Pasiva celkem (Rozvaha nemovitostních fondů - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha nemovitostních fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha nemovitostních fondů - toky - Pasiva celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.08.2012 3 919.00
Min 30.11.2011 - 705.93

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 1 652.70 3 018.34 -1 365.64 -45.24% 529.18 1 123.52 212.31%
31.10.2014 3 018.34 333.18 2 685.16 805.92% - 256.26 3 274.60 -1 277.84%
30.09.2014 333.18 678.26 - 345.08 -50.88% 138.93 194.25 139.82%
31.08.2014 678.26 - 448.50 1 126.76 - 251.23% 1 185.68 - 507.42 -42.80%
31.07.2014 - 448.50 - 651.81 203.31 -31.19% 251.38 - 699.88 - 278.42%
30.06.2014 - 651.81 449.86 -1 101.67 - 244.89% 2 926.36 -3 578.17 - 122.27%
31.05.2014 449.86 1 152.58 - 702.72 -60.97% 391.35 58.51 14.95%
30.04.2014 1 152.58 667.06 485.52 72.78% 582.99 569.58 97.70%
31.03.2014 667.06 304.22 362.84 119.27% 2 590.19 -1 923.13 -74.25%
28.02.2014 304.22 - 232.30 536.52 - 230.96% 310.66 -6.45 -2.07%
31.01.2014 - 232.30 3 066.98 -3 299.28 - 107.57% - 419.48 187.18 -44.62%
31.12.2013 3 066.98 529.18 2 537.80 479.57% 718.72 2 348.26 326.73%
30.11.2013 529.18 - 256.26 785.44 - 306.50% 2 117.57 -1 588.39 -75.01%
31.10.2013 - 256.26 138.93 - 395.19 - 284.46% -65.04 - 191.22 293.99%
30.09.2013 138.93 1 185.68 -1 046.76 -88.28% 3 087.21 -2 948.28 -95.50%
31.08.2013 1 185.68 251.38 934.31 371.67% 3 919.00 -2 733.31 -69.75%
31.07.2013 251.38 2 926.36 -2 674.98 -91.41% 2 237.99 -1 986.61 -88.77%
30.06.2013 2 926.36 391.35 2 535.00 647.76% 951.42 1 974.94 207.58%
31.05.2013 391.35 582.99 - 191.64 -32.87% 70.25 321.10 457.06%
30.04.2013 582.99 2 590.19 -2 007.19 -77.49% 192.09 390.91 203.51%
31.03.2013 2 590.19 310.66 2 279.52 733.76% 1 158.59 1 431.60 123.56%
28.02.2013 310.66 - 419.48 730.14 - 174.06% 139.92 170.74 122.03%
31.01.2013 - 419.48 718.72 -1 138.19 - 158.36% 357.17 - 776.65 - 217.44%
31.12.2012 718.72 2 117.57 -1 398.85 -66.06% 1 198.05 - 479.33 -40.01%
30.11.2012 2 117.57 -65.04 2 182.61 -3 355.65% - 705.93 2 823.50 - 399.97%
31.10.2012 -65.04 3 087.21 -3 152.26 - 102.11% 737.42 - 802.46 - 108.82%
30.09.2012 3 087.21 3 919.00 - 831.78 -21.22% 774.51 2 312.70 298.60%
31.08.2012 3 919.00 2 237.99 1 681.01 75.11% 102.85 3 816.15 3 710.55%
31.07.2012 2 237.99 951.42 1 286.57 135.23% 2 116.21 121.77 5.75%
30.06.2012 951.42 70.25 881.16 1 254.27% 3 454.17 -2 502.76 -72.46%
31.05.2012 70.25 192.09 - 121.83 -63.43% 1 101.22 -1 030.96 -93.62%
30.04.2012 192.09 1 158.59 - 966.50 -83.42% 469.29 - 277.20 -59.07%
31.03.2012 1 158.59 139.92 1 018.67 728.02% 198.25 960.34 484.41%
29.02.2012 139.92 357.17 - 217.25 -60.83% -58.74 198.66 - 338.22%
31.01.2012 357.17 1 198.05 - 840.88 -70.19% 221.66 135.51 61.14%
31.12.2011 1 198.05 - 705.93 1 903.98 - 269.71% 1 883.67 - 685.62 -36.40%
