Daňové příjmy - DzP PO (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Daňové příjmy - DzP PO - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.01.2012 430.00
Max 31.12.2008 127 174.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.04.2021 28 231.00 27 010.00 1 221.00 4.52% 27 750.00 481.00 1.73%
31.03.2021 27 010.00 1 746.00 25 264.00 1 446.96% 28 179.00 -1 169.00 -4.15%
28.02.2021 1 746.00 782.00 964.00 123.27% 2 039.00 - 293.00 -14.37%
31.01.2021 782.00 108 372.00 - 107 590.00 -99.28% 1 212.00 - 430.00 -35.48%
31.12.2020 108 372.00 81 538.00 26 834.00 32.91% 123 456.00 -15 084.00 -12.22%
30.11.2020 81 538.00 80 972.00 566.00 0.70% 98 953.00 -17 415.00 -17.60%
31.10.2020 80 972.00 78 967.00 2 005.00 2.54% 99 263.00 -18 291.00 -18.43%
30.09.2020 78 967.00 55 100.00 23 867.00 43.32% 98 235.00 -19 268.00 -19.61%
31.08.2020 55 100.00 50 083.00 5 017.00 10.02% 70 406.00 -15 306.00 -21.74%
31.07.2020 50 083.00 51 877.00 -1 794.00 -3.46% 70 599.00 -20 516.00 -29.06%
30.06.2020 51 877.00 27 615.00 24 262.00 87.86% 69 211.00 -17 334.00 -25.05%
31.05.2020 27 615.00 27 750.00 - 135.00 -0.49% 31 067.00 -3 452.00 -11.11%
30.04.2020 27 750.00 28 179.00 - 429.00 -1.52% 29 790.00 -2 040.00 -6.85%
31.03.2020 28 179.00 2 039.00 26 140.00 1 282.00% 27 728.00 451.00 1.63%
29.02.2020 2 039.00 1 212.00 827.00 68.23% 1 569.00 470.00 29.96%
31.01.2020 1 212.00 123 456.00 - 122 244.00 -99.02% 631.00 581.00 92.08%
31.12.2019 123 456.00 98 953.00 24 503.00 24.76% 117 455.00 6 001.00 5.11%
30.11.2019 98 953.00 99 263.00 - 310.00 -0.31% 93 453.00 5 500.00 5.89%
31.10.2019 99 263.00 98 235.00 1 028.00 1.05% 92 815.00 6 448.00 6.95%
30.09.2019 98 235.00 70 406.00 27 829.00 39.53% 90 130.00 8 105.00 8.99%
31.08.2019 70 406.00 70 599.00 - 193.00 -0.27% 68 440.00 1 966.00 2.87%
31.07.2019 70 599.00 69 211.00 1 388.00 2.01% 67 119.00 3 480.00 5.18%
30.06.2019 69 211.00 31 067.00 38 144.00 122.78% 64 832.00 4 379.00 6.75%
31.05.2019 31 067.00 29 790.00 1 277.00 4.29% 29 214.00 1 853.00 6.34%
30.04.2019 29 790.00 27 728.00 2 062.00 7.44% 28 207.00 1 583.00 5.61%
31.03.2019 27 728.00 1 569.00 26 159.00 1 667.24% 26 681.00 1 047.00 3.92%
28.02.2019 1 569.00 631.00 938.00 148.65% 1 665.00 -96.00 -5.77%
31.01.2019 631.00 117 455.00 - 116 824.00 -99.46% 1 130.00 - 499.00 -44.16%
31.12.2018 117 455.00 93 453.00 24 002.00 25.68% 115 188.00 2 267.00 1.97%
30.11.2018 93 453.00 92 815.00 638.00 0.69% 92 078.00 1 375.00 1.49%
31.10.2018 92 815.00 90 130.00 2 685.00 2.98% 91 923.00 892.00 0.97%
