Pasiva, hlavní položky, rezidenti (Bilance bank»Pasiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Pasiva, hlavní položky, rezidenti (Bilance bank»Pasiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Bilance - pasiva - hlavní položky (1013)
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, Rezidenti a nerezidenti, CZK

Pasiva, hlavní položky, rezidenti - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, rezidenti 8 256 290.20 8 172 780.50 1.02% 7 598 526.10 8.66%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, rezidenti 6 767 627.90 6 660 648.30 1.61% 6 198 710.90 9.18%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, rezidenti 0.00 0.00 - 150.00 -
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, rezidenti 174 960.20 170 730.80 2.48% 162 856.20 7.43%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, rezidenti 6 592 667.70 6 489 917.40 1.58% 6 035 704.70 9.23%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, rezidenti 35 652.90 36 973.80 -3.57% 21 388.60 66.69%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, rezidenti 407 046.50 413 069.30 -1.46% 400 530.30 1.63%
UK8 Kapitál a rezervy, rezidenti 810 085.40 821 718.40 -1.42% 745 913.30 8.60%
UK9 z toho: Opravné položky, rezidenti 69 146.20 66 667.90 3.72% 64 323.80 7.50%
UK10 z toho: Základní kapitál, rezidenti 43 217.20 43 369.30 -0.35% 39 084.80 10.57%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, rezidenti 1 749.90 37 014.60 -95.27% 13 670.00 -87.20%
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, rezidenti 55 002.40 45 577.10 20.68% 54 134.40 1.60%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, rezidenti 235 877.40 240 370.80 -1.87% 231 983.00 1.68%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, rezidenti 131 072.20 135 156.20 -3.02% 145 839.90 -10.13%

Pasiva bilanční celkem, rezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 8 256 290.20
31.05.2023 8 172 780.50
30.04.2023 8 112 673.60
31.03.2023 8 055 000.30
28.02.2023 8 065 827.80
31.01.2023 7 954 946.00
31.12.2022 7 167 734.80
30.11.2022 7 883 290.00
31.10.2022 7 897 463.10
30.09.2022 7 752 859.10
Další »
Pasiva bilanční celkem, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

Přijaté vklady a úvěry, rezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 6 767 627.90
31.05.2023 6 660 648.30
30.04.2023 6 578 984.20
31.03.2023 6 529 182.20
28.02.2023 6 536 006.50
31.01.2023 6 444 785.50
31.12.2022 5 692 993.30
30.11.2022 6 398 049.70
31.10.2022 6 417 710.40
30.09.2022 6 294 376.10
Další »
Přijaté vklady a úvěry, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, rezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 0.00
31.05.2023 0.00
30.04.2023 0.00
31.03.2023 10.00
28.02.2023 0.00
31.01.2023 4 200.00
31.12.2022 0.00
30.11.2022 0.00
31.10.2022 0.00
30.09.2022 0.00
Další »
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, rezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 174 960.20
31.05.2023 170 730.80
30.04.2023 163 132.60
31.03.2023 162 934.80
28.02.2023 157 593.20
31.01.2023 154 947.00
31.12.2022 91 518.40
30.11.2022 141 377.90
31.10.2022 151 185.40
30.09.2022 153 302.40
Další »
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, rezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 6 592 667.70
31.05.2023 6 489 917.40
30.04.2023 6 415 851.60
31.03.2023 6 366 237.40
28.02.2023 6 378 413.40
31.01.2023 6 285 638.50
31.12.2022 5 601 474.90
30.11.2022 6 256 671.80
31.10.2022 6 266 525.00
30.09.2022 6 141 073.60
Další »
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, rezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 35 652.90
31.05.2023 36 973.80
30.04.2023 35 360.00
31.03.2023 39 893.40
28.02.2023 36 905.50
31.01.2023 31 573.00
31.12.2022 15 332.00
30.11.2022 21 397.70
31.10.2022 31 134.00
30.09.2022 31 913.10
Další »
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

Emitované ostatní dluhové cenné papíry, rezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 407 046.50
31.05.2023 413 069.30
30.04.2023 409 305.90
31.03.2023 413 331.30
28.02.2023 412 055.70
31.01.2023 411 412.90
31.12.2022 411 756.50
30.11.2022 413 338.40
31.10.2022 407 749.50
30.09.2022 407 233.30
Další »
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

Kapitál a rezervy, rezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 810 085.40
31.05.2023 821 718.40
30.04.2023 806 456.50
31.03.2023 814 904.50
28.02.2023 812 696.90
31.01.2023 804 168.20
31.12.2022 800 482.70
30.11.2022 793 055.40
31.10.2022 791 006.60
30.09.2022 780 262.10
Další »
Kapitál a rezervy, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

z toho: Opravné položky, rezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 69 146.20
31.05.2023 66 667.90
30.04.2023 67 959.90
31.03.2023 67 919.60
28.02.2023 67 608.70
31.01.2023 68 175.00
31.12.2022 68 105.30
30.11.2022 67 961.20
31.10.2022 66 317.80
30.09.2022 66 462.50
Další »
z toho: Opravné položky, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

z toho: Základní kapitál, rezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 43 217.20
31.05.2023 43 369.30
30.04.2023 43 369.30
31.03.2023 43 369.80
28.02.2023 42 890.80
31.01.2023 42 480.80
31.12.2022 42 480.20
30.11.2022 41 930.20
31.10.2022 41 840.40
30.09.2022 41 383.70
Další »
z toho: Základní kapitál, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, rezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 1 749.90
31.05.2023 37 014.60
30.04.2023 43 685.30
31.03.2023 82 956.60
28.02.2023 98 283.90
31.01.2023 98 800.20
31.12.2022 13 284.80
30.11.2022 13 614.80
31.10.2022 13 614.80
30.09.2022 13 614.80
Další »
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, rezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 55 002.40
31.05.2023 45 577.10
30.04.2023 29 142.30
31.03.2023 20 950.50
28.02.2023 12 457.40
31.01.2023 4 700.30
31.12.2022 101 391.40
30.11.2022 96 248.20
31.10.2022 89 849.90
30.09.2022 80 607.60
Další »
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

Ostatní pasiva bilanční, rezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 235 877.40
31.05.2023 240 370.80
30.04.2023 282 567.00
31.03.2023 257 688.90
28.02.2023 268 163.20
31.01.2023 263 006.40
31.12.2022 247 170.30
30.11.2022 257 448.80
31.10.2022 249 862.60
30.09.2022 239 074.60
Další »
Ostatní pasiva bilanční, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, rezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 131 072.20
31.05.2023 135 156.20
30.04.2023 147 777.40
31.03.2023 155 391.50
28.02.2023 169 638.60
31.01.2023 158 346.00
31.12.2022 164 729.90
30.11.2022 145 213.60
31.10.2022 167 404.10
30.09.2022 160 020.60
Další »
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pasiva, hlavní položky, rezidenti (Pasiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.