M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, Peněžní agregát M1 (M1 = Oběživo + netermínované korunové vklady)
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Peněžní agregát M1 (M1 = Oběživo + netermínované korunové vklady)
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Peněžní agregáty: M1, Roční míra růstu, Procenta, Měsíční
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2-M1 (quasi peníze)
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, M1
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, M2-M1 (quasi peníze)
31.03.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M1 - Oběživo
31.03.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M1 - Jednodenní vklady
31.03.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M1 - Celkem
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Oběživo
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Celkem
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M1 - Oběživo
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M1 - Celkem
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Měsíční míry růstu, M1 - Oběživo
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Měsíční míry růstu, M1 - Jednodenní vklady
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Měsíční míry růstu, M1 - Celkem

Graf hodnot, Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... M1 - Currency in circulation - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.07.2020 643 010.50
Min 31.01.2002 179 912.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 643 010.50 642 221.40 789.10 0.12% 584 848.60 58 161.90 9.94%
30.06.2020 642 221.40 639 404.30 2 817.10 0.44% 585 851.50 56 369.90 9.62%
31.05.2020 639 404.30 631 874.80 7 529.50 1.19% 581 434.10 57 970.20 9.97%
30.04.2020 631 874.80 612 538.80 19 336.00 3.16% 579 821.10 52 053.70 8.98%
31.03.2020 612 538.80 596 459.30 16 079.50 2.70% 575 625.00 36 913.80 6.41%
29.02.2020 596 459.30 593 264.20 3 195.10 0.54% 572 343.60 24 115.70 4.21%
31.01.2020 593 264.20 598 914.70 -5 650.50 -0.94% 569 058.40 24 205.80 4.25%
31.12.2019 598 914.70 597 817.80 1 096.90 0.18% 571 189.30 27 725.40 4.85%
30.11.2019 597 817.80 594 629.50 3 188.30 0.54% 566 709.30 31 108.50 5.49%
31.10.2019 594 629.50 591 501.50 3 128.00 0.53% 561 591.00 33 038.50 5.88%
30.09.2019 591 501.50 588 483.40 3 018.10 0.51% 562 690.00 28 811.50 5.12%
31.08.2019 588 483.40 584 848.60 3 634.80 0.62% 556 056.90 32 426.50 5.83%
31.07.2019 584 848.60 585 851.50 -1 002.90 -0.17% 554 099.10 30 749.50 5.55%
30.06.2019 585 851.50 581 434.10 4 417.40 0.76% 556 394.20 29 457.30 5.29%
31.05.2019 581 434.10 579 821.10 1 613.00 0.28% 551 390.20 30 043.90 5.45%
