Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Daňové příjmy - DzP PO 31 057.00 28 231.00 10.01% 27 615.00 12.46%
UK2 Daňové příjmy - DzP FO 31 403.00 25 452.00 23.38% 46 853.00 -32.98%
UK3 Daňové příjmy - DPH 107 999.00 88 190.00 22.46% 105 379.00 2.49%
UK4 Daňové příjmy - SD 51 069.00 39 454.00 29.44% 60 409.00 -15.46%
UK5 Daňové příjmy - Pojistné na SZ 240 317.00 189 106.00 27.08% 226 902.00 5.91%
UK6 Daňové příjmy - majetkové daně - 133.00 - 117.00 13.68% 3 903.00 - 103.41%
UK7 Daňové příjmy - cla 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Daňové příjmy - správní poplatky 872.00 801.00 8.86% 966.00 -9.73%
UK9 Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy 5 380.00 3 950.00 36.20% 5 241.00 2.65%
UK10 Nedaňové příjmy - příjmy z úroků 60.00 46.00 30.43% 317.00 -81.07%
UK11 Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček 200.00 170.00 17.65% 182.00 9.89%
UK12 Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy 6 000.00 5 048.00 18.86% 7 734.00 -22.42%
UK13 Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace 61 076.00 49 530.00 23.31% 79 319.00 -23.00%
UK14 Běžné výdaje - neinvestiční nákupy 26 826.00 21 190.00 26.60% 30 683.00 -12.57%
UK15 Běžné výdaje - výdaje na platy 47 836.00 35 763.00 33.76% 47 449.00 0.82%
UK16 Běžné výdaje - transfery podnikům 74 182.00 50 949.00 45.60% 42 537.00 74.39%
UK17 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí 79 881.00 68 404.00 16.78% 59 729.00 33.74%
UK18 Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní 115 367.00 85 192.00 35.42% 99 851.00 15.54%
UK19 Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím 52 041.00 44 200.00 17.74% 54 057.00 -3.73%
UK20 Běžné výdaje - důchody 221 230.00 178 570.00 23.89% 210 019.00 5.34%
UK21 Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti 4 713.00 3 886.00 21.28% 4 105.00 14.81%
UK22 Běžné výdaje - ostatní sociální dávky 45 486.00 35 900.00 26.70% 42 649.00 6.65%
UK23 Běžné výdaje - státní sociální podpora 20 441.00 16 286.00 25.51% 21 032.00 -2.81%
UK24 Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU 25 685.00 21 700.00 18.36% 24 263.00 5.86%
UK25 Běžné výdaje - státní dluh 15 299.00 5 658.00 170.40% 10 407.00 47.01%
UK26 Kapitálové výdaje - investiční nákupy 5 149.00 3 814.00 35.00% 6 142.00 -16.17%
UK27 Kapitálové výdaje - trasfery podnikům 5 950.00 4 471.00 33.08% 5 633.00 5.63%
UK28 Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům 8 682.00 5 989.00 44.97% 8 547.00 1.58%
UK29 Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím 5 116.00 3 856.00 32.68% 4 705.00 8.74%

Daňové příjmy - DzP PO

ObdobíHodnota
31.05.2021 31 057.00
30.04.2021 28 231.00
31.03.2021 27 010.00
28.02.2021 1 746.00
31.01.2021 782.00
31.12.2020 108 372.00
30.11.2020 81 538.00
31.10.2020 80 972.00
30.09.2020 78 967.00
31.08.2020 55 100.00
Další »
Daňové příjmy - DzP PO,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Daňové příjmy - DzP FO

ObdobíHodnota
31.05.2021 31 403.00
30.04.2021 25 452.00
31.03.2021 28 820.00
28.02.2021 21 318.00
31.01.2021 14 316.00
31.12.2020 154 083.00
30.11.2020 135 602.00
31.10.2020 121 178.00
30.09.2020 106 972.00
31.08.2020 92 118.00
Další »
Daňové příjmy - DzP FO,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Daňové příjmy - DPH

ObdobíHodnota
31.05.2021 107 999.00
30.04.2021 88 190.00
31.03.2021 58 742.00
28.02.2021 43 330.00
31.01.2021 29 462.00
31.12.2020 287 855.00
30.11.2020 262 681.00
31.10.2020 236 593.00
30.09.2020 203 953.00
31.08.2020 181 454.00
Další »
Daňové příjmy - DPH,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Daňové příjmy - SD

ObdobíHodnota
31.05.2021 51 069.00
30.04.2021 39 454.00
31.03.2021 29 938.00
28.02.2021 19 906.00
31.01.2021 10 949.00
31.12.2020 154 770.00
30.11.2020 138 776.00
31.10.2020 126 976.00
30.09.2020 112 303.00
31.08.2020 97 936.00
Další »
Daňové příjmy - SD,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Daňové příjmy - Pojistné na SZ

ObdobíHodnota
31.05.2021 240 317.00
30.04.2021 189 106.00
31.03.2021 140 951.00
28.02.2021 94 951.00
31.01.2021 48 664.00
31.12.2020 540 523.00
30.11.2020 488 131.00
31.10.2020 439 557.00
30.09.2020 392 831.00
31.08.2020 352 228.00
Další »
Daňové příjmy - Pojistné na SZ,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Daňové příjmy - majetkové daně

ObdobíHodnota
31.05.2021 - 133.00
30.04.2021 - 117.00
31.03.2021 - 106.00
28.02.2021 -88.00
31.01.2021 -55.00
31.12.2020 2 803.00
30.11.2020 2 955.00
31.10.2020 3 443.00
30.09.2020 4 155.00
31.08.2020 4 140.00
Další »
Daňové příjmy - majetkové daně,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Daňové příjmy - cla

ObdobíHodnota
31.05.2021 0.00
30.04.2021 0.00
31.03.2021 0.00
28.02.2021 0.00
31.01.2021 0.00
31.12.2020 0.00
30.11.2020 0.00
31.10.2020 0.00
30.09.2020 0.00
31.08.2020 0.00
Další »
Daňové příjmy - cla,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Daňové příjmy - správní poplatky

ObdobíHodnota
31.05.2021 872.00
30.04.2021 801.00
31.03.2021 577.00
28.02.2021 368.00
31.01.2021 135.00
31.12.2020 2 160.00
30.11.2020 1 976.00
31.10.2020 1 798.00
30.09.2020 1 615.00
31.08.2020 1 445.00
Další »
Daňové příjmy - správní poplatky,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy

ObdobíHodnota
31.05.2021 5 380.00
30.04.2021 3 950.00
31.03.2021 3 707.00
28.02.2021 3 372.00
31.01.2021 1 137.00
31.12.2020 8 174.00
30.11.2020 8 000.00
31.10.2020 6 371.00
30.09.2020 7 411.00
31.08.2020 7 093.00
Další »
Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nedaňové příjmy - příjmy z úroků

ObdobíHodnota
31.05.2021 60.00
30.04.2021 46.00
31.03.2021 26.00
28.02.2021 18.00
31.01.2021 10.00
31.12.2020 2 494.00
30.11.2020 2 479.00
31.10.2020 2 471.00
30.09.2020 2 465.00
31.08.2020 2 453.00
Další »
Nedaňové příjmy - příjmy z úroků,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček

ObdobíHodnota
31.05.2021 200.00
30.04.2021 170.00
31.03.2021 170.00
28.02.2021 104.00
31.01.2021 104.00
31.12.2020 969.00
30.11.2020 460.00
31.10.2020 440.00
30.09.2020 438.00
31.08.2020 372.00
Další »
Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy

ObdobíHodnota
31.05.2021 6 000.00
30.04.2021 5 048.00
31.03.2021 3 384.00
28.02.2021 1 583.00
31.01.2021 263.00
31.12.2020 21 410.00
30.11.2020 19 945.00
31.10.2020 17 596.00
30.09.2020 15 278.00
31.08.2020 13 159.00
Další »
Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace

ObdobíHodnota
31.05.2021 61 076.00
30.04.2021 49 530.00
31.03.2021 35 449.00
28.02.2021 21 786.00
31.01.2021 12 613.00
31.12.2020 175 167.00
30.11.2020 155 468.00
31.10.2020 126 424.00
30.09.2020 117 832.00
31.08.2020 108 212.00
Další »
Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - neinvestiční nákupy

ObdobíHodnota
31.05.2021 26 826.00
30.04.2021 21 190.00
31.03.2021 13 878.00
28.02.2021 8 535.00
31.01.2021 3 261.00
31.12.2020 78 200.00
30.11.2020 63 949.00
31.10.2020 56 896.00
30.09.2020 50 709.00
31.08.2020 45 903.00
Další »
Běžné výdaje - neinvestiční nákupy,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - výdaje na platy

ObdobíHodnota
31.05.2021 47 836.00
30.04.2021 35 763.00
31.03.2021 23 533.00
28.02.2021 11 855.00
31.01.2021 112.00
31.12.2020 150 498.00
30.11.2020 123 066.00
31.10.2020 110 819.00
30.09.2020 97 908.00
31.08.2020 85 217.00
Další »
Běžné výdaje - výdaje na platy,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - transfery podnikům

ObdobíHodnota
31.05.2021 74 182.00
30.04.2021 50 949.00
31.03.2021 38 604.00
28.02.2021 25 169.00
31.01.2021 5 456.00
31.12.2020 106 753.00
30.11.2020 94 865.00
31.10.2020 80 952.00
30.09.2020 73 105.00
31.08.2020 68 178.00
Další »
Běžné výdaje - transfery podnikům,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí

ObdobíHodnota
31.05.2021 79 881.00
30.04.2021 68 404.00
31.03.2021 53 572.00
28.02.2021 39 531.00
31.01.2021 19 545.00
31.12.2020 180 169.00
30.11.2020 166 058.00
31.10.2020 124 163.00
30.09.2020 107 204.00
31.08.2020 95 751.00
Další »
Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní

ObdobíHodnota
31.05.2021 115 367.00
30.04.2021 85 192.00
31.03.2021 74 801.00
28.02.2021 45 392.00
31.01.2021 43 391.00
31.12.2020 224 248.00
30.11.2020 222 013.00
31.10.2020 191 283.00
30.09.2020 185 782.00
31.08.2020 157 492.00
Další »
Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím

ObdobíHodnota
31.05.2021 52 041.00
30.04.2021 44 200.00
31.03.2021 23 172.00
28.02.2021 17 595.00
31.01.2021 8 708.00
31.12.2020 91 375.00
30.11.2020 86 609.00
31.10.2020 83 023.00
30.09.2020 72 321.00
31.08.2020 68 989.00
Další »
Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - důchody

ObdobíHodnota
31.05.2021 221 230.00
30.04.2021 178 570.00
31.03.2021 134 610.00
28.02.2021 88 428.00
31.01.2021 44 488.00
31.12.2020 519 568.00
30.11.2020 462 228.00
31.10.2020 421 116.00
30.09.2020 378 297.00
31.08.2020 336 292.00
Další »
Běžné výdaje - důchody,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti

ObdobíHodnota
31.05.2021 4 713.00
30.04.2021 3 886.00
31.03.2021 2 969.00
28.02.2021 1 941.00
31.01.2021 909.00
31.12.2020 10 525.00
30.11.2020 9 658.00
31.10.2020 8 836.00
30.09.2020 7 993.00
31.08.2020 7 051.00
Další »
Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - ostatní sociální dávky

ObdobíHodnota
31.05.2021 45 486.00
30.04.2021 35 900.00
31.03.2021 26 066.00
28.02.2021 17 260.00
31.01.2021 8 787.00
31.12.2020 105 507.00
30.11.2020 96 682.00
31.10.2020 88 355.00
30.09.2020 80 569.00
31.08.2020 72 827.00
Další »
Běžné výdaje - ostatní sociální dávky,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - státní sociální podpora

ObdobíHodnota
31.05.2021 20 441.00
30.04.2021 16 286.00
31.03.2021 12 157.00
28.02.2021 7 971.00
31.01.2021 3 992.00
31.12.2020 51 685.00
30.11.2020 47 195.00
31.10.2020 42 948.00
30.09.2020 38 693.00
31.08.2020 34 314.00
Další »
Běžné výdaje - státní sociální podpora,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU

ObdobíHodnota
31.05.2021 25 685.00
30.04.2021 21 700.00
31.03.2021 18 157.00
28.02.2021 15 057.00
31.01.2021 5 748.00
31.12.2020 53 607.00
30.11.2020 48 322.00
31.10.2020 39 619.00
30.09.2020 35 799.00
31.08.2020 32 743.00
Další »
Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - státní dluh

ObdobíHodnota
31.05.2021 15 299.00
30.04.2021 5 658.00
31.03.2021 4 203.00
28.02.2021 4 092.00
31.01.2021 1 444.00
31.12.2020 40 143.00
30.11.2020 37 327.00
31.10.2020 35 773.00
30.09.2020 32 136.00
31.08.2020 18 298.00
Další »
Běžné výdaje - státní dluh,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Kapitálové výdaje - investiční nákupy

ObdobíHodnota
31.05.2021 5 149.00
30.04.2021 3 814.00
31.03.2021 2 245.00
28.02.2021 437.00
31.01.2021 50.00
31.12.2020 28 438.00
30.11.2020 19 765.00
31.10.2020 15 856.00
30.09.2020 13 241.00
31.08.2020 11 438.00
Další »
Kapitálové výdaje - investiční nákupy,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Kapitálové výdaje - trasfery podnikům

ObdobíHodnota
31.05.2021 5 950.00
30.04.2021 4 471.00
31.03.2021 3 194.00
28.02.2021 1 557.00
31.01.2021 542.00
31.12.2020 16 114.00
30.11.2020 14 114.00
31.10.2020 12 625.00
30.09.2020 11 241.00
31.08.2020 10 157.00
Další »
Kapitálové výdaje - trasfery podnikům,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům

ObdobíHodnota
31.05.2021 8 682.00
30.04.2021 5 989.00
31.03.2021 4 248.00
28.02.2021 1 820.00
31.01.2021 584.00
31.12.2020 33 397.00
30.11.2020 27 290.00
31.10.2020 22 027.00
30.09.2020 18 602.00
31.08.2020 16 252.00
Další »
Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím

ObdobíHodnota
31.05.2021 5 116.00
30.04.2021 3 856.00
31.03.2021 2 580.00
28.02.2021 1 238.00
31.01.2021 240.00
31.12.2020 13 173.00
30.11.2020 11 376.00
31.10.2020 10 611.00
30.09.2020 9 719.00
31.08.2020 8 774.00
Další »
Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB) (Státní rozpočet a daně)
Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika)
na přechod.nedost.zdrojů celkem (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
.1: Čisté nové a nově ujednané úvěry poskytnuté bankami domácnostem v ČR (Čisté nové a nově ujednané úvěry v CZK)
Zdroje HDP, mil.Kč (Běžné ceny)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB bez použití vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů (Banky celkem)
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB s použitím vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů (Banky celkem)
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB bez použití vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů (Velké banky)
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB s použitím vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů (Velké banky)
.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.