Pasiva, hlavní položky, nerezidenti (Pasiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Pasiva, hlavní položky, nerezidenti (Pasiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Bilance - pasiva - hlavní položky (1013)
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti

Pasiva, hlavní položky, nerezidenti - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, nerezidenti 1 877 148.10 1 950 852.60 -3.78% 1 184 684.10 58.45%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, nerezidenti 1 367 352.70 1 674 749.30 -18.35% 797 609.80 71.43%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, nerezidenti 0.60 0.30 100.00% 1.40 -57.14%
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, nerezidenti 1 130 116.10 1 412 459.20 -19.99% 588 133.00 92.15%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, nerezidenti 237 236.00 262 289.80 -9.55% 209 475.50 13.25%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, nerezidenti 318 830.90 70 401.40 352.88% 192 840.80 65.33%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, nerezidenti 61 399.60 69 863.90 -12.12% 68 697.10 -10.62%
UK8 Kapitál a rezervy, nerezidenti 61 754.60 61 308.80 0.73% 46 508.60 32.78%
UK9 z toho: Opravné položky, nerezidenti 13 827.60 13 381.80 3.33% 14 788.20 -6.50%
UK10 z toho: Základní kapitál, nerezidenti 45 563.50 45 563.50 0.00 30 515.20 49.31%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, nerezidenti 0.00 0.00 - - -
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti -12.50 -10.70 16.82% - -
UK13 Ostatní pasiva bilanční, nerezidenti 67 810.30 74 529.10 -9.02% 79 027.80 -14.19%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, nerezidenti 53 960.70 56 676.40 -4.79% 56 541.10 -4.56%

Pasiva bilanční celkem, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 1 877 148.10
30.11.2017 1 950 852.60
31.10.2017 1 911 954.90
30.09.2017 1 993 971.40
31.08.2017 1 816 211.60
31.07.2017 1 811 017.80
30.06.2017 1 836 755.20
31.05.2017 1 831 171.70
30.04.2017 1 839 848.40
31.03.2017 1 844 907.70
Další »
Pasiva bilanční celkem, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

Přijaté vklady a úvěry, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 1 367 352.70
30.11.2017 1 674 749.30
31.10.2017 1 697 423.30
30.09.2017 1 514 103.90
31.08.2017 1 551 341.50
31.07.2017 1 571 170.70
30.06.2017 1 368 444.50
31.05.2017 1 596 801.50
30.04.2017 1 590 240.30
31.03.2017 1 384 625.50
Další »
Přijaté vklady a úvěry, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 0.60
30.11.2017 0.30
31.10.2017 0.40
30.09.2017 0.60
31.08.2017 0.90
31.07.2017 0.90
30.06.2017 0.70
31.05.2017 0.40
30.04.2017 0.50
31.03.2017 0.90
Další »
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 1 130 116.10
30.11.2017 1 412 459.20
31.10.2017 1 423 591.30
30.09.2017 1 244 335.10
31.08.2017 1 278 240.30
31.07.2017 1 296 288.90
30.06.2017 1 095 233.30
31.05.2017 1 304 498.90
30.04.2017 1 297 914.30
31.03.2017 1 103 803.20
Další »
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 237 236.00
30.11.2017 262 289.80
31.10.2017 273 831.60
30.09.2017 269 768.20
31.08.2017 273 100.40
31.07.2017 274 880.90
30.06.2017 273 210.50
31.05.2017 292 302.10
30.04.2017 292 325.50
31.03.2017 280 821.40
Další »
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 318 830.90
30.11.2017 70 401.40
31.10.2017 10 300.50
30.09.2017 278 708.60
31.08.2017 61 534.70
31.07.2017 35 768.50
30.06.2017 277 039.30
31.05.2017 28 639.20
30.04.2017 56 251.50
31.03.2017 268 704.10
Další »
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

Emitované ostatní dluhové cenné papíry, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 61 399.60
30.11.2017 69 863.90
31.10.2017 71 246.10
30.09.2017 71 086.90
31.08.2017 72 702.20
31.07.2017 72 677.10
30.06.2017 73 068.70
31.05.2017 73 696.30
30.04.2017 75 155.30
31.03.2017 72 487.00
Další »
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

Kapitál a rezervy, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 61 754.60
30.11.2017 61 308.80
31.10.2017 61 428.30
30.09.2017 59 919.80
31.08.2017 59 804.70
31.07.2017 59 557.10
30.06.2017 45 460.60
31.05.2017 45 884.20
30.04.2017 45 562.50
31.03.2017 46 553.70
Další »
Kapitál a rezervy, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

z toho: Opravné položky, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 13 827.60
30.11.2017 13 381.80
31.10.2017 13 501.30
30.09.2017 13 554.40
31.08.2017 13 439.40
31.07.2017 13 191.80
30.06.2017 13 275.30
31.05.2017 13 743.90
30.04.2017 13 422.20
31.03.2017 13 511.40
Další »
z toho: Opravné položky, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

z toho: Základní kapitál, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 45 563.50
30.11.2017 45 563.50
31.10.2017 45 563.50
30.09.2017 45 563.50
31.08.2017 45 563.50
31.07.2017 45 563.50
30.06.2017 30 515.20
31.05.2017 30 515.20
30.04.2017 30 515.20
31.03.2017 30 605.00
Další »
z toho: Základní kapitál, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2014 0.00
30.11.2014 0.00
31.10.2014 0.00
30.09.2014 0.00
31.08.2014 0.00
31.07.2014 0.00
30.06.2014 0.00
31.05.2014 0.00
30.04.2014 0.00
31.03.2014 0.00
Další »
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2014 -12.50
30.11.2014 -10.70
31.10.2014 -8.50
30.09.2014 -6.80
31.08.2014 -4.20
31.07.2014 -2.80
30.06.2014 -0.10
31.05.2014 0.10
30.04.2014 0.10
31.03.2014 0.10
Další »
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

Ostatní pasiva bilanční, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 67 810.30
30.11.2017 74 529.10
31.10.2017 71 556.70
30.09.2017 70 152.30
31.08.2017 70 828.60
31.07.2017 71 844.40
30.06.2017 72 742.10
31.05.2017 86 150.50
30.04.2017 72 638.70
31.03.2017 72 537.40
Další »
Ostatní pasiva bilanční, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 53 960.70
30.11.2017 56 676.40
31.10.2017 55 418.50
30.09.2017 50 247.90
31.08.2017 49 991.30
31.07.2017 52 499.10
30.06.2017 51 491.20
31.05.2017 52 349.60
30.04.2017 52 391.60
31.03.2017 50 814.00
Další »
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, nerezidenti,Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pasiva, hlavní položky, nerezidenti (Pasiva)
Pasiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.