Pasiva celkem (Rozvaha ostatních fondů - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha ostatních fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha ostatních fondů - toky - Pasiva celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.11.2013 -1 032.56
Max 31.12.2011 1 229.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 744.14 729.89 14.25 1.95% -1 032.56 1 776.71 - 172.07%
31.10.2014 729.89 269.42 460.47 170.91% 139.47 590.41 423.31%
30.09.2014 269.42 452.27 - 182.85 -40.43% 176.71 92.71 52.46%
31.08.2014 452.27 231.22 221.05 95.60% 93.40 358.87 384.22%
31.07.2014 231.22 255.95 -24.73 -9.66% 907.88 - 676.65 -74.53%
30.06.2014 255.95 46.41 209.54 451.47% 41.47 214.48 517.17%
31.05.2014 46.41 56.65 -10.23 -18.06% 374.88 - 328.47 -87.62%
30.04.2014 56.65 160.82 - 104.18 -64.78% 118.18 -61.53 -52.07%
31.03.2014 160.82 388.88 - 228.06 -58.64% -82.16 242.98 - 295.75%
28.02.2014 388.88 138.53 250.35 180.72% 23.84 365.04 1 530.99%
31.01.2014 138.53 777.53 - 639.00 -82.18% 156.91 -18.38 -11.71%
31.12.2013 777.53 -1 032.56 1 810.09 - 175.30% 529.86 247.66 46.74%
30.11.2013 -1 032.56 139.47 -1 172.04 - 840.32% 21.98 -1 054.54 -4 798.17%
31.10.2013 139.47 176.71 -37.23 -21.07% -9.34 148.81 -1 593.31%
30.09.2013 176.71 93.40 83.31 89.19% 18.25 158.46 868.16%
31.08.2013 93.40 907.88 - 814.47 -89.71% 774.35 - 680.95 -87.94%
31.07.2013 907.88 41.47 866.40 2 089.13% 19.87 888.01 4 470.00%
30.06.2013 41.47 374.88 - 333.41 -88.94% 439.05 - 397.58 -90.55%
31.05.2013 374.88 118.18 256.70 217.21% 33.22 341.67 1 028.59%
30.04.2013 118.18 -82.16 200.34 - 243.85% 31.12 87.06 279.71%
31.03.2013 -82.16 23.84 - 106.00 - 444.57% 158.05 - 240.21 - 151.98%
28.02.2013 23.84 156.91 - 133.07 -84.80% 1.78 22.06 1 240.25%
31.01.2013 156.91 529.86 - 372.95 -70.39% -20.47 177.38 - 866.43%
31.12.2012 529.86 21.98 507.88 2 310.88% 1 229.40 - 699.53 -56.90%
30.11.2012 21.98 -9.34 31.32 - 335.31% -7.87 29.85 - 379.33%
31.10.2012 -9.34 18.25 -27.59 - 151.17% 80.33 -89.67 - 111.63%
30.09.2012 18.25 774.35 - 756.10 -97.64% 65.27 -47.02 -72.04%
31.08.2012 774.35 19.87 754.49 3 797.89% 32.54 741.81 2 279.63%
31.07.2012 19.87 439.05 - 419.19 -95.48% 2.02 17.85 884.44%
30.06.2012 439.05 33.22 405.83 1 221.77% 57.16 381.89 668.14%
31.05.2012 33.22 31.12 2.09 6.72% 14.98 18.24 121.76%
30.04.2012 31.12 158.05 - 126.93 -80.31% 1.98 29.15 1 473.51%
31.03.2012 158.05 1.78 156.27 8 784.26% 15.74 142.31 904.14%
29.02.2012 1.78 -20.47 22.25 - 108.69% -0.00 1.78 - 178 000.00%
31.01.2012 -20.47 1 229.40 -1 249.87 - 101.67% -0.12 -20.35 16 819.83%
31.12.2011 1 229.40 -7.87 1 237.27 -15 725.28% -0.00 1 229.40 -61 469 950.00%
30.11.2011 -7.87 80.33 -88.19 - 109.80% -1.00 -6.87 688.38%
31.10.2011 80.33 65.27 15.05 23.06% 0.34 79.98 23 455.72%
30.09.2011 65.27 32.54 32.73 100.58% -0.14 65.41 -47 743.07%
31.08.2011 32.54 2.02 30.52 1 512.54% -0.03 32.57 - 101 790.62%
31.07.2011 2.02 57.16 -55.14 -96.47% 0.26 1.76 685.21%
30.06.2011 57.16 14.98 42.18 281.59% 0.96 56.20 5 872.62%
31.05.2011 14.98 1.98 13.00 657.28% -0.04 15.01 -42 897.14%
30.04.2011 1.98 15.74 -13.76 -87.43% -0.04 2.02 -5 171.79%
31.03.2011 15.74 -0.00 15.74 -1 574 100.00% -0.05 15.79 -30 369.23%
28.02.2011 -0.00 -0.12 0.12 -99.17% -0.03 0.03 -96.97%
31.01.2011 -0.12 -0.00 -0.12 5 950.00% -0.01 -0.11 764.29%
31.12.2010 -0.00 -1.00 1.00 -99.80% -0.03 0.03 -92.86%
30.11.2010 -1.00 0.34 -1.34 - 392.67% -0.03 -0.96 2 924.24%
31.10.2010 0.34 -0.14 0.48 - 348.91% 0.97 -0.63 -64.74%
30.09.2010 -0.14 -0.03 -0.10 328.12% -0.09 -0.05 52.22%
31.08.2010 -0.03 0.26 -0.29 - 112.45% -0.16 0.12 -79.62%
31.07.2010 0.26 0.96 -0.70 -73.15% -0.31 0.57 - 181.85%
30.06.2010 0.96 -0.04 0.99 -2 834.29% -0.10 1.06 -1 066.67%
31.05.2010 -0.04 -0.04 0.00 -10.26% -0.10 0.06 -64.65%
30.04.2010 -0.04 -0.05 0.01 -25.00% 50.99 -51.03 - 100.08%
31.03.2010 -0.05 -0.03 -0.02 57.58% - - -
28.02.2010 -0.03 -0.01 -0.02 135.71% - - -
31.01.2010 -0.01 -0.03 0.01 -50.00% - - -
31.12.2009 -0.03 -0.03 0.01 -15.15% - - -
30.11.2009 -0.03 0.97 -1.00 - 103.41% - - -
31.10.2009 0.97 -0.09 1.06 -1 174.44% - - -
30.09.2009 -0.09 -0.16 0.07 -42.68% - - -
31.08.2009 -0.16 -0.31 0.16 -50.00% - - -
31.07.2009 -0.31 -0.10 -0.21 217.17% - - -
30.06.2009 -0.10 -0.10 0.00 0.00 - - -
31.05.2009 -0.10 50.99 -51.09 - 100.19% - - -
30.04.2009 50.99 - - - - - -

Graf jako obrázek

Pasiva celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pasiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
PASÍVA - celkem (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
PASÍVA - celkem (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka)
PASÍVA - celkem (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. USD - souhrnná tabulka)
Pasiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
ODVĚTVÍ CELKEM (NEVÝKONNÉ) (Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data, kalendářně očištěná)
B-D - Průmysl celkem (2015=100, měsíční data, sezonně očištěná)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.