Kapitál a rezervy, CZK (Pasiva, hlavní položky, CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Pasiva, hlavní položky, CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Kapitál a rezervy, CZK - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2017 668 691.10
Min 30.06.2004 257 470.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2017 668 691.10 662 735.90 5 955.20 0.90% 643 821.80 24 869.30 3.86%
30.11.2017 662 735.90 660 229.70 2 506.20 0.38% 639 732.90 23 003.00 3.60%
31.10.2017 660 229.70 653 973.70 6 256.00 0.96% 634 650.60 25 579.10 4.03%
30.09.2017 653 973.70 650 790.80 3 182.90 0.49% 630 286.30 23 687.40 3.76%
31.08.2017 650 790.80 645 627.00 5 163.80 0.80% 625 190.00 25 600.80 4.09%
31.07.2017 645 627.00 641 276.90 4 350.10 0.68% 618 927.20 26 699.80 4.31%
30.06.2017 641 276.90 636 955.40 4 321.50 0.68% 613 560.20 27 716.70 4.52%
31.05.2017 636 955.40 652 682.50 -15 727.10 -2.41% 600 317.20 36 638.20 6.10%
30.04.2017 652 682.50 658 247.70 -5 565.20 -0.85% 603 452.80 49 229.70 8.16%
31.03.2017 658 247.70 652 234.10 6 013.60 0.92% 634 303.70 23 944.00 3.77%
28.02.2017 652 234.10 649 278.60 2 955.50 0.46% 632 290.30 19 943.80 3.15%
31.01.2017 649 278.60 643 821.80 5 456.80 0.85% 628 256.60 21 022.00 3.35%
31.12.2016 643 821.80 639 732.90 4 088.90 0.64% 625 230.40 18 591.40 2.97%
30.11.2016 639 732.90 634 650.60 5 082.30 0.80% 616 870.40 22 862.50 3.71%
31.10.2016 634 650.60 630 286.30 4 364.30 0.69% 612 294.40 22 356.20 3.65%
30.09.2016 630 286.30 625 190.00 5 096.30 0.82% 607 013.60 23 272.70 3.83%
31.08.2016 625 190.00 618 927.20 6 262.80 1.01% 601 808.10 23 381.90 3.89%
31.07.2016 618 927.20 613 560.20 5 367.00 0.87% 596 433.00 22 494.20 3.77%
30.06.2016 613 560.20 600 317.20 13 243.00 2.21% 590 300.50 23 259.70 3.94%
31.05.2016 600 317.20 603 452.80 -3 135.60 -0.52% 599 099.70 1 217.50 0.20%
30.04.2016 603 452.80 634 303.70 -30 850.90 -4.86% 609 099.90 -5 647.10 -0.93%
31.03.2016 634 303.70 632 290.30 2 013.40 0.32% 633 505.60 798.10 0.13%
29.02.2016 632 290.30 628 256.60 4 033.70 0.64% 626 744.20 5 546.10 0.88%
31.01.2016 628 256.60 625 230.40 3 026.20 0.48% 622 254.10 6 002.50 0.96%
31.12.2015 625 230.40 616 870.40 8 360.00 1.36% 617 122.40 8 108.00 1.31%
30.11.2015 616 870.40 612 294.40 4 576.00 0.75% 612 397.20 4 473.20 0.73%
31.10.2015 612 294.40 607 013.60 5 280.80 0.87% 607 758.90 4 535.50 0.75%
30.09.2015 607 013.60 601 808.10 5 205.50 0.86% 601 804.10 5 209.50 0.87%
31.08.2015 601 808.10 596 433.00 5 375.10 0.90% 597 686.70 4 121.40 0.69%
31.07.2015 596 433.00 590 300.50 6 132.50 1.04% 592 670.40 3 762.60 0.63%
30.06.2015 590 300.50 599 099.70 -8 799.20 -1.47% 586 376.60 3 923.90 0.67%
31.05.2015 599 099.70 609 099.90 -10 000.20 -1.64% 581 065.50 18 034.20 3.10%
30.04.2015 609 099.90 633 505.60 -24 405.70 -3.85% 583 967.90 25 132.00 4.30%
31.03.2015 633 505.60 626 744.20 6 761.40 1.08% 597 319.10 36 186.50 6.06%
28.02.2015 626 744.20 622 254.10 4 490.10 0.72% 591 853.20 34 891.00 5.90%
31.01.2015 622 254.10 617 122.40 5 131.70 0.83% 584 799.90 37 454.20 6.40%
31.12.2014 617 122.40 612 397.20 4 725.20 0.77% 591 216.10 25 906.30 4.38%
30.11.2014 612 397.20 607 758.90 4 638.30 0.76% 573 441.50 38 955.70 6.79%
31.10.2014 607 758.90 601 804.10 5 954.80 0.99% 569 479.90 38 279.00 6.72%
30.09.2014 601 804.10 597 686.70 4 117.40 0.69% 563 568.80 38 235.30 6.78%
31.08.2014 597 686.70 592 670.40 5 016.30 0.85% 559 039.90 38 646.80 6.91%
31.07.2014 592 670.40 586 376.60 6 293.80 1.07% 553 995.60 38 674.80 6.98%
30.06.2014 586 376.60 581 065.50 5 311.10 0.91% 540 611.50 45 765.10 8.47%
31.05.2014 581 065.50 583 967.90 -2 902.40 -0.50% 549 254.80 31 810.70 5.79%
30.04.2014 583 967.90 597 319.10 -13 351.20 -2.24% 547 370.20 36 597.70 6.69%
31.03.2014 597 319.10 591 853.20 5 465.90 0.92% 558 215.30 39 103.80 7.01%
28.02.2014 591 853.20 584 799.90 7 053.30 1.21% 552 884.20 38 969.00 7.05%
31.01.2014 584 799.90 591 216.10 -6 416.20 -1.09% 548 313.80 36 486.10 6.65%
31.12.2013 591 216.10 573 441.50 17 774.60 3.10% 541 524.30 49 691.80 9.18%
30.11.2013 573 441.50 569 479.90 3 961.60 0.70% 536 814.60 36 626.90 6.82%
31.10.2013 569 479.90 563 568.80 5 911.10 1.05% 531 550.60 37 929.30 7.14%
30.09.2013 563 568.80 559 039.90 4 528.90 0.81% 525 889.50 37 679.30 7.16%
31.08.2013 559 039.90 553 995.60 5 044.30 0.91% 521 583.00 37 456.90 7.18%
31.07.2013 553 995.60 540 611.50 13 384.10 2.48% 516 234.40 37 761.20 7.31%
30.06.2013 540 611.50 549 254.80 -8 643.30 -1.57% 510 169.30 30 442.20 5.97%
31.05.2013 549 254.80 547 370.20 1 884.60 0.34% 507 089.10 42 165.70 8.32%
30.04.2013 547 370.20 558 215.30 -10 845.10 -1.94% 504 914.60 42 455.60 8.41%
31.03.2013 558 215.30 552 884.20 5 331.10 0.96% 511 122.00 47 093.30 9.21%
28.02.2013 552 884.20 548 313.80 4 570.40 0.83% 504 997.00 47 887.20 9.48%
31.01.2013 548 313.80 541 524.30 6 789.50 1.25% 500 731.50 47 582.30 9.50%
31.12.2012 541 524.30 536 814.60 4 709.70 0.88% 493 616.10 47 908.20 9.71%
30.11.2012 536 814.60 531 550.60 5 264.00 0.99% 492 573.80 44 240.80 8.98%
31.10.2012 531 550.60 525 889.50 5 661.10 1.08% 489 662.60 41 888.00 8.55%
30.09.2012 525 889.50 521 583.00 4 306.50 0.83% 485 219.30 40 670.20 8.38%
31.08.2012 521 583.00 516 234.40 5 348.60 1.04% 484 570.10 37 012.90 7.64%
31.07.2012 516 234.40 510 169.30 6 065.10 1.19% 478 152.60 38 081.80 7.96%
30.06.2012 510 169.30 507 089.10 3 080.20 0.61% 470 863.00 39 306.30 8.35%
31.05.2012 507 089.10 504 914.60 2 174.50 0.43% 469 213.20 37 875.90 8.07%
30.04.2012 504 914.60 511 122.00 -6 207.40 -1.21% 487 167.30 17 747.30 3.64%
31.03.2012 511 122.00 504 997.00 6 125.00 1.21% 491 039.10 20 082.90 4.09%
29.02.2012 504 997.00 500 731.50 4 265.50 0.85% 485 139.90 19 857.10 4.09%
31.01.2012 500 731.50 493 616.10 7 115.40 1.44% 479 701.00 21 030.50 4.38%
31.12.2011 493 616.10 492 573.80 1 042.30 0.21% 472 948.90 20 667.20 4.37%
30.11.2011 492 573.80 489 662.60 2 911.20 0.59% 471 351.90 21 221.90 4.50%
31.10.2011 489 662.60 485 219.30 4 443.30 0.92% 466 788.80 22 873.80 4.90%
30.09.2011 485 219.30 484 570.10 649.20 0.13% 461 332.50 23 886.80 5.18%
