Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
31.12.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Debt securities issued - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2017 462 574.10
Min 30.09.2002 69 323.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 415 997.10 418 340.70 -2 343.60 -0.56% 439 384.20 -23 387.10 -5.32%
30.06.2020 418 340.70 423 277.70 -4 937.00 -1.17% 435 931.80 -17 591.10 -4.04%
31.05.2020 423 277.70 425 270.50 -1 992.80 -0.47% 434 307.00 -11 029.30 -2.54%
30.04.2020 425 270.50 438 586.70 -13 316.20 -3.04% 425 228.10 42.40 0.01%
31.03.2020 438 586.70 435 741.30 2 845.40 0.65% 422 959.40 15 627.30 3.69%
29.02.2020 435 741.30 434 514.10 1 227.20 0.28% 425 016.60 10 724.70 2.52%
31.01.2020 434 514.10 430 861.60 3 652.50 0.85% 423 178.30 11 335.80 2.68%
31.12.2019 430 861.60 435 730.00 -4 868.40 -1.12% 421 933.30 8 928.30 2.12%
30.11.2019 435 730.00 447 566.90 -11 836.90 -2.64% 421 821.50 13 908.50 3.30%
31.10.2019 447 566.90 447 744.90 - 178.00 -0.04% 420 352.80 27 214.10 6.47%
30.09.2019 447 744.90 441 768.50 5 976.40 1.35% 415 044.40 32 700.50 7.88%
31.08.2019 441 768.50 439 384.20 2 384.30 0.54% 418 380.20 23 388.30 5.59%
31.07.2019 439 384.20 435 931.80 3 452.40 0.79% 418 852.30 20 531.90 4.90%
30.06.2019 435 931.80 434 307.00 1 624.80 0.37% 414 993.50 20 938.30 5.05%
31.05.2019 434 307.00 425 228.10 9 078.90 2.13% 414 304.80 20 002.20 4.83%
30.04.2019 425 228.10 422 959.40 2 268.70 0.54% 413 739.50 11 488.60 2.78%
31.03.2019 422 959.40 425 016.60 -2 057.20 -0.48% 415 740.10 7 219.30 1.74%
28.02.2019 425 016.60 423 178.30 1 838.30 0.43% 415 901.50 9 115.10 2.19%
31.01.2019 423 178.30 421 933.30 1 245.00 0.29% 415 195.80 7 982.50 1.92%
31.12.2018 421 933.30 421 821.50 111.80 0.03% 413 025.10 8 908.20 2.16%
30.11.2018 421 821.50 420 352.80 1 468.70 0.35% 457 897.20 -36 075.70 -7.88%
31.10.2018 420 352.80 415 044.40 5 308.40 1.28% 461 450.90 -41 098.10 -8.91%
30.09.2018 415 044.40 418 380.20 -3 335.80 -0.80% 459 297.60 -44 253.20 -9.63%
31.08.2018 418 380.20 418 852.30 - 472.10 -0.11% 457 732.90 -39 352.70 -8.60%
31.07.2018 418 852.30 414 993.50 3 858.80 0.93% 462 091.90 -43 239.60 -9.36%
30.06.2018 414 993.50 414 304.80 688.70 0.17% 462 574.10 -47 580.60 -10.29%
31.05.2018 414 304.80 413 739.50 565.30 0.14% 461 047.70 -46 742.90 -10.14%
30.04.2018 413 739.50 415 740.10 -2 000.60 -0.48% 459 234.20 -45 494.70 -9.91%
31.03.2018 415 740.10 415 901.50 - 161.40 -0.04% 454 366.50 -38 626.40 -8.50%
28.02.2018 415 901.50 415 195.80 705.70 0.17% 450 316.30 -34 414.80 -7.64%
31.01.2018 415 195.80 413 025.10 2 170.70 0.53% 446 226.10 -31 030.30 -6.95%
31.12.2017 413 025.10 457 897.20 -44 872.10 -9.80% 445 123.70 -32 098.60 -7.21%
30.11.2017 457 897.20 461 450.90 -3 553.70 -0.77% 442 945.60 14 951.60 3.38%
