Daňové příjmy - Pojistné na SZ (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Daňové příjmy - Pojistné na SZ obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Daňové příjmy - Pojistné na SZ - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2019 551 710.00
Min 31.01.2002 22 263.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2021 240 468.00 189 106.00 51 362.00 27.16% 226 902.00 13 566.00 5.98%
30.04.2021 189 106.00 140 951.00 48 155.00 34.16% 182 981.00 6 125.00 3.35%
31.03.2021 140 951.00 94 951.00 46 000.00 48.45% 137 580.00 3 371.00 2.45%
28.02.2021 94 951.00 48 664.00 46 287.00 95.12% 93 112.00 1 839.00 1.98%
31.01.2021 48 664.00 540 523.00 - 491 859.00 -91.00% 46 705.00 1 959.00 4.19%
31.12.2020 540 523.00 488 131.00 52 392.00 10.73% 551 710.00 -11 187.00 -2.03%
30.11.2020 488 131.00 439 557.00 48 574.00 11.05% 500 654.00 -12 523.00 -2.50%
31.10.2020 439 557.00 392 831.00 46 726.00 11.89% 454 951.00 -15 394.00 -3.38%
30.09.2020 392 831.00 352 228.00 40 603.00 11.53% 410 387.00 -17 556.00 -4.28%
31.08.2020 352 228.00 311 175.00 41 053.00 13.19% 366 040.00 -13 812.00 -3.77%
31.07.2020 311 175.00 270 282.00 40 893.00 15.13% 319 698.00 -8 523.00 -2.67%
30.06.2020 270 282.00 226 902.00 43 380.00 19.12% 273 153.00 -2 871.00 -1.05%
31.05.2020 226 902.00 182 981.00 43 921.00 24.00% 226 237.00 665.00 0.29%
30.04.2020 182 981.00 137 580.00 45 401.00 33.00% 178 792.00 4 189.00 2.34%
31.03.2020 137 580.00 93 112.00 44 468.00 47.76% 131 450.00 6 130.00 4.66%
29.02.2020 93 112.00 46 705.00 46 407.00 99.36% 87 434.00 5 678.00 6.49%
31.01.2020 46 705.00 551 710.00 - 505 005.00 -91.53% 43 453.00 3 252.00 7.48%
31.12.2019 551 710.00 500 654.00 51 056.00 10.20% 513 307.00 38 403.00 7.48%
30.11.2019 500 654.00 454 951.00 45 703.00 10.05% 465 124.00 35 530.00 7.64%
31.10.2019 454 951.00 410 387.00 44 564.00 10.86% 422 036.00 32 915.00 7.80%
30.09.2019 410 387.00 366 040.00 44 347.00 12.12% 379 985.00 30 402.00 8.00%
31.08.2019 366 040.00 319 698.00 46 342.00 14.50% 338 264.00 27 776.00 8.21%
31.07.2019 319 698.00 273 153.00 46 545.00 17.04% 295 064.00 24 634.00 8.35%
30.06.2019 273 153.00 226 237.00 46 916.00 20.74% 251 898.00 21 255.00 8.44%
31.05.2019 226 237.00 178 792.00 47 445.00 26.54% 208 378.00 17 859.00 8.57%
30.04.2019 178 792.00 131 450.00 47 342.00 36.02% 165 037.00 13 755.00 8.33%
31.03.2019 131 450.00 87 434.00 44 016.00 50.34% 121 614.00 9 836.00 8.09%
28.02.2019 87 434.00 43 453.00 43 981.00 101.22% 81 413.00 6 021.00 7.40%
31.01.2019 43 453.00 513 307.00 - 469 854.00 -91.53% 40 565.00 2 888.00 7.12%
31.12.2018 513 307.00 465 124.00 48 183.00 10.36% 466 256.00 47 051.00 10.09%
