Pasiva, hlavní položky, celkem (Bilance bank»Pasiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Pasiva, hlavní položky, celkem (Bilance bank»Pasiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Bilance - pasiva - hlavní položky (1013)
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Dlouhodobější finanční pasiva MFI celkem
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější finanční pasiva MFI celkem
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější finanční pasiva MFI celkem
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Dlouhodobější finanční pasiva MFI celkem

Pasiva, hlavní položky, celkem - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, celkem 10 030 378.40 9 903 005.60 1.29% 9 661 907.30 3.81%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, celkem 7 833 183.30 7 695 659.80 1.79% 7 505 872.20 4.36%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, celkem 0.40 0.30 33.33% 150.20 -99.73%
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, celkem 1 001 621.70 951 768.90 5.24% 1 165 366.40 -14.05%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, celkem 6 831 561.10 6 743 890.60 1.30% 6 340 355.60 7.75%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, celkem 211 641.70 211 366.50 0.13% 200 637.10 5.48%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, celkem 608 440.70 590 538.30 3.03% 574 145.60 5.97%
UK8 Kapitál a rezervy, celkem 909 037.10 920 541.70 -1.25% 834 880.60 8.88%
UK9 z toho: Opravné položky, celkem 80 194.00 78 694.00 1.91% 75 211.70 6.62%
UK10 z toho: Základní kapitál, celkem 113 446.50 113 446.50 0.00 111 227.30 2.00%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, celkem 1 749.90 37 014.60 -95.27% 13 670.00 -87.20%
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem 55 002.40 45 577.10 20.68% 54 134.40 1.60%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, celkem 468 075.60 484 899.30 -3.47% 546 371.80 -14.33%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, celkem 347 886.80 365 116.90 -4.72% 444 091.00 -21.66%

Pasiva bilanční celkem, celkem

ObdobíHodnota
30.06.2023 10 030 378.40
31.05.2023 9 903 005.60
30.04.2023 9 831 438.50
31.03.2023 9 788 064.50
28.02.2023 9 734 440.70
31.01.2023 9 647 892.80
31.12.2022 8 943 288.60
30.11.2022 9 552 953.20
31.10.2022 9 619 527.30
30.09.2022 9 484 074.30
Další »
Pasiva bilanční celkem, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

Přijaté vklady a úvěry, celkem

ObdobíHodnota
30.06.2023 7 833 183.30
31.05.2023 7 695 659.80
30.04.2023 7 589 859.80
31.03.2023 7 542 389.80
28.02.2023 7 461 090.20
31.01.2023 7 416 231.40
31.12.2022 6 668 495.60
30.11.2022 7 378 854.30
31.10.2022 7 402 090.30
30.09.2022 7 328 611.30
Další »
Přijaté vklady a úvěry, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, celkem

ObdobíHodnota
30.06.2023 0.40
31.05.2023 0.30
30.04.2023 0.50
31.03.2023 10.50
28.02.2023 0.60
31.01.2023 4 200.20
31.12.2022 0.40
30.11.2022 0.90
31.10.2022 0.30
30.09.2022 0.60
Další »
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, celkem

ObdobíHodnota
30.06.2023 1 001 621.70
31.05.2023 951 768.90
30.04.2023 902 412.30
31.03.2023 917 388.80
28.02.2023 817 955.80
31.01.2023 870 927.80
31.12.2022 809 637.20
30.11.2022 833 158.20
31.10.2022 849 518.10
30.09.2022 911 533.30
Další »
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, celkem

ObdobíHodnota
30.06.2023 6 831 561.10
31.05.2023 6 743 890.60
30.04.2023 6 687 446.90
31.03.2023 6 624 990.50
28.02.2023 6 643 133.80
31.01.2023 6 541 103.40
31.12.2022 5 858 858.00
30.11.2022 6 545 695.20
31.10.2022 6 552 571.90
30.09.2022 6 417 077.40
Další »
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, celkem

ObdobíHodnota
30.06.2023 211 641.70
31.05.2023 211 366.50
30.04.2023 210 974.40
31.03.2023 215 289.30
28.02.2023 213 240.30
31.01.2023 210 004.20
31.12.2022 262 157.80
30.11.2022 200 571.50
31.10.2022 210 605.90
30.09.2022 211 579.30
Další »
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

Emitované ostatní dluhové cenné papíry, celkem

ObdobíHodnota
30.06.2023 608 440.70
31.05.2023 590 538.30
30.04.2023 585 303.90
31.03.2023 588 630.10
28.02.2023 602 453.00
31.01.2023 591 925.20
31.12.2022 581 931.60
30.11.2022 557 900.10
31.10.2022 542 971.20
30.09.2022 511 656.50
Další »
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

Kapitál a rezervy, celkem

ObdobíHodnota
30.06.2023 909 037.10
31.05.2023 920 541.70
30.04.2023 904 911.50
31.03.2023 912 493.10
28.02.2023 908 021.60
31.01.2023 900 948.10
31.12.2022 896 485.80
30.11.2022 889 446.80
31.10.2022 883 702.00
30.09.2022 868 455.80
Další »
Kapitál a rezervy, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

z toho: Opravné položky, celkem

ObdobíHodnota
30.06.2023 80 194.00
31.05.2023 78 694.00
30.04.2023 79 979.70
31.03.2023 79 508.10
28.02.2023 79 684.90
31.01.2023 79 646.90
31.12.2022 79 898.80
30.11.2022 79 011.80
31.10.2022 77 630.60
30.09.2022 77 756.20
Další »
z toho: Opravné položky, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

z toho: Základní kapitál, celkem

ObdobíHodnota
30.06.2023 113 446.50
31.05.2023 113 446.50
30.04.2023 113 446.50
31.03.2023 113 446.50
28.02.2023 112 486.00
31.01.2023 112 076.00
31.12.2022 112 076.00
30.11.2022 111 700.90
31.10.2022 111 626.00
30.09.2022 111 626.00
Další »
z toho: Základní kapitál, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, celkem

ObdobíHodnota
30.06.2023 1 749.90
31.05.2023 37 014.60
30.04.2023 43 685.30
31.03.2023 82 956.60
28.02.2023 98 283.90
31.01.2023 98 800.20
31.12.2022 13 284.80
30.11.2022 13 614.80
31.10.2022 13 614.80
30.09.2022 13 614.80
Další »
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem

ObdobíHodnota
30.06.2023 55 002.40
31.05.2023 45 577.10
30.04.2023 29 142.30
31.03.2023 20 950.50
28.02.2023 12 457.40
31.01.2023 4 700.30
31.12.2022 101 391.40
30.11.2022 96 248.20
31.10.2022 89 849.90
30.09.2022 80 607.60
Další »
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

Ostatní pasiva bilanční, celkem

ObdobíHodnota
30.06.2023 468 075.60
31.05.2023 484 899.30
30.04.2023 540 388.90
31.03.2023 529 262.20
28.02.2023 549 635.60
31.01.2023 528 783.80
31.12.2022 534 217.70
30.11.2022 526 180.50
31.10.2022 580 157.90
30.09.2022 563 771.40
Další »
Ostatní pasiva bilanční, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, celkem

ObdobíHodnota
30.06.2023 347 886.80
31.05.2023 365 116.90
30.04.2023 384 644.90
31.03.2023 404 346.40
28.02.2023 437 617.60
31.01.2023 409 283.10
31.12.2022 439 127.80
30.11.2022 396 492.40
31.10.2022 482 657.60
30.09.2022 469 241.00
Další »
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pasiva, hlavní položky, celkem (Pasiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.