31.10.2017 461 450.90 459 297.60 2 153.30 0.47% 438 756.80 22 694.10 5.17%
30.09.2017 459 297.60 457 732.90 1 564.70 0.34% 443 554.20 15 743.40 3.55%
31.08.2017 457 732.90 462 091.90 -4 359.00 -0.94% 438 519.00 19 213.90 4.38%
31.07.2017 462 091.90 462 574.10 - 482.20 -0.10% 436 026.30 26 065.60 5.98%
30.06.2017 462 574.10 461 047.70 1 526.40 0.33% 429 729.60 32 844.50 7.64%
31.05.2017 461 047.70 459 234.20 1 813.50 0.39% 435 519.60 25 528.10 5.86%
30.04.2017 459 234.20 454 366.50 4 867.70 1.07% 433 657.70 25 576.50 5.90%
31.03.2017 454 366.50 450 316.30 4 050.20 0.90% 429 321.60 25 044.90 5.83%
28.02.2017 450 316.30 446 226.10 4 090.20 0.92% 425 721.10 24 595.20 5.78%
31.01.2017 446 226.10 445 123.70 1 102.40 0.25% 429 281.10 16 945.00 3.95%
31.12.2016 445 123.70 442 945.60 2 178.10 0.49% 430 115.80 15 007.90 3.49%
30.11.2016 442 945.60 438 756.80 4 188.80 0.95% 416 192.00 26 753.60 6.43%
31.10.2016 438 756.80 443 554.20 -4 797.40 -1.08% 413 143.30 25 613.50 6.20%
30.09.2016 443 554.20 438 519.00 5 035.20 1.15% 440 578.80 2 975.40 0.68%
31.08.2016 438 519.00 436 026.30 2 492.70 0.57% 432 260.80 6 258.20 1.45%
31.07.2016 436 026.30 429 729.60 6 296.70 1.47% 429 296.40 6 729.90 1.57%
30.06.2016 429 729.60 435 519.60 -5 790.00 -1.33% 426 490.10 3 239.50 0.76%
31.05.2016 435 519.60 433 657.70 1 861.90 0.43% 418 830.70 16 688.90 3.98%
30.04.2016 433 657.70 429 321.60 4 336.10 1.01% 413 739.00 19 918.70 4.81%
31.03.2016 429 321.60 425 721.10 3 600.50 0.85% 391 760.40 37 561.20 9.59%
29.02.2016 425 721.10 429 281.10 -3 560.00 -0.83% 386 931.30 38 789.80 10.02%
31.01.2016 429 281.10 430 115.80 - 834.70 -0.19% 384 244.00 45 037.10 11.72%
31.12.2015 430 115.80 416 192.00 13 923.80 3.35% 381 740.70 48 375.10 12.67%
30.11.2015 416 192.00 413 143.30 3 048.70 0.74% 377 192.10 38 999.90 10.34%
31.10.2015 413 143.30 440 578.80 -27 435.50 -6.23% 366 402.70 46 740.60 12.76%
30.09.2015 440 578.80 432 260.80 8 318.00 1.92% 358 519.30 82 059.50 22.89%
31.08.2015 432 260.80 429 296.40 2 964.40 0.69% 359 154.50 73 106.30 20.36%
31.07.2015 429 296.40 426 490.10 2 806.30 0.66% 358 586.00 70 710.40 19.72%
30.06.2015 426 490.10 418 830.70 7 659.40 1.83% 349 720.20 76 769.90 21.95%
31.05.2015 418 830.70 413 739.00 5 091.70 1.23% 347 794.60 71 036.10 20.42%
30.04.2015 413 739.00 391 760.40 21 978.60 5.61% 349 738.20 64 000.80 18.30%
31.03.2015 391 760.40 386 931.30 4 829.10 1.25% 345 899.10 45 861.30 13.26%
28.02.2015 386 931.30 384 244.00 2 687.30 0.70% 343 959.80 42 971.50 12.49%
31.01.2015 384 244.00 381 740.70 2 503.30 0.66% 342 005.40 42 238.60 12.35%
31.12.2014 381 740.70 377 192.10 4 548.60 1.21% 346 988.80 34 751.90 10.02%
30.11.2014 377 192.10 366 402.70 10 789.40 2.94% 346 755.10 30 437.00 8.78%
31.10.2014 366 402.70 358 519.30 7 883.40 2.20% 340 021.40 26 381.30 7.76%
