Holdings of securities other than shares issued by residents - total - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Holdings of securities other than shares issued by residents - total v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Holdings of securities other than shares issued by residents - total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2015 1 055 706.70
Min 31.03.2002 268 743.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 1 044 052.50 1 030 226.80 13 825.70 1.34% 1 002 416.20 41 636.30 4.15%
30.04.2015 1 030 226.80 1 055 706.70 -25 479.90 -2.41% 986 035.20 44 191.60 4.48%
31.03.2015 1 055 706.70 1 052 840.10 2 866.60 0.27% 974 949.00 80 757.70 8.28%
28.02.2015 1 052 840.10 1 031 896.60 20 943.50 2.03% 991 556.30 61 283.80 6.18%
31.01.2015 1 031 896.60 1 043 340.50 -11 443.90 -1.10% 985 814.80 46 081.80 4.67%
31.12.2014 1 043 340.50 1 040 924.10 2 416.40 0.23% 971 758.20 71 582.30 7.37%
30.11.2014 1 040 924.10 1 047 408.40 -6 484.30 -0.62% 988 386.00 52 538.10 5.32%
31.10.2014 1 047 408.40 1 025 384.40 22 024.00 2.15% 988 755.60 58 652.80 5.93%
30.09.2014 1 025 384.40 1 019 227.80 6 156.60 0.60% 973 076.00 52 308.40 5.38%
31.08.2014 1 019 227.80 1 018 432.40 795.40 0.08% 988 804.60 30 423.20 3.08%
31.07.2014 1 018 432.40 1 017 778.40 654.00 0.06% 984 913.40 33 519.00 3.40%
30.06.2014 1 017 778.40 1 002 416.20 15 362.20 1.53% 973 715.80 44 062.60 4.53%
31.05.2014 1 002 416.20 986 035.20 16 381.00 1.66% 1 006 082.40 -3 666.20 -0.36%
30.04.2014 986 035.20 974 949.00 11 086.20 1.14% 1 012 322.90 -26 287.70 -2.60%
31.03.2014 974 949.00 991 556.30 -16 607.30 -1.67% 1 007 872.40 -32 923.40 -3.27%
28.02.2014 991 556.30 985 814.80 5 741.50 0.58% 992 216.80 - 660.50 -0.07%
31.01.2014 985 814.80 971 758.20 14 056.60 1.45% 989 748.40 -3 933.60 -0.40%
31.12.2013 971 758.20 988 386.00 -16 627.80 -1.68% 965 011.70 6 746.50 0.70%
30.11.2013 988 386.00 988 755.60 - 369.60 -0.04% 961 197.30 27 188.70 2.83%
31.10.2013 988 755.60 973 076.00 15 679.60 1.61% 952 916.30 35 839.30 3.76%
30.09.2013 973 076.00 988 804.60 -15 728.60 -1.59% 965 186.00 7 890.00 0.82%
31.08.2013 988 804.60 984 913.40 3 891.20 0.40% 948 641.10 40 163.50 4.23%
31.07.2013 984 913.40 973 715.80 11 197.60 1.15% 941 976.10 42 937.30 4.56%
30.06.2013 973 715.80 1 006 082.40 -32 366.60 -3.22% 931 405.40 42 310.40 4.54%
31.05.2013 1 006 082.40 1 012 322.90 -6 240.50 -0.62% 925 371.90 80 710.50 8.72%
30.04.2013 1 012 322.90 1 007 872.40 4 450.50 0.44% 906 682.00 105 640.90 11.65%
31.03.2013 1 007 872.40 992 216.80 15 655.60 1.58% 914 765.90 93 106.50 10.18%
28.02.2013 992 216.80 989 748.40 2 468.40 0.25% 890 042.90 102 173.90 11.48%
31.01.2013 989 748.40 965 011.70 24 736.70 2.56% 875 716.20 114 032.20 13.02%
31.12.2012 965 011.70 961 197.30 3 814.40 0.40% 851 517.70 113 494.00 13.33%
30.11.2012 961 197.30 952 916.30 8 281.00 0.87% 855 628.70 105 568.60 12.34%
31.10.2012 952 916.30 965 186.00 -12 269.70 -1.27% 845 485.20 107 431.10 12.71%
30.09.2012 965 186.00 948 641.10 16 544.90 1.74% 861 045.90 104 140.10 12.09%
31.08.2012 948 641.10 941 976.10 6 665.00 0.71% 844 093.60 104 547.50 12.39%
31.07.2012 941 976.10 931 405.40 10 570.70 1.13% 825 899.70 116 076.40 14.05%