31.08.2011 484 570.10 478 152.60 6 417.50 1.34% 452 242.60 32 327.50 7.15%
31.07.2011 478 152.60 470 863.00 7 289.60 1.55% 443 141.20 35 011.40 7.90%
30.06.2011 470 863.00 469 213.20 1 649.80 0.35% 437 808.50 33 054.50 7.55%
31.05.2011 469 213.20 487 167.30 -17 954.10 -3.69% 433 185.50 36 027.70 8.32%
30.04.2011 487 167.30 491 039.10 -3 871.80 -0.79% 450 193.80 36 973.50 8.21%
31.03.2011 491 039.10 485 139.90 5 899.20 1.22% 453 154.60 37 884.50 8.36%
28.02.2011 485 139.90 479 701.00 5 438.90 1.13% 446 990.00 38 149.90 8.53%
31.01.2011 479 701.00 472 948.90 6 752.10 1.43% 442 705.80 36 995.20 8.36%
31.12.2010 472 948.90 471 351.90 1 597.00 0.34% 438 630.10 34 318.80 7.82%
30.11.2010 471 351.90 466 788.80 4 563.10 0.98% 419 960.50 51 391.40 12.24%
31.10.2010 466 788.80 461 332.50 5 456.30 1.18% 420 957.20 45 831.60 10.89%
30.09.2010 461 332.50 452 242.60 9 089.90 2.01% 414 348.60 46 983.90 11.34%
31.08.2010 452 242.60 443 141.20 9 101.40 2.05% 408 131.10 44 111.50 10.81%
31.07.2010 443 141.20 437 808.50 5 332.70 1.22% 403 438.20 39 703.00 9.84%
30.06.2010 437 808.50 433 185.50 4 623.00 1.07% 396 176.40 41 632.10 10.51%
31.05.2010 433 185.50 450 193.80 -17 008.30 -3.78% 390 421.00 42 764.50 10.95%
30.04.2010 450 193.80 453 154.60 -2 960.80 -0.65% 400 328.20 49 865.60 12.46%
31.03.2010 453 154.60 446 990.00 6 164.60 1.38% 405 755.90 47 398.70 11.68%
28.02.2010 446 990.00 442 705.80 4 284.20 0.97% 399 454.10 47 535.90 11.90%
31.01.2010 442 705.80 438 630.10 4 075.70 0.93% 393 567.00 49 138.80 12.49%
31.12.2009 438 630.10 419 960.50 18 669.60 4.45% 387 199.60 51 430.50 13.28%
30.11.2009 419 960.50 420 957.20 - 996.70 -0.24% 382 018.90 37 941.60 9.93%
31.10.2009 420 957.20 414 348.60 6 608.60 1.59% 377 759.90 43 197.30 11.44%
30.09.2009 414 348.60 408 131.10 6 217.50 1.52% 373 195.80 41 152.80 11.03%
31.08.2009 408 131.10 403 438.20 4 692.90 1.16% 370 884.10 37 247.00 10.04%
31.07.2009 403 438.20 396 176.40 7 261.80 1.83% 365 587.00 37 851.20 10.35%
30.06.2009 396 176.40 390 421.00 5 755.40 1.47% 359 224.40 36 952.00 10.29%
31.05.2009 390 421.00 400 328.20 -9 907.20 -2.47% 360 499.00 29 922.00 8.30%
30.04.2009 400 328.20 405 755.90 -5 427.70 -1.34% 360 783.10 39 545.10 10.96%
31.03.2009 405 755.90 399 454.10 6 301.80 1.58% 365 243.00 40 512.90 11.09%
28.02.2009 399 454.10 393 567.00 5 887.10 1.50% 354 153.90 45 300.20 12.79%
31.01.2009 393 567.00 387 199.60 6 367.40 1.64% 349 990.40 43 576.60 12.45%
31.12.2008 387 199.60 382 018.90 5 180.70 1.36% 352 107.20 35 092.40 9.97%
30.11.2008 382 018.90 377 759.90 4 259.00 1.13% 340 998.20 41 020.70 12.03%
31.10.2008 377 759.90 373 195.80 4 564.10 1.22% 344 926.60 32 833.30 9.52%
30.09.2008 373 195.80 370 884.10 2 311.70 0.62% 340 704.80 32 491.00 9.54%
31.08.2008 370 884.10 365 587.00 5 297.10 1.45% 336 482.80 34 401.30 10.22%
31.07.2008 365 587.00 359 224.40 6 362.60 1.77% 332 362.30 33 224.70 10.00%
30.06.2008 359 224.40 360 499.00 -1 274.60 -0.35% 329 021.10 30 203.30 9.18%
31.05.2008 360 499.00 360 783.10 - 284.10 -0.08% 324 760.30 35 738.70 11.00%