30.09.2014 358 519.30 359 154.50 - 635.20 -0.18% 338 840.10 19 679.20 5.81%
31.08.2014 359 154.50 358 586.00 568.50 0.16% 333 008.80 26 145.70 7.85%
31.07.2014 358 586.00 349 720.20 8 865.80 2.54% 330 475.20 28 110.80 8.51%
30.06.2014 349 720.20 347 794.60 1 925.60 0.55% 333 215.90 16 504.30 4.95%
31.05.2014 347 794.60 349 738.20 -1 943.60 -0.56% 320 591.40 27 203.20 8.49%
30.04.2014 349 738.20 345 899.10 3 839.10 1.11% 317 477.50 32 260.70 10.16%
31.03.2014 345 899.10 343 959.80 1 939.30 0.56% 319 728.10 26 171.00 8.19%
28.02.2014 343 959.80 342 005.40 1 954.40 0.57% 317 135.40 26 824.40 8.46%
31.01.2014 342 005.40 346 988.80 -4 983.40 -1.44% 312 761.00 29 244.40 9.35%
31.12.2013 346 988.80 346 755.10 233.70 0.07% 310 628.60 36 360.20 11.71%
30.11.2013 346 755.10 340 021.40 6 733.70 1.98% 316 238.20 30 516.90 9.65%
31.10.2013 340 021.40 338 840.10 1 181.30 0.35% 311 920.20 28 101.20 9.01%
30.09.2013 338 840.10 333 008.80 5 831.30 1.75% 311 066.40 27 773.70 8.93%
31.08.2013 333 008.80 330 475.20 2 533.60 0.77% 314 730.20 18 278.60 5.81%
31.07.2013 330 475.20 333 215.90 -2 740.70 -0.82% 318 285.90 12 189.30 3.83%
30.06.2013 333 215.90 320 591.40 12 624.50 3.94% 318 067.40 15 148.50 4.76%
31.05.2013 320 591.40 317 477.50 3 113.90 0.98% 313 256.30 7 335.10 2.34%
30.04.2013 317 477.50 319 728.10 -2 250.60 -0.70% 310 127.80 7 349.70 2.37%
31.03.2013 319 728.10 317 135.40 2 592.70 0.82% 307 271.60 12 456.50 4.05%
28.02.2013 317 135.40 312 761.00 4 374.40 1.40% 306 443.60 10 691.80 3.49%
31.01.2013 312 761.00 310 628.60 2 132.40 0.69% 307 555.70 5 205.30 1.69%
31.12.2012 310 628.60 316 238.20 -5 609.60 -1.77% 306 567.30 4 061.30 1.32%
30.11.2012 316 238.20 311 920.20 4 318.00 1.38% 304 034.80 12 203.40 4.01%
31.10.2012 311 920.20 311 066.40 853.80 0.27% 301 770.30 10 149.90 3.36%
30.09.2012 311 066.40 314 730.20 -3 663.80 -1.16% 307 683.00 3 383.40 1.10%
31.08.2012 314 730.20 318 285.90 -3 555.70 -1.12% 304 828.50 9 901.70 3.25%
31.07.2012 318 285.90 318 067.40 218.50 0.07% 303 040.50 15 245.40 5.03%
30.06.2012 318 067.40 313 256.30 4 811.10 1.54% 304 231.20 13 836.20 4.55%
31.05.2012 313 256.30 310 127.80 3 128.50 1.01% 302 552.30 10 704.00 3.54%
30.04.2012 310 127.80 307 271.60 2 856.20 0.93% 304 488.70 5 639.10 1.85%
31.03.2012 307 271.60 306 443.60 828.00 0.27% 304 010.10 3 261.50 1.07%
29.02.2012 306 443.60 307 555.70 -1 112.10 -0.36% 299 674.30 6 769.30 2.26%
31.01.2012 307 555.70 306 567.30 988.40 0.32% 296 584.50 10 971.20 3.70%
31.12.2011 306 567.30 304 034.80 2 532.50 0.83% 296 117.20 10 450.10 3.53%
30.11.2011 304 034.80 301 770.30 2 264.50 0.75% 295 718.70 8 316.10 2.81%
31.10.2011 301 770.30 307 683.00 -5 912.70 -1.92% 298 785.90 2 984.40 1.00%
30.09.2011 307 683.00 304 828.50 2 854.50 0.94% 298 777.60 8 905.40 2.98%
31.08.2011 304 828.50 303 040.50 1 788.00 0.59% 299 342.50 5 486.00 1.83%