30.04.2019 579 821.10 575 625.00 4 196.10 0.73% 549 044.00 30 777.10 5.61%
31.03.2019 575 625.00 572 343.60 3 281.40 0.57% 545 588.60 30 036.40 5.51%
28.02.2019 572 343.60 569 058.40 3 285.20 0.58% 538 364.10 33 979.50 6.31%
31.01.2019 569 058.40 571 189.30 -2 130.90 -0.37% 536 858.70 32 199.70 6.00%
31.12.2018 571 189.30 566 709.30 4 480.00 0.79% 548 344.80 22 844.50 4.17%
30.11.2018 566 709.30 561 591.00 5 118.30 0.91% 538 132.10 28 577.20 5.31%
31.10.2018 561 591.00 562 690.00 -1 099.00 -0.20% 533 129.10 28 461.90 5.34%
30.09.2018 562 690.00 556 056.90 6 633.10 1.19% 534 989.10 27 700.90 5.18%
31.08.2018 556 056.90 554 099.10 1 957.80 0.35% 529 847.90 26 209.00 4.95%
31.07.2018 554 099.10 556 394.20 -2 295.10 -0.41% 529 094.90 25 004.20 4.73%
30.06.2018 556 394.20 551 390.20 5 004.00 0.91% 531 195.40 25 198.80 4.74%
31.05.2018 551 390.20 549 044.00 2 346.20 0.43% 526 932.90 24 457.30 4.64%
30.04.2018 549 044.00 545 588.60 3 455.40 0.63% 530 282.70 18 761.30 3.54%
31.03.2018 545 588.60 538 364.10 7 224.50 1.34% 521 830.00 23 758.60 4.55%
28.02.2018 538 364.10 536 858.70 1 505.40 0.28% 516 592.00 21 772.10 4.21%
31.01.2018 536 858.70 548 344.80 -11 486.10 -2.09% 510 532.40 26 326.30 5.16%
31.12.2017 548 344.80 538 132.10 10 212.70 1.90% 514 294.80 34 050.00 6.62%
30.11.2017 538 132.10 533 129.10 5 003.00 0.94% 504 935.00 33 197.10 6.57%
31.10.2017 533 129.10 534 989.10 -1 860.00 -0.35% 501 585.00 31 544.10 6.29%
30.09.2017 534 989.10 529 847.90 5 141.20 0.97% 495 685.90 39 303.20 7.93%
31.08.2017 529 847.90 529 094.90 753.00 0.14% 490 052.10 39 795.80 8.12%
31.07.2017 529 094.90 531 195.40 -2 100.50 -0.40% 490 816.50 38 278.40 7.80%
30.06.2017 531 195.40 526 932.90 4 262.50 0.81% 488 970.40 42 225.00 8.64%
31.05.2017 526 932.90 530 282.70 -3 349.80 -0.63% 481 746.00 45 186.90 9.38%
30.04.2017 530 282.70 521 830.00 8 452.70 1.62% 478 898.30 51 384.40 10.73%
31.03.2017 521 830.00 516 592.00 5 238.00 1.01% 475 698.80 46 131.20 9.70%
28.02.2017 516 592.00 510 532.40 6 059.60 1.19% 472 526.70 44 065.30 9.33%
31.01.2017 510 532.40 514 294.80 -3 762.40 -0.73% 469 239.80 41 292.60 8.80%
31.12.2016 514 294.80 504 935.00 9 359.80 1.85% 467 054.90 47 239.90 10.11%
30.11.2016 504 935.00 501 585.00 3 350.00 0.67% 465 533.80 39 401.20 8.46%
31.10.2016 501 585.00 495 685.90 5 899.10 1.19% 462 207.40 39 377.60 8.52%
30.09.2016 495 685.90 490 052.10 5 633.80 1.15% 457 234.30 38 451.60 8.41%
31.08.2016 490 052.10 490 816.50 - 764.40 -0.16% 452 783.80 37 268.30 8.23%
31.07.2016 490 816.50 488 970.40 1 846.10 0.38% 450 305.80 40 510.70 9.00%
30.06.2016 488 970.40 481 746.00 7 224.40 1.50% 448 187.70 40 782.70 9.10%
31.05.2016 481 746.00 478 898.30 2 847.70 0.59% 447 812.00 33 934.00 7.58%
