Stálá aktiva (Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (stavy)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Stálá aktiva (Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (stavy)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní protipoložky M3
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Stálá aktiva
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Ostatní protipoložky M3
- Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Ostatní protipoložky M3
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Stálá aktiva
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Stálá aktiva
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Stálá aktiva
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Čistá zahraniční aktiva
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Akcie a ostatní majetkové účasti - od ostatních rezidentů
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Úvěry rezidentům a nakoupené CP
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Kapitál a rezervy
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější finanční pasiva MFI celkem
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Úvěr vládě (bez CP)
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Cenné papíry - od vlády
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Cenné papíry jiné než akcie - od ostatních rezidentů
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Úvěry ostatním rezidentům (bez CP)
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady od centrální vlády

Graf hodnot, Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (stavy)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (stavy) - Stálá aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2013 132 026.80
Min 30.06.2002 109 892.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 128 791.70 127 737.50 1 054.20 0.83% 128 276.60 515.10 0.40%
30.11.2014 127 737.50 127 260.60 476.90 0.37% 129 342.70 -1 605.20 -1.24%
31.10.2014 127 260.60 127 672.00 - 411.40 -0.32% 132 026.80 -4 766.20 -3.61%
30.09.2014 127 672.00 128 054.80 - 382.80 -0.30% 131 772.10 -4 100.10 -3.11%
31.08.2014 128 054.80 127 814.60 240.20 0.19% 131 626.00 -3 571.20 -2.71%
31.07.2014 127 814.60 128 072.70 - 258.10 -0.20% 131 412.80 -3 598.20 -2.74%
30.06.2014 128 072.70 128 164.80 -92.10 -0.07% 131 617.50 -3 544.80 -2.69%
31.05.2014 128 164.80 128 084.20 80.60 0.06% 129 650.30 -1 485.50 -1.15%
30.04.2014 128 084.20 128 455.60 - 371.40 -0.29% 129 305.80 -1 221.60 -0.94%
31.03.2014 128 455.60 128 278.40 177.20 0.14% 129 088.60 - 633.00 -0.49%
28.02.2014 128 278.40 128 340.20 -61.80 -0.05% 128 875.00 - 596.60 -0.46%
31.01.2014 128 340.20 128 276.60 63.60 0.05% 128 807.70 - 467.50 -0.36%
31.12.2013 128 276.60 129 342.70 -1 066.10 -0.82% 128 477.40 - 200.80 -0.16%
30.11.2013 129 342.70 132 026.80 -2 684.10 -2.03% 127 545.80 1 796.90 1.41%
31.10.2013 132 026.80 131 772.10 254.70 0.19% 127 136.30 4 890.50 3.85%
30.09.2013 131 772.10 131 626.00 146.10 0.11% 126 502.80 5 269.30 4.17%
31.08.2013 131 626.00 131 412.80 213.20 0.16% 126 213.30 5 412.70 4.29%
31.07.2013 131 412.80 131 617.50 - 204.70 -0.16% 125 865.80 5 547.00 4.41%
30.06.2013 131 617.50 129 650.30 1 967.20 1.52% 125 523.40 6 094.10 4.85%
31.05.2013 129 650.30 129 305.80 344.50 0.27% 125 878.80 3 771.50 3.00%