30.11.2018 465 124.00 422 036.00 43 088.00 10.21% 421 776.00 43 348.00 10.28%
31.10.2018 422 036.00 379 985.00 42 051.00 11.07% 382 589.00 39 447.00 10.31%
30.09.2018 379 985.00 338 264.00 41 721.00 12.33% 344 067.00 35 918.00 10.44%
31.08.2018 338 264.00 295 064.00 43 200.00 14.64% 305 908.00 32 356.00 10.58%
31.07.2018 295 064.00 251 898.00 43 166.00 17.14% 266 971.00 28 093.00 10.52%
30.06.2018 251 898.00 208 378.00 43 520.00 20.89% 227 936.00 23 962.00 10.51%
31.05.2018 208 378.00 165 037.00 43 341.00 26.26% 188 542.00 19 836.00 10.52%
30.04.2018 165 037.00 121 614.00 43 423.00 35.71% 149 526.00 15 511.00 10.37%
31.03.2018 121 614.00 81 413.00 40 201.00 49.38% 110 373.00 11 241.00 10.18%
28.02.2018 81 413.00 40 565.00 40 848.00 100.70% 73 692.00 7 721.00 10.48%
31.01.2018 40 565.00 466 256.00 - 425 691.00 -91.30% 37 249.00 3 316.00 8.90%
31.12.2017 466 256.00 421 776.00 44 480.00 10.55% 428 472.00 37 784.00 8.82%
30.11.2017 421 776.00 382 589.00 39 187.00 10.24% 388 748.00 33 028.00 8.50%
31.10.2017 382 589.00 344 067.00 38 522.00 11.20% 353 060.00 29 529.00 8.36%
30.09.2017 344 067.00 305 908.00 38 159.00 12.47% 317 885.00 26 182.00 8.24%
31.08.2017 305 908.00 266 971.00 38 937.00 14.58% 282 793.00 23 115.00 8.17%
31.07.2017 266 971.00 227 936.00 39 035.00 17.13% 247 103.00 19 868.00 8.04%
30.06.2017 227 936.00 188 542.00 39 394.00 20.89% 211 131.00 16 805.00 7.96%
31.05.2017 188 542.00 149 526.00 39 016.00 26.09% 175 250.00 13 292.00 7.58%
30.04.2017 149 526.00 110 373.00 39 153.00 35.47% 139 482.00 10 044.00 7.20%
31.03.2017 110 373.00 73 692.00 36 681.00 49.78% 102 720.00 7 653.00 7.45%
28.02.2017 73 692.00 37 249.00 36 443.00 97.84% 68 451.00 5 241.00 7.66%
31.01.2017 37 249.00 428 472.00 - 391 223.00 -91.31% 34 335.00 2 914.00 8.49%
31.12.2016 428 472.00 388 748.00 39 724.00 10.22% 404 769.00 23 703.00 5.86%
30.11.2016 388 748.00 353 060.00 35 688.00 10.11% 366 789.00 21 959.00 5.99%
31.10.2016 353 060.00 317 885.00 35 175.00 11.07% 333 079.00 19 981.00 6.00%
30.09.2016 317 885.00 282 793.00 35 092.00 12.41% 299 903.00 17 982.00 6.00%
31.08.2016 282 793.00 247 103.00 35 690.00 14.44% 267 499.00 15 294.00 5.72%
31.07.2016 247 103.00 211 131.00 35 972.00 17.04% 233 510.00 13 593.00 5.82%
30.06.2016 211 131.00 175 250.00 35 881.00 20.47% 199 401.00 11 730.00 5.88%
31.05.2016 175 250.00 139 482.00 35 768.00 25.64% 165 159.00 10 091.00 6.11%
30.04.2016 139 482.00 102 720.00 36 762.00 35.79% 131 504.00 7 978.00 6.07%
31.03.2016 102 720.00 68 451.00 34 269.00 50.06% 97 351.00 5 369.00 5.51%
29.02.2016 68 451.00 34 335.00 34 116.00 99.36% 64 874.00 3 577.00 5.51%
31.01.2016 34 335.00 404 769.00 - 370 434.00 -91.52% 32 190.00 2 145.00 6.66%