30.04.2016 478 898.30 475 698.80 3 199.50 0.67% 445 550.20 33 348.10 7.48%
31.03.2016 475 698.80 472 526.70 3 172.10 0.67% 437 544.00 38 154.80 8.72%
29.02.2016 472 526.70 469 239.80 3 286.90 0.70% 436 596.80 35 929.90 8.23%
31.01.2016 469 239.80 467 054.90 2 184.90 0.47% 433 490.40 35 749.40 8.25%
31.12.2015 467 054.90 465 533.80 1 521.10 0.33% 432 159.90 34 895.00 8.07%
30.11.2015 465 533.80 462 207.40 3 326.40 0.72% 431 036.70 34 497.10 8.00%
31.10.2015 462 207.40 457 234.30 4 973.10 1.09% 424 415.20 37 792.20 8.90%
30.09.2015 457 234.30 452 783.80 4 450.50 0.98% 420 735.30 36 499.00 8.68%
31.08.2015 452 783.80 450 305.80 2 478.00 0.55% 420 008.20 32 775.60 7.80%
31.07.2015 450 305.80 448 187.70 2 118.10 0.47% 416 929.00 33 376.80 8.01%
30.06.2015 448 187.70 447 812.00 375.70 0.08% 414 533.70 33 654.00 8.12%
31.05.2015 447 812.00 445 550.20 2 261.80 0.51% 412 435.70 35 376.30 8.58%
30.04.2015 445 550.20 437 544.00 8 006.20 1.83% 411 100.90 34 449.30 8.38%
31.03.2015 437 544.00 436 596.80 947.20 0.22% 405 280.00 32 264.00 7.96%
28.02.2015 436 596.80 433 490.40 3 106.40 0.72% 405 214.10 31 382.70 7.74%
31.01.2015 433 490.40 432 159.90 1 330.50 0.31% 402 908.00 30 582.40 7.59%
31.12.2014 432 159.90 431 036.70 1 123.20 0.26% 405 445.20 26 714.70 6.59%
30.11.2014 431 036.70 424 415.20 6 621.50 1.56% 405 362.80 25 673.90 6.33%
31.10.2014 424 415.20 420 735.30 3 679.90 0.87% 400 455.10 23 960.10 5.98%
30.09.2014 420 735.30 420 008.20 727.10 0.17% 399 126.80 21 608.50 5.41%
31.08.2014 420 008.20 416 929.00 3 079.20 0.74% 398 635.10 21 373.10 5.36%
31.07.2014 416 929.00 414 533.70 2 395.30 0.58% 396 819.50 20 109.50 5.07%
30.06.2014 414 533.70 412 435.70 2 098.00 0.51% 399 431.30 15 102.40 3.78%
31.05.2014 412 435.70 411 100.90 1 334.80 0.32% 396 230.80 16 204.90 4.09%
30.04.2014 411 100.90 405 280.00 5 820.90 1.44% 395 906.50 15 194.40 3.84%
31.03.2014 405 280.00 405 214.10 65.90 0.02% 391 662.80 13 617.20 3.48%
28.02.2014 405 214.10 402 908.00 2 306.10 0.57% 387 983.50 17 230.60 4.44%
31.01.2014 402 908.00 405 445.20 -2 537.20 -0.63% 386 815.80 16 092.20 4.16%
31.12.2013 405 445.20 405 362.80 82.40 0.02% 388 879.50 16 565.70 4.26%
30.11.2013 405 362.80 400 455.10 4 907.70 1.23% 387 843.60 17 519.20 4.52%
31.10.2013 400 455.10 399 126.80 1 328.30 0.33% 383 623.90 16 831.20 4.39%
30.09.2013 399 126.80 398 635.10 491.70 0.12% 386 421.70 12 705.10 3.29%
31.08.2013 398 635.10 396 819.50 1 815.60 0.46% 382 274.00 16 361.10 4.28%
31.07.2013 396 819.50 399 431.30 -2 611.80 -0.65% 382 339.00 14 480.50 3.79%
30.06.2013 399 431.30 396 230.80 3 200.50 0.81% 386 484.40 12 946.90 3.35%