30.06.2012 931 405.40 925 371.90 6 033.50 0.65% 827 503.90 103 901.50 12.56%
31.05.2012 925 371.90 906 682.00 18 689.90 2.06% 822 547.00 102 824.90 12.50%
30.04.2012 906 682.00 914 765.90 -8 083.90 -0.88% 803 181.60 103 500.40 12.89%
31.03.2012 914 765.90 890 042.90 24 723.00 2.78% 832 606.60 82 159.30 9.87%
29.02.2012 890 042.90 875 716.20 14 326.70 1.64% 810 948.90 79 094.00 9.75%
31.01.2012 875 716.20 851 517.70 24 198.50 2.84% 791 322.40 84 393.80 10.66%
31.12.2011 851 517.70 855 628.70 -4 111.00 -0.48% 774 645.80 76 871.90 9.92%
30.11.2011 855 628.70 845 485.20 10 143.50 1.20% 767 742.10 87 886.60 11.45%
31.10.2011 845 485.20 861 045.90 -15 560.70 -1.81% 768 417.20 77 068.00 10.03%
30.09.2011 861 045.90 844 093.60 16 952.30 2.01% 816 624.40 44 421.50 5.44%
31.08.2011 844 093.60 825 899.70 18 193.90 2.20% 798 634.60 45 459.00 5.69%
31.07.2011 825 899.70 827 503.90 -1 604.20 -0.19% 790 822.70 35 077.00 4.44%
30.06.2011 827 503.90 822 547.00 4 956.90 0.60% 761 239.80 66 264.10 8.70%
31.05.2011 822 547.00 803 181.60 19 365.40 2.41% 754 222.70 68 324.30 9.06%
30.04.2011 803 181.60 832 606.60 -29 425.00 -3.53% 750 176.10 53 005.50 7.07%
31.03.2011 832 606.60 810 948.90 21 657.70 2.67% 749 320.20 83 286.40 11.11%
28.02.2011 810 948.90 791 322.40 19 626.50 2.48% 728 941.40 82 007.50 11.25%
31.01.2011 791 322.40 774 645.80 16 676.60 2.15% 725 590.70 65 731.70 9.06%
31.12.2010 774 645.80 767 742.10 6 903.70 0.90% 732 425.40 42 220.40 5.76%
30.11.2010 767 742.10 768 417.20 - 675.10 -0.09% 732 435.10 35 307.00 4.82%
31.10.2010 768 417.20 816 624.40 -48 207.20 -5.90% 762 923.50 5 493.70 0.72%
30.09.2010 816 624.40 798 634.60 17 989.80 2.25% 731 435.00 85 189.40 11.65%
31.08.2010 798 634.60 790 822.70 7 811.90 0.99% 709 131.90 89 502.70 12.62%
31.07.2010 790 822.70 761 239.80 29 582.90 3.89% 703 430.60 87 392.10 12.42%
30.06.2010 761 239.80 754 222.70 7 017.10 0.93% 707 273.60 53 966.20 7.63%
31.05.2010 754 222.70 750 176.10 4 046.60 0.54% 688 931.10 65 291.60 9.48%
30.04.2010 750 176.10 749 320.20 855.90 0.11% 658 709.90 91 466.20 13.89%
31.03.2010 749 320.20 728 941.40 20 378.80 2.80% 640 060.60 109 259.60 17.07%
28.02.2010 728 941.40 725 590.70 3 350.70 0.46% 638 656.30 90 285.10 14.14%
31.01.2010 725 590.70 732 425.40 -6 834.70 -0.93% 652 466.60 73 124.10 11.21%
31.12.2009 732 425.40 732 435.10 -9.70 -0.00% 634 904.90 97 520.50 15.36%
30.11.2009 732 435.10 762 923.50 -30 488.40 -4.00% 624 368.70 108 066.40 17.31%
31.10.2009 762 923.50 731 435.00 31 488.50 4.30% 578 362.30 184 561.20 31.91%
30.09.2009 731 435.00 709 131.90 22 303.10 3.15% 536 689.80 194 745.20 36.29%
31.08.2009 709 131.90 703 430.60 5 701.30 0.81% 544 400.40 164 731.50 30.26%
31.07.2009 703 430.60 707 273.60 -3 843.00 -0.54% 537 542.80 165 887.80 30.86%
30.06.2009 707 273.60 688 931.10 18 342.50 2.66% 531 402.40 175 871.20 33.10%
31.05.2009 688 931.10 658 709.90 30 221.20 4.59% 525 464.60 163 466.50 31.11%
30.04.2009 658 709.90 640 060.60 18 649.30 2.91% 524 922.70 133 787.20 25.49%
31.03.2009 640 060.60 638 656.30 1 404.30 0.22% 529 082.00 110 978.60 20.98%
28.02.2009 638 656.30 652 466.60 -13 810.30 -2.12% 539 239.60 99 416.70 18.44%
