Emitované ostatní dluhové cenné papíry, celkem - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Pasiva, hlavní položky, celkem

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Emitované ostatní dluhové cenné papíry, celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2017 462 453.60
Min 30.09.2002 69 323.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2017 411 651.30 457 330.70 -45 679.40 -9.99% 444 080.70 -32 429.40 -7.30%
30.11.2017 457 330.70 460 855.50 -3 524.80 -0.76% 442 008.50 15 322.20 3.47%
31.10.2017 460 855.50 457 875.60 2 979.90 0.65% 437 837.80 23 017.70 5.26%
30.09.2017 457 875.60 457 604.20 271.40 0.06% 442 532.40 15 343.20 3.47%
31.08.2017 457 604.20 461 955.60 -4 351.40 -0.94% 438 554.80 19 049.40 4.34%
31.07.2017 461 955.60 462 453.60 - 498.00 -0.11% 439 577.30 22 378.30 5.09%
30.06.2017 462 453.60 460 969.90 1 483.70 0.32% 433 970.00 28 483.60 6.56%
31.05.2017 460 969.90 459 222.50 1 747.40 0.38% 439 742.50 21 227.40 4.83%
30.04.2017 459 222.50 454 377.20 4 845.30 1.07% 436 205.60 23 016.90 5.28%
31.03.2017 454 377.20 450 296.30 4 080.90 0.91% 429 751.50 24 625.70 5.73%
28.02.2017 450 296.30 446 160.10 4 136.20 0.93% 426 338.20 23 958.10 5.62%
31.01.2017 446 160.10 444 080.70 2 079.40 0.47% 429 472.40 16 687.70 3.89%
31.12.2016 444 080.70 442 008.50 2 072.20 0.47% 429 775.80 14 304.90 3.33%
30.11.2016 442 008.50 437 837.80 4 170.70 0.95% 416 512.70 25 495.80 6.12%
31.10.2016 437 837.80 442 532.40 -4 694.60 -1.06% 413 392.60 24 445.20 5.91%
30.09.2016 442 532.40 438 554.80 3 977.60 0.91% 440 627.60 1 904.80 0.43%
31.08.2016 438 554.80 439 577.30 -1 022.50 -0.23% 433 587.00 4 967.80 1.15%
31.07.2016 439 577.30 433 970.00 5 607.30 1.29% 429 902.20 9 675.10 2.25%
30.06.2016 433 970.00 439 742.50 -5 772.50 -1.31% 427 299.50 6 670.50 1.56%
31.05.2016 439 742.50 436 205.60 3 536.90 0.81% 419 756.00 19 986.50 4.76%
30.04.2016 436 205.60 429 751.50 6 454.10 1.50% 414 679.90 21 525.70 5.19%
31.03.2016 429 751.50 426 338.20 3 413.30 0.80% 392 937.20 36 814.30 9.37%
29.02.2016 426 338.20 429 472.40 -3 134.20 -0.73% 388 048.50 38 289.70 9.87%
31.01.2016 429 472.40 429 775.80 - 303.40 -0.07% 385 397.40 44 075.00 11.44%
31.12.2015 429 775.80 416 512.70 13 263.10 3.18% 384 035.50 45 740.30 11.91%
30.11.2015 416 512.70 413 392.60 3 120.10 0.75% 379 700.40 36 812.30 9.70%
31.10.2015 413 392.60 440 627.60 -27 235.00 -6.18% 369 262.60 44 130.00 11.95%
30.09.2015 440 627.60 433 587.00 7 040.60 1.62% 362 968.90 77 658.70 21.40%
31.08.2015 433 587.00 429 902.20 3 684.80 0.86% 362 300.10 71 286.90 19.68%
31.07.2015 429 902.20 427 299.50 2 602.70 0.61% 361 716.60 68 185.60 18.85%
30.06.2015 427 299.50 419 756.00 7 543.50 1.80% 352 834.70 74 464.80 21.10%
31.05.2015 419 756.00 414 679.90 5 076.10 1.22% 350 782.80 68 973.20 19.66%
30.04.2015 414 679.90 392 937.20 21 742.70 5.53% 353 593.40 61 086.50 17.28%
31.03.2015 392 937.20 388 048.50 4 888.70 1.26% 349 481.50 43 455.70 12.43%