31.07.2011 303 040.50 304 231.20 -1 190.70 -0.39% 298 002.80 5 037.70 1.69%
30.06.2011 304 231.20 302 552.30 1 678.90 0.55% 296 689.70 7 541.50 2.54%
31.05.2011 302 552.30 304 488.70 -1 936.40 -0.64% 301 189.40 1 362.90 0.45%
30.04.2011 304 488.70 304 010.10 478.60 0.16% 307 451.50 -2 962.80 -0.96%
31.03.2011 304 010.10 299 674.30 4 335.80 1.45% 295 496.60 8 513.50 2.88%
28.02.2011 299 674.30 296 584.50 3 089.80 1.04% 295 015.30 4 659.00 1.58%
31.01.2011 296 584.50 296 117.20 467.30 0.16% 294 895.70 1 688.80 0.57%
31.12.2010 296 117.20 295 718.70 398.50 0.13% 293 781.10 2 336.10 0.80%
30.11.2010 295 718.70 298 785.90 -3 067.20 -1.03% 291 690.80 4 027.90 1.38%
31.10.2010 298 785.90 298 777.60 8.30 0.00% 289 215.30 9 570.60 3.31%
30.09.2010 298 777.60 299 342.50 - 564.90 -0.19% 280 977.60 17 800.00 6.33%
31.08.2010 299 342.50 298 002.80 1 339.70 0.45% 277 356.60 21 985.90 7.93%
31.07.2010 298 002.80 296 689.70 1 313.10 0.44% 277 890.60 20 112.20 7.24%
30.06.2010 296 689.70 301 189.40 -4 499.70 -1.49% 275 065.20 21 624.50 7.86%
31.05.2010 301 189.40 307 451.50 -6 262.10 -2.04% 277 920.30 23 269.10 8.37%
30.04.2010 307 451.50 295 496.60 11 954.90 4.05% 279 694.20 27 757.30 9.92%
31.03.2010 295 496.60 295 015.30 481.30 0.16% 270 809.60 24 687.00 9.12%
28.02.2010 295 015.30 294 895.70 119.60 0.04% 260 127.10 34 888.20 13.41%
31.01.2010 294 895.70 293 781.10 1 114.60 0.38% 270 616.10 24 279.60 8.97%
31.12.2009 293 781.10 291 690.80 2 090.30 0.72% 269 458.30 24 322.80 9.03%
30.11.2009 291 690.80 289 215.30 2 475.50 0.86% 270 851.90 20 838.90 7.69%
31.10.2009 289 215.30 280 977.60 8 237.70 2.93% 272 625.50 16 589.80 6.09%
30.09.2009 280 977.60 277 356.60 3 621.00 1.31% 267 028.10 13 949.50 5.22%
31.08.2009 277 356.60 277 890.60 - 534.00 -0.19% 258 805.20 18 551.40 7.17%
31.07.2009 277 890.60 275 065.20 2 825.40 1.03% 254 082.90 23 807.70 9.37%
30.06.2009 275 065.20 277 920.30 -2 855.10 -1.03% 248 933.20 26 132.00 10.50%
31.05.2009 277 920.30 279 694.20 -1 773.90 -0.63% 249 335.20 28 585.10 11.46%
30.04.2009 279 694.20 270 809.60 8 884.60 3.28% 248 531.20 31 163.00 12.54%
31.03.2009 270 809.60 260 127.10 10 682.50 4.11% 247 353.70 23 455.90 9.48%
28.02.2009 260 127.10 270 616.10 -10 489.00 -3.88% 253 163.00 6 964.10 2.75%
31.01.2009 270 616.10 269 458.30 1 157.80 0.43% 257 533.00 13 083.10 5.08%
31.12.2008 269 458.30 270 851.90 -1 393.60 -0.51% 254 032.50 15 425.80 6.07%
30.11.2008 270 851.90 272 625.50 -1 773.60 -0.65% 228 389.30 42 462.60 18.59%
31.10.2008 272 625.50 267 028.10 5 597.40 2.10% 216 720.00 55 905.50 25.80%
30.09.2008 267 028.10 258 805.20 8 222.90 3.18% 213 514.30 53 513.80 25.06%
31.08.2008 258 805.20 254 082.90 4 722.30 1.86% 209 864.10 48 941.10 23.32%
31.07.2008 254 082.90 248 933.20 5 149.70 2.07% 200 283.80 53 799.10 26.86%
