Pasiva, hlavní položky, EUR (Bilance bank»Pasiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Pasiva, hlavní položky, EUR (Bilance bank»Pasiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Bilance - pasiva - hlavní položky (1013)
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti a nerezidenti, EUR
- Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Základní kapitál brutto, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Emitované ostatní dluhové cenné papíry, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Kapitál a rezervy, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Přijaté vklady a úvěry, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Záporná reálná hodnota derivátů, Rezidenti a nerezidenti, EUR
- Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, Rezidenti a nerezidenti, EUR
- Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Ostatní investice - Centrální banka, Kumulace

Pasiva, hlavní položky, EUR - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, EUR 1 396 696.90 1 384 730.90 0.86% 1 357 659.80 2.88%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, EUR 1 104 226.60 1 120 187.20 -1.42% 1 142 173.10 -3.32%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, EUR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, EUR 481 544.40 505 870.50 -4.81% 576 374.00 -16.45%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, EUR 622 682.20 614 316.70 1.36% 565 799.00 10.05%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, EUR 5 080.20 4 633.70 9.64% 182.60 2 682.15%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, EUR 178 212.70 153 600.70 16.02% 113 865.90 56.51%
UK8 Kapitál a rezervy, EUR 38 781.40 39 541.10 -1.92% 39 062.30 -0.72%
UK9 z toho: Opravné položky, EUR 19 028.30 19 670.40 -3.26% 18 743.30 1.52%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, EUR 70 396.00 66 768.30 5.43% 62 375.90 12.86%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, EUR 36 198.50 35 159.00 2.96% 22 357.40 61.91%

Pasiva bilanční celkem, EUR

ObdobíHodnota
30.06.2023 1 396 696.90
31.05.2023 1 384 730.90
30.04.2023 1 330 804.70
31.03.2023 1 361 186.80
28.02.2023 1 330 556.00
31.01.2023 1 321 487.80
31.12.2022 1 302 971.80
30.11.2022 1 296 221.90
31.10.2022 1 252 173.20
30.09.2022 1 236 338.60
Další »
Pasiva bilanční celkem, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

Přijaté vklady a úvěry, EUR

ObdobíHodnota
30.06.2023 1 104 226.60
31.05.2023 1 120 187.20
30.04.2023 1 064 733.80
31.03.2023 1 089 375.90
28.02.2023 1 056 071.60
31.01.2023 1 066 818.70
31.12.2022 987 530.00
30.11.2022 1 056 552.20
31.10.2022 1 016 252.50
30.09.2022 1 010 857.30
Další »
Přijaté vklady a úvěry, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, EUR

ObdobíHodnota
30.06.2023 0.00
31.05.2023 0.00
30.04.2023 0.00
31.03.2023 0.00
28.02.2023 0.00
31.01.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.11.2022 0.00
31.10.2022 0.00
30.09.2022 0.00
Další »
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, EUR

ObdobíHodnota
30.06.2023 481 544.40
31.05.2023 505 870.50
30.04.2023 444 822.30
31.03.2023 458 362.80
28.02.2023 382 609.70
31.01.2023 429 575.10
31.12.2022 433 867.60
30.11.2022 422 453.30
31.10.2022 400 983.90
30.09.2022 400 988.10
Další »
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, EUR

ObdobíHodnota
30.06.2023 622 682.20
31.05.2023 614 316.70
30.04.2023 619 911.50
31.03.2023 631 013.10
28.02.2023 673 461.90
31.01.2023 637 243.60
31.12.2022 553 662.40
30.11.2022 634 098.80
31.10.2022 615 268.60
30.09.2022 609 869.20
Další »
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, EUR

ObdobíHodnota
30.06.2023 5 080.20
31.05.2023 4 633.70
30.04.2023 4 178.60
31.03.2023 6 731.20
28.02.2023 5 805.10
31.01.2023 1 830.70
31.12.2022 69 526.50
30.11.2022 2 303.70
31.10.2022 2 524.00
30.09.2022 2 086.30
Další »
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

Emitované ostatní dluhové cenné papíry, EUR

ObdobíHodnota
30.06.2023 178 212.70
31.05.2023 153 600.70
30.04.2023 151 959.80
31.03.2023 154 221.40
28.02.2023 156 667.50
31.01.2023 146 940.20
31.12.2022 136 404.10
30.11.2022 133 792.10
31.10.2022 123 324.80
30.09.2022 112 400.40
Další »
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

Kapitál a rezervy, EUR

ObdobíHodnota
30.06.2023 38 781.40
31.05.2023 39 541.10
30.04.2023 39 995.00
31.03.2023 39 886.00
28.02.2023 40 015.40
31.01.2023 40 582.30
31.12.2022 40 685.70
30.11.2022 40 897.00
31.10.2022 39 878.90
30.09.2022 40 319.30
Další »
Kapitál a rezervy, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

z toho: Opravné položky, EUR

ObdobíHodnota
30.06.2023 19 028.30
31.05.2023 19 670.40
30.04.2023 20 167.00
31.03.2023 20 046.20
28.02.2023 20 093.80
31.01.2023 20 439.80
31.12.2022 20 423.70
30.11.2022 20 467.40
31.10.2022 19 593.00
30.09.2022 19 966.70
Další »
z toho: Opravné položky, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

z toho: Základní kapitál, EUR

ObdobíHodnota
Další »
z toho: Základní kapitál, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, EUR

ObdobíHodnota
Další »
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, EUR

ObdobíHodnota
Další »
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

Ostatní pasiva bilanční, EUR

ObdobíHodnota
30.06.2023 70 396.00
31.05.2023 66 768.30
30.04.2023 69 937.50
31.03.2023 70 972.30
28.02.2023 71 996.40
31.01.2023 65 316.00
31.12.2022 68 825.60
30.11.2022 62 676.90
31.10.2022 70 193.20
30.09.2022 70 675.30
Další »
Ostatní pasiva bilanční, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, EUR

ObdobíHodnota
30.06.2023 36 198.50
31.05.2023 35 159.00
30.04.2023 37 114.10
31.03.2023 39 165.50
28.02.2023 44 032.70
31.01.2023 38 654.40
31.12.2022 39 901.40
30.11.2022 33 671.10
31.10.2022 33 366.80
30.09.2022 35 066.10
Další »
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, EUR,Pasiva, hlavní položky, EUR

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pasiva, hlavní položky, EUR (Pasiva)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - levels (Levels)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows (Flows)
Pasiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.