31.12.2015 404 769.00 366 789.00 37 980.00 10.35% 382 749.00 22 020.00 5.75%
30.11.2015 366 789.00 333 079.00 33 710.00 10.12% 347 022.00 19 767.00 5.70%
31.10.2015 333 079.00 299 903.00 33 176.00 11.06% 315 137.00 17 942.00 5.69%
30.09.2015 299 903.00 267 499.00 32 404.00 12.11% 283 667.00 16 236.00 5.72%
31.08.2015 267 499.00 233 510.00 33 989.00 14.56% 252 947.00 14 552.00 5.75%
31.07.2015 233 510.00 199 401.00 34 109.00 17.11% 220 791.00 12 719.00 5.76%
30.06.2015 199 401.00 165 159.00 34 242.00 20.73% 188 579.00 10 822.00 5.74%
31.05.2015 165 159.00 131 504.00 33 655.00 25.59% 156 437.00 8 722.00 5.58%
30.04.2015 131 504.00 97 351.00 34 153.00 35.08% 124 527.00 6 977.00 5.60%
31.03.2015 97 351.00 64 874.00 32 477.00 50.06% 92 456.00 4 895.00 5.29%
28.02.2015 64 874.00 32 190.00 32 684.00 101.53% 61 933.00 2 941.00 4.75%
31.01.2015 32 190.00 382 749.00 - 350 559.00 -91.59% 31 093.00 1 097.00 3.53%
31.12.2014 382 749.00 347 022.00 35 727.00 10.30% 372 239.00 10 510.00 2.82%
30.11.2014 347 022.00 315 137.00 31 885.00 10.12% 337 939.00 9 083.00 2.69%
31.10.2014 315 137.00 283 667.00 31 470.00 11.09% 306 886.00 8 251.00 2.69%
30.09.2014 283 667.00 252 947.00 30 720.00 12.14% 276 417.00 7 250.00 2.62%
31.08.2014 252 947.00 220 791.00 32 156.00 14.56% 246 174.00 6 773.00 2.75%
31.07.2014 220 791.00 188 579.00 32 212.00 17.08% 214 827.00 5 964.00 2.78%
30.06.2014 188 579.00 156 437.00 32 142.00 20.55% 183 472.00 5 107.00 2.78%
31.05.2014 156 437.00 124 527.00 31 910.00 25.62% 149 047.00 7 390.00 4.96%
30.04.2014 124 527.00 92 456.00 32 071.00 34.69% 118 742.00 5 785.00 4.87%
31.03.2014 92 456.00 61 933.00 30 523.00 49.28% 88 668.00 3 788.00 4.27%
28.02.2014 61 933.00 31 093.00 30 840.00 99.19% 59 906.00 2 027.00 3.38%
31.01.2014 31 093.00 372 239.00 - 341 146.00 -91.65% 30 521.00 572.00 1.87%
31.12.2013 372 239.00 337 939.00 34 300.00 10.15% 371 498.00 741.00 0.20%
30.11.2013 337 939.00 306 886.00 31 053.00 10.12% 338 120.00 - 181.00 -0.05%
31.10.2013 306 886.00 276 417.00 30 469.00 11.02% 307 340.00 - 454.00 -0.15%
30.09.2013 276 417.00 246 174.00 30 243.00 12.29% 277 313.00 - 896.00 -0.32%
31.08.2013 246 174.00 214 827.00 31 347.00 14.59% 247 436.00 -1 262.00 -0.51%
31.07.2013 214 827.00 183 472.00 31 355.00 17.09% 216 425.00 -1 598.00 -0.74%
30.06.2013 183 472.00 149 047.00 34 425.00 23.10% 185 577.00 -2 105.00 -1.13%
31.05.2013 149 047.00 118 742.00 30 305.00 25.52% 154 093.00 -5 046.00 -3.27%
30.04.2013 118 742.00 88 668.00 30 074.00 33.92% 123 323.00 -4 581.00 -3.71%
31.03.2013 88 668.00 59 906.00 28 762.00 48.01% 91 896.00 -3 228.00 -3.51%
28.02.2013 59 906.00 30 521.00 29 385.00 96.28% 61 844.00 -1 938.00 -3.13%
