Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB) (1116)


Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB) (1116) - mil. CZK - detail sestavy, přehled ukazatelů v sestavě.

Název ukazatele - Údaje k 30.6.2024 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
Přebytek (+) / schodek (-) státního rozpočtu -178 612.63 -210 416.78 15.11 % -215 350.89 17.06 %
Příjmy celkem 956 174.35 721 089.52 32.60 % 917 225.78 4.25 %
Daňové příjmy 843 080.81 647 798.56 30.15 % 776 557.45 8.57 %
Daň z příjmů - právnické osoby 126 489.33 59 514.36 112.54 % 121 368.17 4.22 %
Daň z příjmů - fyzické osoby 78 277.37 57 806.73 35.41 % 66 322.80 18.02 %
Daň z přidané hodnoty 180 707.55 150 359.79 20.18 % 172 445.79 4.79 %
Spotřební daně 74 824.50 61 574.68 21.52 % 68 141.36 9.81 %
Pojistné na sociální zabezpečení 369 937.84 306 178.90 20.82 % 339 246.76 9.05 %
Majetkové daně -23.66 -23.66 0.00 % 28.42 -183.27 %
Cla 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Správní poplatky 1 100.97 965.43 14.04 % 1 003.13 9.75 %
Ostatní daňové příjmy 11 766.91 11 422.33 3.02 % 8 001.02 47.07 %
Úroky 3 499.55 2 617.75 33.69 % 3 310.10 5.72 %
Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček 327.74 239.42 36.89 % 231.46 41.59 %
Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace 79 201.13 52 907.10 49.70 % 108 978.18 -27.32 %
Kapitálové příjmy 8 777.32 7 349.00 19.44 % 10 210.03 -14.03 %
Výdaje celkem 1 134 786.98 931 506.30 21.82 % 1 132 576.66 0.20 %
Běžné výdaje 1 058 320.56 868 009.21 21.93 % 1 053 468.93 0.46 %
Neinvestiční nákupy 39 793.94 32 797.40 21.33 % 34 049.90 16.87 %
Výdaje na platy 67 639.22 53 755.58 25.83 % 67 133.00 0.75 %
Transfery podnikům 40 571.09 36 558.33 10.98 % 77 813.97 -47.86 %
Transfery veřejným rozpočtům - ústředí 120 543.22 98 743.80 22.08 % 96 651.49 24.72 %
Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav. poj. 76 040.19 63 388.29 19.96 % 69 370.96 9.61 %
Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Neinvestiční transfery státním fondům 44 503.02 35 296.15 26.08 % 27 230.96 63.43 %
Trasnfery veřejným rozpočtům - místní 170 946.60 126 787.07 34.83 % 178 964.75 -4.48 %
Transfery přispěvkovým organizacím 57 988.94 52 661.96 10.12 % 57 079.09 1.59 %
Běžné výdaje - sociální dávky celkem 452 580.76 378 829.49 19.47 % 435 358.05 3.96 %
Důchody (penze) 356 698.29 298 475.63 19.51 % 342 029.83 4.29 %
Podpora v nezaměstnanosti 6 523.00 5 521.05 18.15 % 5 389.55 21.03 %
Ostatní sociální dávky 59 341.20 49 917.70 18.88 % 58 460.41 1.51 %
Státní sociální podpora 30 018.27 24 915.10 20.48 % 29 478.26 1.83 %
Odvody do rozpočtu EU 25 820.99 19 831.27 30.20 % 29 145.94 -11.41 %
Státní dluh 42 868.73 34 471.86 24.36 % 37 368.90 14.72 %
Kapitálové výdaje 76 466.42 63 497.09 20.43 % 79 107.73 -3.34 %
Investiční nákupy 17 557.55 15 117.71 16.14 % 11 917.38 47.33 %
Trasfery podnikům 12 054.03 11 194.03 7.68 % 10 135.28 18.93 %
Transfery veřejným rozpočtům 13 045.71 11 286.55 15.59 % 8 847.33 47.45 %
Transfery příspěvkovým organizacím 8 927.73 7 180.59 24.33 % 6 817.10 30.96 %

Přebytek (+) / schodek (-) státního rozpočtu

Období Hodnota
30.06.2024 -178 612.63
31.05.2024 -210 416.78
30.04.2024 -153 126.96
31.03.2024 -104 973.73
29.02.2024 -102 482.67
31.01.2024 -25 979.68
31.12.2023 -288 515.72
30.11.2023 -269 147.05
31.10.2023 -210 711.75
30.09.2023 -180 677.28
Další >>