30.11.2011 - 705.93 737.42 -1 443.35 - 195.73% 379.44 -1 085.37 - 286.05%
31.10.2011 737.42 774.51 -37.09 -4.79% 1 073.38 - 335.96 -31.30%
30.09.2011 774.51 102.85 671.66 653.08% 844.61 -70.10 -8.30%
31.08.2011 102.85 2 116.21 -2 013.37 -95.14% 1 838.65 -1 735.81 -94.41%
31.07.2011 2 116.21 3 454.17 -1 337.96 -38.73% 610.75 1 505.47 246.50%
30.06.2011 3 454.17 1 101.22 2 352.95 213.67% 1 420.21 2 033.96 143.21%
31.05.2011 1 101.22 469.29 631.92 134.65% -83.74 1 184.96 -1 414.98%
30.04.2011 469.29 198.25 271.04 136.72% 319.18 150.12 47.03%
31.03.2011 198.25 -58.74 256.99 - 437.52% - 529.94 728.18 - 137.41%
28.02.2011 -58.74 221.66 - 280.39 - 126.50% 37.48 -96.22 - 256.70%
31.01.2011 221.66 1 883.67 -1 662.01 -88.23% 215.60 6.06 2.81%
31.12.2010 1 883.67 379.44 1 504.23 396.44% 1 500.64 383.03 25.52%
30.11.2010 379.44 1 073.38 - 693.94 -64.65% 956.26 - 576.83 -60.32%
31.10.2010 1 073.38 844.61 228.77 27.09% 36.57 1 036.81 2 834.97%
30.09.2010 844.61 1 838.65 - 994.04 -54.06% 889.82 -45.21 -5.08%
31.08.2010 1 838.65 610.75 1 227.91 201.05% 49.68 1 788.97 3 600.99%
31.07.2010 610.75 1 420.21 - 809.47 -57.00% -50.82 661.57 -1 301.74%
30.06.2010 1 420.21 -83.74 1 503.96 -1 795.90% -92.41 1 512.62 -1 636.94%
31.05.2010 -83.74 319.18 - 402.92 - 126.24% 29.03 - 112.78 - 388.45%
30.04.2010 319.18 - 529.94 849.11 - 160.23% 19.72 299.46 1 518.46%
31.03.2010 - 529.94 37.48 - 567.42 -1 513.77% 32.59 - 562.53 -1 725.97%
28.02.2010 37.48 215.60 - 178.11 -82.61% - 183.99 221.47 - 120.37%
31.01.2010 215.60 1 500.64 -1 285.05 -85.63% -20.77 236.37 -1 138.02%
31.12.2009 1 500.64 956.26 544.38 56.93% - - -
30.11.2009 956.26 36.57 919.69 2 514.74% - - -
31.10.2009 36.57 889.82 - 853.25 -95.89% - - -
30.09.2009 889.82 49.68 840.14 1 691.10% - - -
31.08.2009 49.68 -50.82 100.50 - 197.75% - - -
31.07.2009 -50.82 -92.41 41.58 -45.00% - - -
30.06.2009 -92.41 29.03 - 121.44 - 418.29% - - -
31.05.2009 29.03 19.72 9.31 47.21% - - -
30.04.2009 19.72 32.59 -12.87 -39.49% - - -
31.03.2009 32.59 - 183.99 216.58 - 117.71% - - -
28.02.2009 - 183.99 -20.77 - 163.22 785.83% - - -
31.01.2009 -20.77 - - - - - -

Graf jako obrázek

Pasiva celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pasiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
PASÍVA - celkem (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
PASÍVA - celkem (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka)
PASÍVA - celkem (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. USD - souhrnná tabulka)
Pasiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
ODVĚTVÍ CELKEM (NEVÝKONNÉ) (Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data, kalendářně očištěná)
B-D - Průmysl celkem (2015=100, měsíční data, sezonně očištěná)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.