Deposits of central government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposits of central government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Deposits of central government - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2013 413 114.00
Min 30.04.2002 88 978.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 183 536.30 211 709.90 -28 173.60 -13.31% 305 822.10 - 122 285.80 -39.99%
30.11.2014 211 709.90 268 141.80 -56 431.90 -21.05% 324 007.20 - 112 297.30 -34.66%
31.10.2014 268 141.80 255 236.40 12 905.40 5.06% 333 974.30 -65 832.50 -19.71%
30.09.2014 255 236.40 271 694.20 -16 457.80 -6.06% 299 785.30 -44 548.90 -14.86%
31.08.2014 271 694.20 284 712.70 -13 018.50 -4.57% 330 118.90 -58 424.70 -17.70%
31.07.2014 284 712.70 296 019.20 -11 306.50 -3.82% 328 468.60 -43 755.90 -13.32%
30.06.2014 296 019.20 318 285.40 -22 266.20 -7.00% 323 390.60 -27 371.40 -8.46%
31.05.2014 318 285.40 327 152.50 -8 867.10 -2.71% 347 243.40 -28 958.00 -8.34%
30.04.2014 327 152.50 342 103.90 -14 951.40 -4.37% 392 999.80 -65 847.30 -16.75%
31.03.2014 342 103.90 346 321.20 -4 217.30 -1.22% 413 114.00 -71 010.10 -17.19%
28.02.2014 346 321.20 337 636.70 8 684.50 2.57% 394 600.40 -48 279.20 -12.23%
31.01.2014 337 636.70 305 822.10 31 814.60 10.40% 405 746.10 -68 109.40 -16.79%
31.12.2013 305 822.10 324 007.20 -18 185.10 -5.61% 363 292.10 -57 470.00 -15.82%
30.11.2013 324 007.20 333 974.30 -9 967.10 -2.98% 345 282.20 -21 275.00 -6.16%
31.10.2013 333 974.30 299 785.30 34 189.00 11.40% 375 937.60 -41 963.30 -11.16%
30.09.2013 299 785.30 330 118.90 -30 333.60 -9.19% 354 284.60 -54 499.30 -15.38%
31.08.2013 330 118.90 328 468.60 1 650.30 0.50% 329 102.50 1 016.40 0.31%
31.07.2013 328 468.60 323 390.60 5 078.00 1.57% 339 815.80 -11 347.20 -3.34%
30.06.2013 323 390.60 347 243.40 -23 852.80 -6.87% 315 012.30 8 378.30 2.66%
31.05.2013 347 243.40 392 999.80 -45 756.40 -11.64% 289 451.40 57 792.00 19.97%
30.04.2013 392 999.80 413 114.00 -20 114.20 -4.87% 303 766.80 89 233.00 29.38%
31.03.2013 413 114.00 394 600.40 18 513.60 4.69% 339 043.30 74 070.70 21.85%
28.02.2013 394 600.40 405 746.10 -11 145.70 -2.75% 317 744.70 76 855.70 24.19%
31.01.2013 405 746.10 363 292.10 42 454.00 11.69% 281 369.50 124 376.60 44.20%
31.12.2012 363 292.10 345 282.20 18 009.90 5.22% 252 471.90 110 820.20 43.89%
30.11.2012 345 282.20 375 937.60 -30 655.40 -8.15% 280 762.90 64 519.30 22.98%
31.10.2012 375 937.60 354 284.60 21 653.00 6.11% 261 444.60 114 493.00 43.79%
30.09.2012 354 284.60 329 102.50 25 182.10 7.65% 269 112.10 85 172.50 31.65%
31.08.2012 329 102.50 339 815.80 -10 713.30 -3.15% 256 053.20 73 049.30 28.53%
31.07.2012 339 815.80 315 012.30 24 803.50 7.87% 260 860.00 78 955.80 30.27%
30.06.2012 315 012.30 289 451.40 25 560.90 8.83% 263 737.10 51 275.20 19.44%
31.05.2012 289 451.40 303 766.80 -14 315.40 -4.71% 231 389.80 58 061.60 25.09%
30.04.2012 303 766.80 339 043.30 -35 276.50 -10.40% 234 464.40 69 302.40 29.56%
31.03.2012 339 043.30 317 744.70 21 298.60 6.70% 292 308.00 46 735.30 15.99%
29.02.2012 317 744.70 281 369.50 36 375.20 12.93% 276 506.50 41 238.20 14.91%
31.01.2012 281 369.50 252 471.90 28 897.60 11.45% 285 250.80 -3 881.30 -1.36%
31.12.2011 252 471.90 280 762.90 -28 291.00 -10.08% 274 209.70 -21 737.80 -7.93%
30.11.2011 280 762.90 261 444.60 19 318.30 7.39% 287 898.80 -7 135.90 -2.48%
31.10.2011 261 444.60 269 112.10 -7 667.50 -2.85% 328 015.30 -66 570.70 -20.29%
30.09.2011 269 112.10 256 053.20 13 058.90 5.10% 383 191.10 - 114 079.00 -29.77%
31.08.2011 256 053.20 260 860.00 -4 806.80 -1.84% 316 074.30 -60 021.10 -18.99%
31.07.2011 260 860.00 263 737.10 -2 877.10 -1.09% 290 563.50 -29 703.50 -10.22%
30.06.2011 263 737.10 231 389.80 32 347.30 13.98% 251 733.80 12 003.30 4.77%
31.05.2011 231 389.80 234 464.40 -3 074.60 -1.31% 221 026.00 10 363.80 4.69%
30.04.2011 234 464.40 292 308.00 -57 843.60 -19.79% 219 037.00 15 427.40 7.04%
31.03.2011 292 308.00 276 506.50 15 801.50 5.71% 260 071.80 32 236.20 12.40%
28.02.2011 276 506.50 285 250.80 -8 744.30 -3.07% 253 752.70 22 753.80 8.97%
31.01.2011 285 250.80 274 209.70 11 041.10 4.03% 280 286.00 4 964.80 1.77%
31.12.2010 274 209.70 287 898.80 -13 689.10 -4.75% 273 236.70 973.00 0.36%
30.11.2010 287 898.80 328 015.30 -40 116.50 -12.23% 304 732.20 -16 833.40 -5.52%
31.10.2010 328 015.30 383 191.10 -55 175.80 -14.40% 369 725.10 -41 709.80 -11.28%
30.09.2010 383 191.10 316 074.30 67 116.80 21.23% 364 285.80 18 905.30 5.19%
31.08.2010 316 074.30 290 563.50 25 510.80 8.78% 344 137.50 -28 063.20 -8.15%
31.07.2010 290 563.50 251 733.80 38 829.70 15.42% 350 705.50 -60 142.00 -17.15%
30.06.2010 251 733.80 221 026.00 30 707.80 13.89% 356 967.50 - 105 233.70 -29.48%
31.05.2010 221 026.00 219 037.00 1 989.00 0.91% 326 897.20 - 105 871.20 -32.39%
30.04.2010 219 037.00 260 071.80 -41 034.80 -15.78% 278 159.70 -59 122.70 -21.25%
31.03.2010 260 071.80 253 752.70 6 319.10 2.49% 287 150.80 -27 079.00 -9.43%
28.02.2010 253 752.70 280 286.00 -26 533.30 -9.47% 277 841.20 -24 088.50 -8.67%
31.01.2010 280 286.00 273 236.70 7 049.30 2.58% 295 112.50 -14 826.50 -5.02%
31.12.2009 273 236.70 304 732.20 -31 495.50 -10.34% 303 346.20 -30 109.50 -9.93%
30.11.2009 304 732.20 369 725.10 -64 992.90 -17.58% 314 042.90 -9 310.70 -2.96%
31.10.2009 369 725.10 364 285.80 5 439.30 1.49% 318 965.90 50 759.20 15.91%
30.09.2009 364 285.80 344 137.50 20 148.30 5.85% 301 178.50 63 107.30 20.95%
31.08.2009 344 137.50 350 705.50 -6 568.00 -1.87% 321 181.30 22 956.20 7.15%
31.07.2009 350 705.50 356 967.50 -6 262.00 -1.75% 314 467.80 36 237.70 11.52%
30.06.2009 356 967.50 326 897.20 30 070.30 9.20% 311 486.10 45 481.40 14.60%
31.05.2009 326 897.20 278 159.70 48 737.50 17.52% 220 211.90 106 685.30 48.45%
30.04.2009 278 159.70 287 150.80 -8 991.10 -3.13% 211 044.50 67 115.20 31.80%
31.03.2009 287 150.80 277 841.20 9 309.60 3.35% 212 924.50 74 226.30 34.86%
28.02.2009 277 841.20 295 112.50 -17 271.30 -5.85% 225 515.70 52 325.50 23.20%
31.01.2009 295 112.50 303 346.20 -8 233.70 -2.71% 257 889.20 37 223.30 14.43%
31.12.2008 303 346.20 314 042.90 -10 696.70 -3.41% 284 205.00 19 141.20 6.73%
30.11.2008 314 042.90 318 965.90 -4 923.00 -1.54% 248 383.60 65 659.30 26.43%
31.10.2008 318 965.90 301 178.50 17 787.40 5.91% 240 883.70 78 082.20 32.41%
30.09.2008 301 178.50 321 181.30 -20 002.80 -6.23% 236 169.70 65 008.80 27.53%
31.08.2008 321 181.30 314 467.80 6 713.50 2.13% 208 464.50 112 716.80 54.07%
31.07.2008 314 467.80 311 486.10 2 981.70 0.96% 249 009.80 65 458.00 26.29%
30.06.2008 311 486.10 220 211.90 91 274.20 41.45% 230 167.10 81 319.00 35.33%
31.05.2008 220 211.90 211 044.50 9 167.40 4.34% 189 515.80 30 696.10 16.20%
30.04.2008 211 044.50 212 924.50 -1 880.00 -0.88% 204 294.00 6 750.50 3.30%
31.03.2008 212 924.50 225 515.70 -12 591.20 -5.58% 224 156.30 -11 231.80 -5.01%
29.02.2008 225 515.70 257 889.20 -32 373.50 -12.55% 210 301.20 15 214.50 7.23%
31.01.2008 257 889.20 284 205.00 -26 315.80 -9.26% 218 906.60 38 982.60 17.81%
31.12.2007 284 205.00 248 383.60 35 821.40 14.42% 213 523.20 70 681.80 33.10%
30.11.2007 248 383.60 240 883.70 7 499.90 3.11% 203 563.10 44 820.50 22.02%
31.10.2007 240 883.70 236 169.70 4 714.00 2.00% 207 129.40 33 754.30 16.30%
30.09.2007 236 169.70 208 464.50 27 705.20 13.29% 239 030.60 -2 860.90 -1.20%
31.08.2007 208 464.50 249 009.80 -40 545.30 -16.28% 218 606.90 -10 142.40 -4.64%
31.07.2007 249 009.80 230 167.10 18 842.70 8.19% 236 416.50 12 593.30 5.33%
30.06.2007 230 167.10 189 515.80 40 651.30 21.45% 242 758.50 -12 591.40 -5.19%
31.05.2007 189 515.80 204 294.00 -14 778.20 -7.23% 225 194.00 -35 678.20 -15.84%
30.04.2007 204 294.00 224 156.30 -19 862.30 -8.86% 203 508.50 785.50 0.39%
31.03.2007 224 156.30 210 301.20 13 855.10 6.59% 237 125.70 -12 969.40 -5.47%
28.02.2007 210 301.20 218 906.60 -8 605.40 -3.93% 221 892.20 -11 591.00 -5.22%
31.01.2007 218 906.60 213 523.20 5 383.40 2.52% 223 827.30 -4 920.70 -2.20%
31.12.2006 213 523.20 203 563.10 9 960.10 4.89% 244 551.30 -31 028.10 -12.69%
30.11.2006 203 563.10 207 129.40 -3 566.30 -1.72% 244 414.20 -40 851.10 -16.71%
31.10.2006 207 129.40 239 030.60 -31 901.20 -13.35% 266 721.30 -59 591.90 -22.34%
30.09.2006 239 030.60 218 606.90 20 423.70 9.34% 276 353.70 -37 323.10 -13.51%
31.08.2006 218 606.90 236 416.50 -17 809.60 -7.53% 256 184.10 -37 577.20 -14.67%
31.07.2006 236 416.50 242 758.50 -6 342.00 -2.61% 260 313.10 -23 896.60 -9.18%
30.06.2006 242 758.50 225 194.00 17 564.50 7.80% 261 412.50 -18 654.00 -7.14%
31.05.2006 225 194.00 203 508.50 21 685.50 10.66% 128 323.70 96 870.30 75.49%
30.04.2006 203 508.50 237 125.70 -33 617.20 -14.18% 125 716.40 77 792.10 61.88%
31.03.2006 237 125.70 221 892.20 15 233.50 6.87% 160 054.00 77 071.70 48.15%
28.02.2006 221 892.20 223 827.30 -1 935.10 -0.86% 107 589.00 114 303.20 106.24%
31.01.2006 223 827.30 244 551.30 -20 724.00 -8.47% 130 016.30 93 811.00 72.15%
31.12.2005 244 551.30 244 414.20 137.10 0.06% 138 751.90 105 799.40 76.25%
30.11.2005 244 414.20 266 721.30 -22 307.10 -8.36% 155 914.70 88 499.50 56.76%
31.10.2005 266 721.30 276 353.70 -9 632.40 -3.49% 161 957.00 104 764.30 64.69%
30.09.2005 276 353.70 256 184.10 20 169.60 7.87% 177 244.40 99 109.30 55.92%
31.08.2005 256 184.10 260 313.10 -4 129.00 -1.59% 179 358.50 76 825.60 42.83%
31.07.2005 260 313.10 261 412.50 -1 099.40 -0.42% 176 808.30 83 504.80 47.23%
30.06.2005 261 412.50 128 323.70 133 088.80 103.71% 173 088.60 88 323.90 51.03%
31.05.2005 128 323.70 125 716.40 2 607.30 2.07% 120 218.80 8 104.90 6.74%
30.04.2005 125 716.40 160 054.00 -34 337.60 -21.45% 126 493.30 - 776.90 -0.61%
31.03.2005 160 054.00 107 589.00 52 465.00 48.76% 152 226.30 7 827.70 5.14%
28.02.2005 107 589.00 130 016.30 -22 427.30 -17.25% 135 136.20 -27 547.20 -20.38%
31.01.2005 130 016.30 138 751.90 -8 735.60 -6.30% 136 137.90 -6 121.60 -4.50%
31.12.2004 138 751.90 155 914.70 -17 162.80 -11.01% 121 909.50 16 842.40 13.82%
30.11.2004 155 914.70 161 957.00 -6 042.30 -3.73% 155 296.80 617.90 0.40%
31.10.2004 161 957.00 177 244.40 -15 287.40 -8.62% 160 277.60 1 679.40 1.05%
30.09.2004 177 244.40 179 358.50 -2 114.10 -1.18% 136 980.80 40 263.60 29.39%
31.08.2004 179 358.50 176 808.30 2 550.20 1.44% 147 817.20 31 541.30 21.34%
31.07.2004 176 808.30 173 088.60 3 719.70 2.15% 138 824.80 37 983.50 27.36%
30.06.2004 173 088.60 120 218.80 52 869.80 43.98% 140 567.70 32 520.90 23.14%
31.05.2004 120 218.80 126 493.30 -6 274.50 -4.96% 102 412.80 17 806.00 17.39%
30.04.2004 126 493.30 152 226.30 -25 733.00 -16.90% 137 250.60 -10 757.30 -7.84%
31.03.2004 152 226.30 135 136.20 17 090.10 12.65% 167 185.00 -14 958.70 -8.95%
29.02.2004 135 136.20 136 137.90 -1 001.70 -0.74% 169 722.50 -34 586.30 -20.38%
31.01.2004 136 137.90 121 909.50 14 228.40 11.67% 167 041.70 -30 903.80 -18.50%
31.12.2003 121 909.50 155 296.80 -33 387.30 -21.50% 184 160.90 -62 251.40 -33.80%
30.11.2003 155 296.80 160 277.60 -4 980.80 -3.11% 201 886.60 -46 589.80 -23.08%
31.10.2003 160 277.60 136 980.80 23 296.80 17.01% 218 794.90 -58 517.30 -26.75%
30.09.2003 136 980.80 147 817.20 -10 836.40 -7.33% 218 038.90 -81 058.10 -37.18%
31.08.2003 147 817.20 138 824.80 8 992.40 6.48% 202 156.80 -54 339.60 -26.88%
31.07.2003 138 824.80 140 567.70 -1 742.90 -1.24% 221 079.40 -82 254.60 -37.21%
30.06.2003 140 567.70 102 412.80 38 154.90 37.26% 231 648.70 -91 081.00 -39.32%
31.05.2003 102 412.80 137 250.60 -34 837.80 -25.38% 213 382.30 - 110 969.50 -52.01%
30.04.2003 137 250.60 167 185.00 -29 934.40 -17.90% 88 978.90 48 271.70 54.25%
31.03.2003 167 185.00 169 722.50 -2 537.50 -1.50% 104 738.00 62 447.00 59.62%
28.02.2003 169 722.50 167 041.70 2 680.80 1.60% 98 323.30 71 399.20 72.62%
31.01.2003 167 041.70 184 160.90 -17 119.20 -9.30% 105 923.10 61 118.60 57.70%
31.12.2002 184 160.90 201 886.60 -17 725.70 -8.78% - - -
30.11.2002 201 886.60 218 794.90 -16 908.30 -7.73% - - -
31.10.2002 218 794.90 218 038.90 756.00 0.35% - - -
30.09.2002 218 038.90 202 156.80 15 882.10 7.86% - - -
31.08.2002 202 156.80 221 079.40 -18 922.60 -8.56% - - -
31.07.2002 221 079.40 231 648.70 -10 569.30 -4.56% - - -
30.06.2002 231 648.70 213 382.30 18 266.40 8.56% - - -
31.05.2002 213 382.30 88 978.90 124 403.40 139.81% - - -
30.04.2002 88 978.90 104 738.00 -15 759.10 -15.05% - - -
31.03.2002 104 738.00 98 323.30 6 414.70 6.52% - - -
28.02.2002 98 323.30 105 923.10 -7 599.80 -7.17% - - -
31.01.2002 105 923.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

Deposits of central government - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits of central government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of central government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Deposits of central government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of central government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Deposits of central government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of central government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.