30.04.2008 360 783.10 365 243.00 -4 459.90 -1.22% 324 763.80 36 019.30 11.09%
31.03.2008 365 243.00 354 153.90 11 089.10 3.13% 327 553.50 37 689.50 11.51%
29.02.2008 354 153.90 349 990.40 4 163.50 1.19% 322 771.50 31 382.40 9.72%
31.01.2008 349 990.40 352 107.20 -2 116.80 -0.60% 319 518.20 30 472.20 9.54%
31.12.2007 352 107.20 340 998.20 11 109.00 3.26% 316 484.20 35 623.00 11.26%
30.11.2007 340 998.20 344 926.60 -3 928.40 -1.14% 311 982.50 29 015.70 9.30%
31.10.2007 344 926.60 340 704.80 4 221.80 1.24% 307 533.00 37 393.60 12.16%
30.09.2007 340 704.80 336 482.80 4 222.00 1.25% 303 549.60 37 155.20 12.24%
31.08.2007 336 482.80 332 362.30 4 120.50 1.24% 300 864.40 35 618.40 11.84%
31.07.2007 332 362.30 329 021.10 3 341.20 1.02% 298 719.00 33 643.30 11.26%
30.06.2007 329 021.10 324 760.30 4 260.80 1.31% 295 118.60 33 902.50 11.49%
31.05.2007 324 760.30 324 763.80 -3.50 -0.00% 291 764.10 32 996.20 11.31%
30.04.2007 324 763.80 327 553.50 -2 789.70 -0.85% 302 149.50 22 614.30 7.48%
31.03.2007 327 553.50 322 771.50 4 782.00 1.48% 309 920.40 17 633.10 5.69%
28.02.2007 322 771.50 319 518.20 3 253.30 1.02% 305 615.80 17 155.70 5.61%
31.01.2007 319 518.20 316 484.20 3 034.00 0.96% 301 974.50 17 543.70 5.81%
31.12.2006 316 484.20 311 982.50 4 501.70 1.44% 298 017.70 18 466.50 6.20%
30.11.2006 311 982.50 307 533.00 4 449.50 1.45% 296 318.50 15 664.00 5.29%
31.10.2006 307 533.00 303 549.60 3 983.40 1.31% 293 724.10 13 808.90 4.70%
30.09.2006 303 549.60 300 864.40 2 685.20 0.89% 290 287.90 13 261.70 4.57%
31.08.2006 300 864.40 298 719.00 2 145.40 0.72% 288 715.40 12 149.00 4.21%
31.07.2006 298 719.00 295 118.60 3 600.40 1.22% 284 538.40 14 180.60 4.98%
30.06.2006 295 118.60 291 764.10 3 354.50 1.15% 281 055.90 14 062.70 5.00%
31.05.2006 291 764.10 302 149.50 -10 385.40 -3.44% 277 577.10 14 187.00 5.11%
30.04.2006 302 149.50 309 920.40 -7 770.90 -2.51% 283 014.30 19 135.20 6.76%
31.03.2006 309 920.40 305 615.80 4 304.60 1.41% 281 655.40 28 265.00 10.04%
28.02.2006 305 615.80 301 974.50 3 641.30 1.21% 276 183.60 29 432.20 10.66%
31.01.2006 301 974.50 298 017.70 3 956.80 1.33% 274 695.30 27 279.20 9.93%
31.12.2005 298 017.70 296 318.50 1 699.20 0.57% 275 611.10 22 406.60 8.13%
30.11.2005 296 318.50 293 724.10 2 594.40 0.88% 275 215.80 21 102.70 7.67%
31.10.2005 293 724.10 290 287.90 3 436.20 1.18% 271 404.50 22 319.60 8.22%
30.09.2005 290 287.90 288 715.40 1 572.50 0.54% 268 760.50 21 527.40 8.01%
31.08.2005 288 715.40 284 538.40 4 177.00 1.47% 263 159.40 25 556.00 9.71%
31.07.2005 284 538.40 281 055.90 3 482.50 1.24% 260 657.50 23 880.90 9.16%
30.06.2005 281 055.90 277 577.10 3 478.80 1.25% 257 470.90 23 585.00 9.16%
31.05.2005 277 577.10 283 014.30 -5 437.20 -1.92% 267 777.30 9 799.80 3.66%
30.04.2005 283 014.30 281 655.40 1 358.90 0.48% 273 816.60 9 197.70 3.36%
31.03.2005 281 655.40 276 183.60 5 471.80 1.98% 271 829.40 9 826.00 3.61%
28.02.2005 276 183.60 274 695.30 1 488.30 0.54% 271 652.60 4 531.00 1.67%
31.01.2005 274 695.30 275 611.10 - 915.80 -0.33% 266 118.90 8 576.40 3.22%