30.06.2008 248 933.20 249 335.20 - 402.00 -0.16% 198 263.90 50 669.30 25.56%
31.05.2008 249 335.20 248 531.20 804.00 0.32% 191 001.30 58 333.90 30.54%
30.04.2008 248 531.20 247 353.70 1 177.50 0.48% 183 305.60 65 225.60 35.58%
31.03.2008 247 353.70 253 163.00 -5 809.30 -2.29% 181 333.80 66 019.90 36.41%
29.02.2008 253 163.00 257 533.00 -4 370.00 -1.70% 178 318.80 74 844.20 41.97%
31.01.2008 257 533.00 254 032.50 3 500.50 1.38% 174 146.10 83 386.90 47.88%
31.12.2007 254 032.50 228 389.30 25 643.20 11.23% 170 272.90 83 759.60 49.19%
30.11.2007 228 389.30 216 720.00 11 669.30 5.38% 172 450.60 55 938.70 32.44%
31.10.2007 216 720.00 213 514.30 3 205.70 1.50% 168 462.00 48 258.00 28.65%
30.09.2007 213 514.30 209 864.10 3 650.20 1.74% 159 316.10 54 198.20 34.02%
31.08.2007 209 864.10 200 283.80 9 580.30 4.78% 155 690.90 54 173.20 34.80%
31.07.2007 200 283.80 198 263.90 2 019.90 1.02% 153 386.10 46 897.70 30.57%
30.06.2007 198 263.90 191 001.30 7 262.60 3.80% 147 870.50 50 393.40 34.08%
31.05.2007 191 001.30 183 305.60 7 695.70 4.20% 146 274.20 44 727.10 30.58%
30.04.2007 183 305.60 181 333.80 1 971.80 1.09% 146 012.10 37 293.50 25.54%
31.03.2007 181 333.80 178 318.80 3 015.00 1.69% 143 442.30 37 891.50 26.42%
28.02.2007 178 318.80 174 146.10 4 172.70 2.40% 142 539.60 35 779.20 25.10%
31.01.2007 174 146.10 170 272.90 3 873.20 2.27% 139 364.90 34 781.20 24.96%
31.12.2006 170 272.90 172 450.60 -2 177.70 -1.26% 138 641.30 31 631.60 22.82%
30.11.2006 172 450.60 168 462.00 3 988.60 2.37% 132 159.50 40 291.10 30.49%
31.10.2006 168 462.00 159 316.10 9 145.90 5.74% 121 964.80 46 497.20 38.12%
30.09.2006 159 316.10 155 690.90 3 625.20 2.33% 107 964.90 51 351.20 47.56%
31.08.2006 155 690.90 153 386.10 2 304.80 1.50% 106 254.50 49 436.40 46.53%
31.07.2006 153 386.10 147 870.50 5 515.60 3.73% 104 456.60 48 929.50 46.84%
30.06.2006 147 870.50 146 274.20 1 596.30 1.09% 100 945.70 46 924.80 46.49%
31.05.2006 146 274.20 146 012.10 262.10 0.18% 98 455.90 47 818.30 48.57%
30.04.2006 146 012.10 143 442.30 2 569.80 1.79% 89 548.80 56 463.30 63.05%
31.03.2006 143 442.30 142 539.60 902.70 0.63% 89 170.60 54 271.70 60.86%
28.02.2006 142 539.60 139 364.90 3 174.70 2.28% 83 684.80 58 854.80 70.33%
31.01.2006 139 364.90 138 641.30 723.60 0.52% 83 513.10 55 851.80 66.88%
31.12.2005 138 641.30 132 159.50 6 481.80 4.90% 80 117.90 58 523.40 73.05%
30.11.2005 132 159.50 121 964.80 10 194.70 8.36% 80 037.90 52 121.60 65.12%
31.10.2005 121 964.80 107 964.90 13 999.90 12.97% 77 849.20 44 115.60 56.67%
30.09.2005 107 964.90 106 254.50 1 710.40 1.61% 77 494.40 30 470.50 39.32%
31.08.2005 106 254.50 104 456.60 1 797.90 1.72% 82 503.30 23 751.20 28.79%
31.07.2005 104 456.60 100 945.70 3 510.90 3.48% 87 481.10 16 975.50 19.40%
30.06.2005 100 945.70 98 455.90 2 489.80 2.53% 85 839.40 15 106.30 17.60%
31.05.2005 98 455.90 89 548.80 8 907.10 9.95% 86 413.30 12 042.60 13.94%
30.04.2005 89 548.80 89 170.60 378.20 0.42% 91 283.60 -1 734.80 -1.90%
31.03.2005 89 170.60 83 684.80 5 485.80 6.56% 90 121.70 - 951.10 -1.06%
28.02.2005 83 684.80 83 513.10 171.70 0.21% 86 647.20 -2 962.40 -3.42%
31.01.2005 83 513.10 80 117.90 3 395.20 4.24% 84 774.30 -1 261.20 -1.49%
31.12.2004 80 117.90 80 037.90 80.00 0.10% 88 070.00 -7 952.10 -9.03%
30.11.2004 80 037.90 77 849.20 2 188.70 2.81% 88 813.00 -8 775.10 -9.88%
31.10.2004 77 849.20 77 494.40 354.80 0.46% 81 747.50 -3 898.30 -4.77%
30.09.2004 77 494.40 82 503.30 -5 008.90 -6.07% 80 743.80 -3 249.40 -4.02%
31.08.2004 82 503.30 87 481.10 -4 977.80 -5.69% 79 063.20 3 440.10 4.35%
31.07.2004 87 481.10 85 839.40 1 641.70 1.91% 74 702.60 12 778.50 17.11%
30.06.2004 85 839.40 86 413.30 - 573.90 -0.66% 74 546.50 11 292.90 15.15%
31.05.2004 86 413.30 91 283.60 -4 870.30 -5.34% 71 199.80 15 213.50 21.37%
30.04.2004 91 283.60 90 121.70 1 161.90 1.29% 72 609.80 18 673.80 25.72%
31.03.2004 90 121.70 86 647.20 3 474.50 4.01% 78 659.30 11 462.40 14.57%
29.02.2004 86 647.20 84 774.30 1 872.90 2.21% 75 306.50 11 340.70 15.06%
31.01.2004 84 774.30 88 070.00 -3 295.70 -3.74% 75 563.70 9 210.60 12.19%
31.12.2003 88 070.00 88 813.00 - 743.00 -0.84% 75 419.60 12 650.40 16.77%
30.11.2003 88 813.00 81 747.50 7 065.50 8.64% 73 966.30 14 846.70 20.07%
31.10.2003 81 747.50 80 743.80 1 003.70 1.24% 69 925.40 11 822.10 16.91%
30.09.2003 80 743.80 79 063.20 1 680.60 2.13% 69 323.00 11 420.80 16.47%
31.08.2003 79 063.20 74 702.60 4 360.60 5.84% 73 431.30 5 631.90 7.67%
31.07.2003 74 702.60 74 546.50 156.10 0.21% 73 110.90 1 591.70 2.18%
30.06.2003 74 546.50 71 199.80 3 346.70 4.70% 78 516.50 -3 970.00 -5.06%
31.05.2003 71 199.80 72 609.80 -1 410.00 -1.94% 79 923.80 -8 724.00 -10.92%
30.04.2003 72 609.80 78 659.30 -6 049.50 -7.69% 75 805.50 -3 195.70 -4.22%
31.03.2003 78 659.30 75 306.50 3 352.80 4.45% 75 612.30 3 047.00 4.03%
28.02.2003 75 306.50 75 563.70 - 257.20 -0.34% 75 620.00 - 313.50 -0.41%
31.01.2003 75 563.70 75 419.60 144.10 0.19% 85 808.70 -10 245.00 -11.94%
31.12.2002 75 419.60 73 966.30 1 453.30 1.96% - - -
30.11.2002 73 966.30 69 925.40 4 040.90 5.78% - - -
31.10.2002 69 925.40 69 323.00 602.40 0.87% - - -
30.09.2002 69 323.00 73 431.30 -4 108.30 -5.59% - - -
31.08.2002 73 431.30 73 110.90 320.40 0.44% - - -
31.07.2002 73 110.90 78 516.50 -5 405.60 -6.88% - - -
30.06.2002 78 516.50 79 923.80 -1 407.30 -1.76% - - -
31.05.2002 79 923.80 75 805.50 4 118.30 5.43% - - -
30.04.2002 75 805.50 75 612.30 193.20 0.26% - - -
31.03.2002 75 612.30 75 620.00 -7.70 -0.01% - - -
28.02.2002 75 620.00 85 808.70 -10 188.70 -11.87% - - -
31.01.2002 85 808.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Debt securities issued - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.