30.09.2018 90 130.00 68 440.00 21 690.00 31.69% 88 196.00 1 934.00 2.19%
31.08.2018 68 440.00 67 119.00 1 321.00 1.97% 66 740.00 1 700.00 2.55%
31.07.2018 67 119.00 64 832.00 2 287.00 3.53% 65 424.00 1 695.00 2.59%
30.06.2018 64 832.00 29 214.00 35 618.00 121.92% 65 572.00 - 740.00 -1.13%
31.05.2018 29 214.00 28 207.00 1 007.00 3.57% 28 201.00 1 013.00 3.59%
30.04.2018 28 207.00 26 681.00 1 526.00 5.72% 27 516.00 691.00 2.51%
31.03.2018 26 681.00 1 665.00 25 016.00 1 502.46% 26 349.00 332.00 1.26%
28.02.2018 1 665.00 1 130.00 535.00 47.35% 2 264.00 - 599.00 -26.46%
31.01.2018 1 130.00 115 188.00 - 114 058.00 -99.02% 844.00 286.00 33.89%
31.12.2017 115 188.00 92 078.00 23 110.00 25.10% 111 189.00 3 999.00 3.60%
30.11.2017 92 078.00 91 923.00 155.00 0.17% 89 475.00 2 603.00 2.91%
31.10.2017 91 923.00 88 196.00 3 727.00 4.23% 89 050.00 2 873.00 3.23%
30.09.2017 88 196.00 66 740.00 21 456.00 32.15% 88 857.00 - 661.00 -0.74%
31.08.2017 66 740.00 65 424.00 1 316.00 2.01% 65 891.00 849.00 1.29%
31.07.2017 65 424.00 65 572.00 - 148.00 -0.23% 63 096.00 2 328.00 3.69%
30.06.2017 65 572.00 28 201.00 37 371.00 132.52% 60 812.00 4 760.00 7.83%
31.05.2017 28 201.00 27 516.00 685.00 2.49% 26 118.00 2 083.00 7.98%
30.04.2017 27 516.00 26 349.00 1 167.00 4.43% 24 933.00 2 583.00 10.36%
31.03.2017 26 349.00 2 264.00 24 085.00 1 063.83% 23 993.00 2 356.00 9.82%
28.02.2017 2 264.00 844.00 1 420.00 168.25% 1 546.00 718.00 46.44%
31.01.2017 844.00 111 189.00 - 110 345.00 -99.24% 754.00 90.00 11.94%
31.12.2016 111 189.00 89 475.00 21 714.00 24.27% 99 570.00 11 619.00 11.67%
30.11.2016 89 475.00 89 050.00 425.00 0.48% 79 319.00 10 156.00 12.80%
31.10.2016 89 050.00 88 857.00 193.00 0.22% 78 615.00 10 435.00 13.27%
30.09.2016 88 857.00 65 891.00 22 966.00 34.85% 78 484.00 10 373.00 13.22%
31.08.2016 65 891.00 63 096.00 2 795.00 4.43% 59 374.00 6 517.00 10.98%
31.07.2016 63 096.00 60 812.00 2 284.00 3.76% 55 993.00 7 103.00 12.69%
30.06.2016 60 812.00 26 118.00 34 694.00 132.84% 54 999.00 5 813.00 10.57%
31.05.2016 26 118.00 24 933.00 1 185.00 4.75% 22 719.00 3 399.00 14.96%
30.04.2016 24 933.00 23 993.00 940.00 3.92% 21 958.00 2 975.00 13.55%
31.03.2016 23 993.00 1 546.00 22 447.00 1 451.94% 21 377.00 2 616.00 12.24%
29.02.2016 1 546.00 754.00 792.00 105.04% 1 334.00 212.00 15.89%
31.01.2016 754.00 99 570.00 -98 816.00 -99.24% 731.00 23.00 3.15%
31.12.2015 99 570.00 79 319.00 20 251.00 25.53% 89 373.00 10 197.00 11.41%
30.11.2015 79 319.00 78 615.00 704.00 0.90% 71 180.00 8 139.00 11.43%
31.10.2015 78 615.00 78 484.00 131.00 0.17% 70 794.00 7 821.00 11.05%
30.09.2015 78 484.00 59 374.00 19 110.00 32.19% 70 193.00 8 291.00 11.81%
31.08.2015 59 374.00 55 993.00 3 381.00 6.04% 50 975.00 8 399.00 16.48%
31.07.2015 55 993.00 54 999.00 994.00 1.81% 50 743.00 5 250.00 10.35%
30.06.2015 54 999.00 22 719.00 32 280.00 142.08% 50 698.00 4 301.00 8.48%
31.05.2015 22 719.00 21 958.00 761.00 3.47% 21 212.00 1 507.00 7.10%
30.04.2015 21 958.00 21 377.00 581.00 2.72% 20 176.00 1 782.00 8.83%
31.03.2015 21 377.00 1 334.00 20 043.00 1 502.47% 19 918.00 1 459.00 7.33%
28.02.2015 1 334.00 731.00 603.00 82.49% 1 256.00 78.00 6.21%
31.01.2015 731.00 89 373.00 -88 642.00 -99.18% 659.00 72.00 10.93%
31.12.2014 89 373.00 71 180.00 18 193.00 25.56% 81 484.00 7 889.00 9.68%
30.11.2014 71 180.00 70 794.00 386.00 0.55% 65 249.00 5 931.00 9.09%
31.10.2014 70 794.00 70 193.00 601.00 0.86% 64 643.00 6 151.00 9.52%
30.09.2014 70 193.00 50 975.00 19 218.00 37.70% 64 463.00 5 730.00 8.89%
31.08.2014 50 975.00 50 743.00 232.00 0.46% 45 742.00 5 233.00 11.44%
31.07.2014 50 743.00 50 698.00 45.00 0.09% 46 127.00 4 616.00 10.01%
30.06.2014 50 698.00 21 212.00 29 486.00 139.01% 46 728.00 3 970.00 8.50%
31.05.2014 21 212.00 20 176.00 1 036.00 5.13% 20 284.00 928.00 4.58%
30.04.2014 20 176.00 19 918.00 258.00 1.30% 19 772.00 404.00 2.04%
31.03.2014 19 918.00 1 256.00 18 662.00 1 485.83% 19 334.00 584.00 3.02%
28.02.2014 1 256.00 659.00 597.00 90.59% 1 128.00 128.00 11.35%
31.01.2014 659.00 81 484.00 -80 825.00 -99.19% 667.00 -8.00 -1.20%
31.12.2013 81 484.00 65 249.00 16 235.00 24.88% 89 192.00 -7 708.00 -8.64%
30.11.2013 65 249.00 64 643.00 606.00 0.94% 72 268.00 -7 019.00 -9.71%
31.10.2013 64 643.00 64 463.00 180.00 0.28% 71 557.00 -6 914.00 -9.66%
30.09.2013 64 463.00 45 742.00 18 721.00 40.93% 70 648.00 -6 185.00 -8.75%
31.08.2013 45 742.00 46 127.00 - 385.00 -0.83% 53 779.00 -8 037.00 -14.94%
31.07.2013 46 127.00 46 728.00 - 601.00 -1.29% 51 409.00 -5 282.00 -10.27%
30.06.2013 46 728.00 20 284.00 26 444.00 130.37% 48 920.00 -2 192.00 -4.48%
31.05.2013 20 284.00 19 772.00 512.00 2.59% 20 905.00 - 621.00 -2.97%
30.04.2013 19 772.00 19 334.00 438.00 2.27% 20 565.00 - 793.00 -3.86%
31.03.2013 19 334.00 1 128.00 18 206.00 1 614.01% 20 202.00 - 868.00 -4.30%
28.02.2013 1 128.00 667.00 461.00 69.12% 1 044.00 84.00 8.05%
31.01.2013 667.00 89 192.00 -88 525.00 -99.25% 430.00 237.00 55.12%
31.12.2012 89 192.00 72 268.00 16 924.00 23.42% 82 296.00 6 896.00 8.38%
30.11.2012 72 268.00 71 557.00 711.00 0.99% 66 120.00 6 148.00 9.30%
31.10.2012 71 557.00 70 648.00 909.00 1.29% 65 466.00 6 091.00 9.30%
30.09.2012 70 648.00 53 779.00 16 869.00 31.37% 64 843.00 5 805.00 8.95%
31.08.2012 53 779.00 51 409.00 2 370.00 4.61% 50 089.00 3 690.00 7.37%
31.07.2012 51 409.00 48 920.00 2 489.00 5.09% 47 725.00 3 684.00 7.72%
30.06.2012 48 920.00 20 905.00 28 015.00 134.01% 50 471.00 -1 551.00 -3.07%
31.05.2012 20 905.00 20 565.00 340.00 1.65% 20 422.00 483.00 2.37%
30.04.2012 20 565.00 20 202.00 363.00 1.80% 19 764.00 801.00 4.05%
31.03.2012 20 202.00 1 044.00 19 158.00 1 835.06% 20 203.00 -1.00 -0.00%
29.02.2012 1 044.00 430.00 614.00 142.79% 1 206.00 - 162.00 -13.43%
31.01.2012 430.00 82 296.00 -81 866.00 -99.48% 621.00 - 191.00 -30.76%
31.12.2011 82 296.00 66 120.00 16 176.00 24.46% 86 305.00 -4 009.00 -4.65%
30.11.2011 66 120.00 65 466.00 654.00 1.00% 70 029.00 -3 909.00 -5.58%
31.10.2011 65 466.00 64 843.00 623.00 0.96% 69 544.00 -4 078.00 -5.86%
30.09.2011 64 843.00 50 089.00 14 754.00 29.46% 69 231.00 -4 388.00 -6.34%
31.08.2011 50 089.00 47 725.00 2 364.00 4.95% 53 242.00 -3 153.00 -5.92%
31.07.2011 47 725.00 50 471.00 -2 746.00 -5.44% 50 441.00 -2 716.00 -5.38%
30.06.2011 50 471.00 20 422.00 30 049.00 147.14% 59 079.00 -8 608.00 -14.57%
31.05.2011 20 422.00 19 764.00 658.00 3.33% 22 006.00 -1 584.00 -7.20%
30.04.2011 19 764.00 20 203.00 - 439.00 -2.17% 21 084.00 -1 320.00 -6.26%
31.03.2011 20 203.00 1 206.00 18 997.00 1 575.21% 22 109.00 -1 906.00 -8.62%
28.02.2011 1 206.00 621.00 585.00 94.20% 1 337.00 - 131.00 -9.80%
31.01.2011 621.00 86 305.00 -85 684.00 -99.28% 635.00 -14.00 -2.20%
31.12.2010 86 305.00 70 029.00 16 276.00 23.24% 83 338.00 2 967.00 3.56%
30.11.2010 70 029.00 69 544.00 485.00 0.70% 66 846.00 3 183.00 4.76%
31.10.2010 69 544.00 69 231.00 313.00 0.45% 66 657.00 2 887.00 4.33%
30.09.2010 69 231.00 53 242.00 15 989.00 30.03% 65 614.00 3 617.00 5.51%
31.08.2010 53 242.00 50 441.00 2 801.00 5.55% 48 603.00 4 639.00 9.54%
31.07.2010 50 441.00 59 079.00 -8 638.00 -14.62% 51 181.00 - 740.00 -1.45%
30.06.2010 59 079.00 22 006.00 37 073.00 168.47% 53 323.00 5 756.00 10.79%
31.05.2010 22 006.00 21 084.00 922.00 4.37% 22 746.00 - 740.00 -3.25%
30.04.2010 21 084.00 22 109.00 -1 025.00 -4.64% 21 845.00 - 761.00 -3.48%
31.03.2010 22 109.00 1 337.00 20 772.00 1 553.63% 22 117.00 -8.00 -0.04%
28.02.2010 1 337.00 635.00 702.00 110.55% 1 796.00 - 459.00 -25.56%
31.01.2010 635.00 83 338.00 -82 703.00 -99.24% 939.00 - 304.00 -32.37%
31.12.2009 83 338.00 66 846.00 16 492.00 24.67% 127 174.00 -43 836.00 -34.47%
30.11.2009 66 846.00 66 657.00 189.00 0.28% 104 711.00 -37 865.00 -36.16%
31.10.2009 66 657.00 65 614.00 1 043.00 1.59% 104 087.00 -37 430.00 -35.96%
30.09.2009 65 614.00 48 603.00 17 011.00 35.00% 102 966.00 -37 352.00 -36.28%
31.08.2009 48 603.00 51 181.00 -2 578.00 -5.04% 74 632.00 -26 029.00 -34.88%
31.07.2009 51 181.00 53 323.00 -2 142.00 -4.02% 75 851.00 -24 670.00 -32.52%
30.06.2009 53 323.00 22 746.00 30 577.00 134.43% 69 028.00 -15 705.00 -22.75%
31.05.2009 22 746.00 21 845.00 901.00 4.12% 28 852.00 -6 106.00 -21.16%
30.04.2009 21 845.00 22 117.00 - 272.00 -1.23% 27 202.00 -5 357.00 -19.69%
31.03.2009 22 117.00 1 796.00 20 321.00 1 131.46% 25 807.00 -3 690.00 -14.30%
28.02.2009 1 796.00 939.00 857.00 91.27% 2 559.00 - 763.00 -29.82%
31.01.2009 939.00 127 174.00 - 126 235.00 -99.26% 822.00 117.00 14.23%
31.12.2008 127 174.00 104 711.00 22 463.00 21.45% 114 751.00 12 423.00 10.83%
30.11.2008 104 711.00 104 087.00 624.00 0.60% 92 744.00 11 967.00 12.90%
31.10.2008 104 087.00 102 966.00 1 121.00 1.09% 91 659.00 12 428.00 13.56%
30.09.2008 102 966.00 74 632.00 28 334.00 37.96% 88 663.00 14 303.00 16.13%
31.08.2008 74 632.00 75 851.00 -1 219.00 -1.61% 67 541.00 7 091.00 10.50%
31.07.2008 75 851.00 69 028.00 6 823.00 9.88% 67 427.00 8 424.00 12.49%
30.06.2008 69 028.00 28 852.00 40 176.00 139.25% 53 547.00 15 481.00 28.91%
31.05.2008 28 852.00 27 202.00 1 650.00 6.07% 24 590.00 4 262.00 17.33%
30.04.2008 27 202.00 25 807.00 1 395.00 5.41% 23 763.00 3 439.00 14.47%
31.03.2008 25 807.00 2 559.00 23 248.00 908.48% 21 919.00 3 888.00 17.74%
29.02.2008 2 559.00 822.00 1 737.00 211.31% 1 972.00 587.00 29.77%
31.01.2008 822.00 114 751.00 - 113 929.00 -99.28% 793.00 29.00 3.66%
31.12.2007 114 751.00 92 744.00 22 007.00 23.73% 95 470.00 19 281.00 20.20%
30.11.2007 92 744.00 91 659.00 1 085.00 1.18% 77 092.00 15 652.00 20.30%
31.10.2007 91 659.00 88 663.00 2 996.00 3.38% 75 533.00 16 126.00 21.35%
30.09.2007 88 663.00 67 541.00 21 122.00 31.27% 73 266.00 15 397.00 21.02%
31.08.2007 67 541.00 67 427.00 114.00 0.17% 55 290.00 12 251.00 22.16%
31.07.2007 67 427.00 53 547.00 13 880.00 25.92% 54 887.00 12 540.00 22.85%
30.06.2007 53 547.00 24 590.00 28 957.00 117.76% 55 456.00 -1 909.00 -3.44%
31.05.2007 24 590.00 23 763.00 827.00 3.48% 23 083.00 1 507.00 6.53%
30.04.2007 23 763.00 21 919.00 1 844.00 8.41% 21 946.00 1 817.00 8.28%
31.03.2007 21 919.00 1 972.00 19 947.00 1 011.51% 21 508.00 411.00 1.91%
28.02.2007 1 972.00 793.00 1 179.00 148.68% 1 649.00 323.00 19.59%
31.01.2007 793.00 95 470.00 -94 677.00 -99.17% 941.00 - 148.00 -15.73%
31.12.2006 95 470.00 77 092.00 18 378.00 23.84% 100 275.00 -4 805.00 -4.79%
30.11.2006 77 092.00 75 533.00 1 559.00 2.06% 81 394.00 -4 302.00 -5.29%
31.10.2006 75 533.00 73 266.00 2 267.00 3.09% 79 326.00 -3 793.00 -4.78%
30.09.2006 73 266.00 55 290.00 17 976.00 32.51% 77 933.00 -4 667.00 -5.99%
31.08.2006 55 290.00 54 887.00 403.00 0.73% 57 801.00 -2 511.00 -4.34%
31.07.2006 54 887.00 55 456.00 - 569.00 -1.03% 56 083.00 -1 196.00 -2.13%
30.06.2006 55 456.00 23 083.00 32 373.00 140.25% 53 216.00 2 240.00 4.21%
31.05.2006 23 083.00 21 946.00 1 137.00 5.18% 19 446.00 3 637.00 18.70%
30.04.2006 21 946.00 21 508.00 438.00 2.04% 18 889.00 3 057.00 16.18%
31.03.2006 21 508.00 1 649.00 19 859.00 1 204.31% 18 275.00 3 233.00 17.69%
28.02.2006 1 649.00 941.00 708.00 75.24% 1 269.00 380.00 29.94%
31.01.2006 941.00 100 275.00 -99 334.00 -99.06% 688.00 253.00 36.77%
31.12.2005 100 275.00 81 394.00 18 881.00 23.20% 85 499.00 14 776.00 17.28%
30.11.2005 81 394.00 79 326.00 2 068.00 2.61% 69 633.00 11 761.00 16.89%
31.10.2005 79 326.00 77 933.00 1 393.00 1.79% 68 911.00 10 415.00 15.11%
30.09.2005 77 933.00 57 801.00 20 132.00 34.83% 67 732.00 10 201.00 15.06%
31.08.2005 57 801.00 56 083.00 1 718.00 3.06% 50 162.00 7 639.00 15.23%
31.07.2005 56 083.00 53 216.00 2 867.00 5.39% 48 655.00 7 428.00 15.27%
30.06.2005 53 216.00 19 446.00 33 770.00 173.66% 45 148.00 8 068.00 17.87%
31.05.2005 19 446.00 18 889.00 557.00 2.95% 17 435.00 2 011.00 11.53%
30.04.2005 18 889.00 18 275.00 614.00 3.36% 16 735.00 2 154.00 12.87%
31.03.2005 18 275.00 1 269.00 17 006.00 1 340.11% 16 771.00 1 504.00 8.97%
28.02.2005 1 269.00 688.00 581.00 84.45% 1 466.00 - 197.00 -13.44%
31.01.2005 688.00 85 499.00 -84 811.00 -99.20% 673.00 15.00 2.23%
31.12.2004 85 499.00 69 633.00 15 866.00 22.79% 84 270.00 1 229.00 1.46%
30.11.2004 69 633.00 68 911.00 722.00 1.05% 68 952.00 681.00 0.99%
31.10.2004 68 911.00 67 732.00 1 179.00 1.74% 67 289.00 1 622.00 2.41%
30.09.2004 67 732.00 50 162.00 17 570.00 35.03% 65 135.00 2 597.00 3.99%
31.08.2004 50 162.00 48 655.00 1 507.00 3.10% 48 858.00 1 304.00 2.67%
31.07.2004 48 655.00 45 148.00 3 507.00 7.77% 48 962.00 - 307.00 -0.63%
30.06.2004 45 148.00 17 435.00 27 713.00 158.95% 46 029.00 - 881.00 -1.91%
31.05.2004 17 435.00 16 735.00 700.00 4.18% 18 569.00 -1 134.00 -6.11%
30.04.2004 16 735.00 16 771.00 -36.00 -0.21% 17 876.00 -1 141.00 -6.38%
31.03.2004 16 771.00 1 466.00 15 305.00 1 044.00% 16 778.00 -7.00 -0.04%
29.02.2004 1 466.00 673.00 793.00 117.83% 1 510.00 -44.00 -2.91%
31.01.2004 673.00 84 270.00 -83 597.00 -99.20% 1 093.00 - 420.00 -38.43%
31.12.2003 84 270.00 68 952.00 15 318.00 22.22% 76 912.00 7 358.00 9.57%
30.11.2003 68 952.00 67 289.00 1 663.00 2.47% 63 347.00 5 605.00 8.85%
31.10.2003 67 289.00 65 135.00 2 154.00 3.31% 62 451.00 4 838.00 7.75%
30.09.2003 65 135.00 48 858.00 16 277.00 33.31% 60 492.00 4 643.00 7.68%
31.08.2003 48 858.00 48 962.00 - 104.00 -0.21% 46 734.00 2 124.00 4.54%
31.07.2003 48 962.00 46 029.00 2 933.00 6.37% 44 137.00 4 825.00 10.93%
30.06.2003 46 029.00 18 569.00 27 460.00 147.88% 35 338.00 10 691.00 30.25%
31.05.2003 18 569.00 17 876.00 693.00 3.88% 15 399.00 3 170.00 20.59%
30.04.2003 17 876.00 16 778.00 1 098.00 6.54% 14 641.00 3 235.00 22.10%
31.03.2003 16 778.00 1 510.00 15 268.00 1 011.13% 13 260.00 3 518.00 26.53%
28.02.2003 1 510.00 1 093.00 417.00 38.15% 1 969.00 - 459.00 -23.31%
31.01.2003 1 093.00 76 912.00 -75 819.00 -98.58% 1 222.00 - 129.00 -10.56%
31.12.2002 76 912.00 63 347.00 13 565.00 21.41% - - -
30.11.2002 63 347.00 62 451.00 896.00 1.43% - - -
31.10.2002 62 451.00 60 492.00 1 959.00 3.24% - - -
30.09.2002 60 492.00 46 734.00 13 758.00 29.44% - - -
31.08.2002 46 734.00 44 137.00 2 597.00 5.88% - - -
31.07.2002 44 137.00 35 338.00 8 799.00 24.90% - - -
30.06.2002 35 338.00 15 399.00 19 939.00 129.48% - - -
31.05.2002 15 399.00 14 641.00 758.00 5.18% - - -
30.04.2002 14 641.00 13 260.00 1 381.00 10.41% - - -
31.03.2002 13 260.00 1 969.00 11 291.00 573.44% - - -
28.02.2002 1 969.00 1 222.00 747.00 61.13% - - -
31.01.2002 1 222.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Daňové příjmy - DzP PO - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Daňové příjmy - DzP PO (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB))
Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika)
Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13) (Vládní finanční statistika)
Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - ostatní služby (Běžný účet (v mil. Kč))
Běžné převody - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
D21 Daně z produktů (Zdroje HDP, Q-1=100, sezónně očištěno)
D21 Daně z produktů (Zdroje HDP, mil.Kč)

Označení stránky: příjmy státního rozpočtu, daňové příjmy státu


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.