31.05.2013 396 230.80 395 906.50 324.30 0.08% 382 638.40 13 592.40 3.55%
30.04.2013 395 906.50 391 662.80 4 243.70 1.08% 382 063.60 13 842.90 3.62%
31.03.2013 391 662.80 387 983.50 3 679.30 0.95% 379 210.20 12 452.60 3.28%
28.02.2013 387 983.50 386 815.80 1 167.70 0.30% 378 152.90 9 830.60 2.60%
31.01.2013 386 815.80 388 879.50 -2 063.70 -0.53% 376 435.10 10 380.70 2.76%
31.12.2012 388 879.50 387 843.60 1 035.90 0.27% 377 942.10 10 937.40 2.89%
30.11.2012 387 843.60 383 623.90 4 219.70 1.10% 374 050.30 13 793.30 3.69%
31.10.2012 383 623.90 386 421.70 -2 797.80 -0.72% 370 350.20 13 273.70 3.58%
30.09.2012 386 421.70 382 274.00 4 147.70 1.08% 368 289.60 18 132.10 4.92%
31.08.2012 382 274.00 382 339.00 -65.00 -0.02% 363 640.20 18 633.80 5.12%
31.07.2012 382 339.00 386 484.40 -4 145.40 -1.07% 364 070.80 18 268.20 5.02%
30.06.2012 386 484.40 382 638.40 3 846.00 1.01% 364 297.90 22 186.50 6.09%
31.05.2012 382 638.40 382 063.60 574.80 0.15% 360 514.00 22 124.40 6.14%
30.04.2012 382 063.60 379 210.20 2 853.40 0.75% 361 700.00 20 363.60 5.63%
31.03.2012 379 210.20 378 152.90 1 057.30 0.28% 358 081.00 21 129.20 5.90%
29.02.2012 378 152.90 376 435.10 1 717.80 0.46% 357 511.80 20 641.10 5.77%
31.01.2012 376 435.10 377 942.10 -1 507.00 -0.40% 356 157.20 20 277.90 5.69%
31.12.2011 377 942.10 374 050.30 3 891.80 1.04% 357 510.10 20 432.00 5.71%
30.11.2011 374 050.30 370 350.20 3 700.10 1.00% 356 544.50 17 505.80 4.91%
31.10.2011 370 350.20 368 289.60 2 060.60 0.56% 356 830.80 13 519.40 3.79%
30.09.2011 368 289.60 363 640.20 4 649.40 1.28% 355 509.30 12 780.30 3.59%
31.08.2011 363 640.20 364 070.80 - 430.60 -0.12% 352 621.80 11 018.40 3.12%
31.07.2011 364 070.80 364 297.90 - 227.10 -0.06% 354 234.60 9 836.20 2.78%
30.06.2011 364 297.90 360 514.00 3 783.90 1.05% 356 495.90 7 802.00 2.19%
31.05.2011 360 514.00 361 700.00 -1 186.00 -0.33% 354 199.00 6 315.00 1.78%
30.04.2011 361 700.00 358 081.00 3 619.00 1.01% 353 177.80 8 522.20 2.41%
31.03.2011 358 081.00 357 511.80 569.20 0.16% 351 641.40 6 439.60 1.83%
28.02.2011 357 511.80 356 157.20 1 354.60 0.38% 354 190.80 3 321.00 0.94%
31.01.2011 356 157.20 357 510.10 -1 352.90 -0.38% 353 635.00 2 522.20 0.71%
31.12.2010 357 510.10 356 544.50 965.60 0.27% 353 557.10 3 953.00 1.12%
30.11.2010 356 544.50 356 830.80 - 286.30 -0.08% 354 238.90 2 305.60 0.65%
31.10.2010 356 830.80 355 509.30 1 321.50 0.37% 353 210.80 3 620.00 1.02%
30.09.2010 355 509.30 352 621.80 2 887.50 0.82% 351 332.20 4 177.10 1.19%
31.08.2010 352 621.80 354 234.60 -1 612.80 -0.46% 351 360.70 1 261.10 0.36%
31.07.2010 354 234.60 356 495.90 -2 261.30 -0.63% 352 411.50 1 823.10 0.52%
30.06.2010 356 495.90 354 199.00 2 296.90 0.65% 354 316.80 2 179.10 0.61%