30.04.2013 129 305.80 129 088.60 217.20 0.17% 125 458.00 3 847.80 3.07%
31.03.2013 129 088.60 128 875.00 213.60 0.17% 125 501.80 3 586.80 2.86%
28.02.2013 128 875.00 128 807.70 67.30 0.05% 125 401.80 3 473.20 2.77%
31.01.2013 128 807.70 128 477.40 330.30 0.26% 125 305.40 3 502.30 2.79%
31.12.2012 128 477.40 127 545.80 931.60 0.73% 125 023.10 3 454.30 2.76%
30.11.2012 127 545.80 127 136.30 409.50 0.32% 124 935.90 2 609.90 2.09%
31.10.2012 127 136.30 126 502.80 633.50 0.50% 124 669.30 2 467.00 1.98%
30.09.2012 126 502.80 126 213.30 289.50 0.23% 124 433.30 2 069.50 1.66%
31.08.2012 126 213.30 125 865.80 347.50 0.28% 123 881.00 2 332.30 1.88%
31.07.2012 125 865.80 125 523.40 342.40 0.27% 123 406.40 2 459.40 1.99%
30.06.2012 125 523.40 125 878.80 - 355.40 -0.28% 122 825.90 2 697.50 2.20%
31.05.2012 125 878.80 125 458.00 420.80 0.34% 123 113.10 2 765.70 2.25%
30.04.2012 125 458.00 125 501.80 -43.80 -0.03% 122 859.20 2 598.80 2.12%
31.03.2012 125 501.80 125 401.80 100.00 0.08% 122 372.40 3 129.40 2.56%
29.02.2012 125 401.80 125 305.40 96.40 0.08% 122 228.60 3 173.20 2.60%
31.01.2012 125 305.40 125 023.10 282.30 0.23% 122 054.30 3 251.10 2.66%
31.12.2011 125 023.10 124 935.90 87.20 0.07% 122 179.30 2 843.80 2.33%
30.11.2011 124 935.90 124 669.30 266.60 0.21% 122 173.10 2 762.80 2.26%
31.10.2011 124 669.30 124 433.30 236.00 0.19% 121 861.30 2 808.00 2.30%
30.09.2011 124 433.30 123 881.00 552.30 0.45% 121 619.10 2 814.20 2.31%
31.08.2011 123 881.00 123 406.40 474.60 0.38% 120 911.40 2 969.60 2.46%
31.07.2011 123 406.40 122 825.90 580.50 0.47% 120 886.90 2 519.50 2.08%
30.06.2011 122 825.90 123 113.10 - 287.20 -0.23% 120 803.90 2 022.00 1.67%
31.05.2011 123 113.10 122 859.20 253.90 0.21% 120 308.60 2 804.50 2.33%
30.04.2011 122 859.20 122 372.40 486.80 0.40% 120 116.20 2 743.00 2.28%
31.03.2011 122 372.40 122 228.60 143.80 0.12% 119 765.10 2 607.30 2.18%
28.02.2011 122 228.60 122 054.30 174.30 0.14% 119 907.90 2 320.70 1.94%
31.01.2011 122 054.30 122 179.30 - 125.00 -0.10% 119 797.10 2 257.20 1.88%
31.12.2010 122 179.30 122 173.10 6.20 0.01% 123 200.70 -1 021.40 -0.83%
30.11.2010 122 173.10 121 861.30 311.80 0.26% 123 314.60 -1 141.50 -0.93%
31.10.2010 121 861.30 121 619.10 242.20 0.20% 123 040.80 -1 179.50 -0.96%
30.09.2010 121 619.10 120 911.40 707.70 0.59% 123 022.70 -1 403.60 -1.14%
31.08.2010 120 911.40 120 886.90 24.50 0.02% 123 021.70 -2 110.30 -1.72%
31.07.2010 120 886.90 120 803.90 83.00 0.07% 123 515.20 -2 628.30 -2.13%
30.06.2010 120 803.90 120 308.60 495.30 0.41% 123 351.70 -2 547.80 -2.07%
31.05.2010 120 308.60 120 116.20 192.40 0.16% 123 282.00 -2 973.40 -2.41%
30.04.2010 120 116.20 119 765.10 351.10 0.29% 123 150.10 -3 033.90 -2.46%
31.03.2010 119 765.10 119 907.90 - 142.80 -0.12% 123 041.80 -3 276.70 -2.66%
28.02.2010 119 907.90 119 797.10 110.80 0.09% 122 842.80 -2 934.90 -2.39%
31.01.2010 119 797.10 123 200.70 -3 403.60 -2.76% 122 459.00 -2 661.90 -2.17%
31.12.2009 123 200.70 123 314.60 - 113.90 -0.09% 122 250.10 950.60 0.78%
30.11.2009 123 314.60 123 040.80 273.80 0.22% 120 580.60 2 734.00 2.27%
31.10.2009 123 040.80 123 022.70 18.10 0.01% 120 150.60 2 890.20 2.41%
30.09.2009 123 022.70 123 021.70 1.00 0.00% 119 592.90 3 429.80 2.87%
31.08.2009 123 021.70 123 515.20 - 493.50 -0.40% 119 756.40 3 265.30 2.73%
31.07.2009 123 515.20 123 351.70 163.50 0.13% 119 714.60 3 800.60 3.17%
30.06.2009 123 351.70 123 282.00 69.70 0.06% 118 759.20 4 592.50 3.87%
31.05.2009 123 282.00 123 150.10 131.90 0.11% 118 810.70 4 471.30 3.76%
30.04.2009 123 150.10 123 041.80 108.30 0.09% 118 205.30 4 944.80 4.18%
31.03.2009 123 041.80 122 842.80 199.00 0.16% 117 830.60 5 211.20 4.42%
28.02.2009 122 842.80 122 459.00 383.80 0.31% 117 583.00 5 259.80 4.47%
31.01.2009 122 459.00 122 250.10 208.90 0.17% 117 444.00 5 015.00 4.27%
31.12.2008 122 250.10 120 580.60 1 669.50 1.38% 117 212.90 5 037.20 4.30%
30.11.2008 120 580.60 120 150.60 430.00 0.36% 116 498.40 4 082.20 3.50%
31.10.2008 120 150.60 119 592.90 557.70 0.47% 116 695.10 3 455.50 2.96%
30.09.2008 119 592.90 119 756.40 - 163.50 -0.14% 116 678.80 2 914.10 2.50%
31.08.2008 119 756.40 119 714.60 41.80 0.03% 116 379.40 3 377.00 2.90%
31.07.2008 119 714.60 118 759.20 955.40 0.80% 115 782.00 3 932.60 3.40%
30.06.2008 118 759.20 118 810.70 -51.50 -0.04% 115 688.90 3 070.30 2.65%
31.05.2008 118 810.70 118 205.30 605.40 0.51% 116 020.20 2 790.50 2.41%
30.04.2008 118 205.30 117 830.60 374.70 0.32% 115 568.10 2 637.20 2.28%
31.03.2008 117 830.60 117 583.00 247.60 0.21% 115 130.80 2 699.80 2.34%
29.02.2008 117 583.00 117 444.00 139.00 0.12% 114 921.70 2 661.30 2.32%
31.01.2008 117 444.00 117 212.90 231.10 0.20% 115 146.90 2 297.10 1.99%
31.12.2007 117 212.90 116 498.40 714.50 0.61% 115 064.50 2 148.40 1.87%
30.11.2007 116 498.40 116 695.10 - 196.70 -0.17% 114 398.90 2 099.50 1.84%
31.10.2007 116 695.10 116 678.80 16.30 0.01% 113 900.60 2 794.50 2.45%
30.09.2007 116 678.80 116 379.40 299.40 0.26% 113 580.40 3 098.40 2.73%
31.08.2007 116 379.40 115 782.00 597.40 0.52% 113 400.30 2 979.10 2.63%
31.07.2007 115 782.00 115 688.90 93.10 0.08% 114 853.20 928.80 0.81%
30.06.2007 115 688.90 116 020.20 - 331.30 -0.29% 114 404.80 1 284.10 1.12%
31.05.2007 116 020.20 115 568.10 452.10 0.39% 114 214.50 1 805.70 1.58%
30.04.2007 115 568.10 115 130.80 437.30 0.38% 114 043.00 1 525.10 1.34%
31.03.2007 115 130.80 114 921.70 209.10 0.18% 114 477.90 652.90 0.57%
28.02.2007 114 921.70 115 146.90 - 225.20 -0.20% 114 773.30 148.40 0.13%
31.01.2007 115 146.90 115 064.50 82.40 0.07% 114 594.80 552.10 0.48%
31.12.2006 115 064.50 114 398.90 665.60 0.58% 116 713.20 -1 648.70 -1.41%
30.11.2006 114 398.90 113 900.60 498.30 0.44% 117 299.90 -2 901.00 -2.47%
31.10.2006 113 900.60 113 580.40 320.20 0.28% 116 827.70 -2 927.10 -2.51%
30.09.2006 113 580.40 113 400.30 180.10 0.16% 116 858.30 -3 277.90 -2.81%
31.08.2006 113 400.30 114 853.20 -1 452.90 -1.26% 117 255.90 -3 855.60 -3.29%
31.07.2006 114 853.20 114 404.80 448.40 0.39% 116 932.10 -2 078.90 -1.78%
30.06.2006 114 404.80 114 214.50 190.30 0.17% 116 660.00 -2 255.20 -1.93%
31.05.2006 114 214.50 114 043.00 171.50 0.15% 116 574.10 -2 359.60 -2.02%
30.04.2006 114 043.00 114 477.90 - 434.90 -0.38% 116 856.30 -2 813.30 -2.41%
31.03.2006 114 477.90 114 773.30 - 295.40 -0.26% 116 679.80 -2 201.90 -1.89%
28.02.2006 114 773.30 114 594.80 178.50 0.16% 116 543.80 -1 770.50 -1.52%
31.01.2006 114 594.80 116 713.20 -2 118.40 -1.81% 116 436.20 -1 841.40 -1.58%
31.12.2005 116 713.20 117 299.90 - 586.70 -0.50% 117 437.20 - 724.00 -0.62%
30.11.2005 117 299.90 116 827.70 472.20 0.40% 116 082.00 1 217.90 1.05%
31.10.2005 116 827.70 116 858.30 -30.60 -0.03% 115 980.60 847.10 0.73%
