Pasiva, hlavní položky, CZK (Bilance bank»Pasiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Pasiva, hlavní položky, CZK (Bilance bank»Pasiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Bilance - pasiva - hlavní položky (1013)
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, Rezidenti a nerezidenti, CZK
- Bilance - aktiva - hlavní položky (1012)
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Emitované ostatní dluhové cenné papíry, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Kapitál a rezervy, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Základní kapitál brutto, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Přijaté vklady a úvěry, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Záporná reálná hodnota derivátů, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, Rezidenti a nerezidenti, CZK

Pasiva, hlavní položky, CZK - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, CZK 8 385 873.70 8 288 575.60 1.17% 8 087 153.00 3.69%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, CZK 6 494 399.30 6 361 477.40 2.09% 6 162 959.60 5.38%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, CZK 0.40 0.30 33.33% 150.20 -99.73%
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, CZK 439 454.50 393 956.60 11.55% 536 333.70 -18.06%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, CZK 6 054 944.40 5 967 520.40 1.46% 5 626 475.60 7.62%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK 205 841.90 205 650.30 0.09% 200 454.50 2.69%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, CZK 430 083.10 436 792.10 -1.54% 460 029.60 -6.51%
UK8 Kapitál a rezervy, CZK 867 684.00 878 316.00 -1.21% 792 336.50 9.51%
UK9 z toho: Opravné položky, CZK 58 056.10 55 795.10 4.05% 53 382.00 8.76%
UK10 z toho: Základní kapitál, CZK 113 446.50 113 446.50 0.00 111 227.30 2.00%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, CZK 1 749.90 37 014.60 -95.27% 13 670.00 -87.20%
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK 55 002.40 45 577.10 20.68% 54 134.40 1.60%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, CZK 387 865.40 406 339.90 -4.55% 471 373.00 -17.72%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, CZK 309 532.50 327 201.30 -5.40% 419 230.10 -26.17%

Pasiva bilanční celkem, CZK

ObdobíHodnota
30.06.2023 8 385 873.70
31.05.2023 8 288 575.60
30.04.2023 8 265 943.40
31.03.2023 8 211 208.60
28.02.2023 8 183 869.90
31.01.2023 8 109 189.60
31.12.2022 7 433 170.40
30.11.2022 8 042 355.90
31.10.2022 8 143 112.10
30.09.2022 8 008 974.40
Další »
Pasiva bilanční celkem, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

Přijaté vklady a úvěry, CZK

ObdobíHodnota
30.06.2023 6 494 399.30
31.05.2023 6 361 477.40
30.04.2023 6 304 589.00
31.03.2023 6 252 292.20
28.02.2023 6 200 742.30
31.01.2023 6 150 861.20
31.12.2022 5 487 776.90
30.11.2022 6 126 723.00
31.10.2022 6 176 211.90
30.09.2022 6 093 907.30
Další »
Přijaté vklady a úvěry, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, CZK

ObdobíHodnota
30.06.2023 0.40
31.05.2023 0.30
30.04.2023 0.50
31.03.2023 10.50
28.02.2023 0.60
31.01.2023 4 200.20
31.12.2022 0.40
30.11.2022 0.90
31.10.2022 0.30
30.09.2022 0.60
Další »
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, CZK

ObdobíHodnota
30.06.2023 439 454.50
31.05.2023 393 956.60
30.04.2023 418 373.00
31.03.2023 421 395.90
28.02.2023 394 149.80
31.01.2023 403 925.90
31.12.2022 337 568.00
30.11.2022 372 430.00
31.10.2022 400 229.70
30.09.2022 440 527.20
Další »
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, CZK

ObdobíHodnota
30.06.2023 6 054 944.40
31.05.2023 5 967 520.40
30.04.2023 5 886 215.40
31.03.2023 5 830 885.80
28.02.2023 5 806 591.90
31.01.2023 5 742 735.20
31.12.2022 5 150 208.50
30.11.2022 5 754 292.00
31.10.2022 5 775 981.90
30.09.2022 5 653 379.50
Další »
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK

ObdobíHodnota
30.06.2023 205 841.90
31.05.2023 205 650.30
30.04.2023 205 565.00
31.03.2023 206 869.70
28.02.2023 205 692.70
31.01.2023 207 975.30
31.12.2022 192 554.80
30.11.2022 198 130.30
31.10.2022 208 035.10
30.09.2022 209 484.80
Další »
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

Emitované ostatní dluhové cenné papíry, CZK

ObdobíHodnota
30.06.2023 430 083.10
31.05.2023 436 792.10
30.04.2023 433 205.30
31.03.2023 434 042.40
28.02.2023 445 412.00
31.01.2023 444 679.00
31.12.2022 445 214.60
30.11.2022 423 788.10
31.10.2022 419 387.10
30.09.2022 398 991.60
Další »
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

Kapitál a rezervy, CZK

ObdobíHodnota
30.06.2023 867 684.00
31.05.2023 878 316.00
30.04.2023 862 168.00
31.03.2023 869 998.30
28.02.2023 865 433.40
31.01.2023 858 246.20
31.12.2022 853 024.20
30.11.2022 845 043.40
31.10.2022 840 604.70
30.09.2022 824 848.10
Další »
Kapitál a rezervy, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

z toho: Opravné položky, CZK

ObdobíHodnota
30.06.2023 58 056.10
31.05.2023 55 795.10
30.04.2023 56 600.40
31.03.2023 56 348.60
28.02.2023 56 385.30
31.01.2023 56 655.60
31.12.2022 56 091.30
30.11.2022 55 482.20
31.10.2022 54 881.40
30.09.2022 54 573.90
Další »
z toho: Opravné položky, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

z toho: Základní kapitál, CZK

ObdobíHodnota
30.06.2023 113 446.50
31.05.2023 113 446.50
30.04.2023 113 446.50
31.03.2023 113 446.50
28.02.2023 112 486.00
31.01.2023 112 076.00
31.12.2022 112 076.00
30.11.2022 111 700.90
31.10.2022 111 626.00
30.09.2022 111 626.00
Další »
z toho: Základní kapitál, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, CZK

ObdobíHodnota
30.06.2023 1 749.90
31.05.2023 37 014.60
30.04.2023 43 685.30
31.03.2023 82 956.60
28.02.2023 98 283.90
31.01.2023 98 800.20
31.12.2022 13 284.80
30.11.2022 13 614.80
31.10.2022 13 614.80
30.09.2022 13 614.80
Další »
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK

ObdobíHodnota
30.06.2023 55 002.40
31.05.2023 45 577.10
30.04.2023 29 142.30
31.03.2023 20 950.50
28.02.2023 12 457.40
31.01.2023 4 700.30
31.12.2022 101 391.40
30.11.2022 96 248.20
31.10.2022 89 849.90
30.09.2022 80 607.60
Další »
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

Ostatní pasiva bilanční, CZK

ObdobíHodnota
30.06.2023 387 865.40
31.05.2023 406 339.90
30.04.2023 460 416.10
31.03.2023 448 006.00
28.02.2023 466 589.30
31.01.2023 447 427.90
31.12.2022 454 599.90
30.11.2022 448 671.10
31.10.2022 498 873.30
30.09.2022 481 742.60
Další »
Ostatní pasiva bilanční, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, CZK

ObdobíHodnota
30.06.2023 309 532.50
31.05.2023 327 201.30
30.04.2023 344 359.90
31.03.2023 361 695.50
28.02.2023 390 391.10
31.01.2023 366 311.80
31.12.2022 395 242.90
30.11.2022 358 817.00
31.10.2022 446 303.20
30.09.2022 430 650.90
Další »
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pasiva, hlavní položky, CZK (Pasiva)
Loans to households (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Loans to non-financial corporations (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%) (Assets)
Table B1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (Interest rates (harmonized))
Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%) (Interest rates (harmonized))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.