Běžný účet (v mil. Kč) (Měsíce»Čtvrtletí) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Běžný účet (v mil. Kč) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Celkem -34 070.90 72 269.40 - 147.14% -13 846.10 146.07%
UK2 Obchodní bilance - celkem 70 567.50 72 187.60 -2.24% 61 877.60 14.04%
UK3 Obchodní bilance - vývoz 785 756.80 779 430.70 0.81% 662 934.80 18.53%
UK4 Obchodní bilance - dovoz 715 189.30 707 243.10 1.12% 601 057.20 18.99%
UK5 Bilance služeb - celkem 10 190.10 20 073.20 -49.24% 13 974.30 -27.08%
UK6 Bilance služeb - příjmy 118 592.70 113 305.20 4.67% 109 683.30 8.12%
UK7 Bilance služeb - příjmy - doprava 27 487.30 26 784.70 2.62% 24 850.20 10.61%
UK8 Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch 37 534.20 33 112.50 13.35% 33 410.00 12.34%
UK9 Bilance služeb - příjmy - ostatní služby 53 571.20 53 408.00 0.31% 51 423.10 4.18%
UK10 Bilance služeb - výdaje 108 402.70 93 232.00 16.27% 95 709.00 13.26%
UK11 Bilance služeb - výdaje - doprava 24 616.50 22 004.20 11.87% 22 012.10 11.83%
UK12 Bilance služeb - výdaje - cestovní ruch 25 861.00 22 926.10 12.80% 21 824.50 18.50%
UK13 Bilance služeb - výdaje - ostatní služby 57 925.10 48 301.70 19.92% 51 872.40 11.67%
UK14 Bilance výnosů - celkem - 132 281.10 -24 969.00 429.78% -83 759.50 57.93%
UK15 Bilance výnosů - výnosy 31 528.30 29 892.70 5.47% 26 475.10 19.09%
UK16 Bilance výnosů - náklady 163 809.40 54 861.70 198.59% 110 234.60 48.60%
UK17 Běžné převody - celkem 17 452.60 4 977.60 250.62% -5 938.50 - 393.89%
UK18 Běžné převody - příjmy 40 256.50 34 985.50 15.07% 15 772.40 155.23%
UK19 Běžné převody - výdaje 22 803.90 30 007.90 -24.01% 21 710.90 5.03%

Celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 -34 070.90
31.03.2014 72 269.40
31.12.2013 -9 885.90
30.09.2013 -42 175.40
30.06.2013 -13 846.10
31.03.2013 9 926.80
31.12.2012 -31 977.10
30.09.2012 -41 994.90
30.06.2012 -4 488.60
31.03.2012 27 169.00
Další »
Celkem,Běžný účet (v mil. Kč)

Obchodní bilance - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 70 567.50
31.03.2014 72 187.60
31.12.2013 37 266.70
30.09.2013 35 859.30
30.06.2013 61 877.60
31.03.2013 53 025.10
31.12.2012 22 251.80
30.09.2012 33 083.10
30.06.2012 41 598.70
31.03.2012 51 699.90
Další »
Obchodní bilance - celkem,Běžný účet (v mil. Kč)

Obchodní bilance - vývoz

ObdobíHodnota
30.06.2014 785 756.80
31.03.2014 779 430.70
31.12.2013 697 517.60
30.09.2013 656 849.90
30.06.2013 662 934.80
31.03.2013 635 718.60
31.12.2012 650 670.30
30.09.2012 625 523.70
30.06.2012 655 381.50
31.03.2012 665 310.80
Další »
Obchodní bilance - vývoz,Běžný účet (v mil. Kč)

Obchodní bilance - dovoz

ObdobíHodnota
30.06.2014 715 189.30
31.03.2014 707 243.10
31.12.2013 660 250.90
30.09.2013 620 990.60
30.06.2013 601 057.20
31.03.2013 582 693.50
31.12.2012 628 418.50
30.09.2012 592 440.60
30.06.2012 613 782.80
31.03.2012 613 610.90
Další »
Obchodní bilance - dovoz,Běžný účet (v mil. Kč)

Bilance služeb - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 10 190.10
31.03.2014 20 073.20
31.12.2013 14 521.00
30.09.2013 10 223.00
30.06.2013 13 974.30
31.03.2013 14 278.50
31.12.2012 12 408.40
30.09.2012 16 941.60
30.06.2012 15 730.20
31.03.2012 17 186.20
Další »
Bilance služeb - celkem,Běžný účet (v mil. Kč)

Bilance služeb - příjmy

ObdobíHodnota
30.06.2014 118 592.70
31.03.2014 113 305.20
31.12.2013 120 454.00
30.09.2013 107 670.20
30.06.2013 109 683.30
31.03.2013 100 717.80
31.12.2012 121 318.60
30.09.2012 114 080.10
30.06.2012 107 037.60
31.03.2012 103 375.00
Další »
Bilance služeb - příjmy,Běžný účet (v mil. Kč)

Bilance služeb - příjmy - doprava

ObdobíHodnota
30.06.2014 27 487.30
31.03.2014 26 784.70
31.12.2013 25 097.80
30.09.2013 25 573.50
30.06.2013 24 850.20
31.03.2013 24 220.20
31.12.2012 25 333.70
30.09.2012 24 864.30
30.06.2012 25 709.80
31.03.2012 24 700.20
Další »
Bilance služeb - příjmy - doprava,Běžný účet (v mil. Kč)

Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch

ObdobíHodnota
30.06.2014 37 534.20
31.03.2014 33 112.50
31.12.2013 37 090.40
30.09.2013 34 628.90
30.06.2013 33 410.00
31.03.2013 32 816.70
31.12.2012 36 180.80
30.09.2012 36 023.60
30.06.2012 33 133.00
31.03.2012 32 477.60
Další »
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch,Běžný účet (v mil. Kč)

Bilance služeb - příjmy - ostatní služby

ObdobíHodnota
30.06.2014 53 571.20
31.03.2014 53 408.00
31.12.2013 58 265.80
30.09.2013 47 467.80
30.06.2013 51 423.10
31.03.2013 43 680.90
31.12.2012 59 804.10
30.09.2012 53 192.10
30.06.2012 48 194.90
31.03.2012 46 197.20
Další »
Bilance služeb - příjmy - ostatní služby,Běžný účet (v mil. Kč)

Bilance služeb - výdaje

ObdobíHodnota
30.06.2014 108 402.70
31.03.2014 93 232.00
31.12.2013 105 933.00
30.09.2013 97 447.20
30.06.2013 95 709.00
31.03.2013 86 439.30
31.12.2012 108 910.10
30.09.2012 97 138.40
30.06.2012 91 307.40
31.03.2012 86 188.90
Další »
Bilance služeb - výdaje,Běžný účet (v mil. Kč)

Bilance služeb - výdaje - doprava

ObdobíHodnota
30.06.2014 24 616.50
31.03.2014 22 004.20
31.12.2013 24 523.80
30.09.2013 22 563.80
30.06.2013 22 012.10
31.03.2013 20 258.10
31.12.2012 22 632.40
30.09.2012 21 395.50
30.06.2012 21 473.30
31.03.2012 19 906.70
Další »
Bilance služeb - výdaje - doprava,Běžný účet (v mil. Kč)

Bilance služeb - výdaje - cestovní ruch

ObdobíHodnota
30.06.2014 25 861.00
31.03.2014 22 926.10
31.12.2013 21 827.60
30.09.2013 26 107.40
30.06.2013 21 824.50
31.03.2013 20 150.40
31.12.2012 20 482.20
30.09.2012 22 996.90
30.06.2012 20 303.40
31.03.2012 20 341.90
Další »
Bilance služeb - výdaje - cestovní ruch,Běžný účet (v mil. Kč)

Bilance služeb - výdaje - ostatní služby

ObdobíHodnota
30.06.2014 57 925.10
31.03.2014 48 301.70
31.12.2013 59 581.60
30.09.2013 48 776.10
30.06.2013 51 872.40
31.03.2013 46 030.80
31.12.2012 65 795.60
30.09.2012 52 746.00
30.06.2012 49 530.70
31.03.2012 45 940.30
Další »
Bilance služeb - výdaje - ostatní služby,Běžný účet (v mil. Kč)

Bilance výnosů - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 - 132 281.10
31.03.2014 -24 969.00
31.12.2013 -77 380.30
30.09.2013 -85 413.20
30.06.2013 -83 759.50
31.03.2013 -65 898.10
31.12.2012 -72 565.90
30.09.2012 -87 275.60
30.06.2012 -57 805.40
31.03.2012 -42 235.30
Další »
Bilance výnosů - celkem,Běžný účet (v mil. Kč)

Bilance výnosů - výnosy

ObdobíHodnota
30.06.2014 31 528.30
31.03.2014 29 892.70
31.12.2013 29 250.50
30.09.2013 24 215.70
30.06.2013 26 475.10
31.03.2013 22 146.90
31.12.2012 27 911.50
30.09.2012 29 898.00
30.06.2012 33 815.50
31.03.2012 27 762.30
Další »
Bilance výnosů - výnosy,Běžný účet (v mil. Kč)

Bilance výnosů - náklady

ObdobíHodnota
30.06.2014 163 809.40
31.03.2014 54 861.70
31.12.2013 106 630.80
30.09.2013 109 628.90
30.06.2013 110 234.60
31.03.2013 88 045.00
31.12.2012 100 477.40
30.09.2012 117 173.60
30.06.2012 91 621.00
31.03.2012 69 997.60
Další »
Bilance výnosů - náklady,Běžný účet (v mil. Kč)

Běžné převody - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 17 452.60
31.03.2014 4 977.60
31.12.2013 15 706.80
30.09.2013 -2 844.50
30.06.2013 -5 938.50
31.03.2013 8 521.30
31.12.2012 5 928.60
30.09.2012 -4 744.10
30.06.2012 -4 012.10
31.03.2012 518.30
Další »
Běžné převody - celkem,Běžný účet (v mil. Kč)

Běžné převody - příjmy

ObdobíHodnota
30.06.2014 40 256.50
31.03.2014 34 985.50
31.12.2013 35 579.70
30.09.2013 19 137.50
30.06.2013 15 772.40
31.03.2013 36 747.30
31.12.2012 24 140.10
30.09.2012 14 992.70
30.06.2012 15 328.40
31.03.2012 28 022.50
Další »
Běžné převody - příjmy,Běžný účet (v mil. Kč)

Běžné převody - výdaje

ObdobíHodnota
30.06.2014 22 803.90
31.03.2014 30 007.90
31.12.2013 19 873.00
30.09.2013 21 982.00
30.06.2013 21 710.90
31.03.2013 28 226.00
31.12.2012 18 211.60
30.09.2012 19 736.70
30.06.2012 19 340.60
31.03.2012 27 504.30
Další »
Běžné převody - výdaje,Běžný účet (v mil. Kč)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Běžný účet (v mil. Kč) (Čtvrtletí)
Běžný účet (v mil. Kč) (Kumulace)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 30 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V