Pasiva (Agregovaná rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Agregovaná rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - Pasiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2014 289 394.00
Min 30.09.2004 51 209.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 289 394.00 282 733.00 6 661.00 2.36% 238 469.00 50 925.00 21.35%
31.10.2014 282 733.00 272 459.00 10 274.00 3.77% 234 718.00 48 015.00 20.46%
30.09.2014 272 459.00 270 794.00 1 665.00 0.61% 230 903.00 41 556.00 18.00%
31.08.2014 270 794.00 264 501.00 6 293.00 2.38% 228 436.00 42 358.00 18.54%
31.07.2014 264 501.00 261 451.00 3 050.00 1.17% 227 099.00 37 402.00 16.47%
30.06.2014 261 451.00 260 006.00 1 445.00 0.56% 224 061.00 37 390.00 16.69%
31.05.2014 260 006.00 254 277.00 5 729.00 2.25% 222 910.00 37 096.00 16.64%
30.04.2014 254 277.00 250 498.00 3 779.00 1.51% 222 156.00 32 121.00 14.46%
31.03.2014 250 498.00 248 834.00 1 664.00 0.67% 220 376.00 30 122.00 13.67%
28.02.2014 248 834.00 247 160.00 1 674.00 0.68% 217 021.00 31 813.00 14.66%
31.01.2014 247 160.00 245 190.00 1 970.00 0.80% 216 002.00 31 158.00 14.42%
31.12.2013 245 190.00 238 469.00 6 721.00 2.82% 212 455.00 32 735.00 15.41%
30.11.2013 238 469.00 234 718.00 3 751.00 1.60% 208 539.00 29 930.00 14.35%
31.10.2013 234 718.00 230 903.00 3 815.00 1.65% 186 127.00 48 591.00 26.11%
30.09.2013 230 903.00 228 436.00 2 467.00 1.08% 182 469.00 48 434.00 26.54%
31.08.2013 228 436.00 227 099.00 1 337.00 0.59% 177 393.00 51 043.00 28.77%
31.07.2013 227 099.00 224 061.00 3 038.00 1.36% 171 935.00 55 164.00 32.08%
30.06.2013 224 061.00 222 910.00 1 151.00 0.52% 167 743.00 56 318.00 33.57%
31.05.2013 222 910.00 222 156.00 754.00 0.34% 163 116.00 59 794.00 36.66%
30.04.2013 222 156.00 220 376.00 1 780.00 0.81% 164 082.00 58 074.00 35.39%
31.03.2013 220 376.00 217 021.00 3 355.00 1.55% 164 478.00 55 898.00 33.98%
28.02.2013 217 021.00 216 002.00 1 019.00 0.47% 163 322.00 53 699.00 32.88%
31.01.2013 216 002.00 212 455.00 3 547.00 1.67% 162 929.00 53 073.00 32.57%
31.12.2012 212 455.00 208 539.00 3 916.00 1.88% 155 773.00 56 682.00 36.39%
30.11.2012 208 539.00 186 127.00 22 412.00 12.04% 131 309.00 77 230.00 58.82%
31.10.2012 186 127.00 182 469.00 3 658.00 2.00% 135 614.00 50 513.00 37.25%
30.09.2012 182 469.00 177 393.00 5 076.00 2.86% 130 733.00 51 736.00 39.57%
31.08.2012 177 393.00 171 935.00 5 458.00 3.17% 132 324.00 45 069.00 34.06%
31.07.2012 171 935.00 167 743.00 4 192.00 2.50% 136 121.00 35 814.00 26.31%
30.06.2012 167 743.00 163 116.00 4 627.00 2.84% 136 540.00 31 203.00 22.85%
31.05.2012 163 116.00 164 082.00 - 966.00 -0.59% 133 246.00 29 870.00 22.42%
30.04.2012 164 082.00 164 478.00 - 396.00 -0.24% 129 552.00 34 530.00 26.65%
31.03.2012 164 478.00 163 322.00 1 156.00 0.71% 128 451.00 36 027.00 28.05%
29.02.2012 163 322.00 162 929.00 393.00 0.24% 127 873.00 35 449.00 27.72%
31.01.2012 162 929.00 155 773.00 7 156.00 4.59% 126 680.00 36 249.00 28.61%
31.12.2011 155 773.00 131 309.00 24 464.00 18.63% 125 994.00 29 779.00 23.64%
30.11.2011 131 309.00 135 614.00 -4 305.00 -3.17% 118 838.00 12 471.00 10.49%
31.10.2011 135 614.00 130 733.00 4 881.00 3.73% 117 928.00 17 686.00 15.00%
30.09.2011 130 733.00 132 324.00 -1 591.00 -1.20% 114 637.00 16 096.00 14.04%
31.08.2011 132 324.00 136 121.00 -3 797.00 -2.79% 112 254.00 20 070.00 17.88%
31.07.2011 136 121.00 136 540.00 - 419.00 -0.31% 109 286.00 26 835.00 24.55%
30.06.2011 136 540.00 133 246.00 3 294.00 2.47% 104 769.00 31 771.00 30.32%
31.05.2011 133 246.00 129 552.00 3 694.00 2.85% 105 960.00 27 286.00 25.75%
30.04.2011 129 552.00 128 451.00 1 101.00 0.86% 108 433.00 21 119.00 19.48%