31.12.2004 275 611.10 275 215.80 395.30 0.14% 275 082.90 528.20 0.19%
30.11.2004 275 215.80 271 404.50 3 811.30 1.40% 281 136.20 -5 920.40 -2.11%
31.10.2004 271 404.50 268 760.50 2 644.00 0.98% 278 299.10 -6 894.60 -2.48%
30.09.2004 268 760.50 263 159.40 5 601.10 2.13% 274 259.20 -5 498.70 -2.00%
31.08.2004 263 159.40 260 657.50 2 501.90 0.96% 283 452.60 -20 293.20 -7.16%
31.07.2004 260 657.50 257 470.90 3 186.60 1.24% 281 191.10 -20 533.60 -7.30%
30.06.2004 257 470.90 267 777.30 -10 306.40 -3.85% 279 540.80 -22 069.90 -7.89%
31.05.2004 267 777.30 273 816.60 -6 039.30 -2.21% 278 590.90 -10 813.60 -3.88%
30.04.2004 273 816.60 271 829.40 1 987.20 0.73% 286 630.90 -12 814.30 -4.47%
31.03.2004 271 829.40 271 652.60 176.80 0.07% 284 542.20 -12 712.80 -4.47%
29.02.2004 271 652.60 266 118.90 5 533.70 2.08% 284 200.80 -12 548.20 -4.42%
31.01.2004 266 118.90 275 082.90 -8 964.00 -3.26% 282 471.10 -16 352.20 -5.79%
31.12.2003 275 082.90 281 136.20 -6 053.30 -2.15% 279 077.10 -3 994.20 -1.43%
30.11.2003 281 136.20 278 299.10 2 837.10 1.02% 285 874.00 -4 737.80 -1.66%
31.10.2003 278 299.10 274 259.20 4 039.90 1.47% 286 235.50 -7 936.40 -2.77%
30.09.2003 274 259.20 283 452.60 -9 193.40 -3.24% 284 048.90 -9 789.70 -3.45%
31.08.2003 283 452.60 281 191.10 2 261.50 0.80% 280 603.50 2 849.10 1.02%
31.07.2003 281 191.10 279 540.80 1 650.30 0.59% 278 870.90 2 320.20 0.83%
30.06.2003 279 540.80 278 590.90 949.90 0.34% 276 567.50 2 973.30 1.07%
31.05.2003 278 590.90 286 630.90 -8 040.00 -2.81% 275 983.00 2 607.90 0.94%
30.04.2003 286 630.90 284 542.20 2 088.70 0.73% 276 040.30 10 590.60 3.84%
31.03.2003 284 542.20 284 200.80 341.40 0.12% 276 035.50 8 506.70 3.08%
28.02.2003 284 200.80 282 471.10 1 729.70 0.61% 275 489.70 8 711.10 3.16%
31.01.2003 282 471.10 279 077.10 3 394.00 1.22% 273 828.70 8 642.40 3.16%
31.12.2002 279 077.10 285 874.00 -6 796.90 -2.38% - - -
30.11.2002 285 874.00 286 235.50 - 361.50 -0.13% - - -
31.10.2002 286 235.50 284 048.90 2 186.60 0.77% - - -
30.09.2002 284 048.90 280 603.50 3 445.40 1.23% - - -
31.08.2002 280 603.50 278 870.90 1 732.60 0.62% - - -
31.07.2002 278 870.90 276 567.50 2 303.40 0.83% - - -
30.06.2002 276 567.50 275 983.00 584.50 0.21% - - -
31.05.2002 275 983.00 276 040.30 -57.30 -0.02% - - -
30.04.2002 276 040.30 276 035.50 4.80 0.00% - - -
31.03.2002 276 035.50 275 489.70 545.80 0.20% - - -
28.02.2002 275 489.70 273 828.70 1 661.00 0.61% - - -
31.01.2002 273 828.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Kapitál a rezervy, CZK - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Kapitál a rezervy, CZK (Pasiva, hlavní položky, CZK)
Kapitál a rezervy, CZK (Pasiva, hlavní položky, CZK)
Loans to households (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Loans to non-financial corporations (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%) (Assets)
Table B1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (Interest rates (harmonized))
Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%) (Interest rates (harmonized))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele