Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Debt securities issued - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2012 125 302.20
Min 30.09.2004 26 069.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 113 064.60 107 351.50 5 713.10 5.32% 112 670.30 394.30 0.35%
30.11.2014 107 351.50 102 630.50 4 721.00 4.60% 112 660.80 -5 309.30 -4.71%
31.10.2014 102 630.50 101 865.70 764.80 0.75% 109 749.30 -7 118.80 -6.49%
30.09.2014 101 865.70 102 110.00 - 244.30 -0.24% 113 716.90 -11 851.20 -10.42%
31.08.2014 102 110.00 102 987.80 - 877.80 -0.85% 112 208.90 -10 098.90 -9.00%
31.07.2014 102 987.80 96 193.30 6 794.50 7.06% 114 308.60 -11 320.80 -9.90%
30.06.2014 96 193.30 98 565.90 -2 372.60 -2.41% 118 844.90 -22 651.60 -19.06%
31.05.2014 98 565.90 100 269.30 -1 703.40 -1.70% 115 266.90 -16 701.00 -14.49%
30.04.2014 100 269.30 99 621.10 648.20 0.65% 116 578.90 -16 309.60 -13.99%
31.03.2014 99 621.10 99 898.50 - 277.40 -0.28% 117 433.00 -17 811.90 -15.17%
28.02.2014 99 898.50 100 626.70 - 728.20 -0.72% 115 306.90 -15 408.40 -13.36%
31.01.2014 100 626.70 112 670.30 -12 043.60 -10.69% 112 481.80 -11 855.10 -10.54%
31.12.2013 112 670.30 112 660.80 9.50 0.01% 113 006.90 - 336.60 -0.30%
30.11.2013 112 660.80 109 749.30 2 911.50 2.65% 117 174.80 -4 514.00 -3.85%
31.10.2013 109 749.30 113 716.90 -3 967.60 -3.49% 114 673.50 -4 924.20 -4.29%
30.09.2013 113 716.90 112 208.90 1 508.00 1.34% 116 901.50 -3 184.60 -2.72%
31.08.2013 112 208.90 114 308.60 -2 099.70 -1.84% 115 820.70 -3 611.80 -3.12%
31.07.2013 114 308.60 118 844.90 -4 536.30 -3.82% 121 372.90 -7 064.30 -5.82%
30.06.2013 118 844.90 115 266.90 3 578.00 3.10% 123 686.20 -4 841.30 -3.91%
31.05.2013 115 266.90 116 578.90 -1 312.00 -1.13% 125 302.20 -10 035.30 -8.01%
30.04.2013 116 578.90 117 433.00 - 854.10 -0.73% 119 822.30 -3 243.40 -2.71%
31.03.2013 117 433.00 115 306.90 2 126.10 1.84% 119 297.50 -1 864.50 -1.56%
28.02.2013 115 306.90 112 481.80 2 825.10 2.51% 114 450.90 856.00 0.75%
31.01.2013 112 481.80 113 006.90 - 525.10 -0.46% 113 420.70 - 938.90 -0.83%
31.12.2012 113 006.90 117 174.80 -4 167.90 -3.56% 117 845.20 -4 838.30 -4.11%
30.11.2012 117 174.80 114 673.50 2 501.30 2.18% 117 227.40 -52.60 -0.04%
31.10.2012 114 673.50 116 901.50 -2 228.00 -1.91% 105 815.50 8 858.00 8.37%
30.09.2012 116 901.50 115 820.70 1 080.80 0.93% 110 875.50 6 026.00 5.43%
31.08.2012 115 820.70 121 372.90 -5 552.20 -4.57% 107 710.60 8 110.10 7.53%
31.07.2012 121 372.90 123 686.20 -2 313.30 -1.87% 108 144.80 13 228.10 12.23%
30.06.2012 123 686.20 125 302.20 -1 616.00 -1.29% 105 921.40 17 764.80 16.77%
31.05.2012 125 302.20 119 822.30 5 479.90 4.57% 103 737.60 21 564.60 20.79%
30.04.2012 119 822.30 119 297.50 524.80 0.44% 108 588.10 11 234.20 10.35%
31.03.2012 119 297.50 114 450.90 4 846.60 4.23% 107 823.90 11 473.60 10.64%
29.02.2012 114 450.90 113 420.70 1 030.20 0.91% 105 549.80 8 901.10 8.43%
