Rozvaha smíšených fondů - toky (Investiční fondy»Toky) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Rozvaha smíšených fondů - toky (Investiční fondy»Toky) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Investiční fondy - Aktiva celkem: Měsíční, Smíšené fondy, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Držené dluhopisy: Měsíční, Smíšené fondy, Tok, Splatnost celkem, Rezidenti a nerezidenti - Celkem
31.05.2024 Investiční fondy - Akcie/podílové listy IF: Měsíční, Smíšené fondy, Tok, Rezidenti a nerezidenti - Celkem
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní akcie a účasti: Měsíční, Smíšené fondy, Tok, Rezidenti a nerezidenti - Celkem
31.05.2024 Investiční fondy - Vklady a poskytnuté půjčky: Měsíční, Smíšené fondy, Tok
31.05.2023 Investiční fondy - Stálá aktiva: Měsíční, Smíšené fondy, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Pasiva - celkem: Měsíční, Smíšené fondy, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Přijaté úvěry: Měsíční, Smíšené fondy, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Emitované akcie/podílové listy IF: Měsíční, Smíšené fondy, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Smíšené fondy, Tok
- Rozvaha investičních fondů - stavy, toky (1010)
31.03.2024 Penzijní fondy - Akcie/podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu: Čtvrtletní, Tok, Rezidenti - Celkem
31.03.2024 Penzijní fondy - Akcie/podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu: Čtvrtletní, Tok, Nerezidenti - Celkem
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní aktiva včetně nefinančních aktiv a finančních derivátů - kladná reálná hodnota: Měsíční, Smíšené fondy, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Akciové fondy, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Dluhopisové fondy, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Ostatní fondy, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Nemovitostní fondy, Tok
31.12.2018 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Fondy peněžního trhu, Tok
31.03.2024 Penzijní fondy - Akcie/podílové listy investičních fondů: Čtvrtletní, Tok, Rezidenti a nerezidenti - Celkem

Rozvaha smíšených fondů - toky - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 456.09 2 650.07 -82.79% 196.28 132.36%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky - 145.25 467.23 - 131.09% 203.88 - 171.24%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie -7.43 629.97 - 101.18% 125.83 - 105.91%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 373.78 1 531.63 -75.60% -87.25 - 528.38%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 142.03 31.63 349.04% - 183.54 - 177.38%
UK6 Stálá aktiva 2.12 0.23 844.00% 4.17 -49.13%
UK7 Ostatní aktiva 90.83 -10.61 - 955.83% 133.19 -31.80%
UK8 Pasiva celkem 456.09 2 650.07 -82.79% 196.28 132.36%
UK9 Přijaté úvěry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Emitované akcie/podílové listy 421.69 2 612.88 -83.86% 7.55 5 488.30%
UK11 Ostatní pasiva 34.40 37.19 -7.50% 188.74 -81.77%

Aktiva celkem

ObdobíHodnota
30.11.2014 456.09
31.10.2014 2 650.07
30.09.2014 236.57
31.08.2014 64.09
31.07.2014 896.46
30.06.2014 313.83
31.05.2014 1 265.04
30.04.2014 775.20
31.03.2014 540.96
28.02.2014 468.65
Další »
Aktiva celkem,Rozvaha smíšených fondů - toky

Vklady a poskytnuté půjčky

ObdobíHodnota
30.11.2014 - 145.25
31.10.2014 467.23
30.09.2014 -67.95
31.08.2014 - 493.41
31.07.2014 251.40
30.06.2014 228.88
31.05.2014 367.31
30.04.2014 641.66
31.03.2014 315.55
28.02.2014 - 175.11
Další »
Vklady a poskytnuté půjčky,Rozvaha smíšených fondů - toky