28.02.2015 388 048.50 385 397.40 2 651.10 0.69% 347 534.30 40 514.20 11.66%
31.01.2015 385 397.40 384 035.50 1 361.90 0.35% 345 371.10 40 026.30 11.59%
31.12.2014 384 035.50 379 700.40 4 335.10 1.14% 350 508.20 33 527.30 9.57%
30.11.2014 379 700.40 369 262.60 10 437.80 2.83% 350 759.20 28 941.20 8.25%
31.10.2014 369 262.60 362 968.90 6 293.70 1.73% 344 819.40 24 443.20 7.09%
30.09.2014 362 968.90 362 300.10 668.80 0.18% 343 689.90 19 279.00 5.61%
31.08.2014 362 300.10 361 716.60 583.50 0.16% 338 364.80 23 935.30 7.07%
31.07.2014 361 716.60 352 834.70 8 881.90 2.52% 333 943.10 27 773.50 8.32%
30.06.2014 352 834.70 350 782.80 2 051.90 0.58% 336 458.70 16 376.00 4.87%
31.05.2014 350 782.80 353 593.40 -2 810.60 -0.79% 324 011.10 26 771.70 8.26%
30.04.2014 353 593.40 349 481.50 4 111.90 1.18% 319 927.90 33 665.50 10.52%
31.03.2014 349 481.50 347 534.30 1 947.20 0.56% 321 208.80 28 272.70 8.80%
28.02.2014 347 534.30 345 371.10 2 163.20 0.63% 318 907.70 28 626.60 8.98%
31.01.2014 345 371.10 350 508.20 -5 137.10 -1.47% 314 512.10 30 859.00 9.81%
31.12.2013 350 508.20 350 759.20 - 251.00 -0.07% 312 365.60 38 142.60 12.21%
30.11.2013 350 759.20 344 819.40 5 939.80 1.72% 317 799.00 32 960.20 10.37%
31.10.2013 344 819.40 343 689.90 1 129.50 0.33% 314 009.90 30 809.50 9.81%
30.09.2013 343 689.90 338 364.80 5 325.10 1.57% 313 028.90 30 661.00 9.79%
31.08.2013 338 364.80 333 943.10 4 421.70 1.32% 316 462.30 21 902.50 6.92%
31.07.2013 333 943.10 336 458.70 -2 515.60 -0.75% 320 279.10 13 664.00 4.27%
30.06.2013 336 458.70 324 011.10 12 447.60 3.84% 319 954.60 16 504.10 5.16%
31.05.2013 324 011.10 319 927.90 4 083.20 1.28% 314 915.60 9 095.50 2.89%
30.04.2013 319 927.90 321 208.80 -1 280.90 -0.40% 310 882.40 9 045.50 2.91%
31.03.2013 321 208.80 318 907.70 2 301.10 0.72% 307 643.90 13 564.90 4.41%
28.02.2013 318 907.70 314 512.10 4 395.60 1.40% 306 815.10 12 092.60 3.94%
31.01.2013 314 512.10 312 365.60 2 146.50 0.69% 307 939.20 6 572.90 2.13%
31.12.2012 312 365.60 317 799.00 -5 433.40 -1.71% 307 653.50 4 712.10 1.53%
30.11.2012 317 799.00 314 009.90 3 789.10 1.21% 305 075.20 12 723.80 4.17%
31.10.2012 314 009.90 313 028.90 981.00 0.31% 302 037.30 11 972.60 3.96%
30.09.2012 313 028.90 316 462.30 -3 433.40 -1.08% 307 812.60 5 216.30 1.69%
31.08.2012 316 462.30 320 279.10 -3 816.80 -1.19% 304 829.80 11 632.50 3.82%
31.07.2012 320 279.10 319 954.60 324.50 0.10% 303 041.70 17 237.40 5.69%
30.06.2012 319 954.60 314 915.60 5 039.00 1.60% 304 232.40 15 722.20 5.17%
31.05.2012 314 915.60 310 882.40 4 033.20 1.30% 302 553.60 12 362.00 4.09%
30.04.2012 310 882.40 307 643.90 3 238.50 1.05% 304 490.70 6 391.70 2.10%
31.03.2012 307 643.90 306 815.10 828.80 0.27% 304 012.10 3 631.80 1.19%
29.02.2012 306 815.10 307 939.20 -1 124.10 -0.36% 299 675.30 7 139.80 2.38%
31.01.2012 307 939.20 307 653.50 285.70 0.09% 296 585.50 11 353.70 3.83%
31.12.2011 307 653.50 305 075.20 2 578.30 0.85% 296 118.20 11 535.30 3.90%
