Ostatní pasiva (Rozvaha ostatních fondů - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha ostatních fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha ostatních fondů - toky - Ostatní pasiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2014 482.62
Min 31.10.2014 - 148.08

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 482.62 - 148.08 630.70 - 425.92% 60.13 422.49 702.63%
31.10.2014 - 148.08 69.66 - 217.74 - 312.56% 143.55 - 291.63 - 203.15%
30.09.2014 69.66 324.63 - 254.97 -78.54% -83.25 152.91 - 183.68%
31.08.2014 324.63 34.22 290.42 848.78% 81.84 242.79 296.64%
31.07.2014 34.22 57.03 -22.81 -40.00% 19.41 14.80 76.26%
30.06.2014 57.03 7.81 49.22 630.38% -48.73 105.76 - 217.02%
31.05.2014 7.81 -68.56 76.36 - 111.39% 1.84 5.97 323.89%
30.04.2014 -68.56 - 106.06 37.51 -35.36% -5.88 -62.68 1 066.73%
31.03.2014 - 106.06 -95.38 -10.68 11.20% - 110.39 4.33 -3.92%
28.02.2014 -95.38 137.12 - 232.50 - 169.56% 7.99 - 103.37 -1 293.94%
31.01.2014 137.12 15.69 121.43 773.76% 96.55 40.57 42.03%
31.12.2013 15.69 60.13 -44.44 -73.90% -71.39 87.08 - 121.98%
30.11.2013 60.13 143.55 -83.42 -58.11% 1.64 58.49 3 568.70%
31.10.2013 143.55 -83.25 226.80 - 272.43% -37.39 180.94 - 483.95%
30.09.2013 -83.25 81.84 - 165.09 - 201.72% 1.05 -84.30 -7 998.48%
31.08.2013 81.84 19.41 62.43 321.62% 8.49 73.35 863.90%
31.07.2013 19.41 -48.73 68.15 - 139.83% 24.02 -4.61 -19.19%
30.06.2013 -48.73 1.84 -50.58 -2 745.71% 147.38 - 196.11 - 133.07%
31.05.2013 1.84 -5.88 7.72 - 131.35% -6.37 8.22 - 128.90%
30.04.2013 -5.88 - 110.39 104.52 -94.68% 9.91 -15.79 - 159.28%
31.03.2013 - 110.39 7.99 - 118.38 -1 481.83% 119.12 - 229.51 - 192.67%
28.02.2013 7.99 96.55 -88.56 -91.73% 2.24 5.75 256.81%
31.01.2013 96.55 -71.39 167.93 - 235.24% -42.79 139.33 - 325.64%
31.12.2012 -71.39 1.64 -73.03 -4 455.64% 42.48 - 113.87 - 268.05%
30.11.2012 1.64 -37.39 39.03 - 104.38% -23.33 24.97 - 107.02%
31.10.2012 -37.39 1.05 -38.44 -3 647.25% 43.69 -81.07 - 185.59%
30.09.2012 1.05 8.49 -7.44 -87.59% 9.10 -8.04 -88.41%
31.08.2012 8.49 24.02 -15.53 -64.65% 0.10 8.39 8 143.69%
31.07.2012 24.02 147.38 - 123.35 -83.70% 0.07 23.95 31 928.00%
30.06.2012 147.38 -6.37 153.75 -2 412.13% -0.06 147.43 - 263 269.64%
31.05.2012 -6.37 9.91 -16.29 - 164.31% 0.02 -6.39 -33 647.37%
30.04.2012 9.91 119.12 - 109.21 -91.68% 0.04 9.88 27 433.33%
31.03.2012 119.12 2.24 116.88 5 220.23% -0.14 119.25 -88 337.04%
29.02.2012 2.24 -42.79 45.03 - 105.23% -0.00 2.24 - 224 000.00%
31.01.2012 -42.79 42.48 -85.27 - 200.72% -0.12 -42.67 35 261.98%
31.12.2011 42.48 -23.33 65.81 - 282.06% -0.00 42.48 -2 124 100.00%
30.11.2011 -23.33 43.69 -67.02 - 153.41% 0.00 -23.34 - 777 866.67%
31.10.2011 43.69 9.10 34.59 380.27% 0.08 43.61 57 380.26%
30.09.2011 9.10 0.10 8.99 8 731.07% -0.32 9.42 -2 942.50%
31.08.2011 0.10 0.07 0.03 37.33% 0.17 -0.06 -37.58%
31.07.2011 0.07 -0.06 0.13 - 233.93% -0.51 0.59 - 114.65%
30.06.2011 -0.06 0.02 -0.07 - 394.74% 1.08 -1.14 - 105.18%
31.05.2011 0.02 0.04 -0.02 -47.22% 0.10 -0.08 -80.41%
30.04.2011 0.04 -0.14 0.17 - 126.67% 0.00 0.04 -
31.03.2011 -0.14 -0.00 -0.13 13 400.00% 0.10 -0.23 - 236.36%
28.02.2011 -0.00 -0.12 0.12 -99.17% 0.09 -0.10 - 101.06%
31.01.2011 -0.12 -0.00 -0.12 5 950.00% 0.09 -0.21 - 232.97%
31.12.2010 -0.00 0.00 -0.01 - 166.67% 0.10 -0.10 - 102.00%
30.11.2010 0.00 0.08 -0.07 -96.05% 0.10 -0.09 -96.84%
31.10.2010 0.08 -0.32 0.40 - 123.75% 0.10 -0.02 -20.00%
30.09.2010 -0.32 0.17 -0.48 - 293.94% 0.04 -0.36 - 964.86%
31.08.2010 0.17 -0.51 0.68 - 132.23% 0.01 0.15 1 550.00%
31.07.2010 -0.51 1.08 -1.59 - 147.36% -0.09 -0.43 502.35%
30.06.2010 1.08 0.10 0.98 1 014.43% 0.00 1.08 -
31.05.2010 0.10 0.00 0.10 - 0.09 0.01 14.12%
30.04.2010 0.00 0.10 -0.10 - 0.00 0.00 -
31.03.2010 0.10 0.09 0.01 5.32% - - -
28.02.2010 0.09 0.09 0.00 3.30% - - -
31.01.2010 0.09 0.10 -0.01 -9.00% - - -
31.12.2009 0.10 0.10 0.01 5.26% - - -
30.11.2009 0.10 0.10 0.00 0.00 - - -
31.10.2009 0.10 0.04 0.06 156.76% - - -
30.09.2009 0.04 0.01 0.03 270.00% - - -
31.08.2009 0.01 -0.09 0.10 - 111.76% - - -
31.07.2009 -0.09 0.00 -0.09 - - - -
30.06.2009 0.00 0.09 -0.09 - - - -
31.05.2009 0.09 0.00 0.09 - - - -
30.04.2009 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní pasiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní pasiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha České národní banky - pasiva)
Ostatní pasiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Ostatní pasiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy))
Ostatní pasiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.