31.01.2012 113 420.70 117 845.20 -4 424.50 -3.75% 99 550.20 13 870.50 13.93%
31.12.2011 117 845.20 117 227.40 617.80 0.53% 98 803.40 19 041.80 19.27%
30.11.2011 117 227.40 105 815.50 11 411.90 10.78% 99 313.70 17 913.70 18.04%
31.10.2011 105 815.50 110 875.50 -5 060.00 -4.56% 98 560.60 7 254.90 7.36%
30.09.2011 110 875.50 107 710.60 3 164.90 2.94% 99 394.00 11 481.50 11.55%
31.08.2011 107 710.60 108 144.80 - 434.20 -0.40% 100 666.70 7 043.90 7.00%
31.07.2011 108 144.80 105 921.40 2 223.40 2.10% 100 157.50 7 987.30 7.97%
30.06.2011 105 921.40 103 737.60 2 183.80 2.11% 98 305.50 7 615.90 7.75%
31.05.2011 103 737.60 108 588.10 -4 850.50 -4.47% 96 165.10 7 572.50 7.87%
30.04.2011 108 588.10 107 823.90 764.20 0.71% 97 059.50 11 528.60 11.88%
31.03.2011 107 823.90 105 549.80 2 274.10 2.15% 92 443.80 15 380.10 16.64%
28.02.2011 105 549.80 99 550.20 5 999.60 6.03% 92 642.00 12 907.80 13.93%
31.01.2011 99 550.20 98 803.40 746.80 0.76% 92 108.90 7 441.30 8.08%
31.12.2010 98 803.40 99 313.70 - 510.30 -0.51% 89 673.60 9 129.80 10.18%
30.11.2010 99 313.70 98 560.60 753.10 0.76% 90 380.40 8 933.30 9.88%
31.10.2010 98 560.60 99 394.00 - 833.40 -0.84% 88 829.20 9 731.40 10.96%
30.09.2010 99 394.00 100 666.70 -1 272.70 -1.26% 88 432.90 10 961.10 12.39%
31.08.2010 100 666.70 100 157.50 509.20 0.51% 87 656.80 13 009.90 14.84%
31.07.2010 100 157.50 98 305.50 1 852.00 1.88% 87 111.60 13 045.90 14.98%
30.06.2010 98 305.50 96 165.10 2 140.40 2.23% 86 609.20 11 696.30 13.50%
31.05.2010 96 165.10 97 059.50 - 894.40 -0.92% 88 869.20 7 295.90 8.21%
30.04.2010 97 059.50 92 443.80 4 615.70 4.99% 89 648.30 7 411.20 8.27%
31.03.2010 92 443.80 92 642.00 - 198.20 -0.21% 78 503.50 13 940.30 17.76%
28.02.2010 92 642.00 92 108.90 533.10 0.58% 75 325.50 17 316.50 22.99%
31.01.2010 92 108.90 89 673.60 2 435.30 2.72% 78 968.80 13 140.10 16.64%
31.12.2009 89 673.60 90 380.40 - 706.80 -0.78% 91 784.00 -2 110.40 -2.30%
30.11.2009 90 380.40 88 829.20 1 551.20 1.75% 92 138.40 -1 758.00 -1.91%
31.10.2009 88 829.20 88 432.90 396.30 0.45% 100 382.00 -11 552.80 -11.51%
30.09.2009 88 432.90 87 656.80 776.10 0.89% 99 780.90 -11 348.00 -11.37%
31.08.2009 87 656.80 87 111.60 545.20 0.63% 99 423.70 -11 766.90 -11.84%
31.07.2009 87 111.60 86 609.20 502.40 0.58% 97 979.60 -10 868.00 -11.09%
30.06.2009 86 609.20 88 869.20 -2 260.00 -2.54% 98 400.50 -11 791.30 -11.98%
31.05.2009 88 869.20 89 648.30 - 779.10 -0.87% 101 383.40 -12 514.20 -12.34%
30.04.2009 89 648.30 78 503.50 11 144.80 14.20% 101 486.20 -11 837.90 -11.66%
31.03.2009 78 503.50 75 325.50 3 178.00 4.22% 100 239.00 -21 735.50 -21.68%
28.02.2009 75 325.50 78 968.80 -3 643.30 -4.61% 104 368.50 -29 043.00 -27.83%
31.01.2009 78 968.80 91 784.00 -12 815.20 -13.96% 107 408.50 -28 439.70 -26.48%
31.12.2008 91 784.00 92 138.40 - 354.40 -0.38% 104 142.70 -12 358.70 -11.87%
30.11.2008 92 138.40 100 382.00 -8 243.60 -8.21% 95 293.90 -3 155.50 -3.31%
31.10.2008 100 382.00 99 780.90 601.10 0.60% 87 406.60 12 975.40 14.84%
30.09.2008 99 780.90 99 423.70 357.20 0.36% 87 661.00 12 119.90 13.83%
31.08.2008 99 423.70 97 979.60 1 444.10 1.47% 87 526.80 11 896.90 13.59%
31.07.2008 97 979.60 98 400.50 - 420.90 -0.43% 83 293.20 14 686.40 17.63%
30.06.2008 98 400.50 101 383.40 -2 982.90 -2.94% 81 712.60 16 687.90 20.42%
31.05.2008 101 383.40 101 486.20 - 102.80 -0.10% 78 701.50 22 681.90 28.82%
30.04.2008 101 486.20 100 239.00 1 247.20 1.24% 74 167.20 27 319.00 36.83%
31.03.2008 100 239.00 104 368.50 -4 129.50 -3.96% 73 601.10 26 637.90 36.19%
29.02.2008 104 368.50 107 408.50 -3 040.00 -2.83% 71 831.20 32 537.30 45.30%
31.01.2008 107 408.50 104 142.70 3 265.80 3.14% 70 637.50 36 771.00 52.06%
31.12.2007 104 142.70 95 293.90 8 848.80 9.29% 66 479.60 37 663.10 56.65%
30.11.2007 95 293.90 87 406.60 7 887.30 9.02% 69 271.50 26 022.40 37.57%
31.10.2007 87 406.60 87 661.00 - 254.40 -0.29% 69 383.70 18 022.90 25.98%
30.09.2007 87 661.00 87 526.80 134.20 0.15% 65 534.60 22 126.40 33.76%
31.08.2007 87 526.80 83 293.20 4 233.60 5.08% 62 332.50 25 194.30 40.42%
31.07.2007 83 293.20 81 712.60 1 580.60 1.93% 61 475.90 21 817.30 35.49%
30.06.2007 81 712.60 78 701.50 3 011.10 3.83% 60 915.80 20 796.80 34.14%
31.05.2007 78 701.50 74 167.20 4 534.30 6.11% 58 818.30 19 883.20 33.80%
30.04.2007 74 167.20 73 601.10 566.10 0.77% 63 217.90 10 949.30 17.32%
31.03.2007 73 601.10 71 831.20 1 769.90 2.46% 62 772.40 10 828.70 17.25%
28.02.2007 71 831.20 70 637.50 1 193.70 1.69% 61 887.20 9 944.00 16.07%
31.01.2007 70 637.50 66 479.60 4 157.90 6.25% 60 527.50 10 110.00 16.70%
31.12.2006 66 479.60 69 271.50 -2 791.90 -4.03% 60 063.70 6 415.90 10.68%
30.11.2006 69 271.50 69 383.70 - 112.20 -0.16% 56 060.40 13 211.10 23.57%
31.10.2006 69 383.70 65 534.60 3 849.10 5.87% 50 752.70 18 631.00 36.71%
30.09.2006 65 534.60 62 332.50 3 202.10 5.14% 44 312.70 21 221.90 47.89%
31.08.2006 62 332.50 61 475.90 856.60 1.39% 45 005.40 17 327.10 38.50%
31.07.2006 61 475.90 60 915.80 560.10 0.92% 44 469.20 17 006.70 38.24%
30.06.2006 60 915.80 58 818.30 2 097.50 3.57% 41 514.50 19 401.30 46.73%
31.05.2006 58 818.30 63 217.90 -4 399.60 -6.96% 42 831.10 15 987.20 37.33%
30.04.2006 63 217.90 62 772.40 445.50 0.71% 38 114.00 25 103.90 65.87%
31.03.2006 62 772.40 61 887.20 885.20 1.43% 37 429.70 25 342.70 67.71%
28.02.2006 61 887.20 60 527.50 1 359.70 2.25% 32 806.50 29 080.70 88.64%
31.01.2006 60 527.50 60 063.70 463.80 0.77% 32 492.10 28 035.40 86.28%
31.12.2005 60 063.70 56 060.40 4 003.30 7.14% 26 802.00 33 261.70 124.10%
30.11.2005 56 060.40 50 752.70 5 307.70 10.46% 26 443.50 29 616.90 112.00%
31.10.2005 50 752.70 44 312.70 6 440.00 14.53% 26 492.40 24 260.30 91.57%
30.09.2005 44 312.70 45 005.40 - 692.70 -1.54% 26 069.90 18 242.80 69.98%
31.08.2005 45 005.40 44 469.20 536.20 1.21% 29 047.00 15 958.40 54.94%
31.07.2005 44 469.20 41 514.50 2 954.70 7.12% 36 448.90 8 020.30 22.00%
30.06.2005 41 514.50 42 831.10 -1 316.60 -3.07% 34 970.20 6 544.30 18.71%
31.05.2005 42 831.10 38 114.00 4 717.10 12.38% 35 941.70 6 889.40 19.17%
30.04.2005 38 114.00 37 429.70 684.30 1.83% 39 069.50 - 955.50 -2.45%
31.03.2005 37 429.70 32 806.50 4 623.20 14.09% 37 152.30 277.40 0.75%
28.02.2005 32 806.50 32 492.10 314.40 0.97% 36 310.50 -3 504.00 -9.65%
31.01.2005 32 492.10 26 802.00 5 690.10 21.23% 37 303.20 -4 811.10 -12.90%
31.12.2004 26 802.00 26 443.50 358.50 1.36% 51 584.10 -24 782.10 -48.04%
30.11.2004 26 443.50 26 492.40 -48.90 -0.18% 52 493.80 -26 050.30 -49.63%
31.10.2004 26 492.40 26 069.90 422.50 1.62% 47 926.60 -21 434.20 -44.72%
30.09.2004 26 069.90 29 047.00 -2 977.10 -10.25% 47 513.60 -21 443.70 -45.13%
31.08.2004 29 047.00 36 448.90 -7 401.90 -20.31% 45 908.90 -16 861.90 -36.73%
31.07.2004 36 448.90 34 970.20 1 478.70 4.23% 43 863.30 -7 414.40 -16.90%
30.06.2004 34 970.20 35 941.70 - 971.50 -2.70% 43 528.90 -8 558.70 -19.66%
31.05.2004 35 941.70 39 069.50 -3 127.80 -8.01% 41 488.80 -5 547.10 -13.37%
30.04.2004 39 069.50 37 152.30 1 917.20 5.16% 41 796.90 -2 727.40 -6.53%
31.03.2004 37 152.30 36 310.50 841.80 2.32% 48 186.80 -11 034.50 -22.90%
29.02.2004 36 310.50 37 303.20 - 992.70 -2.66% 48 219.60 -11 909.10 -24.70%
31.01.2004 37 303.20 51 584.10 -14 280.90 -27.68% 47 107.90 -9 804.70 -20.81%
31.12.2003 51 584.10 52 493.80 - 909.70 -1.73% 48 579.00 3 005.10 6.19%
30.11.2003 52 493.80 47 926.60 4 567.20 9.53% 47 419.00 5 074.80 10.70%
31.10.2003 47 926.60 47 513.60 413.00 0.87% 45 187.40 2 739.20 6.06%
30.09.2003 47 513.60 45 908.90 1 604.70 3.50% 44 665.00 2 848.60 6.38%
31.08.2003 45 908.90 43 863.30 2 045.60 4.66% 48 147.80 -2 238.90 -4.65%
31.07.2003 43 863.30 43 528.90 334.40 0.77% 48 388.60 -4 525.30 -9.35%
30.06.2003 43 528.90 41 488.80 2 040.10 4.92% 53 217.70 -9 688.80 -18.21%
31.05.2003 41 488.80 41 796.90 - 308.10 -0.74% 54 524.00 -13 035.20 -23.91%
30.04.2003 41 796.90 48 186.80 -6 389.90 -13.26% 51 729.90 -9 933.00 -19.20%
31.03.2003 48 186.80 48 219.60 -32.80 -0.07% 51 329.90 -3 143.10 -6.12%
28.02.2003 48 219.60 47 107.90 1 111.70 2.36% 47 397.20 822.40 1.74%
31.01.2003 47 107.90 48 579.00 -1 471.10 -3.03% 54 913.00 -7 805.10 -14.21%
31.12.2002 48 579.00 47 419.00 1 160.00 2.45% - - -
30.11.2002 47 419.00 45 187.40 2 231.60 4.94% - - -
31.10.2002 45 187.40 44 665.00 522.40 1.17% - - -
30.09.2002 44 665.00 48 147.80 -3 482.80 -7.23% - - -
31.08.2002 48 147.80 48 388.60 - 240.80 -0.50% - - -
31.07.2002 48 388.60 53 217.70 -4 829.10 -9.07% - - -
30.06.2002 53 217.70 54 524.00 -1 306.30 -2.40% - - -
31.05.2002 54 524.00 51 729.90 2 794.10 5.40% - - -
30.04.2002 51 729.90 51 329.90 400.00 0.78% - - -
31.03.2002 51 329.90 47 397.20 3 932.70 8.30% - - -
28.02.2002 47 397.20 54 913.00 -7 515.80 -13.69% - - -
31.01.2002 54 913.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Debt securities issued - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.