Rozvaha ostatních fondů - toky (Investiční fondy»Toky) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Rozvaha ostatních fondů - toky (Investiční fondy»Toky) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Rozvaha investičních fondů - stavy, toky (1010)
30.04.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Ostatní fondy, Tok
30.04.2024 Investiční fondy - Ostatní akcie a účasti: Měsíční, Ostatní fondy, Tok, Rezidenti a nerezidenti - Celkem
30.04.2024 Investiční fondy - Ostatní akcie a účasti: Měsíční, Nemovitostní fondy, Tok, Rezidenti a nerezidenti - Celkem
30.04.2024 Investiční fondy - Ostatní akcie a účasti: Měsíční, Smíšené fondy, Tok, Rezidenti a nerezidenti - Celkem
30.04.2024 Investiční fondy - Ostatní akcie a účasti: Měsíční, Dluhopisové fondy, Tok, Rezidenti a nerezidenti - Celkem
31.05.2023 Investiční fondy - Stálá aktiva: Měsíční, Ostatní fondy, Tok
30.04.2024 Investiční fondy - Pasiva - celkem: Měsíční, Ostatní fondy, Tok
30.04.2024 Investiční fondy - Přijaté úvěry: Měsíční, Ostatní fondy, Tok
30.04.2024 Investiční fondy - Emitované akcie/podílové listy IF: Měsíční, Ostatní fondy, Tok
30.04.2024 Investiční fondy - Aktiva celkem: Měsíční, Ostatní fondy, Tok
30.04.2024 Investiční fondy - Držené dluhopisy: Měsíční, Ostatní fondy, Tok, Splatnost celkem, Rezidenti a nerezidenti - Celkem
30.04.2024 Investiční fondy - Akcie/podílové listy IF: Měsíční, Ostatní fondy, Tok, Rezidenti a nerezidenti - Celkem
30.04.2024 Investiční fondy - Ostatní akcie a účasti: Měsíční, Akciové fondy, Tok, Rezidenti a nerezidenti - Celkem
30.04.2024 Investiční fondy - Vklady a poskytnuté půjčky: Měsíční, Ostatní fondy, Tok
30.04.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Nemovitostní fondy, Tok
31.12.2018 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Fondy peněžního trhu, Tok
30.04.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Akciové fondy, Tok
30.04.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Dluhopisové fondy, Tok
30.04.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Smíšené fondy, Tok

Rozvaha ostatních fondů - toky - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 744.14 729.89 1.95% -1 032.56 - 172.07%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 732.84 68.61 968.20% -1 071.05 - 168.42%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 10.88 -0.84 -1 401.32% 5.62 93.54%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 0.00 0.00 - -0.78 -
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 0.00 733.06 - 0.00 -
UK6 Stálá aktiva 13.59 0.07 18 263.51% 3.37 303.71%
UK7 Ostatní aktiva -13.16 -71.02 -81.47% 30.28 - 143.47%
UK8 Pasiva celkem 744.14 729.89 1.95% -1 032.56 - 172.07%
UK9 Přijaté úvěry 197.95 -3.25 -6 194.43% 0.00 -
UK10 Emitované akcie/podílové listy 63.57 881.22 -92.79% -1 092.69 - 105.82%
UK11 Ostatní pasiva 482.62 - 148.08 - 425.92% 60.13 702.63%

Aktiva celkem

ObdobíHodnota
30.11.2014 744.14
31.10.2014 729.89
30.09.2014 269.42
31.08.2014 452.27
31.07.2014 231.22
30.06.2014 255.95
31.05.2014 46.41
30.04.2014 56.65
31.03.2014 160.82
28.02.2014 388.88
Další »
Aktiva celkem,Rozvaha ostatních fondů - toky

Vklady a poskytnuté půjčky

ObdobíHodnota
30.11.2014 732.84
31.10.2014 68.61
30.09.2014 299.63
31.08.2014 289.10
31.07.2014 190.65
30.06.2014 317.24
31.05.2014 26.96
30.04.2014 -60.80
31.03.2014 157.54
28.02.2014 366.56
Další »
Vklady a poskytnuté půjčky,Rozvaha ostatních fondů - toky