31.01.2013 30 521.00 371 498.00 - 340 977.00 -91.78% 31 643.00 -1 122.00 -3.55%
31.12.2012 371 498.00 338 120.00 33 378.00 9.87% 366 817.00 4 681.00 1.28%
30.11.2012 338 120.00 307 340.00 30 780.00 10.01% 332 658.00 5 462.00 1.64%
31.10.2012 307 340.00 277 313.00 30 027.00 10.83% 302 223.00 5 117.00 1.69%
30.09.2012 277 313.00 247 436.00 29 877.00 12.07% 272 083.00 5 230.00 1.92%
31.08.2012 247 436.00 216 425.00 31 011.00 14.33% 241 990.00 5 446.00 2.25%
31.07.2012 216 425.00 185 577.00 30 848.00 16.62% 211 397.00 5 028.00 2.38%
30.06.2012 185 577.00 154 093.00 31 484.00 20.43% 180 622.00 4 955.00 2.74%
31.05.2012 154 093.00 123 323.00 30 770.00 24.95% 149 877.00 4 216.00 2.81%
30.04.2012 123 323.00 91 896.00 31 427.00 34.20% 119 344.00 3 979.00 3.33%
31.03.2012 91 896.00 61 844.00 30 052.00 48.59% 88 627.00 3 269.00 3.69%
29.02.2012 61 844.00 31 643.00 30 201.00 95.44% 59 674.00 2 170.00 3.64%
31.01.2012 31 643.00 366 817.00 - 335 174.00 -91.37% 30 925.00 718.00 2.32%
31.12.2011 366 817.00 332 658.00 34 159.00 10.27% 355 835.00 10 982.00 3.09%
30.11.2011 332 658.00 302 223.00 30 435.00 10.07% 322 358.00 10 300.00 3.20%
31.10.2011 302 223.00 272 083.00 30 140.00 11.08% 292 401.00 9 822.00 3.36%
30.09.2011 272 083.00 241 990.00 30 093.00 12.44% 263 110.00 8 973.00 3.41%
31.08.2011 241 990.00 211 397.00 30 593.00 14.47% 234 086.00 7 904.00 3.38%
31.07.2011 211 397.00 180 622.00 30 775.00 17.04% 204 061.00 7 336.00 3.60%
30.06.2011 180 622.00 149 877.00 30 745.00 20.51% 174 051.00 6 571.00 3.78%
31.05.2011 149 877.00 119 344.00 30 533.00 25.58% 144 322.00 5 555.00 3.85%
30.04.2011 119 344.00 88 627.00 30 717.00 34.66% 114 853.00 4 491.00 3.91%
31.03.2011 88 627.00 59 674.00 28 953.00 48.52% 85 364.00 3 263.00 3.82%
28.02.2011 59 674.00 30 925.00 28 749.00 92.96% 57 303.00 2 371.00 4.14%
31.01.2011 30 925.00 355 835.00 - 324 910.00 -91.31% 29 038.00 1 887.00 6.50%
31.12.2010 355 835.00 322 358.00 33 477.00 10.38% 347 918.00 7 917.00 2.28%
30.11.2010 322 358.00 292 401.00 29 957.00 10.25% 316 600.00 5 758.00 1.82%
31.10.2010 292 401.00 263 110.00 29 291.00 11.13% 288 517.00 3 884.00 1.35%
30.09.2010 263 110.00 234 086.00 29 024.00 12.40% 260 919.00 2 191.00 0.84%
31.08.2010 234 086.00 204 061.00 30 025.00 14.71% 239 303.00 -5 217.00 -2.18%
31.07.2010 204 061.00 174 051.00 30 010.00 17.24% 209 872.00 -5 811.00 -2.77%
30.06.2010 174 051.00 144 322.00 29 729.00 20.60% 180 034.00 -5 983.00 -3.32%
31.05.2010 144 322.00 114 853.00 29 469.00 25.66% 150 680.00 -6 358.00 -4.22%
30.04.2010 114 853.00 85 364.00 29 489.00 34.55% 121 372.00 -6 519.00 -5.37%
31.03.2010 85 364.00 57 303.00 28 061.00 48.97% 90 668.00 -5 304.00 -5.85%
28.02.2010 57 303.00 29 038.00 28 265.00 97.34% 61 354.00 -4 051.00 -6.60%
31.01.2010 29 038.00 347 918.00 - 318 880.00 -91.65% 32 460.00 -3 422.00 -10.54%
31.12.2009 347 918.00 316 600.00 31 318.00 9.89% 385 520.00 -37 602.00 -9.75%
30.11.2009 316 600.00 288 517.00 28 083.00 9.73% 350 229.00 -33 629.00 -9.60%
31.10.2009 288 517.00 260 919.00 27 598.00 10.58% 318 596.00 -30 079.00 -9.44%
30.09.2009 260 919.00 239 303.00 21 616.00 9.03% 287 039.00 -26 120.00 -9.10%
31.08.2009 239 303.00 209 872.00 29 431.00 14.02% 256 287.00 -16 984.00 -6.63%
31.07.2009 209 872.00 180 034.00 29 838.00 16.57% 224 222.00 -14 350.00 -6.40%
30.06.2009 180 034.00 150 680.00 29 354.00 19.48% 191 482.00 -11 448.00 -5.98%
31.05.2009 150 680.00 121 372.00 29 308.00 24.15% 158 918.00 -8 238.00 -5.18%
30.04.2009 121 372.00 90 668.00 30 704.00 33.86% 127 209.00 -5 837.00 -4.59%
31.03.2009 90 668.00 61 354.00 29 314.00 47.78% 94 904.00 -4 236.00 -4.46%
28.02.2009 61 354.00 32 460.00 28 894.00 89.01% 64 184.00 -2 830.00 -4.41%
31.01.2009 32 460.00 385 520.00 - 353 060.00 -91.58% 32 987.00 - 527.00 -1.60%
31.12.2008 385 520.00 350 229.00 35 291.00 10.08% 367 157.00 18 363.00 5.00%
30.11.2008 350 229.00 318 596.00 31 633.00 9.93% 330 823.00 19 406.00 5.87%
31.10.2008 318 596.00 287 039.00 31 557.00 10.99% 299 083.00 19 513.00 6.52%
30.09.2008 287 039.00 256 287.00 30 752.00 12.00% 268 467.00 18 572.00 6.92%
31.08.2008 256 287.00 224 222.00 32 065.00 14.30% 239 026.00 17 261.00 7.22%
31.07.2008 224 222.00 191 482.00 32 740.00 17.10% 207 942.00 16 280.00 7.83%
30.06.2008 191 482.00 158 918.00 32 564.00 20.49% 177 098.00 14 384.00 8.12%
31.05.2008 158 918.00 127 209.00 31 709.00 24.93% 146 346.00 12 572.00 8.59%
30.04.2008 127 209.00 94 904.00 32 305.00 34.04% 116 593.00 10 616.00 9.11%
31.03.2008 94 904.00 64 184.00 30 720.00 47.86% 86 701.00 8 203.00 9.46%
29.02.2008 64 184.00 32 987.00 31 197.00 94.57% 58 719.00 5 465.00 9.31%
31.01.2008 32 987.00 367 157.00 - 334 170.00 -91.02% 30 825.00 2 162.00 7.01%
31.12.2007 367 157.00 330 823.00 36 334.00 10.98% 333 725.00 33 432.00 10.02%
30.11.2007 330 823.00 299 083.00 31 740.00 10.61% 300 864.00 29 959.00 9.96%
31.10.2007 299 083.00 268 467.00 30 616.00 11.40% 271 972.00 27 111.00 9.97%
30.09.2007 268 467.00 239 026.00 29 441.00 12.32% 243 987.00 24 480.00 10.03%
31.08.2007 239 026.00 207 942.00 31 084.00 14.95% 216 620.00 22 406.00 10.34%
31.07.2007 207 942.00 177 098.00 30 844.00 17.42% 188 505.00 19 437.00 10.31%
30.06.2007 177 098.00 146 346.00 30 752.00 21.01% 160 528.00 16 570.00 10.32%
31.05.2007 146 346.00 116 593.00 29 753.00 25.52% 132 272.00 14 074.00 10.64%
30.04.2007 116 593.00 86 701.00 29 892.00 34.48% 105 204.00 11 389.00 10.83%