31.05.2010 354 199.00 353 177.80 1 021.20 0.29% 358 761.00 -4 562.00 -1.27%
30.04.2010 353 177.80 351 641.40 1 536.40 0.44% 360 339.70 -7 161.90 -1.99%
31.03.2010 351 641.40 354 190.80 -2 549.40 -0.72% 359 258.10 -7 616.70 -2.12%
28.02.2010 354 190.80 353 635.00 555.80 0.16% 363 723.60 -9 532.80 -2.62%
31.01.2010 353 635.00 353 557.10 77.90 0.02% 362 797.20 -9 162.20 -2.53%
31.12.2009 353 557.10 354 238.90 - 681.80 -0.19% 365 547.60 -11 990.50 -3.28%
30.11.2009 354 238.90 353 210.80 1 028.10 0.29% 368 054.00 -13 815.10 -3.75%
31.10.2009 353 210.80 351 332.20 1 878.60 0.53% 364 741.10 -11 530.30 -3.16%
30.09.2009 351 332.20 351 360.70 -28.50 -0.01% 331 670.40 19 661.80 5.93%
31.08.2009 351 360.70 352 411.50 -1 050.80 -0.30% 329 334.00 22 026.70 6.69%
31.07.2009 352 411.50 354 316.80 -1 905.30 -0.54% 326 938.50 25 473.00 7.79%
30.06.2009 354 316.80 358 761.00 -4 444.20 -1.24% 326 939.60 27 377.20 8.37%
31.05.2009 358 761.00 360 339.70 -1 578.70 -0.44% 327 741.80 31 019.20 9.46%
30.04.2009 360 339.70 359 258.10 1 081.60 0.30% 326 434.50 33 905.20 10.39%
31.03.2009 359 258.10 363 723.60 -4 465.50 -1.23% 322 476.60 36 781.50 11.41%
28.02.2009 363 723.60 362 797.20 926.40 0.26% 323 512.00 40 211.60 12.43%
31.01.2009 362 797.20 365 547.60 -2 750.40 -0.75% 320 946.80 41 850.40 13.04%
31.12.2008 365 547.60 368 054.00 -2 506.40 -0.68% 324 064.70 41 482.90 12.80%
30.11.2008 368 054.00 364 741.10 3 312.90 0.91% 323 294.50 44 759.50 13.84%
31.10.2008 364 741.10 331 670.40 33 070.70 9.97% 316 777.30 47 963.80 15.14%
30.09.2008 331 670.40 329 334.00 2 336.40 0.71% 319 403.60 12 266.80 3.84%
31.08.2008 329 334.00 326 938.50 2 395.50 0.73% 314 011.50 15 322.50 4.88%
31.07.2008 326 938.50 326 939.60 -1.10 -0.00% 311 389.30 15 549.20 4.99%
30.06.2008 326 939.60 327 741.80 - 802.20 -0.24% 313 986.80 12 952.80 4.13%
31.05.2008 327 741.80 326 434.50 1 307.30 0.40% 309 835.90 17 905.90 5.78%
30.04.2008 326 434.50 322 476.60 3 957.90 1.23% 306 278.10 20 156.40 6.58%
31.03.2008 322 476.60 323 512.00 -1 035.40 -0.32% 300 290.70 22 185.90 7.39%
29.02.2008 323 512.00 320 946.80 2 565.20 0.80% 296 197.90 27 314.10 9.22%
31.01.2008 320 946.80 324 064.70 -3 117.90 -0.96% 291 688.70 29 258.10 10.03%
31.12.2007 324 064.70 323 294.50 770.20 0.24% 295 263.20 28 801.50 9.75%
30.11.2007 323 294.50 316 777.30 6 517.20 2.06% 292 017.00 31 277.50 10.71%
31.10.2007 316 777.30 319 403.60 -2 626.30 -0.82% 287 150.90 29 626.40 10.32%
30.09.2007 319 403.60 314 011.50 5 392.10 1.72% 287 499.60 31 904.00 11.10%
31.08.2007 314 011.50 311 389.30 2 622.20 0.84% 282 408.20 31 603.30 11.19%
31.07.2007 311 389.30 313 986.80 -2 597.50 -0.83% 279 123.20 32 266.10 11.56%
30.06.2007 313 986.80 309 835.90 4 150.90 1.34% 279 945.30 34 041.50 12.16%
31.05.2007 309 835.90 306 278.10 3 557.80 1.16% 273 259.50 36 576.40 13.39%
30.04.2007 306 278.10 300 290.70 5 987.40 1.99% 272 683.20 33 594.90 12.32%
31.03.2007 300 290.70 296 197.90 4 092.80 1.38% 267 267.70 33 023.00 12.36%
28.02.2007 296 197.90 291 688.70 4 509.20 1.55% 264 793.00 31 404.90 11.86%
31.01.2007 291 688.70 295 263.20 -3 574.50 -1.21% 261 811.00 29 877.70 11.41%
31.12.2006 295 263.20 292 017.00 3 246.20 1.11% 263 787.20 31 476.00 11.93%
30.11.2006 292 017.00 287 150.90 4 866.10 1.69% 262 695.00 29 322.00 11.16%
31.10.2006 287 150.90 287 499.60 - 348.70 -0.12% 258 547.60 28 603.30 11.06%
30.09.2006 287 499.60 282 408.20 5 091.40 1.80% 256 287.10 31 212.50 12.18%
31.08.2006 282 408.20 279 123.20 3 285.00 1.18% 252 859.60 29 548.60 11.69%
31.07.2006 279 123.20 279 945.30 - 822.10 -0.29% 252 997.50 26 125.70 10.33%
30.06.2006 279 945.30 273 259.50 6 685.80 2.45% 253 195.80 26 749.50 10.56%
31.05.2006 273 259.50 272 683.20 576.30 0.21% 248 750.10 24 509.40 9.85%
30.04.2006 272 683.20 267 267.70 5 415.50 2.03% 245 941.50 26 741.70 10.87%
31.03.2006 267 267.70 264 793.00 2 474.70 0.93% 242 863.00 24 404.70 10.05%
28.02.2006 264 793.00 261 811.00 2 982.00 1.14% 240 849.50 23 943.50 9.94%
31.01.2006 261 811.00 263 787.20 -1 976.20 -0.75% 237 759.30 24 051.70 10.12%
31.12.2005 263 787.20 262 695.00 1 092.20 0.42% 236 774.60 27 012.60 11.41%
30.11.2005 262 695.00 258 547.60 4 147.40 1.60% 238 384.40 24 310.60 10.20%
31.10.2005 258 547.60 256 287.10 2 260.50 0.88% 236 838.40 21 709.20 9.17%
30.09.2005 256 287.10 252 859.60 3 427.50 1.36% 236 765.20 19 521.90 8.25%
31.08.2005 252 859.60 252 997.50 - 137.90 -0.05% 233 736.80 19 122.80 8.18%
31.07.2005 252 997.50 253 195.80 - 198.30 -0.08% 233 153.00 19 844.50 8.51%
30.06.2005 253 195.80 248 750.10 4 445.70 1.79% 234 941.60 18 254.20 7.77%
31.05.2005 248 750.10 245 941.50 2 808.60 1.14% 228 853.80 19 896.30 8.69%
30.04.2005 245 941.50 242 863.00 3 078.50 1.27% 227 248.10 18 693.40 8.23%
31.03.2005 242 863.00 240 849.50 2 013.50 0.84% 224 014.60 18 848.40 8.41%
28.02.2005 240 849.50 237 759.30 3 090.20 1.30% 223 715.10 17 134.40 7.66%
31.01.2005 237 759.30 236 774.60 984.70 0.42% 221 851.80 15 907.50 7.17%
31.12.2004 236 774.60 238 384.40 -1 609.80 -0.68% 221 361.80 15 412.80 6.96%
30.11.2004 238 384.40 236 838.40 1 546.00 0.65% 224 735.10 13 649.30 6.07%
31.10.2004 236 838.40 236 765.20 73.20 0.03% 221 337.30 15 501.10 7.00%
30.09.2004 236 765.20 233 736.80 3 028.40 1.30% 219 361.80 17 403.40 7.93%
31.08.2004 233 736.80 233 153.00 583.80 0.25% 218 245.20 15 491.60 7.10%
31.07.2004 233 153.00 234 941.60 -1 788.60 -0.76% 216 182.50 16 970.50 7.85%
