Pasiva, hlavní položky, EUR (Bilance bank»Pasiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Pasiva, hlavní položky, EUR (Bilance bank»Pasiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Bilance - pasiva - hlavní položky (1013)
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti a nerezidenti, EUR
- Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Základní kapitál brutto, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Emitované ostatní dluhové cenné papíry, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Kapitál a rezervy, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Přijaté vklady a úvěry, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Záporná reálná hodnota derivátů, Rezidenti a nerezidenti, EUR
- Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, Rezidenti a nerezidenti, EUR
- Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Ostatní investice - Centrální banka, Kumulace

Pasiva, hlavní položky, EUR - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, EUR 1 139 308.90 1 253 270.30 -9.09% 869 609.50 31.01%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, EUR 824 884.00 1 018 176.20 -18.98% 630 978.00 30.73%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, EUR 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, EUR 527 906.30 682 784.70 -22.68% 315 428.70 67.36%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, EUR 296 977.60 335 391.40 -11.45% 315 549.20 -5.89%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, EUR 154 762.00 62 685.30 146.89% 66 029.30 134.38%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, EUR 76 328.70 83 773.20 -8.89% 89 821.60 -15.02%
UK8 Kapitál a rezervy, EUR 35 673.50 35 018.60 1.87% 37 675.30 -5.31%
UK9 z toho: Opravné položky, EUR 16 150.00 15 515.30 4.09% 17 490.20 -7.66%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, EUR 47 660.70 53 617.10 -11.11% 45 105.30 5.67%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, EUR 17 108.80 19 305.70 -11.38% 18 402.50 -7.03%

Pasiva bilanční celkem, EUR

ObdobíHodnota
31.12.2017 1 139 308.90
30.11.2017 1 253 270.30
31.10.2017 1 243 625.80
30.09.2017 1 279 358.80
31.08.2017 1 227 972.60
31.07.2017 1 160 469.10
30.06.2017 1 183 337.60
31.05.2017 1 202 385.90
30.04.2017 1 206 397.40
31.03.2017 1 165 392.50
Další »
Pasiva bilanční celkem, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

Přijaté vklady a úvěry, EUR

ObdobíHodnota
31.12.2017 824 884.00
30.11.2017 1 018 176.20
31.10.2017 1 066 085.40
30.09.2017 964 451.30
31.08.2017 998 791.40
31.07.2017 960 321.50
30.06.2017 862 566.40
31.05.2017 1 004 316.50
30.04.2017 992 738.50
31.03.2017 837 770.00
Další »
Přijaté vklady a úvěry, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, EUR

ObdobíHodnota
31.12.2017 0.10
30.11.2017 0.10
31.10.2017 0.10
30.09.2017 0.10
31.08.2017 0.10
31.07.2017 0.10
30.06.2017 0.10
31.05.2017 0.10
30.04.2017 0.10
31.03.2017 0.10
Další »
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, EUR

ObdobíHodnota
31.12.2017 527 906.30
30.11.2017 682 784.70
31.10.2017 736 727.80
30.09.2017 641 123.60
31.08.2017 666 971.10
31.07.2017 642 164.40
30.06.2017 544 423.60
31.05.2017 680 885.30
30.04.2017 693 526.20
31.03.2017 547 416.40
Další »
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, EUR

ObdobíHodnota
31.12.2017 296 977.60
30.11.2017 335 391.40
31.10.2017 329 357.50
30.09.2017 323 327.60
31.08.2017 331 820.20
31.07.2017 318 157.00
30.06.2017 318 142.80
31.05.2017 323 431.10
30.04.2017 299 212.20
31.03.2017 290 353.50
Další »
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, EUR

ObdobíHodnota
31.12.2017 154 762.00
30.11.2017 62 685.30
31.10.2017 4 570.80
30.09.2017 140 524.10
31.08.2017 54 966.50
31.07.2017 28 818.40
30.06.2017 143 058.70
31.05.2017 21 491.80
30.04.2017 35 301.80
31.03.2017 151 733.30
Další »
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

Emitované ostatní dluhové cenné papíry, EUR

ObdobíHodnota
31.12.2017 76 328.70
30.11.2017 83 773.20
31.10.2017 88 233.80
30.09.2017 89 114.40
31.08.2017 89 592.30
31.07.2017 89 540.70
30.06.2017 93 897.80
31.05.2017 94 738.10
30.04.2017 96 565.60
31.03.2017 93 950.80
Další »
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

Kapitál a rezervy, EUR

ObdobíHodnota
31.12.2017 35 673.50
30.11.2017 35 018.60
31.10.2017 35 308.70
30.09.2017 35 445.20
31.08.2017 35 687.70
31.07.2017 35 473.70
30.06.2017 35 626.00
31.05.2017 36 093.30
30.04.2017 36 613.00
31.03.2017 36 693.10
Další »
Kapitál a rezervy, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

z toho: Opravné položky, EUR

ObdobíHodnota
31.12.2017 16 150.00
30.11.2017 15 515.30
31.10.2017 15 727.20
30.09.2017 15 727.30
31.08.2017 15 911.70
31.07.2017 15 708.90
30.06.2017 15 809.80
31.05.2017 16 176.40
30.04.2017 16 472.60
31.03.2017 16 503.60
Další »
z toho: Opravné položky, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

z toho: Základní kapitál, EUR

ObdobíHodnota
Další »
z toho: Základní kapitál, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, EUR

ObdobíHodnota
Další »
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, EUR

ObdobíHodnota
Další »
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

Ostatní pasiva bilanční, EUR

ObdobíHodnota
31.12.2017 47 660.70
30.11.2017 53 617.10
31.10.2017 49 427.10
30.09.2017 49 823.80
31.08.2017 48 934.60
31.07.2017 46 314.80
30.06.2017 48 188.60
31.05.2017 45 746.30
30.04.2017 45 178.60
31.03.2017 45 245.20
Další »
Ostatní pasiva bilanční, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, EUR

ObdobíHodnota
31.12.2017 17 108.80
30.11.2017 19 305.70
31.10.2017 18 995.60
30.09.2017 17 256.40
31.08.2017 18 243.30
31.07.2017 18 355.60
30.06.2017 19 046.20
31.05.2017 19 334.40
30.04.2017 16 909.60
31.03.2017 17 435.20
Další »
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pasiva, hlavní položky, EUR (Pasiva)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - levels (Levels)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows (Flows)
Pasiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.