31.01.2009 652 466.60 634 904.90 17 561.70 2.77% 571 531.10 80 935.50 14.16%
31.12.2008 634 904.90 624 368.70 10 536.20 1.69% 586 241.00 48 663.90 8.30%
30.11.2008 624 368.70 578 362.30 46 006.40 7.95% 558 014.10 66 354.60 11.89%
31.10.2008 578 362.30 536 689.80 41 672.50 7.76% 545 001.00 33 361.30 6.12%
30.09.2008 536 689.80 544 400.40 -7 710.60 -1.42% 535 854.30 835.50 0.16%
31.08.2008 544 400.40 537 542.80 6 857.60 1.28% 535 647.70 8 752.70 1.63%
31.07.2008 537 542.80 531 402.40 6 140.40 1.16% 538 544.90 -1 002.10 -0.19%
30.06.2008 531 402.40 525 464.60 5 937.80 1.13% 537 776.10 -6 373.70 -1.19%
31.05.2008 525 464.60 524 922.70 541.90 0.10% 527 480.30 -2 015.70 -0.38%
30.04.2008 524 922.70 529 082.00 -4 159.30 -0.79% 525 988.10 -1 065.40 -0.20%
31.03.2008 529 082.00 539 239.60 -10 157.60 -1.88% 515 008.40 14 073.60 2.73%
29.02.2008 539 239.60 571 531.10 -32 291.50 -5.65% 529 623.30 9 616.30 1.82%
31.01.2008 571 531.10 586 241.00 -14 709.90 -2.51% 518 850.60 52 680.50 10.15%
31.12.2007 586 241.00 558 014.10 28 226.90 5.06% 506 397.90 79 843.10 15.77%
30.11.2007 558 014.10 545 001.00 13 013.10 2.39% 486 748.40 71 265.70 14.64%
31.10.2007 545 001.00 535 854.30 9 146.70 1.71% 465 720.10 79 280.90 17.02%
30.09.2007 535 854.30 535 647.70 206.60 0.04% 469 377.70 66 476.60 14.16%
31.08.2007 535 647.70 538 544.90 -2 897.20 -0.54% 469 885.00 65 762.70 14.00%
31.07.2007 538 544.90 537 776.10 768.80 0.14% 469 199.40 69 345.50 14.78%
30.06.2007 537 776.10 527 480.30 10 295.80 1.95% 464 164.00 73 612.10 15.86%
31.05.2007 527 480.30 525 988.10 1 492.20 0.28% 458 776.50 68 703.80 14.98%
30.04.2007 525 988.10 515 008.40 10 979.70 2.13% 447 645.00 78 343.10 17.50%
31.03.2007 515 008.40 529 623.30 -14 614.90 -2.76% 439 414.10 75 594.30 17.20%
28.02.2007 529 623.30 518 850.60 10 772.70 2.08% 443 375.50 86 247.80 19.45%
31.01.2007 518 850.60 506 397.90 12 452.70 2.46% 435 884.10 82 966.50 19.03%
31.12.2006 506 397.90 486 748.40 19 649.50 4.04% 442 790.20 63 607.70 14.37%
30.11.2006 486 748.40 465 720.10 21 028.30 4.52% 436 549.90 50 198.50 11.50%
31.10.2006 465 720.10 469 377.70 -3 657.60 -0.78% 429 812.00 35 908.10 8.35%
30.09.2006 469 377.70 469 885.00 - 507.30 -0.11% 426 788.30 42 589.40 9.98%
31.08.2006 469 885.00 469 199.40 685.60 0.15% 425 129.90 44 755.10 10.53%
31.07.2006 469 199.40 464 164.00 5 035.40 1.08% 429 958.40 39 241.00 9.13%
30.06.2006 464 164.00 458 776.50 5 387.50 1.17% 434 027.50 30 136.50 6.94%
31.05.2006 458 776.50 447 645.00 11 131.50 2.49% 417 242.00 41 534.50 9.95%
30.04.2006 447 645.00 439 414.10 8 230.90 1.87% 415 080.90 32 564.10 7.85%
31.03.2006 439 414.10 443 375.50 -3 961.40 -0.89% 414 682.60 24 731.50 5.96%
28.02.2006 443 375.50 435 884.10 7 491.40 1.72% 413 222.80 30 152.70 7.30%
31.01.2006 435 884.10 442 790.20 -6 906.10 -1.56% 416 666.70 19 217.40 4.61%
31.12.2005 442 790.20 436 549.90 6 240.30 1.43% 418 393.00 24 397.20 5.83%
30.11.2005 436 549.90 429 812.00 6 737.90 1.57% 431 176.50 5 373.40 1.25%
31.10.2005 429 812.00 426 788.30 3 023.70 0.71% 436 610.30 -6 798.30 -1.56%
30.09.2005 426 788.30 425 129.90 1 658.40 0.39% 449 721.30 -22 933.00 -5.10%
31.08.2005 425 129.90 429 958.40 -4 828.50 -1.12% 468 908.30 -43 778.40 -9.34%