30.11.2011 305 075.20 302 037.30 3 037.90 1.01% 295 723.10 9 352.10 3.16%
31.10.2011 302 037.30 307 812.60 -5 775.30 -1.88% 298 790.30 3 247.00 1.09%
30.09.2011 307 812.60 304 829.80 2 982.80 0.98% 298 782.10 9 030.50 3.02%
31.08.2011 304 829.80 303 041.70 1 788.10 0.59% 299 346.80 5 483.00 1.83%
31.07.2011 303 041.70 304 232.40 -1 190.70 -0.39% 298 012.50 5 029.20 1.69%
30.06.2011 304 232.40 302 553.60 1 678.80 0.55% 296 699.40 7 533.00 2.54%
31.05.2011 302 553.60 304 490.70 -1 937.10 -0.64% 301 199.10 1 354.50 0.45%
30.04.2011 304 490.70 304 012.10 478.60 0.16% 307 461.20 -2 970.50 -0.97%
31.03.2011 304 012.10 299 675.30 4 336.80 1.45% 295 506.30 8 505.80 2.88%
28.02.2011 299 675.30 296 585.50 3 089.80 1.04% 295 024.60 4 650.70 1.58%
31.01.2011 296 585.50 296 118.20 467.30 0.16% 294 905.10 1 680.40 0.57%
31.12.2010 296 118.20 295 723.10 395.10 0.13% 293 790.50 2 327.70 0.79%
30.11.2010 295 723.10 298 790.30 -3 067.20 -1.03% 291 699.90 4 023.20 1.38%
31.10.2010 298 790.30 298 782.10 8.20 0.00% 289 224.30 9 566.00 3.31%
30.09.2010 298 782.10 299 346.80 - 564.70 -0.19% 280 979.80 17 802.30 6.34%
31.08.2010 299 346.80 298 012.50 1 334.30 0.45% 277 358.70 21 988.10 7.93%
31.07.2010 298 012.50 296 699.40 1 313.10 0.44% 277 896.70 20 115.80 7.24%
30.06.2010 296 699.40 301 199.10 -4 499.70 -1.49% 275 070.30 21 629.10 7.86%
31.05.2010 301 199.10 307 461.20 -6 262.10 -2.04% 277 924.40 23 274.70 8.37%
30.04.2010 307 461.20 295 506.30 11 954.90 4.05% 279 698.10 27 763.10 9.93%
31.03.2010 295 506.30 295 024.60 481.70 0.16% 270 813.50 24 692.80 9.12%
28.02.2010 295 024.60 294 905.10 119.50 0.04% 260 131.00 34 893.60 13.41%
31.01.2010 294 905.10 293 790.50 1 114.60 0.38% 270 620.00 24 285.10 8.97%
31.12.2009 293 790.50 291 699.90 2 090.60 0.72% 269 462.10 24 328.40 9.03%
30.11.2009 291 699.90 289 224.30 2 475.60 0.86% 270 855.70 20 844.20 7.70%
31.10.2009 289 224.30 280 979.80 8 244.50 2.93% 272 629.40 16 594.90 6.09%
30.09.2009 280 979.80 277 358.70 3 621.10 1.31% 267 028.10 13 951.70 5.22%
31.08.2009 277 358.70 277 896.70 - 538.00 -0.19% 258 805.20 18 553.50 7.17%
31.07.2009 277 896.70 275 070.30 2 826.40 1.03% 254 082.90 23 813.80 9.37%
30.06.2009 275 070.30 277 924.40 -2 854.10 -1.03% 248 933.20 26 137.10 10.50%
31.05.2009 277 924.40 279 698.10 -1 773.70 -0.63% 249 335.20 28 589.20 11.47%
30.04.2009 279 698.10 270 813.50 8 884.60 3.28% 248 531.20 31 166.90 12.54%
31.03.2009 270 813.50 260 131.00 10 682.50 4.11% 247 353.70 23 459.80 9.48%
28.02.2009 260 131.00 270 620.00 -10 489.00 -3.88% 253 188.70 6 942.30 2.74%
31.01.2009 270 620.00 269 462.10 1 157.90 0.43% 257 558.60 13 061.40 5.07%
31.12.2008 269 462.10 270 855.70 -1 393.60 -0.51% 254 032.50 15 429.60 6.07%
30.11.2008 270 855.70 272 629.40 -1 773.70 -0.65% 228 389.30 42 466.40 18.59%
31.10.2008 272 629.40 267 028.10 5 601.30 2.10% 216 720.00 55 909.40 25.80%
30.09.2008 267 028.10 258 805.20 8 222.90 3.18% 213 514.30 53 513.80 25.06%