31.03.2007 86 701.00 58 719.00 27 982.00 47.65% 79 020.00 7 681.00 9.72%
28.02.2007 58 719.00 30 825.00 27 894.00 90.49% 53 534.00 5 185.00 9.69%
31.01.2007 30 825.00 333 725.00 - 302 900.00 -90.76% 28 413.00 2 412.00 8.49%
31.12.2006 333 725.00 300 864.00 32 861.00 10.92% 311 195.00 22 530.00 7.24%
30.11.2006 300 864.00 271 972.00 28 892.00 10.62% 280 316.00 20 548.00 7.33%
31.10.2006 271 972.00 243 987.00 27 985.00 11.47% 253 513.00 18 459.00 7.28%
30.09.2006 243 987.00 216 620.00 27 367.00 12.63% 227 725.00 16 262.00 7.14%
31.08.2006 216 620.00 188 505.00 28 115.00 14.91% 202 152.00 14 468.00 7.16%
31.07.2006 188 505.00 160 528.00 27 977.00 17.43% 175 904.00 12 601.00 7.16%
30.06.2006 160 528.00 132 272.00 28 256.00 21.36% 149 808.00 10 720.00 7.16%
31.05.2006 132 272.00 105 204.00 27 068.00 25.73% 123 733.00 8 539.00 6.90%
30.04.2006 105 204.00 79 020.00 26 184.00 33.14% 98 496.00 6 708.00 6.81%
31.03.2006 79 020.00 53 534.00 25 486.00 47.61% 73 594.00 5 426.00 7.37%
28.02.2006 53 534.00 28 413.00 25 121.00 88.41% 49 805.00 3 729.00 7.49%
31.01.2006 28 413.00 311 195.00 - 282 782.00 -90.87% 26 495.00 1 918.00 7.24%
31.12.2005 311 195.00 280 316.00 30 879.00 11.02% 293 318.00 17 877.00 6.09%
30.11.2005 280 316.00 253 513.00 26 803.00 10.57% 263 306.00 17 010.00 6.46%
31.10.2005 253 513.00 227 725.00 25 788.00 11.32% 238 221.00 15 292.00 6.42%
30.09.2005 227 725.00 202 152.00 25 573.00 12.65% 214 251.00 13 474.00 6.29%
31.08.2005 202 152.00 175 904.00 26 248.00 14.92% 190 660.00 11 492.00 6.03%
31.07.2005 175 904.00 149 808.00 26 096.00 17.42% 166 171.00 9 733.00 5.86%
30.06.2005 149 808.00 123 733.00 26 075.00 21.07% 141 599.00 8 209.00 5.80%
31.05.2005 123 733.00 98 496.00 25 237.00 25.62% 116 867.00 6 866.00 5.88%
30.04.2005 98 496.00 73 594.00 24 902.00 33.84% 93 491.00 5 005.00 5.35%
31.03.2005 73 594.00 49 805.00 23 789.00 47.76% 70 015.00 3 579.00 5.11%
28.02.2005 49 805.00 26 495.00 23 310.00 87.98% 46 510.00 3 295.00 7.08%
31.01.2005 26 495.00 293 318.00 - 266 823.00 -90.97% 24 817.00 1 678.00 6.76%
31.12.2004 293 318.00 263 306.00 30 012.00 11.40% 272 374.00 20 944.00 7.69%
30.11.2004 263 306.00 238 221.00 25 085.00 10.53% 244 417.00 18 889.00 7.73%
31.10.2004 238 221.00 214 251.00 23 970.00 11.19% 221 639.00 16 582.00 7.48%
30.09.2004 214 251.00 190 660.00 23 591.00 12.37% 199 243.00 15 008.00 7.53%
31.08.2004 190 660.00 166 171.00 24 489.00 14.74% 177 362.00 13 298.00 7.50%
31.07.2004 166 171.00 141 599.00 24 572.00 17.35% 154 664.00 11 507.00 7.44%
30.06.2004 141 599.00 116 867.00 24 732.00 21.16% 131 678.00 9 921.00 7.53%
31.05.2004 116 867.00 93 491.00 23 376.00 25.00% 107 224.00 9 643.00 8.99%