Cenné papíry jiné než akcie

ObdobíHodnota
30.11.2014 -7.43
31.10.2014 629.97
30.09.2014 - 311.74
31.08.2014 304.61
31.07.2014 288.37
30.06.2014 - 400.79
31.05.2014 -12.87
30.04.2014 - 154.82
31.03.2014 158.50
28.02.2014 765.46
Další »
Cenné papíry jiné než akcie,Rozvaha smíšených fondů - toky

Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování

ObdobíHodnota
30.11.2014 373.78
31.10.2014 1 531.63
30.09.2014 455.88
31.08.2014 249.95
31.07.2014 296.42
30.06.2014 476.94
31.05.2014 99.24
30.04.2014 396.46
31.03.2014 127.75
28.02.2014 161.92
Další »
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování,Rozvaha smíšených fondů - toky

Akcie a ostatní majetkové účasti

ObdobíHodnota
30.11.2014 142.03
31.10.2014 31.63
30.09.2014 -68.11
31.08.2014 54.44
31.07.2014 -80.38
30.06.2014 154.52
31.05.2014 610.72
30.04.2014 14.15
31.03.2014 - 294.19
28.02.2014 28.04
Další »
Akcie a ostatní majetkové účasti,Rozvaha smíšených fondů - toky

Stálá aktiva

ObdobíHodnota
30.11.2014 2.12
31.10.2014 0.23
30.09.2014 11.01
31.08.2014 24.87
31.07.2014 37.87
30.06.2014 1.19
31.05.2014 0.66
30.04.2014 0.11
31.03.2014 0.31
28.02.2014 0.39
Další »
Stálá aktiva,Rozvaha smíšených fondů - toky

Ostatní aktiva

ObdobíHodnota
30.11.2014 90.83
31.10.2014 -10.61
30.09.2014 217.49
31.08.2014 -76.35
31.07.2014 102.78
30.06.2014 - 146.91
31.05.2014 199.98
30.04.2014 - 122.35
31.03.2014 233.05
28.02.2014 - 312.04
Další »
Ostatní aktiva,Rozvaha smíšených fondů - toky

Pasiva celkem

ObdobíHodnota
30.11.2014 456.09
31.10.2014 2 650.07
30.09.2014 236.57
31.08.2014 64.09
31.07.2014 896.46
30.06.2014 313.84
31.05.2014 1 265.04
30.04.2014 775.19
31.03.2014 540.96
28.02.2014 468.65
Další »
Pasiva celkem,Rozvaha smíšených fondů - toky

Přijaté úvěry

ObdobíHodnota
30.11.2014 0.00
31.10.2014 0.00
30.09.2014 58.00
31.08.2014 0.00
31.07.2014 0.00
30.06.2014 0.00
31.05.2014 0.00
30.04.2014 -2.61
31.03.2014 15.61
28.02.2014 -0.06
Další »
Přijaté úvěry,Rozvaha smíšených fondů - toky

Emitované akcie/podílové listy

ObdobíHodnota
30.11.2014 421.69
31.10.2014 2 612.88
30.09.2014 206.47
31.08.2014 231.53
31.07.2014 793.00
30.06.2014 440.66
31.05.2014 1 171.48
30.04.2014 758.27
31.03.2014 491.10
28.02.2014 463.17
Další »
Emitované akcie/podílové listy,Rozvaha smíšených fondů - toky

Ostatní pasiva

ObdobíHodnota
30.11.2014 34.40
31.10.2014 37.19
30.09.2014 -27.89
31.08.2014 - 167.44
31.07.2014 103.46
30.06.2014 - 126.83
31.05.2014 93.57
30.04.2014 19.53
31.03.2014 34.26
28.02.2014 5.54
Další »
Ostatní pasiva,Rozvaha smíšených fondů - toky

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Rozvaha smíšených fondů - toky (Toky)
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Rozvaha akciových fondů - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha akciových fondů - toky)
Rozvaha dluhopisových fondů - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Rozvaha smíšených fondů - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Rozvaha ostatních fondů - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha ostatních fondů - toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.