31.08.2008 258 805.20 254 082.90 4 722.30 1.86% 209 864.10 48 941.10 23.32%
31.07.2008 254 082.90 248 933.20 5 149.70 2.07% 200 283.80 53 799.10 26.86%
30.06.2008 248 933.20 249 335.20 - 402.00 -0.16% 198 263.90 50 669.30 25.56%
31.05.2008 249 335.20 248 531.20 804.00 0.32% 191 001.30 58 333.90 30.54%
30.04.2008 248 531.20 247 353.70 1 177.50 0.48% 183 305.60 65 225.60 35.58%
31.03.2008 247 353.70 253 188.70 -5 835.00 -2.30% 181 333.80 66 019.90 36.41%
29.02.2008 253 188.70 257 558.60 -4 369.90 -1.70% 178 318.80 74 869.90 41.99%
31.01.2008 257 558.60 254 032.50 3 526.10 1.39% 174 146.10 83 412.50 47.90%
31.12.2007 254 032.50 228 389.30 25 643.20 11.23% 170 272.90 83 759.60 49.19%
30.11.2007 228 389.30 216 720.00 11 669.30 5.38% 172 450.60 55 938.70 32.44%
31.10.2007 216 720.00 213 514.30 3 205.70 1.50% 168 462.00 48 258.00 28.65%
30.09.2007 213 514.30 209 864.10 3 650.20 1.74% 159 316.10 54 198.20 34.02%
31.08.2007 209 864.10 200 283.80 9 580.30 4.78% 155 690.90 54 173.20 34.80%
31.07.2007 200 283.80 198 263.90 2 019.90 1.02% 153 386.10 46 897.70 30.57%
30.06.2007 198 263.90 191 001.30 7 262.60 3.80% 147 870.50 50 393.40 34.08%
31.05.2007 191 001.30 183 305.60 7 695.70 4.20% 146 274.20 44 727.10 30.58%
30.04.2007 183 305.60 181 333.80 1 971.80 1.09% 146 012.10 37 293.50 25.54%
31.03.2007 181 333.80 178 318.80 3 015.00 1.69% 143 442.30 37 891.50 26.42%
28.02.2007 178 318.80 174 146.10 4 172.70 2.40% 142 539.60 35 779.20 25.10%
31.01.2007 174 146.10 170 272.90 3 873.20 2.27% 139 364.90 34 781.20 24.96%
31.12.2006 170 272.90 172 450.60 -2 177.70 -1.26% 138 641.60 31 631.30 22.82%
30.11.2006 172 450.60 168 462.00 3 988.60 2.37% 132 162.40 40 288.20 30.48%
31.10.2006 168 462.00 159 316.10 9 145.90 5.74% 121 968.50 46 493.50 38.12%
30.09.2006 159 316.10 155 690.90 3 625.20 2.33% 107 968.60 51 347.50 47.56%
31.08.2006 155 690.90 153 386.10 2 304.80 1.50% 106 259.30 49 431.60 46.52%
31.07.2006 153 386.10 147 870.50 5 515.60 3.73% 104 461.40 48 924.70 46.84%
30.06.2006 147 870.50 146 274.20 1 596.30 1.09% 100 950.40 46 920.10 46.48%
31.05.2006 146 274.20 146 012.10 262.10 0.18% 98 460.70 47 813.50 48.56%
30.04.2006 146 012.10 143 442.30 2 569.80 1.79% 89 553.50 56 458.60 63.04%
31.03.2006 143 442.30 142 539.60 902.70 0.63% 89 175.40 54 266.90 60.85%
28.02.2006 142 539.60 139 364.90 3 174.70 2.28% 83 689.60 58 850.00 70.32%
31.01.2006 139 364.90 138 641.60 723.30 0.52% 83 518.00 55 846.90 66.87%
31.12.2005 138 641.60 132 162.40 6 479.20 4.90% 80 122.40 58 519.20 73.04%
30.11.2005 132 162.40 121 968.50 10 193.90 8.36% 80 042.70 52 119.70 65.11%
31.10.2005 121 968.50 107 968.60 13 999.90 12.97% 77 849.20 44 119.30 56.67%
30.09.2005 107 968.60 106 259.30 1 709.30 1.61% 77 494.40 30 474.20 39.32%
31.08.2005 106 259.30 104 461.40 1 797.90 1.72% 82 503.30 23 756.00 28.79%
31.07.2005 104 461.40 100 950.40 3 511.00 3.48% 87 481.10 16 980.30 19.41%
30.06.2005 100 950.40 98 460.70 2 489.70 2.53% 85 839.30 15 111.10 17.60%
