Pasiva, hlavní položky, CZK (Bilance bank»Pasiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Pasiva, hlavní položky, CZK (Bilance bank»Pasiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Bilance - pasiva - hlavní položky (1013)
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, Rezidenti a nerezidenti, CZK
- Bilance - aktiva - hlavní položky (1012)
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Emitované ostatní dluhové cenné papíry, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Kapitál a rezervy, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Základní kapitál brutto, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Přijaté vklady a úvěry, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Záporná reálná hodnota derivátů, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, Rezidenti a nerezidenti, CZK

Pasiva, hlavní položky, CZK - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, CZK 5 734 172.00 5 896 042.20 -2.75% 4 978 454.40 15.18%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, CZK 4 381 680.90 4 640 492.40 -5.58% 3 644 143.20 20.24%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, CZK 0.60 0.30 100.00% 1.40 -57.14%
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, CZK 615 514.20 803 630.10 -23.41% 304 516.30 102.13%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, CZK 3 766 166.20 3 836 862.00 -1.84% 3 339 625.50 12.77%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK 162 436.10 17 243.20 842.03% 137 523.40 18.12%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, CZK 333 835.50 372 054.10 -10.27% 350 958.70 -4.88%
UK8 Kapitál a rezervy, CZK 668 691.10 662 735.90 0.90% 643 821.80 3.86%
UK9 z toho: Opravné položky, CZK 57 519.70 58 931.00 -2.39% 68 841.00 -16.45%
UK10 z toho: Základní kapitál, CZK 99 629.00 99 629.00 0.00 98 159.00 1.50%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, CZK 1 597.90 90.20 1 671.51% 991.10 61.22%
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK 72 894.30 66 754.20 9.20% 73 320.80 -0.58%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, CZK 187 528.40 203 516.50 -7.86% 202 007.30 -7.17%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, CZK 76 549.80 81 635.10 -6.23% 70 587.70 8.45%

Pasiva bilanční celkem, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 5 734 172.00
30.11.2017 5 896 042.20
31.10.2017 5 841 563.20
30.09.2017 5 834 331.70
31.08.2017 5 729 399.50
31.07.2017 5 715 026.10
30.06.2017 5 703 579.30
31.05.2017 5 780 508.80
30.04.2017 5 781 632.80
31.03.2017 5 724 307.00
Další »
Pasiva bilanční celkem, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

Přijaté vklady a úvěry, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 4 381 680.90
30.11.2017 4 640 492.40
31.10.2017 4 600 049.80
30.09.2017 4 494 031.70
31.08.2017 4 504 976.10
31.07.2017 4 487 562.30
30.06.2017 4 373 092.30
31.05.2017 4 532 580.70
30.04.2017 4 521 647.20
31.03.2017 4 387 806.10
Další »
Přijaté vklady a úvěry, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 0.60
30.11.2017 0.30
31.10.2017 0.40
30.09.2017 0.60
31.08.2017 0.90
31.07.2017 0.90
30.06.2017 0.70
31.05.2017 0.40
30.04.2017 0.50
31.03.2017 630.80
Další »
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 615 514.20
30.11.2017 803 630.10
31.10.2017 765 130.80
30.09.2017 657 503.10
31.08.2017 665 000.30
31.07.2017 670 205.50
30.06.2017 612 355.00
31.05.2017 675 557.20
30.04.2017 658 107.10
31.03.2017 649 265.30
Další »
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 3 766 166.20
30.11.2017 3 836 862.00
31.10.2017 3 834 918.70
30.09.2017 3 836 528.00
31.08.2017 3 839 975.00
31.07.2017 3 817 355.90
30.06.2017 3 760 736.60
31.05.2017 3 857 023.10
30.04.2017 3 863 539.60
31.03.2017 3 737 910.00
Další »
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 162 436.10
30.11.2017 17 243.20
31.10.2017 15 383.10
30.09.2017 128 153.50
31.08.2017 17 205.90
31.07.2017 17 641.50
30.06.2017 121 399.70
31.05.2017 21 092.10
30.04.2017 34 351.40
31.03.2017 118 387.30
Další »
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

Emitované ostatní dluhové cenné papíry, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 333 835.50
30.11.2017 372 054.10
31.10.2017 371 079.40
30.09.2017 367 226.20
31.08.2017 365 154.00
31.07.2017 369 532.60
30.06.2017 365 582.60
31.05.2017 363 182.70
30.04.2017 359 468.50
31.03.2017 357 158.70
Další »
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

Kapitál a rezervy, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 668 691.10
30.11.2017 662 735.90
31.10.2017 660 229.70
30.09.2017 653 973.70
31.08.2017 650 790.80
31.07.2017 645 627.00
30.06.2017 641 276.90
31.05.2017 636 955.40
30.04.2017 652 682.50
31.03.2017 658 247.70
Další »
Kapitál a rezervy, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

z toho: Opravné položky, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 57 519.70
30.11.2017 58 931.00
31.10.2017 59 128.90
30.09.2017 59 713.30
31.08.2017 61 674.50
31.07.2017 62 153.20
30.06.2017 62 535.80
31.05.2017 64 202.80
30.04.2017 64 866.10
31.03.2017 65 884.30
Další »
z toho: Opravné položky, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

z toho: Základní kapitál, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 99 629.00
30.11.2017 99 629.00
31.10.2017 99 443.60
30.09.2017 99 443.60
31.08.2017 99 443.60
31.07.2017 99 250.60
30.06.2017 99 250.60
31.05.2017 99 250.60
30.04.2017 99 024.30
31.03.2017 99 024.30
Další »
z toho: Základní kapitál, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 1 597.90
30.11.2017 90.20
31.10.2017 91.30
30.09.2017 96.90
31.08.2017 11.80
31.07.2017 689.60
30.06.2017 1 272.00
31.05.2017 1 972.80
30.04.2017 37 455.50
31.03.2017 71 334.10
Další »
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 72 894.30
30.11.2017 66 754.20
31.10.2017 64 000.80
30.09.2017 58 679.30
31.08.2017 53 728.20
31.07.2017 48 402.20
30.06.2017 42 727.60
31.05.2017 36 324.80
30.04.2017 27 629.50
31.03.2017 18 005.90
Další »
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

Ostatní pasiva bilanční, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 187 528.40
30.11.2017 203 516.50
31.10.2017 194 821.20
30.09.2017 190 946.60
31.08.2017 191 272.60
31.07.2017 194 662.70
30.06.2017 202 227.60
31.05.2017 226 698.00
30.04.2017 213 483.20
31.03.2017 202 707.30
Další »
Ostatní pasiva bilanční, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 76 549.80
30.11.2017 81 635.10
31.10.2017 77 759.30
30.09.2017 69 399.20
31.08.2017 65 777.20
31.07.2017 69 915.10
30.06.2017 66 152.30
31.05.2017 65 722.80
30.04.2017 62 044.50
31.03.2017 61 980.90
Další »
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, CZK,Pasiva, hlavní položky, CZK

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pasiva, hlavní položky, CZK (Pasiva)
Loans to households (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Loans to non-financial corporations (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%) (Assets)
Table B1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (Interest rates (harmonized))
Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%) (Interest rates (harmonized))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.