Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Daňové příjmy - DzP PO 33 515.00 31 009.00 8.08% 31 057.00 7.91%
UK2 Daňové příjmy - DzP FO 37 042.00 28 745.00 28.86% 31 403.00 17.96%
UK3 Daňové příjmy - DPH 132 008.00 108 633.00 21.52% 107 999.00 22.23%
UK4 Daňové příjmy - SD 60 707.00 46 905.00 29.43% 51 069.00 18.87%
UK5 Daňové příjmy - Pojistné na SZ 255 745.00 202 111.00 26.54% 240 468.00 6.35%
UK6 Daňové příjmy - majetkové daně 27.00 22.00 22.73% - 126.00 - 121.43%
UK7 Daňové příjmy - cla 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Daňové příjmy - správní poplatky 951.00 760.00 25.13% 1 027.00 -7.40%
UK9 Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy 7 340.00 4 757.00 54.30% 5 647.00 29.98%
UK10 Nedaňové příjmy - příjmy z úroků 629.00 453.00 38.85% 177.00 255.37%
UK11 Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček 220.00 207.00 6.28% 171.00 28.65%
UK12 Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy 8 382.00 6 723.00 24.68% 6 662.00 25.82%
UK13 Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace 56 537.00 41 310.00 36.86% 63 387.00 -10.81%
UK14 Běžné výdaje - neinvestiční nákupy 29 569.00 21 003.00 40.78% 26 791.00 10.37%
UK15 Běžné výdaje - výdaje na platy 48 014.00 35 786.00 34.17% 47 832.00 0.38%
UK16 Běžné výdaje - transfery podnikům 29 605.00 18 657.00 58.68% 74 164.00 -60.08%
UK17 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí 84 728.00 66 653.00 27.12% 79 926.00 6.01%
UK18 Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní 123 126.00 78 027.00 57.80% 115 361.00 6.73%
UK19 Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím 45 849.00 35 029.00 30.89% 52 037.00 -11.89%
UK20 Běžné výdaje - důchody 234 154.00 188 347.00 24.32% 221 074.00 5.92%
UK21 Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti 4 308.00 3 515.00 22.56% 4 709.00 -8.52%
UK22 Běžné výdaje - ostatní sociální dávky 48 140.00 37 970.00 26.78% 45 459.00 5.90%
UK23 Běžné výdaje - státní sociální podpora 19 969.00 15 991.00 24.88% 20 424.00 -2.23%
UK24 Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU 23 354.00 18 643.00 25.27% 25 685.00 -9.08%
UK25 Běžné výdaje - státní dluh 19 227.00 9 191.00 109.19% 15 225.00 26.29%
UK26 Kapitálové výdaje - investiční nákupy 6 544.00 4 899.00 33.58% 5 152.00 27.02%
UK27 Kapitálové výdaje - trasfery podnikům 5 787.00 4 162.00 39.04% 6 039.00 -4.17%
UK28 Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům 6 466.00 4 205.00 53.77% 8 783.00 -26.38%
UK29 Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím 4 181.00 2 517.00 66.11% 5 120.00 -18.34%

Daňové příjmy - DzP PO

ObdobíHodnota
31.05.2022 33 515.00
30.04.2022 31 009.00
31.03.2022 28 652.00
28.02.2022 2 210.00
31.01.2022 1 089.00
31.12.2021 129 124.00
30.11.2021 104 403.00
31.10.2021 104 113.00
30.09.2021 103 162.00
31.08.2021 77 568.00
Další »
Daňové příjmy - DzP PO,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Daňové příjmy - DzP FO

ObdobíHodnota
31.05.2022 37 042.00
30.04.2022 28 745.00
31.03.2022 29 295.00
28.02.2022 18 101.00
31.01.2022 10 986.00
31.12.2021 109 053.00
30.11.2021 94 955.00
31.10.2021 85 412.00
30.09.2021 75 907.00
31.08.2021 65 400.00
Další »
Daňové příjmy - DzP FO,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Daňové příjmy - DPH

ObdobíHodnota
31.05.2022 132 008.00
30.04.2022 108 633.00
31.03.2022 72 193.00
28.02.2022 50 510.00
31.01.2022 33 956.00
31.12.2021 298 515.00
30.11.2021 270 537.00
31.10.2021 241 980.00
30.09.2021 208 742.00
31.08.2021 185 014.00
Další »
Daňové příjmy - DPH,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Daňové příjmy - SD

ObdobíHodnota
31.05.2022 60 707.00
30.04.2022 46 905.00
31.03.2022 34 279.00
28.02.2022 23 869.00
31.01.2022 13 003.00
31.12.2021 150 143.00
30.11.2021 135 670.00
31.10.2021 121 515.00
30.09.2021 105 993.00
31.08.2021 91 638.00
Další »
Daňové příjmy - SD,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Daňové příjmy - Pojistné na SZ

ObdobíHodnota
31.05.2022 255 745.00
30.04.2022 202 111.00
31.03.2022 147 853.00
28.02.2022 99 587.00
31.01.2022 51 151.00
31.12.2021 594 916.00
30.11.2021 538 844.00
31.10.2021 489 533.00
30.09.2021 440 981.00
31.08.2021 391 900.00
Další »
Daňové příjmy - Pojistné na SZ,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Daňové příjmy - majetkové daně

ObdobíHodnota
31.05.2022 27.00
30.04.2022 22.00
31.03.2022 19.00
28.02.2022 12.00
31.01.2022 6.00
31.12.2021 -55.00
30.11.2021 -67.00
31.10.2021 -82.00
30.09.2021 -94.00
31.08.2021 - 103.00
Další »
Daňové příjmy - majetkové daně,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Daňové příjmy - cla

ObdobíHodnota
31.05.2022 0.00
30.04.2022 0.00
31.03.2022 0.00
28.02.2022 0.00
31.01.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.11.2021 0.00
31.10.2021 0.00
30.09.2021 0.00
31.08.2021 0.00
Další »
Daňové příjmy - cla,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Daňové příjmy - správní poplatky

ObdobíHodnota
31.05.2022 951.00
30.04.2022 760.00
31.03.2022 524.00
28.02.2022 450.00
31.01.2022 322.00
31.12.2021 2 504.00
30.11.2021 2 320.00
31.10.2021 2 100.00
30.09.2021 1 884.00
31.08.2021 1 672.00
Další »
Daňové příjmy - správní poplatky,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy

ObdobíHodnota
31.05.2022 7 340.00
30.04.2022 4 757.00
31.03.2022 4 248.00
28.02.2022 3 710.00
31.01.2022 922.00
31.12.2021 10 709.00
30.11.2021 10 313.00
31.10.2021 9 632.00
30.09.2021 9 112.00
31.08.2021 8 620.00
Další »
Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nedaňové příjmy - příjmy z úroků

ObdobíHodnota
31.05.2022 629.00
30.04.2022 453.00
31.03.2022 255.00
28.02.2022 144.00
31.01.2022 96.00
31.12.2021 2 532.00
30.11.2021 2 401.00
31.10.2021 2 392.00
30.09.2021 2 355.00
31.08.2021 2 325.00
Další »
Nedaňové příjmy - příjmy z úroků,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček

ObdobíHodnota
31.05.2022 220.00
30.04.2022 207.00
31.03.2022 157.00
28.02.2022 90.00
31.01.2022 89.00
31.12.2021 745.00
30.11.2021 435.00
31.10.2021 421.00
30.09.2021 419.00
31.08.2021 355.00
Další »
Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy

ObdobíHodnota
31.05.2022 8 382.00
30.04.2022 6 723.00
31.03.2022 5 146.00
28.02.2022 3 177.00
31.01.2022 1 349.00
31.12.2021 18 461.00
30.11.2021 16 945.00
31.10.2021 15 200.00
30.09.2021 13 753.00
31.08.2021 12 235.00
Další »
Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace

ObdobíHodnota
31.05.2022 56 537.00
30.04.2022 41 310.00
31.03.2022 26 978.00
28.02.2022 19 280.00
31.01.2022 10 113.00
31.12.2021 140 784.00
30.11.2021 122 957.00
31.10.2021 104 691.00
30.09.2021 91 862.00
31.08.2021 86 452.00
Další »
Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - neinvestiční nákupy

ObdobíHodnota
31.05.2022 29 569.00
30.04.2022 21 003.00
31.03.2022 15 439.00
28.02.2022 7 926.00
31.01.2022 3 272.00
31.12.2021 79 085.00
30.11.2021 63 466.00
31.10.2021 56 401.00
30.09.2021 49 925.00
31.08.2021 44 927.00
Další »
Běžné výdaje - neinvestiční nákupy,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - výdaje na platy

ObdobíHodnota
31.05.2022 48 014.00
30.04.2022 35 786.00
31.03.2022 23 433.00
28.02.2022 11 864.00
31.01.2022 131.00
31.12.2021 152 836.00
30.11.2021 126 115.00
31.10.2021 112 850.00
30.09.2021 99 897.00
31.08.2021 85 976.00
Další »
Běžné výdaje - výdaje na platy,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - transfery podnikům

ObdobíHodnota
31.05.2022 29 605.00
30.04.2022 18 657.00
31.03.2022 13 317.00
28.02.2022 12 107.00
31.01.2022 1 800.00
31.12.2021 125 414.00
30.11.2021 119 483.00
31.10.2021 108 882.00
30.09.2021 106 180.00
31.08.2021 102 947.00
Další »
Běžné výdaje - transfery podnikům,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí

ObdobíHodnota
31.05.2022 84 728.00
30.04.2022 66 653.00
31.03.2022 51 986.00
28.02.2022 37 230.00
31.01.2022 21 186.00
31.12.2021 192 196.00
30.11.2021 178 070.00
31.10.2021 154 844.00
30.09.2021 135 456.00
31.08.2021 121 065.00
Další »
Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní

ObdobíHodnota
31.05.2022 123 126.00
30.04.2022 78 027.00
31.03.2022 56 492.00
28.02.2022 37 223.00
31.01.2022 16 329.00
31.12.2021 237 289.00
30.11.2021 234 649.00
31.10.2021 201 560.00
30.09.2021 198 409.00
31.08.2021 166 600.00
Další »
Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím

ObdobíHodnota
31.05.2022 45 849.00
30.04.2022 35 029.00
31.03.2022 18 412.00
28.02.2022 10 972.00
31.01.2022 5 149.00
31.12.2021 87 841.00
30.11.2021 83 459.00
31.10.2021 79 611.00
30.09.2021 72 621.00
31.08.2021 68 943.00
Další »
Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - důchody

ObdobíHodnota
31.05.2022 234 154.00
30.04.2022 188 347.00
31.03.2022 141 890.00
28.02.2022 94 659.00
31.01.2022 48 585.00
31.12.2021 530 500.00
30.11.2021 487 008.00
31.10.2021 442 721.00
30.09.2021 399 181.00
31.08.2021 354 114.00
Další »
Běžné výdaje - důchody,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti

ObdobíHodnota
31.05.2022 4 308.00
30.04.2022 3 515.00
31.03.2022 2 701.00
28.02.2022 1 753.00
31.01.2022 807.00
31.12.2021 9 969.00
30.11.2021 9 245.00
31.10.2021 8 501.00
30.09.2021 7 763.00
31.08.2021 6 963.00
Další »
Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - ostatní sociální dávky

ObdobíHodnota
31.05.2022 48 140.00
30.04.2022 37 970.00
31.03.2022 27 889.00
28.02.2022 18 058.00
31.01.2022 9 075.00
31.12.2021 102 996.00
30.11.2021 93 886.00
31.10.2021 85 540.00
30.09.2021 77 695.00
31.08.2021 69 890.00
Další »
Běžné výdaje - ostatní sociální dávky,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - státní sociální podpora

ObdobíHodnota
31.05.2022 19 969.00
30.04.2022 15 991.00
31.03.2022 11 866.00
28.02.2022 7 710.00
31.01.2022 3 785.00
31.12.2021 48 772.00
30.11.2021 44 512.00
31.10.2021 40 611.00
30.09.2021 36 586.00
31.08.2021 32 446.00
Další »
Běžné výdaje - státní sociální podpora,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU

ObdobíHodnota
31.05.2022 23 354.00
30.04.2022 18 643.00
31.03.2022 13 932.00
28.02.2022 10 634.00
31.01.2022 4 591.00
31.12.2021 58 547.00
30.11.2021 49 003.00
31.10.2021 44 568.00
30.09.2021 39 651.00
31.08.2021 35 271.00
Další »
Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - státní dluh

ObdobíHodnota
31.05.2022 19 227.00
30.04.2022 9 191.00
31.03.2022 7 918.00
28.02.2022 4 875.00
31.01.2022 1 867.00
31.12.2021 42 115.00
30.11.2021 38 611.00
31.10.2021 36 999.00
30.09.2021 34 481.00
31.08.2021 25 574.00
Další »
Běžné výdaje - státní dluh,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Kapitálové výdaje - investiční nákupy

ObdobíHodnota
31.05.2022 6 544.00
30.04.2022 4 899.00
31.03.2022 3 641.00
28.02.2022 475.00
31.01.2022 212.00
31.12.2021 37 858.00
30.11.2021 27 192.00
31.10.2021 17 362.00
30.09.2021 12 853.00
31.08.2021 10 926.00
Další »
Kapitálové výdaje - investiční nákupy,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Kapitálové výdaje - trasfery podnikům

ObdobíHodnota
31.05.2022 5 787.00
30.04.2022 4 162.00
31.03.2022 2 809.00
28.02.2022 1 321.00
31.01.2022 572.00
31.12.2021 15 638.00
30.11.2021 13 493.00
31.10.2021 11 721.00
30.09.2021 10 410.00
31.08.2021 9 317.00
Další »
Kapitálové výdaje - trasfery podnikům,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům

ObdobíHodnota
31.05.2022 6 466.00
30.04.2022 4 205.00
31.03.2022 2 822.00
28.02.2022 1 425.00
31.01.2022 120.00
31.12.2021 27 187.00
30.11.2021 22 545.00
31.10.2021 18 487.00
30.09.2021 16 440.00
31.08.2021 14 283.00
Další »
Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím

ObdobíHodnota
31.05.2022 4 181.00
30.04.2022 2 517.00
31.03.2022 1 379.00
28.02.2022 547.00
31.01.2022 180.00
31.12.2021 15 782.00
30.11.2021 12 364.00
31.10.2021 11 040.00
30.09.2021 9 935.00
31.08.2021 9 320.00
Další »
Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB) (Státní rozpočet a daně)
Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika)
Služby státní pošty (2000=100, roční data)
Služby státní pošty (SOPR=100, čtvrtletní data)
Služby státní pošty (2000=100, měsíční data)
Služby státní pošty (12/1999=100, čtvrtletní data)
Služby státní pošty (Průměrný měsíční index ve čtvrtletí, čtvrtletní data)
Ústřední vládní instituce bez státních a veřejných fondů (Nově čerpané klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč) - č.2)
Státní fondy (Nově čerpané klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč) - č.2)
Veřejné (státní) vlastnictví (Nově čerpané klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč) - č.2)
Služby státní pošty (1994=100, čtvrtletní data)

?

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.