31.05.2005 98 460.70 89 553.50 8 907.20 9.95% 86 413.30 12 047.40 13.94%
30.04.2005 89 553.50 89 175.40 378.10 0.42% 91 283.60 -1 730.10 -1.90%
31.03.2005 89 175.40 83 689.60 5 485.80 6.55% 90 121.70 - 946.30 -1.05%
28.02.2005 83 689.60 83 518.00 171.60 0.21% 86 647.20 -2 957.60 -3.41%
31.01.2005 83 518.00 80 122.40 3 395.60 4.24% 84 774.30 -1 256.30 -1.48%
31.12.2004 80 122.40 80 042.70 79.70 0.10% 88 070.00 -7 947.60 -9.02%
30.11.2004 80 042.70 77 849.20 2 193.50 2.82% 88 813.10 -8 770.40 -9.88%
31.10.2004 77 849.20 77 494.40 354.80 0.46% 81 747.60 -3 898.40 -4.77%
30.09.2004 77 494.40 82 503.30 -5 008.90 -6.07% 80 743.90 -3 249.50 -4.02%
31.08.2004 82 503.30 87 481.10 -4 977.80 -5.69% 79 063.30 3 440.00 4.35%
31.07.2004 87 481.10 85 839.30 1 641.80 1.91% 74 702.70 12 778.40 17.11%
30.06.2004 85 839.30 86 413.30 - 574.00 -0.66% 74 546.60 11 292.70 15.15%
31.05.2004 86 413.30 91 283.60 -4 870.30 -5.34% 71 199.90 15 213.40 21.37%
30.04.2004 91 283.60 90 121.70 1 161.90 1.29% 72 609.90 18 673.70 25.72%
31.03.2004 90 121.70 86 647.20 3 474.50 4.01% 78 659.40 11 462.30 14.57%
29.02.2004 86 647.20 84 774.30 1 872.90 2.21% 75 306.60 11 340.60 15.06%
31.01.2004 84 774.30 88 070.00 -3 295.70 -3.74% 75 563.80 9 210.50 12.19%
31.12.2003 88 070.00 88 813.10 - 743.10 -0.84% 75 419.70 12 650.30 16.77%
30.11.2003 88 813.10 81 747.60 7 065.50 8.64% 73 966.40 14 846.70 20.07%
31.10.2003 81 747.60 80 743.90 1 003.70 1.24% 69 925.40 11 822.20 16.91%
30.09.2003 80 743.90 79 063.30 1 680.60 2.13% 69 323.00 11 420.90 16.47%
31.08.2003 79 063.30 74 702.70 4 360.60 5.84% 73 431.30 5 632.00 7.67%
31.07.2003 74 702.70 74 546.60 156.10 0.21% 73 110.90 1 591.80 2.18%
30.06.2003 74 546.60 71 199.90 3 346.70 4.70% 78 516.50 -3 969.90 -5.06%
31.05.2003 71 199.90 72 609.90 -1 410.00 -1.94% 79 923.80 -8 723.90 -10.92%
30.04.2003 72 609.90 78 659.40 -6 049.50 -7.69% 75 805.50 -3 195.60 -4.22%
31.03.2003 78 659.40 75 306.60 3 352.80 4.45% 75 612.30 3 047.10 4.03%
28.02.2003 75 306.60 75 563.80 - 257.20 -0.34% 75 620.00 - 313.40 -0.41%
31.01.2003 75 563.80 75 419.70 144.10 0.19% 85 808.70 -10 244.90 -11.94%
31.12.2002 75 419.70 73 966.40 1 453.30 1.96% - - -
30.11.2002 73 966.40 69 925.40 4 041.00 5.78% - - -
31.10.2002 69 925.40 69 323.00 602.40 0.87% - - -
30.09.2002 69 323.00 73 431.30 -4 108.30 -5.59% - - -
31.08.2002 73 431.30 73 110.90 320.40 0.44% - - -
31.07.2002 73 110.90 78 516.50 -5 405.60 -6.88% - - -
30.06.2002 78 516.50 79 923.80 -1 407.30 -1.76% - - -
31.05.2002 79 923.80 75 805.50 4 118.30 5.43% - - -
30.04.2002 75 805.50 75 612.30 193.20 0.26% - - -
31.03.2002 75 612.30 75 620.00 -7.70 -0.01% - - -
28.02.2002 75 620.00 85 808.70 -10 188.70 -11.87% - - -
31.01.2002 85 808.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Emitované ostatní dluhové cenné papíry, celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet jednodenních vkladů v držení non-MFI (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies