Pasiva celkem (Rozvaha smíšených fondů - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha smíšených fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha smíšených fondů - toky - Pasiva celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2011 -2 002.75
Max 31.03.2010 2 793.25

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 456.09 2 650.07 -2 193.98 -82.79% 196.28 259.81 132.36%
31.10.2014 2 650.07 236.57 2 413.49 1 020.18% 535.76 2 114.30 394.64%
30.09.2014 236.57 64.09 172.48 269.11% 158.03 78.54 49.70%
31.08.2014 64.09 896.46 - 832.37 -92.85% 208.80 - 144.71 -69.30%
31.07.2014 896.46 313.84 582.62 185.64% 300.28 596.18 198.54%
30.06.2014 313.84 1 265.04 - 951.21 -75.19% -69.47 383.31 - 551.75%
31.05.2014 1 265.04 775.19 489.85 63.19% - 301.39 1 566.44 - 519.73%
30.04.2014 775.19 540.96 234.24 43.30% 322.99 452.20 140.00%
31.03.2014 540.96 468.65 72.31 15.43% 48.75 492.21 1 009.68%
28.02.2014 468.65 631.66 - 163.01 -25.81% -9.09 477.74 -5 256.81%
31.01.2014 631.66 881.33 - 249.67 -28.33% 472.03 159.63 33.82%
31.12.2013 881.33 196.28 685.05 349.01% - 319.60 1 200.93 - 375.76%
30.11.2013 196.28 535.76 - 339.48 -63.36% - 314.88 511.16 - 162.34%
31.10.2013 535.76 158.03 377.73 239.02% 548.32 -12.55 -2.29%
30.09.2013 158.03 208.80 -50.77 -24.31% 260.63 - 102.60 -39.37%
31.08.2013 208.80 300.28 -91.48 -30.46% - 563.32 772.12 - 137.07%
31.07.2013 300.28 -69.47 369.75 - 532.23% - 375.19 675.47 - 180.03%
30.06.2013 -69.47 - 301.39 231.92 -76.95% - 582.14 512.66 -88.07%
31.05.2013 - 301.39 322.99 - 624.39 - 193.31% - 371.66 70.26 -18.91%
30.04.2013 322.99 48.75 274.24 562.56% - 345.96 668.95 - 193.36%
31.03.2013 48.75 -9.09 57.84 - 636.41% - 200.77 249.52 - 124.28%
28.02.2013 -9.09 472.03 - 481.11 - 101.93% - 826.53 817.45 -98.90%
31.01.2013 472.03 - 319.60 791.62 - 247.69% 48.25 423.77 878.21%
31.12.2012 - 319.60 - 314.88 -4.72 1.50% - 785.62 466.02 -59.32%
30.11.2012 - 314.88 548.32 - 863.20 - 157.43% -1 284.82 969.94 -75.49%
31.10.2012 548.32 260.63 287.69 110.38% 1 078.63 - 530.32 -49.17%
30.09.2012 260.63 - 563.32 823.95 - 146.27% - 515.25 775.88 - 150.58%
31.08.2012 - 563.32 - 375.19 - 188.13 50.14% - 415.09 - 148.23 35.71%
31.07.2012 - 375.19 - 582.14 206.95 -35.55% - 364.04 -11.15 3.06%
30.06.2012 - 582.14 - 371.66 - 210.48 56.63% 718.45 -1 300.59 - 181.03%
31.05.2012 - 371.66 - 345.96 -25.70 7.43% 509.74 - 881.40 - 172.91%
30.04.2012 - 345.96 - 200.77 - 145.19 72.31% 348.17 - 694.13 - 199.36%
31.03.2012 - 200.77 - 826.53 625.76 -75.71% -2 002.75 1 801.98 -89.98%
29.02.2012 - 826.53 48.25 - 874.79 -1 812.88% 33.17 - 859.71 -2 591.51%
31.01.2012 48.25 - 785.62 833.87 - 106.14% 307.56 - 259.31 -84.31%
31.12.2011 - 785.62 -1 284.82 499.20 -38.85% 403.54 -1 189.15 - 294.68%
30.11.2011 -1 284.82 1 078.63 -2 363.45 - 219.12% 91.31 -1 376.13 -1 507.08%
31.10.2011 1 078.63 - 515.25 1 593.89 - 309.34% 1 099.99 -21.36 -1.94%
30.09.2011 - 515.25 - 415.09 - 100.16 24.13% 312.42 - 827.67 - 264.93%
31.08.2011 - 415.09 - 364.04 -51.05 14.02% 290.00 - 705.09 - 243.13%
31.07.2011 - 364.04 718.45 -1 082.49 - 150.67% 349.73 - 713.77 - 204.09%
30.06.2011 718.45 509.74 208.72 40.95% - 468.37 1 186.83 - 253.39%
31.05.2011 509.74 348.17 161.56 46.40% 65.43 444.31 679.06%
30.04.2011 348.17 -2 002.75 2 350.92 - 117.38% 176.20 171.97 97.60%
31.03.2011 -2 002.75 33.17 -2 035.92 -6 137.10% 2 793.25 -4 796.00 - 171.70%
28.02.2011 33.17 307.56 - 274.39 -89.21% - 213.27 246.45 - 115.55%
31.01.2011 307.56 403.54 -95.97 -23.78% 1 437.23 -1 129.67 -78.60%
31.12.2010 403.54 91.31 312.23 341.94% - 536.50 940.04 - 175.22%
30.11.2010 91.31 1 099.99 -1 008.68 -91.70% 232.15 - 140.84 -60.67%
31.10.2010 1 099.99 312.42 787.57 252.09% -6.03 1 106.02 -18 338.93%
30.09.2010 312.42 290.00 22.41 7.73% - 111.23 423.65 - 380.87%
31.08.2010 290.00 349.73 -59.73 -17.08% 391.05 - 101.05 -25.84%
31.07.2010 349.73 - 468.37 818.11 - 174.67% - 134.86 484.59 - 359.34%
30.06.2010 - 468.37 65.43 - 533.80 - 815.84% - 264.95 - 203.43 76.78%
31.05.2010 65.43 176.20 - 110.77 -62.87% - 219.00 284.44 - 129.88%
30.04.2010 176.20 2 793.25 -2 617.05 -93.69% 127.37 48.83 38.33%
31.03.2010 2 793.25 - 213.27 3 006.53 -1 409.71% - 332.32 3 125.57 - 940.53%
28.02.2010 - 213.27 1 437.23 -1 650.51 - 114.84% - 570.93 357.66 -62.64%
31.01.2010 1 437.23 - 536.50 1 973.74 - 367.89% - 438.48 1 875.72 - 427.77%
31.12.2009 - 536.50 232.15 - 768.65 - 331.10% - - -
30.11.2009 232.15 -6.03 238.18 -3 949.33% - - -
31.10.2009 -6.03 - 111.23 105.20 -94.58% - - -
30.09.2009 - 111.23 391.05 - 502.29 - 128.44% - - -
31.08.2009 391.05 - 134.86 525.91 - 389.98% - - -
31.07.2009 - 134.86 - 264.95 130.09 -49.10% - - -
30.06.2009 - 264.95 - 219.00 -45.94 20.98% - - -
31.05.2009 - 219.00 127.37 - 346.38 - 271.94% - - -
30.04.2009 127.37 - 332.32 459.69 - 138.33% - - -
31.03.2009 - 332.32 - 570.93 238.61 -41.79% - - -
28.02.2009 - 570.93 - 438.48 - 132.45 30.21% - - -
31.01.2009 - 438.48 - - - - - -

Graf jako obrázek

Pasiva celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pasiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
PASÍVA - celkem (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
PASÍVA - celkem (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka)
PASÍVA - celkem (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. USD - souhrnná tabulka)
Pasiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
ODVĚTVÍ CELKEM (NEVÝKONNÉ) (Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data, kalendářně očištěná)
B-D - Průmysl celkem (2015=100, měsíční data, sezonně očištěná)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.