30.04.2004 93 491.00 70 015.00 23 476.00 33.53% 85 686.00 7 805.00 9.11%
31.03.2004 70 015.00 46 510.00 23 505.00 50.54% 64 713.00 5 302.00 8.19%
29.02.2004 46 510.00 24 817.00 21 693.00 87.41% 43 920.00 2 590.00 5.90%
31.01.2004 24 817.00 272 374.00 - 247 557.00 -90.89% 23 337.00 1 480.00 6.34%
31.12.2003 272 374.00 244 417.00 27 957.00 11.44% 258 520.00 13 854.00 5.36%
30.11.2003 244 417.00 221 639.00 22 778.00 10.28% 232 009.00 12 408.00 5.35%
31.10.2003 221 639.00 199 243.00 22 396.00 11.24% 210 259.00 11 380.00 5.41%
30.09.2003 199 243.00 177 362.00 21 881.00 12.34% 189 360.00 9 883.00 5.22%
31.08.2003 177 362.00 154 664.00 22 698.00 14.68% 168 752.00 8 610.00 5.10%
31.07.2003 154 664.00 131 678.00 22 986.00 17.46% 147 364.00 7 300.00 4.95%
30.06.2003 131 678.00 107 224.00 24 454.00 22.81% 125 598.00 6 080.00 4.84%
31.05.2003 107 224.00 85 686.00 21 538.00 25.14% 102 579.00 4 645.00 4.53%
30.04.2003 85 686.00 64 713.00 20 973.00 32.41% 81 228.00 4 458.00 5.49%
31.03.2003 64 713.00 43 920.00 20 793.00 47.34% 61 079.00 3 634.00 5.95%
28.02.2003 43 920.00 23 337.00 20 583.00 88.20% 41 509.00 2 411.00 5.81%
31.01.2003 23 337.00 258 520.00 - 235 183.00 -90.97% 22 263.00 1 074.00 4.82%
31.12.2002 258 520.00 232 009.00 26 511.00 11.43% - - -
30.11.2002 232 009.00 210 259.00 21 750.00 10.34% - - -
31.10.2002 210 259.00 189 360.00 20 899.00 11.04% - - -
30.09.2002 189 360.00 168 752.00 20 608.00 12.21% - - -
31.08.2002 168 752.00 147 364.00 21 388.00 14.51% - - -
31.07.2002 147 364.00 125 598.00 21 766.00 17.33% - - -
30.06.2002 125 598.00 102 579.00 23 019.00 22.44% - - -
31.05.2002 102 579.00 81 228.00 21 351.00 26.29% - - -
30.04.2002 81 228.00 61 079.00 20 149.00 32.99% - - -
31.03.2002 61 079.00 41 509.00 19 570.00 47.15% - - -
28.02.2002 41 509.00 22 263.00 19 246.00 86.45% - - -
31.01.2002 22 263.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Daňové příjmy - Pojistné na SZ - Graf
Daňové příjmy - Pojistné na SZ - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Daňové příjmy - Pojistné na SZ (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB))
Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika)
Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13) (Vládní finanční statistika)
Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - ostatní služby (Běžný účet (v mil. Kč))
Běžné převody - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
Pojistné technické rezervy (Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Národní hospodářství)
D21 Daně z produktů (Zdroje HDP, mil.Kč)

Označení stránky: příjmy státního rozpočtu, daňové příjmy státu


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.