Pasiva, hlavní položky, nerezidenti (Pasiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Pasiva, hlavní položky, nerezidenti (Pasiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Bilance - pasiva - hlavní položky (1013)
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti

Pasiva, hlavní položky, nerezidenti - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, nerezidenti 1 774 088.20 1 730 225.10 2.54% 2 063 381.20 -14.02%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, nerezidenti 1 065 555.30 1 035 011.60 2.95% 1 307 161.30 -18.48%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, nerezidenti 0.40 0.30 33.33% 0.20 100.00%
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, nerezidenti 826 661.50 781 038.10 5.84% 1 002 510.20 -17.54%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, nerezidenti 238 893.40 253 973.20 -5.94% 304 650.90 -21.58%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, nerezidenti 175 988.80 174 392.70 0.92% 179 248.50 -1.82%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, nerezidenti 201 394.20 177 469.00 13.48% 173 615.30 16.00%
UK8 Kapitál a rezervy, nerezidenti 98 951.70 98 823.30 0.13% 88 967.30 11.22%
UK9 z toho: Opravné položky, nerezidenti 11 047.80 12 026.10 -8.13% 10 887.80 1.47%
UK10 z toho: Základní kapitál, nerezidenti 70 229.40 70 077.20 0.22% 72 142.50 -2.65%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, nerezidenti 0.00 0.00 - - -
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti -12.50 -10.70 16.82% - -
UK13 Ostatní pasiva bilanční, nerezidenti 232 198.20 244 528.50 -5.04% 314 388.80 -26.14%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, nerezidenti 216 814.60 229 960.60 -5.72% 298 251.10 -27.30%

Pasiva bilanční celkem, nerezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 1 774 088.20
31.05.2023 1 730 225.10
30.04.2023 1 718 764.90
31.03.2023 1 733 064.20
28.02.2023 1 668 612.90
31.01.2023 1 692 946.80
31.12.2022 1 775 553.80
30.11.2022 1 669 663.20
31.10.2022 1 722 064.20
30.09.2022 1 731 215.10
Další »
Pasiva bilanční celkem, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

Přijaté vklady a úvěry, nerezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 1 065 555.30
31.05.2023 1 035 011.60
30.04.2023 1 010 875.50
31.03.2023 1 013 207.60
28.02.2023 925 083.70
31.01.2023 971 445.90
31.12.2022 975 502.30
30.11.2022 980 804.60
31.10.2022 984 379.90
30.09.2022 1 034 235.30
Další »
Přijaté vklady a úvěry, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, nerezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 0.40
31.05.2023 0.30
30.04.2023 0.50
31.03.2023 0.50
28.02.2023 0.60
31.01.2023 0.20
31.12.2022 0.40
30.11.2022 0.90
31.10.2022 0.30
30.09.2022 0.60
Další »
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, nerezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 826 661.50
31.05.2023 781 038.10
30.04.2023 739 279.70
31.03.2023 754 454.00
28.02.2023 660 362.70
31.01.2023 715 980.80
31.12.2022 718 118.90
30.11.2022 691 780.30
31.10.2022 698 332.60
30.09.2022 758 230.90
Další »
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, nerezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 238 893.40
31.05.2023 253 973.20
30.04.2023 271 595.30
31.03.2023 258 753.10
28.02.2023 264 720.40
31.01.2023 255 464.90
31.12.2022 257 383.10
30.11.2022 289 023.40
31.10.2022 286 047.00
30.09.2022 276 003.70
Další »
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, nerezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 175 988.80
31.05.2023 174 392.70
30.04.2023 175 614.40
31.03.2023 175 395.90
28.02.2023 176 334.80
31.01.2023 178 431.20
31.12.2022 246 825.80
30.11.2022 179 173.80
31.10.2022 179 471.90
30.09.2022 179 666.30
Další »
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

Emitované ostatní dluhové cenné papíry, nerezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 201 394.20
31.05.2023 177 469.00
30.04.2023 175 998.00
31.03.2023 175 298.80
28.02.2023 190 397.30
31.01.2023 180 512.30
31.12.2022 170 175.20
30.11.2022 144 561.70
31.10.2022 135 221.70
30.09.2022 104 423.10
Další »
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

Kapitál a rezervy, nerezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 98 951.70
31.05.2023 98 823.30
30.04.2023 98 455.10
31.03.2023 97 588.60
28.02.2023 95 324.70
31.01.2023 96 780.00
31.12.2022 96 003.10
30.11.2022 96 391.40
31.10.2022 92 695.40
30.09.2022 88 193.60
Další »
Kapitál a rezervy, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

z toho: Opravné položky, nerezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 11 047.80
31.05.2023 12 026.10
30.04.2023 12 019.90
31.03.2023 11 588.50
28.02.2023 12 076.20
31.01.2023 11 471.90
31.12.2022 11 793.50
30.11.2022 11 050.70
31.10.2022 11 312.70
30.09.2022 11 293.70
Další »
z toho: Opravné položky, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

z toho: Základní kapitál, nerezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 70 229.40
31.05.2023 70 077.20
30.04.2023 70 077.20
31.03.2023 70 076.70
28.02.2023 69 595.20
31.01.2023 69 595.20
31.12.2022 69 595.80
30.11.2022 69 770.80
31.10.2022 69 785.60
30.09.2022 70 242.30
Další »
z toho: Základní kapitál, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2014 0.00
30.11.2014 0.00
31.10.2014 0.00
30.09.2014 0.00
31.08.2014 0.00
31.07.2014 0.00
30.06.2014 0.00
31.05.2014 0.00
30.04.2014 0.00
31.03.2014 0.00
Další »
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2014 -12.50
30.11.2014 -10.70
31.10.2014 -8.50
30.09.2014 -6.80
31.08.2014 -4.20
31.07.2014 -2.80
30.06.2014 -0.10
31.05.2014 0.10
30.04.2014 0.10
31.03.2014 0.10
Další »
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

Ostatní pasiva bilanční, nerezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 232 198.20
31.05.2023 244 528.50
30.04.2023 257 821.90
31.03.2023 271 573.30
28.02.2023 281 472.40
31.01.2023 265 777.40
31.12.2022 287 047.40
30.11.2022 268 731.70
31.10.2022 330 295.30
30.09.2022 324 696.80
Další »
Ostatní pasiva bilanční, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, nerezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 216 814.60
31.05.2023 229 960.60
30.04.2023 236 867.60
31.03.2023 248 954.90
28.02.2023 267 979.00
31.01.2023 250 937.10
31.12.2022 274 397.90
30.11.2022 251 278.80
31.10.2022 315 253.50
30.09.2022 309 220.40
Další »
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pasiva, hlavní položky, nerezidenti (Pasiva)
Pasiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.