% -2 862.60 -12 111.90 423.11%
28.02.2007 6 887.20 13 135.90 -6 248.70 -47.57% 5 467.40 1 419.80 25.97%
31.01.2007 13 135.90 19 105.70 -5 969.80 -31.25% -7 655.70 20 791.60 - 271.58%
31.12.2006 19 105.70 16 412.40 2 693.30 16.41% 596.20 18 509.50 3 104.58%
30.11.2006 16 412.40 -8 710.30 25 122.70 - 288.43% 1 167.40 15 245.00 1 305.89%
31.10.2006 -8 710.30 - 331.40 -8 378.90 2 528.33% -1 985.30 -6 725.00 338.74%
30.09.2006 - 331.40 - 590.10 258.70 -43.84% - 664.70 333.30 -50.14%
31.08.2006 - 590.10 - 195.70 - 394.40 201.53% -6 288.20 5 698.10 -90.62%
31.07.2006 - 195.70 7 056.80 -7 252.50 - 102.77% -3 900.00 3 704.30 -94.98%
30.06.2006 7 056.80 6 739.50 317.30 4.71% 12 403.00 -5 346.20 -43.10%
31.05.2006 6 739.50 7 154.90 - 415.40 -5.81% -2 664.50 9 404.00 - 352.94%
30.04.2006 7 154.90 -2 862.60 10 017.50 - 349.94% - 118.00 7 272.90 -6 163.47%
31.03.2006 -2 862.60 5 467.40 -8 330.00 - 152.36% 650.00 -3 512.60 - 540.40%
28.02.2006 5 467.40 -7 655.70 13 123.10 - 171.42% -3 569.70 9 037.10 - 253.16%
31.01.2006 -7 655.70 596.20 -8 251.90 -1 384.08% - 495.10 -7 160.60 1 446.29%
31.12.2005 596.20 1 167.40 - 571.20 -48.93% -12 273.80 12 870.00 - 104.86%
30.11.2005 1 167.40 -1 985.30 3 152.70 - 158.80% -7 820.10 8 987.50 - 114.93%
31.10.2005 -1 985.30 - 664.70 -1 320.60 198.68% -13 372.60 11 387.30 -85.15%
30.09.2005 - 664.70 -6 288.20 5 623.50 -89.43% -17 166.30 16 501.60 -96.13%
31.08.2005 -6 288.20 -3 900.00 -2 388.20 61.24% -1 877.80 -4 410.40 234.87%
31.07.2005 -3 900.00 12 403.00 -16 303.00 - 131.44% -4 837.50 937.50 -19.38%
30.06.2005 12 403.00 -2 664.50 15 067.50 - 565.49% 7 250.40 5 152.60 71.07%
31.05.2005 -2 664.50 - 118.00 -2 546.50 2 158.05% 3 726.30 -6 390.80 - 171.51%
30.04.2005 - 118.00 650.00 - 768.00 - 118.15% 10 454.80 -10 572.80 - 101.13%
31.03.2005 650.00 -3 569.70 4 219.70 - 118.21% -6 952.00 7 602.00 - 109.35%
28.02.2005 -3 569.70 - 495.10 -3 074.60 621.01% -1 643.50 -1 926.20 117.20%
31.01.2005 - 495.10 -12 273.80 11 778.70 -95.97% 2 587.90 -3 083.00 - 119.13%
31.12.2004 -12 273.80 -7 820.10 -4 453.70 56.95% 1 720.70 -13 994.50 - 813.30%
30.11.2004 -7 820.10 -13 372.60 5 552.50 -41.52% 3 711.80 -11 531.90 - 310.68%
31.10.2004 -13 372.60 -17 166.30 3 793.70 -22.10% 9 646.00 -23 018.60 - 238.63%
30.09.2004 -17 166.30 -1 877.80 -15 288.50 814.17% 1 221.40 -18 387.70 -1 505.46%
31.08.2004 -1 877.80 -4 837.50 2 959.70 -61.18% 5 493.10 -7 370.90 - 134.18%
31.07.2004 -4 837.50 7 250.40 -12 087.90 - 166.72% 5 443.50 -10 281.00 - 188.87%
30.06.2004 7 250.40 3 726.30 3 524.10 94.57% 15 181.70 -7 931.30 -52.24%
31.05.2004 3 726.30 10 454.80 -6 728.50 -64.36% 6 165.30 -2 439.00 -39.56%
30.04.2004 10 454.80 -6 952.00 17 406.80 - 250.39% 5 724.40 4 730.40 82.64%
31.03.2004 -6 952.00 -1 643.50 -5 308.50 323.00% 7 691.50 -14 643.50 - 190.39%
29.02.2004 -1 643.50 2 587.90 -4 231.40 - 163.51% 11 214.00 -12 857.50 - 114.66%
31.01.2004 2 587.90 1 720.70 867.20 50.40% - 480.70 3 068.60 - 638.36%
31.12.2003 1 720.70 3 711.80 -1 991.10 -53.64% -9 988.50 11 709.20 - 117.23%
30.11.2003 3 711.80 9 646.00 -5 934.20 -61.52% 7 119.80 -3 408.00 -47.87%
31.10.2003 9 646.00 1 221.40 8 424.60 689.75% -2 147.10 11 793.10 - 549.26%
30.09.2003 1 221.40 5 493.10 -4 271.70 -77.76% 7 772.90 -6 551.50 -84.29%
31.08.2003 5 493.10 5 443.50 49.60 0.91% 10 049.50 -4 556.40 -45.34%
31.07.2003 5 443.50 15 181.70 -9 738.20 -64.14% 3 792.00 1 651.50 43.55%
30.06.2003 15 181.70 6 165.30 9 016.40 146.24% 8 384.10 6 797.60 81.08%
31.05.2003 6 165.30 5 724.40 440.90 7.70% -1 218.40 7 383.70 - 606.02%
30.04.2003 5 724.40 7 691.50 -1 967.10 -25.57% 8 289.40 -2 565.00 -30.94%
31.03.2003 7 691.50 11 214.00 -3 522.50 -31.41% -9 636.20 17 327.70 - 179.82%
28.02.2003 11 214.00 - 480.70 11 694.70 -2 432.85% 4 633.00 6 581.00 142.05%
31.01.2003 - 480.70 -9 988.50 9 507.80 -95.19% - - -
31.12.2002 -9 988.50 7 119.80 -17 108.30 - 240.29% - - -
30.11.2002 7 119.80 -2 147.10 9 266.90 - 431.60% - - -
31.10.2002 -2 147.10 7 772.90 -9 920.00 - 127.62% - - -
30.09.2002 7 772.90 10 049.50 -2 276.60 -22.65% - - -
31.08.2002 10 049.50 3 792.00 6 257.50 165.02% - - -
31.07.2002 3 792.00 8 384.10 -4 592.10 -54.77% - - -
30.06.2002 8 384.10 -1 218.40 9 602.50 - 788.12% - - -
31.05.2002 -1 218.40 8 289.40 -9 507.80 - 114.70% - - -
30.04.2002 8 289.40 -9 636.20 17 925.60 - 186.02% - - -
31.03.2002 -9 636.20 4 633.00 -14 269.20 - 307.99% - - -
28.02.2002 4 633.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Holdings of securities other than shares issued by residents - total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.