Bilance služeb - příjmy - doprava (Běžný účet (v mil. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Bilance služeb - příjmy - doprava - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2014 27 487.30
Min 31.03.1995 8 068.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 27 487.30 26 784.70 702.60 2.62% 24 850.20 2 637.10 10.61%
31.03.2014 26 784.70 25 097.80 1 686.90 6.72% 24 220.20 2 564.50 10.59%
31.12.2013 25 097.80 25 573.50 - 475.70 -1.86% 25 333.70 - 235.90 -0.93%
30.09.2013 25 573.50 24 850.20 723.30 2.91% 24 864.30 709.20 2.85%
30.06.2013 24 850.20 24 220.20 630.00 2.60% 25 709.80 - 859.60 -3.34%
31.03.2013 24 220.20 25 333.70 -1 113.50 -4.40% 24 700.20 - 480.00 -1.94%
31.12.2012 25 333.70 24 864.30 469.40 1.89% 24 851.30 482.40 1.94%
30.09.2012 24 864.30 25 709.80 - 845.50 -3.29% 24 517.10 347.20 1.42%
30.06.2012 25 709.80 24 700.20 1 009.60 4.09% 24 423.50 1 286.30 5.27%
31.03.2012 24 700.20 24 851.30 - 151.10 -0.61% 23 048.10 1 652.10 7.17%
31.12.2011 24 851.30 24 517.10 334.20 1.36% 25 511.80 - 660.50 -2.59%
30.09.2011 24 517.10 24 423.50 93.60 0.38% 25 118.30 - 601.20 -2.39%
30.06.2011 24 423.50 23 048.10 1 375.40 5.97% 24 577.90 - 154.40 -0.63%
31.03.2011 23 048.10 25 511.80 -2 463.70 -9.66% 21 912.40 1 135.70 5.18%
31.12.2010 25 511.80 25 118.30 393.50 1.57% 22 092.70 3 419.10 15.48%
30.09.2010 25 118.30 24 577.90 540.40 2.20% 23 101.50 2 016.80 8.73%
30.06.2010 24 577.90 21 912.40 2 665.50 12.16% 22 143.30 2 434.60 10.99%
31.03.2010 21 912.40 22 092.70 - 180.30 -0.82% 21 411.50 500.90 2.34%
31.12.2009 22 092.70 23 101.50 -1 008.80 -4.37% 21 636.60 456.10 2.11%
30.09.2009 23 101.50 22 143.30 958.20 4.33% 23 364.30 - 262.80 -1.12%
30.06.2009 22 143.30 21 411.50 731.80 3.42% 24 090.80 -1 947.50 -8.08%
31.03.2009 21 411.50 21 636.60 - 225.10 -1.04% 22 236.60 - 825.10 -3.71%
31.12.2008 21 636.60 23 364.30 -1 727.70 -7.39% 23 698.50 -2 061.90 -8.70%
30.09.2008 23 364.30 24 090.80 - 726.50 -3.02% 23 533.20 - 168.90 -0.72%
30.06.2008 24 090.80 22 236.60 1 854.20 8.34% 23 673.60 417.20 1.76%
31.03.2008 22 236.60 23 698.50 -1 461.90 -6.17% 19 588.90 2 647.70 13.52%
31.12.2007 23 698.50 23 533.20 165.30 0.70% 19 150.90 4 547.60 23.75%
30.09.2007 23 533.20 23 673.60 - 140.40 -0.59% 20 042.20 3 491.00 17.42%
30.06.2007 23 673.60 19 588.90 4 084.70 20.85% 19 935.80 3 737.80 18.75%
31.03.2007 19 588.90 19 150.90 438.00 2.29% 18 183.60 1 405.30 7.73%
31.12.2006 19 150.90 20 042.20 - 891.30 -4.45% 18 456.20 694.70 3.76%
30.09.2006 20 042.20 19 935.80 106.40 0.53% 18 684.40 1 357.80 7.27%
30.06.2006 19 935.80 18 183.60 1 752.20 9.64% 18 071.60 1 864.20 10.32%
31.03.2006 18 183.60 18 456.20 - 272.60 -1.48% 14 701.60 3 482.00 23.68%
31.12.2005 18 456.20 18 684.40 - 228.20 -1.22% 17 769.00 687.20 3.87%
30.09.2005 18 684.40 18 071.60 612.80 3.39% 18 817.00 - 132.60 -0.70%
30.06.2005 18 071.60 14 701.60 3 370.00 22.92% 18 243.00 - 171.40 -0.94%
31.03.2005 14 701.60 17 769.00 -3 067.40 -17.26% 15 030.00 - 328.40 -2.18%
31.12.2004 17 769.00 18 817.00 -1 048.00 -5.57% 16 324.90 1 444.10 8.85%
30.09.2004 18 817.00 18 243.00 574.00 3.15% 15 338.70 3 478.30 22.68%
30.06.2004 18 243.00 15 030.00 3 213.00 21.38% 15 432.90 2 810.10 18.21%
31.03.2004 15 030.00 16 324.90 -1 294.90 -7.93% 13 459.80 1 570.20 11.67%
31.12.2003 16 324.90 15 338.70 986.20 6.43% 13 748.40 2 576.50 18.74%
30.09.2003 15 338.70 15 432.90 -94.20 -0.61% 12 628.20 2 710.50 21.46%
30.06.2003 15 432.90 13 459.80 1 973.10 14.66% 16 491.90 -1 059.00 -6.42%
31.03.2003 13 459.80 13 748.40 - 288.60 -2.10% 13 692.00 - 232.20 -1.70%
31.12.2002 13 748.40 12 628.20 1 120.20 8.87% 14 289.30 - 540.90 -3.79%
30.09.2002 12 628.20 16 491.90 -3 863.70 -23.43% 14 857.00 -2 228.80 -15.00%
30.06.2002 16 491.90 13 692.00 2 799.90 20.45% 14 823.30 1 668.60 11.26%
31.03.2002 13 692.00 14 289.30 - 597.30 -4.18% 13 522.70 169.30 1.25%
31.12.2001 14 289.30 14 857.00 - 567.70 -3.82% 14 718.10 - 428.80 -2.91%
30.09.2001 14 857.00 14 823.30 33.70 0.23% 13 734.50 1 122.50 8.17%
30.06.2001 14 823.30 13 522.70 1 300.60 9.62% 13 520.50 1 302.80 9.64%
31.03.2001 13 522.70 14 718.10 -1 195.40 -8.12% 11 761.20 1 761.50 14.98%
31.12.2000 14 718.10 13 734.50 983.60 7.16% 13 286.50 1 431.60 10.77%
30.09.2000 13 734.50 13 520.50 214.00 1.58% 16 000.60 -2 266.10 -14.16%
30.06.2000 13 520.50 11 761.20 1 759.30 14.96% 13 209.90 310.60 2.35%
31.03.2000 11 761.20 13 286.50 -1 525.30 -11.48% 11 023.30 737.90 6.69%
31.12.1999 13 286.50 16 000.60 -2 714.10 -16.96% 10 426.50 2 860.00 27.43%
30.09.1999 16 000.60 13 209.90 2 790.70 21.13% 11 076.60 4 924.00 44.45%
30.06.1999 13 209.90 11 023.30 2 186.60 19.84% 11 575.60 1 634.30 14.12%
31.03.1999 11 023.30 10 426.50 596.80 5.72% 11 750.60 - 727.30 -6.19%
31.12.1998 10 426.50 11 076.60 - 650.10 -5.87% 11 124.70 - 698.20 -6.28%
30.09.1998 11 076.60 11 575.60 - 499.00 -4.31% 9 471.00 1 605.60 16.95%
30.06.1998 11 575.60 11 750.60 - 175.00 -1.49% 12 164.00 - 588.40 -4.84%
31.03.1998 11 750.60 11 124.70 625.90 5.63% 8 901.90 2 848.70 32.00%
31.12.1997 11 124.70 9 471.00 1 653.70 17.46% 10 566.30 558.40 5.28%
30.09.1997 9 471.00 12 164.00 -2 693.00 -22.14% 8 437.40 1 033.60 12.25%
30.06.1997 12 164.00 8 901.90 3 262.10 36.64% 8 957.90 3 206.10 35.79%
31.03.1997 8 901.90 10 566.30 -1 664.40 -15.75% 8 248.00 653.90 7.93%
31.12.1996 10 566.30 8 437.40 2 128.90 25.23% 11 524.40 - 958.10 -8.31%
30.09.1996 8 437.40 8 957.90 - 520.50 -5.81% 8 234.80 202.60 2.46%
30.06.1996 8 957.90 8 248.00 709.90 8.61% 10 929.70 -1 971.80 -18.04%
31.03.1996 8 248.00 11 524.40 -3 276.40 -28.43% 8 068.50 179.50 2.22%
31.12.1995 11 524.40 8 234.80 3 289.60 39.95% 8 537.80 2 986.60 34.98%
30.09.1995 8 234.80 10 929.70 -2 694.90 -24.66% 9 754.50 -1 519.70 -15.58%
30.06.1995 10 929.70 8 068.50 2 861.20 35.46% 9 050.30 1 879.40 20.77%
31.03.1995 8 068.50 8 537.80 - 469.30 -5.50% 8 415.30 - 346.80 -4.12%
31.12.1994 8 537.80 9 754.50 -1 216.70 -12.47% 8 773.60 - 235.80 -2.69%
30.09.1994 9 754.50 9 050.30 704.20 7.78% 10 747.20 - 992.70 -9.24%
30.06.1994 9 050.30 8 415.30 635.00 7.55% 8 576.50 473.80 5.52%
31.03.1994 8 415.30 8 773.60 - 358.30 -4.08% 8 089.30 326.00 4.03%
31.12.1993 8 773.60 10 747.20 -1 973.60 -18.36% - - -
30.09.1993 10 747.20 8 576.50 2 170.70 25.31% - - -
30.06.1993 8 576.50 8 089.30 487.20 6.02% - - -
31.03.1993 8 089.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Bilance služeb - příjmy - doprava - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Bilance služeb - příjmy - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - doprava (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance služeb - příjmy - doprava (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance služeb - příjmy - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - doprava (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance služeb - příjmy - doprava (Běžný účet (v mil. EUR))
Doprava, spoje (H) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Komerční služby (J+L+M+N) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Odeslané platby dle druhu platební služby týkající se non-MFI - objem transakcí (v miliardách CZK) (Statistika platebního styku)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.