Příjmy celkem

Období Hodnota
30.06.2024 956 174.35
31.05.2024 721 089.52
30.04.2024 591 846.98
31.03.2024 449 071.15
29.02.2024 273 058.95
31.01.2024 147 495.87
31.12.2023 1 914 122.04
30.11.2023 1 718 839.72
31.10.2023 1 578 141.23
30.09.2023 1 436 710.09
Další >>

Daňové příjmy

Období Hodnota
30.06.2024 843 080.81
31.05.2024 647 798.56
30.04.2024 525 213.70
31.03.2024 401 998.45
29.02.2024 240 101.30
31.01.2024 129 270.29
31.12.2023 1 627 283.29
30.11.2023 1 449 228.26
31.10.2023 1 330 126.15
30.09.2023 1 202 485.55
Další >>

Daň z příjmů - právnické osoby

Období Hodnota
30.06.2024 126 489.33
31.05.2024 59 514.36
30.04.2024 56 813.55
31.03.2024 53 626.19
29.02.2024 3 220.70
31.01.2024 1 208.46
31.12.2023 259 327.23
30.11.2023 210 485.06
31.10.2023 210 178.34
30.09.2023 201 541.21
Další >>

Daň z příjmů - fyzické osoby

Období Hodnota
30.06.2024 78 277.37
31.05.2024 57 806.73
30.04.2024 46 054.10
31.03.2024 40 840.82
29.02.2024 26 747.80
31.01.2024 14 470.47
31.12.2023 148 849.33
30.11.2023 131 340.46
31.10.2023 119 012.35
30.09.2023 106 858.16
Další >>

Daň z přidané hodnoty

Období Hodnota
30.06.2024 180 707.55
31.05.2024 150 359.79
30.04.2024 120 885.53
31.03.2024 86 071.39
29.02.2024 60 790.00
31.01.2024 38 221.80
31.12.2023 365 142.32
30.11.2023 332 370.70
31.10.2023 297 843.30
30.09.2023 260 728.96
Další >>

Spotřební daně

Období Hodnota
30.06.2024 74 824.50
31.05.2024 61 574.68
30.04.2024 48 097.85
31.03.2024 36 852.51
29.02.2024 24 328.34
31.01.2024 14 128.09
31.12.2023 148 211.06
30.11.2023 135 008.10
31.10.2023 122 757.56
30.09.2023 109 513.12
Další >>

Pojistné na sociální zabezpečení

Období Hodnota
30.06.2024 369 937.84
31.05.2024 306 178.90
30.04.2024 242 831.68
31.03.2024 177 532.53
29.02.2024 118 604.52
31.01.2024 59 381.56
31.12.2023 688 784.93
30.11.2023 623 777.44
31.10.2023 566 856.20
30.09.2023 511 021.86
Další >>

Majetkové daně

Období Hodnota
30.06.2024 -23.66
31.05.2024 -23.66
30.04.2024 -25.49
31.03.2024 -25.46
29.02.2024 -26.60
31.01.2024 0.10
31.12.2023 25.68
30.11.2023 27.54
31.10.2023 26.93
30.09.2023 23.35
Další >>

Cla

Období Hodnota
30.06.2024 0.00
31.05.2024 0.00
30.04.2024 0.00
31.03.2024 0.00
29.02.2024 0.00
31.01.2024 0.00
31.12.2023 0.00
30.11.2023 0.00
31.10.2023 0.00
30.09.2023 0.00
Další >>

Správní poplatky

Období Hodnota
30.06.2024 1 100.97
31.05.2024 965.43
30.04.2024 746.93
31.03.2024 547.57
29.02.2024 362.69
31.01.2024 189.55
31.12.2023 2 026.36
30.11.2023 1 873.55
31.10.2023 1 678.24
30.09.2023 1 502.28
Další >>

Ostatní daňové příjmy

Období Hodnota
30.06.2024 11 766.91
31.05.2024 11 422.33
30.04.2024 9 809.54
31.03.2024 6 552.91
29.02.2024 6 073.85
31.01.2024 1 670.25
31.12.2023 14 916.37
30.11.2023 14 345.41
31.10.2023 11 773.23
30.09.2023 11 296.62
Další >>

Úroky

Období Hodnota
30.06.2024 3 499.55
31.05.2024 2 617.75
30.04.2024 2 410.50
31.03.2024 2 233.33
29.02.2024 119.45
31.01.2024 8.72
31.12.2023 5 037.75
30.11.2023 4 721.51
31.10.2023 4 506.38
30.09.2023 4 298.80
Další >>

Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček

Období Hodnota
30.06.2024 327.74
31.05.2024 239.42
30.04.2024 239.25
31.03.2024 238.45
29.02.2024 175.48
31.01.2024 175.11
31.12.2023 486.58
30.11.2023 372.75
31.10.2023 359.40
30.09.2023 357.54
Další >>

Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace

Období Hodnota
30.06.2024 79 201.13
31.05.2024 52 907.10
30.04.2024 49 065.09
31.03.2024 33 419.30
29.02.2024 26 188.52
31.01.2024 14 406.16
31.12.2023 232 939.82
30.11.2023 218 789.50
31.10.2023 201 857.01
30.09.2023 192 158.79
Další >>

Kapitálové příjmy

Období Hodnota
30.06.2024 8 777.32
31.05.2024 7 349.00
30.04.2024 5 445.19
31.03.2024 3 887.26
29.02.2024 2 450.02
31.01.2024 1 105.09
31.12.2023 21 373.13
30.11.2023 19 987.88
31.10.2023 17 686.62
30.09.2023 15 197.88
Další >>

Výdaje celkem

Období Hodnota
30.06.2024 1 134 786.98
31.05.2024 931 506.30
30.04.2024 744 973.94
31.03.2024 554 044.88
29.02.2024 375 541.62
31.01.2024 173 475.55
31.12.2023 2 202 637.76
30.11.2023 1 987 986.77
31.10.2023 1 788 852.97
30.09.2023 1 617 387.36
Další >>

Běžné výdaje

Období Hodnota
30.06.2024 1 058 320.56
31.05.2024 868 009.21
30.04.2024 689 962.85
31.03.2024 520 459.79
29.02.2024 354 697.90
31.01.2024 170 704.87
31.12.2023 1 992 171.84
30.11.2023 1 808 085.51
31.10.2023 1 633 849.97
30.09.2023 1 483 222.41
Další >>

Neinvestiční nákupy

Období Hodnota
30.06.2024 39 793.94
31.05.2024 32 797.40
30.04.2024 27 421.10
31.03.2024 19 358.31
29.02.2024 13 872.70
31.01.2024 4 479.34
31.12.2023 82 303.69
30.11.2023 67 470.53
31.10.2023 59 042.97
30.09.2023 52 133.36
Další >>

Výdaje na platy

Období Hodnota
30.06.2024 67 639.22
31.05.2024 53 755.58
30.04.2024 40 361.04
31.03.2024 26 439.39
29.02.2024 13 234.39
31.01.2024 108.48
31.12.2023 165 853.38
30.11.2023 135 777.27
31.10.2023 122 103.80
30.09.2023 108 409.93
Další >>

Transfery podnikům

Období Hodnota
30.06.2024 40 571.09
31.05.2024 36 558.33
30.04.2024 33 410.80
31.03.2024 28 327.92
29.02.2024 25 108.67
31.01.2024 17 133.03
31.12.2023 137 698.91
30.11.2023 128 835.98
31.10.2023 115 944.50
30.09.2023 100 521.53
Další >>

Transfery veřejným rozpočtům - ústředí

Období Hodnota
30.06.2024 120 543.22
31.05.2024 98 743.80
30.04.2024 80 508.33
31.03.2024 58 431.90
29.02.2024 37 368.00
31.01.2024 17 957.77
31.12.2023 192 871.93
30.11.2023 175 847.90
31.10.2023 153 484.18
30.09.2023 139 899.98
Další >>

Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav. poj.

Období Hodnota
30.06.2024 76 040.19
31.05.2024 63 388.29
30.04.2024 50 717.44
31.03.2024 38 016.73
29.02.2024 25 313.10
31.01.2024 12 632.72
31.12.2023 138 734.35
30.11.2023 127 262.84
31.10.2023 115 751.78
30.09.2023 104 231.49
Další >>

Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Neinvestiční transfery státním fondům

Období Hodnota
30.06.2024 44 503.02
31.05.2024 35 296.15
30.04.2024 29 741.16
31.03.2024 20 373.41
29.02.2024 12 020.77
31.01.2024 5 321.47
31.12.2023 54 059.41
30.11.2023 48 511.26
31.10.2023 37 665.02
30.09.2023 35 606.06
Další >>

Trasnfery veřejným rozpočtům - místní

Období Hodnota
30.06.2024 170 946.60
31.05.2024 126 787.07
30.04.2024 93 212.25
31.03.2024 86 427.03
29.02.2024 52 701.30
31.01.2024 35 454.74
31.12.2023 265 883.49
30.11.2023 253 317.14
31.10.2023 226 573.76
30.09.2023 224 128.20
Další >>

Transfery přispěvkovým organizacím

Období Hodnota
30.06.2024 57 988.94
31.05.2024 52 661.96
30.04.2024 45 911.17
31.03.2024 33 605.42
29.02.2024 29 916.20
31.01.2024 8 641.68
31.12.2023 86 879.93
30.11.2023 80 866.28
31.10.2023 77 555.30
30.09.2023 72 294.15
Další >>

Běžné výdaje - sociální dávky celkem

Období Hodnota
30.06.2024 452 580.76
31.05.2024 378 829.49
30.04.2024 304 080.69
31.03.2024 229 010.29
29.02.2024 152 750.61
31.01.2024 77 085.83
31.12.2023 868 244.81
30.11.2023 796 393.32
31.10.2023 722 287.91
30.09.2023 650 221.11
Další >>

Důchody (penze)

Období Hodnota
30.06.2024 356 698.29
31.05.2024 298 475.63
30.04.2024 239 473.69
31.03.2024 180 526.54
29.02.2024 120 393.64
31.01.2024 60 931.57
31.12.2023 685 322.51
30.11.2023 628 695.12
31.10.2023 569 488.78
30.09.2023 512 488.66
Další >>

Podpora v nezaměstnanosti

Období Hodnota
30.06.2024 6 523.00
31.05.2024 5 521.05
30.04.2024 4 497.78
31.03.2024 3 384.50
29.02.2024 2 187.02
31.01.2024 1 001.01
31.12.2023 10 449.40
30.11.2023 9 599.56
31.10.2023 8 757.21
30.09.2023 7 910.72
Další >>

Ostatní sociální dávky

Období Hodnota
30.06.2024 59 341.20
31.05.2024 49 917.70
30.04.2024 39 898.87
31.03.2024 29 949.46
29.02.2024 20 128.36
31.01.2024 10 099.94
31.12.2023 112 525.92
30.11.2023 103 383.69
31.10.2023 94 032.25
30.09.2023 84 916.23
Další >>

Státní sociální podpora

Období Hodnota
30.06.2024 30 018.27
31.05.2024 24 915.10
30.04.2024 20 210.35
31.03.2024 15 149.79
29.02.2024 10 041.58
31.01.2024 5 053.31
31.12.2023 59 946.98
30.11.2023 54 714.95
31.10.2023 50 009.67
30.09.2023 44 905.50
Další >>

Odvody do rozpočtu EU

Období Hodnota
30.06.2024 25 820.99
31.05.2024 19 831.27
30.04.2024 15 783.66
31.03.2024 11 736.06
29.02.2024 8 048.22
31.01.2024 3 086.66
31.12.2023 58 543.82
30.11.2023 52 249.27
31.10.2023 47 524.94
30.09.2023 42 800.61
Další >>

Státní dluh

Období Hodnota
30.06.2024 42 868.73
31.05.2024 34 471.86
30.04.2024 22 359.16
31.03.2024 11 093.22
29.02.2024 9 982.13
31.01.2024 2 992.27
31.12.2023 67 534.51
30.11.2023 56 329.84
31.10.2023 53 912.37
30.09.2023 40 051.87
Další >>

Kapitálové výdaje

Období Hodnota
30.06.2024 76 466.42
31.05.2024 63 497.09
30.04.2024 55 011.09
31.03.2024 33 585.09
29.02.2024 20 843.73
31.01.2024 2 770.67
31.12.2023 210 465.93
30.11.2023 179 901.26
31.10.2023 155 003.01
30.09.2023 134 164.95
Další >>

Investiční nákupy

Období Hodnota
30.06.2024 17 557.55
31.05.2024 15 117.71
30.04.2024 12 526.25
31.03.2024 7 331.44
29.02.2024 5 085.24
31.01.2024 358.41
31.12.2023 44 109.00
30.11.2023 33 922.38
31.10.2023 28 710.26
30.09.2023 24 276.80
Další >>

Trasfery podnikům

Období Hodnota
30.06.2024 12 054.03
31.05.2024 11 194.03
30.04.2024 9 905.15
31.03.2024 6 763.19
29.02.2024 4 460.19
31.01.2024 886.59
31.12.2023 22 916.78
30.11.2023 19 927.46
31.10.2023 17 973.40
30.09.2023 15 578.02
Další >>

Transfery veřejným rozpočtům

Období Hodnota
30.06.2024 13 045.71
31.05.2024 11 286.55
30.04.2024 9 368.57
31.03.2024 6 183.57
29.02.2024 4 101.16
31.01.2024 611.94
31.12.2023 30 706.61
30.11.2023 26 554.61
31.10.2023 22 579.56
30.09.2023 18 974.84
Další >>

Transfery příspěvkovým organizacím

Období Hodnota
30.06.2024 8 927.73
31.05.2024 7 180.59
30.04.2024 5 764.91
31.03.2024 3 336.27
29.02.2024 1 526.28
31.01.2024 119.08
31.12.2023 20 920.81
30.11.2023 15 362.62
31.10.2023 12 738.42
30.09.2023 11 303.31
Další >>

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.