Cenné papíry jiné než akcie

ObdobíHodnota
30.11.2014 10.88
31.10.2014 -0.84
30.09.2014 0.00
31.08.2014 0.00
31.07.2014 2.00
30.06.2014 -6.05
31.05.2014 0.00
30.04.2014 10.45
31.03.2014 0.00
28.02.2014 6.67
Další »
Cenné papíry jiné než akcie,Rozvaha ostatních fondů - toky

Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování

ObdobíHodnota
30.11.2014 0.00
31.10.2014 0.00
30.09.2014 -0.45
31.08.2014 7.47
31.07.2014 2.38
30.06.2014 7.56
31.05.2014 0.00
30.04.2014 4.37
31.03.2014 0.00
28.02.2014 0.00
Další »
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování,Rozvaha ostatních fondů - toky

Akcie a ostatní majetkové účasti

ObdobíHodnota
30.11.2014 0.00
31.10.2014 733.06
30.09.2014 14.84
31.08.2014 31.78
31.07.2014 17.82
30.06.2014 0.00
31.05.2014 7.20
30.04.2014 0.25
31.03.2014 0.84
28.02.2014 0.14
Další »
Akcie a ostatní majetkové účasti,Rozvaha ostatních fondů - toky

Stálá aktiva

ObdobíHodnota
30.11.2014 13.59
31.10.2014 0.07
30.09.2014 0.02
31.08.2014 2.40
31.07.2014 1.82
30.06.2014 43.08
31.05.2014 0.20
30.04.2014 39.04
31.03.2014 0.12
28.02.2014 2.02
Další »
Stálá aktiva,Rozvaha ostatních fondů - toky

Ostatní aktiva

ObdobíHodnota
30.11.2014 -13.16
31.10.2014 -71.02
30.09.2014 -44.62
31.08.2014 121.52
31.07.2014 16.55
30.06.2014 - 105.87
31.05.2014 12.07
30.04.2014 63.32
31.03.2014 2.33
28.02.2014 13.50
Další »
Ostatní aktiva,Rozvaha ostatních fondů - toky

Pasiva celkem

ObdobíHodnota
30.11.2014 744.14
31.10.2014 729.89
30.09.2014 269.42
31.08.2014 452.27
31.07.2014 231.22
30.06.2014 255.95
31.05.2014 46.41
30.04.2014 56.65
31.03.2014 160.82
28.02.2014 388.88
Další »
Pasiva celkem,Rozvaha ostatních fondů - toky

Přijaté úvěry

ObdobíHodnota
30.11.2014 197.95
31.10.2014 -3.25
30.09.2014 0.10
31.08.2014 114.03
31.07.2014 37.62
30.06.2014 33.59
31.05.2014 -7.81
30.04.2014 1.83
31.03.2014 162.57
28.02.2014 11.68
Další »
Přijaté úvěry,Rozvaha ostatních fondů - toky

Emitované akcie/podílové listy

ObdobíHodnota
30.11.2014 63.57
31.10.2014 881.22
30.09.2014 199.66
31.08.2014 13.61
31.07.2014 159.39
30.06.2014 165.34
31.05.2014 46.42
30.04.2014 123.37
31.03.2014 104.32
28.02.2014 472.58
Další »
Emitované akcie/podílové listy,Rozvaha ostatních fondů - toky

Ostatní pasiva

ObdobíHodnota
30.11.2014 482.62
31.10.2014 - 148.08
30.09.2014 69.66
31.08.2014 324.63
31.07.2014 34.22
30.06.2014 57.03
31.05.2014 7.81
30.04.2014 -68.56
31.03.2014 - 106.06
28.02.2014 -95.38
Další »
Ostatní pasiva,Rozvaha ostatních fondů - toky

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Rozvaha ostatních fondů - toky (Toky)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.