30.06.2004 234 941.60 228 853.80 6 087.80 2.66% 215 199.10 19 742.50 9.17%
31.05.2004 228 853.80 227 248.10 1 605.70 0.71% 211 403.20 17 450.60 8.25%
30.04.2004 227 248.10 224 014.60 3 233.50 1.44% 208 483.50 18 764.60 9.00%
31.03.2004 224 014.60 223 715.10 299.50 0.13% 205 881.80 18 132.80 8.81%
29.02.2004 223 715.10 221 851.80 1 863.30 0.84% 201 708.90 22 006.20 10.91%
31.01.2004 221 851.80 221 361.80 490.00 0.22% 197 619.70 24 232.10 12.26%
31.12.2003 221 361.80 224 735.10 -3 373.30 -1.50% 197 808.20 23 553.60 11.91%
30.11.2003 224 735.10 221 337.30 3 397.80 1.54% 198 604.10 26 131.00 13.16%
31.10.2003 221 337.30 219 361.80 1 975.50 0.90% 195 147.30 26 190.00 13.42%
30.09.2003 219 361.80 218 245.20 1 116.60 0.51% 192 157.50 27 204.30 14.16%
31.08.2003 218 245.20 216 182.50 2 062.70 0.95% 190 505.80 27 739.40 14.56%
31.07.2003 216 182.50 215 199.10 983.40 0.46% 185 627.10 30 555.40 16.46%
30.06.2003 215 199.10 211 403.20 3 795.90 1.80% 188 500.00 26 699.10 14.16%
31.05.2003 211 403.20 208 483.50 2 919.70 1.40% 184 867.80 26 535.40 14.35%
30.04.2003 208 483.50 205 881.80 2 601.70 1.26% 183 261.30 25 222.20 13.76%
31.03.2003 205 881.80 201 708.90 4 172.90 2.07% 182 772.30 23 109.50 12.64%
28.02.2003 201 708.90 197 619.70 4 089.20 2.07% 182 257.20 19 451.70 10.67%
31.01.2003 197 619.70 197 808.20 - 188.50 -0.10% 179 912.70 17 707.00 9.84%
31.12.2002 197 808.20 198 604.10 - 795.90 -0.40% - - -
30.11.2002 198 604.10 195 147.30 3 456.80 1.77% - - -
31.10.2002 195 147.30 192 157.50 2 989.80 1.56% - - -
30.09.2002 192 157.50 190 505.80 1 651.70 0.87% - - -
31.08.2002 190 505.80 185 627.10 4 878.70 2.63% - - -
31.07.2002 185 627.10 188 500.00 -2 872.90 -1.52% - - -
30.06.2002 188 500.00 184 867.80 3 632.20 1.96% - - -
31.05.2002 184 867.80 183 261.30 1 606.50 0.88% - - -
30.04.2002 183 261.30 182 772.30 489.00 0.27% - - -
31.03.2002 182 772.30 182 257.20 515.10 0.28% - - -
28.02.2002 182 257.20 179 912.70 2 344.50 1.30% - - -
31.01.2002 179 912.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

M1 - Currency in circulation - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (annual growth rates) %)
M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels))
M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels))
M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (annual growth rates) %)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Financial corporations engaged in lending (Statistics on other financial institutions)
M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M1 - Overnight deposits (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M1 - total (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.