31.07.2005 429 958.40 434 027.50 -4 069.10 -0.94% 468 105.70 -38 147.30 -8.15%
30.06.2005 434 027.50 417 242.00 16 785.50 4.02% 472 583.90 -38 556.40 -8.16%
31.05.2005 417 242.00 415 080.90 2 161.10 0.52% 465 291.00 -48 049.00 -10.33%
30.04.2005 415 080.90 414 682.60 398.30 0.10% 463 613.50 -48 532.60 -10.47%
31.03.2005 414 682.60 413 222.80 1 459.80 0.35% 454 727.80 -40 045.20 -8.81%
28.02.2005 413 222.80 416 666.70 -3 443.90 -0.83% 458 297.40 -45 074.60 -9.84%
31.01.2005 416 666.70 418 393.00 -1 726.30 -0.41% 457 015.10 -40 348.40 -8.83%
31.12.2004 418 393.00 431 176.50 -12 783.50 -2.96% 385 052.70 33 340.30 8.66%
30.11.2004 431 176.50 436 610.30 -5 433.80 -1.24% 382 666.10 48 510.40 12.68%
31.10.2004 436 610.30 449 721.30 -13 111.00 -2.92% 376 871.70 59 738.60 15.85%
30.09.2004 449 721.30 468 908.30 -19 187.00 -4.09% 367 780.00 81 941.30 22.28%
31.08.2004 468 908.30 468 105.70 802.60 0.17% 367 226.70 101 681.60 27.69%
31.07.2004 468 105.70 472 583.90 -4 478.20 -0.95% 359 393.80 108 711.90 30.25%
30.06.2004 472 583.90 465 291.00 7 292.90 1.57% 353 261.90 119 322.00 33.78%
31.05.2004 465 291.00 463 613.50 1 677.50 0.36% 336 144.30 129 146.70 38.42%
30.04.2004 463 613.50 454 727.80 8 885.70 1.95% 331 358.20 132 255.30 39.91%
31.03.2004 454 727.80 458 297.40 -3 569.60 -0.78% 325 469.70 129 258.10 39.71%
29.02.2004 458 297.40 457 015.10 1 282.30 0.28% 314 315.30 143 982.10 45.81%
31.01.2004 457 015.10 385 052.70 71 962.40 18.69% 304 422.40 152 592.70 50.13%
31.12.2003 385 052.70 382 666.10 2 386.60 0.62% 303 256.20 81 796.50 26.97%
30.11.2003 382 666.10 376 871.70 5 794.40 1.54% 312 980.90 69 685.20 22.27%
31.10.2003 376 871.70 367 780.00 9 091.70 2.47% 304 045.00 72 826.70 23.95%
30.09.2003 367 780.00 367 226.70 553.30 0.15% 306 089.60 61 690.40 20.15%
31.08.2003 367 226.70 359 393.80 7 832.90 2.18% 298 950.40 68 276.30 22.84%
31.07.2003 359 393.80 353 261.90 6 131.90 1.74% 288 340.30 71 053.50 24.64%
30.06.2003 353 261.90 336 144.30 17 117.60 5.09% 285 068.70 68 193.20 23.92%
31.05.2003 336 144.30 331 358.20 4 786.10 1.44% 276 869.30 59 275.00 21.41%
30.04.2003 331 358.20 325 469.70 5 888.50 1.81% 276 796.30 54 561.90 19.71%
31.03.2003 325 469.70 314 315.30 11 154.40 3.55% 268 743.80 56 725.90 21.11%
28.02.2003 314 315.30 304 422.40 9 892.90 3.25% 282 355.00 31 960.30 11.32%
31.01.2003 304 422.40 303 256.20 1 166.20 0.38% 280 411.40 24 011.00 8.56%
31.12.2002 303 256.20 312 980.90 -9 724.70 -3.11% - - -
30.11.2002 312 980.90 304 045.00 8 935.90 2.94% - - -
31.10.2002 304 045.00 306 089.60 -2 044.60 -0.67% - - -
30.09.2002 306 089.60 298 950.40 7 139.20 2.39% - - -
31.08.2002 298 950.40 288 340.30 10 610.10 3.68% - - -
31.07.2002 288 340.30 285 068.70 3 271.60 1.15% - - -
30.06.2002 285 068.70 276 869.30 8 199.40 2.96% - - -
31.05.2002 276 869.30 276 796.30 73.00 0.03% - - -
30.04.2002 276 796.30 268 743.80 8 052.50 3.00% - - -
31.03.2002 268 743.80 282 355.00 -13 611.20 -4.82% - - -
28.02.2002 282 355.00 280 411.40 1 943.60 0.69% - - -
31.01.2002 280 411.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Holdings of securities other than shares issued by residents - total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.