31.03.2011 128 451.00 127 873.00 578.00 0.45% 106 586.00 21 865.00 20.51%
28.02.2011 127 873.00 126 680.00 1 193.00 0.94% 101 475.00 26 398.00 26.01%
31.01.2011 126 680.00 125 994.00 686.00 0.54% 101 716.00 24 964.00 24.54%
31.12.2010 125 994.00 118 838.00 7 156.00 6.02% 100 260.00 25 734.00 25.67%
30.11.2010 118 838.00 117 928.00 910.00 0.77% 97 955.00 20 883.00 21.32%
31.10.2010 117 928.00 114 637.00 3 291.00 2.87% 96 851.00 21 077.00 21.76%
30.09.2010 114 637.00 112 254.00 2 383.00 2.12% 94 731.00 19 906.00 21.01%
31.08.2010 112 254.00 109 286.00 2 968.00 2.72% 93 229.00 19 025.00 20.41%
31.07.2010 109 286.00 104 769.00 4 517.00 4.31% 90 589.00 18 697.00 20.64%
30.06.2010 104 769.00 105 960.00 -1 191.00 -1.12% 88 242.00 16 527.00 18.73%
31.05.2010 105 960.00 108 433.00 -2 473.00 -2.28% 87 648.00 18 312.00 20.89%
30.04.2010 108 433.00 106 586.00 1 847.00 1.73% 86 675.00 21 758.00 25.10%
31.03.2010 106 586.00 101 475.00 5 111.00 5.04% 84 415.00 22 171.00 26.26%
28.02.2010 101 475.00 101 716.00 - 241.00 -0.24% 84 948.00 16 527.00 19.46%
31.01.2010 101 716.00 100 260.00 1 456.00 1.45% 89 344.00 12 372.00 13.85%
31.12.2009 100 260.00 97 955.00 2 305.00 2.35% 90 286.00 9 974.00 11.05%
30.11.2009 97 955.00 96 851.00 1 104.00 1.14% 100 066.00 -2 111.00 -2.11%
31.10.2009 96 851.00 94 731.00 2 120.00 2.24% 100 066.00 -3 215.00 -3.21%
30.09.2009 94 731.00 93 229.00 1 502.00 1.61% 100 066.00 -5 335.00 -5.33%
31.08.2009 93 229.00 90 589.00 2 640.00 2.91% 103 630.00 -10 401.00 -10.04%
31.07.2009 90 589.00 88 242.00 2 347.00 2.66% 103 630.00 -13 041.00 -12.58%
30.06.2009 88 242.00 87 648.00 594.00 0.68% 103 630.00 -15 388.00 -14.85%
31.05.2009 87 648.00 86 675.00 973.00 1.12% 104 847.00 -17 199.00 -16.40%
30.04.2009 86 675.00 84 415.00 2 260.00 2.68% 104 847.00 -18 172.00 -17.33%
31.03.2009 84 415.00 84 948.00 - 533.00 -0.63% 104 847.00 -20 432.00 -19.49%
28.02.2009 84 948.00 89 344.00 -4 396.00 -4.92% 113 637.00 -28 689.00 -25.25%
31.01.2009 89 344.00 90 286.00 - 942.00 -1.04% 113 637.00 -24 293.00 -21.38%
31.12.2008 90 286.00 100 066.00 -9 780.00 -9.77% 113 637.00 -23 351.00 -20.55%
30.09.2008 100 066.00 103 630.00 -3 564.00 -3.44% 105 376.00 -5 310.00 -5.04%
30.06.2008 103 630.00 104 847.00 -1 217.00 -1.16% 98 799.00 4 831.00 4.89%
31.03.2008 104 847.00 113 637.00 -8 790.00 -7.74% 84 836.00 20 011.00 23.59%
31.12.2007 113 637.00 105 376.00 8 261.00 7.84% 80 150.00 33 487.00 41.78%
30.09.2007 105 376.00 98 799.00 6 577.00 6.66% 76 498.00 28 878.00 37.75%
30.06.2007 98 799.00 84 836.00 13 963.00 16.46% 73 885.00 24 914.00 33.72%
31.03.2007 84 836.00 80 150.00 4 686.00 5.85% 73 416.00 11 420.00 15.56%
31.12.2006 80 150.00 76 498.00 3 652.00 4.77% 65 468.00 14 682.00 22.43%
30.09.2006 76 498.00 73 885.00 2 613.00 3.54% 62 807.00 13 691.00 21.80%
30.06.2006 73 885.00 73 416.00 469.00 0.64% 55 426.00 18 459.00 33.30%
31.03.2006 73 416.00 65 468.00 7 948.00 12.14% 53 037.00 20 379.00 38.42%
31.12.2005 65 468.00 62 807.00 2 661.00 4.24% 51 653.00 13 815.00 26.75%
30.09.2005 62 807.00 55 426.00 7 381.00 13.32% 51 209.00 11 598.00 22.65%
30.06.2005 55 426.00 53 037.00 2 389.00 4.50% - - -
31.03.2005 53 037.00 51 653.00 1 384.00 2.68% - - -
31.12.2004 51 653.00 51 209.00 444.00 0.87% - - -
30.09.2004 51 209.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Pasiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pasiva (Státní rozpočet a daně)
Pasiva (Bilance bank)
Pasiva (Agregovaná rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Pasiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Pasiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Pasiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.