30.09.2005 116 858.30 117 255.90 - 397.60 -0.34% 116 040.60 817.70 0.70%
31.08.2005 117 255.90 116 932.10 323.80 0.28% 116 459.50 796.40 0.68%
31.07.2005 116 932.10 116 660.00 272.10 0.23% 116 216.50 715.60 0.62%
30.06.2005 116 660.00 116 574.10 85.90 0.07% 115 956.00 704.00 0.61%
31.05.2005 116 574.10 116 856.30 - 282.20 -0.24% 115 809.70 764.40 0.66%
30.04.2005 116 856.30 116 679.80 176.50 0.15% 114 287.50 2 568.80 2.25%
31.03.2005 116 679.80 116 543.80 136.00 0.12% 113 596.00 3 083.80 2.71%
28.02.2005 116 543.80 116 436.20 107.60 0.09% 116 194.90 348.90 0.30%
31.01.2005 116 436.20 117 437.20 -1 001.00 -0.85% 114 883.80 1 552.40 1.35%
31.12.2004 117 437.20 116 082.00 1 355.20 1.17% 116 248.40 1 188.80 1.02%
30.11.2004 116 082.00 115 980.60 101.40 0.09% 113 338.90 2 743.10 2.42%
31.10.2004 115 980.60 116 040.60 -60.00 -0.05% 113 074.80 2 905.80 2.57%
30.09.2004 116 040.60 116 459.50 - 418.90 -0.36% 112 268.70 3 771.90 3.36%
31.08.2004 116 459.50 116 216.50 243.00 0.21% 112 331.40 4 128.10 3.67%
31.07.2004 116 216.50 115 956.00 260.50 0.22% 112 415.90 3 800.60 3.38%
30.06.2004 115 956.00 115 809.70 146.30 0.13% 112 343.00 3 613.00 3.22%
31.05.2004 115 809.70 114 287.50 1 522.20 1.33% 112 045.30 3 764.40 3.36%
30.04.2004 114 287.50 113 596.00 691.50 0.61% 114 256.90 30.60 0.03%
31.03.2004 113 596.00 116 194.90 -2 598.90 -2.24% 114 279.50 - 683.50 -0.60%
29.02.2004 116 194.90 114 883.80 1 311.10 1.14% 114 160.20 2 034.70 1.78%
31.01.2004 114 883.80 116 248.40 -1 364.60 -1.17% 114 126.40 757.40 0.66%
31.12.2003 116 248.40 113 338.90 2 909.50 2.57% 113 476.30 2 772.10 2.44%
30.11.2003 113 338.90 113 074.80 264.10 0.23% 111 143.90 2 195.00 1.97%
31.10.2003 113 074.80 112 268.70 806.10 0.72% 111 488.30 1 586.50 1.42%
30.09.2003 112 268.70 112 331.40 -62.70 -0.06% 110 997.10 1 271.60 1.15%
31.08.2003 112 331.40 112 415.90 -84.50 -0.08% 110 756.40 1 575.00 1.42%
31.07.2003 112 415.90 112 343.00 72.90 0.06% 110 251.60 2 164.30 1.96%
30.06.2003 112 343.00 112 045.30 297.70 0.27% 109 892.00 2 451.00 2.23%
31.05.2003 112 045.30 114 256.90 -2 211.60 -1.94% 111 085.90 959.40 0.86%
30.04.2003 114 256.90 114 279.50 -22.60 -0.02% 111 120.80 3 136.10 2.82%
31.03.2003 114 279.50 114 160.20 119.30 0.10% 111 445.00 2 834.50 2.54%
28.02.2003 114 160.20 114 126.40 33.80 0.03% 111 214.00 2 946.20 2.65%
31.01.2003 114 126.40 113 476.30 650.10 0.57% 111 259.40 2 867.00 2.58%
31.12.2002 113 476.30 111 143.90 2 332.40 2.10% - - -
30.11.2002 111 143.90 111 488.30 - 344.40 -0.31% - - -
31.10.2002 111 488.30 110 997.10 491.20 0.44% - - -
30.09.2002 110 997.10 110 756.40 240.70 0.22% - - -
31.08.2002 110 756.40 110 251.60 504.80 0.46% - - -
31.07.2002 110 251.60 109 892.00 359.60 0.33% - - -
30.06.2002 109 892.00 111 085.90 -1 193.90 -1.07% - - -
31.05.2002 111 085.90 111 120.80 -34.90 -0.03% - - -
30.04.2002 111 120.80 111 445.00 - 324.20 -0.29% - - -
31.03.2002 111 445.00 111 214.00 231.00 0.21% - - -
28.02.2002 111 214.00 111 259.40 -45.40 -0.04% - - -
31.01.2002 111 259.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Stálá aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Stálá aktiva (Aktiva, hlavní položky, celkem)
Stálá aktiva (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Stálá aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.